Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,973 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 151

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

CNC OPERATER V TESARSKI DELAVNICI - M/Ž. UPRAVLJAVCI LESNOOBDELOVALNIH STROJEV IPD., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, (A) NASTAVLJANJE, PROGRAMIRANJE, UPRAVLJANJE IN NADZOROVANJE RAZLIČNIH VRST STROJEV ZA OBDELAVO LESA ZA ŽAGANJE, VRTANJE, RAVNANJE, STISKANJE, STRUŽENJE, BRUŠENJE ALI REZBARJENJE ZA IZD...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZARADI POVEČANEGA OBSEGA DEL ZAPOSLIMO DELAVCA V PROIZVODNJI KOVINSKIH IZDELKOV ZA IZDELAVO, SESTAVLJANJE, KONTROLO IN PAKIRANJE IZDELKOV., , dvoizmensko

PSIHOLOG - M/Ž. PSIHOLOGI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE, SPREMLJANJE IN IZVAJANJE STROKOVNEGA DELA V SKUPINI TER IZVAJANJE INDIVIDUALNIH PROGRAMOV PODPORE, PRIPRAVLJANJE TER SPREMLJANJE PLANOV, POROČIL IN STROKOVNE DOKUMENTACIJE (INDIVIDUALNI PROGRAMI PODPORE, STR...

. supervisor de mantenimiento de vehículos/supervisora de mantenimiento de vehículosSERVISNI SVETOVALEC V SPREJEMNI PISARNI GOSPODARSKIH VOZIL - M/Ž. AVTOSERVISNI SVETOVALEC, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VAŠE DELOVNE NALOGE BODO: - SPREJEM STRANK V SERVIS, - PREVZEM VOZIL V SERVIS, - SKRB ZA PRAVOČASNO POPRAVILO TER IZDAJO VOZIL STRANKAM, - ZAKLJUČEVANJE DELOVNIH NALOGOV, OBRAČUN STORITEV TER KO...

. desarrollador de aplicaciones de TIC/desarrolladora de aplicaciones de TICPROGRAMER ZA EMBEDDED SYSTEMS,API,GUI - M/Ž. PROGRAMER, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROGRAMIRANJE V C/C++ ZA MICROCONTROLLERJE CORTEX IN ARM-EMBEDDED SYSTEMS, API, GUI, JAVA SCRIPT, RTOS, EMBEDDED LINUX, POZNAVANJE TCP/IP STACK, programiranje v C/C++ in HTML, dopoldan

VOZNIK + SKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIKI IN URADNIKI ZA NABAVO IN PRODAJO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREVOZI IN DELA V SKLADIŠČU, Zaželjeno, je, da ima delavec izpit kategorije C v kolikor ga nima mu je podjetje pripravljeno financirati za izpit za kategorijo C., dopoldan

. operario de lavandería/operaria de lavanderíaPOMOČNIK V SPECIALIZIRANI PRALNICI/ČISTILNICI - M/Ž. KEMIČNI ČISTILEC IN PRALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, LAŽJA POMOŽNA FIZIČNA DELA V SPECIALIZIRANI PRALNICI/ČISTILNICI. PREGLED IN POPIS OPREME, NALAGANJE STROJEV, KRTAČENJE IN MAZANJE ŠKORNJEV, PAKIRANJE OČIŠČENE OPREME IN DRUGA OPRAVILA. , V PRIMERU D...

. mecánico de maquinaria industrial/mecánica de maquinaria industrialVZDRŽEVALEC IV V ZSV (I) - STROJNI VZDRŽEVALEC (J034132) - SLUŽBA ZA VZDRŽEVANJE - M/Ž. STROJNI MEHANIK, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJA IN POPRAVLJA VODOVODNO INSTALATERSKA DELA, VZDRŽEVANJE BOLNIŠKE OPREME, NAPRAV IN DRUGIH PODOBNIH INSTALACIJ, IZDELAVA BOLNIŠKE OPREME PO TEHNIČNI DOKUMENTACIJI (RISBAH, SKICAH, VZORCIH), POPRAVILA TRANSP...

. asistente en educación especialZAČASNI SPREMLJEVALEC - M/Ž. SPREMLJEVALEC OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V VIZ, poskusno delo , Določen čas  oz. do 30. 6. 2024, polni delovni čas, 40, DELO Z OTROKI Z UČNIMI TEŽAVAMI IN TEŽAVAMI NA PODROČJU VEDENJA IN ČUSTVOVANJA, ZAŽELENE SO IZKUŠNJE Z INDIVIDUALNIM DELOM Z OTROKI Z UČNIMI IN VEDENJSKIMI TEŽAVAMI. K VLOGI IN ŽI...

. auditor de cuentas/auditora de cuentasVIŠJI FINANČNI INŠPEKTOR (ŠIFRA 4055) V ODDELKU ZA FINANČNI NADZOR 1, V ODDELKU ZA FINANČNI NADZOR 2, V ODDELKU ZA FINANČNI NADZOR 3 - M/Ž. FINANČNI INŠPEKTOR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE IN SAMOSTOJNO ODLOČANJE V POSTOPKU FINANČNEGA NADZORA IN V DRUGIH NADZORIH IZ PRISTOJNOSTI FINANČNE UPRAVE, NADZIRANJE ZAKONITOSTI, PRAVILNOSTI IN PRAVOČASNOSTI IZVAJANJA PREDPISOV, PREDLAGANJE STANDARD...

. conserje de edificioVZDRŽEVALEC IV (II) V ZSV - M/Ž. HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VZDRŽEVALNA DELA IN VSA POPRAVILA V KOTLOVNICI NADZOR DELOVANJA NAPRAV V KOTLOVNICI PREKO SMS SPOROČIL NA GSM APARATU IN TUDI PREKO RAČUNALNIKA TER ODPRAVA JAVLJENIH NAPAK VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA CENTRALNE KURJAVE ...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SPODBUJANJE, POMOČ, USMERJANJE IN IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PRI TEMELJNIH ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTIH V VSEH ŽIVLJENJSKIH OBDOBJIH IN BOLEZENSKIH STANJIH PRIPRAVA PACIENTA, IZVAJANJE IN NA...

. técnico de electrónica naval/técnica de electrónica navalVZDRŽEVALEC MEDICINSKE OPREME V V ZSV - M/Ž. MEHANIK ELEKTRONSKIH NAPRAV IN OPREME, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE REDNEGA VZDRŽEVANJA MEDICINSKIH APARATUR IZVAJANJE SERVISNIH OPRAVIL MEDICINSKIH APARATUR IZVAJANJE OPRAVIL IZ PROGRAMA REDNIH PREGLEDOV MEDICINSKE OPREME PREDLAGANJE NABAVE NADOMESTNIH DEL...

. interventor financiero/interventora financieraFINANČNI KONTROLOR SVETOVALEC (ŠIFRA 20131) V ODDELKU ZA NEPREMIČNINE IN DRUGO OBDAVČITEV - M/Ž. FINANČNI KONTROLER , poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KONTROLIRANJE PRAVOČASNOSTI IN PRAVILNOSTI TER UKREPANJE OB NEOBRAČUNANEM OZIROMA NEPRAVILNO OBRAČUNANEM DAVKU, VODENJE POSEBNEGA UGOTOVITVENEGA POSTOPKA ZA DOLOČITEV DAVČNE OSNOVE IN ODMERE DAVKOV IN DRUGIH OBVEZNOS...

. odontólogo/odontólogaZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO, V OE ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO - M/Ž. ZOBOZDRAVNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ENOSTAVNE IN ZAHTEVNE EKSTRAKCIJE ZOB, MANJŠI KIRURŠKI POSEGI V PODROČJU USTNE VOTLINE NA MEHKIH IN TRDIH TKIVIH, NUJNA POMOČ V PRIMERU BOLEČINE IN/ALI OTEKLINE V PODROČJU USTNE VOTLINE, DIAGNOSTIKA IN KONZERVATIVNO ZDRAVLJE...

. conductor de vehículo de reparto/conductora de vehículo de repartoDELO VOZNIKA - M/Ž. VOZNIK LAHKEGA DOSTAVNEGA VOZILA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, -VOŽNJA KOMBIJA V MEDNARODNEM IN DOMAČEM PROMETU -SKRB ZA PREVZEM IN DOSTAVO BLAGA -PREVZEM IN PREVERJANJE TRANSPORTNE DOKUMENTACIJE -VODENJE EVIDENC (POTNI NALOGI, DELOVNI ČAS...) -SKR...

. administrativo de centro médico/administrativa de centro médicoZDRAVSTVENO ADMINISTRATIVNI SODELAVEC V(II) - M/Ž. ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VSEH ADMINISTRATIVNIH DEL V ZDRAVSTVENI ADMINISTRACIJI (PISANJE IZVIDOV, POPISOV BOLEZNI IN IZPOLNJEVANJE OBRAZCEV) PISANJE IZVIDOV PO NAREKU TELEFONSKO IN PISNO ADMINISTRATIVNO SPREJEMANJE PA...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaPROIZVODNI DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI TEKSTILIJ, USNJENIH OBLAČIL, TEKSTILNIH IN KRZNENIH IZDELKOV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PROIZVODNA TER POMOŽNA DELA, SKRB ZA VARNOST IN UREJENOST, možnost zaposlitve za nedoločen čas, večizmensko

. responsable de recursos humanosKADROVIK VII/2 (II), ŠIFRA J017037 - M/Ž. SVETOVALEC ZA KADROVANJE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA PODATKOV ZA OBRAČUN PLAČ, NADOMESTIL IN DRUGIH STROŠKOV DELA, VODENJE EVIDENC S PODROČJA DELOVNIH RAZMERIJ TER IZDELAVA POROČIL IN GRADIV Z DELOVNEGA PODROČJA, VZDRŽEVANJE IN AŽURIRANJE BAZ PODATK...

. interventor financiero/interventora financieraVIŠJI FINANČNI KONTROLOR (ŠIFRA 20151) V ODDELKU ZA DOHODNINO IN PRISPEVKE FIZIČNIH OSEB - M/Ž. FINANČNI KONTROLER , poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KONTROLIRANJE PRAVOČASNOSTI IN PRAVILNOSTI VLAGANJA DAVČNIH NAPOVEDI IN DAVČNIH OBRAČUNOV TER PREDLAGANJE UKREPOV, KONTROLIRANJE PRAVOČASNOSTI IN PRAVILNOSTI OBRAČUNAVANJA DAVKOV TER UKREPANJE OB NEOBRAČUNANEM OZIROMA NE...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILKA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 9 mesecev, skrajšan delovni čas, 24, DNEVNO ČIŠČENJE TRGOVINE, PISARNE, SANITARIJ, SKLADIŠČA, ČAJNE KUHINJE, GARDEROBE IN PRIPADAJOČE OKOLICE. DELO POTEKA 2× DO 3X TEDENSKO. MOŽNOST ZAPOSLITVE ZA NEDOLOČEN ČAS., Zaposlimo 2 urejeni, resn...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠE ZDRAVSTVENE NEGE, OSKRBE IN VARSTVA UPORABNIKOV, - NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVLJANJE IN DELJENJE PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE PRIPOMOČKOV, - IZVAJANJE NADZO...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA - SOCIALNO VARSTVO - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI OSNOVNI, DODATNI IN SOCIALNI OSKRBI STANOVALCEV, ČIŠČENJE IN UREJANJE STANOVALČEVE POSTELJE IN SOBE (NEPOSREDNEGA BIVALNEGA OKOLJA STANOVALCA), PRIPRAVA, MENJAVA, VZDRŽEVANJE IN SORTIR...

. director de contabilidad/directora de contabilidadVODJA FINANČNO – RAČUNOVODSKE SLUŽBE - M/Ž. VODJA RAČUNOVODSKE SLUŽBE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODJA FINANČNO - RAČUNOVODSKE SLUŽBE BO POROČAL NEPOSREDNO DIREKTORJU INSTITUTA IN SODELOVAL Z DIREKTORJI PODROČIJ. VODIL BO 6 SODELAVCEV, KI SO VEČINOMA SAMOSTOJNI IN DOBRO VPELJANI V DELO. KOORDINIRA...

DELAVEC V PROIZVODNJI VOTLE KARTONSKE EMBALAŽE - M/Ž. DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA DELA, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE IN IZDELOVANJE PROIZVODOV PO DELOVNEM NALOGU, NASTAVLJANJE IN POSLUŽEVANJE STROJEV IN LINIJ V PROIZVODNJI, PRIPRAVLJANJE MATERIALOV, SKRB ZA RED IN ČISTOČO NAPRAV TER DELOVNEGA PROST...

. cocinero nutricionista/cocinera nutricionistaDIETNI KUHAR IV - M/Ž. DIETNI KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE ŽIVIL IN KUHANJE JEDI, DIET IN NAPITKOV, PRIPRAVA KAKOVOSTNE IN NEOPOREČNE PREHRANE TER EKONOMIČNA PORABA ŽIVIL IN ENERGIJE PRI PRIPRAVI OBROKOV, IZDAJA ŽIVIL IN MATERIALA IZ SKLADIŠČA TER TEKOČE VODENJE EV...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK IV - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SKRB ZA OPTIMALNO ZALOGO POTROŠNEGA IN REŽIJSKEGA MATERIALA, PRIPRAVA NAROČIL IN VZORCEV ZA NABAVNEGA REFERENTA, PREVZEM BLAGA OD DOBAVITELJEV, REŠEVANJE REKLAMACIJ, PRIPRAVA IN IZDAJA BLAGA ZA ODDELKE, KNJIŽENJE PREVZEMOV...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA/DIPLOMIRANI ZDRAVSTVENIK (VS) ALI DIPLOMIRANA BABICA/BABIČAR (VS) - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO V ZDRAVSTVENEM VARSTVU ŽENSK, AVTONOMNO IN SAMOSTOJNO IZVAJANJE DELA Z NOSEČNICAMI V SKLADU S KOMPETENCAMI, ORGANIZACIJA PREV...

. asesor jurídico/asesora jurídicaPRAVNIK - M/Ž. PRAVNIK, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE SPLOŠNIH PRAVNIH NALOG, - SAMOSTOJNA PRIPRAVA RAZLIČNE PRAVNE DOKUMENTACIJE (POGODB, VLOG, DOPISOV) DELOVNEGA PODROČJA, - OBVLADANJE TEMELJNEGA PRAVNEGA IZRAZJA NA PODROČJU SPLOŠNEGA DELA CIVILNEGA PRAVA, STVARNE...

. ayudante de cocinaPOMOČNIK DIETNEGA KUHARJA III V ZSV - M/Ž. POMOČNIK V KUHINJI, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE IN ČIŠČENJE ŽIVIL, ČIŠČENJE POSODE, PRIPOMOČKOV IN PROSTOROV ZA PRIPRAVO HRANE, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU HACCP STANDARDA TER KONTROLA KAKOVOSTI IN VARNOSTI ŽIVIL IN JEDI, SAMOSTOJNA PRIPRAVA ENO...

Más ofertas: << · 76 · 113 · 132 · 141 · 146 · 148 · 149 · < · 151 · > · 154 · 158 · >>