Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,707 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 134

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. chefGLAVNI KUHAR V - M/Ž. GLAVNI KUHAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - POMOČ VODJI KUHINJE PRI ORGANIZACIJI IN IZVAJANJU DELOVNEGA PROCESA V KUHINJI,   - PRIPRAVA IN IZVEDBA A LA CART PONUDBE,   - PRIPRAVA JEDI IN IZDAJA PRIPRAVLJENE HRANE, - SKRB ZA RACIONALNO PORABO ŽIVIL, - SKRB ...

PRIPRAVNIK BOLNIČAR NEGOVALEC II - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NEGE IN OSKRBE PRI STANOVALCIH , VZDRŽEVANJE FIZIČNEGA OKOLJA STANOVALCEV, SODELOVANJE PRI ZDRAVSTVENI NEGI, K VLOGI JE POTEBNO PRILOŽITI ŽIVLJENJEPIS IN SPRIČEVALO, ZAŽELENO DRŽAVLJANSTVO DRŽAV EVRO...

. soldador/soldadoraVARILEC - M/Ž. VARILEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VARJENJE JEKLENIH ZVARJENCEV, PRIPRAVA ZVARNIH ŽLEBOV PRED VARJENJEM, MEDVARKOVNO BRUŠENJE, ČIŠČENJE ZAKLJUČKOV IN OBRIZGOV, PRIPRAVA VARILNIH APARATOV, IZVAJANJE SAMOKONTROLE, DOSLEDNO IZVAJANJE DRUGIH POSTOPKOV V PROCES...

. cocinero/cocineraKUHAR IV - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KUHANJE IN PRIPRAVA OBROKOV V ŠOLSKI KUHINJI IN OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V SKLADU Z LDN IN NAVODILI VODSTVA, PREDVIDEN PRIČETEK DELA: 1. 11. 2022. SREDNJA POKLICNA ŠOLA GASTRONOMSKE (KUHARSKE) SMERI. ZAŽELENE IZKUŠNJE PRI POD...

VARUHINJA INSTITUCIONALNO VARSTVO - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, USMERJANJE IN POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE, OSEBNE UREJENOSTI, PRI GIBANJU IN HOJI, KOMUNIKACIJI IN ORIENTACIJI, HRANJENJU,  SPREMLJANJE TER UREJANJE IN SKRB ZA OSEBNO GARDEROBO, SESTAV...

PROIZVODNI DELAVEC 1 - M/Ž. UPRAVLJAVCI STROJEV ZA PROIZVODNJO TEKSTILNIH, KRZNENIH, USNJENIH IZDELKOV, D. N., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE,REGULACIJA IN NADZIRANJE TEH.NANOSA VEZIVA IN VODEODVIJANJE, SUŠENJE IN NAVIJANJE REGENERIRANEGA USNJA, CELULOZNIH IN DRUGIH MAT...

. orientador educativo/orientadora educativaUČITELJ V POSEBNEM PROGRAMU IN UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas  oz. prihoda delavke z bolniške odsotnosti., polni delovni čas, 40, MAGISTER PROFESOR SPECIALNE IN REHABILITACIJSKE PEDAGOGIKE (MAG. PROF. SPEC. IN REH. PED.), PROFESOR DEFEKTOLOGIJE (PROF. DEF.). PRIDOBLJENA IZOBRA...

. instructor de autoescuela/instructora de autoescuelaINŠTRUKTOR B KATEGORIJE - M/Ž. VOZNIŠKI INŠTRUKTOR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZOBRAŽEVANJE KANDIDATOV ZA VOZNIKE B KATEGORIJE, Dovoljenje za učitelja vožnje če ga kandidat nima, se lahko dogovorimo za sofinanciranje izobraževanja za pridobitev dovoljenja., gibljiv/nestalen urnik

. camarero/camareraNATAKAR/ICA - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SREŽBA PIJAČ, SKRB ZA ČISTOČO IN UREJENOST LOKALA. , SMO MANJŠI LOKAL V ŠTEPANJSKEM NASELJU Z DVEMA ZAPOSLENIMA IN IŠČEMO KOMUNIKATIVNO, PRIJAZNO IN DELOVNO OSEBO, dvoizmensko

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNIK SOCIALNO VARSTVO - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE NEPOSREDNE OKOLICE STANOVALCA, POMOŽNA DELA PRI ZDRAVSTVENI OSKRBI VAROVANCEV, ROKOVANJE S ČISTIM IN UMAZANIM PERILOM, ODVOZ ODPADKOV, POMOČ PRI OSKRBI UMRLIH, SPREMLJANJE STANOVALCEV, VODENJE EVIDENC IN...

. inspector de dispositivos de precisión/inspectora de dispositivos de precisiónMEDFAZNI KONTROLOR II - M/Ž. KONTROLOR ELEKTRIČNIH IZDELKOV, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE OBHODNE PROCESNE KONTROLE PO KONTROLNIH PLANIH IZVAJANJE MERITEV TER ANALIZA KARAKTERISTIK KAKOVOSTI V REDNI KONTROLI SODELOVANJE OB RAZREŠEVANJU REKLAMACIJ KUPCA RAZREZI IN ANALIZE KOSO...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI ZDRAVSTVENI NEGI STANOVALCEV, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTIH, K VLOGI JE POTEBNO PRILOŽITI POTRDILO O IZOBRAZBI, ŽIVLJENJEPIS, POTRD...

. ferrallistaMONTER - M/Ž. MONTER KOVINSKIH KONSTRUKCIJ, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, MONTIRA KOVINSKE KONSTRUKCIJE, UPORABI USTREZNE MATERIALE ZA SPAJANJE, SPAJA, VIJAČI, PRIPRAVI IN OBDELUJE VEZNE ELEMENTE, SE SAMOKONTROLIRA, PO POTREBI IZVEDE PROTIKOROZIJSKO ZAŠČITO KONSTRUKCIJE, LEPI ...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioGOSPODINJA OSKRBOVALKA - M/Ž. OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ STANOVALCEM Z DEMENCO PRI OHRANJANJU IN VZDRŽEVANJU SAMOSTOJNOSTI V DNEVNIH AKTIVNOSTIH, SKRB ZA VARNOST, VARNO POČUTJE IN MOTIVACIJO STANOVALCEV NA ODDELKU, IZVAJANJE DELA S STANOVALCI PRI Z...

. gestor de proyectos/gestora de proyectosSAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC - M/Ž. VODJA PROJEKTA, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas  oz. Nadomeščanje začasno odsotnega delavca z delavnega mesta., polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI IN IZVEDBI PROJEKTOV S PODROČJA DEJAVNOSTI ZAVODA IN MEDNARODNIH PROJEKTOV, POMOČ PRI POSLOVANJU ZAVODA (FINANCE, ARHIVIRANJE, DOKUMENTA...

. operador de buldócer/operadora de buldócerVZDRŽEVALEC ČN IN ČP II - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJA ZA ČIŠČENJE KANALIZACIJE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, V SLUŽBI VZDRŽEVANJA KANALIZACIJSKIH OBJEKTOV V CČN, DELA IN NALOGE: OPRAVLJANJE DEL V ZVEZI S ČIŠČENJEM IN VZDRŽEVANJEM OBJEKTOV, TEHNOLOŠKIH SKLOPOV IN OKOLICE OBJEKTOV ČN IN ČP (BAZ...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA-SOCIALNO VARSTVO - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Določen čas  oz. zaradi povečanega obsega dela, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI UMIVANJU, KOPANJU, OBLAČENJU, SLAČENJU, OBUVANJU, BRITJE IN STRIŽENJE TER POMOČ PRI STRIŽENJU NOHTOV , UREJANJE POSTELJE IN MENJAVA POSTELJNEGA PERILA, POMO...

. vigilante de seguridadVARNOSTNIK - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA, NPK varnostnik ni pogoj za prijavo, je pa pogoj za zaposlitev. Pogoja za zaposlitev sta tudi nekaznovanost in zdravstvena sposobnost. Fizično varovanje na objektu v okolici Postojne., gibl...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E035012) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK ZA GASTROENTEROLOGIJO, HEPATOLOGIJO IN NUTRICIONISTIKO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI NEGI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZA...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI (E035022) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK ZA ENDOKRINOLOGIJO, DIABETES IN PRESNOVNE BOLEZNI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SODELOVANJE PRI SPREJEMANJU IN NAROČANJU PACIENTOV TER IZVAJANJE NADZORA NAD ČAKAJOČIMI PACIENTI - SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PACIENTA, PROSTORA IN PRIPOMOČKOV ZA PREGLED V SPECIALISTIČNI AMBULAN...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI (E037026) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK ZA ENDOKRINOLOGIJO, DIABETES IN PRESNOVNE BOLEZNI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V SPECIALISTIČNI AMBULANTI - ORGANIZIRANJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SO...

. cocinero nutricionista/cocinera nutricionistaDIETNI KUHAR V V ZSV (J035139) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, SLUŽBA ZA DIETOTERAPIJO IN BOLNIŠKO PREHRANO, GLAVNA IN MLEČNA KUHINJA - M/Ž. DIETNI KUHAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -ORGANIZIRANJE DELA IN IZRAČUNAVANJE POTREBNIH KOLIČIN ŽIVIL ZA PRIPRAVO POSAMEZNIH OBROKOV -KAKOVOSTNI IN KOLIČINSKI PREVZEM ŽIVIL IZ SKLADIŠČA -SAMOSTOJNO PRIPRAVLJANJE DIETNE HRANE IN HRANE ZA CATERING -RAZDELJ...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI (E037026) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, SL. ZA PLJUČNE BOLEZNI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V SPECIALISTIČNI AMBULANTI - ORGANIZIRANJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SO...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI (E037026) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK ZA ALERGOLOGIJO, REVMATOLOGIJO IN KLINIČNO IMUNOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V SPECIALISTIČNI AMBULANTI - ORGANIZIRANJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SO...

. basurero/basureraSPREMLJEVALEC NA SPECIALNEM VOZILU - M/Ž. SMETAR, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PREMIK ZABOJNIKOV ZA ODPADKE OD ODJEMNEGA MESTA DO SMETARSKEGA VOZILA, - PRAZNJENJE ZABOJNIKOV ZA ODPADKE, - POMOČ VOZNIKU PRI MANEVRIRANJU VOZILA, - ČRPANJE GREZNIČNIH GOŠČ, - OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO NAVODILU VODJE,....

. soldador/soldadoraVARILEC - M/Ž. VARILEC, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, VARJENJE KOVINSKIH KONSTRUKCIJ. VARJENJE PO MIG/MAG IN/ALI TIG POSTOPKU. DELO BO PRETEŽNO V AVSTRIJI., Poptrebno je osnovno znanje nemškega ali angleškega jezika. Potreben je veljaven varilski certifikat., dvoizmensko

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI (E035022) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK ZA ENDOKRINOLOGIJO, DIABETES IN PRESNOVNE BOLEZNI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SODELOVANJE PRI SPREJEMANJU IN NAROČANJU PACIENTOV TER IZVAJANJE NADZORA NAD ČAKAJOČIMI PACIENTI - SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PACIENTA, PROSTORA IN PRIPOMOČKOV ZA PREGLED V SPECIALISTIČNI AMBULAN...

. vigilante de seguridadVARNOSTNIK - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA, NPK varnostnik ni pogoj za prijavo, je pa pogoj za zaposlitev. Pogoja za zaposlitev sta tudi nekaznovanost in zdravstvena sposobnost., gibljiv/nestalen urnik

PODSEKRETAR EKO SKLADA V SLUŽBI ZA INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA PODATKOVNE BAZE IN RAČUNALNIŠKA OMREŽJA, D. N., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZASTOPANJE EKO SKLADA IN NADOMEŠČANJE DIREKTORJA PO PISNEM POOBLASTILU DIREKTORJA EKO SKLADA, OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH NALOG NA PODROČJU PLANIRANJA IN RAZVOJ...

. vigilante de seguridadVARNOSTNIK - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA, NPK varnostnik ni pogoj za prijavo, je pa pogoj za zaposlitev. Pogoja za zaposlitev sta tudi nekaznovanost in zdravstvena sposobnost., gibljiv/nestalen urnik

Más ofertas: << · 67 · 100 · 117 · 125 · 129 · 131 · 132 · < · 134 · > · 136 · 139 · 145 · >>