Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,384 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 54

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Herramentistas y afines: ORODJAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SESTAVLJANJE ORODIJ, MONTAŽA IN VZDRŽEVANJE ORODIJ, UPRAVLJANJE STROJEV IN NJIHOVO VZDRŽEVANJE, OSTALA ORODJARSKA DELA (STRUŽENJE, REZKANJE, BRUŠENJE), urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami... SKRIN PROIZVODNO TRGOVSKO PODJETJE D.O.O.
 • . Camareros de mesas: NATAKARJI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40 ur, DELO Z BLAGAJNO, STREŽBA GOSTOV, SKRB ZA UREJENO DELOVNO OKOLJE, urejevalniki besedil - osnovno, angleški jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo, pisanje zadovoljivo, nemški jezik razumevanje... PLANINSKO DRUŠTVO JESENICE; TIČARJEV DOM NA VRŠIČU.
 • . Cocineros de comidas rápidas: PRIPRAVLJAVCI HITRE HRANE, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, A) PRIPRAVO PREPROSTE ALI VNAPREJ PRIPRAVLJENE HRANE IN PIJAČ, KOT SO SENDVIČI, PICE, RIBE IN KROMPIRJEVI LISTIČI, SOLATE IN KAVA B) UMIVANJE, REZANJE, MERJENJE IN MEŠANJE HRANE ZA KUHANJE (C) UPRAVLJANJE KUHINJSKE... HOTELSKO GOSTINSKO PODJETJE HGP d.o.o.
 • . Profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafes: STROKOVNJAKI ZA SVETOVANJE IN ORGANIZACIJO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, Določen čas oz. do spremembe odločb o usmeritvi, ki določajo dodatno strokovno pomoč specialnega, skrajšan delovni čas, 13 ur, IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI V SKLADU Z ODLOČBAMI O USMERITVI., urejevalniki... VRTEC PEDENJPED NOVO MESTO.
 • . Profesores de enseñanza secundaria: PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 1 mesec, 15 dni oz. do vrnitve delavke z bolniškega dopusta, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE ŠPORTNE VZGOJE NA PREDMETNI IN RAZREDNI STOPNJI OSNOVNE ŠOLE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami... OSNOVNA ŠOLA DUŠANA MUNIHA MOST NA SOČI.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventario: SKLADIŠČNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PREVZEMANJE, SKLADIŠČENJE IN ODDAJANJE BLAGA, PRE-PARKIRANJE, EMBALIRANJE, ETIKETIRANJE, PREVAŽANJE Z VILIČARJEM, IZVAJANJE VARSTVENIH UKREPOV., izpit za viličarja, dvoizmensko MANPOWER AGENCIJA ZA ZAPOSLOVANJE, D.O.O.
 • . Trabajadores de los cuidados personales en instituciones: BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, NEPOSREDNA OSEBNA NEGA IN POMOČ PRI VSAKODNEVNIH DEJAVNOSTIH STANOVALCEV IZVAJANJE ZASTAVLJENIH NAČRTOV OSKRBE IN PRAKS POD NEPOSREDNIM NADZOROM MEDICINSKIH, NEGOVALNIH ALI DRUGIH ZDRAVSTVENIH ALI... CONTRACO-ŠPESOV DOM VOJNIK, STORITVENA DRUŽBA, D.O.O.
 • . Supervisores de la construcción: DELOVODJA GRADBENIŠTVA ZA VISOKE GRADNJE, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, SKUPINOVODJA GRADBIŠČA TESARSKIH, KROVSKIH IN KLEPARKIH DEL, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje... KROVEC, tesarstvo, krovstvo, kleparstvo, d.o.o.
 • . Mamposteros, tronzadores, labrantes y grabadores de piedra: KAMNOSEK, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, BRUŠENJE IN POLIRANJE ZAHTEVNEJŠIH KAMNOSEŠKIH IZDELKOV, LEPLJENJE SESTAVLJENIH IZDELKOV, PROFILIRANJE KOMADOV Z RAZLIČNIMI ORODJI, DELO NA TERENU (MONTAŽA KAMNOSEŠKIH IZDELKOV), DRUGA DELA NA PODLAGI NAVODIL NEPOSREDNEGA... ISEM GRADBENO PODJETJE D.O.O.
 • . Cocineros: KUHARJI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 5 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, KUHANJE V PLANINSKI POSTOJANKI, NAROČANJE POTREBNE HRANE, SKRB ZA UREJENO DELOVNO OKOLJE, nemški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje... PLANINSKO DRUŠTVO JESENICE; KOČA NA GOLICI.
 • . Revocadores: IZVAJALEC SUHOMONTAŽNE GRADNJE, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJALEC SUHOMONTAŽNE GRADNJE SE UKVARJA Z ZAKLJUČNIMI DELI V GRADBENIŠTVU, KI VKLJUČUJEJO PREDVSEM IZGRADNJO PREDELNIH STEN IN STROPOV. DELO SE IZVAJA V TUJINI (NEMČIJA,HAMBURG). SINAL, gradbeništvo in ostale storitve d.o.o.
 • . Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio: MLADINSKI DELAVEC, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 8 mesecev oz. 31. 10. 2018, polni delovni čas, 40 ur, 1. ORGANIZACIJA IN KOORDINACIJA ŠPOTRNIH TEKMOVANJ, 2. IZVEDBA USPOSABLJANJ ZA MLADE, 3. IZVEDBA DOGODKOV, 4. PROMOCIJA IN ISKANJE SPONZORJEV, urejevalniki besedil - osnovno, delo... ZAVOD SALESIANUM ZA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO, SOCIALNO, KULTURNO IN VERSKO DEJAVNOST.
 • . Profesores de enseñanza secundaria: PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. predvidoma 1 mesec, nadomeščanje bolniške odsotnosti, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE TEHNIKE, TEHNOLOGIJE IN IZBIRNIH PREDMETOV., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - osnovno,... OSNOVNA ŠOLA ŽIRI.
 • . Operadores de máquinas de movimiento de tierras y afines: UPRAVLJAVCI STROJEV ZA ZEMELJSKA DELA IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, - VODENJE IN KONTROLIRANJE STROJEV ZA IZKOPAVANJE, OPREMLJENIH Z MOBILNIMI ZAJEMALNIMI LOPATAMI ZA IZKOPAVANJE IN PREMIKANJE ZEMLJE, SKAL, PESKA, GRAMOZA ALI PODOBNIH MATERIALOV,... TELEG-M D.O.O., TELEKOMUNIKACIJSKE STORITVE.
 • . Profesionales de nivel medio de servicios estadísticos, matemáticos y afines: STROKOVNI SODELAVEC ZA FINANČNE PLANE IN ANALIZE, poskusno delo 5 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE RAČUNOVODSKO-KNJIGOVODSKIH DEL, OBRAČUNAVANJE, KONTIRANJE IN KNJIŽENJE PLAČ, PODJEMNIH IN AVTORSKIH POGODB, PRENOS PODATKOV NA AJPES, DURS, KAD IN... Javni zavod Ljubljanski grad.
 • . Directores generales y gerentes generales: GENERALNI DIREKTOR SREDNJEGA PODJETJA, Določen čas, 48 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE SKLEPOV USTANOVITELJA IN NADZORNEGA SVETA, PRIPRAVA LETNEGA PLANA IN RAZVOJNIH PROGRAMOV JAVNEGA PODJETJA, PRIPRAVA LETNEGA POROČILA, POROČANJE OBČINSKEMU SVETU IN NADZORNEMU SVETU,....,... JAVNO PODJETJE KOMUNALA TRBOVLJE D.O.O.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermería: ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE STORITEV ZDRAVSTVENE NEGE UPORABNIKA PO STANDARDIH STROKE, POMOČ UPORABNIKU PRI IZVAJANJU DNEVNIH ŽIVLJENJSKIH DEJAVNOSTI, PREPOZNAVANJE ŽIVLJENJSKE OGROŽENOSTI,... VARSTVENO DELOVNI CENTER KRANJ.
 • . Peones de obras públicas y mantenimiento: DELAVCI ZA PREPROSTA DELA PRI NIZKIH GRADNJAH, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, (A) KOPANJE IN POLNJENJE LUKENJ TER JARKOV Z UPORABO ROČNEGA ORODJA, (B) LOPATENJE IN RAZTRESANJE GRAMOZA TER PODOBNIH MATERIALOV, (C) OBREZOVANJE IN REZANJE SKAL IN BETONA... TELEG-M D.O.O., TELEKOMUNIKACIJSKE STORITVE.
 • . Cocineros: KUHAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA HRANE, PRIPRAVA JEDILNIKOV IN NAROČANJE SUROVIN, POZNAVANJE HACCP SISTEMA, KOMUNICIRANJE Z OSTALIMI SODELAVCI, ČIŠČENJE, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje dobro,... TRGOVINA IN GOSTINSTVO GALE FRANČIŠKA S.P.
 • . Médicos especialistas: ZDRAVNIK SPECIALIST PSIHIATRIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 16 ur, DELO NA BOLNIŠNIČNEM ODDELKU (POSTAVLJA INDIKACIJO ZA SPREJEM, PREMESTITEV, ODPUST IN ODKLONITEV PACIENTA, IZVAJA DIAGNOSTIČNO OBRAVNAVO PACIENTA, PREDPISUJE IN IZVAJA FARMAKO, PSIHO... PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE.
 • . Supervisores de mantenimiento y limpieza en oficinas, hoteles y otros establecimientos: DELOVODJE V DEJAVNOSTI ČIŠČENJA IN ZA GOSPODINJSTVO V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 5 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SKRB ZA DOBRO GOSPODARJENJE IN NEMOTENO DELOVANJE PLANINSKE KOČE, VODENJE POTREBNIH EVIDENC, DELO Z BLAGAJNO, SODELOVANJE... PLANINSKO DRUŠTVO JESENICE; KOČA NA GOLICI.
 • . Trabajadores de los cuidados personales a domicilio: OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI OSKRBI STANOVALCEV, HIGIENSKO VZDRŽEVANJE POSTELJE IN PRIPOMOČKOV, ZBIRANJE IN POMIVANJE POSODE, TRANSPORT IN FIZIČNO VARSTVO STANOVALCEV, DELA PO NAVODILIH VODJE SLUŽBE.,... DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA-MOSTE-POLJE.
 • . Especialistas en políticas de administración: STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, - VODENJE PROJEKTNIH SKUPIN, - SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, - VODENJE IN SODELOVANJE V NAJZAHTEVNEJŠIH PROJEKTNIH SKUPINAH, -... MINISTRSTVO ZA FINANCE UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNA PLAČILA.
 • . Trabajadores de los cuidados personales en instituciones: BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV, TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV, OPAZOVANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA STANOVALCEV IN... KOROŠKI DOM STAROSTNIKOV.
 • . Camareros de mesas: NATAKAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, STREŽBA HRANE IN PIJAČ., angleški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, nemški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, Lasten prevoz. Obvezne so vsaj 2 letne izkušnje z delom v strežbi, lahko... TRADICIJA AVSENIK D.O.O. BEGUNJE TURIZEM IN STORITVE.
 • . Especialistas en políticas de administración: PROJEKTNI VODJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VODENJE PROJEKTOV, TER NJIHOVO PLANIRANJE, POMOČ V KOMERCIALI (OBDELAVA PREDVSEM TUJIH KUPCEV IN DOBAVITELJEV, KOMUNICIRANJE S KUPCI IN DOBAVITELJI, SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINI, PLANIRANJE PROIZVODNJE,... KOLDING TRGOVSKO, STORITVENO IN PROIZVODNO PODJETJE D.O.O.
 • . Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio: MLADINSKI DELAVEC, Določen čas, 9 mesecev oz. 1.3.2018-30.11.2018, polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE IN ORGANIZACIJA FILMSKIH DELAVNIC V V SODELOVANJU Z MLADIMI TER EVS PROSTOVOLJCI - PROMOCIJA, POMOČ PRI OBLIKOVANJU VSEBINE ZA FILMSKE DELAVNICE, TEHNIČNA IN ORGANIZACIJSKA POMOČ... DRUŠTVO ZAVEZNIKOV MEHKEGA PRISTANKA.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: PRODAJALEC, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, - PRODAJANJE IN SVETOVANJE STRANKAM GLEDE ARTIKLOV IN STORITEV V TEHNIČNI TRGOVINI (ČRNA IN BARVNA METALURGIJA, NERJAVNA JEKLA, VIJAČNI PROGRAM, ROČNO IN STROJNO ORODJE, BARVE, ZAŠČITNA SREDSTVA),ROČNO... METAL ING SKUPINA, inženiring d.o.o.
 • . Especialistas en políticas de administración: STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, -POMOČ PRI PRIPRAVI IZHODIŠČ MAKRO TER FISKALNE POLITIKE IN POMOČ PRI PRIPRAVI OCEN PRIHODKOV DRŽAVNEGA PRORAČUNA, NA PODLAGI MAKRO NAPOVEDI IN Z MODELSKIM PRISTOPOM, -POMOČ... MINISTRSTVO ZA FINANCE.
 • . Educadores para necesidades especiales: STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE OTROK V OŠ S PRILAGOJENIM PROGRAMOM, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških... OSNOVNA ŠOLA GLAZIJA.