Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,888 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 54

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. Herramentistas y afinesORODJAR - SKRBNIK ORODIJ - M/Ž. ORODJAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREVENTIVNO IN KURATIVNO VZDRŽEVANJE ORODIJ ZA TLAČNO LITJE IN OBSEKOVANJE, PREGLED ZADNJIH PROIZVEDENIH KOSOV IN ORODIJ IN PO PROIZVODNI SERIJI IN UKREPANJE, PRIDOBITEV, HRANJENJE IN AŽURIRANJE DOKUMENTACIJE ORODIJ,...

. Empleados de contabilidad y cálculo de costosSODELAVEC V ODDELKU FINANC IN RAČUNOVODSTVA - M/Ž. URADNIK V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN KNJIŽENJE FAKTUR IN KNJIŽENJE PREVZEMOV DOBAVLJENEGA BLAGA IN PRENOS BLAGA MED ODDELKI. OBRAČUN DDV-JA. IZDELAVA POROČIL, ANALIZ IN NAPOVEDI SKLADNO Z INTERNIMI IN EKSTERNIMI PREDPISI,...

. Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILEC ZA POLOVIČNI DELOVNI ČAS - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 2 meseca, skrajšan delovni čas, 20, ČISTI PROSTORE ŠOLE TER NEPOSREDNO OKOLICO, OPRAVLJA GENERALNO ČIŠČENJE, PERE IN LIKA PERILO,  OPRAVLJA VSE NALOGE V SKLADU Z OPISOM DEL IN NALOG V SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST TER NAVODILI VODSTVA...

. Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesDELAVEC NA LIVARSKI LINIJI IN POMOŽNIH NAPRAVAH - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NADZIRA PRAVILNO DELOVANJE TLAČNO-LIVARSKIH STROJEV IN NAPRAV, SPREMLJA IZDELAVO ALUMINIJASTIH ULITKOV, KOSE ODLAGA V ZABOJE, ČISTI IN KONTROLIRA...

. ConserjesHIŠNIK - M/Ž. HIŠNIK, poskusno delo , Določen čas  oz. VRNITVE DELAVCA NA DELO, polni delovni čas, 40, HIŠNIK V ŠOLI IN VRTCU,  Oseba ne sme biti pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev, ter ne...

. Trabajadores de los cuidados personales en institucionesBOLNIČAR-NEGOVALEC II - PRIPRAVNIK (F024002) - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, USPOSABLJANJE ZA SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE NALOG: IZVAJANJA POMOČI PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV; OPAZOVANJA SPLOŠNEGA IN ZDRAVSTVENEGA STANJA STANOVALCEV IN POROČANJA; SPREMLJANJA...

. Reguladores y operadores de máquinas herramientasCNC REZKAR - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, KOVINARSTVO, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POZNAVANJE DELA S KLASIČNIMI IN CNC REZKALNIKI (DELO S PROGRAMOM SOLIDCAM), SPOSOBNOST BRANJA NAČRTOV, POZNAVANJE ZAHTEV (GEOMETRIJSKE TOLERANCE),ITD., Poznavanje dela s programom...

. Tenedores de librosREFERENT MATERIALNO KNJIGOVODSTVO - M/Ž. KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. Nadomeščanje porodniške odsotnosti, polni delovni čas, 40, VODENJE EVIDENCE IN KNJIŽENJE VHODNIH FAKTUR,  IZVAJANJE PLAČILNEGA PROMETA,VNOS IN KNJIŽENJE PRODAJNIH NAROČIL, KNJIŽENJE DOBAVNIC...

. Reguladores y operadores de máquinas herramientasSTRUGAR - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, KOVINARSTVO, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OBDELAVA KOVIN NA PROGRAMSKO KRMILJENIH STRUŽNICAH IN OBDELOVALNIH CENTRIH SKLADNO S TEHNIČNO DOKUMENTACIJO, IZDELAVA VZORČNIH IZDELKOV, KONTROLA TOČNOSTI OBDELAVE, , dopoldan

. FarmacéuticosFARMACEVT ZAČETNIK - M/Ž. FARMACEVT V LEKARNI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, SPODAJ NAVEDENA DELA MAGISTER FARMACIJE ZAČETNIK OPRAVLJA  POD NADZOROM MAGISTRA FARMACIJE Z VELJAVNO LICENCO: PRIPRAVLJA IN IZDAJA ZDRAVILA NA RECEPT, DAJE NAVODILA ZA UPORABO ZDRAVIL IN OBDELUJE...

. FarmacéuticosFARMACEVT - DELO S CITOSTATIKI - E027001 V LEKARNI - M/Ž. FARMACEVT, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE FARMACEVTSKE DEJAVNOSTI, SPREJEM IN PREGLED NAROČILA ZA PRIPRAVO PROTITUMORNIH ZDRAVIL INDIVIDUALNO ZA BOLNIKA, PREGLED USTREZNOSTI ODMERJANJA GLEDE NA PREDPISAN PROTOKOL, PRIPRAVA SIGNATUR IN...

. Operadores de grúas, aparatos elevadores y afinesVILIČARIST - M/Ž. VILIČARIST, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -RAZKLADANJE  IN NAKLADANJE TOVORNJAKOV (RAZKLADAJO SE V GLAVNEM PAKETI LEPLJENEGA LESA DOLŽINE DO 13,50M NAKLADANJE PAKETOV Z ELEMENTI LESENIH KONSTRUKCIJ POSAMIČNIH KOSOV LEPLJENEGA LESA, IZDELANIH SKELETNIH...

. Reguladores y operadores de máquinas herramientasNASTAVLJALEC CNC STROJA - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNA NASTAVITEV CNC STRUŽNIC, CNC REZKALNIH STROJEV IN CNC OBDELOVALNIH CENTROV, IZBIRA, PREGLED IN NASTAVITEV ORODIJ, DELO Z MERILI (POMIČNO, VIŠINSKO, PASAMETER, ZUNANJI IN NOTRANJI MIKROMETER),...

. Ingenieros electricistasVODJA PROJEKTOV - M/Ž. VODJA PROJEKTOV V ELEKTROTEHNIKI, ENERGETIKI, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VAŠE NALOGE BODO: -PRIPRAVLJANJE DOLGOROČNIH IN OPERATIVNIH NAČRTOV, -VODENJE PROJEKTOV, -ZBIRANJE IN PRIPRAVLJANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, -SODELOVANJE PRI PRIPRAVI ŠTUDIJ...

. FarmacéuticosFARMACEVT III - M/Ž. FARMACEVT, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJA IN IZDAJA ZDRAVILA NA RECEPT, DAJE NAVODILA ZA UPORABO ZDRAVIL IN OBDELUJE RECEPTE, IZDAJA ZDRAVILA BREZ RECEPTA, PREHRANSKA DOPOLNILA, MEDICINSKO TEHNIČNE PRIPOMOČKE IN DAJE    NAVODILA ZA NJIHOVO VARNO...

. Tenedores de librosKNJIGOVODJA - M/Ž. KNJIGOVODJA, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DEL IN NALOG(KONTIRANJE, KNJIŽENJE, FAKTURIRANJE, USKLAJEVANJE, IZTERJAVA); KNJIŽENJE POSLOVNIH DOGODKOV V GLAVNO KNJIGO IN POMOŽNE EVIDENCE V USTREZNI PROGRAMSKI APLIKACIJI (SALDAKONTI...

. Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILEC/-KA - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE PROSTROV UNIVERZITETNEGA KLINIČNEGA CENTRA MARIBOR., Odgovornost, vestnost, natančnost,

. Trabajadores de los cuidados personales en institucionesBOLNIČAR NEGOVALEC I - NEGA III IN IV - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV Z ZDRAVSTVENO NEGO IN POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV, TRANSFER STANOVALCEV IN ZDRAVSTVENEGA MATERIALA. OPAZOVANJE STANJA...

UČITELJ/-ICA PREDMETNEGA POUKA SLOVENŠČINE IN ANGLEŠČINE - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVE NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO ZA PREDMETNA PODROČJA; NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA; DOPOLNJEVANJE UČNE IN DELOVNE OBVEZNOSTI V RAZŠIRJENEM PROGRAMU; OPRAVLJANJE...

. Maestros preescolaresVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK – POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas, 2 meseca oz. vrnitve delavke s starševskega dopusta., polni delovni čas, 40, POMOČ PRI VARSTVU IN VZGOJI OTROK., PRILOŽITI POTRDILO, DA OSEBA NI V KAZENSKEM POSTOPKU IN POTRDILO, DA OSEBA NI V KAZENSKI EVIDENCI. NASTOP...

. Camareros de mesasNATAKAR - M/Ž. NATAKARJI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 5 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN STREŽBA NAPITKOV, PIJAČ IN SLAŠČIC, OBRAČUNAVANJE IN VODENJE BLAGAJNE, OD KANDIDATA PRIČAKUJEMO UREJENOST, VESTNOST, NATANČNOST, VESELJE DO DELA Z LJUDMI. DELO POTEKA V MIRNEM OKOLJU S STIMULATIVNIM...

. Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería no clasificados bajo otros epígrafesJ016011 INŽENIR TEHNIČNIH STROK VI - M/Ž. TEHNIKI TEHNIČNO-TEHNOLOŠKIH STROK, D. N., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - KOORDINACIJA IN VODENJE PROJEKTOV INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL ZA OBJEKTE IN NAPRAVE, - SODELOVANJE IN NADZOR NAD ZUNANJIMI IZVAJALCI, - IZVAJANJE POSTOPKOV JAVNIH...

. Médicos generalesZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO ZDRAVNIKA SPECIALISTA DRUŽINSKE MEDICINE., DIPLOMA MF (DR. MED.) OPRAVLJEN SPECIALISTIČNI IZPIT SPLOŠNE ALI DRUŽINSKE MEDICINE, VELJAVNA LICENCA ZDRAVNIŠKE ZBORNICE, ZDRAVSTVENA...

. Ingenieros industriales y de producciónORGANIZATOR PROIZVODNJE - M/Ž. ORGANIZATOR DELA V PROIZVODNEM PROCESU, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NALOGE IN ODGOVORNOSTI: NAČRTOVANJE, MIKROPLANIRANJE IN TERMINIRANJE FAZ PROIZVODNJE. OBDELAVA PREJETIH NAROČIL Z VIDIKA POTRJEVANJA ROKOV DOBAV GLEDE NA RAZPOLOŽLJIVE PROIZVODNE KAPACITETE...

. Peones de la construcción de edificiosPOMOŽNI GRADBENI DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA PRI VISOKIH GRADNJAH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI KOPANJU, MEŠANJU, MONTAŽI, SESTAVLJANJE, SEJANJE, DVIGOVANJE TEŽKIH BREMEN IN VSA OSTALA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA., , gibljiv/nestalen urnik

. Profesionales de enfermeríaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (ŠIFRA DM: (E037018), ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KIRURŠKA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK ZA NEVROKIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 28.2.2022, polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA - ORGANIZIRANJE,...

. Representantes comercialesPRODAJNIK ZA TUJE TRGE - M/Ž. PRODAJNIK, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, GOAP JE INOVATIVNO PODJETJE, S FOKUSOM NA LJUDEH, KI NASTOPA NA HITRO RASTOČEM TRGU. TA POZICIJA JE EDINSTVENA PRILOŽNOST, DA PRISPEVAŠ K ODMEVNIM PROJEKTOM ZA PODJETJE. ČE SI ENERGIČEN IN SAMOSTOJEN STROKOVNJAK...

. Profesionales de enfermeríaMEDICINSKA SESTRA VODJA TIMA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas  oz. 30.6.2022, polni delovni čas, 40, VODENJE, ORGANIZIRANJE, IZVAJANJE IN NADZOR DELA, IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠE NEGE IN MEDICINSKE POMOČI UPORABNIKOV,..., strokovni izpit na področju zdravstvene dejavnosti, preizkus...

. CocinerosDIETNI KUHAR IV - M/Ž. DIETNI KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE ŽIVIL TER KUHANJE JEDI, DIET IN NAPITKOV, PO NORMATIVIH IN RECEPTURAH, PO PRAVILNI TEKSTURI, Z UPOŠTEVANJEM NAVODIL ZA PRIPRAVO DIET IN POSEBNOSTI ZA STANOVALCE TER RAZDELJEVANJE OBROKOV SKRB ZA KAKOVOSTNO...

SAMOSTOJNI MONTER STAVBNEGA POHIŠTVA - M/Ž. VGRAJEVALEC STAVBNEGA POHIŠTVA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNA MONTAŽA ZUNANJEGA STAVBNEGA POHIŠTVA PO PRAVILIH STROKE, PRIPRAVLJANJE ZA MONTAŽO (MATERIAL, ORODJE), SEZNANJANJE S TEHNIČNO DOKUMENTACIJO ZA MONTAŽO, PRIPRAVA GRADBIŠČA...

Más ofertas: << · 27 · 40 · 47 · 50 · 52 · < · 54 · > · 56 · 58 · 63 · 73 · 92 · >>