Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,462 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 134

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREVZEM BLAGA, KONTROLA KOLIČINE NA PODLAGI DOBAVNIC IN DRUGE DOKUMENTACIJE. NA PODLAGI PRIPRAVLJENIH DOBAVNIC PRIPRAVA IN ODDAJA BLAGA PREVOZNIKU S PREDPISANIMI DOKUMENTI O KOLIČINI IN VRSTI BLAGA. NATOVARJANJE IN RAZ...

. personal directivo de la administración públicaSVETOVALEC V ODDELKU ZA OKOLJE, PROSTOR, KMETIJSTVO IN SPLOŠNE ZADEVE (ŠIFRA DM: 57 - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SPREMLJANJE PROGRAMOV V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE IN ODLOČANJE V ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKIH NA I. STOPNJI, POMOČ PRI PRIPRAVI OSNUTKOV PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIK...

. asistente en educación especialSPREMLJEVALEC OTROKOM S ČUSTVENIMI IN VEDENJSKIMI MOTNJAMI - M/Ž. SPREMLJEVALEC OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V VIZ, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. čas trajanja postopka premestitve mladostnika oziroma najdlje do 31.8.2022, polni delovni čas, 40, SPREMLJANJE IN POMOČ OTROKOM S ČVM, KANDIDAT PRILOŽI K VLOGI Z ŽIVLJENJEPISOM POTRDILO O IZOBRAZBI, POTRDILO ...

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA OBČINSKI REDAR, DM 12 - M/Ž. POKLICI ZA VAROVANJE OSEB IN PREMOŽENJA, D. N., poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OKVIRNO DELOVNO PODROČJE JE DELO NA ODDELKU ZA SPLOŠNE, PREMOŽENJSKO PRAVNE IN DRUŽBENE ZADEVE V OKVIRU OBČINSKE UPRAVE OBČINE MEDVODE. KANDIDATI MORAJO OB PRIJAVI NATANČNO SLEDITI PO...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA II (F025010) - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DELOVNIH NALOG V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC IN V SKLADU Z AKTIVNOSTMI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE NA PODROČJU SOCIALNO VARSTVENIH ZAVODOV; IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PO ...

BIBLIOTEKAR - M/Ž. BIBLIOTEKARJI, DOKUMENTALISTI IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VSEBINSKA IN FORMALNA ODELAVA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA, REDAKCIJA LOKALNE IN VZAJEMNE BAZE PODATKOV, KONTROLA ZAPISOV, OPAVLJEN STROKOVNI IZPIT IZ BIBLIOTEKARSKE STROKE ZA STROKOVNI NAZIV BIBLIOTEKAR, ZNAN...

. cartero/carteraPISMONOŠA - M/Ž. PISMONOŠA, poskusno delo , Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40, SPREJEMANJE POŠILJK, DOSTAVLJANJE VSEH VRST POŠILJK IN BLAGA, PRODAJANJE VREDNOTNIC IN DRUGEGA BLAGA, OPRAVLJANJE DENARNIH STORITEV NA TERENU, OPRAVLJANJE SPREJEMA IN DOSTAVE POŠILJK, SKLEPOV IN BLAGA V POSLOVNIH PROSTO...

. fisioterapeutaFIZIOTERAPEVT II - (NEGOVALNA ENOTA, DIAGNOSTIČNA ENOTA) - M/Ž. FIZIOTERAPEVT, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE FIZIOTERAPEVTSKEGA PROGRAMA ZA POSAMEZNE SKUPINE OBOLENJ, NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE AKTIVNIH IN PASIVNIH METOD RESPIRATORNE FIZIOTERAPIJE, VZDRŽEVANJE, PRIPRAVA IN IZVAJANJE HIGIENSKIH POSTO...

SERVISER MOTORNIH KOLES HONDA IN DUCATI, AVTOMEHANIK - M/Ž. MEHANIKI IN SERVISERJI MOTORNIH VOZIL IN KOLES, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE REDNIH SERVISNIH PREGLEDOV MOTORNIH KOLES, OPRAVLJANJE MEHANIČNIH DEL Z DIAGNOSTIČNO OPREMO, PRIPRAVA IN SESTAVLJANJE MOTORJEV ZA PRODAJO, MONTAŽA IN DEMONTAŽA MOTORI...

. camarero de pisos/camarera de pisosSOBARICA - M/Ž. SOBAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, POMETANJE, SESANJE, POMIVANJE IN LOŠČENJE TAL, STEKLENIH POVRŠIN, POHIŠTVA IN DRUGIH PREDMETOV V ZGRADBAH IN OKOLI NJIH,  POSTILJANJE, ČIŠČENJE KOPALNIC, ZAMENJAVA BRISAČ, MILA IN PODOBNIH POTREBŠČIN,  ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE TAL...

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, STREŽBA IN SVETOVANJE STRANKAM. SPREMLJANJE ZALOG IN ZALOŽENOST Z BLAGOM. POLNJENJE IN UREJANJE PRODAJNIH POLIC. NUDIMO: DELO V SPODBUDNEM IN PRIJETNEM DELOVNEM OKOLJU. REDNO IN STIMULATIVNO PLAČILO. UVAJANJE V PRO...

. profesor de lenguas modernas en educación secundaria/profesora de lenguas modernas en educación secundariaUČITELJ ANGLEŠČINE - M/Ž. UČITELJ ANGLEŠČINE V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 30, POUČEVANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA NA SREDNJI ŠOLI Z ITALIJANSKIM UČNIM JEZIKOM., Kandidati morajo izpolnjevati pogoje Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske skupnosti na področju ...

. camarero de pisos/camarera de pisosSOBARICA - M/Ž. SOBAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 2 meseca, polni delovni čas, 40, POMETANJE, SESANJE, POMIVANJE IN LOŠČENJE TAL, STEKLENIH POVRŠIN, POHIŠTVA IN DRUGIH PREDMETOV V ZGRADBAH IN OKOLI NJIH,  POSTILJANJE, ČIŠČENJE KOPALNIC, ZAMENJAVA BRISAČ, MILA IN PODOBNIH POTREBŠČIN,  ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE TAL...

. tramitador de permisos y licencias/tramitadora de permisos y licenciasVIŠJI REFERENT – VODJA REŽIJSKEGA OBRATA V NESAMOSTOJNEM REŽIJSKEM OBRATU JAVNE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE - M/Ž. REFERENT ZA JAVNOUPRAVNE ZADEVE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -ORGANIZIRA, NADZIRA IN VODI DELO REŽIJSKEGA OBRATA, - PRIPRAVA PROGAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA, - SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PROGRAMA VZDRŽEVANJA INFRASTRUKTURE, - PRIPRAVLJA STROKOVNA GRADIVA V ZVEZ...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA II (III) - ČISTILKA (J032025) - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE UPRAVNIH, POSLOVNIH IN SKUPNIH PROSTOROV, HIGIENSKO VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE OŽJEGA BIVALNEGA OKOLJA STANOVALCEV, ČIŠČENJE KLJUK IN STIKAL, PREZRAČEVANJE PROSTOROV, VZDRŽEVANJE OKR...

TEHNIČNI PREGLEDNIK-KONTROLOR TAHOGRAFOV V TRZINU IN V PE MIRNA PEČ - M/Ž. TEHNIKI ZA STROJNIŠTVO IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE TEHNIČNIH PREGLEDOV MOTORNIH VOZIL, KONTROLIRANJE TAHOGRAFOV MOTORNIH TOVORNIH VOZIL, Pogoji za zaposlitev delavca so: opravljen izpit za tehničnega preglednika, vsaj 3 leta delovnih izkuš...

GASILEC - VARNOSTNIK - M/Ž. GASILCI IPD., poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE POŽARNE STRAŽE IN NADZOR STANJA POŽARNE VARNOSTI IN VARSTVA PRI DELU, IZVAJANJE INTERVENCIJ (GAŠENJE IN REŠEVANJE OB POŽARIH IN NESREČAH V SKLADU S PREDPISI), VZDRŽEVANJE NAPRAV IN SREDSTEV, VZDRŽEVANJE GASILSKE ZA...

STROKOVNI/A DELAVEC/KA PO 69. ČLENU ZAKONA O SOCIALNEM VARSTVU Z OPRAVLJENIM STROKOVNIM IZPITOM IZ SOCIALNEGA VARSTVA - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, SPREMLJANJE PODROČJA DELA DUŠEVNEGA ZDRAVJA V SKUPNOSTI, USTVARJALNO IN KREATIVNO RAZMIŠLJANJE, DELOVANJE V SMERI SAMORAZVOJA IN RAZVOJA DEJAVNOSTI, SPREJEMANJE NOVIH IZZIVOV., , dopoldan

. ayudante de apoyo al personal investigador universitarioSAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC V REFERATU ZA ŠTUDENTE UP PEF (J17100) - M/Ž. VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO PRIPRAVLJANJE PRAVNIH PODLAG, DOKUMENTACIJE IN DELOVNIH AKTOV ZA ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE DEJAVNOSTI SLUŽBE, REŠEVANJE ZADEV IN KOORDINIRANJE DELA ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI S POD...

. técnico en radiología/técnica en radiologíaRADIOLOŠKI INŽENIR III - M/Ž. RADIOLOŠKI INŽENIR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, ANGIODIAGNOSTIKA, SKELETNA DIAGNOSTIKA, URGENTNA RTG. DIAGNOSTIKA, MAMOGRAFIJA, CT PREISKAVE, MAGNETNA RESONANCA, ITD., CEPLJENJE HEPATITIS B, CEPLJENJE PROTI OPŠICAM,

. técnico en radiología/técnica en radiologíaRADIOLOŠKI INŽENIR III - PRIPRAVNIK - M/Ž. RADIOLOŠKI INŽENIR, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ANGIODIAGNOSTIKA, SKELETNA DIAGNOSTIKA, URGENTNA RTG. DIAGNOSTIKA, MAMOGRAFIJA, CT PREISKAVE, MAGNETNA RESONANCA, ITD., CEPLJENJE HEPATITIS B, CEPLJENJE PROTI OPŠICAM,

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V OBDELAVI IN PREDELAVI LESA TER V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ LESA, PLUTE, SLAME IN PROTJA, RAZEN POHIŠTVA, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE RAZNIH DEL V PROIZVODNJI (PAKIRANJE, ZLAGANJE), Pripravljenost na dvoizmensko delo, mot...

STROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POST...

UPRAVNIK NA OE GINJEVEC - M/Ž. STROKOVNJAKI V KMETIJSTVU, GOZDARSTVU IN RIBIŠTVU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -ODGOVARJA ZA ORGANIZACIJO IN IZVEDBO DELA NA OE GINJEVEC -RACIONALNO RAZPOREJANJE ZAPOSLENIH -VODENJE EVIDENCE UR ZAPOSLENIH -VODENJE EVIDENC POVEZANIH S PROCESI DELA -SODELUJE PRI...

STROKOVNI SODELAVEC (DIPL) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OD KANDIDATOV PRIČAKUJEMO: -6. RAVEN (PODRAVEN 6/2) IZOBRAZBE S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE, RAČUNALNIŠTVA, INFORMATIKE ALI DRUGE USTREZNE SMERI,  -OSNOVNO ZNANJE M...

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI, ŠIFRA E035017 - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. 5.8.2022 OZIROMA ZA ČAS ODSOTNOSTI DELAVKE, KI KORISTI STARŠEVSKI DOPUST, polni delovni čas, 40, GLAVNE NALOGE: - IZVAJANJE OSNOVNE IN SPECIALNE NEGE BOLNIKA IN NOVOROJENČKA, - OPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH DEL OB SPRE...

STROKOVNI DELAVEC STORITVE - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJA STORITVE: PSP, POMOČ DRUŽINI ZA DOM, OSEBNA POMOČ, SOCIALNA PREVENTIVA, SODELUJE Z ZUNANJIMI INŠTITUCIJAMI PRI IZVAJANJU POSAMEZNIH POSTOPKOV IN STORITEV, VODI INDIVIDUALNO NAČRTO...

. especialista en control y aseguramiento de la calidad en la construcciónNADZOR/1 NA PROJEKTU CESTE 8 - M/Ž. GRADBENI NADZORNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJA NADZOR NAD IZVEDBO DEL V SKLADU Z ZAKONOM, KI UREJA GRADNJO OBJEKTOV IN DRUGIMI PREDPISI NA PODROČJU GRADITVE OBJEKTOV, NA PODROČJU REPUBLIKE SLOVENIJE IN V TUJINI V SKLADU S POGODBO O ZAPOSLITVI, PO N...

. asistente en educación especialSPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH UČENCEV - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 10 mesecev oz. do 30. 6. 2021, polni delovni čas, 40, SPREMLJEVALEC BO OPRAVLJAL PREDVSEM NASLEDNJA DELA: POMOČ UČENKI Z DIABETESOM; SPREMSTVO OTROK Z MOTNJO AVTISTIČNEGA SPEKTRA; OPRAVLJA DRUGA DELA IN NALOGE...

FINANČNIK VII/1 - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE NALOG PISARNIŠKEGA POSLOVANJA, -OBLIKOVANJE IN VODENJE BAZ PODATKOV, -ZBIRANJE, UREJANJE TER PRIPRAVLJANJE PODATKOV ZA IZDELAVO ANALIZE O FINANČNEM POSLOVANJU PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA -OBRAČUNAVANJE DAVKOV IN PRI...

Más ofertas: << · 67 · 100 · 117 · 125 · 129 · 131 · 132 · < · 134 · > · 137 · 141 · >>