Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,764 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 54

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaPOMOŽNA DELA V MONTAŽI IN STROJNI OBDELAVI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, montaža sklopov, cilindrov, ventilov, raziglavanje, vizualna kontrola, natančnost, smisel za red, ročne spretnosti, dvoizmensko

. supervisor de montaje de maquinaria/supervisora de montaje de maquinariaDELOVODJA - M/Ž. DELOVODJA STROJNIŠTVA, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE IN ORGANIZIRANJE DELA KOORDINIRANJE IN USMERJANJE ZAPOSLENIH IZVAJANJE KONTROLE DELA VODENJE EVIDENC IN PRIPRAVA POROČIL DRUGA DELA PO NAVODILU NADREJENEGA. , Zaključeno vsaj IV. ali V. stopnjo izobr...

. técnico de redes de TIC/técnica de redes de TICSERVISNI TEHNIK - M/Ž. VZDRŽEVALEC SISTEMSKE PROGRAMSKE OPREME, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SERVISIRANJE IN VZDRŽEVANJE STREŽNIŠKE, STROJNE IN PROGRAMSKE RAČUNALNIŠKE OPREME., Računalniški tehnik, elektrotehnik računalništva oz. drugi ustrezni poklici srednje tehničnega in drugega st...

. ingeniero de redes de TIC/ingeniera de redes de TICSERVISNI INŽENIR - M/Ž. VZDRŽEVALEC RAČUNALNIŠKIH OMREŽIJ, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAMEŠČANJE, SERVISIRANJE IN VZDRŽEVANJE STREŽNIŠKE, STROJNE IN PROGRAMSKE RAČUNALNIŠKE OPREME., Inž. računalništva, inž. elektrotehnike oz. drugi ustrezni poklici višješolskega in višje strokovneg...

. operador de máquina de colada/operadora de máquina de coladaTALILEC - M/Ž. TALILEC LIVAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PREGLED AGREGATA, SREDSTEV ZA DELO IN POMOŽNIH NAPRAV TER TESTIRANJE, NASTAVITEV PARAMETROV IN IZVAJANJE PROCESA TALJENJA, MANIPULIRANJE Z NAPRAVAMI SKLADNO S PREDPISI IN REGULATIVI, KONTROLA PARAMETROV, HIT...

. ayudante de cocinaPOMOČNIK (DIETNEGA) KUHARJA III V ZSV - M/Ž. POMOČNIK V KUHINJI, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PRIPRAVA, KUHANJE NAVADNE IN DIETNE HRANE PO JEDILNIKIH, - PRIPRAVA OBROKOV ZA SERVIRANJE V JEDILNICI IN NA ODDELKIH, - IZVAJANJE DELA V JEDILNICI, VZDRŽEVANJE HIGIENSKEGA REŽIMA V IZMENI, - VZDRŽEVANJE KUHINJ...

. arquitecto de sistemas de TIC/arquitecta de sistemas de TICARHITEKT IN ANALITIK INFORMACIJSKIH SISTEMOV - M/Ž. ARHITEKT INFORMACIJSKIH SISTEMOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ANALIZIRANJE, NAČRTOVANJE IN PRENAVLJANJE INFORMACIJSKIH SISTEMOV, POSLOVNIH PROCESOV IN POSLOVNE LOGIKE., Univ. dipl. inž. rač. in inf., univ. dipl. organizator informatik, univ. dipl. ekonomist inf.-...

. arquitecto de sistemas de TIC/arquitecta de sistemas de TICARHITEKT IN ANALITIK INFORMACIJSKIH SISTEMOV - M/Ž. ARHITEKT INFORMACIJSKIH SISTEMOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ANALIZIRANJE, NAČRTOVANJE IN PRENAVLJANJE INFORMACIJSKIH SISTEMOV, POSLOVNIH PROCESOV IN POSLOVNE LOGIKE., Univ. dipl. inž. rač. in inf., univ. dipl. organizator informatik, univ. dipl. ekonomist inf.-...

. trabajador social/trabajadora socialSTROKOVNI DELAVEC V PROGRAMIH - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve začasno odsotne delavke, skrajšan delovni čas, 20, PRIPRAVI, ORGANIZIRA IN VODI INDIVIDUALNE TER SKUPNOSTNE PROGRAME, SPODBUJA RAZVOJ NOVIH PROGRAMOV IN ORGANIZIRA STROKOVNO PODPORO IZVAJALCEM V MREŽI, POVEZUJE SISTEM IZVAJALCEV NA LOKA...

OSEBNI BANČNIK - POSLOVALNICA CENTER - M/Ž. OSEBNI BANČNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO OBSEGA AKTIVNO PRODAJO BANČNIH PRODUKTOV IN STORITEV ZA OBČANE, PRIDOBIVANJE NOVIH STRANK TER POGLABLJANJE SODELOVANJA Z OBSTOJEČIMI STRANKAMI, VZPOSTAVLJANJE DOLGOROČNIH POSLOVNIH ODNOSOV S STRANKAMI TER POV...

INDUSTRIJSKI MEHANIK - M/Ž. MONTERJI IN SERVISERJI VODOVODNIH, PLINSKIH INŠTALACIJ IN NAPRAV IPD., poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, MONTAŽA IN CENTRIRANJE PLINSKIH, VODNIH IN PARNIH TURBIN TER VGRADNJA DELOV TURBIN V ELEKTRANE V SKLADU S SPECIFIKACIJAMI. ROČNA IN MEHANSKA OBDELAVA DELOV MED MONTA...

. camarero/camareraNATAKAR - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, STREŽBA PIJAČE, STREŽBA HRANE, SKRB ZA DOBRO POČUTJE GOSTOV, SKRB ZA ČISTO DELOVNO OKOLJE, UPOŠTEVANJE NAVODIL S STRANI NADREJENIH. , IŠČEMO NATAKARJE/ICE, KI BODO POSKRBELI ZA POPOLNO STREŽBO GOSTOV V GOSTINSKIH LOKALIH NA ...

. supervisor general de construcción/supervisora general de construcciónVODJA GRADBIŠČA (MEHANSKI) - M/Ž. DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, TEHNIČNO IN OSEBNO UPRAVLJANJE GRADBIŠČA OD PRIPRAVE DO ZAGONA,ODGOVORNOST ZA CELOTNO ORGANIZACIJO GRADBIŠČA, SKLADNOST Z VSEMI POGODBENIMI IN NOTRANJIMI STANDARDI KAKOVOSTI, VODENJE MONTAŽNIH SKUPIN IN SKLADNOST...

VIŠJI SVETOVALEC (ŠIFRA 354) V SLUŽBI ZA IZVAJANJE KOHEZIJSKE POLITIKE - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH RE...

STROKOVNI KOORDINATOR - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, STROKOVNO KOORDINIRANJE AKTIVNOSTI NA RAZLIČNIH PODROČJIH DELOVANJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IN VARSTVA PRED POŽAROM, SPREMLJANJE IN IZVAJANJE NAČRTOV IN SODELOVANJA PRI STRATEŠKEM RAZVOJU POSAMEZNIH PODROČIJ DELOVANJ...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE, ORGANIZIRANJE, IZVAJANJE IN NADZOR DELA, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE PRI ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH STANOVALCIH IN PRI TEŽJIH BOLEZENSKIH STANJIH, NADZOR NAD MEDICINSKIMI PRIPO...

STROKOVNI KOORDINATOR - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, STROKOVNO KOORDINIRANJE AKTIVNOSTI NA RAZLIČNIH PODROČJIH DELOVANJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IN VARSTVA PRED POŽAROM, SPREMLJANJE IN IZVAJANJE NAČRTOV IN SODELOVANJA PRI STRATEŠKEM RAZVOJU POSAMEZNIH PODROČIJ DELOVANJ...

SERVISER/MONTER - M/Ž. MONTERJI IN SERVISERJI KLIMATSKIH IN HLADILNIH NAPRAV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SERVISIRANJE HLADILNE TEHNIKE (HT) NA PODROČJU KOMERCIALNIH HLADILNIH NAPRAV – TRGOVSKE HLADILNE OPREME (SAMOSTOJNO OZ. SKUPAJ Z VODILNIM SERVISERJEM), IZVAJANJE PREGLEDOV, SERVI...

NABAVNI REFERENT IN KOMERCIALIST - M/Ž. NABAVNI REFERENTI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREVZEM IN NABAVA MATERIALA ZA STROJNE INSTALACIJE,POMOČ VODJI MONTAŽE, PRIDOBITEV PONUDB IN KOMUNIKACIJA Z DOBAVITELJI, IZDELAVA NAROČILNIC IN NAROČANJE MATERIALA,UREJANJE ARHIVA, DELO POTEKA V PISARNI IN TUDI NA TER...

SISTEMSKI ADMINISTRATOR VII/2 (II), ŠIFRA J017115 (M/Ž), V SLUŽBI ZA INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO - M/Ž. SISTEMSKI ADMINISTRATORJI, poskusno delo 4 mesece, Določen čas  oz. vrnitve na delo dalj časa odsotne uslužbenke., polni delovni čas, 40, - SODELOVANJE PRI IZVAJANJU PROJEKTNIH NALOG - IZVAJANJE POMOČI UPORABNIKOM PRI EVIDENTIRANJU PROCESOV - PREDLAGANJE NOVIH ORGANIZACIJSKIH REŠITEV IN RACIO...

. supervisor de montaje de maquinaria/supervisora de montaje de maquinariaVODJA MONTAŽE STROJNIH INŠTALACIJ - M/Ž. TEHNIK ZA STROJNIŠTVO, VODJA DEL, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE MONTAŽE STROJNIH INŠTALACIJ, KOORDINACIJA MONTERJEV, IZDELAVA MESEČNIH OBRAČUNOV,OGLED OBJEKTOV IN SVETOVANJE KUPCU, IZDELAVA PONUDB, KOMUNIKACIJA Z DOBAVITELJI, KOMUNIKACIJA S KUPCI...

GEODET - M/Ž. KARTOGRAFI IN GEODETI, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZVAJA VSA GEODETSKA DELA ZA POTREBE PODJETJA IN GJI, VODI KATASTER INFRASTRUKTURNIH VODOV IN NAPRAV PO POSAMEZNIH OBČINAH, VODI UPRAVNE POSTOPKE PRI UREJANJU GEODETSKIH IN ZEMLJIŠKOKNJIŽNIH ZADEV...

. mecánico de maquinaria industrial/mecánica de maquinaria industrialELEKTRIČAR - M/Ž. MONTER FOTOVOLTAIČNIH SKLOPOV IN NAPRAV (SONČNE CELICE), poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IŠČEMO ZANESLJIVEGA KANDIDATA ZA MONTAŽO SONČNIH ELEKTRARN MOČI OD 4KW NAPREJ:   NAMESTITEV OPREME,  KABLIRANJE,  ZAGON IN FINONASTAVITVE RAZSMERNIKA,   IZVEDBA OZEMLJITV...

. representante comercialSAMOSTOJNI KOMERCIALIST – ACCOUNT MANAGER - M/Ž. KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE PRODAJNE AKTIVNOSTI PRI KUPCIH IN TRGIH, PRIPRAVA TRŽNIH ŠTUDIJ IN PRODAJNO RAZVOJNIH PLANOV, OPTIMIZACIJA DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA , PRODAJA VSEH IZDELKOV MAHLE AFTERMARKET GMBH (FILT...

NATAKAR - M/Ž. NATAKARJI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, STREŽBA PIJAČE, STREŽBA HRANE, SKRB ZA DOBRO POČUTJE GOSTOV, SKRB ZA ČISTO DELOVNO OKOLJE, UPOŠTEVANJE NAVODIL S STRANI NADREJENIH. , IŠČEMO NATAKARJE/ICE, KI BODO POSKRBELI ZA POPOLNO STREŽBO GOSTOV V GOSTINSKIH LOKALIH NA ...

. socorristaREŠEVALEC IZ VODE I - M/Ž. REŠEVALEC IZ VODE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, --OPRAVLJA DELO REŠEVALCA IZ VODE SKLADNO S PREDPISI -REŠEVANJE IZ VODE, -NUDI PRVO POMOČ POŠKODOVANCEM, -POSREDUJE INFORMACIJE UPORABNIKOM IN OBISKOVALCEM KOPALIŠČ IN BAZENOV, -IZVAJANJA PROGRAMA DELA ZAVO...

NATAKAR - M/Ž. NATAKARJI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, STREŽBA PIJAČE, STREŽBA HRANE, SKRB ZA DOBRO POČUTJE GOSTOV, SKRB ZA ČISTO DELOVNO OKOLJE, UPOŠTEVANJE NAVODIL S STRANI NADREJENIH. , IŠČEMO NATAKARJE/ICE, KI BODO POSKRBELI ZA POPOLNO STREŽBO GOSTOV V GOSTINSKIH LOKALIH NA ...

OSEBNA ASISTENTKA - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OSEBNA POMOČ UPORABNICI, POMOČ V GOSPODINJSTVU IN PRI DRUGIH DNEVNIH OPRAVILIH, SPREMSTVO IN POMOČ PRI KOMUNIKACIJI. LOKACIJA: RADLJE OB DRAVI Z OKOLICO, Skrbnost, odgovornost, organ...

. director de escuela primaria/directora de escuela primariaRAVNATELJ/RAVNATELJICA - M/Ž. RAVNATELJ OSNOVNE ŠOLE, poskusno delo , Določen čas, 60 mesecev oz. oziroma za obdobje 5 let, polni delovni čas, 40, VODENJE ZAVODA. KANDIDAT/-KA MORA ZA IMENOVANJE NA FUNKCIJO RAVNATELJA/-ICE IZPOLNJEVATI POGOJE V SKLADU S 53. ČLENOM ZAKONA O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA (URAD...

. inspector de instalaciones y de seguridad industrial/inspectora de instalaciones y de seguridad industrialSTROKOVNI SODELAVEC VII/1 - STROKOVNI SODELAVEC ZA INFRASTRUKTURO - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELOVNO PODROČJE: IZVAJANJE NALOG V ZVEZI Z GRADNJO IN VZDRŽEVANJEM OBJEKTOV GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE, IZVAJANJE NALOG V ZVEZI Z GRADNJO IN VZDRŽEVANJEM DRUGIH OBJEKTOV V LASTI OBČIN...

Más ofertas: << · 27 · 40 · 47 · 50 · 52 · < · 54 · > · 57 · 60 · 67 · 80 · 106 · >>