Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,267 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 58

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Agentes de segurosPOMOŽNI ZAVAROVALNI ZASTOPNIK - M/Ž. ZAVAROVALNI ZASTOPNIK, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ISKANJE POTENCIALNIH ZAVAROVANCEV BREZ POSREDOVANJA VSEBINE, ZAVAROVALNEGA ZASTOPANJA IN BREZ PODPISOVANJA KAKRŠNIHKOLI ZAVAROVALNIH DOKUMENTOV, SPREMLJANJE MENTORJA PRI SVOJEM DELU., ISKANJE POTENCIALNIH...
 • . Agentes de segurosZAVAROVALNI ZASTOPNIK - M/Ž. ZAVAROVALNI ZASTOPNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POSREDOVANJE, SKLEPANJE IN PRAVOČASNO ODDAJANJE ZAVAROVALNIH POGODB, obvezna odločba AZN, vsaj 4 mesece delovnih izkušenj iz direktne prodaje, lasten prevoz, komunikativnost, veselje do terenskega dela,...
 • . Camareros de mesasNATAKAR (M/Ž) - M/Ž. NATAKARJI, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - STREŽENJE JEDI IN PIJAČ - SVETOVANJE GOSTOM - UREJANJE DELOVNEGA OKOLJA - NUDENJE POMOČI PRI OPRAVLJANJU DELA V DRUGIH ODDELKIH - VODENJE EVIDENC - OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI,...
 • . Agentes de segurosZAVAROVALNI ZASTOPNIK - M/Ž. ZAVAROVALNI ZASTOPNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POSREDOVANJE, SKLEPANJE IN PRAVOČASNO ODDAJANJE ZAVAROVALNIH POGODB., obvezna odločba AZN, vsaj 4 mesece delovnih izkušenj iz direktne prodaje, lasten prevoz, komunikativnost, veselje do terenskega...
 • . Educadores para necesidades especialesMULTIPLIKATOR POŠ (JAVNI RAZPIS MIZŠ "POPESTRIMO ŠOLO 2017-2021- IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV ZA KREPITEV KOMPETENC ŠOLAJOČIH") - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo , Določen čas, 37 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NEPOSREDNIH VZGOJNO IZOBRAŽEVALNIH AKTIVNOSTI Z UČENCI. MULTIPLIKATOR POŠ BO V OKVIRU SVOJE DELOVNE OBVEZNOSTI Z NAMENOM KREPITVE SPLOŠNIH KOMPETENC ŠOLAJOČIH IZVAJAL INDIVIDUALNE...
 • . Agentes de segurosPOMOŽNI ZAVAROVALNI ZASTOPNIK - M/Ž. ZAVAROVALNI ZASTOPNIK, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ISKANJE POTENCIALNIH ZAVAROVANCEV BREZ POSREDOVANJA VSEBINE, ZAVAROVALNEGA ZASTOPANJA IN BREZ PODPISOVANJA KAKRŠNIHKOLI ZAVAROVALNIH DOKUMENTOV, SPREMLJANJE MENTORJA PRI SVOJEM DELU., Komunikativnost, lasten...
 • . Biólogos, botánicos, zoólogos y afinesRAZVOJNO RAZISKOVALNI SODELAVEC I, PEDIATRIČNA KLINIKA, SLUŽBA ZA SPECIALNO LABORATORIJSKO DIAGNOSTOKO, UKC LJULJANA - M/Ž. INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Določen čas oz. 01.09.2018 DO 30.06.2021, polni delovni čas, 40, REALIZACIJA PLANIRANIH AKTIVNOSTI IZ POGODBE, PROJEKTNO ORIENTIRANO RAZISKOVALNO DELO, PRIPRAVA ZAHTEVNIH STROKOVNIH PODLAG, MEDICINSKO DELO NA BOLNIŠKEM ODDELKU,...
 • . CocinerosKUHAR/KUHARICA - M/Ž. KUHARJI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO V KUHINJI - PRIPRAVA, KUHANJE, RAZDELJEVANJE PREHRANE (MALIC, KOSIL, ZAJTRKOV), POMIVANJE...., Obvezna priloga prijavitelja: Življenjepis, pridobljeni naziv izobrazbe s fotokopijo dokazila, potrdilo iz kazenske evidence,...
 • UČITELJ PREDMETNEGA POUKA - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas oz. 01.09.2018 do 31.08.2019 oz. do konca trajanja projekta, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE DEL IN NALOG PO PROJEKTU RAP - ŠPORT IN VZGOJA, Obvezna priloga prijavitelja: Življenjepis, pridobljeni naziv izobrazbe s fotokopijo...
 • . Maestros de enseñanza primariaUČITELJ RAZREDNEGA POUKA (POUČEVANJE 3. RAZREDA) Z ZNANJEM ANGLEŠČINE ZA I. TRIADO - M/Ž. UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas oz. 01.09.2018 - 31.08.2019, polni delovni čas, 40, UČITELJ RAZREDNEGA POUKA V 3. RAZREDU Z ZNANJEM ANGLEŠČINE V I. TRIADI, Obvezna priloga prijavitelja: Življenjepis, pridobljeni naziv izobrazbe s fotokopijo dokazila, potrdilo...
 • . Maestros preescolaresVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas oz. 01.09.2018 - 31.08.2019 (oz. do zaprtja oddelka vrtca, če je to prej), polni delovni čas, 40, OBVEZNA PRILOGA PRIJAVITELJA: ŽIVLJENJEPIS, PRIDOBLJENI NAZIV IZOBRAZBE S FOTOKOPIJO DOKAZILA, POTRDILO...
 • . Maestros preescolaresVZGOJITELJ PREDŠOLSKI OTROK - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, Obvezna priloga prijavitelja: Življenjepis, pridobljeni naziv izobrazbe s fotokopijo dokazila, potrdilo iz kazenske evidence, potrdilo, da oseba...
 • . Educadores para necesidades especialesUČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ ( SPECIALNI PEDAGOG, SOCIALNI PEDAGOG OZ. INKLUZIVNI PEDAGOG) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo , Določen čas oz. 01.09.2018 - 31. 8. 2019, polni delovni čas, 40, POMOČ UČENCEM S POSEBNIMI POTREBAMI., Obvezna priloga prijavitelja: Življenjepis, pridobljeni naziv izobrazbe s fotokopijo dokazila, potrdilo...
 • . Profesionales de enfermeríaMEDICINSKA SESTRA - VODJA TIMA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Določen čas oz. za čas trajanja projekta CrossCare, sofinanciran iz programa Interreg Slo-Hr (pr, polni delovni čas, 40, UGOTAVLJANJE, SVETOVANJE IN IZVAJANJE STORITEV S PODROČJA ZDRAVSTVENE NEGE IN SOCIALNEGA VARSTVA DRUŽINE,...
 • UČITELJ - DELO NA PROJEKTU - M/Ž. UČITELJI SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH PREDMETOV V SREDNJIH ŠOLAH IN VZGOJITELJI V DIJAŠKIH DOMOVIH, poskusno delo , Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE IN ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVANJA ZA ZUNANJE UDELEŽENCE - DELO NA PROJEKTU, Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev,...
 • . Maestros preescolaresVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40, VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA, VZGAJA OTROKE PRED VSTOPOM V ŠOLO., Potrdilo...
 • UČITELJ PREDMETNEGA POUKA - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev oz. Nadomeščanje porodniške odsotnosti., polni delovni čas, 40, POUČEVANJE UČENCEV ANGLEŠKEGA JEZIKA V SKLADU Z OPISOM DEL IN NALOG, KI SO OBJAVLJENI NA SPLETNI STRANI ŠOLE., Vodenje e-dnevnika, e-redovalnice...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, skrajšan delovni čas, 24, ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV, SKUPNIH POVRŠIN, ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE VSEH VRST TALNIH POVRŠIN, ČIŠČENJE SANITARIJ, ČIŠČENJE OKENSKIH STEKEL, STROJNO IN ROČNO ČIŠČENJE, OMETANJE...
 • . Maestros de enseñanza primariaUČITELJ RAZREDNEGA POUKA - DRUGI STROKOVNI DELAVEC V 1. RAZREDU - M/Ž. DRUGI UČITELJ V PRVEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE, poskusno delo , Določen čas oz. 01.09.2018 do 31.8 2019, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE ISP, OPB IN DRUDA STROKOVAN DELAVKA V 1. RAZREDU, Obvezna priloga prijavitelja: Življenjepis, pridobljeni naziv izobrazbe s fotokopijo dokazila, potrdilo...
 • . Agentes de segurosPOMOŽNI ZAVAROVALNI ZASTOPNIK - M/Ž. ZAVAROVALNI ZASTOPNIK, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ISKANJE POTENCIALNIH ZAVAROVANCEV BREZ POSREDOVANJA VSEBINE ZAVAROVALNEGA ZASTOPANJA IN BREZ PODPISOVANJA KAKRŠNIHKOLI ZAVAROVALNIH DOKUMENTOV, SPREMLJANJE MENTORJA PRI SVOJEM DELU., Komunikativnost, lasten...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILEC - NADZORNIK - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, REDNO, GENERALNO IN SPECIALNO ČIŠČENJE NA TERENU NA KOROŠKEM IN VZHODNI SLOVENIJI. DELO S ČISTILNIMI PRIPOMOČKI IN ČISTILNIMI...
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V STERILIZACIJI (ŠIFRA DM:E035023), KIRURŠKA KLINIKA, OPERACIJSKI BLOK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. predvidoma do 22.9.2019, polni delovni čas, 40, SPREJEM, DEKONTAMINACIJA IN ČIŠČENJE INŠTRUMENTOV IN PRIPOMOČKOV, IZVAJANJE RAZLIČNIH POSTOPKOV DEZINFEKCIJE, PRIPRAVA MANJ ZAHTEVNIH SETOV ZA ODDELKE, AMBULANTE,...
 • . Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafesPRAVNIK-PRIPRAVNIK - M/Ž. PRAVNIK, poskusno delo , Določen čas, 8 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE PRAVNIH AKTOV PODJETJA, PRIPRAVLJANJE STROKOVNIH PODLAG IN NAVODIL S PODROČJA DELA, PREVERJANJE PRAVNE VELJAVNOSTI DOKUMENTOV, SPREMLJANJE ZAKONODAJE IN OBVEŠČANJE O SPREMEMBAH, PRIPRAVLJANJE DOKUMENTACIJE...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILEC - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, REDNO ČIŠČENJE TRGOVINSKIH IN SKLADIŠČNIH PROSTOROV V SLOVENJ GRADCU. DELO OBSEGA ROČNO KOT TUDI STROJNO ČIŠČENJE. POGODBA...
 • . Trabajadores de los cuidados personales en institucionesBOLNIČAR-NEGOVALEC - PRIPRAVNIK - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, - SERVIRANJE HRANE IN HRANJENJE STANOVALCEV, - HIGIENSKO VZDRŽEVANJE STANOVALČEVEGA OKOLJA., , dvoizmensko
 • . Educadores para necesidades especialesUČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo , Določen čas oz. do 30. 10. 2018, polni delovni čas, 40, UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ, Zaželene so izkušnje z delom z učenci s posebnimi potrebami. Kandidat mora izpolnjevati z zakonom določene pogoje za zaposlitev v VIZ. Vlogi...
 • . Profesionales del trabajo socialSTROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ) - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Določen čas oz. za čas nadomeščanja začasno odsotne delavke, predvidoma do avgusta 2019, polni delovni čas, 40, IZVAJA NAJZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV,...
 • . Especialistas en métodos pedagógicosSVETOVALNI DELAVEC - M/Ž. PEDAGOŠKI SVETOVALCI IN ŠOLSKI INŠPEKTORJI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, SVETOVALNO DELO, UČNA POMOČ, Strokovni izpit v vzgoji in izobraževanju, Potrdilo o nekaznovanosti, Potrdilo okrajnega sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku.,
 • . Agentes de segurosZAVAROVALNI ZASTOPNIK - M/Ž. ZAVAROVALNI ZASTOPNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POSREDOVANJE, SKLEPANJE IN PRAVOČASNO ODDAJANJE ZAVAROVALNIH POGODB., obvezna odločba AZN, vsaj 4 mesece delovnih izkušenj iz direktne prodaje, lasten prevoz, komunikativnost, veselje do terenskega...
 • . Agentes de segurosZAVAROVALNI ZASTOPNIK - M/Ž. ZAVAROVALNI ZASTOPNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POSREDOVANJE, SKLEPANJE IN PRAVOČASNO ODDAJANJE ZAVAROVALNIH POGODB., obvezna odločba AZN, vsaj 4 mesece delovnih izkušenj iz direktne prodaje, lasten prevoz, komunikativnost, veselje do terenskega...
Más ofertas: << · 29 · 43 · 50 · 54 · 56 · < · 58 · > · 61 · 64 · 70 · 83 · >>