Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,419 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 110

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. ingeniero mecánico/ingeniera mecánicaTEHNOLOG KONSTRUKTER I (MEHANSKA KONSTRUKCIJA NAMENSKIH STROJEV) V STROJEGRADNJI - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, KONSTRUIRANJE MEHANSKIH SKLOPOV ZA NAMENSKE STROJE PO PRIPRAVLJENIH PREDLOGAH - 3D MODELIRANJE, DOLOČANJE IN VGRADNJA STANDARDNIH KOMPONENT SKLOPA, SODELOVANJE PRI RAZVOJU IN RAZVIJANJE TEHNOLOŠKIH PRIPRAV, ,...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATRIJE - M/Ž. PEDIATER, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA PEDIATRIJE, LICENCA ZDRAVNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE, SPECIALISTIČNI IZPIT S PODROČJA PEDIATRIJE, VPIS V REGISTER ZDRAVNIKOV PRI ZDRAVNIŠKI ZBORNICI SLOVENIJE, VISOKA RAVEN ...

. camarero/camareraNATAKAR - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO V HOTELSKEM BARU IN RESTAVRACIJI, PRIJAZNO SPREJEMANJE IN SVETOVANJE GOSTOM, PRIPRAVA MEŠANIH PIJAČ IN TOPLIH NAPITKOV, STREŽBA HRANE IN PIJAČE, DESERVIRANJE, OBRAČUNAVANJE GOSTINSKIH STORITEV, INFORMIRANJE IN REŠE...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaOPERATER NA BARVANJU - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI TEKSTILIJ, USNJENIH OBLAČIL, TEKSTILNIH IN KRZNENIH IZDELKOV, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA PREJE ZA BARVANJE, TEHTANJE IN RAZTAPLJANJE BARVIL IN  KEMIKALIJ, VLAGANJE PREJE V BARVALNE APARATE IN SUŠILNIK, NADZOR...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaOPERATER V MONTAŽI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO NA MONTAŽNI LINIJI IN MONTAŽNIH STROJIH, SESTAVLJANJE POLIZDELKOV V KONČNI IZDELEK, KONTROLA KONČNIH IZDELKOV, ODPRAVA ZASTOJEV, PO NAVODILU NADREJENEGA TUDI O...

KOMERCIALIST - M/Ž. KOMERCIALNI ZASTOPNIKI ZA PRODAJO IPD., poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRODAJA PROFESIONALNE KOZMETIKE IN APARATOV V MEDICINSKI ESTETIKI, komercialist na področju kozmetike in medicinske estetike, zaželjene izkušnje v prodaji, gibljiv/nestalen urnik

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC PROSTOROV - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE PROSTOROV, Zaželene osebne lastnosti: - samostojno opravljanje dela, - samoiniciativnost, - sposobnost projektnega dela, - sposobnost skupinskega dela. , gibljiv/nestalen urnik

VODILNI STROKOVNI SODELAVEC VII/2 - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 30.4.2022, polni delovni čas, 40, PREGLED POGODB S KOMPONENTO INTELEKTUALNE LASTNINE, INOVATIVNOSTI, INOVACIJSKEGA MENEDŽMENTA IN LICENCIRANJA, RAZISKOVALNO RAZVOJNO DELO NA PROJEKTU, Sposobno...

TISKAR NA FLEXO STROJU - M/Ž. TISKARJI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ODTIS TISKOVNIH ELEMENTOV (BESEDILO, SIMBOLE, SLIKE,..) S POMOČJO TISKARSKE PLOŠČE PRENESE V PREDVIDENI BARVI NA PAPIR TER ZAGOTOVI OBSTOJNOST TISKANEGA IZDELKA - PREGLEDUJE TEHNOLOŠKO DOKUMENTACIJO, - PRIPRA...

. vigilante de seguridadVARNOSTNIK - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA , NPK varnostnik ni pogoj za prijavo, je pa pogoj za zaposlitev. Pogoja za zaposlitev sta tudi nekaznovanost in zdravstvena sposobnost. , gibljiv/nestalen urnik

. técnico de iluminación/técnica de iluminaciónLUČNI MOJSTER (G025019), ŠIFRA 42 - M/Ž. LUČKAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, VODENJE IN NADZOR IZVEDBE SCENSKE OSVETLJAVE ZA POSAMEZNE PROJEKTE TER USKLAJEVANJE TEHNOLOŠKEGA SODELOVANJA V PRIPRAVAH IN IZVEDBI - USKLAJEVANJE TEHNIČNE REALIZACIJE S PRODUCENTI, SCENOGRAFI IN REŽISERJI TER REA...

. inspector de control de calidad de productos metálicos/inspectora de control de calidad de productos metálicosKONTROLOR - M/Ž. KONTROLOR KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VHODNE, MEDFAZNE IN KONČNE KONTROLE KAKOVOSTI V SKLADU S SISTEMOM VODENJA KAKOVOSTI, VODENJE ZAPISOV O KAKOVOSTI IZDELKOV, POLIZDELKOV, VODENJE ZAPISKOV O UGOTOVLJENIH NESKLADJIH, KOM...

NAMESTNIK DIREKTORJA ZA PODROČJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO VODENJE, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE IN KOORDINIRANJE DELA STROKOVNIH SLUŽB, SPREMLJANJE ZAKONODAJE IN NOVOSTI NA PODROČJU ZDRAVSTVENE NEGE IN SOCIALNE OSKRBE, SKRB ZA UVAJANJE STROKOVNIH SMERN...

. ayudante de cocinaPOMOČNIK V KUHINJI, LJUBLJANA - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PREDPRIPRAVA IN POMOČ V KUHINJI - POSPRAVLJANJE IN POMIVANJE POSODE - ČIŠČENJE DELOVNIH POVRŠIN, DELOVNIH SREDSTEV IN PROSTOROV - OSKRBOVANJE DELILNE LINIJE, RAZVOZ IN DELITEV HRANE , ENOIZMENSKO DELO - D...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, KOMISIONIRANJE BLAGA NA DODELJENEM PODROČJU, KOLIČINSKI PREVZEM BLAGA, OBDELOVANJE VRAČIL IZ POSLOVALNIC IN OBDELOVANJE LOMA (ODPISOV), KONTROLA KVALITETE VSEH PROIZVODOV, KONTROLA IN OBDELAVA NIVOJA ZALOG, ...

. director de compras/directora de comprasVODJA NABAVE - M/Ž. VODJA NABAVE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAROČANJE BLAGA, AŽURNA IZDELAVA PREJEMNIC TRGOVSKEGA BLAGA IN SKRB ZA OPTIMALNE ZALOGE TRGOVSKEGA BLAGA, SPREMLJANJE POTREB IN OPERATIVNO NAROČANJE TER ZAGOTAVLJANJE PRAVOČASNE DOBAVE, USKLAJEVANJE IN ZDRUŽEVANJE NABAVE ...

. director de compras/directora de comprasVODJA NABAVE - M/Ž. VODJA NABAVE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAROČANJE BLAGA AŽURNA IZDELAVA PREJEMNIC TRGOVSKEGA BLAGA IN SKRB ZA OPTIMALNE ZALOGE TRGOVSKEGA BLAGA SPREMLJANJE POTREB IN OPERATIVNO NAROČANJE TER ZAGOTAVLJANJE PRAVOČASNE DOBAVE USKLAJEVANJE IN ZDRUŽEVANJE NABAVE ...

KUHAR V LJUBLJANI - M/Ž. KUHARJI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - REGENERIRANJE IN SAMOSTOJNA PRIPRAVA PREPROSTIH JEDI - POZNAVANJE DOKUMENTACIJE HACCP - ORGANIZIRANJE DELA - DELITEV MALIC, PREPROSTA KUHARSKA DELA - SKRB ZA ČISTOČO IN HIGIENO , - ENOIZMENSKO DELO V DOPOLDANSKEM ČASU - VI...

. vigilante de seguridadVARNOSTNIK - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA , NPK varnostnik ni pogoj za prijavo, je pa pogoj za zaposlitev. Pogoja za zaposlitev sta tudi nekaznovanost in zdravstvena sposobnost. , gibljiv/nestalen urnik

. cocinero/cocineraKUHAR IV - M/Ž. KUHAR, poskusno delo , Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40, OPRAVLJA NALOGE KUHARJA V KUHINJI VRTCA, SAMOSTOJNO PRIPRAVLJA VSE OBROKE - TUDI DIETNE, POZNA HACCP, OPRAVLJA VSE NALOGE IN DELA V SKLADU Z OPISOM DEL IN NALOG V AKTU O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST IN NAVODILI VODSTVA ZAVODA., NA...

. vigilante de seguridadVARNOSTNIK - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA , NPK varnostnik ni pogoj za prijavo, je pa pogoj za zaposlitev. Pogoja za zaposlitev sta tudi nekaznovanost in zdravstvena sposobnost. , gibljiv/nestalen urnik

. vigilante de seguridadVARNOSTNIK - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA , NPK varnostnik ni pogoj za prijavo, je pa pogoj za zaposlitev. Pogoja za zaposlitev sta tudi nekaznovanost in zdravstvena sposobnost. , gibljiv/nestalen urnik

. vigilante de seguridadVARNOSTNIK - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA , NPK varnostnik ni pogoj za prijavo, je pa pogoj za zaposlitev. Pogoja za zaposlitev sta tudi nekaznovanost in zdravstvena sposobnost. , gibljiv/nestalen urnik

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas  oz. do vrnitve delavca iz bolniškega dopusta, polni delovni čas, 40, UČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU, PRIČETEK DEL. RAZMERJA S 1.10.2021. STROKOVNI IZPIT IZ VIZ. POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE, DA OSEBA NI BILA PRAVNOMOČNO OBSOJENA ZA...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC (POLOVIČNI DELOVNI ČAS) - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 2 meseca, skrajšan delovni čas, 20, ČISTI PROSTORE ŠOLE ALI VRTCA, OPRAVLJA GENERALNO ČIŠČENJE, OPRAVLJA VSE NALOGE V SKLADU Z OPISOM DEL IN NALOG V SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST TER NAVODILI VODSTVA ZAVODA., PRILOŽITI POTRDILO, DA NI BIL PRAVNO...

VARILEC - MONTER - M/Ž. VARILCI IPD., poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZDELAVA IN MONTAŽA  KLJUČAVNIČARSKIH ELEMENTOV, VARJENJE PO TIG IN POSTOPKU IN ELEKTRO VARJENJE, ROČNA IN STROJNA OBDELAVA KOVIN, DELO V PROIZVODNJI IN NA TERENU , VARJENJE PO NAČRTIH-BRANJE NAČRTOV , , dopoldan

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC II - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. nadomeščanje bolniške odsotnosti, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE ŠOLSKIH PROSTOROV IN OKOLICE ŠOLE. DOLOČEN ČAS. NADOMEŠČANJE BOLNIŠKIH ODSOTNOSTI., Veselje do čiščenja in urejanja prostorov in okolice šole. Kandidat mora predloži...

DELAVEC V DELAVNICI - M/Ž. DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA DELA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IŠEMO SODELAVCA ZA DELO OBRTNI DELAVNICI. DELO ZAJEMA ROČNO ORODJE TER DRUGE STROJE ZA PREOBLIKOVANJE NERJAVNE PLOČEVINE. OBČASNO DELO NA TERENU. MOŽNOST NAPREDOVANJA. STIMULATIVNO PLAČILO...

SAMOSTOJNI RAČUNOVODJA - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PLANIRANJE, ORGANIZIRANJE, VODENJE, IZVAJANJE IN NADZOR VSEH KNJIGOVODSKO-RAČUNOVODSKIH DEL DELOVNE SKUPINE (KNJIGOVODJA, ADMINISTRATOR), DOBRO POZNAVANJE ZAKONODAJE NA PODROČJU DELA,...

. mayoristaKOMISIONAR V LJUBLJANI - M/Ž. KOMISIONAR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PREVZEM BLAGA ZA SKLADIŠČENJE. - DEKLARIRANJE BLAGA, PRIPRAVA IN ODPREMA BLAGA. - KONTROLA KVALITETE IN KVANTITETE DELA V SKLADU Z NORMATIVI IN DRUGIMI PREDPISI. - VSAKOKRATNA OPERATIVNA NAVODILA ZA DELO S STRANI NADREJENEGA. , -...

Más ofertas: << · 55 · 82 · 96 · 103 · 106 · 108 · < · 110 · > · 112 · 114 · 119 · 129 · >>