Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,677 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 110

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. profesor de lenguas modernas en educación secundaria/profesora de lenguas modernas en educación secundariaUČITELJ SLOVENŠČINE 50 ZAPOSLITEV DOPOLNJEVANJE, NADOMEŠČANJE (VSI LETNIKI) - M/Ž. SREDNJEŠOLSKI UČITELJ ZA SLOVENSKI JEZIK, poskusno delo , Določen čas  oz. 1.1.23-30.6.23, skrajšan delovni čas, 20, IZVAJA POUK IN DRUGE OBLIKE ORG. DELA V SKLADU Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM. DOPOLNJEVANJE, NADOMEŠČANJE (VSI LETNIKI)., , dopoldan

. representante comercialKOMERCIALIST / POSPEEVALEC PRODAJE - M/Ž. KOMERCIALIST NA TERENU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZAPOSLIMO KOMERCIALISTA OGLASNEGA PROSTORA. PRODAJAJO SE REKLAME NA JUMBO PANOJIH IN V TISKANEM MEDIJU., Potrebno je imeti izpit B kategorije, komunikacijske sposobnosti in željo dela v prodaji.,

. recepcionista de alojamientos turísticosRECEPTOR V HOTELU 5* - M/Ž. HOTELSKI RECEPTOR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO RECEPTORJA V HOTELU (  REGISTRACIJA GOSTOV, IZDAJA KLJUČEV SOB, ZAGOTAVLJANJE INFORMACIJ O HOTELSKIH STORITVAH, UREJANJE REZERVACIJ, VODENJE EVIDENC RAZPOLOŽLJIVIH SOB TER IZROČANJE RAČUNOV GOSTOM OB ODHOD...

. técnico de redes de TIC/técnica de redes de TICSKRBNIK INFORMACIJSKEGA SISTEMA V - M/Ž. SKRBNIK INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE OPREME, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE IN NADZOR TER IZVAJANJE DELOVNIH NALOG DELOVNEGA PROCESA V PRALNICI, SKLADIŠČU TEKSTILA, ŠIVILJSKI DELAVNICI IN EKIPI ZA OSKRBO S PERI...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELO V PROIZVODNJI ZEOLITA IN BENTONITA. - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI DRUGIH NEKOVINSKIH MINERALNIH IZDELKOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -PREGLED DROBILNIH, TRANSPORTNIH IN KLASIRNIH NAPRAV PRED, MED IN PO OBRATOVANJU, -ZAGON IN KONTROLA DROBILNIH NAPRAV, SITA IN TRANSPORTNEGA POSTROJENJA, -N...

. gestor de proyectos/gestora de proyectosSAMOSTOJNI SVETOVALEC V PROJEKTNI PISARNI (J017108 SAMOSTOJNI SVETOVALEC NA UNIVERZI VII/2 (I)) - M/Ž. PROJEKTNI VODJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ADMINISTRATIVNO USKLAJEVANJE IN VODENJE PROJEKTOV, SODELOVANJE IN STROKOVNA PODPORA VISOKOŠOLSKIM UČITELJEM, RAZISKOVALCEM, ŠTUDENTOM IN DRUGIM UPORABNIKOM, SODELOVANJE IN STROKOVNA PODPORA PROJEKTNIM PARTN...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OSEBNA ASISTENCA ZA CELODNEVNO OSKRBO UPORABNIKA, POMOČ PRI VSAKODNEVNIH ŽIVLJENJSKIH OPRAVILIH, VEČIZMENSKO DELO, LASTEN PREVOZ, , večizmensko

VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV Z DELOVNEGA PODROČJA -SODELOVANJE V POSTOPKU CERTIFIKACIJE IN NADZORA IZVAJALCA NAVIGACIJSKIH SLUŽB ZRAČNEGA PROMETA -SOD...

RAČUNOVODJA VII/1 (ŠIFRA DELOVNEGA MESTA: J017090) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -NALOGE, KI IZHAJAJO IZ  ODGOVORNOSTI ZAPOSLENIH OPREDELJENIH V PRAVILNIKU O NOTRANJI ORGANIZACIJI IN SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST, -IZVAJANJE FINANČNO RAČUNOVODSKIH NALOG, -IZDELAVA KALKULA...

. secretario/secretariaAVTOSERVISNI SPREJEMNIK - M/Ž. SPREJEMALEC V AVTOSERVISU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE IN NADZOR DELOVNIH PROCESOV V SERVISNI DELAVNICI,SPREJEM IN SVETOVANJE STRANKAM,PREVZEM VOZIL V SERVIS,KOORDINACIJA IN KOMUNIKACIJA MED SPREJEMOM IN SERVISNO DELAVNICO, UR...

. camarero/camareraNATAKAR - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, Strežba hrane in pijače, možnost zaposlitve za nedoločen čas, poštenost, urejenost, komunikativnost, zanesljivost , DM je v Šmartnem Goriška Brda - gostišče TURN,

. camarero/camareraNATAKAR IV V ZSV - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OBRAČUNAVANJE IZTRŽKA IN ODGOVORNOST ZA PRAVILNO POSLOVANJE BIFEJA STREŽBA V DOMSKI KAVARNI NAROČANJE IN PREVZEMANJE BLAGA ZA BIFE SKRB ZA UREJENOST IN ČISTOČO V KAVARNI DNEVNO ZAKLJUČEVANJE BLAGAJNE IN DNEVNI POLOGI IZ...

. cocinero nutricionista/cocinera nutricionistaDIETNI KUHAR IV V ZSV - M/Ž. DIETNI KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO PRIPRAVLJANJE HRANE PO JEDILNIKU PRIPRAVLJANJE ŽIVIL IN KUHANJE JEDI, DIET IN NAPITKOV ZA STANOVALCE IN DELITEV OBROKOV HRANE STANOVALCEM SKRB ZA KAKOVOSTNO IN NEOPOREČNO PREHRANO STANOVALCEV PRIPRAVLJANJE MALI...

. fontanero/fontaneraMONTER STROJNIH INŠTALACIJ - M/Ž. MONTER STROJNIH INŠTALACIJ (RAZEN KLIMATSKIH IN HLADILNIH SISTEMOV), poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, MONTAŽA IN SERVIS STROJNIH INŠTALACIJ (SISTEMI OGREVANJA, HLAJENJA IN PREZRAČEVANJA, VODOVODNI IN PLINSKI SISTEMI, IDR.), , dopoldan

. asistente de direcciónPOSLOVNI SEKRETAR - M/Ž. POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -PRODAJA OSNOVNIH IN DODATNIH STORITEV DRUŽBE IN AKTIVNO TRŽENJE STORITEV POVEZANIH DRUŽB -KOMUNICIRANJE S STRANKAMI PREKO TELEFONSKIH KLICEV IN ELEKTRONSKIH SPOROČIL -NADZOR NAD STATUSI POSREDOVANIH TELEFO...

. ingeniero técnico en electricidad/ingeniera técnica en electricidadDEŽURNI OPERATER PARKIRIŠČ - M/Ž. ELEKTROTEHNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE SISTEMOV TEHNIČNEGA VAROVANJA IN PARKIRNIH SISTEMOV, JAVLJANJE NA DEŽURNI TELEFON., Vozniški izpit B kategorije, zaželjena tehnična izobrazba, ni pa nujna, popoldan

. tramitador de permisos y licencias/tramitadora de permisos y licenciasPODROČNI REFERENT, ŠIFRA I015033 - M/Ž. REFERENT ZA JAVNOUPRAVNE ZADEVE, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev oz. vrnitve na delo dalj časa odsotnega javnega uslužbenca, polni delovni čas, 40, SPREJEMANJE, EVIDENTIRANJE, RAZVRŠČANJE TER ODPREMLJANJE POŠTE SPREJEMANJE, PREVERJANJE, VNAŠANJE, IZPISOVANJE IN OBDELOVANJE PODATKOV...

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC/-KA KOPALNIŠKE OPREME - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPIS DELOVNEGA MESTA:  PRODAJA BLAGA IN KERAMIKE ZA KOPALNICE, SVETOVANJE IN POMOČ KUPCEM PRI IZBIRI IN MOŽNOSTIH NAČINA PLAČILA;  PREVZEM IN IZDAJANJE BLAGA;  IZPOLNJEVANJE POTREBNIH DOKUMENTOV;  OZNAČEVANJE BLAGA Z MALOPRO...

. cartero/carteraPISMONOŠA - M/Ž. PISMONOŠA, poskusno delo , Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40, SPREJEMANJE POŠILJK, DOSTAVLJANJE VSEH VRST POŠILJK IN BLAGA, PRODAJANJE VREDNOTNIC IN DRUGEGA BLAGA, OPRAVLJANJE DENARNIH STORITEV NA TERENU, OPRAVLJANJE SPREJEMA IN DOSTAVE POŠILJK, SKLEPOV IN BLAGA V POSLOVNIH PROSTO...

. vigilante de seguridadVARNOSTNIK - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, VAROVANJE OBJEKTOV IN PREMOŽENJA, UREJENOST, ZANESLJIVOT, KOMUNIKATIVNOST, OPRAVLJEN NPK ZA VARNOSTNIKA, NEKAZNOVANOST. Po izteku pogodbe za določen čas, možnost sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas., d...

VZGOJITELJ ZA IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo , Določen čas  oz. 31. 8. 2023, polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM VRTCA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA VRTCA., OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBR...

UČITELJ ŠPORTA (KRAJŠI DEL. ČAS - 50%) - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, POUČEVANJE ŠPORTA NA OSNOVNI ŠOLI., STROKOVNI IZPIT IZ VIZ. POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE, DA OSEBA NI BILA PRAVNOMOČNO OBSOJENA ZARADI NAKLEPNEGA KAZNIVEGA DEJANJA, KI SE PREGANJA PO URADNI...

. cocinero/cocineraKUHAR/-ICA IV. - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KUHANJE IN PRIPRAVA OBROKOV, DRUGE NALOGE V KUHINJI IN DODATNE NALOGE PO NAVODILIH RAVNATELJA, VODJE PREHRANE IN VODJE KUHINJE TER HIGIENSKEGA REŽIMA KOT IZ OPISA DELOVNEGA MESTA IZ SISTEMIZACIJE DELOVNIH MEST OŠ ZALOG., Izob...

. personal directivo de la administración públicaSVETOVALEC V ODDELKU ZA UPRAVNO NOTRANJE ZADEVE (ŠIFRA DM 52), ZA NEDOLOČEN ČAS - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKOV NA PRVI STOPNJI S PODROČJA UPRAVNO NOTRANJIH ZADEV; VODENJE REGISTROV Z DELOVNEGA PODROČJA; SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ...

. empleado de mostrador de oficina postal/empleada de mostrador de oficina postalSODELAVEC NA POŠTI I - M/Ž. POŠTNI URADNIK PRI OKENCU, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE POŠTNIH, DENARNIH IN DRUGIH STORITEV, PREVZEMANJE, USMERJANJE IN ODPRAVLJANJE POŠILJK IN BLAGA, OPRAVLJANJE POTROŠNIŠKIH KREDITOV ZA BANKE, OPRAVLJANJE DEL V TREZORJU NA POŠTI, PRODAJANJE IN POSPE...

. empleado de mostrador de oficina postal/empleada de mostrador de oficina postalSODELAVEC NA POŠTI I - M/Ž. POŠTNI URADNIK PRI OKENCU, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE POŠTNIH, DENARNIH IN DRUGIH STORITEV, PREVZEMANJE, USMERJANJE IN ODPRAVLJANJE POŠILJK IN BLAGA, OPRAVLJANJE POTROŠNIŠKIH KREDITOV ZA BANKE, OPRAVLJANJE DEL V TREZORJU NA POŠTI, PRODAJANJE IN POSPE...

DRUGI UČITELJ V PRVEM RAZREDU IN UČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU - M/Ž. UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE POUKA V PRVEM RAZREDU., STROKOVNI IZPIT IZ VIZ. POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE, DA OSEBA NI BILA PRAVNOMOČNO OBSOJENA ZARADI NAKLEPNEGA KAZNIVEGA DEJANJA, KI SE PREGANJA PO URADNI DOLŽNOSTI, NA NEP...

IZMENOVODJA - M/Ž. IZMENOVODJA – NADZORNIK V PROIZVODNJI, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev oz. z možnostjo dolgoročnega sodelovanja, polni delovni čas, 40, - ORGANIZIRANJE, NADZOR IN VODENJE IZMENE V SKLADU S PLANI, - NADZOR DNEVNEGA NORMATIVA, KAKOVOSTI IN NASTAVITVE STROJEV, - OCENJEVANJE, MOTIVI...

. herramentista-troquelador/herramentista-troqueladoraORODJAR - M/Ž. ORODJAR, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SESTAVA ENOSTAVNIH IN ZAHTEVNIH SKLOPOV ORODIJ IN LINIJ, VRTANJE, REZANJE NAVOJEV, BRUŠENJE, POLIRANJE, VARJENJE,...., Od kandidata pričakujemo samostojnost, iznajdljivost, samoinciativnost, kreativnost, sposobnost za d...

RAČUNOVODJA - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE RAČUNOVODSKIH DEL PO RAČUNOVODSKIH STANDARDIH, - OBRAČUN IN ODDAJA DDV, - KNJIŽENJE POSLOVNIH DOGODKOV, - OBRAČUNAVANJE OSEBNIH DOHODKOV IN PRIPRAVA VSEH EVIDENC ZA POTRE...

Más ofertas: << · 55 · 82 · 96 · 103 · 106 · 108 · < · 110 · > · 112 · 115 · 121 · 133 · >>