Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,417 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 139

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

STREŽNICA II (I) - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE OŽJEGA IN ŠIRŠEGA STANOVALČEVEGA OKOLJA, OPREME IN TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV ZA NEGO IN OSKRBO, PRIPRAVA RAZKUŽIL IN RAZKUŽEVANJE, POMOČ PRI DVIGAN...

. odontólogo/odontólogaZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD3 - M/Ž. ZOBOZDRAVNIK, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO ZOBOZDRAVNIKA BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO, DOLOČENO V AKTU O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST, Priložiti je potrebno potrdilo o izobrazbi in licenco za delo. Možnost zaposlitve za nedoločen čas, dvoizmensko

VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas, 13 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE Z VZGOJITELJEM PRI NAČRTOVANJU, PRIPRAVI IN IZVAJANJU VZGOJNEGA DELA V ODDELKU, SAMOSTOJNO IZVAJANJE NEKATERIH DEJAVNOSTI PREDŠOLSKE VZGOJE TER SODELOVANJE PRI OS...

VZDRŽEVALEC PERILA III - M/Ž. ROČNI PRALCI IN LIKALCI OBLAČIL, TEKSTILIJ IPD., poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREJEMANJE UMAZANEGA PERILA PO SEZNAMU Z ODDELKOV IN OPRAVLJANJE VSEH PRIPRAVLJALNIH DEL PRED PRANJEM, STROJNO PRANJE POSTELJNEGA PERILA, PERILA STANOVALCEV (OBLEKE) TER PERILA ZUNANJIH UPOR...

. diseñador de copias de muebles antiguos/diseñadora de copias de muebles antiguosMIZAR II. - M/Ž. MIZAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, -BRUŠENJE NA  BRUSILNIH STROJIH; -SKOBLJANJE NA ŠTIRISTRANSKEM SKOBELJNEM STROJU; -ZAHTEVNO VRTANJE, ŽAGANJE, BRUŠENJE IN REZKANJE; -DELO NA CNC STROJU , ,

. soldador/soldadoraVARILEC MIG/MAG - M/Ž. VARILEC, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, VARJENJE KOVINSKIH DELOV Z UPORABO POSTOPKOV PLAMENSKEGA IN OBLOČNEGA VARJENJA PO POSEBNIH NAROČILIH, SPAJANJE KOVINSKIH DELOV Z ROČNIM LOTANJEM, VARJENJE S POSTOPKOM MIG, MAG, IZVAJANJE PROCESNE KONTROLE, ZAGOTAVLJANJE ZAHTE...

. microbiólogo/microbiólogaANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III, ŠIFRA DM: E047004, ZA ČAS PRIPRAVNIŠTVA, ZA POTREBE KLINIČNEGA ODDELKA ZA REPRODUKCIJO, GINEKOLOŠKA KLINIKA - M/Ž. ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA DELOVNIH PROSTOROV IN KONTROLA PRIPRAVLJENOSTI DELOVNIH PROSTOROV, MATERIALOV, APARATUR IN PRIPOMOČKOV ZA DELO TER SAMOSTOJNO IZVAJANJE ANALIZ IN PREISKAV RAZLIČNEGA BIOLOŠKEGA MATER...

. profesor de música/profesora de músicaUČITELJ KLAVIRJA IN KOREPETITOR - M/Ž. UČITELJ KLAVIRJA, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve delavke z bolniškega dopusta. Nastop dela: 4. 10. 2021, polni delovni čas, 40, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIM DELOM V S...

. director de residencia de personas mayores/directora de residencia de personas mayoresDIREKTOR DOMA UPOKOJENCEV NOVA GORICA - M/Ž. MENEDŽER ZA VARSTVO STAREJŠIH OBČANOV, poskusno delo , Določen čas, 60 mesecev, polni delovni čas, 40, NALOGE IN ODGOVORNOSTI DIREKTORJA SO: ORGANIZIRA IN USKLAJUJE DELOVNI PROCES,  PRIPRAVLJA  PREDLOGE LETNIH DELOVNIH NAČRTOV IN PROGRAMOV RAZVOJA DOMA TER POROČIL O  NJIHOVEM IZVRŠEVANJU I...

SPREMLJEVALEC SKUPINE V ZAVODU ZA GIBALNO OVIRANE OTROKE IN MLADOSTNIKE - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OSEB, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. do 08/07-2022, polni delovni čas, 40, OPAZOVANJE IN OBVEŠČANJE ODGOVORNE MEDICINSKE SESTRE O VITALNIH FUNKCIJAH – DIHANJE, IZKAŠLJEVANJE OSEBNA HIGIENA IN UREJANJE: UMIVANJE, KOPANJE, TUŠIRANJE, ČESANJE, STRIŽENJE N...

KOORDINATOR VII/2, ŠIFRA DM: J0017051 - M/Ž. STROKOVNI SODELAVCI ZA KULTURNE, RAZVEDRILNE IN UMETNIŠKE DEJAVNOSTI TER KULINARIKO, D. N., poskusno delo , Določen čas  oz. do 24.7.2022, polni delovni čas, 40, KOORDINIRANJE IZVAJANJA NAJZAHTEVNEJŠIH DEL IN NALOG, DAJANJE POJASNIL, IZDELOVANJE NAJZAHTEVNEJŠIH POROČIL, PRIPRAVLJANJE ANALIZ, ...

. conductor de vehículo de reparto/conductora de vehículo de repartoŠOFER, SKLADIŠČNIK - M/Ž. VOZNIK LAHKEGA DOSTAVNEGA VOZILA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DOSTAVA ŽIVIL V VEČERNIH IN NOČNIH URAH DOLOČENIM STRANKAM 3X TEDENSKO, POMOČ V SKLADIŠČU PRI KOMISIONIRANJU. PRIPOROČLJIVO ZNANJE UPRAVLJANJA VILIČARJA Z DOKAZILOM USPOSOBLJENOSTI (IZPIT), , ...

. conserje de edificioHIŠNIK - BSH NAZARJE - M/Ž. HIŠNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, - SKRB ZA UREJENOST POSLOVNE STAVBE (ČIŠČENJE, POMETANJE).  - IZVAJANJE MANJŠIH TEHNIČNIH DEL (ZAMENJAVA ŽARNIC, POPRAVILA VODOVODNIH PIP, POHIŠTVA, PLESKANJE IPD.) - JAVLJANJE NAPAK. - UREJANJE OKOLJA KOŠENJE TRAV...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - POMETANJE, SESANJE, POMIVANJE IN LOŠČENJE TAL, POHIŠTVA IN DRUGIH PREDMETOV V PROSTORIH BIVANJA, SANITARNIH PROSTORIH IN SKUPNIH PROSTORIH - POSTILJANJE, PRESTILJANJE, ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE POSTELJE, ZAMENJAVA B...

. cerrajero/cerrajeraOBDELOVALEC KOVIN (SPLOŠNI KLJUČAVNIČAR) - M/Ž. KLJUČAVNIČAR, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNA OBDELAVA NAJZAHTEVNEJŠIH OBDELOVANCEV PO PREDPISANIH TEHNOLOŠKIH POSTOPKIH ALI BREZ NJIH, IZVAJANJE PROCESNE KONTROLE IN VODENJE EVIDENCE, ČIŠČENJE STROJEV, SKRB ZA VARNO DELO IN UREJENO DELOVNO MESTO, MO...

. gestor de proyectos/gestora de proyectosKOORDINATOR VII/1 - ZA PROJEKTE V URADU ZA GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN RAZVOJ - M/Ž. PROJEKTNI VODJA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. 30.06.2022, polni delovni čas, 40, DELO NA PROJEKTU LAS ISTRE OŽIVIMO PODEŽELJE, KI JE SOFINANCIRAN IZ EVROPSKEGA KMETIJSKEGA SKLADA ZA RAZVOJ PODEŽELJA: EVROPA INVESTIRA V PODEŽELJE, DOLOČEN ČAS DO 30.6.2022 OZ. DO KONCA TRAJANJA P...

TAJNIK ČLANICE, ŠIFRA DM: J017908, 1 PROSTO DELOVNO MESTO - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - VODENJE, NAČRTOVANJE IN USKLAJEVANJE DELA IN NADZOR NAD DELOM NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT TAJNIŠTVA TER ADMINISTRATIVNE DEJAVNOSTI ČLANICE - KONTROLIRANJE DOLOČENI...

VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK-POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas  oz. do vrnitve delavke oz. do 31. 8. 2022, polni delovni čas, 40, VZGOJNO DELO V PRVEM STAROSTNEM OBDOBJU.VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DE...

. funcionario de prisiones/funcionaria de prisionesPRAVOSODNI POLICIST - KANDIDAT - M/Ž. PRAVOSODNI POLICIST, poskusno delo , Določen čas, 18 mesecev, polni delovni čas, 40, USPOSABLJANJE PO PROGRAMU USPOSABLJANJA PRAVOSODNIH POLICISTOV, POMOČ PRI IZVAJANJU NALOG PRAVOSODNEGA POLICISTA., Natančnejši opis in pogoji za zasedbo delovnega mesta so objavljeni na enotnem portalu držav...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, POMOČ INVALIDNI OSEBI PRI VSEH VSAKODNEVNIH OPRAVILIH (OSEBNA HIGIENA, PREMEŠČANJE, PRIPRAVA HRANE IN HRANJENJE, SKRB ZA UPORABNIKOVE PROSTORE, SPREHODI...)., SOCIALNI ČUT, EMPATI...

ČISTILEC II - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece oz. vrnitve delavke z bolniškega dopusta, polni delovni čas, 40, OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM VRTCA TER V SKLADU Z NAVODILI...

SISTEMSKI ADMINISTRATOR VII/2 (II) V HIŠI KRANJSKE ČEBELE V VIŠNJI GORI - M/Ž. SISTEMSKI ADMINISTRATORJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZAGOTAVLJANJE DELOVANJA STREŽNIKOV, OMREŽIJ, OPERACIJSKIH SISTEMOV IN NA NJIH APLIKACIJ, KOMUNIKACIJSKIH SISTEMOV DRUGIH ORODIJ; SKRB ZA DELOVANJE DIGITALNEGA LABORATORIJA IN OSTALIH VISOKOTEHNOLOŠKIH NAPRA...

. operador de máquina de colada/operadora de máquina de coladaTALILEC II - M/Ž. TALILEC LIVAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40, FIZIČNE PRIPRAVE ZA ZAGON PEČI IN PRI PREMIKU PEČI, ZAGON PEČI, OBRATOVANJE-VODENJE PROCESA TALJENJA, NADZOR IN USTAVITEV, UPRAVLJANJE USTROJA PEČI V KOMANDNO-REGULACIJSKEM PROSTORU PEČI, OPTIMIRANJE PROCESA ...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosGOSPODINJA OSKRBOVALKA - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI IZVAJANJU DELOVNE TERAPIJE, ANIMACIJA STANOVALCEV PO NAVODILU DT IN FTH, IZVAJANJE ZAPOSLITVENE DELOVNE TERAPIJE, IZVAJANJE SKUPINSKEGA DELA STANOVALCEV PO NAVODILU DT, POVEZOVANJE Z OK...

PRODAJALEC M/Ž - M/Ž. PRODAJALCI, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, -PRODAJA IZDELKE KUPCEM, DELA Z BLAGAJNO,PREVZEMA IZDELKE - SKRBI ZA UREJENOST PRODAJALNE IN IZLOŽB,SODELUJE PRI NAROČANJU BLAGA,SODELUJE PRI INVENTURNIH POPISIH BLAGA ... , Zaželene so izkušnje pri prodaji tekstila, večizm...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 26, IZVAJANJE POUKA V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA, INTERESNIH TER OSTALIH DEJAVNOSTI, SODELOVANJE PRI DNEVIH DEJAVNOSTI, SODELOVANJE V STROKOVNIH ORGANIH ŠOLE, S STARŠI IN ŠOLSKO SVE...

UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. OD 20.9.2021 DO 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 20, POUČEVANJE ŠPORTNE VZGOJE IN OSTALE NALOGE PO NAVODILU RAVNATELJA V SKLADU S SISTEMIZACIJO DELOVNIH MEST., PISNO VLOGO Z ŽIVLJENJEPISOM IN DOKAZILI O IZPOLNJEVANJU POGOJEV OD...

. ingeniero mecánico/ingeniera mecánicaKONSTRUKTER - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, KONSTRUKTER, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, RAČUNALNIŠKE SIMULACIJE IN SAMOSTOJNO KONSTRUIRANJE ORODIJ ZA PREOBLIKOVANJE PLOČEVINE, DELO S PROGRAMOM CATIA V5, (ZAŽELENO POZNAVANJE PROGRAMOV AUTOFORM IN NX), IZDELAVA METODNIH PLANOV, SAMOSTOJ...

. electricista de automóvilesAVTOELEKTRIKAR (M/Ž), V PODROČJU VZDRŽEVANJE, V ACB HRUŠICA (ACB HRUŠICA IN IZPOSTAVA PODTABOR). - M/Ž. AVTOELEKTRIČAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE AVTO-ELEKTRIKARSKIH DEL PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE VOZIL IN OPREME UREJANJE DELOVNEGA OKOLJA VODENJE EVIDENC IN PRIPRAVLJANJE POROČIL.  KRAJ OPRAVLJANJA DELA:  ACB HRUŠICA IN IZPOSTAVA PODTABOR, Raven in s...

. ingeniero técnico en sensórica/ingeniera técnica en sensóricaTEHNIK OPERATER (J035045 - OPERATER V), ŠIF. 62 - M/Ž. TEHNIK ZA SIGNALNOVARNOSTNE NAPRAVE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - NADZOR IN UPRAVLJANJE VARNOSTNIH SISTEMOV IN KONTROLE PRISTOPA, - NADZOR IN UPRAVLJANJE ELEKTROENERGETSKIH IN STROJNIH NAPRAV, - SPREMLJANJE DELOVANJA ELEKTROENERGETSKIH, STROJNIH IN...

Más ofertas: << · 70 · 104 · 121 · 130 · 134 · 136 · 137 · < · 139 · > · 141 · 143 · >>