Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,834 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 23

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

VOZNIK TOVORNEGA VOZILA - M/Ž. VOZNIKI OSEBNIH VOZIL, TAKSIJEV IN LAHKIH DOSTAVNIH VOZIL, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PREVOZ BLAGA, POMOČ PRI NAKLADU IN RAZKLADU, SKRB ZA VOZILO, AŽURNOST PRI RAVNANJU Z TRANSPORTNO DOKUMENTACIJO, ZANESLJIVOST., ,

. tramitador de permisos y licencias/tramitadora de permisos y licenciasSTROKOVNI SODELAVEC ZA SOGLASJA - M/Ž. REFERENT ZA JAVNOUPRAVNE ZADEVE, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SPREJEMANJE IN RAZPOREJANJE VLOG ZA IZDAJO: PROJEKTNIH POGOJEV, MNENJ,  DOVOLJENJ IN SOGLASIJ ZA  KANALIZACIJO (IN VODOVOD) IN IZVAJANJE POSTOPKA REŠEVANJA, EVIDENTIRANJA REŠENIH VLOG ZA ...

. director financiero/directora financieraPOMOČNIK DIREKTORJA ZA FINANČNO-EKONOMSKO PODROČJE (B017400) ZA POTREBE ONKOLOŠKEGA INŠTITUTA, FINANČNO - EKONOMSKI SEKTOR - M/Ž. VODJA FINANČNE SLUŽBE, poskusno delo 4 mesece, Določen čas  oz. 15.12.2026, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE DEL FINANČNEGA ODDELKA, IZVAJANJE NOTRANJIH KONTROL, SPREMLJANJE ZAKONODAJE TER PREDLAGANJE UKREPOV ZA IZVEDBO V PRAKSI, IZDELAVA NAVODIL, IZVAJANJE NADZORA NAD BLAGAJNIŠKIM POSLOVAN...

. carpintero/carpinteraKV TESAR ALI PRIUČEN TESAR - M/Ž. TESAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZDELOVANJE ZAHTEVNIH OPAŽNIH ELEMENTOV, STREŠNIH KONSTRUKCIJ IN SODELOVANJE PRI MONTAŽI, IZDELAVA DRSNIH IN MONTAŽA ŽELEZNIH OPAŽEV, IZVEDBA LESENIH KONSTRUKCIJ, STROPOV, PODOV, STREŠNIH KONSTRUKCIJ, MONTAŽA ODROV IN OGRAJ P...

. operador de máquinas para elaborar prefabricados de hormigón o fibrocemento/operadora de máquinas para elaborar prefabricados de hormigón o fibrocementoKV ŽELEZOKRIVEC ALI PRIUČEN ŽELEZOKRIVEC - M/Ž. ŽELEZOKRIVEC, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO KRIVLJENJE IN REZANJE NA STROJU IN POLAGANJE ARMATURE, RAVNANJE, REZANJE, ZBIRANJE IN SORTIRANJE BETONSKEGA ŽELEZA, OSTALA DELA PO NALOGU PREDPOSTAVLJENEGA., uspešno opravljen zdravstveni pregled in za de...

. serígrafo/serígrafaDELAVEC V PROIZVODNJI - SITOTISKAR - M/Ž. SITOTISKAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE DELOVNIH OPERACIJ PO PLANU,   NASTAVITVE STROJA, PROGRAMOV IN PROCESNIH PARAMETROV, IZVAJANJE MEDFAZNE KONTROLE (OPRAVLJANJE MERITEV IN KONTROLA KVALITETE), PRODUKTIVNO, PRAVOČASNO IN KAKOVOSTNO OPRAVLJANJE DELOV...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJ - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, V SKLADU S KURIKULOM ZA VRTCE, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA. SODELUJE Z VZGOJITELJEM PRI PRIPRAVI NA VZG...

. agente de empleoASISTENT V REKRUTACIJI - M/Ž. POSREDNIK ZA ZAPOSLOVANJE, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - AKTIVNO PRIDOBIVANJE KANDIDATOV IN PREKLICEVANJE »BAZENA TALENTOV«, - GRAJENJE ODNOSOV TAKO S KANDIDATI KOT NAROČNIKI, - IZVAJANJE INTERVJUJEV IN SELEKCIJO POTENCIALNIH KANDIDATOV, - VODEN...

. camarero de pisos/camarera de pisosSOBAR V HOTELU - M/Ž. SOBAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 8 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE HOTELSKIH SOB, SKRB ZA ČISTOČO SKUPNIH PROSTOROV, SKRB ZA OKOLICO IN POMOČ KOLEKTIVU. ODGOVORNOST IN NATANČNOST TER PRIPRAVLJENOST ZA SODELOVANJE V KOLEKTIVU., , dopoldan

. socorristaREŠEVALEC IZ VODE - M/Ž. REŠEVALEC IZ VODE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPIS DELOVNEGA MESTA: NADZOR NAD BAZENI IN KOPALIŠČEM TER SKRB ZA VARNOST OBISKOVALCEV. HITRO IN UČINKOVITO UKREPANJE V PRIMERU NESREČ ALI NUJNIH SITUACIJ. SODELOVANJE Z DRUGIMI ČLANI OSEBJA IN GOSTI ZA ZAGOT...

Más ofertas: << · 12 · 17 · 20 · 21 · < · 23 · > · 25 · 27 · 31 · 39 · 55 · 88 · 153 · >>