Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,764 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 27

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. operador de excavadora/operadora de excavadoraSTROJNIK TGM - M/Ž. STROJNIK GRADBENE MEHANIZACIJE, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 9 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO NA MINI BAGERJIH, NAKLADALCIH, DELO Z AVTODVIGALOM, Opravljen izpit za TGM. Po izteku pogodbe za določen čas možnost sklenitve nove pogodbe za nedoločen čas. Nastanitev zagotovljena. Delo po...

. médico especialista/médica especialistaE018018 - ZDRAVNIK SPECIALIST OFTAMOLOG - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST OFTALMOLOGIJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE DIAGNOSTIKE IN TERAPIJE OKULISTIČNE DEJAVNOSTIIZVAJANJE SPECIALISTIČNIH PREGLEDOV OČI IN VIDA OPRAVLJANJE PREVENTIVNIH PREGLEDOV ZDRAVLJENJE OČESNIH BOLEZNI PREDPISOVANJE USTREZ...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC/-KA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ROČNO IN STROJNO ČIŠČENJE PROSTOROV, POMETANJE OZ. SESANJE PO POTREBI IN MOKRO ČIŠČENJE TALNIH POVRŠIN, PRAZNJENJE IN ČIŠČENJE KOŠEV ZA SMETI IN MOREBITNIH PEPELNIKOV, ČIŠČENJE NOTRANJIH OKENSKIH POLIC, OM...

. teleoperador/teleoperadoraAGENT ZA PODPORO STRANKAM - M/Ž. AGENT V KONTAKTNEM CENTRU, PRODAJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, — OBRAVNAVANJE POIZVEDB STRANK PREKO TELEFONA — USMERJANJE KLICEV K USTREZNIM VIROM — UPRAVLJANJE IN REŠEVANJE PRITOŽB STRANK — VODENJE EVIDENCE INTERAKCIJE S STRANKAMI — ZAGOTAVLJANJE INFORMACIJ O I...

. gestor de proyectos/gestora de proyectosVODJA PROJEKTOV ZAČETNIK - M/Ž. VODJA PROJEKTA, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA DETAJLNEGA INŽENIRINGA ZA PROJEKTE; OBLIKOVANJE ČISTIH PROSTOROV; PRIPRAVA PODROBNIH RISB IN NAČRTOV; SAMOSTOJNO NADZIRANJE GRADBIŠČ; NADZIRANJE IN IZVAJANJE PROJEKTOV; PRIPRAVA DELOVNIH NALOGOV...

NATAKAR - M/Ž. NATAKARJI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, STREŽBA PIJAČE, STREŽBA HRANE, SKRB ZA DOBRO POČUTJE GOSTOV, SKRB ZA ČISTO DELOVNO OKOLJE, UPOŠTEVANJE NAVODIL S STRANI NADREJENIH., IŠČEMO NATAKARJE/ICE, KI BODO POSKRBELI ZA POPOLNO STREŽBO GOSTOV V GOSTINSKIH LOKALIH NA ...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILKA II - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. vrnitve delavca z daljše bolniške odsotnosti oziroma najdlje do 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 20, ČIŠČENJE PROSTOROV, potrdilo o nekaznovanosti, vozniški izpit, lasten prevoz, dopoldan

. especialista en apoyo a la rehabilitaciónSKUPINSKI HABILITATOR – PROGRAM VDC - M/Ž. SKUPINSKI HABILITATOR, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PROGRAMA VODENJA, VARSTVA IN ZAPOSLOVANJA POD POSEBNIMI POGOJI TER PROGRAMOV DRUGEGA STROKOVNEGA IN RAZVOJNO RAZISKOVALNEGA DELA  VODENJE DOKUMENTACIJE NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE INDIV...

VZDŽEVALEC SPECIALIST - STROJNIK - M/Ž. TEHNIKI ZA STROJNIŠTVO IPD., poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POPRAVILA STROJEV IN NAPRAV, IZVAJANJE NALOG PREVENTIVNEGA VZDRŽEVANJA, SODELOVANJE PRI PREVZEMU, SELITVI IN POSTAVITVI STROJEV IN NAPRAV, PO POTREBI IZVAJANJE NALOG IZVEN REDNEGA DELOVNEGA ČASA. , TEHNIČNA SMER I...

NATAKAR - M/Ž. NATAKARJI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, STREŽBA PIJAČE, STREŽBA HRANE, SKRB ZA DOBRO POČUTJE GOSTOV, SKRB ZA ČISTO DELOVNO OKOLJE, UPOŠTEVANJE NAVODIL S STRANI NADREJENIH., IŠČEMO NATAKARJE/ICE, KI BODO POSKRBELI ZA POPOLNO STREŽBO GOSTOV V GOSTINSKIH LOKALIH NA ...

. albañilZIDAR - M/Ž. ZIDAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 9 mesecev, polni delovni čas, 40, ZIDANJE, OMETAVANJE IN OSTALA GRADBENA DELA , Po izteku pogodbe za določen čas možnost sklenitve nove pogodbe za nedoločen čas. Nastanitev zagotovljena. Delo poteka na terenu po Gorenjski. , dopoldan

. escayolistaFASADER - M/Ž. FASADER, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 9 mesecev, polni delovni čas, 40, FASADERSKA DELA , Po izteku pogodbe za določen čas možnost sklenitve nove pogodbe za nedoločen čas. Nastanitev zagotovljena. Delo poteka na terenu po Gorenjski. , dopoldan

. orientador educativo/orientadora educativaSVETOVALNI DELAVEC - M/Ž. SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. predvidoma do 31.12.2022, polni delovni čas, 40, DELO Z OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI, DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI IN LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA,TER DELA IN NALOGE PO SKLEPU VODSTVA ZAVODA, SODELUJ...

. alicatador/alicatadoraKERAMIČAR - M/Ž. POLAGALEC KERAMIČNIH PLOŠČIC, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -PRIPRAVA PODLAGE ZA POLAGANJE KERAMIKE -POLAGANJE KERAMIKE NA STENE IN TLA -ZAKLJUČNA DELA PRI POLAGANJU KERAMIKE -POLAGANJE TLAKOVCEV, SKUPAJ S PRIPRAVO IN ZAKLJUČNIM DELOM -DRUGA DELA PO NAVODILIH NADREJE...

. ingeniero civil/ingeniera civilVIŠJI REFERENT ZA GRADBENIŠTVO - M/Ž. INŽENIR GRADBENIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE STROKOVNIH IN REFERENTSKIH GRADBENIH OPRAVIL. SODELOVANJE PRI PLANIRANJU VLAGANJ V OBJEKTE, OCENITEV OBJEKTOV PO TEHNIČNIH MERILIH IN VREDNOTENJE PLANIRANIH POSEGOV, SODELOVANJE S PROJEKTANTI PRI I...

. operador de grúa/operadora de grúaMONTER - M/Ž. MONTER INDUSTRIJSKIH TRANSPORTNIH NAPRAV, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, INDUSTRIJSKA MONTAŽA PROIZVODNIH TRANSPORTNIH LINIJ, MONTAŽA INDUSTRIJSKIH STROJEV IN NAPRAV - FÖRDERTECHNIK - DELO SE OPRAVLJA V AVSTRALIJI, DELO V TUJINI- AVSTRALIJA Delo je v tujini, zato ...

DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNIH ODDELKIH PSIHIATRIJE - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIDOBITEV NEGOVALNE ANAMNEZE, SAMOSTOJNO PREPOZNAVANJE POTREB PO ZDRAVSTVENI NEGI; DOLOČITEV NEGOVALNIH DIAGNOZ, NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE TER VREDNOTENJE; ORGANIZIRANJE, SODE...

. ayudante de cocinaPOMOČ V KUHINJI, PRIPRAVLJALEC SLADOLEDA IN SLAŠČIC - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40,  PRIPRAVJANJE TESTA ZA PICE IN BUREK, PRIPRAVJANJE SLADOLEDA IN SLAŠČIC, GIBLJIV URNIK, TUDI V JUTRANJIH URAH,ZMOŽNOST DVIGA BREMEN DO 25 KG, gibljiv/nestalen urnik

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILKA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV, Čiščenje poslovnih prostorov od PON-PET po 15:00 uri v industrijski coni Teharje. Vikendi so prosti. Čistijo se pisarne, pomožni proizvodni prostori, garderobe, kopalnice, j...

. ayudante de recursos humanosSODELAVEC ZA KADROVSKE ZADEVE IN RAZVOJ ZAPOSLENIH - M/Ž. KADROVSKI REFERENT, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE STROKOVNIH IN OPERATIVNIH KADROVSKIH OPRAVIL, RAZPOREJANJE ZAPOSLENIH ZA NADOMEŠČANJE ODSOTNOSTI, ITD., Za zasedbo prostega delovnega mesta se zahteva strokovna izobrazba dipl. organizator – manage...

KUHARICA/DELAVKA ZA PREPROSTA DELA (KOMBINIRANO DELOVNO MESTO) - M/Ž. KUHARJI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA HLADNIH IN TOPLIH JEDI S KUHANJEM PEČENJEM CVRTJEM, REZANJEM, SEKLANJEM,…SVEŽIH, KONZERVIRANIH, ZMRZNJENIH IN DRUGIH ŽIVIL, PRAVOČASNOST IN NEOPOREČNOST DNEVNIH OBROKOV, IZPOLNJEVANJE PREDPISANE DOKUMENTA...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioSOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU - M/Ž. SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH OPRAVIL SOCIALNE OSKRBE: POMOČ PRI VZDRŽEVANJU SOCIALNE OSKRBE, POMOČ PRI OBLAČENJU IN SLAČENJU, POMOČ PRI UMIVANJU, HRANJENJU, OPRAVLJANJU ŽIVLJENJSKIH POTREB, VZ...

. contableRAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. do vrnitve delavke iz bolniškega staleža, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE, VODENJE DEL V RAČUNOVODSTVU, diploma o končani izobrazbi, potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb (Ministrstvo za pravosodje), potrdilo, da oseba ni...

. cartero/carteraPISMONOŠA NA KOROŠKEM - M/Ž. PISMONOŠA, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREJEMANJE IN DOSTAVLJANJE RAZLIČNIH VRST POŠILJK TER BLAGA, OPRAVLJANJE DENARNIH STORITEV NA TERENU, PRAZNJENJE POŠTNIH NABIRALNIKOV, IZVAJANJE DRUGIH OPRAVIL SKLADNO Z USPOSOBLJENOSTJO IN NAVODILI. , PRIČAKUJEMO: VOZNIŠ...

. ingeniero técnico civil/ingeniera técnica civilGRADBENI TEHNIK - M/Ž. TEHNIK ZA GRADBENIŠTVO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ANALIZA, TESTIRANJE IN KONTROLA VZORCEV V BETONSKEM LABORATORIJU ,UREJANJE VARNOSTNIH LISTOV ,IZVAJANJE LABORATORIJSKIH POSTOPKOV, TESTOV IN ANALIZ V BETONSKEM LABORATORIJU, NUDENJE PODPORE RAZVOJNIM TEH...

. profesor para alumnado con necesidades educativas especiales/profesora para alumnado con necesidades educativas especialesUČITELJ VII/2 - SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG - M/Ž. SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas, 7 mesecev oz. do 31.08.2022, polni delovni čas, 40, UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ IN MOBILNI UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ., Strokovni izpit, izjava o nekaznovanosti zaradi ...

POMOŽNI DELAVEC II - UDELEŽENEC PROJEKTA PONI - M/Ž. DRUGI DELAVCI ZA PREPROSTA DELA, D. N., poskusno delo , Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40, IDENTIFIKACIJA IN RAZVOJ PODJETNIŠKE IDEJE, IZDELAVA POSLOVNEGA, MODELA, IZDELAVA POSLOVNEGA NAČRTA, PRIPRAVA IN TESTIRANJE MINIMALNO SPREJEMLJIVEGA, PRODUKTA/STORITVE NA TRGU, AKTIVNO SODE...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC ZA ODVOZ IN OBDELAVO ODPADKOV - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREVOZ KOVINSKIH ODPADKOV, UPRAVLJANJE VILIČARJA, SKRB ZA ČISTOČO, PREVOZ IZDELKOV PO PROIZVODNJI, IZPIT ZA VOZNIKA VILIČARJA IN FIZIČNA TER PSIHIČNA KONDICIJ...

STROKOVNI SODELAVEC ZA RAČUNOVODSTVO IN FINANCE - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZAGOTAVLJANJE STROKOVNIH PODLAG ZA RAČUNOVODSTVO IN FINANCE TER IZDELOVANJE ANALIZ IN POROČIL, IZDELOVANJE RAČUNOVODSKIH IZKAZOV IN KALKULACIJ, OBVLADOVANJE AKTIVNOSTI POVEZANIH Z IZVA...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioSOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU - M/Ž. OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. nadomeščanje začasno odsotnih delavcev, z možnostjo podaljšanja, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH OPRAVIL SOCIALNE OSKRBE: POMOČ PRI VZDRŽEVANJU SOCIALNE OSKRBE, POMOČ PRI OBLAČENJU IN SLAČENJU, P...

Más ofertas: << · 14 · 20 · 23 · 25 · < · 27 · > · 29 · 31 · 35 · 43 · 60 · 93 · >>