Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,694 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 107

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. mecánico de maquinaria industrial/mecánica de maquinaria industrialVZDRŽEVALEC IN SERVISER STROJNIH NAPRAV - M/Ž. MEHANIK INDUSTRIJSKIH STROJEV IN NAPRAV, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZAGOTAVLJANJE DELOVANJA IN VZDRŽEVANJE STROJNE OPREME, STROJEV, NAPRAV TER RAČUNALNIŠKE OPREME. VZDRŽEVANJE, NADZIRANJE, SERVISIRANJE IN ZAGOTAVLJANJE DELOVANJA STROJNE OPREME, STROJEV, NAPRAV...

. administrativo de centro médico/administrativa de centro médicoZDRAVSTVENO ADMINISTRATIVNI SODELAVEC V (III) (E045024) ZA POTREBE KIRURŠKE KLINIKE, KLINIČNEGA ODDELKA ZA ABDOMINALNO KIRURGIJO (M/Ž) - M/Ž. ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREJEMANJE, VPISOVANJE, NAROČANJE, PISANJE BESEDIL PO NAREKU ZDRAVNIKOV, OBRAČUN ZDRAVSTVENIH STORITEV (SAMOPLAČNIKI, DOPLAČNIKI), SODELOVANJE PRI PRIPRAVI DOKUMENTACIJE ZA VLAGANJE V ARHIV, VLAGANJE IZVIDO...

VIŠJI SVETOVALEC V SEKTORJU ZA ZDRAVJE IN DOBROBIT ŽIVALI - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 24. 2. 2029, polni delovni čas, 40, NEPOSREDNA POMOČ PRI VODENJU STROKOVNIH NALOG NA DELU DELOVNEGA PODROČJA NOTRANJE ORGANIZACIJSKE ENOTE, VODENJE IN ODLOČANJE V NAJZAHT...

. vendedor especializado en frutas y verduras/vendedora especializada en frutas y verdurasPRODAJALEC(M/Ž)- NOVA GORICA, TOLMIN, BOVEC, IDRIJA, AJDOVŠČINA - M/Ž. PRODAJALEC ŽIVIL, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO NA BLAGAJNI. ZLAGANJE ARTIKLOV NA PRODAJNE POLICE. PRIPRAVLJANJE IN OPREMLJANJE BLAGA Z USTREZNIMI DEKLARACIJAMI. SPREMLJANJE ROKOV ARTIKLOV IN VODENJE EVIDENCE. KOMUNIKACIJA S STRANKAMI., Dosežena vsaj...

. operador de horno de cal/operadora de horno de calDELAVEC V PROIZVODNJI CEMENTA (M/Ž) - M/Ž. UPRAVLJAVEC NAPRAV ZA PROIZVODNJO CEMENTA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. želja po dolgoročnem sodelovanju, polni delovni čas, 40, NADZIRANJE IN UPRAVLJANJE NAPRAV V PROIZVODNJI CEMENTA. SKRB ZA UREJENO DELOVNO OKOLJE. OSTALA DELA PO NAVODILU NADREJENEGA., Motiviranost za d...

. conductor de vehículo de reparto/conductora de vehículo de repartoVOZNIK - POMOČNIK, ČRNA NA KOROŠKEM ENOIZMENSKO - M/Ž. VOZNIK LAHKEGA DOSTAVNEGA VOZILA, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, RAZVOZ HRANE PO ZUNANJIH LOKACIJAH,- SKRB ZA ODVOZ IN LOČEVANJE ODPADKOV, - POMOČ V POMIVALNICI. - ENOIZMENSKO DELO. , PRIČAKUJEMO:- OBVEZEN VOZNIŠKI IZPIT B KATEGORIJE,- DINAMIČNO, NATANČNO, IZNAJDLJIVO IN KOMUN...

. ayudante de cocinaPOMOČNIK (DIETNEGA) KUHARJA III V ZSV - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ROČNO IN STROJNO POMIVANJE TER SORTIRANJE ČRNE IN BELE POSODE, ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE VSEH PROSTOROV KUHINJE IN NJENE OKOLICE (PO NAČRTU ČIŠČENJA), POMOČ PRI PREDPRIPRAVI ŽIVIL TER RAZDELJEVANJU H...

. auxiliar de enfermeríaPRIPRAVNIK - SREDNJA MEDICINSKA SESTRA / SREDNJI ZDRAVSTVENIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, AKTIVNOSTI POD VODSTVOM IN NADZOROM MENTORJA: ZDRAVSTVENA NEGA, OPAZOVANJE, SPREMLJANJE IN NADZOR ZDRAVSTVENEGA STANJA UPORABNIKOV TER POROČANJE, IZVAJANJE PRVE POMOČI, PRIPRAVA, NADZOR JEMA...

. almacenero de fábrica de calzado/almacenera de fábrica de calzadoBLAGOVNI MANIPULANT - VILIČARIST - M/Ž. BLAGOVNI MANIPULANT, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI OPRAVLJANJU DEL IN NALOG NA PODROČJU SKLADIŠČENJA. OPRAVLJANJE PREVOZOV BLAGA Z VILIČARJEM. PRIPRAVI  PROIZVODE ZA MANIPULIRANE IN SKLADIŠČENJE. PRIPRAVI BLAGO ZA NAKLAD IN RAZKLAD. IZVAJANJE ...

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC NA BENCINSKEM SERVISU - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO POTEKA V DVEH IZMENAH Z IN P. BENCINSKI SERVIS JE ODPRT 365 DNI V LETU. DELO POTEKA NA BLAGAJNI KJER SE STREŽE STRANKAM. V IZMENI STA VEDNO DVA PRODAJALCA. DELA SE TUDI V PRODAJNEM PROSTORU KJER SE ZALAGA TRG...

ELEKTRIČAR SPECIALIST - M/Ž. ELEKTROINŠTALATERJI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE POPRAVIL (GENERALNI REMONT) ZAHTEVNIH STROJEV, OPRAVLJANJE ELEKTRO VZDRŽEVALNIH DEL NA STROJIH IN NAPRAVAH (SAMOSTOJNO ODKRIVANJE NAPAK), IZDELAVA RAZNIH ELEKTRO PRIKLJUČKOV IN NAPELJAV, DELO V RAZDELILNIH POSTA...

PRODAJALEC - M/Ž. PRODAJALCI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, STE DINAMIČNA IN KOMUNIKATIVNA OSEBA S PRODAJNO ŽILICO, KI JO ŽELITE S PRIDOM IZKORISTITI? VAM DELO NA PODROČJU DIREKTNE PRODAJE PREDSTAVLJA NOV ŽELEN IZZIV? VABIMO VAS, DA SE PRIJAVITE NA PROSTO DELOVNO MESTO »...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA/SREDNJI ZDRAVSTVENIK V NEGOVALNI ENOTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREJEM PACIENTOV NA BOLNIŠNIČNI ODDELEK IN SEZNANITEV S HIŠNIM REDOM, IZVAJANJE IN DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV Z RAZLIČNIMI BOLEZENSKIMI STANJI PO STANDARDIH IN PRO...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. do 31.08.2024, skrajšan delovni čas, 20, OPRAVLJA DELA IN NALOGE V SKLADU S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM VRTCA, NAVODILI VODSTVA, SODELUJE Z VZG. PRI PRIPRAVI, NAČRTOVANJU IN IZVAJANJU VZGOJNO  IZOBRAŽEVALNEGA DELA, SODELU...

SKLADIŠČNIK-VOZNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIKI IN URADNIKI ZA NABAVO IN PRODAJO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO V SKLADIŠČU V GROSUPLJEM, OBČASNE DOSTAVE PO SLOVENIJI TER HRVAŠKI. DELO VSAK DELAVNIK MED 7:00 IN 15:00. NALOGE VKLJUČUJEJO PRIPRAVO BLAGA, IZDAJO BLAGA, KONTROLO BLAGA, SK...

SAMOSTOJNI NADZOR/3 NA PROJEKTU KOMUNALNI IN VODARSKI PROJEKTI - M/Ž. INŽENIRJI GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZVAJA NADZOR NAD IZVEDBO DEL V SKLADU Z ZAKONOM, KI UREJA GRADNJO OBJEKTOV IN DRUGIMI PREDPISI NA PODROČJU GRADITVE OBJEKTOV, NA PODROČJU R SLOVENIJE IN V TUJINI V SKLADU S POGODBO O ZAPOSLITVI, PO NAL...

MONTER - M/Ž. PRIPRAVLJAVCI IN MONTERJI KOVINSKIH KONSTRUKCIJ, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, V KOLEKTIVU Z DOLGOLETNO TRADICIJO ZAPOSLIMO SAMOSTOJNE MONTERJE TRANSPORTNE TEHNIKE IN/ALI KOVINSKIH KONSTRUKCIJ ZA DELO V TUJINI (EVROPA)., ZNANJE NEMŠKEGA ALI ANGLEŠKEGA JEZI...

. investigador en ciencias de la educación/investigadora en ciencias de la educaciónVIŠJI SVETOVALEC PODROČJA I- DELO NA PROJEKTU NOO- MODERNIZACIJA SREDNJEGA POKLICNEGA IN STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA VKLJUČNO Z VAJENIŠTVOM, PRENOVA VIŠJEŠOLSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV TER VZPOSTAVITEV DIGITALNO PODPRTIH UČNIH MEST« - M/Ž. SVETOVALEC ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 31. 08. 2026, polni delovni čas, 40, - DOLOČA VIZIJO, STRATEGIJO IN CILJE ŠIRŠEGA STROKOVNEGA PODROČJA, KI GA POKRIVA,- PRIPRAVLJA NAJZAHTEVNEJŠA STROKOVNA GRADIVA NA ŠIRŠEM STROKOVNEM PODROČJU,- RAZVIJA METODOLOGIJE ...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK – LJUBLJANA - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, SPREJEM IN IZROČITEV BLAGA, OPRAVLJANJE PRETOVORNE IN DRUGE MANIPULACIJE Z BLAGOM RAZLIČNIH VRST OZIROMA Z BREMENI RAZLIČNIH VSEBIN, OBLIK, DIMENZIJ V TEŽI DO DOPUSTNE OBREMENITVE VILIČARJA, KONTROLIRANJE ŠIFER ARTIKLOV N...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA - SOCIALNO VARSTVO - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, SKRB ZA ČISTO IN UREJENO NEPOSREDNO BIVALNO OKOLJE STANOVALCEV; SKRB ZA ČISTE IN UREJENE SKUPNE PROSTORE, STOPNIŠČA, HODNIKE, JEDILNICE, SHRAMBE, KOPALNICE, DVIGALA, ZIMSKE VRTOVE, OŽJO OKOLICO ...

SAMOSTOJNI REFERENT - M/Ž. KOMERCIALNI ZASTOPNIKI ZA PRODAJO IPD., poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NOVI SODELAVEC/KA V SEKTORJU KOMERCIALE BO IMEL/A KLJUČNO VLOGO PRI ZAGOTAVLJANJU NEMOTENE IN PRAVOČASNE IZVEDBE DOGOVORJENIH PRODAJNIH IN NABAVNIH POSLOV. ODGOVOREN/A BO ZA TOČNOST IN AŽ...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas  oz. do 31.08.2024, polni delovni čas, 40, DELO S SKUPINO PREDŠOLSKIH OTROK. PISNA IN MATERIALNA PRIPRAVA NA DELO. POMOČ VZGOJITELJICI IN SODELOVANJE S STARŠI OTROK. SODELOVANJE Z DRUGIMI STROKOVNIMI DELAVCI VRTCA. DRUGO., K prijavi ...

. ayudante de cocinaPOMOČNIK V KUHINJI, DOMŽALE - ENOIZMENSKO - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OSKRBOVANJE DELILNE LINIJE, RAZVOZ IN DELITEV HRANE,- ENOIZMENSKO DELO. , PRIČAKUJEMO; - VOZNIŠKI IZPIT B KATEGORIJE ,- VSAJ 2 LETI IZKUŠENJ NA PODOBNIH DELOVNIH MESTIH,- IZKUŠNJE V ORGANIZIRANI PREHRAN...

. cocinero/cocineraSAMOSTOJNI KUHAR – BRNIK ENOIZMENSKO - M/Ž. KUHAR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NALOGE:  SAMOSTOJNA PRIPRAVA JEDI, - POZNAVANJE DOKUMENTACIJE HACCP, - ORGANIZIRANJE DELA, - DELITEV MALIC, - SKRB ZA ČISTOČO IN HIGIENO, - DOPOLDANSKO DELO, VIKENDI PROSTI.  PRIČAKUJEMO: - IZKUŠNJE NA PODOBNIH DELOVNIH MESTIH, - ...

. ayudante de recursos humanosISKALEC KADROV - M/Ž. KADROVSKI REFERENT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ISKANJE IN PRIDOBIVANJE PRIMERNIH KANDIDATOV NA MADŽARSKEM ZA POTREBE NAŠEGA PODJETJA, Zaključena vsaj V. stopnja izobrazbe ustrezne smeri. Nujno znanje madžarskega jezika.  Vsaj 2 leti izkušenj na sorodn...

. trabajador social/trabajadora socialSTROKOVNI DELAVEC NA CSD - ENOTA GROSUPLJE - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 37, IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJANJE STORITEV IN SODELOVANJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, SKRB ZA CELOSTNO STROKOVNO OBRAVNAVO UPORABNIKOV (TIMSKO DELO, SODE...

PODROČNI SVETOVALEC II, V ODDELKU REGISTROV IN EVIDENC PODATKOV, ŠIFRA I017112, ZA DOLOČEN ČAS - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas  oz. vrnitve dlje časa odsotnega javnega uslužbenca, polni delovni čas, 40, DAJANJE POJASNIL POSLOVNIM SUBJEKTOM V ZVEZI S PODROČJEM DELA SPREJEMANJE PODATKOV IN DOKUMENTACIJE PREVERJ...

. jefe de cocina/jefa de cocinaVODJA KUHINJE, LJUBLJANA - ENOIZMENSKO - M/Ž. VODJA KUHINJE, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PLANIRANJE IN ORGANIZIRANJE PROIZVODNEGA PROCESA,- VODENJE POSLOVANJA KUHINJE IN DELILNIH ENOT,- VODENJE, RAZPOREJANJE IN USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH,- SKRB ZA ZADOVOLJSTVO GOSTOV,- ORGANIZACIJA DELA,- VODENJE IN POZNAVANJE DO...

SKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIKI IN URADNIKI ZA NABAVO IN PRODAJO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREJEM IN IZDAJA BLAGA (MESA IN MESNIH IZDELKOV TER REPROMATERIALA), VODENJE SLEDLJIVOSTI, VODENJE MATERIALNE EVIDENCE, INTERNA IZDAJA BLAGA, , dvoizmensko

. director financiero/directora financieraVODJA ODDELKA ZA FINANCE, PLAN IN ANALIZE - M/Ž. VODJA FINANČNE SLUŽBE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE ODDELKA , VODENJE PROJEKTNIH SKUPIN; ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJE IN SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANI, NEPOSREDNA POMOČ PRI VODENJU  STROKOVNIH NALOG V OBČINI, SAMOSTOJNO OBLIKOVA...

Más ofertas: << · 54 · 80 · 93 · 100 · 103 · 105 · < · 107 · > · 110 · 113 · 119 · 132 · >>