Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,346 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 116

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

STROKOVNI SODELAVEC - M/Ž. INŽENIRJI ZA TEHNIČNO-TEHNOLOŠKE IN ORGANIZACIJSKE REŠITVE VAROVANJA OKOLJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE, POSODABLJANJE IN PRENOVA ŠTUDIJE HACCP / VARNOSTNEGA NAČRTA ZA PODROČJE PITNE VODE; ODGOVORNA OSEBA ZA PITNO VODO PO UREDBI O PITNI V...

. cocinero/cocineraKUHAR V SVZ - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN KUHANJE NAVADNE IN DIETNE PREHRANE PO JEDILNIKU, PRIPRAVA OBROKOV ZA SERVIRANJE V JEDILNICI IN ZA ZUNANJE ODJEMALCE, ORGANIZIRANJE IN NADZOR HIGIENSKEGA REŽIMA V IZMENI SKRB ZA REDNO ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE KUHINJE...

. personal directivo de la administración públicaDIREKTOR OBČINSKE UPRAVE - M/Ž. DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE, poskusno delo , Določen čas, 60 mesecev, polni delovni čas, 40, NEPOSREDNO ORGANIZIRANJE IN VODENJE OBČINSKE UPRAVE TER SKRB ZA DELOVNO DISCIPLINO, SKRB ZA ZAKONITO, DOSLEDNO, UČINKOVITO IN SMOTRNO OPRAVLJANJE NALOG OBČINSKE UPRAVE IZ PRISTOJNOSTI OBČINE, VODENJE IN ODLO...

POMOČNIK KUHARJA - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIKI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOŽNA DELA V KUHINJI PRI PRIPRAVI IN KUHANJU DIETNIH OBROKOV, PRIPRAVA ŽIVIL PO NAROČILU DIETNEGA KUHARJA, DELITEV HRANE V JEDILNICI, ČIŠČENJE DELOVNIH POVRŠIN, ROČNO IN STROJNO POMIVANJE POSODE, SKRB ZA PRA...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE IN IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE GLEDE NA RAZMEJITEV DEL IN NALOG NA PODROČJU SOCIALNOVARSTVENIH ZAVODOV, UKREPANJE V NEPRIČAKOVANIH SITUACIJAH, NUDENJE NUJN...

DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA VODJA TIMA - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV, SAMOSTOJNO UKREPANJE V KRITIČNIH SITUACIJAH V OKVIRU POOBLASTIL, NADZOR NAD IZVAJANJEM ZDRAVSTVENE NEGE, VODENJE EVIDENC, SODELOVANJE S STR...

. conserje de edificioVZDRŽEVALEC IV (I) V ZSV - M/Ž. HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE IN ZAGOTAVLJANJE OBRATOVANJA VSEH OSTALIH NAPRAV V DOMU (GASILNI APARATI, VODNE ČRPALKE, DVIGALA, VSI STROJI IN NAPRAVE V PRALNICI, KUHINJI TER ZDRAVSTVENO NEGOVALNI SLUŽBI, VODENJE DNEVNIKA O TEM (...

BOLNIČAR NEGOVALEC – PRIPRAVNIK II (I) - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI IZVAJANJU OSNOVNE OSKRBE IN ZDRAVSTVENE NEGE, POMOČ STANOVALCEM PRI OBLAČENJU, UMIVANJU IN KOPANJU, HRANJENJU, OPAZOVANJE IN POROČANJE NASTALIH SPREMEMB V ZDRAVSTVENEM STANJU STANOVALCA, RAZDELJ...

. trabajador social que traba con jóvenes/trabajadora social que trabaja con jóvenesVODJA MLADINSKIH PROGRAMOV - VODJA PILOTNEGA PROJEKTA NA OPERACIJI SKLOPA B JAVNEGA RAZPISA »Z MLADINSKIM DELOM PROTI PREKARNOSTI MLADIH«. - M/Ž. MLADINSKI DELAVEC, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 30 mesecev, polni delovni čas, 40, NALOGE DELOVNEGA MESTA: NAČRTUJE IN IZVAJA VSE DELOVNE NALOGE OPREDELJENE S PROJEKTOM “Z MLADINSKIM DELOM PROTI PREKARNOSTI MLADIH”, STROKOVNO IN SAMOSTOJNO PRIPRAVO TER IZVEDBO PROGRAMOV USPOSABLJANJA ZA MLAD...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZDRAVSTVENA NEGA STANOVALCA, PRIPRAVA IN RAZDELJEVANJE THP, NADZOR NAD JEMANJEM THP, MERJENJE VITALNIH FUNKCIJ, POMOČ PRI HRANJENJU, HRANJENJE PO NGS, SPREMLJANJE UMIRAJOČEGA, DRUGA DELA...

Más ofertas: << · 58 · 87 · 101 · 108 · 112 · 114 · < · 116 · > · 119 · 122 · 129 · 143 · 170 · 225 · >>