Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,546 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 24

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Técnicos en ingeniería mecánicaCNC OPERATER PROGRAMER, STROJNI OBDELOVALEC KOVIN - M/Ž. TEHNIKI ZA STROJNIŠTVO IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO NA RAZLIČNIH STROJIH IN Z ROČNIM ORODJEM V STROJNI DELAVNICI, PRIPRAVA CNC STROJA: PRIPRAVA DRŽAL, UMERJANJE ORODJA, UMERJANJE KOSA, PROGRAMIRANJE NA CNC STROJU (PROGRAMI SIEMENS, FANUC,...
 • . Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafesVARUHINJA/VARUH-SPECIALNA ZNANJA - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, VARSTVO, VODENJE TER VZPODBUJANJE IN POMOČ STANOVALCEM S CILJEM ZAGOTOVITVE ČIM VEČJE SAMOSTOJNOSTI IN SKRB ZA VARNO POČUTJE, UČENJE SOCIALNIH VEŠČIN (KUHANJE, PRANJE, LIKANJE), POMOČ...
 • . Trabajadores de los cuidados personales a domicilioOSKRBOVALKA - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece oz. NADOMEŠČANJE ZAČASNO ODSOTNE DELAVKE, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VARSTVA IN SOCIALNE OSKRBE UPORABNIKOV, POMOČ PRI IZVAJANJU GOSPODINJSKIH OPRAVIL V USTANOVI, POMOČ UPORABNIKOM PRI IZVAJANJU...
 • . EconomistasSVETOVALEC "EKONOMIST - ANALITIK" - M/Ž. EKONOMIST ANALITIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, poznavanje in analiza kazalnikov na področju trga dela (obračun plač, vpliv zakonodajnih sprememb na obseg mase plač...), zdravstvenega in pokojninskega sistema (prispevki, dajatve, oblike zavarovanja...)...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosTEHNIČNI DELAVEC III V MEDICINSKEM EKSPERIMENTALNEM CENTRU - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ODSTRANJEVANJE STELJE LABORATORIJSKIH GLODAVCEV IZ KLETK, ROČNO MEHANIČNO ČIŠČENJE KLETK IN VSE LABORATORIJSKE OPREME (STEKLOVINA, STOJALA, POKROVI, KOVINSKA OPREMA, LAMINARIJ) TER RAZKUŽEVANJE OPREME...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosSTREŽNICA II - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, DNEVNO IN GENERALNO ČIŠČENJE PROSTOROV IN OPREME, ČIŠČENJE NEPOSREDNE OKOLICE STANOVALCEV, OBČASNA POMOČ IN SODELOVANJE PRI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, ČIŠČENJE IN UREJANJE...
 • D017001 STROKOVNI SODELAVEC ZA PODROČJE ZDRAVSTVENE NEGE - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, 1.PRIPRAVLJANJE IN IZVAJANJE VAJ, VODENJE KONZULTACIJ, OPRAVLJANJE NALOG DOLOČENIH V AKTIH UP2.MENTORIRANJE PRI SEMINARSKIH NALOGAH IN PRI IZVEDBI DELOVNE PRAKSE,3.PRIPRAVLJANJA...
 • . Mecánicos y reparadores de vehículos de motorAVTOMEHANIK-AVTOELEKTRIČAR I - M/Ž. AVTOMEHANIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO OPRAVLJA ZAHTEVNA VZDRŽEVALNA IN SERVISNA POPRAVILA NA VOZILIH, UGOTAVLJA VZROKE NAPAK IN JIH ODPRAVLJA, DELA NA TESTERJIH ZA MOTORJE, NAPARAVAH ZA TESTIRANJE PODVOZIJ IN ZAVOR TER DRUGIH NAPRAVAH...
 • . Empleados de servicios de transporteDISPONENT V LOGISTIKI (M/Ž) - M/Ž. DISPONENT V CESTNEM PROMETU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. z možnostjo dolgoročnega sodelovanja, polni delovni čas, 40, PLANIRANJE IN RAZPORED VOZNIKOV V MEDNARODNEM IN NOTRANJEM PROMETU, SKRB ZA POTREBNO DOKUMENTACIJO, KOORDINACIJA Z VOZNIKI, Zaželene so organizacijske sposobnosti,...
 • . Auxiliares de maestrosLABORANT KEMIJE IN FARMACIJE - M/Ž. LABORANT V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. OD 2.10.2018 DO 31.7.2019, skrajšan delovni čas, 20, LABORANT KEMIJE IN FARMACIJE V SREDNJI ŠOLI, DOLOČEN ČAS NADOMEŠČANJE 50 OBVEZA V PRIMERU, DA SE ODSOTNI DELAVEC VRNE NA DELO PRED 31.7.2019 SE Z DNEM NJEGOVEGA...
 • . Representantes comercialesPRODAJNI REFERENT - M/Ž. KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRODAJA RAČUNALNIŠKE OPREME IN STORITEV TER MATERIALNO POSLOVANJE, IZDELAVA PONUDB, IZVAJANJE NAROČIL, Prodajne kompetence (veščine in metode prodaje), komunikativnost,samoiniciativnost, urejenost,...
 • . Empleados de agencias de viajesTURISTIČNI INFORMATOR - M/Ž. TURISTIČNI INFORMATOR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, INFORMIRANJE, VODENJE IN ANIMACIJA TURISTOV, PRIPRAVA, USKLAJEVANJE IN ORGANIZACIJA TURISTIČNIH PROGRAMOV, SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU, USKLAJEVANJU IN IZVAJANJU PROMOCIJE SKUPNE TURISTIČNE...
 • . Operadores de máquinas para fabricar productos de material plásticoPROIZVODNI DELAVEC - M/Ž. UPRAVLJAVCI STROJEV ZA PROIZVODNJO PLASTIČNIH IZDELKOV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas oz. Z MOŽNOSTJO PODALJŠANJA, polni delovni čas, 40, DELAVEC DELA PRI STROJIH ZA BRIZGANJE IZ PLASTIČNIH MAS,IZVAJA VIZUALNO KONTROLO IZDELKOV IN JIH PO POTREBI ROČNO OBREZUJE,VLAGA SESTAVNE DELE...
 • . Directores de servicios de educaciónVODJA DELOVNE SKUPNOSTI - M/Ž. STROKOVNI VODJA ŠOLE VOŽNJE , poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 48 mesecev, polni delovni čas, 40, VODI DELOVNO SKUPNOST. ORGANIZIRA IN SKRBI ZA DELO V STROKOVNI SLUŽBI - DELOVNI SKUPNOSTI. PREDLAGA POSLOVNO STRATEGIJO DELOVNE SKUPNOSTI IN UKREPA ZA NJENO IZVAJANJE. IZVRŠUJE SKLEPE...
 • . Trabajadores de los cuidados personales en institucionesGOSPODINJSKI OSKRBOVALEC - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI IZVAJANJU MANJ ZAHTEVNE NEGE IN OSKRBE STANOVALCEV IN UPORABNIKOV STORITEV, GOSPODINJSKA POMOČ, ORGANIZIRANJE PRIPRAVE IN VZDRŽEVANJA BIVALNIH PROSTOROV TER PERILA STANOVALCEV IN UPORABNIKOV...
 • . Profesionales de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Določen čas oz. vrnitve začasno odsotne javne uslužbenke, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE V DE PULMOLOGIJA IN ALERGOLOGIJA ZA ČAS NADOMEŠČANJA BOLNIŠKE ODSOTNOSTI, k vlogi...
 • . EconomistasSTROKOVNI KOORDINATOR - SPECIALIST - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, STROKOVNO KOORDINIRANJE IN UPRAVLJANJE AKTIVNOSTI TER SVETOVANJE NA PODROČJU DELOVANJA POSLOVNE ENOTE KOPER: SPREMLJANJE IN IZVAJANJE NAČRTOV NA PODROČJU DELOVANJA POSLOVNE ENOTE IN SODELOVANJE PRI STRATEŠKEM RAZVOJU...
 • . Ayudantes de cocinaPOMOČNIK (DIETNEGA) KUHARJA - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIKI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PRIPRAVLJALNIH DEL ZA KUHANJE OBROKOV IN POSAMEZNIH JEDIL, POMOČ PRI KUHANJU HRANE POD STROKOVNIM VODENJEM VODJE PREHRANE ALI KUHARJA, POMOČ PRI PRIPRAVI DIETNE PREHRANE POD STROKOVNIM...
 • . Peones de la construcción de edificiosGRADBINEC - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA PRI VISOKIH GRADNJAH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZIDARSKIH, TESARSKIH, ŽELEZOKRIVSKIH IN POMOŽNIH GRADBENIH DEL NA NIZKIH IN VISOKIH GRADNJAH, SODELOVANJE PRI UREDITVENIH OZ. VZDRŽEVALNIH DELIH NA OKOLICI OBJEKTOV...
 • . Profesionales de la publicidad y la comercializaciónPRODAJNIK, TRŽNIK - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA PRODAJO, OGLAŠEVANJE IN TRŽENJE, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, Direktna prodaja, spletna prodaja, korespodenca, administracija, komunikacija s strankami, prodaja po Sloveniji in tujini. , Zaželene delovne izkušnje pri delu z ljudmi in...
 • SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG - M/Ž. SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DODATNA STROKOVNA POMOČ OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI, SVETOVANJE IN DIAGNOSTIKA, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT ZA STROKOVNE DELAVCE NA PODROČJU...
 • . Conductores de autobuses y tranvíasVOZNIK AVTOBUSA - M/Ž. VOZNIK AVTOBUSA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VOZNIK LINIJSKEGA PREVOZA IN TURISTIČNE AVTOBUSA, Iščemo delavca za prosto delovno mesto voznik avtobusa. Od delavca se zahteva storkovnost na področju vožnje turističnega avtobusa, poznavanje...
 • . ChefsVODJA KUHINJE - M/Ž. VODJA KUHINJE, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE IN NADZIRANJE POSTOPKOV PRIPRAVE JEDI TER PORABE MATERIALA,USPOSABLJANJE OSEBJA, UVAJANJE NOVIH JEDI, RECEPTOV IN POSTOPKOV PRIPRAVE JEDI, PRIPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH JEDI, NAROČANJE IN...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILKA II - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas oz. nadomeščanje bolniške, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE PROSTOROV, NOTRANJE OPREME IN DELOVNIH SREDSTEV, ČIŠČENJE IN UREJANJE SEDEŽA JAVNEGA ZAVODA, UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN, OPRAVLJANJE NALOG V SKLADU Z USTNIMI...
 • ASISTENT D010001 ZA PREDMETNO PODROČJE MEDICINE - M/Ž. VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 12, VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETIH S PODROČJA MEDICINE. SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH...
 • ASISTENT D010001 ZA PREDMETNO PODROČJE MEDICINE - M/Ž. VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 9, VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETIH S PODROČJA MEDICINE. SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH...
 • . Mecánicos-montadores de instalaciones de refrigeración y climatizaciónMONTER KLIMATSKIH IN OGREVALNIH NAPRAV - M/Ž. MONTERJI IN SERVISERJI KLIMATSKIH IN HLADILNIH NAPRAV, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, MONTAŽA IN SERVIS KLIMATSKIH NAPRAV, TOPLOTNIH ČRPALK, IZVAJANJE STROJNIH IN ELEKTRO INSTALACIJ, POZNAVANJE OSNOV IZVAJANJA INSTALACIJ, MOTORIČNE SPOSOBNOSTI, IZNAJDLJIVOST,...
 • . Ingenieros no clasificados bajo otros epígrafesINŽENIR ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU TER POŽARNO VARNOST II - M/Ž. INŽENIR ZA VARNOST PRI DELU, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI VODENJU, ORGANIZIRANJU IN NADZIRANJU DEL NA PODROČJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU TER POŽARNE VARNOSTI, IZDELOVANJE STROKOVNIH PODLAG ZA IZJAVO O VARNOSTI, SODELOVANJE PRI PERIODIČNIH...
 • . Ebanistas y afinesMIZAR - M/Ž. MIZAR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE MIZARSKIH DEL V PROIZVODNJI POHIŠTVENE OPREME ZA NEMŠKI TRG: SESTAVA POHIŠTVENIH ELEMENTOV, FURNIRANJE, OPLAŠČEVANJE, LEPLJENJE, PRITRJEVANJE POHIŠVENEGA OKOVJA, STROJNO IN ROČNO OBDELOVANJE POHIŠTVENIH KOSOV,...
 • . Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafesVIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) - M/Ž. PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI PRAVOSODNI FUNKCIONAR, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE; PRIPRAVA ODLOČITVE; PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE; OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH...
Más ofertas: << · 12 · 18 · 21 · 22 · < · 24 · > · 26 · 29 · 35 · 47 · 71 · >>