Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,886 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 14

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. vigilante de seguridadVARNOSTNIK Z OROŽJEM ZA PODROČJE INTERVENCIJE - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VAROVANJE OSEB IN PREMOŽENJA, IZVAJANJE VARNOSTNIH INTERVENIRAJ NA VAROVANIH OBMOČJIH, PO NAROČILU VARNOSTNO – NADZORNEGA CENTRA IN SKLADNO Z NAVODILI, OBVEŠČANJE O OPAŽANJIH, UKREPIH IN DOGODKIH NA VAROVANEM OBMOČJU, I...

. contableSAMOSTOJNI RAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, CELOVITA PODPORA PODJETJEM, KNJIŽENJE IZDANIH RAČUNOV, PREJETIH RAČUNOV, BANČNIH IZPISKOV, OBRAČUN PRISPEVKOV ZA S.P., OBRAČUN PLAČ, PRIPRAVA IN ODDAJA BILANC, Kandidati s poznavanjem programa VASCO imajo pred...

. consultor empresarial/consultora empresarialVODJA II (J017.48), VODJA SLUŽBE ZA VZDRŽEVANJE STROJNE ENERGETIKE, TEHNIČNO VZDRŽEVALNI SEKTOR, UKC LJUBLJANA - M/Ž. ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - ORGANIZIRA, NAČRTUJE, KOORDINIRA IN NADZIRA DELO SLUŽBE - PRIPRAVLJA LETNE PLANE DELA SLUŽBE IN PLANE NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV - SODELUJE IN KOORDINIRA DELO Z NOTRANJIMI IN ZUNANJIMI IZVAJ...

KUHAR IV - M/Ž. KUHARJI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 18 mesecev oz. vrnitve zaposlene s porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40, DNEVNO KUHA OBROKE PO PROGRAMU, IZDAJA HRANO ZA OTROKE IN DELAVCE ZAVODA, SVETUJE IN POMAGA KUHINJSKIM POMOČNIKOM, DNEVNO SKRBI ZA UREJENOST IN ČISTOČO KUHINJE IN UST...

. conserje de edificioVZDRŽEVALEC III V REŽIJSKEM OBRATU - M/Ž. VZDRŽEVALEC V POSLOVNIH STAVBAH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREMLJANJE STANJA OBJEKTOV, NAPRAV, POSLOVNIH PROSTOROV IN PREVOZNIH SREDSTEV V LASTI OBČINE, OBVEŠČANJE O STANJU OBJEKTOV, NAPRAV, POSLOVNIH PROSTOROV IN PREVOZNIH SREDSTEV, OPRAVLJANJE TEKOČI...

BOLNIČAR NEGOVALEC I - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJA ZDRAVSTVENO NEGO IN ZAHTEVNO OSKRBO STANOVALCEV, POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV, TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV, OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV IN P...

VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1 (E018023) - M/Ž. ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - DIAGNOSTICIRANJE, ZDRAVLJENJE IN REHABILITACIJA BOLNIKOV NA TERCIARNI RAVNI, V SKLADU S SPECIALIZACIJO, STROKOVNIMI STANDARDI IN POKLICNO ETIČNIMI MERILI,  - IZVAJANJE SPECIALNIH MEDICI...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosOSKRBOVALKA - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI OSKRBI STANOVALCEV, HIGIENSKO VZDRŽEVANJE POSTELJE IN PRIPOMOČKOV, ZBIRANJE IN POMIVANJE POSODE, TRANSPORT IN FIZIČNO VARSTVO STANOVALCEV, DELA IZ DELOKROGA PO NAVODILIH NADRJEN...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI ELEKTRIČNE IN OPTIČNE OPREME, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELAVEC V PROIZVODNJI (MONTAŽI) NA TEM DELOVNEM MESTU IMA KLJUČNO VLOGO PRI SESTAVLJANJU IZDELKOV. ZAHTEVANO JE TUDI POZNAVANJE ELEKTRONIKE (OSNOVNO), SAJ SE...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ MATEMATIKE IN ROID - RAČUNALNIŠTVA IN ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI - M/Ž. UČITELJ MATEMATIKE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. povečan obseg dela do 31. 8. 2024, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE MATEMATIKE IN ROID, diploma o končani izobrazbi, potrdilo o strokovnem izpitu, potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb (Ministrstvo za pravoso...

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. STROKOVNI SODELAVCI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece oz. NATO NADOMEŠČANJE ZAČASNO ODSOTNEGA DELAVCA., polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, PRIPRAVLJANJE ZDRAVSTVENE NEGE STANOVALCA V RAZLIČNIH STANJIH ZDRAVJA IN BOLEZNI; POMOČ PACIENTU PRI IZVAJANJU DNEVNIH ŽIVLJENJ...

. técnico en farmacia/técnica en farmaciaFARMACEVTSKI TEHNIK III (I) - M/Ž. FARMACEVTSKI TEHNIK V LEKARNI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZDAJANJE ZDRAVIL, KI SE IZDAJAJO BREZ RECEPTA V LEKARNAH, POD NADZOROM FARMACEVTA, IZDAJANJE ZDRAVIL, KI SE IZDAJAJO BREZ RECEPTA V LEKARNAH IN SPECIALIZIRANIH PRODAJALNAH, IZDAJANJE MEDICINSKIH PR...

. ingeniero técnico en electricidad/ingeniera técnica en electricidadELEKTROTEHNIK-ELEKTRONIK IZDELAVA IN KONTROLA TESTNE OPREME V LETALSTVU - M/Ž. TEHNIK ZA ELEKTROTEHNIKO, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ELEKTROTEHNIK ELEKTRONIK ALI MEHATRONIK ZADOLŽEN ZA IZDELAVO IN KONTROLO TESTNE OPREME V LETALSTVU, Pri nas vam zagotavljamo postopno uvajanje v delo, sproščeno delovno okolje, stimulativno plačilo, dodatn...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - DELOVNO MESTO SE NAHAJA V ENOTI DOMA UPOKOJENCEV TOLMIN - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE STANOVALCEV, KONTROLA IN OPAZOVANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA STANOVALCEV IN POROČANJE, VODENJE ZDRAVSTVENIH EVIDENC IN DOKUMENTACIJE ..., Opravljen strokovni izp...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioSOCIALNI/-A OSKRBOVALEC/-KA - M/Ž. SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. vrnitve začasno odsotne delavke, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH STORITEV SOCIALNE OSKRBE PO DOGOVORU: POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE, POMOČ PRI OBLAČENJU IN SLAČENJU, POMOČ PRI UMIVANJU, HR...

. mecánico de vehículos/mecánica de vehículosAVTOMEHANIK - M/Ž. AVTOMEHANIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO SERVISIRANJE OSEBNIH VOZIL, POPRAVILA NAPAK NA VOZILIH, DIAGNOSTIKA,..., POGOJ ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA JE ZAKLJUČENA ŠOLA ZA AVTOMEHANIKA, IZKUŠNJE ZAŽELENE., dopoldan

. contableRAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KNJIŽENJE PREJETIH IN IZDANIH RAČUNOV, VODENJE SALDAKONTOV IN USKLAJEVANJE S PARTNERJI, OBRAČUN IN KNJIŽENJE PORABE MATERIALA, PRIPRAVA DOKONČANE IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE, NADZOR IN KONTROLA RAČUNOVODSKE DOKUMENTAC...

. ingeniero especializado en infraestructuras aeroportuarias/ingeniera especializada en infraestructuras aeroportuariasSAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/3 NA PROJEKTU UPRAVLJANJA LETALIŠČA EDVARDA RUSJANA - M/Ž. INŽENIR ZA ZRAČNI PROMET, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELUJE PRI POSTOPKIH PRIPRAVE IZVAJANJA DEL V ORGANIZACIJSKI ENOTI IN V ZVEZI S PRIPRAVO IN IZVAJANJEM DEL NA PROJEKTIH OZ. V ORGANIZACIJSKIH ENOTAH. DELO OBSEGA PREDVSEM OPRAVLJANJE DELA V KOORDINACIJSKEM CENT...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaPROCESNI DELAVEC - VEŠALEC - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI HRANE, PIJAČ, KRMIL IN TOBAČNIH IZDELKOV, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ZAHTEVNEJŠA DELA V PROCESU KLANJA - OBEŠANJE PERUTNINE NA VHODU LINIJE - ZAHTEVNEJŠA DELA V PROCESU EVISCERIRANJA, po izteku pogodbe o zaposlitvi za dolo...

. trabajador social/trabajadora socialSTROKOVNI DELAVEC NA CSD-PRIPRAVNIK - ENOTA MARIBOR CENTER, ENOTA MARIBOR TEZNO, ENOTA LENART, ENOTA PESNICA, ENOTA RUŠE IN ENOTA SLOVENSKA BISTRICA - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG PO ZAKONU, UKREPOV IN JAVNIH POOBLASTIL, - IZVAJANJE STORITEV IN SODELOVANJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, - SKRB ZA CELOSTNO STROKOVNO OBRAVNAVO UPORABNIKOV (TI...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA / DIPLOMIRANI ZDRAVSTVENIK - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - DELO V AMBULANTI, - POMOČ PACIENTOM PRI PRIPRAVI NA DIAGNOSTIČNE IN TERAPEVTSKE POSTOPKE,- IZVEDBA POSEGOV,- SODELOVANJE V DELU ZDRAVSTVENEGA TIMA,- PRIPRAVA IN UREDITEV DELOVNEGA MESTA, - DR...

DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PO PROCESNI METODI DELA; SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA TER IZVAJANJE DIAGNOSTIČNO-TERAPEVTSKIH PROGRAMOV; SPREMLJANJE IZIDOV IN UČINKOV INTE...

BOLNIČAR NEGOVALEC I - NEGA III IN IV - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI IZVAJANJU ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE UPORABNIKOV, SAMOSTOJNO IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH OPRAVIL POVEZANIH S FIZIOLOŠKIMI FUNKCIJAMI ČLOVEKA, SPREMINJANJE LEGE V POSTELJI, TRANSPORT STANOV...

. desarrollador de aplicaciones de TIC/desarrolladora de aplicaciones de TICPROGRAMER (JUNIOR) - M/Ž. PROGRAMER, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, * SODELOVANJE PRI RAZVOJU FRONT-END IN BACK-END STORITEV, * PRILAGAJANJE RAZVOJNEMU URNIKU, ČASOVNIM CILJEM IN ROKOM, * SKRB ZA VARNOST PODATKOV, * UČINKOVITO DELO ZA DOSEGO ZASTAVLJENIH TOČK, * KOMUNIKACIJA Z RAZ...

. consultor empresarial/consultora empresarialVODJA II (J017.54), VODJA SLUŽBE ZA VZDRŽEVANJE ELEKTROSISTEMOV, TEHNIČNO VZDRŽEVALNI SEKTOR, UKC LJUBLJANA - M/Ž. ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - ORGANIZIRA, NAČRTUJE, KOORDINIRA IN NADZIRA DELO SLUŽBE - PRIPRAVLJA LETNE PLANE DELA SLUŽBE IN PLANE NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV - SODELUJE IN KOORDINIRA DELO Z NOTRANJINIMI IN ZUNANJIMI IZVAJ...

. administrativo de centro médico/administrativa de centro médicoZDRAVSTVENI ADMINISTRATIVNI SODELAVEC V KIRURŠKA AMBULANTA - M/Ž. ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELOVNE NALOGE SO PISANJE IZVIDOV, UREJANJE DOKUMENTACIJE ZA PACIENTE, OBRAČUN STORITEV TER IZVAJANJE OSTALIH ADMINISTRATIVNIH DEL. NA TEM DELOVNEM MESTU CENIMO FLEKSIBILNOST, PRILAGODLJIVOST, ORGANIZIRANOST IN ...

. enfermero obstétrico-ginecológico/enfermera obstétrico-ginecológicaDIPLOMIRANA BABICA V PORODNEM BLOKU ALI IT III - M/Ž. BABIČAR (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE BABIŠKE IN ZDRAVSTVENE NEGE SKLADNO S POKLICNIMI KOMPETENCAMI - IZVAJANJE BABIŠKE IN ZDRAVSTVENE NEGE PRI NOSEČNICAH, OTROČNICAH IN NOVOROJENCIH   - ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO IN SVETOV...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioODPREMA BLAGA - SODELAVEC V LOGISTIKI M/Ž - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, V NAŠEM PODJETJU JE DELO ZELO RAZNOLIKO IN DINAMIČNO, BREZ MONOTONOSTI. VAŠE NALOGE NA DELOVNEM MESTU SODELAVEC V LOGISTIKI M/Ž BODO OSREDOTOČENE PREDVSEM NA ODPREMO BLAGA. ODGOVORNI BOSTE ZA VARNO IN PRAVOČASNO ODPREMO KO...

. vigilante de accesosVRATAR - M/Ž. VRATAR, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ODKRIVANJE OKOLIŠČIN, ZARADI KATERIH LAHKO PRIDE DO POŠKODOVANJA, UNIČENJA ALI NEZAKONITEGA ODTUJEVANJA PREMOŽENJA PODJETJA ALI DO OGROŽANJA OKOLJA,VODENJE DNEVNIKA O OBHODIH IN OPAŽANJIH,VODENJE DNEVNIKA VHODOV IN IZHODO...

. ingeniero eléctrico/ingeniera eléctricaINŽENIR TEHNIČNIH STROK VII/1 (I) (J017.121), SLUŽBA ZA TELEKOMUNIKACIJE, TEHNIČNO VZDRŽEVALNI SEKTOR, UKC LJUBLJANA - M/Ž. INŽENIR ELEKTROTEHNIKE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - ORGANIZIRANJE, VODENJE TER NADZIRANJE DELA ZUNANJIH IZVAJALCEV DEL - ZAGOTAVLJANJE NEMOTENEGA IN PRAVILNEGA TEHNIČNEGA DELOVANJA OPREME, SISTEMOV - NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE DEL V SKLADU S PLANOM VZDRŽ...

Más ofertas: << · 7 · 10 · 12 · < · 14 · > · 16 · 18 · 23 · 32 · 51 · 88 · >>