Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,606 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 27

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . PsicólogosKLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST - DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO, ŠIFRA DM E048002 V OE VARSTVO OTROK IN MLADINE, SLUŽBA ZA OTROŠKO IN MLADOSTNIŠKO PSIHIATRIJO - M/Ž. KLINIČNI PSIHOLOG, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VES DELOVNI ČAS DELA Z OSEBAMI S PSIHIČNO PRIZADETOSTJO, IZVAJA SAMOSTOJNO KLINIČNO PSIHOLOŠKO PREVENTIVNO IN KURATIVNO DEJAVNOST Z OTROKI, MLADOSTNIKI IN ODRASLIMI TER Z RAZLIČNIMI SKUPINAMI PREBIVALSTVA, IZVAJA...
 • . Reguladores y operadores de máquinas herramientasCNC PROGRAMER - M/Ž. STRUGARJI IPD., poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO NA CNC STROJU, PROGRAMIRANJE NA STROJU CNC, PISANJE NOVIH PROGRAMOV NA STROJU CNC, KONTROLA ORODJA Z MERILNIMI NAPRAVAMI, DELO V ORODJARNI PODJETJA, OBVLADOVANJE NASTAVITEV STROJEV, KONTROLA IZDELKOV,...
 • . Técnicos en ingeniería mecánicaDELAVEC V PROIZVODNJI OBDELAVE KOVIN - M/Ž. TEHNIK ZA STROJNIŠTVO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO NA CNC STROJIH, IZVAJANJE NATANČNIH DELOVNIH OPERACIJ, PRIPRAVA MATERIALOV IN POSLUŽEVANJE STROJNE OPREME, IZVAJANJE MERITEV IN KONTROLE IZDELKOV, POMOČ OPERATERJEM, OSTALA DELA V PROIZVODNJI PO...
 • . Mecánicos y ajustadores electricistasAVTOELEKTRIKAR - M/Ž. AVTOELEKTRIČAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE AVTOELEKTRIKARSKIH DEL OZ. POPRAVILA CESTNIH MOTORNIH VOZIL, MEDFAZNO KONTROLIRANJE OPRAVLJENEGA DELA, DIAGNOSTICIRANJE NAPAK IN OKVAR, OPRAVLJANJE TEHNIČNIH PREGLEDOV VOZIL, PO POTREBI OPRAVLJANJE...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosJ032001 ČISTILKA II - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE PROSTOROV, REDNO IN TEKOČE TER OBČASNO, GENERALNO IN TEMELJITO ČIŠČENJE PROSTOROV ČLANIC IN UNIVERZE (PREDAVALNICE, LABORATORIJE, POSLOVNE PROSTORE IN OBJEKTE),NAMEŠČANJE HIGIENSKIH PRIPOMOČKOV...
 • . Profesionales de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev oz. oziroma do vrnitve začasno odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE NA OSNOVI INDIVIDUALNEGA NAČRTA UPORABNIKA, IZVAJANJE MEDICINSKO TEHNIČIH POSEGOV, EVIDENTIRANJE...
 • . Especialistas en políticas de administraciónSVETOVALEC (ŠIFRA DM 1435) V SEKTORJU ZA MAKROEKONOMSKE STATISTIKE, V ODDELKU ZA NACIONALNE RAČUNE - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, - ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, - SAMOSTOJNO...
 • . Analistas de gestión y organizaciónPODROČNI SVETOVALEC II (ŠIFRA DM I017112)- M/Ž - M/Ž. SVETOVALEC ZA POSLOVANJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - DAJANJE POJASNIL POSLOVNIM SUBJEKTOM S PODROČJA DELA, - SPREJEMANJE PODATKOV IN DOKUMENTACIJE, PREVERJANJE PRAVILNOSTI PREJETIH PODATKOV TER ODPRAVLJANJE NAPAK V SODELOVANJU S POSLOVNIMI SUBJEKTI,...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILKA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, skrajšan delovni čas, 20, RAZNOVRSTNA DELA, KATEREGA CILJ JE OČISTITI DOLOČEN PROSTOR: PRAZNENJE KOŠEV ZA SMETI . BRISANJE PRAHU, POMETANJE, SESANJE IN POMIVANJE TAL, ČIŠČENJE SANITARNIH PROSTOROV, ,
 • . Operadores de instalaciones para la preparación de pasta para papel y papelDELAVEC V PROIZVODNJI PAPIRJA - M/Ž. UPRAVLJAVCI PROCESNIH STROJEV IN NAPRAV ZA PRIPRAVO PAPIRJEVINE IN PROIZVODNJO PAPIRJA, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, DELAVEC V PROIZVODNJI PAPIRJA UPRAVLJA VSE VRSTE TEHNOLOŠKIH POSTROJENJ PRIPRAVE SNOVI, DOZIRANJA POMOŽNIH SREDSTEV IN PROIZVODNJE PAPIRJA....
 • . Analistas de gestión y organizaciónVODJA PE - M/Ž. ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, ORGANIZACIJA IN VODENJE DELA V PE IN PREVZEM CELOTNE ODGOVORNOSTI ZANJO, IZDAJANJE NAVODIL ZA DELO DELAVCEV V SVOJI ENOTI ,SKRB ZA IZVAJANJE DOLOČIL S PODROČJA VARSTVA PRI DELU...
 • . Reguladores y operadores de máquinas de labrar maderaSAMOSTOJNI UPRAVLJALEC LESNOOBDELOVALNIH STROJEV V VELENJU - M/Ž. UPRAVLJAVCI LESNOOBDELOVALNIH STROJEV IPD., poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA STROJA ZA OBRATOVANJE, NADZIRANJE, SPAJANJE, SKOBLJANJE, LEPLJENJE IN REZANJE,VSTAVITEV IN ODVZEM OBDELOVANCEV NA STROJU,ZLAGANJE OBDELOVANCEV NA PALETO,DELO Z ROČNIM ORODJEM,KONTROLA...
 • . Ingenieros no clasificados bajo otros epígrafesINŽENIR TEHNIČNIH STROK VII/2 (I) - M/Ž. STROKOVNJAKI TEHNIČNO-TEHNOLOŠKIH STROK (RAZEN ELEKTROTEHNIKE), D. N., poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 31.12.2019, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI ZASNOVI, IZGRADNJI IN VZDRŽEVANJU INFORMACIJSKEGA SISTEMA NA PODROČJU DELA – ZAHTEVNEJŠA DELA PLANIRANJE AKTIVNOSTI RAZVOJA...
 • . Profesionales de enfermeríaMEDICINSKA SESTRA VODJA TIMA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJA ZAHTEVNEJŠO NEGO IN MEDICINSKO POMOČ, IZVAJA NADZOR NAD MEDICINSKIMI PRIPOMOČKI IN DOKUMENTACIJO, IZVAJA STROKOVNO ZDRAVSTVENO NEGO IN NADZOR Z NAVODILI ZDRAVSTVENO NEGOVALNEMU OSEBJU,...
 • . Conductores de camiones pesadosVOZNIK TOVORNEGA VOZILA - KIPER - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PREVOZ ASFALTA IN DRUGEGA LOKALNEGA TOVORA, KODA 95, MOŽNOST ZAPOSLITVE ZA NEDOLOČEN ČAS, V NEPOSREDNJI BLIŽINI PODJETJA NUDIMO STANOVANJE, gibljiv/nestalen urnik
 • . Reguladores y operadores de máquinas herramientasOPERATER NA CNC STROJU - M/Ž. STRUGARJI IPD., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece oz. možnost podaljšanja, možnost nedoločen čas, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA ORODJA IN STROJEV,STRUŽENJE, REZKANJE,RAZREZ, IZBIRA NASTAVITEV IN MENJAVA ORODIJ,VRTANJE IN REZANJE NAVOJEV,BRUŠENJE ROBOV,KONTROLA MER IN...
 • . Supervisores de industrias manufacturerasVODJA PROIZVODNJE - M/Ž. TEHNIK ZA STROJNIŠTVO, VODJA DEL, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ORGANIZACIJA, NAČRTOVANJE, KOORDINACIJA TER VODENJE EKIPE V PROIZVODNJI, SKRB ZA DELOVNE PROCESE VODENJE, MOTIVACIJA IN OPTIMIZACIJA DELA ZAPOSLENIH, NADZOROVANJE IN ZAGOTAVLJANJE...
 • . Ingenieros mecánicosRAZVOJNI INŽENIR - M/Ž. INŽENIRJI STROJNIŠTVA IPD., poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO V RAZVOJNEM ODDELKU, TEHNIČNO RISANJE, IZDELAVA IN AŽURIRANJE DELAVNIŠKIH RISB ZA ORODJARNO, SODELOVANJE PRI RAZVOJU PROCESA, SKRB ZA RAZVOJNE MAPE, IZDELAVA KALKULACIJ IN ANALIZ,...
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesŽIVILSKI DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI HRANE, PIJAČ, KRMIL IN TOBAČNIH IZDELKOV, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ŽIVILSKA DELA V PROIZVODNJI MESNIH IZDELKOV, UPRAVLJANJE STROJEV IN NAPRAV V PROCESU PROIZVODNJE, NAREZOVANJA, PAKIRANJA, TEHTANJA, ODPREME...
 • . Operadores de instalaciones de procesamiento de metalesOBDELOVALEC KOVIN II. - M/Ž. UPRAVLJAVEC PROCESNIH STROJEV ZA TOPLOTNO OBDELAVO KOVIN, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, POPRAVILO REDUKTORJEV IN SKLOPK, OBNOVA VALJEV NA ŽAGI, DELA NA PREVENTIVNEM VZDRŽEVANJU OBDELOVALNIH STROJEV, OSTALA KLJUČAVNIČARSKA DELA,SAMOSTOJNO OBVLADOVANJE BRANJA...
 • . Ebanistas y afinesSAMOSTOJNI SERVISER - M/Ž. MIZARJI IPD., poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE SAMOSTOJNEGA SERVISA HIŠ IN OBJEKTOV PO PRAVILIH STROKE IN V SKLADU Z TEHNIČNO DOKUMENTACIJO IN NAVODILI ZA MONTAŽO IN SERVIS, S SKRBNOSTJO VESTNEGA IN POŠTENEGA GOSPODARSTVENIKA IN...
 • . Médicos especialistasZDRAVNIK SPECIALIST NEVROLOGIJE - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST NEVROLOGIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG S STROKOVNEGA PODROČJA, Kandidati morajo poleg pogojev, določenih z zakonom izpolnjevati še posebne pogoje: končana Medicinska fakulteta-doktor medicine, opravljen...
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZAHTEVNE ZDRAVSTVENE NEGE, NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA IN DELITEV TERAPIJ, UREJANJE PRIPOMOČKOV, VODENJE DOKUMENTACIJE, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU VSEH...
 • . Camareros de mesasNATAKAR - M/Ž. NATAKARJI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 5 mesecev, polni delovni čas, 40, STREŽBA HRANE IN PIJAČE, KOMUNIKACIJA Z GOSTI., Priprava prostora, miz in pribora,sprejem gostov,strežba hrane in pijače ter ostalih prodajnih artiklov,vzdrževanje reda in čistoče, opravljanje del po...
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesPOMOŽNI DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE MANJ ZAHTEVNIH KLJUČAVNIČARSKIH DEL. VEZANJE, PRENAŠANJE, NATOVARJANJE, RAZTOVARJANJE MATERIALA IN IZDELKOV Z MOSTNIMI DVIGALI IN PALETNIMI...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosSTREŽNK - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJA DELA V ČAJNI KUHINJI ODDELKA, REDNO ČISTI IN VZDRŽUJE PROSTORE, PREZRAČUJE PROSTORE, PRESTILJA POSTELJE, SKRBI ZA PRANJE POSTELJNEGA IN OSEBNEGA PERILA STANOVALCEV IN NJEGOVO...
 • . Ingenieros civilesREFERENT V SEKTORJU OZ. OE - M/Ž. INŽENIRJI GRADBENIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI PRIPRAVI STROKOVNIH PREDLOGOV V SEKTORJU OZ. ORGANIZACIJSKI ENOTI, KOMUNICIRANJE S STRANKAMI, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI GRADIV ZA POTREBE OZAVEŠČANJA (ČLANKI, INSERTI, GRADIVO ZA SPLETNO...
 • . ElectrotécnicosELEKTRIKAR III (ELEKTRIKAR, ELEKTROTEHNIK) - M/Ž. TEHNIKI ZA ELEKTROTEHNIKO IPD., poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJA MANJ ZAHTEVNA ELEKTRO INŠTALATERSKA DELA NA TERENU POD NADZOROM (ŠIBKO TOČNE, SREDNJE NAPETOSTNE INŠTALACIJE, NAPELJEVANJE ELEKTRO INŠTALACIJ, STRELOVODNE INŠTALACIJE, INŠTALACIJE...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILEC - UREJEVALEC NOTRANJIH PROSTOROV - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ČISTIJO SE PISARNE, GARDEROBE IN SANITARIJE, ČIŠČENJE TRGOVIN, VESTNOST, POŠTENOST TER DAJANJE OSEBNEGA ZGLEDA DRUGIM IN ZLASTI POZITIVEN ODNOS DO SODELAVCEV IN NAROČNIKOV. ZAŽELJEN IZPIT B-KATEGORIJE...
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, USPOSABLJANJE ZA OPRAVLJANJE DEL IN NALOG V SKLADU S PRAVILNIKOM O PRIPRAVNIŠTVU, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA UPORABNIKOV, NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE...
Más ofertas: << · 14 · 20 · 23 · 25 · < · 27 · > · 29 · 32 · 38 · 50 · 74 · >>