Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,610 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 23

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Especialistas en políticas de administraciónVIŠJI SVETOVALEC V DIREKTORATU ZA SISTEM DAVČNIH, CARINSKIH IN DRUGIH JAVNIH PRIHODKOV, SEKTORJU ZA UPRAVNI POSTOPEK NA II. STOPNJI S PODROČJA CARINSKIH IN DAVČNIH ZADEV V ODDELKU ZA DAVČNI POSTOPEK NA II. STOPNJI S PODROČJA DOHODNINE IN PRISPEVKOV ZA SOC. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, POROČIL IN DRUGIH ZAHTEVNIH GRADIV, -VODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKOV...
 • . Trabajadores de los cuidados personales en institucionesBOLNIČAR - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, BOLNIČAR V DOMU STAREJŠIH, SODELOVANJE IN IZVAJANJE OSNOVNE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE PRI VSEH TEMELJNIH ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTI STAROSTNIKA, GLEDE NA NJIHOVO ZDRAVSTVENO STANJE, OPRAVLJANJE...
 • VISOKOŠOLSKI UČITELJ D019001 ZA PREDMETNO PODROČJE BIOINFORMATIKE - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJ, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 7, OPRAVLJA NEPOSREDNO, POSREDNO PEDAGOŠKO, ZNANSTVENO RAZISKOVALNO, UMETNIŠKO, STROKOVNO IN DRUGO DELO, KOT JE OPREDELJENO V SPLOŠNEM AKTU, KI OPREDELJUJE OBLIKE TEH DEL IN DRUGIH AKTIH UM IN ČLANICE...
 • . Técnicos en ingeniería civilGRADBENI DELOVODJA II - M/Ž. TEHNIKI ZA GRADBENIŠTVO, GEODEZIJO IPD., poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE OPERATIVNIH DEL NA KOMERCIALNIH IN VODNOGOSPODARSKIH OBJEKTIH, SKRB ZA PRAVOČASNO NAROČANJE DELOVNE SILE IN MEHANIZACIJE ZA POTREBE GRADBIŠČA, KONTROLA KVALITETE...
 • VISOKOŠOLSKI UČITELJ D019001 ZA PREDMETNO PODROČJE SPLOŠNIH VED - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJ, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 7, OPRAVLJA NEPOSREDNO, POSREDNO PEDAGOŠKO, ZNANSTVENO RAZISKOVALNO, UMETNIŠKO, STROKOVNO IN DRUGO DELO, KOT JE OPREDELJENO V SPLOŠNEM AKTU, KI OPREDELJUJE OBLIKE TEH DEL IN DRUGIH AKTIH UM IN ČLANICE...
 • . ImpresoresDELAVEC ZA ROČNA DELA V KNJIGOVEZNICI - M/Ž. TISKARJI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ROČNA DELA V TISKARNI, ZLAGANJE, PAKIRANJE TISKOVIN., - kandidati s konačno osnovnošolsko izobrazbo morajo imeti izkušnje z delom v knjigoveznici - ročna spretnost - natačnost - lasten prevoz, dopoldan
 • . Trabajadores de los cuidados personales en institucionesBOLNIČAR NEGOVALEC I, NEGA III, IV - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZAHTEVNI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV (NEGA III ALI IV), POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV, TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV, OPAZOVANJE...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILKA II - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas oz. DO 31.10.2018, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE PROSTOROV VRTCA IN NEPOSREDNE OKOLICE VRTCA, ČIŠČENJE STEKLENIH POVRŠIN, POHIŠTVA IN OPREME VRTCA, IZVAJANJE DRUGIH DEL PO NAVODILIH VODSTVA VRTCA, NASTOP DELA 3.10.2018., VLOGE PO...
 • . Especialistas en políticas de administraciónSTROKOVNI SODELAVEC VII/2 (II) (PROJEKTNI KOORDINATOR) - M/Ž. PROJEKTNI VODJA, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE, KOORDINIRANJE IN IZVAJANJE VSEH OPRAVIL PRI REALIZACIJI POSAMEZNIH PROJEKTOV ZA STROKOVNEGA DIREKTORJA UKC, VODENJE IN ORGANIZIRANJE, AKTIVNOSTI NA PODLAGI TERMINSKIH PLANOV, SESTAVLJANJE STROKOVNIH...
 • . Conductores de camiones pesadosVOZNIK TOVORNJAKA - M/Ž. VOZNIKI TEŽKIH TOVORNJAKOV IN VLAČILCEV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE TRANSPORTNEGA VOZILA, VZDRŽEVANJE VOZILA V SKLADU S PREDPISI, MANJŠA POPRAVILA VOZILA, VODENJE EVIDENCE O OPRAVLJENEM DELU IN VZDRŽEVANJU TRANSPORTNEGA VOZILA,...
 • . Médicos especialistasZDRAVNIK SPECIALIST GINEKOLOGIJE - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST GINEKOLOGIJE IN PORODNIŠTVA, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA GINEKOLOGIJE, k vlogi je potrebno priložiti kratek življenjepis, potrdilo o izobrazbi, strokovnem izpitu in veljavno licenco Zdravniške...
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesPRODAJALEC IN SVETOVALEC - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, SVETOVANJE IN POMOČ PRI PRODAJI,RAZPOREJANJE BLAGA PO ODDELKU,SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU RAZSTAVNIH PROSTOROV., Zaželjene izkušnje v prodaji,samoiniciativnost,želja po preseganju ciljev.Delo je za daljše...
 • . Maestros preescolaresVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev oz. do 31.8.2019, skrajšan delovni čas, 20, POMOČ PRI NAČRTOVANJU IN ORGANIZIRANJU DELA V ODDELKU PREDŠOLSKIH OTROK, Zahtevano dokazilo o nekaznovanosti.,
 • VISOKOŠOLSKI SODELAVEC - ASISTENT (ZA SLOVENSKI JEZIK) . ZAPOSLITEV SE BO IZVEDLA V PRIMERU SOGLASJA UPRAVNEGA ODBORA UNIVERZE V LJUBLJANI K DOPOLNITVI KADROVSKEGA NAČRTA FAKULTETE ZA UPRAVO ZA LETO 2018, PREDVIDOMA V OKTOBRU 2018. - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV; OSNOVNO RAZISKOVALNO IN STROKOVNO DELO (RAZISKOVALNO DELO, KI JE NUJNO...
 • . Biólogos, botánicos, zoólogos y afinesINŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE III NA INŠTITUTU ZA SODNO MEDICINO - M/Ž. INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELUJE PRI IZVAJANJU PEDAGOŠKEGA, ZNANSTVENORAZISKOVALNEGA IN STROKOVNO ZDRAVSTVENEGA DELA, SKRBI ZA EVIDENTIRANJE OPRAVLJENEGA DELA IN ARHIVIRANJE VZORCEV, PREVZEMA, EVIDENTIRA, SORTIRA,...
 • ASISTENT D010001 ZA PREDMETNO PODROČJE BIOINFORMATIKE - M/Ž. VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 4, VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETIH S PODROČJA DRUŽBOSLOVNIH VED. SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN...
 • . Especialistas en políticas de administraciónSTROKOVNI SODELAVEC VII/1 - VODENJE PROJEKTA - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 39 mesecev oz. DO 31.12.2021, polni delovni čas, 40, KOORDINACIJA AKTIVNOSTI, NAČRTOVANJE, VODENJE, ORGANIZIRANJE, NADZOR PROJEKTA, SODELOVANJE S PROJEKTNIMI PARTNERJI IN ZUNANJIMI...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosBOLNIŠKI STREŽNIK II (I) - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI VZDRŽEVANJU FIZIČNEGA OKOLJA STANOVALCEV, POMOČ PRI UREJANJU STANOVALČEVEGA LEŽIŠČA – POSTILJANJE, PRESTILJANJE, MENJAVANJE POSAMEZNIH DELOV POSTELJNINE, POMOČ PRI POSTILJANJU...
 • . Mensajeros, mandaderos, maleteros y repartidoresDOSTAVLJALEC - ŠIFRA 3006 - M/Ž. DOSTAVLJAVEC, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DOSTAVLJANJE NAVADNIH IN KNJIŽENIH POŠILJK TER BLAGA, KI SE NE VROČAJO PO POSEBNI ZAKONODAJI. OPRAVLJANJE SPREJEMA IN DOSTAVE POŠILJK, SKLEPOV IN BLAGA V POSLOVNIH PROSTORIH UPORABNIKOV. ZARAČUNAVANJE IN OBRAČUNAVANJE...
 • . Ingenieros electricistasRAZISKOVALEC NA PROJEKTIH S-1677, S-1726, S-1785 IN S-1790 - M/Ž. INŽENIR ELEKTROTEHNIKE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO IN STROKOVNO DELO PRI RAZISKAVAH,STROKOVNO SODELOVANJE Z NAROČNIKI RAZISKOVALNIH NALOG,PRIPRAVA PISNIH POROČIL IN ELABORATOV O RAZISKAVI TER EKSPERTIZ,PRIPRAVANJE...
 • VISOKOŠOLSKI UČITELJ D019001 ZA PREDMETNO PODROČJE BIOINFORMATIKE - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJ, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 25, OPRAVLJA NEPOSREDNO, POSREDNO PEDAGOŠKO, ZNANSTVENO RAZISKOVALNO, UMETNIŠKO, STROKOVNO IN DRUGO DELO, KOT JE OPREDELJENO V SPLOŠNEM AKTU, KI OPREDELJUJE OBLIKE TEH DEL IN DRUGIH AKTIH UM IN ČLANICE...
 • . CocinerosKUHAR IV (ŠIFRA DM J034030) - M/Ž. KUHARJI, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE HRANE IN SLAŠČIC, MERJENJE IN EVIDENTIRANJE TEMPERATURE PRIPRAVLJENE HRANE, UPRAVLJANJE Z NAPRAVAMI ZA PRIPRAVO HRANE, SKRB ZA NJIHOVO ČISTOČO IN ČISTOČO DELOKROGA, RAZDELJEVANJE HRANE NA TEKOČEM...
 • VISOKOŠOLSKI UČITELJ D019001 ZA PREDMETNO PODROČJE MEDICINE - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJ, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 4, OPRAVLJA NEPOSREDNO, POSREDNO PEDAGOŠKO, ZNANSTVENO RAZISKOVALNO, UMETNIŠKO, STROKOVNO IN DRUGO DELO, KOT JE OPREDELJENO V SPLOŠNEM AKTU, KI OPREDELJUJE OBLIKE TEH DEL IN DRUGIH AKTIH UM IN ČLANICE...
 • VISOKOŠOLSKI UČITELJ D019001 ZA PREDMETNO PODROČJE BIOINFORMATIKE - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJ, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 17, OPRAVLJA NEPOSREDNO, POSREDNO PEDAGOŠKO, ZNANSTVENO RAZISKOVALNO, UMETNIŠKO, STROKOVNO IN DRUGO DELO, KOT JE OPREDELJENO V SPLOŠNEM AKTU, KI OPREDELJUJE OBLIKE TEH DEL IN DRUGIH AKTIH UM IN ČLANICE...
 • . Especialistas en políticas de administraciónSVETOVALEC - PRIPRAVNIK V DIREKTORATU ZA FINANČNI SISTEM, SEKTORJU ZA MEDNARODNE FINANČNE ODNOSE (ŠT. DM: 4206) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40, USPOSABLJANJE ZA DELOVNO MESTO SVETOVALEC., JAVNA OBJAVA Z VSEMI OSTALIMI INFORMACIJAMI IN POGOJI BO OBJAVLJENA NA SPLETNI STRANI MINISTRSTVA ZA FINANCE...
 • . Maestros preescolaresVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. DO 31.8.2019, polni delovni čas, 40, POMOČ VZGOJITELJU, POTRDILA O USTREZNI IZOBRAZBI IN OPRAVLJENEM STROKOVNEM IZPITU, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI S STRANI MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE IN OKRAJNEGA SODIŠČA,...
 • . Técnicos en ingeniería mecánicaKONČNI KONTROLOR - M/Ž. TEHNIKI ZA STROJNIŠTVO IPD., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, -KONTROLA KAKOVOSTI VOZILA; -PRIPRAVA POROČIL; -NADZOR IN IZVAJANJE PROCESNE KONTROLE (SAMOKONTROLE); - IZPIT D KATEGORIJE - ZAŽELJEN,NI PA POGOJ; -SODELOVANJE PRI FREŠEVANJU REKLACIJ KUPCEV...
 • ASISTENT D010001 ZA PREDMETNO PODROČJE BIOINFORMATIKE - M/Ž. VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 18, VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU. SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTIH....
 • . Técnicos en ingeniería mecánicaVHODNI KONTROLOR - M/Ž. TEHNIKI ZA STROJNIŠTVO IPD., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, - KONTROLA KAKOVOSTI KOMPONENT OZ.SESTAVNIH DELOV V PROIZVODNJI AVTOBUSOV; - PRIPRAVA POROČIL; - NADZOR NAD IZVAJANJEM PROCESNE KONTROLE (SAMO KONTROLE)V PROIZVODNEM PROCESU; - SPROŽANJE...
 • . Trabajadores y asistentes sociales de nivel medioSTROKOVNI VODJA PROGRAMA DNEVNI CENTER ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE - M/Ž. STROKOVNI SODELAVCI ZA SOCIALNO DELO, poskusno delo , Določen čas, 9 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE IN KOORDINACIJA PROGRAMA, DELO Z UPORABNIKI, VODENJE EVIDENC, DOKUMENTACIJE O PROGRAMU, SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI, DELO S PROSTOVOLJCI, opravljen strokovni izpit na področju...
Más ofertas: << · 12 · 17 · 20 · 21 · < · 23 · > · 26 · 29 · 35 · 47 · 72 · >>