Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,324 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 27

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. profesor de educación secundaria y bachillerato/profesora de educación secundaria y bachilleratoUČITELJ STROKOVNIH PREDMETOV POMORSTVA-NAVTIKE - M/Ž. UČITELJ POMORSKIH STROKOVNIH MODULOV V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE STROKOVNIH PREDMETOV V IZOBRAŽEVALNEM PROGRAMU PLOVBNI TEHNIK-NAVTIK., ZAHTEVANI POGOJ JE VISOKOŠOLSKA IZOBRAZBA IZ POMORSTVA IN 2 LETI PLOVBE NA VODSTVENI ALI OPE...

. profesor de ciencias en educación secundaria/profesora de ciencias en educación secundariaUČITELJ/ICA SPLOŠNO-IZOBRAŽEVALNIH PREDMETOV NARAVOSLOVJA - M/Ž. UČITELJ NARAVOSLOVJA V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE IN IZVAJANJE POUKA NARAVOSLOVJA V PROGRAMIH SSI, SPI, NPI TER PTI, IZVEDBA POUKA IN DRUGIH ORGANIZIRANIH OBLIK DELA, Z DIJAKI IN UDELEŽENCI IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH, DRUGO DELO PO NAVO...

SOBARICA ČISTILKA - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, -POSPRAVLJANJE, ČIŠČENJE, UREJANJE NAMESTITVENIH KAPACITET TER SKUPNIH PROSTOROV HOTELA SKLADNO Z UVELJAVLJENIMI STANDARDI, - UREJA...

OSEBNA ASISTENTKA HENDIKEPIRANE OSEBE (DELO V ZBILJAH) - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 30, POMOČ PRI OSEBNI NEGI IN GOSPODINJSKIH OPRAVILIH, SPREMSTVO IN VSAKDANJA FIZIČNA POMOČ, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI, ZANESLJIVOST, TOČNOST, SMISEL ZA TOVRSTNO DELO, gibljiv/nestalen urnik

DELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, MANJ ZAHTEVNA DELA PROCESU PROIZVODNJE V MESNI INDUSTRIJI FAZA UČENJA - PREVAŽANJE TRUPOV,   SESTAVLJANJE EMBALAŽE, PRANJE EMBALAŽE,  SNEMANJE/PAKIRANJE PAKETOV, D...

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC VII/2 - J017106 - V ENOTI U1 - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, STROKOVNA IN ADMINISTRATIVNA POMOČ PRI DELU UPRAVNEGA ODBORA IN ZNANSTVENEGA SVETA IJS TER PRI DELU STROKOVNIH TELES IN KOMISIJ IJS. DRUGE NALOGE PO NAVODILU VODJE....

. chófer privado/choferesa privadaPROTOKOLARNI VOZNIK V (ŠTEVILKA 633808) V NOTRANJI ORGANIZACIJSKI ENOTI ODDELEK ZA PREVOZE - M/Ž. VOZNIK OSEBNEGA VOZILA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NADOMEŠČANJE VODJE ODDELKA, - SLUŽBENI PREVOZI V SLOVENIJI IN TUJINI, - SPREJEM NAROČIL ZA PREVOZE IN VODENJE EVIDENC, - SKRBNIŠTVO NAD TEHNIČNO BREZHIBNOSTJO IN ČISTOČO VOZIL, - OSEBNA DOSTAVA PO...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III, ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, KLINIČNEGA ODDELKA ZA INTENZIVNO INTERNO MEDICINO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI III, V PROSTORIH - ENOTAH POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZO...

. orientador educativo/orientadora educativaSVETOVALNI DELAVEC IN UČITELJ PSIHOLOGIJE - M/Ž. SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 9 mesecev oz. 30.6.2025 oz. do vrnitve, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE SVETOVALNEGA DELA IN DRUGA DELA PO NAVODILIH VODSTVA IN V SKLADU Z LDN, POUČEVANJE PSIHOLOGIJE NA GIMNAZIJI, potrdila o nekaznovanju in p...

. nutricionista especializado en comidas preparadas/nutricionista especializada en comidas preparadasPREHRANSKI SVETOVALEC II - M/Ž. PREHRANSKI SVETOVALEC, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40, POZNAVANJE BOLNIŠNIČNE PREHRANE. OCENJUJE PREHRANSKE NAVADE IN PREHRANSKO STANJE BOLNIKOV, NAČRTUJE JEDILNIKE, ODGOVARJA ZA PRAVILNO PRIPRAVO DIETNE PREHRANE, PLANIRA MESEČNE JEDILNIKE ZA DIETNO PRREHR...

Más ofertas: << · 14 · 20 · 23 · 25 · < · 27 · > · 29 · 31 · 36 · 46 · 65 · 103 · 180 · >>