Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,677 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 107

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. operador de cámara/operadora de cámaraMONTAŽER SLIKE IN ZVOKA VI - M/Ž. SNEMALEC SLIKE ZA TELEVIZIJO, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ENOSTAVNA MONTAŽA SLIKE IN ZVOKA NA RAZLIČNIH SISTEMIH PREVZEMANJE, PREGLEDOVANJE IN UREJANJE GRADIVA SEZNANITEV S SCENARIJEM TER SODELOVANJE Z REŽISERJEM ALI NOSILCEM PROGRAMSKE NALOGE, PRIPR...

. funcionario de prisiones/funcionaria de prisionesPRAVOSODNI POLICIST (ŠIFRA DM 2249), ZA NEDOLOČEN ČAS V ZAVODU ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA DOB, SEKTORJU ZA TRETMA, ODDELKU ZA VARNOST - M. - M/Ž. PRAVOSODNI POLICIST, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DRUGE NALOGE ENAKE ALI PODOBNE ZAHTEVNOSTI S ŠIRŠEGA PODROČJA DELA - VAROVANJE ZAPRTIH OSEB IN OBJEKTOV -PREPREČEVANJE IN ODKRIVANJE KAZNIVIH DEJANJ V ZAVODU - PRIDOBIVANJE INFORMACIJ V ZVEZI Z VARNOSTNIMI DOGODK...

DRUGI STROKOVNI DELAVEC V 1. RAZREDU IN SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH UČENCEV - M/Ž. UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas  oz. 01. 12. 2022 DO 31.08. 2023, polni delovni čas, 40, DELAVEC OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA, ZLASTI PA NALOGE, KI SO VEZANE NA: NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO...

. operador de maquinaria forestal/operadora de maquinaria forestalTRAKTORIST-VZDRŽEVALEC CEST - M/Ž. VOZNIK TRAKTORJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KOŠNJA TRAVE, POMETANJE, POLIVANJE CEST, ODVOZ MATERIALA S TRAKTORSKO PRIKOLICO, PLUŽENJE, VZDRŽEVANJE (ČIŠČENJE IN SERVISIRANJE) TRAKTORJA IN PRIKLJUČKOV: MENJAVA FILTROV, OLJA, NOŽEV, MANJŠA POPRAVILA NA TRAKTORJ...

. almacenero de fábrica de calzado/almacenera de fábrica de calzadoBLAGOVNI MANIPULANT 2 - M/Ž. BLAGOVNI MANIPULANT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA KOMISIONOV BLAGA, TEHTANJE, PREVERJANJE PRAVILNOSTI, KOMISIONOV BLAGA, ODLAGANJE KOMISIONOV BLAGA NA ZA TO PREDPISANA MESTA, SKRB ZA ČISTO OKOLJE MED KOMISIONIRANJEM BLAGA, ZAGOTAVLJANJE NEM...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK TOV. VOZILA V DOMAČEM TRANSPORTU - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA V DOMAČEM PROMETU, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IŠČEMO VOZNIKA C KATEGORIJE ZA DELO PO SLOVENIJI .. DELO POTEKA OD PON. - PET. VIKENDI PROSTI.. START JE VSAK DAN IZ CELJA, , gibljiv/nestalen urnik

. fontanero/fontaneraVZDRŽEVALEC VODOVODNIH SISTEMOV - M/Ž. INŠTALATER VODOVODNIH NAPRAV, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE REDNIH VZDRŽEVALNIH DEL NA VODOVODNIH OBJEKTIH IN NAPRAVAH, ODPRAVLJANJE NAPAK IN POŠKODB, IZVAJANJE VODOINŠTALATERSKIH, ELEKTROINŠTALATERSKIH TER DRUGIH DEL, DRUGA DELA PO NALOGU NADREJE...

. mecánico de maquinaria industrial/mecánica de maquinaria industrialVZDRŽEVALEC STROJNIH NAPRAV - M/Ž. STROJNI MEHANIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, STROJNO VZDRŽEVANJE, REDNO SERVISIRANJE STROJNE OPREME , ODPRAVLJANJE NAPAK IN SODELOVANJE Z ZUNANJIMI STROKOVNJAKI PRI VEČJIH MOTNJAH, SKRB ZA NEMOTEN POTEK PROIZVODNEGA PROCESA, SKRB ZA UREJENOST IN ČISTOČO DELOVN...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ PREDMETNEGA POUKA (NARAVOSLOVJE, KEMIJA, BIOLOGIJA) - M/Ž. UČITELJ NARAVOSLOVJA V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVE IN NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA TER DRUGA DELA IN NALOGE V SKLADU Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST, Vlogi obvezno priložite: - dokazilo o izobrazbi, - doka...

. operador de torno metalúrgico/operadora de torno metalúrgicoMONTER BATERIJ - M/Ž. UPRAVLJAVEC ORODNEGA STROJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNA SESTAVA MODULOV BATERIJ PO NAČRTIH ALI NAVODILIH , PREGLED NAČRTOV IN PRIPRAVA MONTAŽNE LINIJE, ORODJA TER MATERIALA ZA DELO, IZVAJANJE MONTAŽE LI-ION MODULOV IN BATERIJ NA MONTAŽ...

. técnico de mantenimiento de carreteras/técnica de mantenimiento de carreterasGRADBENI DELAVEC-ASFALTER - M/Ž. POLAGALEC ASFALTA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJA PODLAGE ZA ASFALTIRANJE, ZAKOLIČI POVRŠINE ZA ASFALTIRANJE IN OZNAČI VODILNI ROB ZA FINIŠER, JAŠKE, VENTILE, MREŽE IN DRUGE INSTALACIJE NA CESTI, ROČNO IN STROJNO VGRAJUJE ASFALTNO ZMES, DELA PRI ...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA - SOCIALNO VARSTVO - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, STREŽNIK V DOMU STAREJŠIH, SODELOVANJE IN POMOČ PRI OSKRBI, HIGIENSKO VZDRŽEVANJE NEPOSREDNEGA STANOVALČEVEGA OKOLJA: POSTELJA, POHIŠTVO IN PRIPOMOČKI, KI JIH UPORABLJA STANOVALEC, UREJANJE I...

. supervisor de movimientos de autobús/supervisora de movimientos de autobúsDISPONENT SPREMLJEVALNIH VOZIL - M/Ž. DISPONENT V CESTNEM PROMETU, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREMLJANJE VOZIL - OPERATIVA V DOMAČEM IN MEDNARODNEM PROMETU, SPREJEMANJE NAROČIL IN ORGANIZIRANJE SPREMSTEV IZREDNIH PREVOZOV, KOMUNICIRANJE S TUJIMI IN DOMAČIMI STRANKAMI,KOORDINACIJA MED STRANKAMI IN SP...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK TOVORNJAKA C KATEGORIJE - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, RAZVOZ BLAGA, RAZKLADANJE BLAGA, PREVZEM BLAGA IN EMBALAŽE, SKRB ZA BREZHIBNOST TOVORNEGA VOZILA, PO POTREBI POMOČ V SKLADIŠČU, DRUGE NALOGE V SKLADU Z USPOSOBLJENOSTJO IN NAVODILI DELODAJALCA., , dopoldan

ELEKTROMONTER,ELEKTROINŠTALATER,ELEKTRIKAR - M/Ž. ELEKTROINŠTALATERJI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE ELEKTROINŠTALACIJA JAKEGA IN ŠIBKEGA TOKA, VEZAVA EL. RAZDELIVCEV, MONTAŽA KABELSKIH POLIC, POLAGANJE KABLOV, INDUSTRIJSKE INŠTALACIJE. DOLGOROČNO DELO, ZAPOSLIMO ELEKTRIKARJE IN MONTE...

. cocinero nutricionista/cocinera nutricionistaDIETNI KUHAR IV - M/Ž. DIETNI KUHAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA, KUHANJE NAVADNE IN DIETNE HRANE PO JEDILNIKIH, PRIPRAVA OBROKOV ZA SERVIRANJE V JEDILNICI IN NA ODDELKIH, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE DELA V KUHINJI IN JEDILNICI, NADZOR HIGIENSKEGA REŽIMA V IZMENI, SKRB ZA ...

. director de contabilidad/directora de contabilidadVODJA RAČUNOVODSTVA (V LIMBUŠU) - M/Ž. VODJA RAČUNOVODSKE SLUŽBE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZAGOTAVLJANJE PRAVOČASNEGA IN PRAVILNEGA EVIDENTIRANJA POSLOVNIH DOGODKOV V SKLADU SLOVENSKIMI RAČUNOVODSKIMI STANDARDI ZA PODJETJA V SKUPINI, ZAGOTAVLJANJE SKLADNOSTI RAČUNOVODSKIH LISTIN S SLOVENSKO ZAKONOD...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaPROIZVODNI DELAVEC 2- M/Ž - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE VSEH DEL V PROIZVODNJI PRI RAZREZU PLOČEVINE, RAZREZU IN VARJENJU PROFILOV, OPRAVLJANJE VSEH DEL PRI BRUŠENJU PROIZVODOV,   UPRAVL...

. herramentista-troquelador/herramentista-troqueladoraORODJAR - M/Ž. ORODJAR, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZBIRANJE IN KOORDINIRANJE USTREZNIH POSTOPKOV DELA, OPRAVLJANJE ORODJARSKIH DEL NA ORODJIH ZA BRIZGANJE PLASTIKE, BRANJE NAČRTOV IN RAZUMEVANJE TEHNIČNIH RISB, OPRAVLJANJE STRUŽENJA, REZKANJA IN BRUŠENJA, OSTALA DELA P...

MIZAR/TESAR - M/Ž. MIZARJI IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, GRE PRETEŽNO ZA DELO NA LESNO OBDELOVALNIH STROJIH, (MASIVA, IVERAL), IZDELUJE SE VSE VRSTE POHIŠTVA IN ZA POTREBE OPREMLJANJA GRADBENIH KONTEJNERJEV ZA PROJEKTE (MIZE, RAZNE OMARICE, STELAŽE, ITD...).POLEG TEGA ...

KONTROLOR - M/Ž. KONTROLORJI IN OCENJEVALCI KAKOVOSTI NEŽIVILSKIH PROIZVODOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. PO DOGOVORU-MOŽNOST DOLGOROČNEGA SODELOVANJA, polni delovni čas, 40, VHODNA, MEDFAZNA IN KONČNA KONTROLA, MERITVE IN IZDELAVA MERILNIH POROČIL, PRIPRAVA ANALIZ IN POROČIL S PODROČ...

VOZNIK TOVORNJAKA - M/Ž. VOZNIKI VPREŽNIH VOZIL IN STROJEV, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PREVOZ ZA LASTNE POTREBE PODJETJA, POZNAVANJE CPP IN IZPIT C KATEGORIJE, SKRB ZA MOTORNA VOZILA, POMOČ V SKLADIŠČU IN PROIZVODNJI, PAKIRANJE, PREGLEDOVANJE, SORTIRANJE IN KONTROLA IZDELKOV, PRIPRA...

. vendedor especializado en floristería y jardinería/vendedora especializada en floristería y jardineríaCVETLIČAR-ARANŽER - M/Ž. CVETLIČAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, -ARANŽIRANJE -IZDELAVA ŽALNIH VENCEV -POROČNA FLORISTIKA -IZDELAVA NASADOV -IZDELAVA ŠOPKOV, -KOMUNIKATIVNOST -NATANČNOST -IZNAJDLJIVOST -AŽURNOST-  po izteku pogodbe za določen čas, obstaja možnost dolgoročnejše ...

UDELEŽENEC V PROJEKTU PODJETNO NAD IZZIVE (PONI). - M/Ž. DRUGI DELAVCI ZA PREPROSTA DELA, D. N., poskusno delo , Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40, DELO V PROJEKTU ZAJEMA IDENTIFIKACIJO IN RAZVOJ LASTNE PODJETNIŠKE IDEJE, AKTIVNO SODELOVANJE NA USPOSABLJANJIH, IZDELAVO POSLOVNEGA NAČRTA IN PRIPRAVO NA ODPRTJE PODJETJA. SODELOVANJE PRI ...

. economistaUPRAVITELJ PREMOŽENJA - M/Ž. EKONOMIST ZA BANČNIŠTVO IN FINANCE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE S FINANČNIM PREMOŽENJEM STRANK GOSPODARJENJA, IZDELAVA ANALIZ FINANČNIH INSTRUMENTOV, SPREMLJANJE FINANČNIH TRGOV, PROMOVIRANJE DEJAVNOSTI IN SKLEPANJE POGODB, PODPORA DISTRIBUTERJEM V ZVEZI ...

. lencero/lenceraPERICA II - M/Ž. SORTIREC PERILA ZA ČIŠČENJE IN PRANJE, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. od 1.1.2023 - 31.8.2023, polni delovni čas, 40, RAZVRŠČANJE, PRANJE, SUŠENJE IN LIKANJE PERILA., Zahtevana potrdila o nekaznovanosti (107. ČLEN ZOFVI). Poslovni čas vrtca je med 5:30 in 21:00 uro.,

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIDRUŽI SE PRIJETNEMU MANA KOLEKTIVU NA DELOVNEM MESTU PRODAJALEC. PRODAJALEC SKRBI ZA PRODAJO ARTIKLOV, SVETOVANJE STRANKAM, PREVZEM BLAGA, USTREZNO ZLAGANJE, PAKIRANJE, OZNAČEVANJE S CENO,..., Smisel za d...

. personal directivo de la administración públicaSAMOSTOJNI SVETOVALEC ZA STANOVANJSKE ZADEVE - PRIPRAVNIK - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Določen čas, 8 mesecev, polni delovni čas, 40, POMAGA PRI PRIPRAVI OSNUTKOV PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV ZBIRA, UREJA IN PRIPRAVLJA PODATKE ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV OPRAVLJA   VSE POT...

. ayudante de apoyo al personal investigador universitarioJ017104 - SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (III) - M/Ž. VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI MEDNARODNIH PROJEKTIH IN AKTIVNOSTIH ČLANICE,  ORGANIZIRA IZVEDBO IN IZVAJA POSTOPKE V ZVEZI Z REALIZACIJO MOBILNOSTI ŠTUDENTOV IN ZAPOSLENIH UM DOMA IN V TUJINI. SODELUJE PRI NAČ...

. personal directivo de la administración públicaSVETOVALEC (ŠIFRA DELOVNEGA MESTA 8000) V SEKTORJU ZA RAZVOJ PODEŽELJA - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Določen čas  oz. 30.12.2023, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI PRIPRAVI OSNUTKOV PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJ...

Más ofertas: << · 54 · 80 · 93 · 100 · 103 · 105 · < · 107 · > · 110 · 113 · 119 · 131 · >>