Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,186 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 77

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. enfermero obstétrico-ginecológico/enfermera obstétrico-ginecológicaDIPL. BABICA V NEGOVALNI POPORODNI NEGI (E037003), ZA POTREBE GINEKOLOŠKE KLINIKE, KO ZA PERINATOLOGIJO - M/Ž. BABIČAR (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas  oz. 21.2.2025 OZIROMA DO VRNITVE DELAVKE NA DELOVNO MESTO, polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA BABIŠKE NEGE PACIENTOV V NEGOVALNI POPORODNI NEGI NAČRTOVANJE IN KOORDINACIJA PREMESTITVE ALI ODP...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI GOSPODINJSKIH-VSAKDANJIH OPRAVILIH, SPREMSTVO, POUDAREK NA NEGI IN OSEBNI HIGIENI UPORABNICE, POMOČ PRI KOMUNIKACIJI..., Empatičnost, komunikativnost, veselje do dela z ljudmi. Zažel...

MONTER, SKLADIŠČNIK - M/Ž. PRIPRAVLJAVCI IN MONTERJI KOVINSKIH KONSTRUKCIJ, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA BLAGA ZA MONTAŽO, MONTAŽA BLAGA NA TERENU ( OGRAJE, NADSTREŠKI, RASTLINJAKI, GARAŽE, LOPE,…), PRIPRAVA IN DELO V SKLADIŠČU: PREVZEMANJE IN IZDAJANJE BLAGA PO DOKUMENTACIJI, KVALITATIV...

. trabajador social/trabajadora socialSOCIALNI DELAVEC – DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NALOGE V CDZO : -VZPOSTAVLJANJE DELOVNEGA ODNOSA IN OSEBNEGA STIKA Z OSEBAMI S TEŽAVAMI V DUŠEVNEM  ZDRAVJU TER NJIHOVIMI DRUŽINAMI, -POMOČ, PODPORA, OPOLNOMOČENJE OSEB IN DRUŽIN S TEŽAVAMI V DUŠEVNEM ZDRAVJU TER ...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILKA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas  oz. 31. 12. 2024, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE PROSTOROV ZAVODA IN OKOLICE ZAVODA TER DRUGA DELA V SKLADU S PREDPISI IN PO NAVODILIH RAVNATELJA, K vlogi je potrebno priložiti potrdilo o ustrezni izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti ter potrd...

. director de centro educativo/directora de centro educativoDIREKTOR JAVNEGA ZAVODA - M/Ž. DIREKTOR VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA, poskusno delo , Določen čas, 48 mesecev, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRA, NAČRTUJE IN VODI DELO ZAVODA, PRIPRAVI PROGRAM DELA, KATEREGA SESTAVNI DEL JE FINANČNI NAČRT S KADROVSKIM NAČRTOM IN ODGOVARJA ZA NJEGOVO IZVEDBO, SPREJEMA AKT O ORGANIZACIJI IN SIST...

MONTER VRTNIH OGRAJ - M/Ž. PRIPRAVLJAVCI IN MONTERJI KOVINSKIH KONSTRUKCIJ, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA BLAGA ZA MONTAŽO, MONTAŽA BLAGA NA TERENU ( OGRAJE, NADSTREŠKI, RASTLINJAKI, GARAŽE, LOPE,…), PRIPRAVA IN DELO V SKLADIŠČU:, PREVZEMANJE IN IZDAJANJE BLAGA PO DOKUMENTAC...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA-PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA STANOVALCEV, PRIPRAVA, DELITEV IN NADZOR PREDPISANE TERAPIJE, UREJANJE PRIPOMOČKOV, SODELOVANJE PRI RAZDELJEVANJU HRANE IN HRANJENJE, PREDVSEM HRANJENJE PO ...

. contableRAČUNOVODJA VII/1 - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo , Določen čas  oz. 31. 12. 2024, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE RAČUNOVODSKIH DEL, DRUGA DELA V SKLADU S SISTEMIZACIJO IN PO NALOGU VODSTVA JZ VIZ M. SOBOTA, KRAJ OPRAVLJANJA DELA JE TRSTENJAKOVA ULICA 73, 9000 MURSKA SOBOTA, Potrdilo o nekaznovanosti in potrdi...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas  oz. 30. 6. 2024, skrajšan delovni čas, 37, POUČEVANJE V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA, Smisel za delo z učenci, pripravljenost na timsko delo. Prijavi je potrebno priložiti vlogo z življenjepisom, dokazilo o izobrazbi in strokovne...

Más ofertas: << · 39 · 58 · 67 · 72 · 74 · 75 · < · 77 · > · 80 · 84 · 92 · 107 · 137 · 198 · >>