Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,302 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 24

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. ingeniero técnico de producción/ingeniera técnica de producciónPROIZVODNI TEHNOLOG ZA PROGRAM BRIZGANJA PLASTIKE - M/Ž. TEHNOLOG PROIZVODNIH PROCESOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI RAZVOJU IN VPELJAVI NOVIH IZDELKOV V PROIZVODNJO, SODELOVANJE PRI IZDELAVI TEHNIČNO - TEHNOLOŠKE DOKUMENTACIJE ZA NOVE IN OBSTOJEČE IZDELKE, KONTROLA DOSEGANJA NORMATIVOV IN UKREP...

PRIPRAVNIK - TEHNIK VZDRŽEVALEC ZA EEN - M/Ž. ELEKTROMEHANIKI, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE VZDRŽEVALNIH DEL; ODPRAVLJANJE OKVAR NA EEN; POSREDOVANJE PRI ODPRAVI OKVAR ALI NAPAK OZIROMA MOTENJ NA PRIMARNIH IN SEKUNDARNIH EEN; IZVAJANJE UKREPOV ZA VARNO DELO V DELOVNI SKUPINI NA DELOVIŠČIH; UDELE...

. ingeniero mecánico/ingeniera mecánicaRAZVOJNI TEHNOLOG ZA PROGRAM KABELSKA KONFEKCIJA - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI NOVIH IN RAZVOJNIH PROJEKTIH V PROIZVODNJI, OPTIMIZACIJA PROIZVODNIH PROCESOV IN UVAJANJE IZBOLJŠAV V PROCESU PROIZVODNJE, SPREMLJANJE, ANALIZIRANJE IN UVAJANJE UKREPOV V ZVEZI Z ZASTOJI V PRO...

SVETOVALKA POMOČNICA - M/Ž. PRODAJALCI, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SVETOVANJE PRI PRODAJI SPODNJEGA PERILA, PIŽAM IN KOPALK VIŠJEGA KAKOVOSTNEGA RAZRED, UREJANJE TRGOVINE, Iskrenost, marljivost, komunikacijske spretnosti, prilagodljivost, spoštljivost, interes spoznavanja tkanin (teks...

. personal directivo de la administración públicaPODSEKRETAR (M/Ž) V ODDELKU ZA PRAVNE IN KADROVSKE ZADEVE V OKVIRU SEKTORJA ZA FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE KRANJ - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SPREMLJANJE PROGRAMOV V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NEPOSREDNA POMOČ PRI VODENJU STROKOVNIH NALOG NA DELU DELOVNEGA PODROČJA OBČINE,VODENJE IN SODELOVANJE V NAJZAHTEVNEJŠIH PROJEKTNIH SKUPINAH,VODENJE IN ODLOČANJE V NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. vrnitve delavke z bolniškega dopusta, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE PROSTOROV ŠOLE, Kandidati naj dostavijo potrdilo iz kazenske evidence, da niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja ...

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC VII/2 - J017106 - V ENOTI U1 - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, STROKOVNA IN ADMINISTRATIVNA POMOČ PRI DELU UPRAVNEGA ODBORA IN ZNANSTVENEGA SVETA IJS TER PRI DELU STROKOVNIH TELES IN KOMISIJ IJS. DRUGE NALOGE PO NAVODILU VODJE....

. electricistaVODJA PODROČJA PRODAJE PROGRAMA HIŠNIH INŠTALACIJ - M/Ž. ELEKTROINŠTALATER, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODJA PRODAJNEGA PODROČJA VODOVOD IN OGREVANJE; IZDELAVA PONUDB; SPREMLJANJE PROJEKTOV; SODELOVANJE PRI NABAVI MATERIALA H& C; RAZISKAVA TRŽIŠČA ZA NOVE ARTIKLE;  ISKANJE NOVIH KUPCEV;  IZTERJAVA V KOORDINAC...

. contableRAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, ZAPOSLIMO SAMOSTOJNEGA RAČUNOVODJA ZA KRAJŠI DELOVNI ČAS (4 URE) OZ. PO DOGOVORU. DELO OBSEGA VSA RAČUNOVODSKA IN KNJIGOVODSKA PODROČJA IZVAJANJE DNEVNIH KNJIŽENJ, PRIPRAVA ANALITIČNIH EVIDENC, FINANČNIH POROČIL, OBR...

. mecánico de vehículos/mecánica de vehículosAVTOMEHANIK TOVORNIH VOZIL - M/Ž. MEHANIK ZA TOVORNJAKE, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE MEHANIČNIH DEL NA VOZILIH, MONTIRANJE, VGRAJEVANJE, POPRAVLJANJE MOTORJEV, VOZIL, STROJEV IN STROJNE OPREME. SKRB ZA RED IN ČISTOČO TER UREJENO DELOVNO OKOLJE. IZVAJANJE DRUGIH NALOG Z DELOVNEGA PODRO...

Más ofertas: << · 12 · 18 · 21 · 22 · < · 24 · > · 26 · 28 · 33 · 43 · 62 · 100 · 177 · >>