Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,677 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 77

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. médico generalista/médica generalistaE018018 ZDRAVNIK SPECIALIST - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUŽBE V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S SPECIALISTIČNO STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, LICENCA S PODROČJA SPECIALIZACIJE (DRUŽINSKA MEDICINA). K PRIJAVI PRILOŽITI DOKAZILA ...

. médico especialista/médica especialistaE018018 - ZDRAVNIK SPECIALIST MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VSE VRSTE ZDRAVSTVENIH PREGLEDOV,POROČANJE DIREKTORJU,STROKOVNEMU VODJI; SODELOVANJE PRI VPELJAVI IZBOLJŠAV NA DELOVNEM MESTU TER OPRAVLJANJE NALOG ZDRAVSTVENE VZGOJE DELAVCEV; PREDL...

VODJA PROJEKTOV - M/Ž. VODJA PROJEKTOV V ELEKTROTEHNIKI, ENERGETIKI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE PROJEKTOV UVEDBE NOVIH PROIZVODOV IN TEHNOLOGIJ V PROIZVODNJO VODENJE PROJEKTOV PRENO-SA IZDELKOV IN TEHNOLOGIJ MED LOKACIJAMI SODELOVANJE V PROJEKTNIH TIMIH IZ DRO PRI RAZVOJU NO...

. médico especialista/médica especialistaE018021 - ZDRAVNIK SPECIALIST PSIHIATRIJE PPD3 - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST PSIHIATRIJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE DIAGNOSTIKE IN PSIHOTERAPIJE; SVETOVANJE; KRATKOTRAJNO ZDRAVLJENJE URGENTNIH STANJ; DOLGOTRAJNO ZDRAVLJENJE PACIENTOV IN STALNO VSEŽIVLJENJSKO SPREMLJANJE BOLNIKOV S HUDIMI MOT...

. médico especialista/médica especialistaE018019 - ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1 - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST URGENTNE MEDICINE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREJEM,DIAGNOSTICIRANJE, ZDRAVLJENJE TER PO POTREBI TUDI SPREMLJANJE V USTREZNO USTANOVO AKUTNO OBOLELIH IN POŠKODOVANIH PACIENTOV V PROSTORIH NUJNE MEDICINSKE POMOČI TER NA TERENU; UGOTAVLJANJE SMRT...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI I, II, ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, KO ZA KARDIOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI I,II, V PROSTORIH – ENOTAH, POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZD...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELO V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI HRANE, PIJAČ, KRMIL IN TOBAČNIH IZDELKOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SORTIRANJE, POBIRANJE IN PAKIRANJE JAJC, PRIPRAVA JAJC ZA TEREN, NALAGANJE IN RAZKLADANJE VOZIL, SKRB ZA DOBRO POČUTJE ŽIVALI V HLEVU TER DRUGA DELA P...

OSKRBOVALEC (OSEBNI ASISTENT) - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, POMOČ INVALIDU PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKA POMOČ, SPREMSTVO PRI DNEVNIH AKTIVNOSTIH, OSTALA PODOBNA DELA., Delo poteka v LJUBLJANI. Pri prijavi navedite številko oglasa. DELO J...

. cocinero/cocineraKUHAR - M/Ž. KUHAR, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE SESTAVIN ZA PRIPRAVO TOPLIH IN HLADNIH JEDI IN DODATNE PONUDBE, PRIPRAVA JEDI V PONUDBI IN PRIPRAVA JEDI PO NAROČILU, IZVAJANJE STANDARDOV, NAVODIL IN NORMATIVOV S PODROČJA GOSTINSTVA, PORCIONIRANJE IN D...

. médico especialista/médica especialistaE018018 - ZDRAVNIK SPECIALIST OFTALMOLOG - M/Ž. OFTALMOLOG, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE DIAGNOSTIKE IN TERAPIJE OKULISTIČNE DEJAVNOSTI; IZVAJANJE SPECIALISTIČNIH PREGLEDOV OČI IN VIDA; OPRAVLJANJE PREVENTIVNIH PREGLEDOV; ZDRAVLJENJE OČESNIH BOLEZNI; PREDPISOVANJE USTREZNIH PRIPOMOČKOV ZA IZBO...

. agente de alquiler de vehículosREFERENT ZA NAJEM VOZIL - M/Ž. URADNIK ZA NAJEM, LIZING VOZIL, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ODDAJA V NAJEM IN DOSTAVA VOZIL PO TERENU, PRIPRAVA IN SKRB ZA UREJENOST VOZNEGA PARKA, PRIPRAVA POGODB IN VODENJE EVIDENC O STANJU VOZIL, KOMUNIKACIJA S STRANKAMI V PISARNI IN NA TERENU, IZ...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI - PEDIATRIČNA SLUŽBA (E037018) - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas  oz. nadomeščanje bolniških in porodniških odsotnosti, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PRI PACIENTIH PRETEŽNO II. IN III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE, IZVAJANJE ...

. técnico de metalurgia/técnica de metalurgiaTEHNOLOG LITJA - M/Ž. TEHNIK ZA METALURGIJO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI UVAJANJU NOVIH TEHNOLOGIJ V OBRATU TLAČNA LIVARNA, SKRB ZA EVIDENTIRANJE, IZDELAVO PONUDB IN KALKULACIJ, IZDELAVA POROČIL PREDPISANA Z DNQ, SPREMLJANJE POIZKUSNE IN TEKOČE PROIZVODNJE, SODEL...

. cocinero nutricionista/cocinera nutricionistaDIETNI KUHAR IV V ZSV - DELOVNO MESTO SE NAHAJA V ENOTI DOMA UPOKOJENCEV PETROVO BRDO - M/Ž. DIETNI KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA, KUHANJE IN RAZDELJEVANJE DIETNE IN NAVADNE HRANE, PO POTREBI POMIVANJE IN ČIŠČENJE POSODE, PROSTOROV JEDILNICE TER DELOVNIH PRIPRAV IN NAPRAV..., Prijavi priložiti dokazila o izpolnjevanju razpisanih pogoje...

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC VII/2 - LOKACIJA DELA JE VNC VEJAR, TREBNJE - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SVETOVANJE IN ORGANIZACIJO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 31.8.2023, polni delovni čas, 40, DELO Z ROMSKIMI OTROKI IN NJIHOVIMI STARŠI NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI, SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU, IZVAJANJU IN EVALVAC...

. ayudante de apoyo al profesorado universitarioSAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1 V REFERATU ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE - M/Ž. VISOKOŠOLSKI SODELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SAMOSTOJNO NAČRTUJE IN OPRAVLJA STROKOVNA DELA NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU,- SAMOSTOJNO IZVAJA OPERATIVNE NALOGE DELOVNEGA PODROČJA,- ADMINISTRATIVNO  VODENJE DELA,- INFORMACIJSKO SVETOVALNO DELO, - PRIPRA...

. ingeniero eléctrico/ingeniera eléctricaSTROKOVNI DELAVEC (ELEKTRO MERITVE) - M/Ž. INŽENIR ELEKTROTEHNIKE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ELEKTRO MERITEV Z IZDELAVO POROČIL OZIROMA PROTOKOLOV, KOMUNIKACIJA S POGODBENIMI STRANKAMI, SPREMLJANJE ZAKONODAJNIH SPREMEMB, STANDARDOV IN NORMATIVOV NA DELOVNEM PODROČJU., Minimalne zahteve: Certi...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 30, UPORABNIK BO VAŠO POMOČ POTREBOVAL PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKIH IN DRUGIH OPRAVILIH TER SPREMSTVO. DELO BO POTEKALO PONOČI IN OB VIKENDIH ČEZ DAN., , dvoizmensko

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA V. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI - SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV NA OD...

. conserje de edificioVZDRŽEVALEC - TEHNIK - M/Ž. VZDRŽEVALEC V POSLOVNIH STAVBAH, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE IN NADZOR NAPRAV, STROJEV, OPREME IN OBJEKTOV,  ODPRAVLJANJE MANJŠIH OKVAR,  EVIDENCA IN ORGANIZACIJA OBVEZNIH SERVISNIH PREGLEDOV NAPRAV IN SREDSTEV, ORGANIZACIJA ZAHTEVNEJŠIH SERVISNIH ...

. economistaVIŠJI REFERENT SPREMLJAVE- ZALEDNE SLUŽBE (PODPORA VREDNOSTNIM PAPIRJEM IN SKRBNIŠTVU) - M/Ž. EKONOMIST ZA BANČNIŠTVO IN FINANCE, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, EVIDENTIRA POSLOVNE DOGODKE V INFORMACIJSKE SISTEME BANKE IZ POGODBENIH RAZMERIJ S STRANKAMI IN SVETUJE SODELAVCEM PRI ZAHTEVNEJŠIH PROBLEMIH, VZDRŽUJE PODATKE O STRANKAH IN POSLIH NA PODLAG...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATER (M/Ž) V RAZVOJNI AMBULANTI - M/Ž. PEDIATER, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE IN ORGANIZIRANJE DELA ZDRAVSTVENEGA TIMA, DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO ALI TELESNO PRIZADETOSTJO, PREGLED OTROK IN MLADOSTNIKOV Z RIZIČNIMI DEJAVNIKI IN MOTNJAMI V DUŠEVNEM ALI TELESNEM RAZVOJU, ORGANIZIRANJE IN VO...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV., Fleksibilen delovnik. Obvezen izpit B kategorije. Pogoja za zaposlitev sta nekaznovanost in zdravstvena sposobnost., gibljiv/nestalen urnik

. ingeniero mecánico/ingeniera mecánicaKONSTRUKTOR CAD - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, KONSTRUKTER, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, RAZUME TEHNIČNO DOKUMENTACIJO, IZDELAVA 2D NAČRTOV IZ 3D MODELOV, DELO V 3D KONSTRUKTORSKEM OKOLJU, KONSTRUIRANJE ENOSTAVNEJŠIH MERILNIH ORODIJ IN VPENJALNIH PRIPRAV, KONSTRUIRANJE ENOSTAVNEJŠIH TLAČNIH ...

MIZAR - M/Ž. MIZARJI IPD., poskusno delo , Določen čas, 3 mesece oz. Možnost sklenitve nove pogodbe za daljši čas., polni delovni čas, 40, Priprava in izdelava vhodnih vrat, izdelava garažnih vrat, vgrajevanje oken v garažna vrata. Delo se opravlja v PE Gradac, Delovne izkušnje na področju kovinarstva, lesarstva...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE PISARN IN PROIZVODNIH PROSTOROV, Čiščenje pisarn in proizvodnih prostorov od pon. do pet. med 12.00 in 20.00 uro, vikendi in prazniki so prosti. Delo poteka v Ljubljani-Šiška. Pogoja za zaposlitev sta nekazno...

. operador de máquinas para la fabricación de muebles de plástico/operadora de máquinas para la fabricación de muebles de plásticoUPRAVLJALEC STROJA II - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV ZA PROIZVODNJO PLASTIČNIH IZDELKOV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, DELO V ODDELKU PREDELAVE: VARILNE IN REZALNE FORMATIRKE, PAKIRNI STROJ, KOTNIKI, KANALETE. ZAGON IN ZAUSTAVITEV STROJA, IZPOLNJEVANJE DELOVNEGA NORMATIVA, IZVAJANJE PRE...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREVZEM IN KOLIČINSKA KONTROLA GOTOVIH IZDELKOV IZ PROIZVODNJE TER POTREBNE DOKUMENTACIJE, SORTIRANJE PREVZETEGA MATERIALA, RAZMEŠČANJE V SKLADIŠČU IN SKLADIŠČENJE, ODPREMA GOTOVIH IZDELKOV PO PLANU ODPREME Z IZDAJO US...

. instalador de suelos resistentes/instaladora de suelos resistentesPOLAGALEC TALNIH OBLOG - MONTER - M/Ž. POLAGALEC PODOV, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, POLAGANJE TALNIH OBLOG (PARKET, VINIL, ...) IN MONTAŽA ŠPORTNE OPREME (KOŠARKARSKI KOŠI, GOLI, ...)., DELO POTEKA NA RAZLIČNIH OBJEKTIH PO SLOVENIJI, VEČINOMA PA ŠTAJERSKI KONEC. DELOVNE IZKUŠNJE SO ZAŽELEN...

STREŽNICA - SOCIALNO VARSTVO - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPODBUJANJE IN LAIČNA POMOČ UPORABNIKOM PRI OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH OPRAVILIH, KI OBSEGA: OSEBNO HIGIENA IN UREJANJE, OBLAČENJE IN SLAČENJE, PREHRANJEVANJE IN PITJE (ČE NIMA TEŽ...

Más ofertas: << · 39 · 58 · 67 · 72 · 74 · 75 · < · 77 · > · 79 · 81 · 86 · 96 · 116 · >>