Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,854 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 24

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Trabajadores de los cuidados personales a domicilioSOCIALNI OSKRBOVALEC II - M/Ž. OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, GOSPODINJSKA POMOČ NA DOMU UPRAVIČENCA, POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE IN OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI INDIVIDUALNIH NAČRTOV POMOČI, OPAZVOVANJE IN...
 • . Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industrialesMONTER - MEHANIK - M/Ž. MONTER INDUSTRIJSKIH TRANSPORTNIH NAPRAV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, MONTERSKA DELA PRI PREDMONTAŽI NA PODROČJU TRANSPORTNE TEHNIKE (FOERDERTECHNIK) V OBRATU PROIZVAJALCA, DRUGA MONTAŽNA DELA, delo je v Nemčiji, s prihodom domov na 3 tedne,...
 • . Mecánicos y ajustadores electricistasVZDRŽEVALEC - M/Ž. VZDRŽEVALEC ELEKTRIČNIH NAPRAV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 5 mesecev, polni delovni čas, 40, SKRB ZA NEMOTENO DELOVANJE VSEH ELEKTRIČNIH NAPRAV IN INŠTALACIJ TER SKRB ZA IZVAJANJE REDNIH VZDRŽEVALNIH DEL., Poznavanje strojnih, hišnih in industrijskih elektroinštalacij. Mentorstvo...
 • . Ingenieros mecánicosTEHNOLOG - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VAŠE DELO BO OBSEGALO: SAMOSTOJNO OPRAVLJA VSA TEHNOLOŠKA DELA S SVOJEGA PODROČJA DELA, OBLIKUJE IZDELKE, ORODJA IN DOLOČA POSTOPKE, TEHNOLOŠKO UPRAVLJA ŽIVLJENJSKO KRIVULJO OBSTOJEČIH IZDELKOV...
 • UČITELJ PREDMETNEGA POUKA TEHNIKE IN MATEMATIKE - M/Ž. UČITELJ TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 33, VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO, Vlogo pošljite po elektronski pošti na naslov info#ostrbovlje.si. Priložite dokazilo o izobrazbi, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,...
 • UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA IN VEŠČIN, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE V OKVIRU DELA V KOVINARSKIH DELAVNICAH PREDVSEM, NA REZKALNIH STROJIH, Izpolnjevanje pogojev iz 92. in 107.a člena Zakona o organizaciji in financiranju VIZ, poznavanje orodij...
 • . Expendedores de gasolinerasPRODAJALEC NA BENCINSKEM SERVISU PLAVJE-ŠKOFIJE - M/Ž. PRODAJALEC NA BENCINSKI ČRPALKI, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELOVNE NALOGE: DELO S STRANKAMI NA BENCINSKEM SERVISU TER V TRGOVINI IN V LOKALU , SVETOVANJE KUPCEM O PRODAJNIH ARTIKLIH, DELO Z BLAGAJNO IN VODENJE BLAGAJNIŠKE DOKUMENTACIJE , SPREMLJANJE...
 • UČITELJ BIOLOGIJE - M/Ž. UČITELJ BIOLOGIJE V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 31.8.2019, skrajšan delovni čas, 30, PEDAGOŠKO DELO - POUČEVANJE, Pedagoško andragoška izobrazba, strokovni izpit, Potrdilo o nekaznovanosti, Potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku, dopoldan
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesDELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, RAZNA ROČNA DELA V PROIZVODNJI ZA IZDELAVO KABELSKIH SNOPOV, DELO OB STROJIH ZA RAZREZ KABLOV, ročne spretnosti, dober vid, natančnost, možnost podaljšanja,
 • . Trabajadores de los cuidados personales en institucionesBOLNIČAR NEGOVALEC - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN IZVAJANJE OSKRBE STANOVALCEV, POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV, OPAZOVANJE, POROČANJE IN BELEŽENJE O ZDRAVSTVENEM STANJU STANOVALCA,...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosJ032001 ČISTILKA II - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE REDA, ČISTOČE IN DELOVNIH SREDSTEV, DNEVNO IN GENERALNO MEHANSKO ČIŠČENJE Z POMIVANJEM, SESANJEM, BRISANJEM PRAHU, MAZANJEM IN LOŠČENJEM TALNIH, STEKLENIH, KERAMIČNIH, DELOVNIH...
 • . Maestros de enseñanza primariaUČITELJ V JUTRANJEM VARSTVU IN PODALJŠANEM BIVANJU - M/Ž. UČITELJ JUTRANJEGA VARSTVA V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE IN VARSTVO OŠ OTROK, Kandidati morajo predložiti pismeno potrdilo iz kazenske evidence, da niso bili pravnomočno obsojeni, ki ga dobijo na Ministrstvu za pravosodje...
 • UČITELJ GEOGRAFIJE IN DKE - M/Ž. UČITELJ GEOGRAFIJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas oz. 31.8.2019, skrajšan delovni čas, 15, IZVAJANJE IN PRIPRAVA NA VZGOJNOIZOBRAŽEVALNO DELO, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z VZGOJNOIZOBRAŽEVALNIM DELOM TER DRUGA DELA PO PROGRAMU LDN ZAVODA, POTREBNO PRILOŽITI : POTRDILA...
 • . Maestros de enseñanza primariaUČITELJ V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. vrnitve delavke s porodniškega dopusta, skrajšan delovni čas, 20, UČITELJ V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA NA OŠ, Kandidati morajo predložiti pismeno potrdilo iz kazenske evidence, da niso bili pravnomočno...
 • UČITELJ PODJETNIŠTVA - M/Ž. UČITELJ EKONOMSKIH STROKOVNIH MODULOV V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. 1.9.2018 - 31.8.2019, skrajšan delovni čas, 24, POUČEVANJE PODJETNIŠKIH VSEBIN V PROGRAMIH ELEKTROTEHNIKE, MEHATRONIKE IN RAČUNALNIŠTVA, dokazila poslati kot prilogo k prijavi,
 • . Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafesSPREMLJEVALEC - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. do 30. 6. 2019 ZARADI SOGLASJA MIZŠ, polni delovni čas, 40, SPREMLJEVALEC OTROKA S ČUSTVENIMI IN VEDENJSKIMI TEŽAVAMI, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI, DVOIZMENSKO DELO, FIZIČNE IN ČUSTVENE OBREMENITVE PRI DELU Z MLADOSTNIKOM,
 • . Maestros de enseñanza primariaUČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 31.8.2019, polni delovni čas, 40, UČITELJ RAZREDNEGA POUKA NA OŠ, Kandidati morajo predložiti pismeno potrdilo iz kazenske evidence, da niso bili pravnomočno obsojeni, ki ga dobijo na Ministrstvu za pravosodje (Sektor...
 • . Profesionales de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREJEMANJE IN NAROČANJE PACIENTOV, ISKANJE PACIENTOV IN VABLJENJE NA PREVENTIVNE PREGLEDE, SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU, SODELOVANJE Z ZDRAVNIKOM, IZVAJANJE PROCESOV ZDRAVSTVENE NEGE,...
 • UČITELJ MATEMATIKE - M/Ž. UČITELJ MATEMATIKE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas oz. 31. 8. 2019, skrajšan delovni čas, 14, IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO ZA PREDMETNA PODROČJA MATEMATIKE.LETNE PRIPRAVE NA REDNI, DOPOLNILNI IN DODATNI POUK.LETNE PRIPRAVE ZA INTERESNE DEJAVNOSTI PO LETNEM...
 • . Secretarios administrativos y ejecutivosPOSLOVNI SEKRETAR - M/Ž. POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO POSLOVNEGA SEKRETARJA, VODENJE UR ZAPOSLENIH, VNOS NALOG V UPRAVLJALSKI PROGRAM, POMOČ V RAČUNOVODSTVU, ODLOGA DOKUMENTACIJE STRANK, KOMUNIKACIJA S STRANKAMI, DRUGA OPRAVILA PO NAVODILIH VODJE.,...
 • . Profesionales de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREJEMANJE IN NAROČANJE PACIENTOV, NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PRI VAROVANCIH S POUDARKOM NA ZDRAVSTVENO VZGOJNEM DELU PULMOLOŠKIH PACIENTOV, POMOČ PRI IZVAJANJU...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILKA II - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE UPRAVNIH, POSLOVNIH IN SKUPNIH PROSTOROV, ČIŠČENJE TAL IN SANITARIJ V SOBAH STANOVALCEV TER BALKONOV, PREZRAČEVANJE PROSTOROV, MENJAVA MATERIALA V SKUPNIH IN TOALETNIH PROSTORIH, VZDRŽEVANJE...
 • . Profesionales del trabajo socialSOCIALNI DELAVEC – DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE V STROKOVNEM TIMU NA ODDELKU IN S STROKOVNIMI SLUŽBAMI IZVEN KLINIKE (CSD, DSO, ZAVODI, SODIŠČA, PATRONAŽA, AMBASADE, ŠOLE, DELOVNE ORGANIZACIJE, ZPIZ-INVALIDSKE KOMISIJE,...
 • . Educadores para necesidades especialesUČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ - PEDAGOG VII/2 - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo , Določen čas oz. 31.8.2019, skrajšan delovni čas, 29, IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI NA VEČINSKIH OSNOVNIH ŠOLAH., Strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja, Izjava o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja...
 • . Operadores de máquinas de movimiento de tierras y afinesSTROJNIK TGM I - M/Ž. STROJNIK GRADBENE MEHANIZACIJE, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO OPRAVLJA DELA PRI NAKLADANJU MATERIALA NA KAMION, VODI KNJIGO STROJA, OPRAVLJA MANJŠA POPRAVILA STROJA IN SODELUJE PRI VEČJIH OPRAVILIH, SODELUJE PRI VEČJIH POPRAVILIH SEPARACIJE,...
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesSTROJNIK NA SEPARACIJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI STROJEV IN NAPRAV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NADZIRA DELO NA SEPARACIJI, SODELUJE PRI LAŽJIH VZDRŽEVALNIH DELIH NA SEPARACIJI, OPRAVLJA DRUGA OBČASNA DELA V OKVIRU RAZPOREDA DELOVNEGA ČASA PO NALOGU...
 • . Secretarios (general)ADMINISTRATOR VI (DM 332) - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo , Določen čas oz. nadomeščanje odsotne uslužbenke, polni delovni čas, 40, OPIS NALOG IN VSI POGOJI ZA ZAPOSLITEV SO OBJAVLJENI NA SPLETNI STRANI MINISTRSTVA ZA JAVNO UPRAVO (OBJAVE DRUGIH PROSTIH DELOVNIH MEST): HTTP://WWW.MJU.GOV.SI/SI/DELOVNA_PODROCJA/OBJAVE_PROSTIH_DELOVNIH_MEST/OBJAVE_DRUGIH_PROSTIH_DELOVNIH_MEST/.,...
 • . Moldeadores y macherosDELAVEC V LIVARNI - M/Ž. LIVAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ZALAGANJE TALILNE PEČI S SUROVINO, DELO NA STROJIH, STISKALNICAH, VALJANJE, VRTANJE NAVOJEV, POMOČ PRI MENJAVI ORODIJ, SORTIRANJE IZDELKOV, SUŠENJE IZDELKOV, OSTALA DELA PO NAVODILIH, dobra fizična kondicija,več...
 • . Moldeadores y macherosOBLIKOVALEC KOVIN / OBLIKOVALEC KOVIN-SPECIALIST - M/Ž. OBLIKOVALEC KOVIN, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, UREJANJE STROJEV IN IZVAJANJE TEHNOLOŠKIH OPERACIJ PROIZVODNJE IZDELKOV, OPRAVLJANJE ZAHTEVNIH NALOG NA NC IN KLASIČNIH OBDELOVALNIH STROJIH., IV. ALI V. STOPNJA USTREZNE TEHNIČNE SMERI (STROJNA, STRUGAR,...
 • . BomberosKANDIDAT ZA GASILCA - M/Ž. GASILEC, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, GAŠENJE IN REŠEVANJE , Zaželeno poznavanje gasilstva, plavanja, potapljanja, plezanja, vrvne tehnike, znanja iz prve pomoči. Celoten razpis je objavljen na www.gasilcikranj.si., večizmensko
Más ofertas: << · 12 · 18 · 21 · 22 · < · 24 · > · 26 · 28 · 33 · 42 · 60 · >>