Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,277 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 54

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. técnico en radiología/técnica en radiologíaRTG OPERATER - M/Ž. OPERATER RENTGENSKIH NAPRAV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPIS DEL:DELO Z RENTGENOM IN ZAGOTAVLJANJE KONTROLIRANEGA PREHODA OSEB Z UPORABO RTG NAPRAV, IZVAJANJE VARNOSTNIH DEL IN NALOG PRI VAROVANJU LJUDI IN PREMOŽENJA NA VAROVANEM OBMOČJU., Najmanj II. stop...

. criador de cerdos/criadora de cerdosDELAVEC NA FARMI - M/Ž. ŽIVINOREJEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SKRB ZA ŽIVINO V HLEVU IN NA PAŠNIKU, SKRB ZA RED IN ČISTOČO HLEVA IN OKOLICE, VZDRŽEVANJE HLEVA, PAŠNIKOV, POPRAVILO OGRAJE, PASTIRJEV, OBDELOVANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ, SKRB ZA MEHANIZACIJO IN PRIKLJUČKE,...

VOZNIK KURIR IV (ŠIFRA DM: J024006), ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, OSKRBOVALNE SLUŽBE, SLUŽBA ZA NOTRANJI TRANSPORT - M/Ž. KURIRJI, DOSTAVLJAVCI IPD., poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PREVOZ IN DOSTAVA RAZNEGA MATERIALA IZ SKLADIŠČ, PRIPOMOČKOV IN HRANE NA ODDELKE, ODVOZ ODPADKOV, - PREVOZ IN DOSTAVA MEDICINSKE OPREME OB SELITVAH, - SKRB ZA ZAGOTAVLJANJE TEKOČEGA VZDRŽEVANJA VOZILA ...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI I, II (ŠIFRA DM:E035013) ZA POTREBE UKCL LJUBLJANA, KIRURŠKA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK ZA UROLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI  TERAPIJI I,II, V PROSTORIH/ENOTAH, POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZDRŽEVANJE ŽIVLJENJSKIH FUNKCI...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST PPD 3 - SPECIALIST PEDIATER - M/Ž. PEDIATER, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRVI IN PONOVNI PREGLEDI VAROVANCEV, KURATIVNA IN PREVENTIVNA DEJAVNOST, PREGLED PO ORGANIH, NEVROLOŠKI PREGLED, MERITVE, IDR., Prijavi je potrebno priložiti kopijo diplome, kopijo potrdila o opravljenem strokovnem in s...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATER - M/Ž. PEDIATER, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPECIALISTIČNO AMBULANTNO IN BOLNIŠNIČNO ZDRAVLJENJE BOLNIKOV, LICENCA ZDRAVNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE, ZNANJE SLOVENSKEGA JEZIKA NA RAVNI C1, PPD SE BO DOLOČIL GLEDE NA DELA IN NALOGE, KI JIH BO OPRAVLJAL-A.,

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR NEGOVALEC, SPREMLJEVALEC V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI - M/Ž. BOLNIČAR V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV Z RAZLIČNIMI BOLEZENSKIMI STANJI PO STANDARDIH ZDRAVSTVENE NEGE V OKVIRU OPREDELJENIH KOMPETENC IN PROCESNI METODI DELA TER UPOŠTEVANJU UVEDENIH STANDARDOV V USTANOVI IN VA...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST RADIOLOGIJE - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST RADIOLOGIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPECIALISTIČNO AMBULANTNO IN BOLNIŠNIČNO ZDRAVLJENJE BOLNIKOV, LICENCA ZDRAVNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE, ZNANJE SLOVENSKEGA JEZIKA NA RAVNI C1, PPD SE BO DOLOČIL GLEDE NA NALOGE IN DELA, KI JIH BO OPRAVLJAL-A.,

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST, PEDIATER ZA IZVAJANJE ZDRAVSTVENIH STORITEV V OTROŠKO ŠOLSKEM DISPANŽERJU - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATRIJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO V OTROŠKO ŠOLSKEM DISPANZERJU-KURATIVA IN PREVENTIVA, ADMINISTRATIVNA OPRAVILA, VODENJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE, IZDAJA MNENJ, SPRIČEVAL O ZDRAVSTVNEM STANJU, DRUGA DELA PO NALOGU NADREJENEGA, , dvo...

. montador de productos de madera/montadora de productos de maderaMONTER LESENIH KONSTRUKCIJ - M/Ž. SESTAVLJALEC DRUGIH IZDELKOV IZ LESA IN PODOBNIH MATERIALOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, MONTAŽA LESENIH KONSTRUKCIJ NA TERENU PO SLOVENIJI. PRIPRAVA MATERIALA IN PRIPRAVA ORODIJ V PROIZVODNJI. PRIPRAVA ELEMENTOV ZA MONTAŽO, IZVAJANJE VMESNE KONTROLE MONT...

Más ofertas: << · 27 · 40 · 47 · 50 · 52 · < · 54 · > · 56 · 58 · 62 · 71 · 88 · 122 · 191 · >>