Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,927 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 14

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Conductores de automóviles, taxis y camionetasVOZNIK KOMBIJA - M/Ž. VOZNIK LAHKEGA DOSTAVNEGA VOZILA, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, NALOGE IN ODGOVORNOSTI: ROČNO IN STROJNO NALAGANJE/RAZLAGANJE BLAGA, MANIPULACIJA BLAGA MED POSLOVNIMI ENOTAMI IN PREVOZ BLAGA DO STRANK, IZDAJA DOKUMENTOV KUPCEM ZA PREPELJANO BLAGO IN PREJETA...
 • . Empleados de servicios de correosPISMONOŠA - ŠIFRA 3009 - M/Ž. PISMONOŠA, poskusno delo , Določen čas oz. 30. 12. 2018, polni delovni čas, 40, SPREJEMANJE POŠILJK. DOSTAVLJANJE VSEH VRST POŠILJK IN BLAGA. PRODAJANJE VREDNOTNIC IN DRUGEGA BLAGA. OPRAVLJANJE DENARNIH STORITEV NA TERENU. OPRAVLJANJE SPREJEMA IN DOSTAVE POŠILJK, SKLEPOV IN BLAGA V POSLOVNIH...
 • . Maestros preescolaresPOMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA, strokovni izpit,...
 • . Empleados de archivosDOKUMENTALIST V – PRIPRAVNIK (ŠIFRA DM 58674) V SEKRETARIATU, SLUŽBI ZA SPLOŠNE ZADEVE ZA OBJAVO V PONEDELJEK, 9.7.2018 - M/Ž. DOKUMENTACIJSKI URADNIK, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev oz. za čas opravljanja pripravništva, polni delovni čas, 40, NALOGE DELOVNEGA MESTA DOKUMENTALIST V – PRIPRAVNIK SO: - IZVAJANJE NALOG PO PROGRAMU PRIPRAVNIŠTVA, - OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAROČILU NADREJENEGA OZIROMA...
 • . Maestros preescolaresPOMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA, strokovni izpit,...
 • . Maestros preescolaresPOMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 11 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA, strokovni izpit, dopoldan
 • . Maestros preescolaresPOMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. od 1. 9. 2018 do 31.8.2019, polni delovni čas, 40, VZGOJA IN VARSTVO PREDŠOLSKIH OTROK. DELO V SKLADU S PREDPISI., Strokovni izpit je pogoj za zaposlitev.Kandidati naj v prijavi navedejo...
 • . Maestros preescolaresVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK IN IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO DELO Z VIDIKA VSEBINSKEGA IN METODIČNEGA DELA V SKLADU S PRAVILI STROKE., Vloga za zaposlitev naj vsebuje dokumente o izobrazbi, o opravljenem...
 • . Electricistas de obras y afinesELEKTROINŠTALATER - M/Ž. ELEKTROINŠTALATER, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VEZAVA OSNOVNIH EL. OMAR, VZDRŽEVANJE EL. INŠTALACIJ, DIAGNOSTIKA, Delo se opravlja na sedežu podjetja in po Sloveniji. Vestnost, učljivost, želja po napredovanju in prevzemanju odgovornosti. Zaželjeno...
 • . Profesionales del trabajo socialSTROKOVNI SODELAVEC V PROGRAMIH - REINTEGRACIJSKI CENTER - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ IN KOORDINACIJA PRI UČENJU SOCIALNIH VEŠČIN, POMOČ PRI VODENJU IN SODELOVANJE V SKUPINAH UPORABNIKOV IN STARŠEV, POMOČ PRI SODELOVANJU Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI, INDIVIDUALNO DELO Z UPORABNIKI,...,...
 • . Maestros preescolaresPOMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40, POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA, strokovni izpit, dopoldan
 • . Programadores de aplicacionesPROGRAMER - M/Ž. PROGRAMER, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROGRAMIRANJE. , DELO POTEKA NA NASLOVU PODJETJA. OD KANDIDATOV SE PRIČAKUJE ODGOVORNOST IN ZANESLJIVOST. VEČ O PROSTIH DELOVNIH MESTIH NA POVEZAVI: HTTP://ZAPOSLITEV.FLAWLESS-CODE.COM/, dopoldan
 • . Educadores para necesidades especialesUČITELJ – UČITELJ RAZREDNEGA POUKA IN UČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU, SMER: SPECIALNA IN REHABILITACIJSKA PEDAGOGIKA - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA (POUČEVANJE RAZREDNEGA POUKA, POUČEVANJE SPEC. PED. DEJ., POUČEVANJE KOT 2. UČITELJ V 1. RAZREDU IN POUČEVANJE...
 • UČITELJ STROKOVNIH MODULOV IN PRAKTIČNEGA POUKA V PROGRAMU KOZMETIČNI TEHNIK- M/Ž - M/Ž. UČITELJ STORITVENIH STROKOVNIH MODULOV V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE, Kandidati morajo izpolnjevati pogoje po pravilniku o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju, imeti morajo pedagoško-andragoško...
 • . Trabajadores de los cuidados personales en institucionesBOLNIČAR NEGOVALEC - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, TRANSFER STANOVALCEV, DELITEV HRANE, HRANJENJE IN POBIRANJE POSODE, OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV IN POROČANJE, POMOČ PRI OSKRBI...
 • . Maestros de enseñanza primariaUČITELJ ZA POUČEVANJE RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas oz. vrnitve delavke s porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40, PRIPRAVE IN NEPOSREDNO IZVAJANJE VIZ DELA, DRUGO VIZ DELO, OPRAVLJANJE DELA PO PROGRAMU ZAVODA, Opravljen strokovni izpit. Potrdilo iz kazenske evidence. Izda ga Ministrstvo...
 • . Especialistas en políticas de administraciónPODROČNI SVETOVALEC I - M/Ž. SVETOVALEC ZA PROJEKTNO VODENJE, poskusno delo , Določen čas, 15 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE MANJ ZAHTEVNIH PROJEKTOV, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE MANJ ZAHTEVNIH DELOVNIH NALOG, PRIPRAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PRIJAVE NA RAZPISE ZA MANJ ZAHTEVNE PROJEKTE, SAMOSTOJNO VODENJE IN...
 • . PeriodistasNOVINAR POROČEVALEC - M/Ž. NOVINARJI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POROČANJE Z DOGODKOV, ZBIRANJE IN OBLIKOVANJE NOVINARSKIH INFORMATIVNIH VSEBIN, OSNOVNA MONTAŽA ZVOKA V MADŽARSKEM JEZIKU. VODENJE EVIDENCE IN PRIPRAVLJANJE POROČIL., Višja raven znanja madžarskega jezika, znanje...
 • . Ayudantes de cocinaKUHINJSKI POMOČNIK III - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo , Določen čas oz. do 31.08.2019, polni delovni čas, 40, pomoč pri pripravi dnevnih obrokov, delitev hrane, pomivanje posode in čiščenje, kandidati obvezno priložiti izjavo, va kateri je potrebno navesti pogoje za zasedbo in navesti, da...
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaE035026 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN MEDICINSKO TEHNIČNIH POSTOPKOV PRI URGETNIH PACIENTIH/POŠKODOVANCIH TER SODELOVANJE PRI ZDR. OBRAVNAVI V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA. SPREMLJANJE...
 • . Especialistas en políticas de administraciónPODROČNI PODSEKRETAR V SEKTORJU ZA FARMAKOEKONOMIKO, SPREMLJANJE ZDRAVIL V PROMETU IN HTA - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODI IN/ALI ODLOČA V NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKIH V SKLADU S POOBLASTILI; IZVAJA NAJZAHTEVNEJŠE NALOGE S PODROČJA DELA, PREDVSEM S PODROČJA HTA,,...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILEC II - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas oz. do 31.08.2019, polni delovni čas, 40, čiščenje prostorov vrtca, kandidati obvezno k vlogi priložiti izjavo, v kateri navedejo pogoje za zasedbo in navesti, da niso kaznovani (potrdilo o nekaznovanosti) ter napisati elektronski naslov,
 • . Educadores para necesidades especialesUČITELJ – UČITELJ V POSEBNEM PROGRAMU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, SMER: SPECIALNA IN REHABILITACIJSKA PEDAGOGIKA - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA (POUČEVANJE V POSEBNEM PROGRAMU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA) TER DELA IN NALOGE DOLOČENA S PREDPISI, LDN IN V SKLADU...
 • . Maestros preescolaresVZGOJITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI NA PODLAGI DOLOČIL ODLOČBE O USMERITVI (S PRILAGOJENIM IZVAJANJEM IN DODATNO STROKOVNO POMOČJO)- INTEGRIRANIMI V REDNE ODDELKE VRTCA.,...
 • . Maestros de enseñanza primariaUČITELJ RAZREDNEGA POUKA Z DODATNO USPOSOBLJENOSTJO ZA POUČEVANJE ANGLEŠČINE IN UČITELJ V OPB - M/Ž. UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas oz. 31.08.2019, polni delovni čas, 40, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, SODELOVANJE V STROKOVNIH ORGANIH IN AKTIVIH ZAVODA, VODENJE PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE IN OSTALA DELA PO LDN-JU ŠOLE, STROKOVNI IZPIT S PODROČJA...
 • . Profesionales de enfermeríaE037021 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPL. MED. SESTRE V NEGOVALNI ENOTI. IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZOROVANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE...
 • . Especialistas en políticas de administraciónVIŠJI SVETOVALEC V GENERALNEM SEKRETARIATU, SLUŽBI ZA INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE IN STORITVE, ODDELKU ZA POSLOVNE REŠITVE (ŠT. DM: 3348) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Določen čas oz. za čas trajanja projekta, vendar najdlje do vključno 6. 3. 2022, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE OZ. SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU IN NAČRTOVANJE TER UVAJANJU APLIKATIVNIH...
 • . Directores de servicios de saludVODJA ODDELKA ZNO III (GLAVNA MEDICINSKA SESTRA) - M/Ž. MENEDŽERJI V ZDRAVSTVU, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE IN NADZOR DELA ODDELKA, ODLOČANJE O ZADEVAH Z DELOVNEGA PODROČJA ODDELKA, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV IN PRIPRAVA DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH...
 • . Lavanderos y planchadores manualesDELAVEC V ČISTEM DELU - M/Ž. ROČNI PRALCI IN LIKALCI OBLAČIL, TEKSTILIJ IPD., poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, SORTIRANJE, LIKANJE, ZLAGANJE, PRIPRAVA PERILA ZA ODPREMO TER OSTALA DELA IZ DELOVNEGA PODROČJA, ročne spretnosti, vestnost in natančnost, dvoizmensko
 • . Reguladores y operadores de máquinas herramientasCNC OPERATER - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, KOVINARSTVO, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, REZKANJE NA CNC HORIZONTALNEM REZKALNEM STROJU, PRIPRAVLJANJE REZKALNIH DELOV, MEDFAZNO KONTROLIRANJE NA STROJIH, BRANJE TEHNIČNIH RISB, SKRB ZA ČISTO IN UREJENO DELOVNO OKOLJE, OSTALA DELA...
Más ofertas: << · 7 · 10 · 12 · < · 14 · > · 16 · 19 · 24 · 35 · 56 · >>