Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,615 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 151

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V STERILIZACIJI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. vrnitve delavke iz dolgotrajne bolniške odsotnosti., polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE PROSTOROV, PRIPOMOČKOV IN APARATOV -SAMOSTOJNO IZVAJANJE DEKONTAMINACIJSKIH METOD -SAMOSTOJNO IZVAJANJE ROČNEGA IN STROJ...

. camarero/camareraNATAKAR - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, STREŽENJE JEDI IN PIJAČ, SVETOVANJE GOSTOM, UREJANJE DELOVNEGA OKOLJA, NUDENJE POMOČI PRI OPRAVLJANJU DELA V DRUGIH ODDELKIH, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG  PO NAVODILU NADREJENEGA , znanje vsaj enega svetovnega jezika,...

. instructor de autoescuela/instructora de autoescuelaUČITELJ VOŽNJE - M/Ž. UČITELJ VOŽNJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE VOŽNJE KANDIDATOV ZA VOZNIKE MOTORNIH VOZIL UPORABA PREDPISANIH UČNIH SREDSTEV IN OPREME VODENJE EVIDENC ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE BREZHIBNOSTI VOZIL IN OPREME IZVAJANJE DRUGIH OPRAVIL SKLADNO Z USPOSOBL...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ SLOVENŠČINE IN PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. UČITELJ SLOVENŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. VRNITVE DELAVKE IZ DALJŠE BOLNIŠKE, skrajšan delovni čas, 30, POUČEVANJE SLOVENŠČINE IN PODALJŠANEGA BIVANJA, Vlogi obvezno priložite: dokazila o izpolnjevanju izobrazbenih pogojev, dokazilo o opravljenem strokovnem izpit...

PROIZVODNI DELAVEC - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO V PROIZVODNJI  Z  RAZLIČNIMI  LESNO OBDELOVALNIMI STROJI,  PRIPRAVA STROJA,  SORTIRANJE IN ZLAGANJE LESENIH  ELEMENTOV,  PAKIRANJE, Pripravljenost učenja in razumev...

SAMOSTOJNI KOMERCIALIST V PRODAJI - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, dajanje ponudb v skladu z letnimi ceniki ter dodatnih popustov v skladu s pisnimi pooblastili vodje prodaje in direktorja, obdelava naročil kupcev, kontaktiranje, obiski ter korespondenca s kupci, potrditev naročil, pred...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V STERILIZACIJI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE PROSTOROV, PRIPOMOČKOV IN APARATOV -SAMOSTOJNO IZVAJANJE DEKONTAMINACIJSKIH METOD -SAMOSTOJNO IZVAJANJE ROČNEGA IN STROJNEGA ČIŠČENJA -SAMOSTOJNO SESTAVLJANJE IN PAKIRANJE MEDICINS...

. jefe de equipo de seguridad/jefa de equipo de seguridadVARNOSTNI KOORDINATOR - M/Ž. VARNOSTNIK NADZORNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO POTEKA V POSLOVNI STAVBI NAROČNIKA. SPREMLJANJE VARNOSTNE SITUACIJE IN ADMINISTRATIVNA DELA., Zaželene izkušnje iz varovanja in administracije. Zaželen NPK varnostnik. , dopoldan

INŽENIR GRADBENIŠTVA - ZAČETNIK - M/Ž. INŽENIRJI GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZDELAVA PROJEKTOV V SKLOPU PODJETJA. SODELOVANJE Z OSTALIMI ODDELKI V PODJETJU , ISKANJE REŠITEV ZA IZVEDBE PROJEKTOV. KOMUNIKACIJA S STRANKAMI IN ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI. PRIDOBIVANJE NOVEGA ZNANJ...

. representante comercialPRODAJNI SVETOVALEC - M/Ž. SVETOVALEC ZA PRODAJO, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, NALOGE IN ODGOVORNOSTI: PRODAJA IN IZDAJA BLAGA KUPCEM, SVETOVANJE, IZDAJA PONUDB IN PREDRAČUNOV SPREMLJANJE NAROČIL SKRB ZA DOBAVO BLAGA KUPCEM SKRB ZA UREJENOST IN ČISTOST PRODAJNIH POVRŠIN., PONUJAMO: KOREKT...

KOMERCIALIST - M/Ž. KOMERCIALNI ZASTOPNIKI ZA PRODAJO IPD., poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PRODAJA POGODBENIM KUPCEM (B2B) IN SKRB ZA SISTEMATIČNO OHRANJANJE STIKA S KUPCEM, PRIDOBIVANJE NOVIH POGODBENIH KUPCEV, IZDAJA PONUDB PREDRAČUNOV DOBAVNIC, ZAKLJUČEVANJE DOBAVNIC, FAKTURIRANJE IZDEL...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILKA II - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas  oz. dneva pred vrnitvijo odsotne delavke na delo, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE PROSTOROV ŠOLE, ZAPOSLITEV ZA DOLOČEN ČAS, POPOLDANSKO DELO,  ZA ČAS NADOMEŠČANJA ODSOTNE DELAVKE, KANDIDATI POŠLJEJO VOGE PO KLASIČNI POŠTI,  ZAŽELJENE DELOVNE IZKUŠNJE S ČIŠ...

. mecánico de vehículos/mecánica de vehículosAVTOMEHANIK - M/Ž. AVTOMEHANIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE TOVORNIH VOZIL, OD KANDIDATA SE PRIČAKUJEJO DELOVNE NAVADE, ZAŽELJENA VOZNIŠKA KATEGORIJA F, SEZNANJENOST Z MEHANIČNIM DELOM NE IŠČEMO POVSEM SAMOSTOJNEGA AVTOMEHANIKA LAHKO ZAČETNIK KI ŽELI NA...

SPECIALIST ZA SKLADNOST - M/Ž. PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NEODVISNE FUNKCIJE SKLADNOSTI, KI OBSEGA UGOTAVLJANJE, OCENJEVANJE IN SPREMLJANJE TVEGANJA SKLADNOSTI, VKLJUČNO S POROČANJEM UPRAVLJALNEMU ORGANU IN DELEŽNIKOM BANKE; IZVAJANJE SVETO...

. instructor de autoescuela/instructora de autoescuelaUČITELJ CESTNO PROMETNIH PREDPISOV - PREDAVATELJ - M/Ž. UČITELJ PREDPISOV O VARNOSTI CESTNEGA PROMETA, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE IN VODENJE TEORETIČNEGA USPOSABLJANJA KANDIDATOV ZA VOZNIKE MOTORNIH VOZIL, TER VODENJE TEČAJEV OBVLADOVANJE IN RAZVIJANJE VSEBIN S PODROČJA ETIKE IN PROMETNE KULTUR...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V LESNO PREDELOVALNI PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V OBDELAVI IN PREDELAVI LESA TER V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ LESA, PLUTE, SLAME IN PROTJA, RAZEN POHIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PREMEŠČANJE IZDELKOV, MATERIALOV IN OPREME NA DELOVNA PODROČJA TER ODNAŠANJE KONČNIH PROIZVODOV - RAZVRŠ...

VARUH I. - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VARSTVA, VZDRŽEVANJE OSEBNE HIGIENE, POMOČ PRI VSTAJANJU, OBLAČENJU, HRANJENJU, POMOČ PRI GIBANJU IN HOJI.  POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI UPORABNIKOV. SKRB ZA Z...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaENOSTAVNA DELA V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V OBDELAVI IN PREDELAVI LESA TER V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ LESA, PLUTE, SLAME IN PROTJA, RAZEN POHIŠTVA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ENOSTAVNA DELA V PROIZVODNJI : MAZANJE, SKLADANJE, SESTAVLJANJE ELEMENTOV, POSLUŽEVANJE LESN...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ RAZREDNIK VII/2 - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas  oz. VRNITVE DELAVKE IZ BOLNIŠKE, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE NA RAZREDNI STOPNJI (5.RAZRED OŠ), K vlogi priložiti potrdilo o izobrazbi in strokovnem izpitu, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo kandidata, da ni v kazenskem postopku.,

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK TOVORNEGA VOZILA - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA V DOMAČEM PROMETU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREVOZ TOVORA IN VSE KAR SODI ZRAVEN TRANSPORTNIH STORITEV, VOZNIK TOVORNEGA VOZILA C+E ALI C - PRIČAKUJEJO SE DELOVNE NAVADE, SEZNANJENOST Z DOSTAVO TOVORA, NATANČNOST, ODGOVORNOST, , dopoldan

ARHITEKT - M/Ž. ARHITEKTI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA RAZNE PROJEKTE V PODJETJU. SODELOVANJE Z OSTALIMI ODDELKI. KOMUNIKACIJA S STRANKAMI IN ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI. ISKANJE RAZNIH REŠITEV V SKLOPU VAŠEGA DELA., ,

. albañilPONOVČAR - M/Ž. METALURŠKI ZIDAR, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, KONTROLA IN VZDRŽEVANJE OBRATOVALNE SPOSOBNOSTI LIVNIH PONOVC: OBZIDAVE, DRSNO ZAPIRALO, SISTEM ZA PREMEŠAVANJE, JEKLENI PLAŠČ, REZANJE S KISIKOM: IZLIVNE ODPRTINE, AR.SET, VENCI, POMOČ PRI IZVAJANJU VSEH OBZ...

. odontólogo/odontólogaZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD3,E017021 - M/Ž. ZOBOZDRAVNIK, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZOBOZDRAVSTVENEGA VARSTVA V SMISLU PREVENTIVNEGA IN KURATIVNEGA OBRAVNAVANJA IN ZDRAVLJENJA SODELOVANJE V DEŽURNI ZOBOZDRAVSTVENI SLUŽBI, SODELOVANJE PRI ORGANIZACIJI OPRAVLJANJA PRIPRAVNIŠTVA ZOBOZ...

TEHNIČNI UPRAVLJALEC LINIJ - M/Ž. DRUGI UPRAVLJAVCI STROJEV IN NAPRAV, D. N., poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - UPRAVLJANJE IN NADZOR PROIZVODNE LINIJE – SKRB ZA NEMOTENO DELO; - OPRAVLJANJE PREMONTAŽ IN NASTAVITEV; - ZALAGANJE STROJA Z MATERIALOM IN ODPRAVLJANJE MANJŠIH NAPAK; - IZPOLNJEVANJE DOKUME...

. trabajador social/trabajadora socialSTROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ) - PRIPRAVNIK - KRIZNI CENTER ZA MLADE LJUBLJANA- M/Ž - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POD MENTORSTVOM IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, VODI...

. ayudante de cocinaKUHINJSKI POMOČNIK - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE ŽIVIL IN KUHANJE ENOSTAVNIH JEDI, UREJANJE DELOVNEGA OKOLJA PRIPRAVLJANJE JEDI ZA STREŽBO IN STREŽBA, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG  PO NAVODILU NADREJENEGA , , gibljiv/nestalen urnik...

SESTAVLJALEC IZDELKOV - M/Ž. SESTAVLJAVCI STROJEV, NAPRAV IN IZDELKOV, D. N., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ENOSTAVNA ROČNA DELA, PREGLED KOSOV, SESTAVA IN OBDELAVA IZDELKOV, SKRB ZA ČISTOČO IN UREJENO DELOVNO OKOLJE, OSTALA DELA PO NAVODILU NADREJENEGA,,ORGANIZIRAN PREVOZ NA DELO, SEDEČ...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaE037011 DIPL.MEDICINSKA SESTRA DISPANZERSKA DEJAVNOST - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, -VODENJE NEGOVALNEGA TIMA IN SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU PRI IZVAJANJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, -UPRAVLJANJE Z ...

. operador de excavadora/operadora de excavadoraSTROJNIK - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV GRADBENE MEHANIZACIJE, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, VOZI TER UPRAVLJA MOBILNE IN STABILNE DELOVNE STROJE, V SKLADU Z NJIHOVIM NAMENOM, DELA Z VSEMI NAPRAVAMI, KI SO NA STROJIH  TER Z ENAKIMI IN PODOBNIMI STABILNIMI NAPRAVAMI, SKRBI ZA PRAV...

. representante comercialKALKULANT-KOMERCIALIST - M/Ž. KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KALKULACIJE PONUDB ZA IZDELAVO STAVBNEGA POHIŠTVA - PVC IN ALU - POZNAVANJE STROKOVNIH ZAHTEV S PODROČJA GRADBENIŠTVA - PROUČEVANJE IN SPREMLJANJE POTREB PROJEKTANTOV, ARHITEKTOV TER ZAGOTAVLJANJE TEHNIČ...

Más ofertas: << · 76 · 113 · 132 · 141 · 146 · 148 · 149 · < · 151 · > · >>