Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,677 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 14

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - PRODAJALEC - M/Ž. SKLADIŠČNIK-PRODAJALEC, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREVZEM IN IZDAJA BLAGA IZ SKLADIŠČA, PRIPRAVA BLAGA ZA ODPREMO PO POŠTI, PAKIRANJE BLAGA, DOSTAVA BLAGA KUPCEM PO POTREBU. IZPOLNJEVANJE EVIDENC SKLADIŠČNEGA POSLOVANJA, OBČASNA PRODAJA BLAGA ZA PULTOM. SO...

. personal directivo de la administración públicaSVETOVALEC (ŠIFRA DELOVNEGA MESTA 38) V ODDELKU ZA INTERVENCIJSKE UKREPE, V SEKTORJU ZA KMETIJSKE TRGE - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI PRIPRAVI OSNUTKOV PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNO OBLIKO...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioSOCIALNI OSKRBOVALEC/KA - M/Ž. OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE POMOČI DRUŽINI NA DOMU. POMOČ PRI GOSPODINJSKIH OPRAVILIH, OPRAVLJANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ (KOPANJE, UMIVANJE, NEGA...), SOCIALNI STIKI. DELO JE NA PODROČJU OBČINE KAMNIK.,...

ELEKTROTEHNIK-ELEKTRO VZDRŽEVANJE - M/Ž. TEHNIKI ZA ELEKTROTEHNIKO IPD., poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ELEKTRO POPRAVIL STROJEV IN NAPRAV, OPRAVLJANJE ELEKTRO VZDRŽEVALNIH DEL IN SAMOSTOJNO ODKRIVANJE NAPAK. IZDELAVA RAZNIH ELEKTRO PRIKLJUČKOV IN NAPELJAV, DELO V RAZDELILNIH POSTAJAH IN IZVAJANJE OBČA...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PREVZEM IN IZDAJA BLAGA, DELO NA RAČUNALNIKU, PREVERJANJE ISTOVETNOSTI BLAGA IN SPREMNIH DOKUMENTOV, NAKLADANJE IN RAZKLADANJE BLAGA, OPRAVLJANJE SKLADIŠČNIH DEL PO NAROČILU NADREJENEGA, LAŽJA FIZIČNA DELA, Podj...

. personal directivo de la administración públicaDIREKTOR MESTNE UPRAVE - M/Ž. MENEDŽER PODROČJA V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Določen čas, 60 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USMERJANJE IN KOORDINIRANJE OPRAVLJANJA DELA, VODENJE PROJEKTNIH SKUPIN ZA NAJZAHTEVNEJŠE IN KLJUČNE PROJEKTE, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE KLJUČNIH SISTEMSKIH REŠITEV ...

VODJA SEKTORJA TEHNIČNIH SLUŽB - M/Ž. MENEDŽERJI ZA SPECIALIZIRANE STROKOVNE IN TEHNIČNE STORITVE, D. N., poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, -VODI, ORGANIZIRA TER ODGOVARJA ZA DELO TEHNIČNEGA SEKTORJA -SODELUJE Z UMETNIŠKIMI SODELAVCI GLEDALIŠČA TER SKRBI ZA TEHNIČNO REALIZACIJO IZVEDBE DOMAČIH I...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČENJE - PRODAJA - M/Ž. SKLADIŠČNIK-PRODAJALEC, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev oz. z možnostjo in interesom sklenitve delovnega razmerja za nedoločen čas, polni delovni čas, 40, PRODAJA (MALOPRODAJA, VELEPRODAJA), PREVZEMANJE MATERIALA V SKLADIŠČE, POSPRAVLJANJE BLAGA NA ZALOGO TER RAZVRŠČANJE BLAGA ZA ST...

. representante comercialSKRBNIK KLJUČNIH KUPCEV / TRŽNIK - M/Ž. SKRBNIK KLJUČNIH KUPCEV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, skrajšan delovni čas, 20, IŠČEMO AMBICIOZNEGA IN KOMUNIKATIVNEGA TRŽNIKA ZA TRŽENJE OGLASNEGA PROSTORA NA NET TV.  VAŠE DELO BO OBSEGALO PREDVASEM KONTAKTIRANJE NOVIH POTENCIALNIH STRANK -  OGLAŠEVALCEV IN DOGOVARJANJE O...

ZOBNI ASISTENT - M/Ž. ZOBOZDRAVSTVENI ASISTENTI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, VSA DELA ZOBOZDRAVSTVENEGA ASISTENTA V ZOBOZDRAVSTVENI ORDINACIJI, po izteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas je možnost sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi, deljen delovni čas

UPRAVLJALEC Z LESNO OBDELOVALNIMI STROJI II - M/Ž. UPRAVLJAVCI LESNOOBDELOVALNIH STROJEV IPD., poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DNEVNEGA PREGLEDA KROŽNE IN TRAČNE ŽAGE, SEKALNIKA TER OSTALIH NAPRAV (NAPERJENOST, NABRUŠENOST IN PRITRJENOST ŽAGINIH LISTOV, DELOVANJE ODSESOVALNIH NAPRAV), KROJENJE LESA NA...

. personal directivo de la administración públicaSTROKOVNI SODELAVEC VII/2-I (ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA, DM 6027) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE ZAHTEVNEJŠIH POSTOPKOV Z DELOVNEGA PODROČJA, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZOR NAD DELOM, IZVAJANJE POSTOPKOV JAVNIH NAROČIL, SODELOVANJE PRI IZ...

RAČUNOVODSKI REFERENT - M/Ž. KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZDAJANJE IN KNJIŽENJE POSLOVNIH LISTIN, USKLAJEVANJE ANALITIČNIH PODATKOV Z GLAVNO KNJIGO, IZDELOVANJE ANALIZ IN POROČIL, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI., , dopo...

. desarrollador de aplicaciones de TIC/desarrolladora de aplicaciones de TICPROGRAMER PLC SIEMENS - M/Ž. PROGRAMER, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROGRAMIRANJE PLC SIEMENS IN S TEM POVEZANE DRUGE AKTIVNOSTI (NAČRTOVANJE, DOKUMENTACIJA, TESTIRANJA IN ZAGONI SISTEMOV, IZOBRAŽEVANJA, VZDRŽEVANJE SISTEMOV)., PRIČAKUJEMO: -Dobro poznavanje programiranja PLC (TIA Portal, Simati...

STROKOVNI SVETOVALEC ZA PODPORO UPORABNIKOM - M/Ž. URADNIKI ZA SPLOŠNO PISARNIŠKO POSLOVANJE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ODGOVORNOSTI: PISNA IN USTNA KOMUNIKACIJA S STRANKAMI, SVETOVANJE STRANKAM, SPREJEMANJE TELEFONSKIH KLICEV, SODELOVANJE PRI REŠEVANJU REKLAMACIJ, VODENJE RAZNIH PISARNIŠKIH DOKUMENTACIJ, PRIPRA...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK TOVORNEGA VOZILA/CERADA V MEDNARODNEM PROMETU - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA V MEDNARODNEM PROMETU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO NI FIZIČNO ZAHTEVNO, V GLAVNEM SE VOZI PALETNA ROBA, NAKLADI SO DOKAJ HITRI,  VOZI SE NA RELACIJAH IT-CH-AT-DE., POZNAVANJE OSNOVNIH APLIKACIJ TELEFONA, FOTOAPARAT, VIBER, WHATSAPP... POTRE...

. ingeniero técnico civil/ingeniera técnica civilKALKULANT GRADBENIH PROJEKTOV - M/Ž. TEHNIK GRADBENIŠTVA ZA VISOKE GRADNJE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZDELAVA PREDRAČUNOV PO GRADBENIH POPISIH -OSNOVNO ZNANJE NA PODROČJU GRADBENIŠTVA, - -PRIPRAVA PONUDB IN PREDRAČUNOV - BRANJE NAČRTOV, - NAROČANJE MATERIALA, - - -PRIPRAVA IN SKLEPANJE POGODB ...

. vendedor/vendedoraPRODAJALKA V TRGOVINI Z ŽENSKO IN MOŠKO KONFEKCIJO V TRGOVSKEM CENTRU SUPERNOVA-QLANDIJA NOVO MESTO - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PRODAJA BLAGA - DELO NA BLAGAJNI - PREVZEM IN NUMERIRANJE BLAGA - RAZPOREJANJE IN ARANŽIRANJE BLAGA V TRGOVINI IN IZLOŽBI - VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE V PRODAJALNI IN DRUGIH PROSTORIH - DRUGA DELA PO NALOGU POSLOVO...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas  oz. DO VRNITVE DELAVKE Z BOLNIŠKE ODSOTNOSTI, polni delovni čas, 40, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, IZVAJANJE PRIPRAV, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG V ZVEZI LDN, SODELOVANJE S STARŠI IN STROKOVNIMI SLUŽBAMI, IPD., POTRDILO ...

. director de recursos humanos/directora de recursos humanosVODJA KADROVSKE PISARNE - M/Ž. KADROVSKI MENEDŽER, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE IN VODENJE KADROVSKE PISARNE V SKLADU S POOBLASTILI UPRAVLJANJE S ČLOVEŠKIMI VIRI, IZVEDBA ZAPOSLITVENIH PROCESOV TER POZNAVANJE OBRAČUNA PLAČ SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI IN SLUŽBAMI V SKLADU...

RECEPTOR/NATAKAR - M/Ž. HOTELSKI RECEPTORJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIJAVA IN ODJAVA GOSTOV, NAPOTITEV GOSTOV V SOBE, PRISLUHNITI POTREBAM GOSTOV IN NUDENJE USTREZNIH STORITEV, NUDENJE INFORMACIJ V ZVEZI S TURISTIČNO DESTINACIJO, POSTREŽBA GOSTOV, IZSTAVLJANJE RAČUNOV, DELO ...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2023, polni delovni čas, 40, POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V   SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA, ZLASTI PA: SODELUJE Z VZGOJITELJ...

. técnico medio en contabilidad/técnica media en contabilidadRAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA ZA MANJŠE DRUŽBE, SAMOSTOJNE PODJETNIKE IN ZAVODE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KNJIŽENJE V GLAVNO KNJIGO IN POMOŽNE RAČUNOVODSKE EVIDENCE, OBRAČUN PLAČ, PRIPRAVA OBRAČUNA DDV, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE NALOG NA PODROČJU RAČUNOVODSTVA ITD. , , dopoldan

. profesor de apoyo educativo/profesora de apoyo educativoUČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ (INKLUZIVNI PEDAGOG ALI SPECIALNI PEDAGOG) - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo , Določen čas  oz. do vrnitve delavke s porodniškega dopusta, skrajšan delovni čas, 27, IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI  V SKLADU Z ODLOČBO O USMERITVI, OPRAVLJANJE DEL PO NAVODILIH VODSTVA ŠOLE. MOŽNOST DOPOLNJEVANJA  NA BLIŽNJI OSNOVNI ŠOLI DO P...

LAŽJA DELA PRI GOJENJU GOZDOV Z LAŽJO MOTORNO ŽAGO - M/Ž. GOZDARJI IPD., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OBŽETEV SADIK, ZAŠČITE SADIK S PREMAZI, SAJENJE SADIK, NEGA MLADJA, NEGA GOŠČE, ZAŠČITA PRED DIVJADJO, IZVAJANJE GOZDNEGA REDA – ZLAGANJE VEJ, POMOČ PRI POSTAVLJANJU ZAŠČITNIH OGRAJ, IZVAJANJE DEL IN NALOG S...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2023, skrajšan delovni čas, 20, POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA, ZLASTI PA: SODELUJE Z VZGOJITEL...

BOLNIČAR NEGOVALEC - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE FIZIČNEGA OKOLJA STANOVALCEV, UREJANJE STANOVALČEVEGA LEŽIŠČA – POSTILJANJE, PRESTILJANJE, MENJAVANJE POSAMEZNIH DELOV POSTELJNINE POMOČ PRI POSTILJANJU POSTELJE NEPOMIČNIM IN POLPOMIČNI...

DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA MLADINSKI INFORMATIVNI IN KULTURNI KLUB MURSKA SOBOTA - M/Ž. MENEDŽERJI V KULTURI IN UMETNOSTI, poskusno delo , Določen čas, 60 mesecev, polni delovni čas, 40, ZBIRA IN POSREDUJE INFORMACIJE ZA POTREBE MLADIH ORGANIZIRA, KOORDINIRA IN IZVAJA DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA MLADE ORGANIZIRA IN IZVAJA POČITNIŠKE DEJAVNOSTI ZA MLADE ORGANIZIRA IN IZVAJA PRIRE...

. electricistaELEKTROINŠTALATER - M/Ž. ELEKTROINŠTALATER, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA, MONTAŽA DEMONTAŽA IN PRIKLOP EL. OPREME, BRANJE ELEKTRIČNIH SHEM, POMOČ V  ELEKTRO-DELAVNICI, SKRB IN SERVISIRANJE ELEKTRO MATERIALA NA SEDEŽU PODJETJA. PRIPRAVLJENOST ZA DELO NA ...

. trabajador social/trabajadora socialSTROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ) - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - VARSTVO OTROK IN DRUŽINE, STATUSNA RAZMERJA, - IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, - IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, - SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI V...

Más ofertas: << · 7 · 10 · 12 · < · 14 · > · 16 · 18 · 22 · 31 · 49 · 85 · >>