Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,318 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 107

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesPROIZVODNA DELA II (405002) - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELAVEC ZAČETNIK IV. ST. STR. (29104) USPOSODOBITEV ZA ANODAR 1 (10411), Zahtevana usmeritev in poklic: MEHANIKI IN STROJNIKI, METALURGI, ELEKTRIKARJI, INTERNA...

. Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILEC PROSTOROV - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE, LIKANJE IN OBČASNA LAŽJA POMOŽNA DELA V PROIZVODNJI, - Natančnost, samostojnost, urejenost in komunikativnost - Delovne navade - Večopravilnost - Nujno vozniški izpit B kategorije, dopoldan

. Empleados de control de abastecimientos e inventarioSKLADIŠČNIK – VILIČARIST V LOGATCU - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PREVZEM BLAGA ZA SKLADIŠČENJE IN DELO Z ROČNIM SKENERJEM, SAMOSTOJNO NABIRANJE BLAGA S PRENOSNIM TERMINALOM, UPRAVLJA Z VILIČARJEM IN DRUGIMI PREMIKALNIMI SREDSTVI, PRIPRAVA BLAGA ZA ODPREMO IN ODPREMI...

UČITELJ ZGODOVINE IN DKE - M/Ž. UČITELJ ZGODOVINE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve delavke najkasneje 30.6.2021., skrajšan delovni čas, 36, IZVAJANJE REDNEGA, DOPOLNILNEGA IN DODATNEGA POUKA TER POUKA IZBIRNIH PREDMETOV, IZVAJANJE INTERESNIH DEJAVNOSTI (KROŽKI IN DRUGE DEJAVNOSTI PO DELOVNEM...

. Recolectores de basura y material reciclableKOMUNALNI DELAVEC - M/Ž. DELAVCI ZA ODVOZ ODPADKOV, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PRENAŠANJE IN VRAČANJE SMETNJAKOV NA USTREZNO MESTO , PRAZNJENJE SMETNJAKOV V VOZILO IN NALAGANJE OSTALIH VRST ODPADKOV NA VOZILO , ČIŠČENJE  ONESNAŽENE POVRŠINE PRI OPRAVLJANJU DEL , POMOČ...

. Profesionales de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE BOLNIKA V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO Z BOLNIKI IN NJIHOVIMI SVOJCI V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI (KIRURŠKI ODDELEK),...

. Bibliotecarios, documentalistas y afinesDOKUMENTALIST VII/1 V ODDELKU ZA OKOLJE IN PROSTOR - M/Ž. DOKUMENTALIST, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA NAD RAZVRŠČANJEM, KLASIFIKACIJO IN ODPRAVO DOKUMENTARNEGA GRADIVA, UREJANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA, VODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH SEZNAMOV IN PREGLEDOV, SODELOVANJE PRI IZDELAVI NAJZAHTEVNEJŠIH...

. Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesDELAVEC V PROIZVODNJI VV - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, POSLUŽEVANJE ŽERJAVA ZA OPRAVLJANJE RAZNIH NALOG,   UPRAVLJANJE HLADNEGA NAVIJALCA Z VSEMI PRIPADAJOČIMI AKTIVNOSTMI, KI SO POTREBNI ZA NEMOTENO DELO SKLADNO...

. Ingenieros mecánicosSTROJNI PROJEKTANT INDUSTRIJSKIH PEČI IN PRALNIH PEČI - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, PROJEKTANT, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROJEKTIRANJE, KONCIPIRANJE, SNOVANJE IN KONSTRUIRANJE STROJEV, NAPRAV IN OPREME. SPREMLJANJE PROJEKTA IN IZVAJANJE TEHNIČNE PODPORE PRI IZDELAVI PROJEKTA. VREDNOSTNA OPREDELITEV POSAMEZNIH...

. Recepcionistas de hotelesRECEPTOR - REZERVATOR - M/Ž. HOTELSKI RECEPTOR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 5 mesecev, polni delovni čas, 40, SPREMLJANJE IN PRIJAVLJANJE GOSTOV, VODENJE EVIDENC ZASEDENOSTI, OBRAČUNAVANJE IN SPREJEMANJE PLAČIL GOSTOV, VODENJE EVIDENCE BLAGAJNE, OSTALA DELA, KI JIH ZAHTEVA DELOVNO MESTO., , dvoizmensko

. Especialistas en políticas de administraciónDELOVNO MESTO POD ŠIFRO 4702 - PODSEKRETAR (M/Ž) V SEKTORJU ZA RAZVOJ IZOBRAŽEVANJA V URADU ZA RAZVOJ IN KAKOVOST IZOBRAŽEVANJA V MINISTRSTVU ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV; VODENJE IN SODELOVANJE V NAJZAHTEVNEJŠIH PROJEKTNIH SKUPINAH; VODENJE PROJEKTNIH SKUPIN;...

. Agentes de comprasVIŠJI STROKOVNI SODELAVEC ZA JAVNA NAROČILA IN NABAVO - M/Ž. NABAVNI REFERENTI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE, USKLAJEVANJE, IZVAJANJE IN VODENJE ZAHTEVNEJŠIH NABAVNIH POSTOPKOV; SODELOVANJE V REVIZIJSKIH POSTOPKIH; PREDLAGANJE IN UVAJANJE NOVIH REŠITEV; PRIPRAVLJANJE, USKLAJEVANJE, OBJAVLJANJE IN...

. Moldeadores y macherosPROIZVODNA DELA II (405002) - M/Ž. LIVARJI IPD., poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELAVEC ZAČETNIK IV. ST. STR. (29104) USPOSOBITEV ZA LIVAR I (10635), Zahtevana usmeritev in poklic: KV-METALURGI, KV-OBDELOVALCI KOVIN, KV-MEHANIKI IN STROJNIKI, KV-ELEKTRIKARJI, KV-KEMIKI IPD.,

. Ayudantes de cocinaPOMOČ V KUHINJI IN ČISTILEC V OTROŠKEM LETOVIŠČU PACUG PRI PORTOROŽU - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIKI, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40, STREŽBA, DELO V POMIVALNICI, POMOČ V KUHINJI, ČIŠČENJE SANITARIJ, OBJEKTOV IN OKOLICE., SAMOSTOJNO DELO, TIMSKO DELO, KOMUNIKATIVNOST, NEKONFLIKNOST, VESTNO OPRAVLJANJE DELA. MOŽNOST BIVANJA...

. Educadores para necesidades especialesUČITELJ - M/Ž. UČITELJ ZA DELOVNO VZGOJO (POSEBNI PROGRAM VIZ), poskusno delo 4 mesece, Določen čas  oz. Nadomeščanje odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, IZVAJA POUK IN VSEBINE SOCIALIZACIJSKO NAMESTITVENEGA PROGRAMA SKLADNO Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA IN SKLADNO Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM...

. Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafesOSEBNI ASISTENT V OKOLICI GROSUPLJA - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo 6 mesecev, Določen čas  oz. ves čas trajanja projekta, polni delovni čas, 40, DELO OSEBNEGA ASISTENTA V ZAVODU PRAVICA SO.P. JE ZAHTEVNO IN ODGOVORNO. ZAHTEVA PO IZOBRAZBI NI OPREDELJENA. NEOBHODNO JE POTREBEN ČUT ZA...

. Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILEC/KA PROSTOROV - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 30, DNEVNO ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV ZAVODA IN NEPOSREDNE OKOLICE TER PREZRAČEVANJE IN SPREMLJANJE STANJE PROSTOROV ZAVODA., Prijavi je obvezno potrebno priložiti vsa potrdila o izpolnjevanju pogojev,...

. Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industrialesDELO V PROIZVODNJI - M/Ž. MONTER INDUSTRIJSKIH TRANSPORTNIH NAPRAV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, RAZREZ NA ŽAGI, SESTAVA IN MONTAŽA DEL PO NAČRTIH, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PROIZVODNJE, DAJANJE PREDLOGOV ZA IZBOLJŠANJE POSTOPKOV PROCESA DELA, USPOSABLJANJE/IZOBRAŽEVANJE...

. Médicos especialistasZDRAVNIK SPECIALIST KLINIČNE MIKROBIOLOGIJE PPD3 - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST KLINIČNE MIKROBIOLOGIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE SPECIALISTIČNE DEJAVNOSTI NA ODDELKIH KLINIČNE IN LABORATORIJSKE DIAGNOSTIKE, SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU, SODELOVANJE S PREDSTAVNIKI DRUGIH STROK, SODELOVANJE...

. Herramentistas y afinesKLJUČAVNIČAR - M/Ž. KLJUČAVNIČAR, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROUČITEV TEHNIČNE DOKUMENTACIJE IN NAVODIL ZA DELO PREVZEM IN PRIPRAVA REPROMATERIALOV PRENAŠANJE, NAKLADANJE, TRANSPORT IN RAZKLADANJE REPROMATERIALOV IN POLIZDELKOV TER ORODIJ IN PRIPOMOČKOV PRIPRAVA NAPRAV,...

. Ingenieros mecánicosPREGLEDNIK DELOVNE OPREME - M/Ž. INŽENIRJI STROJNIŠTVA IPD., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40, SERVISI, PREGLEDI IN PREIZKUSI DVIŽNE IN OSTALE OPREME NA TERENU IN NA SEDEŽU PODJETJA,  PRIPRAVA PRIPADAJOČE DOKUMENTACIJE, VODENJE EVIDENC IN DRUGA DELA PO NAROČILU DIREKTORJA, ,

. Panaderos, pasteleros y confiterosPOMOČNIK PEKA - M/Ž. PEKI, SLAŠČIČARJI IPD., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN PEKA BAKLAVE IN TRILEČE, POMOČ PRI PRIPRAVI IN PEKI BUREKA IN BOSANSKIH LEPINJ, POMOČ PRI PEKI KRUHA IN PEKOVSKIH IZDELKOV, SKRB ZA ČISTOČO NA DELOVNEM MESTU, PO POTREBI POMOČ...

. Operadores de máquinas de vapor y calderasPOMOČNIK STROJNIKA KOTLA - M/Ž. UPRAVLJAVCI PARNIH STROJEV IN KOTLOV, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE S PARNIM KOTLOM DNEVNI – STALNI NADZOR NAD PARNIM KOTLOM (NIVO VODE, TEMPERATURA VODE, …) NADZOR NAD STANJEM VIŠINE IN TRDOTE VODE VZDRŽEVANJE DELOVANJA TURBINE IN GENERATORJA...

. Electricistas de obras y afinesVZDRŽEVALEC / ELEKTRIČAR - M/Ž. ELEKTRIČAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE, SERVISIRANJE IN POPRAVILA LESNOOBDELOVALNIH STROJEV,  INFRASTRUKTURE OBJEKTA IN OKOLICE., ZAŽELJENE SO DELOVNE IZKUŠNJE IZ PODOBNEGA OPISA DEL,  SPOSOBNOST PRILAGAJANJA,  SAMOSTOJNO DELO, dopoldan

. Médicos generalesZDRAVNIK SPECIALIST PPD1 - M/Ž. ZDRAVNIKI SPECIALISTI SPLOŠNE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE SPECIALISTIČNE DEJAVNOSTI NA BOLNIŠKEM ODDELKU ZA INTENZIVNO NEGO IN TERAPIJO: DIAGNOSTIČNI POSTOPKI, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, USMERJENI...

. Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosSTREŽNICA II, ŠIFRA J032024, TR II - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. 31. 8. 2021, polni delovni čas, 40, ODGOVORNOSTI:   -RACIONALNA, UČINKOVITA IN STANDARDIZIRANA UPORABA DELOVNIH IN ZAŠČITNIH SREDSTEV,   -SKRB ZA IZVAJANJE VARNOSTNIH UKREPOV IN UPORABO ZAŠČITNIH SREDSTEV, -VAROVANJE...

. Asesores financieros y en inversionesFINANČNIK VII/1 - M/Ž. FINANČNI IN NALOŽBENI SVETOVALCI, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZBIRANJE, UREJANJE TER PRIPRAVLJANJE PODATKOV ZA IZDELAVO ANALIZE O FINANČNEM POSLOVANJU PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA, OBRAČUNAVANJE DAVKOV IN PRISPEVKOV (POGODBE O DELU, AVTORSKE POGODBE,...

. Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industrialesVZDRŽEVALEC - MEHANIK - M/Ž. MEHANIK KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ODPRAVLJANJE MEHANSKIH, HIDRAVLIČNIH IN PNEVMATSKIH OKVAR NA STROJIH REDNO MAZANJE STROJEV IN MENJAVA OLJA ODPRAVLJANJE SREDNJE ZAHTEVNIH MEHANSKIH – VZDRŽEVALNIH TER KLJUČAVNIČARSKIH...

. Mecánicos y reparadores de vehículos de motorTEHNIK-KONTROLOR VOZIL - M/Ž. TEHNIČNI KONTROLOR VOZIL, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE TEHNIČNIH PREGLEDOV VOZIL IN DRUGE S TEM POVEZANA DELA IN NALOGE, Ustrezna srednja tehniška izobrazba in 3 leta delovnih izkušenj v avtoservisni dejavnosti,

. Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesOPERATER V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, - PRIPRAVA POLIZDELKOV ZA POTREBE PROIZVODNEGA PROCESA V SKLADU Z NAVODILI,- MEŠANJE SUROVIN IN PRIPRAVA V PREDPISANI KVALITETI TER KOLIČINI V SKLADU S PREDPISANO...

Más ofertas: << · 54 · 80 · 93 · 100 · 103 · 105 · < · 107 · > · 109 · 111 · 116 · 125 · >>