Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,927 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 23

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Técnicos en ingeniería civilOBRAČUNSKI TEHNIK - M/Ž. TEHNIK ZA GRADBENIŠTVO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI VODENJU IN ORGANIZIRANJU DEL NA GRADBIŠČU, PRIPRAVA IN OBRAČUN IZVEDENIH DEL, SODELOVANJE PRI PROJEKTIRANJU, TEHNOLOŠKA PRIPRAVA DELA., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami... LEDALINE, inženiring, d.o.o.
 • . Profesores de enseñanza secundariaUČITELJ ANGLEŠČINE - M/Ž. UČITELJ ANGLEŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 12 mesecev oz. od 1.9.2018 do 31.8.2019, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, angleški jezik razumevanje... OSNOVNA ŠOLA KOPER SCUOLA ELEMENTARE CAPODISTRIA.
 • . Profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafesRAČUNALNIKAR ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI IN UČITELJ MATEMATIKE / FIZIKE - M/Ž. RAČUNALNIKAR-ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, DELO UČITELJA V OŠ, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških... OSNOVNA ŠOLA TABOR LOGATEC.
 • . Moldeadores y macherosLIVAR - M/Ž. LIVARJI IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VLIVANJE NA STROJIH ZA TLAČNO LITJE, VLIVANJE V KOKILE, VLIVANJE LAHKIH ALUMINJASTIH IN BAKRENIH ZLITIN, IZDELAVA PEČENIH JEDER., POZNAVANJE OSNOV METALURGIJE. FIZIČNA MOČ., dopoldan BR proizvodne storitve d.o.o.
 • . Especialistas en políticas y servicios de personal y afinesSVETOVALEC PODROČJA II – OS PTUJ/UD PTUJ, ORMOŽ - M/Ž. SVETOVALEC ZA ZAPOSLOVANJE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. nadomeščanje javnega uslužbenca v času daljše odsotnosti (za čas mandata v držav, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE VKO, POGLOBLJENO KARIERNO SVETOVANJE, POSREDOVANJE BO V ZAPOSLITEV, REHABILITACIJSKO SVETOVANJE,... ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE.
 • . Auxiliares de maestrosLABORANT III - M/Ž. LABORANT V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA LABORATORIJSKIH VAJ IN POMOČ UČITELJU PRI POUKU, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, računalniško oblikovanje - zahtevno,... BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI (E035017), INTERNA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK ZA REVMATOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. do 16.08.2019, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV I. IN II. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI -IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • . Tenedores de librosSTROKOVNI SODELAVEC V POSLOVNEM PODROČJU, V SLUŽBI ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO, V ODDELKU ZA RAČUNOVODSTVO - M/Ž. KNJIGOVODJA, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH DEL S PODROČJA DELA, PRIPRAVLJANJE STROKOVNIH PODLAG IN INTERNIH AKTOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI POGODBENIH DOKUMENTOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI POSLOVNEGA NAČRTA, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI... DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
 • . Directores de recursos humanosPOMOČNIK DIREKTORJA (KADROVSKA SLUŽBA) - M/Ž. KADROVSKI MENEDŽER, Določen čas oz. 30.9.2020, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ DIREKTORJU NA STROKOVNEM PODROČJU, NAČRTOVANJE IN VODENJE KADROVSKE STRATEGIJE PODJETJA, ODGOVORNOST ZA PRIPRAVO SISTEMSKIH REŠITEV IN PREDPISOV S KADROVSKEGA PODROČJA, ODGOVORNOST ZA USTREZNO KADROVANJE... KOBILARNA LIPICA LIPICA 5, SEŽANA.
 • . Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafesSTROKOVNI SODELAVEC VII/1 - ZA PROSTORSKE EVIDENCE - M/Ž. REFERENT ZA JAVNOUPRAVNE ZADEVE, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, KLJUČNO PODROČJE DELA SO EVIDENCE: VODENJE IN AŽURIRANJE EVIDENCE V FINANČNIH PROGRAMIH, AŽURIRANJE EVIDENCE OSNOVNA SREDSTVA, AŽURIRANJE RAZVOJNIH STOPENJ STAVBNIH ZEMLJIŠČ, VNOS UPRAVNIH DOVOLJENJ... OBČINA KRŠKO.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE BOLNIKOV, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, KONČANA SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT, ZAPOSLITEV ZA 1... SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ.
 • . Programadores de aplicacionesPROJEKTANT PROGRAMER - M/Ž. PROGRAMER, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PROGRAMIRANJE STROJEV IN NAPRAV – PC IN PLC APLIKACIJE, IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG S PODROČJA IZDELAVE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ELEKTRIČNO IN ELEKTRONSKO OPREMO STROJEV IN NAPRAV, ZAŽELENO ZNANJE ZA... MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o., Električna in elektronska oprema.
 • . Profesores de enseñanza secundariaUČITELJ NEMŠČINE - M/Ž. UČITELJ NEMŠČINE V SREDNJI ŠOLI, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 12 ur, POUČEVANJE NEMŠKEGA JEZIKA, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, računalniško oblikovanje - zahtevno, nemški jezik razumevanje... BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA.
 • . Especialistas en políticas de administraciónSTROKOVNI DELAVEC I (M/Ž) V ODDELKU ZA NABAVO IN EKONOMAT - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZIRANJE IN VODENJE SKLADIŠČNEGA POSLOVANJA, SPREJEMANJE IN IZDAJANJE MATERIALA TER KONTROLA PORABE PISARNIŠKEGA IN OSTALEGA MATERIALA,... ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE.
 • . Ayudantes de cocinaKUHINJSKI POMOČNIK III - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIKI, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ V KUHINJI PRI PRIPRAVI OBROKOV, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesDELAVEC ZA PREPROSTA DELA V OBDELAVI IN PREDELAVI LESA TER V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ LESA, PLUTE, SLAME IN PROTJA, RAZEN POHIŠTVA - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V OBDELAVI IN PREDELAVI LESA TER V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ LESA, PLUTE, SLAME IN PROTJA, RAZEN POHIŠTVA, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POMOŽNA DELA PRI PREDELAVI LESA, KROJENJE, SKOBLANJE IN LEPLJENJE LESENIH LAMEL TRGOVINSKE POSREDNIŠKE STORITVE, Matic FRIDRIH, s.p.
 • . Maestros de enseñanza primariaUČITELJ RAZREDNEGA ALI PREDMETNEGA POUKA Z MODULOM ZA ZGODNJE POUČEVANJE ANGLEŠČINE - M/Ž. UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, DELAVEC OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA ..., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, angleški jezik razumevanje... OSNOVNA ŠOLA MATIJE VALJAVCA PREDDVOR.
 • . Especialistas en políticas de administraciónPODROČNI PODSEKRETAR (ŠT. A071-03) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, RAČUNOVODSKO NADZIRANJE IN NADZIRANJE RAČUNOVODENJA (SODELOVANJE PRI IZVEDBI NOTRANJE REVIZIJE PRIPRAVA NA IZVEDBO POSTOPKOV, PRIPRAVA DOKUMENTACIJE,... AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE.
 • . Conductores de camiones pesadosVOZNIK TOVORNEGA VOZILA NA RELACIJI SLOVENIJA, AVSTRIJA, ITALIJA - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA V MEDNARODNEM PROMETU, Voznik/voznica v cestnem prometu, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PREVOZ BLAGA V DOMAČEM IN MEDNARODNEM PROMETU, NALAGANJE IN RAZKLADANJE BLAGA, KODA 95, vikendi prosti oz. po dogovoru, neto plača od 1700-2200 odvisno... TAVNA TRANS DRUŽBA ZA TRANSPORT IN ŠPEDICIJO D.O.O.
 • . Bibliotecarios, documentalistas y afinesVODJA KAKOVOSTI I - M/Ž. DOKUMENTALIST, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE POSTOPKOV VEZANIH NA MEDNARODNI STANDARD SIST EN ISO/IEC 17025, PRIPRAVA POSLOVNIKA KAKOVOSTI ZA NAVEDENI STANDARD, PRIPRAVA NOTRANJIH PRESOJ IN VODSTVENEGA PREGLEDA NA PODLAGI DOLOČB STANDARDA, PRIPRAVA DOKUMENTOV ZA EVIDENTIRANJE... KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVO MESTO.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI, ZA POTREBE KLINIKE ZA INFKECIJSKE BOLEZNI IN VROČINSKA STANJA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV II. IN III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA, IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • . Mecánicos y ajustadores electricistasAVTOELEKTRIKAR SPECIALIS - M/Ž. AVTOELEKTRIČAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE ZAHTEVNIH AVTOELEKTRIKARSKIH VZDRŽEVALNIH DEL, POPRAVILA CESTNIH MOTORNIH VOZIL, POPRAVLJANJE ELEKTRONSKIH NAPRAV, DIAGNOSTICIRANJE NAPAK IN OKVAR, IZVAJANJE POPRAVIL KLIMATSKIH IN OGREVALNIH... NOMAGO, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o.
 • . Profesionales de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI, ZA POTREBE KLINIKE ZA INFKECIJSKE BOLEZNI IN VROČINSKA STANJA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV II. IN III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA,... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • . Personal de los servicios de protección no clasificados bajo otros epígrafesREŠEVALEC IZ VODE - M/Ž. REŠEVALEC IZ VODE, Določen čas, 5 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELA IN NALOGE REŠEVALCA IZ VODE. LICENCA B, ALTERNATIVA LICENCA A2 OZ. A1., slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, NUDIMO MOŽNOST NASTANITVE., dvoizmensko Hoteli Metropol, hotelirstvo in turizem, d.o.o.
 • . AlbañilesZIDAR - M/Ž. ZIDAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ZIDANJE POSAMEZNIH ELEMENTOV ZGRADB, POVEZOVANJE V KONSTRUKCIJO, GRADNJA TEMELJEV, ZIDOV, STEBROV, STROPOV, BETONIRANJE CEST IN PREDOROV, OSTALA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA, dopoldan LEDALINE, inženiring, d.o.o.
 • . Traductores, intérpretes y lingüistasSTROKOVNI DELAVEC - TOLMAČ SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA - M/Ž. TOLMAČ SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 30.6.2019, polni delovni čas, 40 ur, TOLMAČENJE IZ SLOVENSKEGA JEZIKA V SLOVENSKI ZNAKOVNI JEZIK IN IZ SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA V SLOVENSKI JEZIK IN OSTALA DELA SKLADNO Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST,... ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA.
 • . Ayudantes de cocinaPOMOČNIK KUHARJA - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), Določen čas, 5 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ČISTI IN PRIPRAVLJA ZELENJAVO IN SADJE, PRIPRAVLJA ENOSTAVNE JEDI., slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, ORGANIZIRANOST, ZANESLJIVOST, ODGOVORNOST. NUDIMO MOŽNOST NAMESTITVE.,... Hoteli Metropol, hotelirstvo in turizem, d.o.o.
 • . Especialistas en tratamientos de belleza y afinesMASER - KOZMETIK - M/Ž. MASER, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 5 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE MASAŽNIH IN KOZMETIČNIH STORITEV., angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, italijanski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, slovenski jezik razumevanje... Hoteli Metropol, hotelirstvo in turizem, d.o.o.
 • . Gerentes de restaurantesMENEDŽERJI V RESTAVRACIJAH IN PODOBNIH GOSTINSKIH OBRATIH - M/Ž. MENEDŽERJI V RESTAVRACIJAH IN PODOBNIH GOSTINSKIH OBRATIH, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, (A) NAČRTOVANJE MENIJEV PO POSVETOVANJU Z GLAVNIMI IN DRUGIMI KUHARJI, (B) NAČRTOVANJE IN ORGANIZIRANJE POSEBNIH PRIREDITEV, (C) ORGANIZIRANJE NAKUPA IN OBLIKOVANJA CEN BLAGA... SUB, gostinstvo in trgovina d.o.o.
 • . Camareros de mesasJ034041 NATAKAR-SERVIRKA IV - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, STREŽBA HRANE IN PIJAČE., slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, ZAŽELJENE IZKUŠNJE Z DELOM V ŠANKU (gostinstvu). Kandidati naj posredujejo pisno vlogo z življenjepisom... SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA.
Más ofertas: << · 12 · 17 · 20 · 21 · < · 23 · > · 25 · 27 · 32 · 41 · 60 · >>