Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,401 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 14

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

VIŠJI SVETOVALEC (REFERAT ZA LOKACIJSKE INFORMACIJE V ODDELKU ZA UREJANJE PROSTORA, DM 126) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. do 10.1.2022, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI, SODELOVANJE PRI ...

. cerrajero/cerrajeraKLJUČAVNIČAR V MARIBORU - M/Ž. KLJUČAVNIČAR, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VZDRŽEVALNIH ALI KLJUČAVNIČARSKIH DEL NA TIRNIH NAPRAVAH IN VOZILIH (REZANJE, VRTANJE, BRUŠENJE, KRIVLJENJE), PRIPRAVA, OBDELAVA, VARJENJE  POSAMEZNIH ELEMENTOV IN SKLOPOV, IZDELAVA, DODELAVA IN POPRAVI...

OSEBNI BANČNIK - POSLOVALNICA ŠKOFJA LOKA - M/Ž. OSEBNI BANČNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, AKTIVNO PRODAJA VSE PRODUKTE IN STORITVE OBSTOJEČIM IN POTENCIALNIM STRANKAM - OBČANOM, PRIDOBIVA NOVE STRANKE  IN OBLIKUJE DOLGOROČNE ODNOSE Z  OBSTOJEČIMI STRANKAMI, IZVAJA DOGOVORJENE POSLE Z OBČANI, SPREMLJA POS...

ČISTILEC - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve delavke z daljše bolniške odsotnosti, polni delovni čas, 40, DNEVNO ČIŠČENJE PROSOTOROV IN OBČASNO OKOLICE. , DELO DOPOLDAN IN POPOLDAN. Pisne prijave z dokazili o ...

. personal directivo de la administración públicaSVETOVALEC V URADU ZA GEODEZIJO - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELOVNO PODROČJE: POMOČ PRI PRIPRAVI PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV; ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV; SAMOSTOJNO OBLIKOV...

. asesor jurídico/asesora jurídicaSVETOVALEC V PRAVOSODJU V SODNI PISARNI - M/Ž. PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas  oz. 31. 12. 2022, polni delovni čas, 40, OPIS DEL IN NALOG: SODELOVANJE PRI IZVAJANJU PRAVNIH NALOG NA ODDELKU, POMOČ PRI DELU NA ODDELKU, PRIPRAVA POTREBNIH LISTIN IN DOKUMENTOV ZA VODENJE ENOSTAVNEJŠIH POSTOPKOV IN ODLOČANJE PRI ENO...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SPREMLJANJE UPORABNIKA PRI DNEVNIH AKTIVNOSTIH, POMOČ PRI SOCIALIZACIJI, DRUŽABNIŠTVO, SKUPNO USTVARJANJE, Gre za simpatično 29-letno dekle, ki do sedaj še ni imelo osebne asisten...

. ayudante de cocinaKUHARSKI POMOČNIK II - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMAGA PRI PRIPRAVI DNEVNIH OBROKOV, POMIVANJE POSODE, SKRB ZA ČISTOČO KUHINJE IN OSTALA DELA V SKLADU S POTRJENO SISTEMIZACIJO., Vlogi priložite: Potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku; Potrdilo, da ose...

. trabajador social/trabajadora socialSOCIALNI DELAVEC - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO V ENOTI V HODOŠU - PRIPRAVLJANJE TER SPREMLJANJE PLANOV, POROČIL IN STROKOVNE DOKUMENTACIJE  (INDIVIDUALNI PROGRAMI PODPORE, EVIDENČNI LISTI, EVALVACIJE, POROČILA), UVAJALNI IN INFORMATIVNI STIKI PRED SPR...

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC V TPC CELJE - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRODAJA BLAGA TER POMOČ IN SVETOVANJE KUPCEM, SKRB ZA ZALOŽENOST IN UREJENOST PRODAJNIH POLIC TER USTREZNO OZNAČEVANJE BLAGA, SPREMLJANJE TER ZAGOTAVLJANJE KVALITETE BLAGA NA POSAMEZNEM ODDELKU, VODENJE EVIDENCE BLAGA...

. repostero/reposteraSLAŠČIČAR - M/Ž. SLAŠČIČAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SNOVANJE KVALITETNE, INOVATIVNE PONUDBE, SPREMLJANJE IN UVAJANJE NOVOSTI, PRIPRAVA VSEH VRST SLADIC-ZAHTEVNEJŠIH SLADIC V SKLADU Z ZAHTEVAMI DOSEGANJEM CILJEM KAKOVOSTI, POZNAVANJE PREDPISOV S PODROČJA HACCP,....

. microbiólogo/microbiólogaANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III (E047004) ZA INTERNE KLINIKE, KO ZA REVMATOLOGIJO - M/Ž. ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA DELOVNIH PROSTOROV IN KONTROLA PRIPRAVLJENOSTI DELOVNIH PROSTOROV, MATERIALOV, APARATUR IN PRIPOMOČKOV ZA DELO TER SAMOSTOJNO IZVAJANJE ANALIZ IN PREISKAV RAZLIČNEGA BIOLOŠKEGA MATERIALA - N...

. terapeuta especializado en trastornos del lenguaje/terapeuta especializada en trastornos del lenguajeE047037 LOGOPED II - M/Ž. LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. DO VRNITVE JAVNEGA USLUŽBENCA NA DELO, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE VSEH PREVENTIVNIH LOGOPEDSKIH PREGLEDOV - IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH LOGOPEDSKIH POSTOPKOV V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO - SODELO...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDMS V AMBULANTI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -SPREJEM IN NAROČANJE PACIENTOV -SODELOVANJE V ZDRAVSTVENO NEGOVALNEM TIMU -POMOČ PRI IZVAJANJU TERAPEVTSKIH POSEGOV (V SKLADU Z NAVODILI ZDRAVNIKA IN V OKVIRU SVOJIH PRISTOJNOSTI) -PRIPRAVA ORDI...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ SLOVENŠČINE - M/Ž. UČITELJ SLOVENŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. Nadomeščanje porodniškega dopusta, predvidoma od 1. 3. 2022 dalje., polni delovni čas, 40, POUČEVANJE SLOVENŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, PRIPRAVE IN NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA. OPRAVLJANJE DEL IN NALOG V S...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - DELO NA ODDELKU SPLOŠNE KIRURGIJE IN V KPP AMBULANTI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas  oz. Nadomeščanje bolniške in porodniške odsotnosti, polni delovni čas, 40, DELA DMS NA ODDELKIH IN V SPECIALISTIČNIH AMBULANTAH, UGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA NA PODLAGI OBSTOJEČE DOKUMENTACIJE SESTRSKE ANAMNEZE IN OPAZOVA...

POSLOVNI SEKRETAR/ASISTENT DIREKTORJA - M/Ž. POSLOVNI SEKRETARJI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, -OPRAVLJANJE TAJNIŠKIH IN ADMINISTRATIVNIH DEL -KNJIŽENJE PREJETIH RAČUNOV -VODENJE IN UREJANJE KADROVSKIH EVIDENC -POMOČ PRI FAKTURIRANJU -PRIPRAVA OBRAČUNOV ZA PLAČE -SKRB ZA NEMOTENO DELO VOD...

STROKOVNI VODJA ZAVODA - M/Ž. MENEDŽERJI V ZDRAVSTVU, poskusno delo , Določen čas, 48 mesecev, skrajšan delovni čas, 4, SKLICUJE IN VODI STROKOVNI SVET ZAVODA, SKRBI ZA KAKOVOST DELA MEDICINSKE STROKE V ZAVODU, DAJE STROKOVNEMU SVETU IN DIREKTORJU MNENJE IN PREDLOGE GLEDE ORGANIZACIJE DELA IN POGOJEV ZA RAZVOJ MEDICINSKE STRO...

. cocinero nutricionista/cocinera nutricionistaDIETNI KUHAR IV. V ZSV - M/Ž. DIETNI KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO PRIPRAVLJANJE HRANE PO JEDILNIKU,  PRIPRAVLJANJE ŽIVIL IN KUHANJE JEDI, DIET IN NAPITKOV ZA STANOVALCE IN DELITEV OBROKOV HRANE STANOVALCEM, SKRB ZA KAKOVOSTNO IN NEOPOREČNO PREHRANO STANOVALCEV, ČIŠČE...

. inspector de instalaciones y de seguridad industrial/inspectora de instalaciones y de seguridad industrialSTROKOVNI SODELAVEC VII/1 - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO, poskusno delo 4 mesece, Določen čas  oz. vrnitve sodelavke iz porodniškega staleža, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE SISTEMA JAVNIH SLUŽB, PRIPRAVLJANJE DELOVNIH NALOG ZA IZVAJANJE NALOG JAVNIH SLUŽBA, IZVAJANJE NALOG PISARNIŠKEGA POSLOVANJ...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILKA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE IN POSPRAVLJANJE PROSTOROV ZAVODA, SKRB ZA OKOLICO., Delo poteka v popoldanski izmeni, pisno prošnjo z dokazili o izobrazbi in delovnih izkušnjah ter potrdilo o nekaznovanosti poslati po pošti., popoldan

. empleado de oficina/empleada de oficinaSTROKOVNI DELAVEC ZA IZVAJANJE ZAVAROVANJA/ZAPOSLOVANJA I – CENTRALNA SLUŽBA,SLUŽBA ZA KADROVSKE IN ORGANIZACIJSKE ZADEVE TER RAZVOJ - M/Ž. URADNIK ZA UPRAVNE EVIDENCE, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. do 28.08.2022, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE KOMPLEKSNIH ADMINISTRATIVNIH OPRAVIL S KADROVSKEGA, ORGANIZACIJSKEGA IN UPRAVNEGA PODROČJA, VODENJE EVIDENC IN IZDAJANJE POTRDIL Z DELOVNEGA PODROČJA, EVIDENTIRANJE IN URE...

. auxiliar de odontologíaZOBNI ASISTENT - M/Ž. ZOBOZDRAVSTVENI ASISTENT, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREJEM IN PRIPRAVA PACIENTA NA ZDRAVLJENJE, ASISTIRANJE PRI DELU ZOBOZDRAVNIKA, RAZKUŽEVANJE IN STERILIZACIJA ZOBOZDRAVSTVENIH INSTRUMENTOV, VODENJE RAZNIH EVIDENC, ADMINISTRATIVNA IN DRUGA DELA POVEZANA Z D...

SERVISER KLIMATSKIH NAPRAV - M/Ž. MONTERJI IN SERVISERJI KLIMATSKIH IN HLADILNIH NAPRAV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SERVISIRANJE ENERGETSKIH IN KLIMATSKIH NAPRAV, FUNKCIJSKO ZAGANJANJE DELA HLADILNIH SISTEMOV S HLADILNIMI SREDSTVI, IZVEDBA SERVISNIH DEL V DELAVNICI, NA DELOVIŠČU PRI MONT...

. técnico medio en contabilidad/técnica media en contabilidadREFERENT V RAČUNOVODSTVU - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA RAČUNOVODSKE IZRAČUNE IN PRIKAZE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREJETA POŠTA, ZBIRANJE, PRIPRAVO IN UREJANJE DOKUMENTOV,PRAVOČASNO, AŽURNO IN NATANČNO ZAJEMANJE PODATKOV,OSTALA DELA PO NAVODILU NADREJENEGA., Zaželeno poznavanje OpPis, Ne...

SVETOVALEC (M/Ž) V OBMOČNI GEODETSKI UPRAVI SLOVENJ GRADEC - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELOVNO PODROČJE: POMOČ PRI PRIPRAVI PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV; ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV; SAMOST...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSNAŽILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - UPRAVLJANJE Z DELOVNIMI STROJI, NAPRAVAMI IN ORODJI. - ČIŠČENJE PROSTOROV. - UREJANJE OKOLJA. - DRUGA DELA IN NALOGE PO NALOGU NADREJENEGA V OKVIRU DELOVNEGA MESTA . , , dvoizmensko

. terapeuta especializado en trastornos del lenguaje/terapeuta especializada en trastornos del lenguajeLOGOPED - M/Ž. LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO LOGOPEDA V CENTRU ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV, K VLOGI JE POTREBNO PRILOŽITI KRATEK ŽIVLJENJEPIS, DOKAZILO O IZOBRAZBI, POTRDILO O OPRAVLJENEM STROKOVNEM IZPITU S PODROČJA ZDRAVS...

RAZISKOVALEC VII/2-0, ŠIFRA DM: H017004, M/Ž NA KATEDRI ZA KONSTRUIRANJE IN TRANSPORTNE SISTEME - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 31.12.2024, polni delovni čas, 40, ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO IN STROKOVNO DELO PRI RAZISKAVAH, STROKOVNO SODELOVANJE Z NAROČNIKI RAZISKOVALNIH NALOG, PRIPRAVLJANJE PISNIH POROČIL IN ELABOR...

. administrativo contable/administrativa contableKNJIGOVODJA - M/Ž. KNJIGOVODJA, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, KNJIŽENJE RAČUNOVODSKIH IN KNJIGOVODSKIH DOKUMENTOV, USKLAJEVANJE DOKUMENTOV, IZVAJANJE PLAČILNEGA PROMETA, PRIPRAVA OBRAČUNOV IN ANALIZ, VODENJE POMOŽNIH EVIDENC, KNJIŽENJE, FAKTURIRANJE, OPRAVLJANJE INVENTUR, DRUGA PO...

Más ofertas: << · 7 · 10 · 12 · < · 14 · > · 16 · 18 · 22 · 30 · 47 · 80 · >>