Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,764 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 116

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. conserje de edificioVZDRŽEVALEC IN SERVISER OBJEKTOV - M/Ž. VZDRŽEVALEC V POSLOVNIH STAVBAH, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, vzdrževanje in zahtevnejša popravil adelovnih sredstev, vzdrževanje in servisiranje el. strojev, popravil ainštalacij in opreme objektov, izdelava planov in poročil, izdelava inf., izvajanj...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA V. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI - SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV NA OD...

BOLNIČAR NEGOVALEC - NEGA III IN IV - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZAHTEVNI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV, TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV, OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV, POROČ...

VODJA EKIPE PREVERJANJA INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJ - M/Ž. MENEDŽERJI ZA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO VODENJE IN IZVAJANJE PROJEKTOV TER PRESOJ, KAR VKLJUČUJE TUDI OPERATIVNO KOMUNIKACIJO S STRANKAMI/PARTNERJI/ZUNANJIMI IZVAJALCI, STALNO SPREMLJANJE VSEH PARAMETROV CELO...

. controlador de teleféricos automatizados/controladora de teleféricos automatizadosVOZNIK KROŽNE ŽIČNICE - M/Ž. UPRAVLJAVEC ŽIČNICE, poskusno delo , Določen čas  oz. 15.03.2022, polni delovni čas, 40, SKRBI ZA VARNO OBRATOVANJE KROŽNIH ŽIČNIC S FIKSNIMI PRIŽEMKAMI V SKLADU Z VELJAVNO ZAKONODAJO, SKRBI ZA UREJENOST DELOVNEGA MESTA, SKRBI ZA NEMOTEN PRETOK SMUČARJEV NA KROŽNIH ŽIČNICAH S FIKSNIMI PRIŽE...

. personal directivo de la administración públicaPODSEKRETAR - 211, (PODROČJE PRODUKTIVNOSTI), URAD RS ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE IN RAZVOJ, SEKTOR ZA KONKURENČNOST - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VSI RAZPISNI POGOJI SO OBJAVLJENI NA SPLETNIH STRANEH HTTPS://WWW.GOV.SI/ZBIRKE/DELOVNA-MESTA/ IN HTTPS://WWW.UMAR.GOV.SI/O-UMAR/JAVNA-NAROCILA-IN-RAZPISI/, KAN...

. asistente en educación especialSPREMLJEVALEC UČENCA S POSEBNIMI POTREBAMI - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. 31. 8. 2022, skrajšan delovni čas, 24, POMOČ UČENCU PRI POUKU IN DRUGIH OBLIKAH VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA DELA, Vlogi priložite dokazila v skladu z zakonom. Zaželeno znanje in izkušnje pri delu z otroci. Pričetek del...

VZDRŽEVALEC IV (II) - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA POULIČNA STORITVENA DELA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELOVNO MESTO SPADA POD PODROČJE KOMUNALE. DELO SE OPRAVLJA NA CELOTNEM OBMOČJU OBČINE RAČE - FRAM (DRAVSKO POLJE IN OBRONKI POHORJA), IN SICER TUDI NA PROSTEM, ČEZ VSO LETO TER V VS...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC II - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas  oz. nadomeščanje bolniške, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE IN SKRB ZA UREJENOST ŠOLSKIH PROSTOROV IN OKOLICE., Komunikativnost, samostojnost. Vlogi priložite potrdilo o nekaznovanosti. Delo v popoldanskem času, pričetek takoj., dopoldan

ČISTILEC - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, ČIŠČENJE PROSTORA IN OKOLICE. POLOVIČNI DELOVNI ČAS, POPOLDANSKI DEL. ČAS. VLOGI PRILOŽITI POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI IN ZAKLJUČNO SPR...

OSEBNI ASISTENT HENDIKEPIRANE OSEBE - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI OSEBNI NEGI IN GOSPODINJSKIH OPRAVILIH, SPREMSTVO, VSAKDANJA FIZIČNA POMOČ, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI, SMISEL ZA DELO Z LJUDMI, ZANESLJIVOST, TOČNOST, MOŽNOST OPRAVLJANJA DELA Z ...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR NEGOVALEC, SPREMLJEVALEC (E034002) ZA POTREBE STOMATOLOŠKE KLINIKE UKC LJUBLJANA - M/Ž. BOLNIČAR V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREMLJANJE, PREVAŽANJE IN PRELAGANJE PACIENTOV, IZVAJANJE POSTOPKOV DEKONTAMINACIJE, ČIŠČENJE, RAZKUŽEVANJE PRIPOMOČKOV ZA DELO, ZAGOTAVLJANJE ČISTEGA IN VARNEGA PACIENTOVEGA IN DELOVNEGA OKOLJA TER...

VIŠJI SVETOVALEC NA ODDELKU ZA OKOLJE IN PROSTOR (ŠTEVILKA DM 5.14.) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SI...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesTEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, NUDENJE MEDICINSKE POMOČI: PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE PRIPOMOČKOV V SKLADU S KOMPETENCAMI, VODENJE DOKUMENTACIJE, IZVAJANJE DEL IN NALOG V SKLADU Z DELOVNIM NAČR...

ČISTILEC/-KA - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV IN VEČSTANOVANJSKIH OBJEKTOV., Komunikativnost, resnost, urejenost., gibljiv/nestalen urnik

UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE - M/Ž. UČITELJI SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH PREDMETOV V SREDNJIH ŠOLAH IN VZGOJITELJI V DIJAŠKIH DOMOVIH, poskusno delo , Določen čas, 8 mesecev, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE ŠPORTNE VZGOJE V SREDNJI ŠOLI, Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravoso...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilPOMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas, 9 mesecev oz. od 1. 12. 2021 do 31. 8. 2022, skrajšan delovni čas, 12, DELAVEC OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA., Potrdilo o uspešno končanem...

PODROČNI PODSEKRETAR (ŠT. A021-04) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV S PODROČJA UPRAVLJANJA, RADIOFREKVENČNEGA SPEKTRA, PRIPRAVA ODGOVOROV NA SPLOŠNA VPRAŠANJA V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM RADIOF...

. personal directivo de la administración públicaPODROČNI PODSEKRETAR (ŠT. A09-03) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV S PODROČJA REGULACIJE TRGA POŠTNIH STORITEV, VODENJE URADNE EVIDENCE IZVAJALCEV POŠTNIH STORITEV, SPREMLJANJE SPREMEMB NA OMREŽJU IZVAJAL...

PODROČNI PODSEKRETAR (ŠT. A10-07) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE IN/ALI ODLOČANJE V INŠPEKCIJSKIH, UPRAVNIH IN PREKRŠKOVNIH POSTOPKIH SKLADNO S VELJAVNO ZAKONODAJO, SPREMLJANJE NOVOSTI S PODROČJA DELA (...

. profesor de educación superior/profesora de educación superioraD017004 - VISOKOŠOLSKI UČITELJ PREDAVATELJ - M/Ž. VISOKOŠOLSKI PREDAVATELJ, poskusno delo , Določen čas  oz. do 30. 9. 2022, skrajšan delovni čas, 8, OPRAVLJA NEPOSREDNO, POSREDNO PEDAGOŠKO, ZNANSTVENO RAZISKOVALNO, UMETNIŠKO, STROKOVNO IN DRUGO DELO, KOT JE OPREDELJENO V SPLOŠNEM AKTU, KI OPREDELJUJE OBLIKE TEH DEL IN DRUGIH AKTIH UM IN ČLA...

. representante comercialKOMERCALIST ITALIJANSKI TRG - M/Ž. KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO KOMERCIALISTA  - ITALIJANSKI TRG., DELOVNI ČAS OD 8 DO 16H. - ZAŽELJENE DELOVNE IZKUŠNJE V KAKRŠNEM KOLI KMETIJSKEM SEKTORJU. DELO JE NA SEDEŽU PODJETJA. POGOJ ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA:ZNANJE ITALIJANS...

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC HIDRAVLIČNIH DELOV - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRODAJA HIDRAVLIČNIH DELOV IN SKLOPOV V TRGOVINI IN PREKO TELEFONA.   ,  DELOVNI ČAS OD 8 DO 16H. - ZAŽELJENE DELOVNE IZKUŠNJE V KAKRŠNEM KOLI KMETIJSKEM SEKTORJU VSAJ 3 LETA, PREDNOST IMAJO KANDIDATI-TKE Z IZKUŠNJAM...

. personal directivo de la administración públicaPODROČNI PODSEKRETAR (ŠT. A10-04) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE IN/ALI ODLOČANJE V INŠPEKCIJSKIH, UPRAVNIH IN PREKRŠKOVNIH POSTOPKIH SKLADNO S VELJAVNO ZAKONODAJO, SPREMLJANJE NOVOSTI S PODROČJA DELA (TUDI NA MEDN...

»SVETOVALEC - PRIPRAVNIK« V URADU ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40, USPOSABLJANJE ZA SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DELA., Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi življenjepis, kjer kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi...

. operador de torno metalúrgico/operadora de torno metalúrgicoNASTAVLJALEC ORODIJ 2 - M/Ž. UPRAVLJAVEC ORODNEGA STROJA, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, NASTAVLJANJE STROJEV, NAPRAV, ORODIJ ZA PROIZVODNJO IZDELKOV. SKRB ZA KAKOVOSTNO IZDELAVO IZDELKOV, ZAGOTAVLJANJE ZAHTEVANIH ROKOV IZDELAVE IN ZAHTEVANIH KOLIČIN IZDELKOV. SKRB ZA OPTIMALNO IZKORIŠČENOST STROJ...

OBRAČUNSKI TEHNIK - M/Ž. URADNIKI ZA IZRAČUNE KOLIČIN MATERIALOV V PROIZVODNJI, GRADBENIŠTVU IPD., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, vodenje gradbenih dnevnikov, gradbene knjige in ostale dokumentacije, urejanje tehnične dokumentacije gradbišč ter zapisnikov, izdelava popisov,...

. ingeniero eléctrico/ingeniera eléctricaRAZVOJNI INŽENIR ELEKTRONIKE - M/Ž. INŽENIR ELEKTROTEHNIKE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELODAJALEC PONUJA: -ZAPOSLITEV ZA DOLOČEN ČAS 1 LETA S POSKUSNO DOBO, Z MOŽNOSTJO ZAPOSLITVE ZA NEDOLOČEN ČAS -KVALITETNO DELOVNO OKOLJE, KJER PODPIRAMO ZAUPANJE, ZANESLJIVOST IN UČINKOVITOST -DELO V S...

VARILEC - POSTOPKI: TIG / MIG / MAG / 111 - M/Ž. VARILCI IPD., poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VARJENJE KOVINSKIH KONSTRUKCIJ, CEVI, KLJUČAVNIČARSKO VARJENJE,..., Veselje do dela na terenu. Izkušnje z vodenjem ekipe so zaželene, niso pogoj. Nemščina ali angleščina je zaželena, ni pa pogoj. Vozniško dovoljenje j...

. vigilante de seguridadVARNOSTNIK - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, varovanje oseb in premoženja, delo na recepciji, nadzor na videonadzornem sistemu , prevoz gotovine , vozniški izpit B kategorije in računalniška znanja so zaželjena , ne pa obvezna. NPK varnostnik ni pogoj ,...

Más ofertas: << · 58 · 87 · 101 · 108 · 112 · 114 · < · 116 · > · 118 · 121 · 126 · 137 · >>