Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,764 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 23

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

UČITELJ GOSPODINJSTVA IN NARAVOSLOVJA - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. do 3.3.2022, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE V IN IZVEN RAZREDA, SPREMSTVO NA DNEVIH DEJAVNOSTI, DELA V SKLADU Z LDN IN PO NAVODILU RAVNATELJA., Zaposlitev od 31.1.2022. Kandidati pošljejo življenjepis, potrdilo o nekazno...

. administrativo de centro médico/administrativa de centro médicoZDRAVSTVENI ADMINISTRATIVNI SODELAVEC V(I) - SPECIALISTIČNA AMBULANTA - M/Ž. ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PRIPRAVLJANJE DELOVNEGA PROSTORA IN PRIPOMOČKOV TER VSEH POTREBNIH ZDRAVSTVENO DOKUMENTACIJSKIH OBRAZCEV, - OPRAVLJANJE EVIDENČNIH IN STROJEPISNIH DEL V ZVEZI Z MEDICINSKO AMBULANTNO OBRAVNAVO BOLNIKA, - Z...

ČISTILEC- VRTOJBA, ŠEMPAS, VIPAVA - M/Ž. ČISTILEC, SPLOŠNI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, STROJNO IN ROČNO ČIŠČENJE OBJEKTOV IN OKOLICE ZBIRANJE, SORTIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV SKRB ZA ZALOGO IN POLNJENJE SANITARNEGA MATERIALA VODENJE EVIDENC OSTALA DELA PO NAVODILU NADREJENE OSEBE., ...

. ingeniero técnico en sistemas neumáticos/ingeniera técnica en sistemas neumáticosKONTROLOR TEHNIČNIH PREGLEDOV 2 - M/Ž. KONTROLOR TEHNIČNIH PREGLEDOV MOTORNIH VOZIL, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE OPRAVIL KONTROLORJA TEHNIČNIH PREGLEDOV ZA KONTROLO MOTORNIH IN PRIKLOPNIH VOZIL V SKLADU S PREDPISI IN NAVODILI ZA DELO IZVAJANJE TEHNIČNIH PREGLEDOV DO IN NAD 3500 KG ND...

. contableRAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KNJIŽENJE PLAČIL, KOMPENZACIJ, ZAPIRANJE AVANSOV,… PLAČILA NA DOMAČEM IN TUJEM TRGU¸ PREGLED ODPRTIH POSTAVK KUPCEV, DOBAVITELJEV, KNJIŽENJE REVOLVING POGODB, NAJAVE REVOLVING POGODB, UREJANJE V VEZI S PLAČILNIMI ...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI(ŠIFRA DM. E035040)ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KIRURŠKA KLINIKA, URGENTNI KIRURŠKI BLOK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev oz. OZ. DO VRNITVE ZAČASNO ODOSTNE DELAVKE, polni delovni čas, 40, SPREJEM URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV, IZVAJANJE UKREPOV NUJNE MEDICINSKE POMOČI IN IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV - IZV...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesE035036 SREDNJA MEDICINSKA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. vrnitve javnega uslužbenca nazaj na delo., polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, - SODELOVANJE V TIMU ZDRAVNIKA PRI IZVAJANJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, - IZ...

. conserje de hotelINFORMATOR- POSLOVALNICA CENTER - M/Ž. INFORMATOR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO OBSEGA IZVAJANJE BLAGAJNIŠKEGA DELA IN POSREDOVANJE TEMELJNIH INFORMACIJ O PRODUKTIH IN STORITVAH. OPIS DEL IN NALOG: INFORMIRANJE IN USMERJANJE STRANK V POSLOVALNICI, POSREDOVANJE TEMELJNIH INFORMACIJ O BANČNIH PROD...

. mecánico de maquinaria industrial/mecánica de maquinaria industrialMONTER SONČNIH ELEKTRARN - M/Ž. MONTER FOTOVOLTAIČNIH SKLOPOV IN NAPRAV (SONČNE CELICE), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, MONTAŽA FOTOVOLTAIČNIH MODULOV IN KONSTRUKCIJE. RAZNA KROVSKA DELA., Obvezne so ročne spretnosti in znanje iz poznavanja orodij. Delo poteka na višini, zato kandidati s straho...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ V CŠOD - LOKACIJA DELA JE NA CŠOD, OE AJDA, LIBELIČE - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ ZA NARAVOSLOVNE PREDMETE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PEDAGOŠKEGA DELA V PROGRAMU ŠOLE V NARAVI IN IZVAJANJE DRUGEGA VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA DELA., IZOBRAZBA PEDAGOŠKE SMERI IN OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT IZ PODROČJA VIZ. ZAP...

. médico especialista/médica especialistaE018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - M/Ž. PEDIATER, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUŽBE V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S SPECIALISTIČNO STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO - IZVAJANJE URGENTNE SLUŽBE, VELJAVNA LICENCA IZ PODROČJA PEDIATRIJE. VLOGI JE POTREBNO PRILOŽITI DOKAZILA O IZPOLN...

. agente de centro de atención al clienteINFORMATOR V KLICNEM CENTRU - M/Ž. INFORMATOR V KLICNEM CENTRU , poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NUDENJE TEHNIČNE PODPORE PO TELEFONU, SVETOVANJE STRANKAM, REŠEVANJE REKLAMACIJ, REALIZACIJA PRODAJNIH MOŽNOSTI/AKTIVNOSTI TEKOM RAZGOVORA S STRANKO, Ključna kompetenca tekoče sporazumevanje v nemšk...

REFERENT ZA REGISTRACIJE IN ZAVAROVANJA 2 - M/Ž. REFERENTI ZA KONCESIJE, DOVOLJENJA IPD., poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE UPRAVNIH POSTOPKOV PRI REGISTRACIJI MOTORNIH IN PRIKLOPNIH VOZIL V SKLADU S PREDPISI SKLEPANJE AVTOMOBILSKIH ZAVAROVANJ TER PROAKTIVNO KOMUNICIRANJE S STRANKAMI VČLANJEVANJE, PRO...

OSEBNI BANČNIK - POSLOVALNICA NOVO MESTO - M/Ž. URADNIKI NA BANKAH, POŠTAH ZA DENARNO POSLOVANJE NEPOSREDNO S STRANKAMI IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO OBSEGA AKTIVNO PRODAJO BANČNIH PRODUKTOV IN STORITEV ZA OBČANE, PRIDOBIVANJE NOVIH STRANK TER POGLABLJANJE SODELOVANJA Z OBSTOJEČIMI STRANKAMI, VZPOST...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ PREDMETNEGA POUKA ZA POUČEVANJE MATEMATIKE - M/Ž. UČITELJ MATEMATIKE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE MATEMATIKE , DODATNEGA IN DOPOLNILNEGA POUKA IN IZVAJANJE DRUGIH NALOG V SKLADU Z LDN, PREDVIDEN ZAČETEK DELA: JANUAR 2022. PROF. MATEMATIKE OZ. USTREZNA IZOBRAZBA V SKLADU S PRAVILNIKOM O IZOB...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR - NEGOVALEC I - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI MANJ ZAHTEVNI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, HIGIENSKA OSKRBA STANOVALCEV IN NJIHOVEGA OKOLJA, POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV IN PRI VSEH OSTALIH ŽIVLJ...

. operador de proyección de abrasivos/operadora de proyección de abrasivosUPRAVLJALEC ZAHTEVNIH STROJEV - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV ZA POVRŠINSKO OBDELAVO KOVINSKIH DELOV, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, DELOVNE NALOGE: UPRAVLJANJE STROJEV IN NAPRAV, KONTROLIRANJE KAKOVOSTI IZDELKOV, PREGLED PLANA DELA IN DELOVNIH NALOG, IZDELAVA PROIZVODOV NA STROJIH SESTAVLJANJE, MONTIRANJE PRO...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, GIBALNO OVIRANA OSEBA BO VAŠO POMOČ POTREBOVALA PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKIH OPRAVILIH IN/ALI PRI SPREMSTVIH., , gibljiv/nestalen urnik

. asesor jurídico/asesora jurídicaVIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) - STROKOVNI SODELAVEC - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC NA SODIŠČU, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.12.2022 (PROJEKTNO DELO), polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE NAJZAHTEVNEJŠIH ZADEV, KI MU JIH DODELI PRAVOSODNI SODNIK, PRIPRAVA IZJEMNO ZAHTEVNE STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA IZJEMNO ZAHTEVNE ODLOČITVE IN OBRAZLO...

PREDSTOJNIK ODDELKA ZA DIALIZO - M/Ž. ZDRAVSTVENI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo , Določen čas  oz. 31.08.2024, polni delovni čas, 40, POLEG SPLOŠNIH POGOJEV, DOLOČENIH Z ZAKONOM, MORA KANDIDAT IZPOLNJEVATI ŠE NASLEDNJE POGOJE: OPRAVLJENA SPECIALIZACIJA S PODROČJA BOLNIŠNIČNIH DEJAVNOSTI IN VELJAVNA LICENCA, NAJMANJ 4 LETA DEL...

DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE BOLNIKA V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO Z BOLNIKI IN NJIHOVIMI SVOJCI V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI (INTERNI ODD...

DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE DELA ZN V SPECIALISTIČNIH AMBULANTAH, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE BOLNIKA V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI, OPRAVLJANJE DIAGNOSTIČNIH IN TE...

. engrasador/engrasadoraNAMESTNIK VODJA VZDRŽEVANJA - M/Ž. VZDRŽEVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI VODENJU DELOVNEGA PROCESA VZDRŽEVANJA V VSEH TOVARNAH KRMIL V PERUTNINI PTUJ D. O. O. POMOČ PRI VODENJU VZDRŽEVANJA V DE PROIZVODNJA KRMIL DRAŽENCI. DRUGA DELA PO NALOG...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI I, II (E037019), (M/Ž), ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KLINIČNI ODDELEK ZA UROLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI I,II, V PROSTORIH – ENOTAH, POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZD...

. técnico en laboratorio clínico y biomédico/técnica en laboratorio clínico y biomédicoLABORATORIJSKI TEHNIK I, ZA POTREBE DERMATOVENEROLOŠKE KLINIKE - M/Ž. LABORATORIJSKI TEHNIK ZA BIOMEDICINO, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - ZBIRANJE, EVIDENTIRANJE, SORTIRANJE, RAZPOREJANJE IN KONZERVIRANJE BIOLOŠKEGA MATERIALA TER PRIPRAVA MATERIALA IN VZORCEV ZA ANALIZO - IZVAJANJE OSNOVNIH LABORATORIJSKIH PREISKAV - IZVAJANJE ZAH...

DELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev oz. 30.6.2022, polni delovni čas, 40, DELO V PROIZVODNJI, POLNJENJE VREČ S PRODUKTOM, TEHTANJE, NADZOR NAD DELOVNIM PROCESOM., POTEKA V TREH IZMENAH. Sposobnost dela na višini, zaže...

. conserje de edificioVZDRŽEVALEC ŠPORTNE INFRASTRUKTURE III - M/Ž. OSKRBNIK - VZDRŽEVALEC ŠPORTNIH OBJEKTOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PROGRAMA OBRATOVANJA IN VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURE (OBJEKTOV), NADZOROVANJE IN OBVEŠČANJE O STANJU OBJEKTOV, NAPRAV IN PREVOZNIH SREDSTEV TER OPREME, OBVEŠČANJE ODGOVORNIH OSEB O ST...

. conserje de edificioJ034075 - TEHNIČNI DELAVEC IV (II), ENOTA ZA VZDRŽEVANJE, ŠDM: 2006827 - M/Ž. HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SKRBI ZA BREZH. OPREME, IZVAJA RUTINSKA POPRAVILA. IZVAJA UKREPE ZA VAROVANJE PREMOŽENJA. OPRAVLJA ADM.-TEHNIČNE NALOGE V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM. POROČA O DELU, MOREBITNIH ZAPLETIH IN DODATNIH ZAHTEVAH NADREJEN...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioOSKRBOVALKA - M/Ž. OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VARSTVA IN NEGE, SPREMLJANJE  NA STROKOVNO OBRAVNAVO TRANSPORT HRANE, RAZDELJEVANJE, POMIVANJE POSODE VODENJE EVIDENC SKRB ZA UREJENOST IN ČISTOČO ZGRADB IN NJIHOV OKOLICO. SKRB ...

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoOPERATER NA STROJU ZA OBDELAVO KOVIN - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, KOVINARSTVO, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE OBDELAVE KOVIN S CNC STROJEM, BRANJE NAČRTOV IN RAZUMEVANJE TEHNIČNE DOKUMENTACIJE, V SKLADU Z DOKUMENTACIJO, PRIPRAVA MATERIALA, NASTAVITEV STROJA GLEDE NA TEHNOLOŠKE ZAHTE...

Más ofertas: << · 12 · 17 · 20 · 21 · < · 23 · > · 25 · 27 · 31 · 40 · 57 · 91 · >>