Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,462 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 84

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioOSKRBOVALEC/-KA (F023001) - M/Ž. OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, poskusno delo , Določen čas  oz. do 21. 8. 2022, polni delovni čas, 40, POMOČ  PRI OSKRBI STANOVALCEV; POMOČ PRI OSNOVNI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV; RAZDELJEVANJE HRANE, POMOČ PRI HRANJENJU STANOVALCEV; TRANSPORT STANOVALCEV NA AKTIVNOSTI IN TERAPIJE; HIGIENSKO...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC - UREJEVALEC NOTRANJIH PROSTOROV - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE PROSTOROV, (SANITARIJE, GARDEROBE, HODNIKI, PISARNE). DELO S KOMBINIRANIM ČISTILNIM STROJEM (PREDHODNO ZNANJE IN IZKUŠNJE NISO POGOJ)., DELO POTEKA V POPOLDANSKEM ČASU OD PONEDELJKA DO PETKA MED...

OSKRBOVALEC (OSEBNI ASISTENT) - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ INVALIDOM PRI NASLEDNJIH OPRAVILIH: OSEBNA NEGA, GOSPODINJSKA POMOČ, SPREMSTVO PRI DNEVNIH, Delo poteka v bližini kraja Videm. V prijavi navedite številko oglasa. Fizična moč, ve...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR NEGOVALEC - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE OSEBNE ZDRAVSTVENE NEGE TER POMOČ PRI OPRAVLJANJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE NEGE, POMOČ PRI SPREJEMU, NAMESTITVI IN ODPUSTU BOLNIKA/OSKRBOVANCA, PREVOZ IN SPREMLJANJE BOLNIKOV/STANOVALCEV NA IN...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI (E037026), ZA POTREBE KIRURŠKE KLINIKE, KO ZA ABDOMINALNO KIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V SPECIALISTIČNI AMBULANTI - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSK...

. médico especialista/médica especialistaE018023 VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST GINEKOLOGIJE IN PORODNIŠTVA PPD1 - M/Ž. GINEKOLOG, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UVAJA NOVE DIAGNOSTIČNE METODE, NOVE OPERATIVNE TEHNIKE, DELUJE MULTIDISCIPLINARNO, ORGANIZIRA IN OPRAVLJA OB-PORODNO ZDRAVSTVENO VARSTVO MATER, HOSPITALNO ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽENA, KAR VKLJUČUJE SPREJEMANJE, OPERA...

. chapistaKLEPAR - KROVEC - M/Ž. KLEPAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZDELOVANJE ZAČASNIH STRUKTUR, KOT SO ODRI IN LESTVE, IZDELOVANJE, OBLIKOVANJE, POPRAVLJANJE IN REZANJE PREDMETOV ALI DELOV PREDMETOV IZ KOVINSKIH PLOŠČ, MONTIRANJE IN PRITRJEVANJE IZDELANIH PREDMETOV NA STRUKTURE IN DR...

. ayudante de recursos humanosSTROKOVNI SODELAVEC VII/2 (II) - M/Ž. KADROVSKI REFERENT, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZDELOVANJE DOKUMENTOV S PODROČJA DELOVNIH RAZMERIJ, IZVAJANJE DEL IN NALOG V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM, UVELJAVLJANJEM PRAVIC IZ DELOVNEGA RAZMERJA, IZOBRAŽEVANJEM, NAPREDOVANJEM, NAGRAJEVANJEM ZAPOSLENIH… ZBIRAN...

. farmacéutico/farmacéuticaFARMACEVT ZAČETNIK - M/Ž. FARMACEVT, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, STROKOVNO UVAJANJE ZA: NABAVO IN IZDAJO ZDRAVIL ZA UPORABO V HUMANI MEDICINI, NABAVO IN IZDAJO FARMACEVTSKIH SNOVI, NABAVO IN IZDAJO MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV, NABAVO IN IZDAJO ZDRAVIL ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI, NAB...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI (M/Ž) - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. vrnitve delavke iz porodniške odsotnosti., polni delovni čas, 40, DOKUMENTIRANJE, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV ZAHTEVNOSTI III IN IV KATEGORIJE, V ENOTAH...

. médico especialista/médica especialistaE018019 ZDRAVNIK SPECIALIST GINEKOLOGIJE IN PORODNIŠTVA PPD 1 - M/Ž. GINEKOLOG, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UVAJA NOVE DIAGNOSTIČNE METODE, NOVE OPERATIVNE TEHNIKE, DELUJE MULTIDISCIPLINARNO, ORGANIZIRA IN OPRAVLJA OB-PORODNO ZDRAVSTVENO VARSTVO MATER, HOSPITALNO ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽENA, KAR VKLJUČUJE SPREJEMANJE, OPERA...

. profesor universitario colaborador/profesora universitaria colaboradoraD010001 - ASISTENT (V NAZIVU ASISTENT Z DOKTORATOM/ASISTENT Z MAGISTERIJEM/ASISTENT) ZA PREDMETNO PODROČJE "KONSTRUIRANJE" NA KATEDRI ZA KONSTRUIRANJE IN OBLIKOVANJE - M/Ž. VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo , Določen čas  oz. do 30. 9. 2021, polni delovni čas, 40, VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU. SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTIH. SODELOVANJ...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve delavke iz bolniškega staleža., polni delovni čas, 40, POUČEVANJE V 2 .RAZREDU, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo da oseba ni v kazenskem postopku, potrdilo o izobrazbi., dopoldan

. personal directivo de la administración públicaVIŠJI SVETOVALEC (ŠIFRA DELOVNEGA MESTA 175) V ODDELKU ZA PRAVNE ZADEVE IN JAVNO NAROČANJE, V SLUŽBI ZA SPLOŠNE ZADEVE - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, POROČ...

. contableRAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KNJIŽENJE, OBRAČUN DDV, PRIPRAVA POSLOVNIH POROČIL, INTRASTAT, POROČANJE BANKI SLOVENIJE, POROČANJE STATISTIČNIH PODATKOV, RAZNA ADMINISTRATIVNA DELA., OZNAVANJE PROGRAMOV SAP, WORD, EXCEL. POZNAVANJE PROGRAMA VASCO JE ...

. ingeniero técnico civil especializado en diseño técnico/ingeniera técnica civil especializada en diseño técnicoTEHNIČNI RISAR ZA GRADBENIŠTVO - M/Ž. TEHNIČNI RISAR ZA GRADBENIŠTVO, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IŠČEMO SODELAVKO ALI SODELAVCA ZA DELO NA AKTIVNIH PROJEKTIH. PROJEKTIRANJA PREDVSEM KANALIZACIJE, VODOVODA IN ČISTILNIH NAPRAV. DELO OBSEGA PRIPRAVO. VSEH FAZ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA GRAD...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA II (I) - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI OSNOVNI, DODATNI IN SOCIALNI OSKRBI STANOVALCEV, TRANSPORT IN SERVIRANJE HRANE, POMOČ PRI HRANJENJU ZDRAVSTVENO NEZAHTEVNIH STANOVALCEV IN PRIPRAVA NAPITKOV, HIGIENSKO VZDRŽ...

. profesor para alumnado con necesidades educativas especiales/profesora para alumnado con necesidades educativas especialesSVETOVALNI DELAVEC (ŠOLA) - SMER: SPEC.REH.PEDAGOGIKA - M/Ž. SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 11 mesecev oz. 31.08.2022, polni delovni čas, 40, INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ OTROKOM/UČENCEM Z AVT. MOTNJAMI, SVETOVANJE OTROKOM/UČENCEM, PO POTREBI SODELOVANJE PRI OS...

. conductor de vehículo de reparto/conductora de vehículo de repartoVOZNIK LAHKEGA TOVORNEGA VOZILA V MEDNARODNEM PROMETU (KATEGORIJA B, KOMBI) - M/Ž. VOZNIK LAHKEGA DOSTAVNEGA VOZILA, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREVOZ BLAGA V MEDNARODNEM PROMETU S KOMBI VOZILOM. SKRB ZA VOZILO IN VODENJE EVIDENC., Zaželeno je, da ima kandidat izkušnje z vožnjo kombija in ima veselje do tovrstnega dela. Zaželeno je osnovno poznav...

. chapistaAVTOKAROSERIST - M/Ž. AVTOKLEPAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KLEPAR - MENJAVA IN POPRAVILO KAROSERIJSKIH DELOV, MONTAŽA DODATNE OPREME, NADGRADNJA VOZIL, SPOSOBNOST ISKANJA RACIONALNIH IN STROKOVNIH REŠITEV PRI POPRAVILU, POZNAVANJE MOTORNIH VOZIL, STOKOVNOST, SPOSOBNOST SAMO...

UČITELJ STROKOVNOTEORETIČNIH PREDMETOV IN PRAKTIČNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJI IN SODELAVCI ZA POUČEVANJE POKLICNO-SPECIFIČNIH PREDMETOV IN VSEBIN, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE STROKOVNOTEORETIČNIH PREDMETOV IN PRAKTIČNEGA POUKA S PODROČJA GRADBENIŠTVA IN ARHITEKTURE, Znanje programa Autocad, potrdilo o nekaznovanosti.,

. vendedor/vendedoraPRODAJALKA 2 /PRODAJALEC 2 - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 9 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, DELO V TRGOVINI (V LUCIJI) S TEKSTILNIMI IN NE-PREHRAMBNIMI IZDELKI., Ob prijavi na delovno mesto obvezno navedite kraj dela in registrsko številko prijave. Minimalno IV. stopnja izobrazbe.,

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaPOMOŽNI DELAVEC V KOVINSKI PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE POMOŽNIH DEL S PODROČJA PREOBLIKOVANJA INOX PLOČEVINE S POMOČJO STROJEV IN ROČNEGA ORODJA ( KRIVLJENJE, VRTANJE, PILJENJE, BRUŠENJE, ČIŠČENJE...

BOLNIČAR V URGENTNI IN OPERATIVNI DEJAVNOSTI TER INTENZIVNI TERAPIJI (E034004) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KIRURŠKA KLINIKA, KO ZA ABDOMINALNO KIRURGIJO - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE POSTOPKOV DEKONTAMINACIJE, ČIŠČENJA, RAZKUŽEVANJA PRIPOMOČKOV, OPREME IN POVRŠIN, PRIPRAVA INŠTRUMENTOV IN PRIPOMOČKOV ZA STERILIZACIJO, SPREMLJANJE, PREVOZ IN PRELAGANJE PACIENTOV PRI DIAGNOS...

. operador de mezcladora de sustancias químicas/operadora de mezcladora de sustancias químicasGALENSKI LABORANT I - M/Ž. FARMACEVTSKI LABORANT, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE DELOVNEGA OKOLJA, SKRB ZA ČISTILA IN DELOVNO OBLEKO, SODELOVANJE PRI IZDELAVI GALENSKIH IZDELKOV, PRIPRAVA PRIMARNE IN SKUNDARNE EMBALAŽE, VODENJE EVIDENC, SKRB ZA PREVZEM ...

. consultor de selección de personal/consultora de selección de personalSAMOSTOJNI SVETOVALEC IV – PROJEKT »IZVAJANJE STORITEV ZA BREZPOSELNE, DRUGE ISKALCE ZAPOSLITVE IN DELODAJALCE«, OBMOČNA SLUŽBA LJUBLJANA - M/Ž. SVETOVALEC ZA ZAPOSLOVANJE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 30.11.2022 oz. do zaključka projekta, polni delovni čas, 40, UVAJANJE V DELO VKO, INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO SVETOVANJE OSEBAM, KI SO CILJNA SKUPINA PROJEKTA (DOLGOTRAJNO BREZPOSELNI, NIŽJE IZOBRAŽENI IN STAREJŠI OD 50 LET),...

UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA V GOSTINSKIH PROGRAMIH - M/Ž. UČITELJI PRAKTIČNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas  oz. 31. 8. 2022, skrajšan delovni čas, 6, UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA V GOSTINSKIH PROGRAMIH M/Ž, Kandidat mora imeti 3 leta delovnih izkušenj v gostinstvu ali kuharstvu. Kandidat naj pošlje vlogo na Šolski center Slovenj Gradec (zadnj...

PROGRAMER / RAZVIJALEC / VODJA RAZVOJA - M/Ž. RAZVIJALCI PROGRAMSKE OPREME, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IŠČEMO JAVA RAZVIJALCE ZAČETNIKA ALI IZKUŠENEGA Z VELIKIM POTENCIALOM, KI BI SE LAHKO PRIDRUŽIL IN POSTAL DEL NAŠE NARAŠČAJOČE EKIPE. PRIČAKUJEMO : - VSAJ ENO LETO IZKUŠENJ PRI NAČRTOVANJU, IZDELAVI IN PR...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaE037019 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI I, II-ODDELEK HOSPITALNE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas  oz. predvidoma 23.8.2022 zaradi nadomeščanja porodniške odsotnosti javne uslužbe, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE, ORGANIZIRANJE, KOORDINIRANJE, VREDNOTENJE ZN V PROSTORIH INTEZIVNE TERAPIJE I, II, SODELOVANJE PRI IZVED...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaOŠ UČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 27, UČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU, IZVAJANJE NEPOSREDNEGA, VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA, DELA, IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO IN DRUGO DELO V ZVEZI Z VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIM DELOM., Doka...

Más ofertas: << · 42 · 63 · 73 · 78 · 81 · 82 · < · 84 · > · 86 · 88 · 92 · 100 · 116 · >>