Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,764 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 118

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. ingeniero eléctrico/ingeniera eléctricaRAZVOJNI INŽENIR ELEKTRONIKE - M/Ž. INŽENIR ELEKTROTEHNIKE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELODAJALEC PONUJA: -ZAPOSLITEV ZA DOLOČEN ČAS 1 LETA S POSKUSNO DOBO, Z MOŽNOSTJO ZAPOSLITVE ZA NEDOLOČEN ČAS -KVALITETNO DELOVNO OKOLJE, KJER PODPIRAMO ZAUPANJE, ZANESLJIVOST IN UČINKOVITOST -DELO V S...

VARILEC - POSTOPKI: TIG / MIG / MAG / 111 - M/Ž. VARILCI IPD., poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VARJENJE KOVINSKIH KONSTRUKCIJ, CEVI, KLJUČAVNIČARSKO VARJENJE,..., Veselje do dela na terenu. Izkušnje z vodenjem ekipe so zaželene, niso pogoj. Nemščina ali angleščina je zaželena, ni pa pogoj. Vozniško dovoljenje j...

. vigilante de seguridadVARNOSTNIK - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, varovanje oseb in premoženja, delo na recepciji, nadzor na videonadzornem sistemu , prevoz gotovine , vozniški izpit B kategorije in računalniška znanja so zaželjena , ne pa obvezna. NPK varnostnik ni pogoj ,...

. soldador de tuberías/soldadora de tuberíasCEVAR - IZOMETRIČAR - M/Ž. CEVAR, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, MONTAŽA CEVOVODOV, CEVNIH SISTEMOV (VODOVODNE INŠTALACIJE, CENTRALNO OGREVANJE, PLIN) ZNANJE IZOMETRIJE., Veselje do dela na terenu. Izkušnje z vodenjem ekipe so zaželene, niso pogoj. Nemščina ali angleščina je zaželena, ...

BOLNIČAR NEGOVALEC I - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE MANJ ZAHTEVNIH DEL S PODROČJA ZDRAVSTVENE NEGE. IZVAJANJE ZDRAVSTVENE IN SOCIALNE OSKRBE TRANSFER STANOVALCEV VZDRŽEVANJE BIVALNEGA, OKOLJA STANOVALCEV UREJANJE LEŽIŠČA STANOVALCEV OBLAČENJ...

RAČUNOVODJA / RAČUNOVODKINJA - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - DELA NA PODROČJU NAČRTOVANJA, ANALIZIRANJA IN INFORMIRANJA (PRIPRAVA PODLAG ZA NAČRTOVANJE, SPREMLJANJE IN ANALIZA REZULTATOV POSLOVANJA, PRIPRAVA LETNIH POROČIL IN INFORMACIJ ZA NOTR...

ORODJAR - M/Ž. ORODJARJI IPD., poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZDELUJE ORODJA ZA SERIJSKO PROIZVODNJO NOVIH IZDELKOV IZ KOVIN, PLASTIČNIH MAS IN DRUGIH MATERIALOV, - ORODJA IZDELUJE NA PODLAGI NAČRTOV, SKIC IN TEHNIČNE DOKUMENTACIJE, - ZAMENJAVA IZTROŠENIH ORODIJ...

LUŽILEC - M/Ž. LUŽILEC KOVIN, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN PREGLED AGREGATOV PRED OBRATOVANJEM, JAVLJANJE IN POMOČ PRI ODSTRANJEVANJU OKVAR, SKRB ZA DELOVANJE LUŽILNICE V SKLADU S TEHNOLOŠKIMI IN OBRATOVALNIMI NAVODILI, SPREJEM IN IZVAJANJE DNEVNIH NAVODIL ZA DEL...

. personal directivo de la administración públicaVIŠJI SVETOVALEC ZA PODROČJE DRUŽBENIH DEJAVNOSTI IN PRAVNE ZADEVE - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE NALOG NA PODROČJU ZDRAVSTVA, ŠOLSTVA, OTROŠKEGA VARSTVA, KULTURE, ŠPORTA IN SOCIALNEGA SKRBSTVA, PRIPRAVLJANJE IN URESNIČEVANJE PROGRAMOV RAZVOJA ...

UČITELJ GLASBE - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 9 mesecev oz. do vrnitve delavke, če se le ta vrne pred 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 20, VIZ DELO - POUČEVANJE GLASBE, VODENJE PEVSKEGA ZBORA, PRIPRAVA NA VIZ DELO, DELO PO LETNEM DELOVNEM NAČRTU IN PO NAVODILIH VODSTVA ...

OSEBNI ASISTENT HENDIKEPIRANE OSEBE, DELOVNO MESTO V LJUBLJANI - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI OSEBNI NEGI IN GOSPODINJSKIH OPRAVILIH, SPREMSTVO, VSAKDANJA FIZIČNA POMOČ., POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI, SMISEL ZA DELO Z LJUDMI, ZANESLJIVOST, TOČNOST, MOŽNOST OPRAVLJANJA DELA Z ...

OSKRBOVALKA - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE NEPOSREDNE OKOLICE STANOVALCA. ČIŠČENJE IN DEZINFICIRANJE OŽJEGA IN ŠIRŠEGA STANOVALČEVEGA OKOLJA, OPREME IN TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV ZA N...

. ayudante de apoyo al personal investigador universitarioJ017104 - SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (III) (SLUŽBA ZA PRENOS ZNANJA IN TEHNOLOGIJ), PRIPRAVNIK, PR DM: 33 (ODBITEK -6 PR ZARADI PRIPRAVNIŠTVA), ŠDM: 1001508 - M/Ž. VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, poskusno delo , Določen čas  oz. 30.6.2022, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJA PODLAGE ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI IZ STROKOVNEGA PODROČJA. IZVAJA FAZE DELOVNEGA PROCESA STROKOVNE SLUŽBE. IZVAJA PROJEKTE S PODROČJA DELA STROKOVNE SLUŽBE. KREIRA INFORMACIJSKI SISTEM ZA...

. funcionario de prisiones/funcionaria de prisionesPRAVOSODNI POLICIST – KANDIDAT (ŠIFRA DM 6225), V ZAVODU ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA LJUBLJANA, V SEKTORJU ZA TRETMA, V ODDELKU NOVO MESTO - M/Ž. PRAVOSODNI POLICIST, poskusno delo , Določen čas, 18 mesecev, polni delovni čas, 40, USPOSABLJANJE PO PROGRAMU USPOSABLJANJA PRAVOSODNIH POLICISTOV, POMOČ PRI IZVAJANJU NALOG PRAVOSODNEGA POLICISTA., Sprejem vlog na naslov: Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana, Povšetova ulica 5, 1000...

. consultor empresarial/consultora empresarialJ017063 ORGANIZATOR DELA VII/1 - M/Ž. ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, STROKOVNO DELO IN ORGANIZACIJA ČEBELARSKIH AKTIVNOSTI, ORGANIZACIJA IN DELO S ČEBELAMI NA TESTNI POSTAJI, DELO V LABORATORIJU,  KOMUNIKACIJA S ČEBELARJI IN DELEŽNIKI, PISANJE POROČIL ...

. director de restaurante/directora de restauranteVODJA IZMENE V KRANJU - M/Ž. VODJA V GOSTINSTVU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, AKTIVNA IN PRIJAZNA POSTREŽBA GOSTOV, SKRB ZA VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE, SKRB ZA PRAVILNO IN TEKOČE BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE, ZAGOTAVLJANJE HIGIENSKIH IN OSTALIH GOSTINSKIH STANDARDO, PRIČAKUJEMO: Urejenost...

. clasificador de productos/clasificadora de productosKONTROLOR STEKLENIH IZDELKOV - M/Ž. KONTROLOR STEKLENIH IZDELKOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. za čas nadomeščanje začasno odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, VIZUALNO IN MERSKO KONTROLIRANJE USTREZNOSTI STEKLENIH IZDELKOV. DOLOČANJE STATUSOV IZDELKOV. IZVAJANJE MANIPULACIJ IN INTERNEGA TRANSPORTA. VODENJE E...

. personal directivo de la administración públicaVIŠJI SVETOVALEC PODROČJA I (ŠT. A05-08) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE MERITEV V RADIOFREKVENČNEM SPEKTRU (TUDI IZVEN SEDEŽA), SODELOVANJE PRI OBDELAVI MERILNIH REZULTATOV IN FORMIRANJU POROČIL, SODELOVANJE PRI REŠEVA...

MONTER - SERVISER DVIGAL - M/Ž. PRIPRAVLJAVCI IN MONTERJI KOVINSKIH KONSTRUKCIJ, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE, POPRAVILO IN SERVIS DVIGAL TER OPREME, SESTAVA DVIGALNE OPREME, PRIPRAVA OPREME ZA PREVOZ DO NAROČNIKA, MONTAŽA, ZAGON IN PREIZKUS DELOVANJA OPREME, delo v timu in de...

. profesor de educación superior/profesora de educación superioraD019001 - VISOKOŠOLSKI UČITELJ - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJ, poskusno delo , Določen čas  oz. 30. 6. 2022, skrajšan delovni čas, 8, OPRAVLJA NEPOSREDNO, POSREDNO PEDAGOŠKO, ZNANSTVENO RAZISKOVALNO, UMETNIŠKO, STROKOVNO IN DRUGO DELO, KOT JE OPREDELJENO V SPLOŠNEM AKTU, KI OPREDELJUJE OBLIKE TEH DEL IN DRUGIH AKTIH UM IN ČLANICE...

. profesor de educación superior/profesora de educación superioraD017004 - VISOKOŠOLSKI UČITELJ PREDAVATELJ - M/Ž. VISOKOŠOLSKI PREDAVATELJ, poskusno delo , Določen čas  oz. 30. 9. 2022, skrajšan delovni čas, 6, OPRAVLJA NEPOSREDNO, POSREDNO PEDAGOŠKO, ZNANSTVENO RAZISKOVALNO, UMETNIŠKO, STROKOVNO IN DRUGO DELO, KOT JE OPREDELJENO V SPLOŠNEM AKTU, KI OPREDELJUJE OBLIKE TEH DEL IN DRUGIH AKTIH UM IN ČLA...

POSLOVNI SEKRETAR- ASISTENT - M/Ž. POSLOVNI SEKRETARJI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ORGANIZACIJA SESTANKOV IN POMOČ PRI VODENJU KOLEDARJEV;  ORGANIZACIJA NOTRANJIH IN ZUNANJIH SESTANKOV TER POMOČ PRI PRIPRAVI SLUŽBENIH POTOVANJ;  ODGOVARJANJE NA POIZVEDBE TER ZAHTEVKE ZA INFORMACIJE IN DOKUME...

. profesor de educación superior/profesora de educación superioraD019001 - VISOKOŠOLSKI UČITELJ - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJ, poskusno delo , Določen čas  oz. 30. 9. 2022, skrajšan delovni čas, 4, OPRAVLJA NEPOSREDNO, POSREDNO PEDAGOŠKO, ZNANSTVENO RAZISKOVALNO, UMETNIŠKO, STROKOVNO IN DRUGO DELO, KOT JE OPREDELJENO V SPLOŠNEM AKTU, KI OPREDELJUJE OBLIKE TEH DEL IN DRUGIH AKTIH UM IN ČLANICE...

OSEBNI ASISTENT Ž/M - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OSEBNI ASISTENT BO DELAL V OKOLICI MARIBORA IN SICER: POMOČ PRI OSEBNI HIGIENI, SPREMSTVU, GOSPODINJSKIH IN DRUGIH OPRAVILIH, POMOČ PRI KOMUNIKACIJI, IŠČEMO POZITIVNO NARAVNANO OSEBO,...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OSEBNI ASISTENT BO DELOVAL V OKOLICI MARIBORA IN SICER: POMOČ PRI OSEBNI HIGIENI, SPREMSTVU, GOSPODINJSKIH IN DRUGIH OPRAVILIH, POMOČ PRI KOMUNIKACIJI, IŠČEMO POZITIVNO NARAVNANO OSEBO, KI BI ...

. jefe de sala/jefa de salaVODJA STREŽBE V KRANJU - M/Ž. VODJA STREŽBE, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, AKTIVNA IN PRIJAZNA POSTREŽBA GOSTOV, SKRB ZA VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE, SKRB ZA PRAVILNO IN TEKOČE BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE, ZAGOTAVLJANJE HIGIENSKIH IN OSTALIH GOSTINSKIH STANDARDOV, SKRB ZA IZPOLNJEVANJE OBVEZNOST...

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoMERILEC NA CNC MERILNEM STROJU - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE MERITEV  NA CNC MERILNEM STROJU (2D IN 3D MERJENJE), POZNAVANJE STROJNO – RAČUNALNIŠKEGA JEZIKA STROJA, KONTROLA ŠABLON, MODELOV, ELEKTROD NA CNC MERILNEM STROJU,POSNEMANJE GEOMETRIJSKIH OBLIK Z N...

. conserje de edificioHIŠNIK - M/Ž. HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, HIŠNIŠKA OPRAVILA, UREJANJE OKOLICE, ČIŠČENJE, IPD., GIBLJIV delovni čas, terensko delo, višinsko delo, delo s stroji, hiter tempo dela, gibljiv/nestalen urnik

NABAVNI REFERENT - M/Ž. NABAVNI REFERENTI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SPREJEMANJE IN ODDAJANJE POVPRAŠEVANJ, OBDELAVA NAROČIL, POGAJANJA Z DOBAVITELJI, UPRAVLJANJE Z ZALOGAMI., Najmanj V. stopnja izobrazbe, ekonomske, grafične ali druge ustrezne smeri, najmanj eno leto ...

. ingeniero en salud y seguridad/ingeniera en salud y seguridadVARNOSTNI INŽENIR - M/Ž. INŽENIR ZA VARNOST PRI DELU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, USPOSABLJANJE SODELAVCEV ZA VARNO DELO. PREUČEVANJE VZROKOV ZA POŠKODBE PRI DELU IN PREDLAGANJE UKREPOV ZA VARNO DELO. PRIPRAVO POROČIL O UGOTOVITVAH  IN IZSLEDKIH TER POROČANJE VODSTVOM DRUŽB.  PRIPRAVO PISNEGA, SLI...

Más ofertas: << · 59 · 88 · 103 · 110 · 114 · 116 · < · 118 · > · 120 · 123 · 128 · 138 · >>