Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,267 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 106

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Trabajadores de los cuidados personales en institucionesBOLNIČAR NEGOVALEC I - NEGA III IN IV (M/Ž) - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev oz. z možnostjo podaljšanja pogodbe , polni delovni čas, 40, STALNA POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, KI POTREBUJEJO NAJZAHTEVNEJŠO, ZDRAVSTVENO NEGO IN OSKRBO, POMOČ PRI VZDRŽEVANJU HIGIENE...
 • . Electricistas de obras y afinesELEKTRIKAR - M/Ž. ELEKTRIČAR, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, IZVEDBA ELEKTROINŠTALACIJ V BIVALNIH ENOTAH IN RAZNIH MONTAŽNIH DEL DELO POTEKA V PROIZVODNJI, NA SEDEŽU PODJETJA V GORNJI RADGONI, Delo poteka v sodobno opremljenih proizvodnih prostorih v Gornji Radgoni. Obstaja...
 • . Fontaneros e instaladores de tuberíasINŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ - M/Ž. MONTERJI IN SERVISERJI VODOVODNIH, PLINSKIH INŠTALACIJ IN NAPRAV IPD., poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, MONTAŽA PLINSKIH INŠTALACIJ, CENTRALNEGA OGREVANJA IN VODOVODNIH INŠTALACIJ, POMOŽNA GARDBENA DELA PRI MONTAŽI INŠTALACIJ., Delodajalec pomaga pri urejanju...
 • . Operadores de máquinas pulidoras, galvanizadoras y recubridoras de metalesUREJEVALEC STROJEV - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV ZA POVRŠINSKO OBDELAVO KOVINSKIH DELOV, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE STROJEV IN NAPRAV ZA ZAGON, POSLUŽEVANJE IN NADZOR NAD DELOVANJEM, OSNOVNO IN PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE DELOVNIH SREDSTEV, OPRAVLJANJE INTERNEGA TRANSPORTA,...
 • . Trabajadores de los cuidados personales a domicilioSOCIALNA OSKRBOVALKA III, - M/Ž. OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE POMOČI PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE UPORABNIKOV NA NJIHOVIH DOMOVIH, GOSPODINJSKA POMOČ UPORABNIKOM, SKRB ZA OHRANJANJE SOCIALNIH STIKOV UPORABNIKA,..., Afiniteta do dela...
 • . MeteorólogosMETEOROLOG III, ŠIFRA DM 12026, V SEKTORJU ZA METEOROLOŠKE, HIDROLOŠKE IN OCEANOGRAFSKE NAPOVEDI, NA URADU ZA METEOROLOGIJO IN HIDROLOGIJO ZA DELA NA PROJEKTU "EGAFOR". - M/Ž. METEOROLOG, poskusno delo , Določen čas oz. 31. 12. 2020 oz. konca trajanja projekta, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA PREDLOGOV NOVIH STANDARDOV S PODROČJA LETALSKIH PREDPISOV KOORDINACIJA IN KOMUNIKACIJA Z UPORABNIKI METEOROLOŠKIH PRODUKTOV S PODROČJA LETALSTVA IN NAVIGACIJSKIH SLUŽB...
 • . Secretarios administrativos y ejecutivosTAJNIK PLANINSKEGA DRUŠTVA - M/Ž. TAJNIK DRUŠTVA, poskusno delo , Določen čas, 15 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE IN OPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH DEL, KOMUNICIRANJE S ČLANI IN STRANKAMI, OBLIKOVANJE IN SAMOSTOJNA PRIPRAVA TEKSTOV IN DOKUMENTACIJE, VODENJE ZAPISNIKOV SEJ UO IN VODENJE SKLEPOV IN OBVEŠČANJE, VODENJE...
 • . EconomistasSAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 NA O2 - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, TEHNIČNA PODPORA PRI PRIJAVI NACIONALNIH, EU IN OSTALIH MEDNARODNIH PROJEKTOV, ADMINISTRATIVNO IN FINANČNO VODENJE TER POROČANJE NACIONALNIH IN MEDNARODNIH PROJEKTOV, TEHNIČNA PODPORA PRI ORGANIZACIJI...
 • . Médicos especialistasZDRAVNIK SPECIALIST PPD1 - M/Ž. ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SAMOSTOJNA OBRAVNAVA BIOPTIČNIH VZORCEV, ODVZETIH PRI AMBULANTNIH IN HOSPITALIZIRANIH PACIENTIH NA SPECIALISTIČNEM NIVOJU, - IZVAJANJE DIAGNOSTIČNIH POSEGOV, - SODELOVANJE...
 • UČITELJ ZGODOVINE IN GEOGRAFIJE - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas oz. 31. 8. 2019, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE ZGODOVINE IN GEOGRAFIJE, DOPOLNJEVANJE UR DO POLNEGA DELOVNEGA ČASA V PODALJŠANEM BIVANJU, SPREMSTVO UČENCEV NA EKSKURZIJAH, ŠPORTNIH DNEVIH, NARAVOSLOVNIH DNEVIH, TEHNIŠKIH...
 • ASISTENT Z DOKTORATOM - M/Ž. VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 2, DOKUMENTIRANJE RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI: OBJAVLJANJE ZNANSTVENO-RAZISKOVALNIH IN RAZISKOVALNORAZVOJNIH, DEL, PREDSTAVITEV NA MEDNARODNIH STROKOVNIH SREČANJEH, SAMOSTOJNO RAZISKOVALNO DELO, USPOSABLJANJE...
 • VISOKOŠOLSKI UČITELJ - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJ, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. do 30. 09. 2018, polni delovni čas, 40, OBLIKOVANJE IN POSODABLJANJE UČNIH NAČRTOV TER PRILAGAJANJE UNIVERZITETNIH IN VISOKOŠOLSKIH STROKOVNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV ZAHTEVAM, ORGANIZIRANJE ALI SOORGANIZIRANJE VSEH...
 • . Tenedores de librosSAMOSTOJNI RAČUNOVODJA - M/Ž. KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE POSLOVNIH KNJIG ZA DRUŽBE IN JAVNE ZAVODE, Prednost imajo kandidati z znanjem: SAOP - I center Mini Max, OPAL - Oppis, VASCO, Navision, dopoldan
 • . Secretarios administrativos y ejecutivosDELOVODJA V OE PODJETNIŠKI INKUBATOR PERSPEKTIVA - M/Ž. PROJEKTNI TAJNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 31.12.2019 oz. za čas trajanja projekta SIO 2018-2019, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NALOG IN ZADOLŽITEV IZ NASLOVA PRIDOBITVE JAVNEGA RAZPISA ZA IZVEDBO PODPORNIH STORITEV SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA V REPUBLIKI SLOVENIJI...
 • PREDMETNI UČITELJ - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 35, POUČEVENJE ANGLEŠČINE OD 1. DO 9. RAZREDA, POTRDILO OSTROKOVNEM IZPITU,O POTRDILO O ŠTUDIJSKEM PROGRAMU ZA IZPOPOLNJEVANJE IZ ZGODNJEGA UČENJA TUJEGA JEZIKA, DOKAZILO O NEKAZNOVANJU,
 • UČITELJ ANGLEŠČINE IN KNJIŽNIČAR - M/Ž. UČITELJ ANGLEŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE ANGLEŠČINE IN DELO V KNJIŽNICI, STROKOVNI IZPIT V VIZ. Potrdilo iz kazenske evidence, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja...
 • . Personal de los servicios de protección no clasificados bajo otros epígrafesOBČINSKI REDAR (V SKUPNI OBČINSKI UPRAVI MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN DOL PRI LJUBLJANI, IVANČNA GORICA, LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI) - M/Ž. POKLICI ZA VAROVANJE OSEB IN PREMOŽENJA, D. N., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NALOGE DELOVNEGA MESTA OBČINSKI REDAR SO NASLEDNJE: - NADZOR NAD IZVAJANJEM NALOG PO ZAKONU TER PO ODLOKIH OBČIN - VODENJE ENOSTAVNIH UPRAVNIH POSTOPKOV NA I. STOPNJI - OPOZARJANJE...
 • VISOKOŠOLSKI UČITELJ NA ODDELKU ZA BIBLIOTEKARSTVO, INFORMACIJSKO ZNANOST IN KNJIGARSTVO - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJ, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVEDBA PREDAVANJ, SEMINARJEV, IZPITOV, MENTORSTVA, ZNAN.RAZISKOVAL.DELO, Dr. znanosti s podr. Bibliotekar. ali informacij.znanosti, veljaven habilitacijski naziv visokošol. učitelja za podr.bibliotekar.ali...
 • . Médicos especialistasZDRAVNIK SPECIALIST PPD1 (E018019) - M/Ž. ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SAMOSTOJNA OBRAVNAVA AMBULANTNIH IN HOSPITALIZIRANIH PACIENTOV NA SPECIALISTIČNEM NIVOJU, - IZVAJANJE DIAGNOSTIČNIH, TERAPEVTSKIH IN OPERACIJSKIH POSEGOV, - SODELOVANJE PRI...
 • . Secretarios (general)ADMINISTRATOR V (SODELAVEC V SPREJEMNI PISARNI) - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NALOG PISARNIŠKEGA POSLOVANJA, OBLIKOVANJE IN VODENJE BAZ PODATKOV, SODELOVANJE PRI MATERIALNEM IN FINANČNEM POSLOVANJU, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ENOSTAVNEJŠIH KADROVSKIH OPRAVIL, VODENJE EVIDENC...
 • . Profesionales de la salud no clasificados bajo otros epígrafesDELOVNI TERAPEVT - M/Ž. DELOVNI TERAPEVT, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, skrajšan delovni čas, 20, UGOTAVLJANJE FUNKCIONALNIH IN PSIHOFIZIČNIH ZMOŽNOSTI OSKRBOVANCEV IN PRIPRAVA INDIVIDUALNIH PROGRAMOV, NAČRTOVANJE IN PRIPRAVA TER IZVAJANJE DELOVNO TERAPEVTSKIH STORITEV, IZVAJANJE, SPREMLJANJE IN ANALIZA...
 • . Médicos especialistasZDRAVNIK SPECIALIST PPD1 - M/Ž. ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SAMOSTOJNA OBRAVNAVA AMBULANTNIH IN HOSPITALIZIRANIH PACIENTOV NA SPECIALISTIČNEM NIVOJU, - IZVAJANJE DIAGNOSTIČNIH, TERAPEVTSKIH IN OPERACIJSKIH POSEGOV, - SODELOVANJE PRI...
 • . Médicos especialistasZDRAVNIK SPECIALIST PPD1 - M/Ž. ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNA OBRAVNAVA AMBULANTNIH IN HOSPITALIZIRANIH PACIENTOV NA SPECIALISTIČNEM NIVOJU, - IZVAJANJE DIAGNOSTIČNIH, TERAPEVTSKIH IN OPERACIJSKIH POSEGOV, - SODELOVANJE PRI RAZVIJANJU...
 • . Médicos especialistasZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - M/Ž. ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SAMOSTOJNA OBRAVNAVA AMBULANTNIH IN HOSPITALIZIRANIH PACIENTOV NA SPECIALISTIČNEM NIVOJU, - IZVAJANJE DIAGNOSTIČNIH IN TERAPEVTSKIH POSEGOV, - SODELOVANJE PRI RAZVIJANJU IN...
 • KNJIŽNIČAR - M/Ž. KNJIŽNIČAR V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, DELO V ŠOLSKI KNJIŽNICI., Učni jezik na šoli je italijanščina. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju...
 • . Conductores de automóviles, taxis y camionetasVOZNIK - ŠIFRA 4018 - M/Ž. VOZNIK LAHKEGA DOSTAVNEGA VOZILA, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREVOZ POŠTNIH SKLEPOV NA I, II. IN III. RAVNI TRANSPORTA, NAKLADANJE IN RAZKLADANJE POŠTNE TVARINE, MATERIALA IN BLAGA. VZDRŽEVANJE VOZILA. DOSTAVLJANJE PAKETNIH, PALETNIH IN TEŽJIH KOSOVNIH...
 • . Trabajadores de los cuidados personales a domicilioSOCIALNA OSKRBOVALKA II - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40, OSNOVNA GOSPODINJSKA POMOČ NA DOMU UPORABNIKA, POMOČ PRI VSAKODNEVNIH ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTIH, POMOČ PRI OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV, PRINAŠANJE PRIPRAVLJENEGA OBROKA,...
 • . Médicos generalesZDRAVNIK SPECIALIST PPD1 - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST SPLOŠNE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNA OBRAVNAVA AMBULANTNIH IN HOSPITALIZIRANIH PACIENTOV NA SPECIALISTIČNEM NIVOJU, - IZVAJANJE DIAGNOSTIČNIH, TERAPEVTSKIH IN OPERACIJSKIH POSEGOV, - SODELOVANJE PRI RAZVIJANJU...
 • . Técnicos de radiodifusión y grabación audio visualVIDEO IN AVDIO TEHNIK - M/Ž. TEHNIKI OPERATERJI ODDAJNIH IN AVDIOVIZUALNIH NAPRAV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, INŠTALACIJA VIDEO IN AVDIO OPREME, ODPRAVLJANJE NAPAK NA OPREMI IN SISTEMIH, IZVAJANJE PREVENTIVNIH VZDRŽEVALNIH DEL, MENJAVA DELOV IN OPREME NA STROJIH, VZDRŽEVANJE VIDEO...
 • . Personal de los servicios de protección no clasificados bajo otros epígrafesPRIPRAVNIK- OBČINSKI REDAR PRIPRAVNIK V MEDOBČINSKEM INŠPEKTORATU KRANJ - M/Ž. OBČINSKI REDAR, poskusno delo , Določen čas, 8 mesecev, polni delovni čas, 40, -USPOSABLJANJE ZA SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE NALOG OBČINSKEGA REDARSTVA -STROKOVNO USPOSABLJANJE ZA OPRAVO PREIZKUSA ZNANJA. , Celotno besedilo javnega natečaja in ostali pogoji za zasedbo uradniškega delovnega...
Más ofertas: << · 53 · 79 · 92 · 99 · 102 · 104 · < · 106 · > · >>