Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,610 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 77

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Programadores de aplicacionesPROGRAMER APLIKACIJ V, V SLUŽBI ZA INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO, V ODDELKU ZA SISTEMSKO PODPORO, ŠIFRA J015026 - M/Ž. PROGRAMERJI RAČUNALNIŠKIH APLIKACIJ, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAMEŠČANJE, VZDRŽEVANJE IN POMOČ UPORABNIKOM PRI DELU S STANDARDNO IN NAMENSKO PROGRAMSKO OPREMO, IZVAJANJE POSTOPKOV ZA VARNOSTNO SHRANJEVANJE PODATKOV, NADZIRANJE DELOVANJA INFORMACIJSKE...
 • . ContablesRAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO VODENJE RAČUNOVOSTVA, OBRAČUN DDV, KNJIŽENJE VSEH POSLOVNIH DOGODKOV, IZDELAVA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV, STASTISTIČNO POROČANJE, INTRASTATPOROČANJE, OBRAČUN OS,RAČUNOVODSKE ANALIZE,SPREMLJANJE ZAKONODAJE...
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA, ZDRAVSTVENI TEHNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V DOMU STAREJŠIH, SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU IN SAMOSTOJNO IZVAJANJE IN VREDNOTENJE TŽA IN INTERVENCIJ ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE STAROSTNIKA V OKVIRU PRISTOJNOSTI,...
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventarioSKLADIŠČNIK V V UPRAVI RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE, URADU ZA OPERATIVO, IZPOSTAVI URSZR PTUJ - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - OPRAVLJANJE NALOG PREVZEMA, SKLADIŠČENJA IN IZDAJANJA MTS, - VODENJE SKLADIŠČNIH LISTIN IN SKLADIŠČNIH EVIDENC, - VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE V SKLADIŠČU, - IZVAJANJE MANIPULATIVNIH DEL V SKLADIŠČU, - UREJANJE...
 • . Directores de servicios de educaciónDIREKTOR JAVNEGA ZAVODA M/Ž (B017880) - M/Ž. VODSTVENI POKLICI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas, 48 mesecev oz. od 31.12.2018 do 30.12.2022, polni delovni čas, 40, DIREKTOR JE POSLOVODNI ORGAN. DIREKTOR ORGANIZIRA IN VODI DELO TER POSLOVANJE ZAVODA, PREDSTAVLJA IN ZASTOPA ZAVOD V OKVIRU DEJAVNOSTI, ZA KATERO...
 • . EconomistasDIREKTOR ODDELKA SISTEMSKI NADZOR IN REGULATIVA - M/Ž. EKONOMIST ZA BANČNIŠTVO IN FINANCE, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 48 mesecev, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE, VODENJE, PLANIRANJE, KOORDINIRANJE, SPREMLJANJE, NADZOROVANJE IN PREVERJANJE DELA ODDELKA, VODENJE ODDELKA S POUDARKOM NA NASLEDNJIH POSLOVNIH PROCESIH: IZDAJANJE...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosSTREŽNIK - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. DO VRNITVE DELAVKE S PORODNIŠKEGA DOPUSTA, polni delovni čas, 40, STREŽNIK V DOMU STAREJŠIH, SODELOVANJE IN POMOČ PRI OSKRBI, HIGIENSKO VZDRŽEVANJE NEPOSREDNEGA STANOVALČEVEGA OKOLJA: POSTELJA,...
 • . Carpinteros de armar y de obra blancaTESAR - M/Ž. TESARJI IPD., poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev oz. možnost zaposlitve za ned. čas, polni delovni čas, 40, TESARJI/TESARKE REŽEJO, OBLIKUJEJO, SESTAVLJAJO, GRADIJO, VZDRŽUJEJO IN POPRAVLJAJO RAZLIČNE VRSTE KONSTRUKCIJ IN OPREME IZ LESA IN DRUGIH MATERIALOV., , dopoldan
 • . ContablesRAČUNOVODJA-PRIPRAVNIK - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, (A) SVETOVANJE, NAČRTOVANJE IN UVAJANJE POLITIK IN SISTEMOV ZA PRORAČUNSKI IN RAČUNOVODSKI NADZOR TER DRUGE RAČUNOVODSKE ZADEVE, (B) PRIPRAVLJANJE IN POTRJEVANJE FINANČNIH...
 • . Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafesVARUH II - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VARSTVA, SOCIALNE OSKRBE IN PROSTOČASNIH AKTIVNOSTI STANOVALCEV, POMOČ PRI OPRAVILIH OSNOVNE ZDRAVSTVENE NEGE, ORGANIZIRANJE, SPREMLJANJE IN IZVAJANJE GOSPODINJSKIH AKTIVNOSTI, POMOČ...
 • . Administradores de sistemasSISTEMSKI ADMINISTRATOR VII/2 (I) V SLUŽBI ZA INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO, ŠIFRA J017113 - M/Ž. SISTEMSKI ADMINISTRATOR, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ADMINISTRACIJA MS WINDOWS STREŽNIKOV, MS EXCHANGE, MS IIS, LINUX STREŽNIKOV, VIRTUALNIH OKOLIJ MS HYPER-V, MS ACTIVE DIRECTORY, SKUPINSKIH POLITIK, MS SQL IN ORACLE PODATKOVNIH ZBIRK, PREVENTIVNI NADZOR...
 • . CocinerosKUHAR IV - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KUHANJE, PRIPRAVA HRANE, DELITEV HRANE, KUHANJE VEČJIH KOLIČIN HRANE, DELO NA BLAGAJNI, PRENOS TEŽJIH BREMEN, POZNAVANJE KUHARSKIH NAPRAV IN PRIPOMOČKOV. , DELO POTEKA DOPOLDAN IN POPOLDAN, OD PONEDELJKA DO PETKA....
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesDELAVEC V PROIZVODNJI PRI STROJU ZA PIHANJE PLASTIKE - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ GUME IN PLASTIČNIH MAS, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, KONTROLA IN ZLAGANJE V ZAKLJUČNE PAKIRNE ENOTE, SKRB ZA ČISTO DELOVNO OKOLJE IN VARNO DELO, SKRBNO DELO Z BLAGOM IN MATERIALOM, Delavnost, vestnost,...
 • . Moldeadores y macherosIZDELOVALEC AL PRAHU II. - M/Ž. LIVARJI IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJA DELA V LIVARNI, INTERNI TRANSPORT, VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE NA DELOVNEM MESTU., - izpit za viličarja-zaželjeno - poznavanje zahtev zagotavljanja kakovosti - ustrezen odnos do dela, del. sredstev...
 • . Profesionales del trabajo socialSKUPINSKI HABILITATOR - M/Ž. SKUPINSKI HABILITATOR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UGOTAVLJANJE ANAMNEZ IN DIAGNOSTICIRANJE, SVETOVANJE IN POMOČ OSKRBOVANCEM IN SODELAVCEM, PRIPRAVA STROKOVNIH MNENJ, PREDLOGOV UKREPOV, ANALIZ IN POROČIL, UREJANJE IN VZDRŽEVANJE STROKOVNE DOKUMENTACIJE...
 • . Ingenieros mecánicosKONSTRUKTOR - PROJEKTANT - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, PROJEKTANT, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZDELAVA IN RAZVOJ PROJEKTOV, RAZDELAVA DELAVNIŠKIH RISB, IZDELAVA TEHNIČNEGA OPISA PROJEKTA, SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJSKIMI ENOTAMI, SODELOVANJE PRI ZAGONIH ZAHTEVNEJŠE OPREME PRI...
 • . Ebanistas y afinesPOMOŽNI DELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. MIZARJI IPD., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev oz. možnost za nedoločen čas, polni delovni čas, 40, POMOŽNA DELA V MIZARSKI DELAVNICI, dobre ročne spretnosti, zmožnost delovanja v timu, sposobnost prilagajanja, dobra fizična kondicija, dvoizmensko
 • . Profesionales del trabajo socialSTROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ) - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJA NAJZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, SODELUJE Z INSTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, VODI EVIDENCE,...
 • . Profesionales de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V PATRONAŽNI ZDRAVSTVENI NEGI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. do 30.09.2019, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO PLANIRANJE IN IZVAJANJE PATRONAŽNIH OBISKOV V SMISLU SOCIALNO ZDRAVSTVENE OBRAVNAVE, BABIŠKE OBRAVNAVE IN ZDRAVSTVENE NEGE BOLNIKA NA DOMU, IZVAJANJE...
 • . Profesionales del trabajo socialVODJA ODDELKA POMOČI NA DOMU IV - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 10 mesecev oz. nadomeščanje porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40, VODENJE, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE IN NADZOR DELA ODDELKA, ODLOČANJE O ZADEVAH Z DELOVNEGA PODROČJA ODDELKA, VODENJE...
 • . Agentes de servicios de expedición de licencias y permisosREFERENT ZA REGISTRACIJE IN TEHNIČNE PREGLEDE - M/Ž. REFERENTI ZA KONCESIJE, DOVOLJENJA IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PODALJŠEVANJE IN IZDAJA PROMETNIH DOVOLJENJ IN DRUGI UPRAVNI POSTOPKI, SKLEPANJE AVTOMOBILSKIH ZAVAROVANJ ITD., Timsko delo, pripravljenost na izobraževanje, delo s strankami...JP ZAPOSLI.ME,...
 • . Maestros de enseñanza primariaUČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. do vrnitve delavke z bolniškega/porodniškega dopusta., polni delovni čas, 40, POUČEVANJE ANGLEŠČINE V 1. - 5. RAZREDU, MAG. PROF. POUČEVANJA NA RAZREDNI STOPNJI Z ANGLEŠČINO, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT, POTRDILO...
 • . Directores de investigación y desarrolloVIŠJI STROKOVNI DELAVEC (PODROČJE RAZISKAV IN RAZVOJA) - M/Ž. MENEDŽER ZA RAZISKAVE IN RAZVOJ, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG NA DELOVNEM PODROČJU RAZVOJNIH AKTIVNOSTI DRUŽBE 2.NAČRTOVANJE IN VODENJE RAZVOJNIH PROJEKTOV 3.PODPORA PRI NADZIRANJU DELOVANJA HČERINSKIH DRUŽB IN NJIHOVIH...
 • . Clasificadores y probadores de productos (excluyendo alimentos y bebidas)KONTROLOR KAKOVOSTI - M/Ž. KONTROLORJI IN OCENJEVALCI KAKOVOSTI NEŽIVILSKIH PROIZVODOV, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, DNEVNA IZHODNA KONTROLA, KONTROLA VZORCEV, KONTROLNE MERITVE., PRIČAKOVANE LASTNOSTI: SAMOSTOJNOST, NATANČNOST, PRIPRAVLJENOST ZA TIMSKO DELO. ZAHTEVANO JE ZNANJE...
 • . CocinerosDIETNI KUHAR IV - M/Ž. DIETNI KUHAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE IN KUHANJE VSEH VRST DIETNIH IN DRUGIH OBROKOV IN NAPITKOV, KONTROLA ZA NEOPOREČNOST ŽIVIL IN NAPITKOV NEPOSREDNO PRED OBDELAVO, ČIŠČENJE POSODE, PRIPOMOČKOV IN PROSTOROV ZA PRIPRAVO HRANE, USKLAJEVANJE...
 • . Maestros preescolaresVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK V VRTCU - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZGOJNO DELO IN DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA Z OTROKI V SKLADU Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ODDELKA/VRTCA., POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI IN POTRDILO O OPRAVLJENEM STROKOVNEM...
 • . Bibliotecarios, documentalistas y afinesKNJIŽNIČAR - M/Ž. BIBLIOTEKAR, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, KNJIŽNIČAR, Delovno mesto je razpisano za polovični delovni čas (50%) in za nedoločen čas. Zahtevana je VII. st. izobrazbe (univ. dipl. bibliotekar ali mag. štud. program druge stopnje šolsko knjižničarstvo...
 • . FisioterapeutasFIZIOTERAPEVT - M/Ž. FIZIOTERAPEVT, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE FIZIOTERAPIJE,.., Opravljen strokovni izpit, poznavanje dela z računalnikom in okolje Windows. Prijavi priložiti dokazila o izpolnjevanju razpisanih pogojev. Kot pravočasne...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILEC - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DNEVNO ČISTI, POSPRAVLJA IN PREZRAČUJE PROSTORE VRTCA ..., ZAPOSLITEV ZA NEDOLOČEN ČAS, ZAŽELENE IZKUŠNJE, OBVEZNO: POTRDILO O...
 • . Maestros preescolaresPOMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK-PRIPRAVNIK - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev oz. od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2019, skrajšan delovni čas, 20, POMOČ VZGOJITELJU PREDŠOLSKIH OTROK V VRTCU., DOKAZILO O NEKAZNOVANOSTI. VLOGO Z DOKAZILI IN ŽIVLJENJEPISOM POSLATI PO POŠTI.,
Más ofertas: << · 39 · 58 · 67 · 72 · 74 · 75 · < · 77 · > · 79 · 82 · 88 · 99 · >>