Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,615 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 24

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

133 - SVETOVALEC V REFERATU ZA OSEBNA STANJA IN MIGRACIJE NA ODDELKU ZA UPRAVNE NOTRANJE ZADEVE V UPRAVNI ENOTI KOPER - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo , Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, BESEDILO IN PRIJAVNI OBRAZEC SE NAHAJA NA SPLETNI STRANI WWW.GOV.SI, Znanje italijanskega jezika na višji ravni, izpit iz splošnega upravnega postopka.,

ČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC, SPLOŠNI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 2 meseca, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE SKUPNIH PROSTOROV, HODNIKOV, STRANIŠČ, GARDEROB, OPREME, RAZKUŽEVANJE, ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE SOB IN SANITARIJ UPORABNIKOV, ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE PISARN, SKLADIŠČ IN DRUGIH ...

. operador de calderas/operadora de calderasKURJAČ V KOTLOVNICI - M/Ž. KURJAČ V KOTLOVNICI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, -ZVAJANJE VSEH DEL NA ENERGETSKIH NAPRAVAH. -STALNO UGOTAVLJANJE FIZIČNIH IN DELOVNIH STANJ IN VODENJE SISTEMATIČNEGA PREVENTIVNEGA IN KURATIVNEGA VZDRŽEVANJA DELOVNIH SREDSTEV IN INFRASTRUKTURE. -UPRAV...

. ingeniero civil/ingeniera civilINŽENIR TEHNIČNIH STROK VII/1 (II) (ŠIFRA DM J017029) - M/Ž. INŽENIR GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZDELAVA PROJEKTNIH NALOG IN KOORDINIRANJE IZVEDBE PROJEKTA, IZDELAVA SPECIFIKACIJE ZA GRADBENO - OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA, SODELOVANJE PRI IZDELAVI INVESTICIJSKIH PROGRAMOV, IZDELAVA PONUDBENE DOKUM...

OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, STORITVE NAMENJENE OSEBNI POMOČI UPORABNIKA - NEGA, STORITVE NAMENJENE POMOČI V GOSPODINJSTVU IN DRUGIH DNEVNIH OPRAVILIH, SPREMSTVO, POMOČ PRI KOMUNIKACIJI. , empatičnost, popoldan

132 - SVETOVALEC NA ODDELKU ZA OKOLJE IN PROSTOR, GOSPODARSTVO IN KMETIJSTVO V UPRAVNI ENOTI KOPER - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo , Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, PODROBEN OPIS IN OBRAZEC ZA PRIJAVO SE NAHAJA NA SPLETNI STRANI WWW.GOV.SI, Višja raven znanja italijanskega jezika, strokovni izpit iz splošnega upra...

. economistaSVETOVALEC IKT TVEGANJ (INFORMACIJSKIH IN KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJ) V SEKTORJU VARNOST - M/Ž. EKONOMIST ZA BANČNIŠTVO IN FINANCE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZAGOTAVLJANJE SKLADNOSTI Z NOTRANJIMI/ZUNANJIMI AKTI IN PREDPISI S PODROČJA UPRAVLJANJA IKT TVEGANJ, DOLOČITEV NAGNJENOST K PREVZEMANJU IKT TVEGANJ V SKLADU Z NAGNJENOSTJO K PREVZEMANJU TVEGAN...

PROCESNO APLIKATIVNI INŽENIR - M/Ž. INŽENIRJI KEMIJE, ŽIVILSTVA IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE IN KONTROLIRANJE SVOJEGA DELA V OKVIRU PRISTOJNOSTI , SPREMLJANJE TEHNOLOSˇKIH TRENDOV, VODENJE PROJEKTOV DODELAV, UVAJANJE//UKINJANJE SUROVIN, EMBALAŽE, IZDELKO...

. ingeniero mecánico/ingeniera mecánicaINŽENIR KONSTRUKTER - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, KONSTRUKTER, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SNOVANJE IN KONSTRUIRANJE STROJEV IN TEHNOLOŠKO-PROCESNE OPREME, SAMOSTOJNA IZDELAVA TEHNOLOŠKE DOKUMENTACIJE IN NAVODIL, OPREDELJEVANJE TEHNIČNIH ZNAČILNOSTI (DOLOČANJE POTREBNIH ČASOV POSAMEZNIH...

. economistaSAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2-0 V FINANČNO-RAČUNOVODSKI SLUŽBI NA FILOZOFSKI FAKULTETI - M/Ž. EKONOMIST ZA BANČNIŠTVO IN FINANCE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO USKLAJEVANJE IN KOMPLETIRANJE BANČNEGA IZPISKA V BREME IN DOBRO, KONTIRANJE IN KNJIŽENJE PRILIVOV, SALDAKONTI KUPCEV IN OSTALIH PRILIVOV IN ODLIVOV, KONTIRANJE IN KNJIŽENJE BLAGAJN...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI HRANE, PIJAČ, KRMIL IN TOBAČNIH IZDELKOV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH  POMOŽNIH  DEL  PRI IZDELAVI IN MANIPULACIJI IZDELKOV  TER  MATERIALA V PROIZVODNJI IN V SKLADIŠČU. ZAHTEVNEJŠA  POMO...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - PRIPRAVA VOZILA ZA VOŽNJO, S PREGLEDOM O TEHNIČNI BREZHIBNOSTI VOZILA IN IZPISOM POTREBNE DOKUMENTACIJE - UPRAVLJANJE Z VOZILOM - SKRB ZA TEHNIČNO BREZHIBNOST VOZILA, SKLADNO S DOLOČILI SPLOŠNIH AKTOV  ...

. director de escuela primaria/directora de escuela primariaRAVNATELJ/RAVNATELJICA - M/Ž. RAVNATELJ OSNOVNE ŠOLE, poskusno delo , Določen čas, 60 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE ZAVODA. KANDIDAT/-KA MORA ZA IMENOVANJE NA FUNKCIJO RAVNATELJA/-ICE IZPOLNJEVATI POGOJE V SKLADU S 53. ČLENOM ZAKONA O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA ( URADNI LIST RS. ŠT. 1...

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC V KMETIJSKO TEHNIČNI TRGOVINI - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UGOTAVLJANJE POTREB STRANK, SPODBUJANJE STRANK K NAKUPU IN SVETOVANJE STRANKAM O PRODAJNEM PROGRAMU, CENAH IN DOSTAVI, PRODAJA TRGOVSKEGA BLAGA, PRIPRAVA RAČUNOV IN BELEŽENJE PRODAJE S POMOČJO BLAGAJNE, ZAKLJUČEVANJE BLAGAJ...

. responsable de recursos humanosSAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2 V SEKTORJU ZA KADROVSKE IN SPLOŠNE ZADEVE - M/Ž. SVETOVALEC ZA KADROVANJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO ORGANIZIRA IN KOORDINIRA POSTOPKE S PODROČJA DEJAVNOSTI, KI SO V OBSEGU DEL ORGANIZACIJSKE ENOTE ALI PO NAROČILU VODJE VODI IN ORGANIZIRA AKTIVNOSTI DELOVNIH SKUPIN IN AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO NALO...

IZDELOVALEC BETONSKIH IZDELKOV - M/Ž. UPRAVLJAVCI STROJEV ZA PROIZVODNJO CEMENTNIH, MINERALNIH IN DRUGIH IZDELKOV IZ KAMNA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, IZDELAVA BETONSKIH IZDELKOV OBDELAVA BETONSKIH IZDELKOV, SKLADIŠČENJE, PRIPRAVA ZA TRANSPORT, Kandidat mora imeti voljo do dela in dose...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN EVALVACIJA ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA UPORABNIKOV, NUDENJE PRVE POMOČI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE MEDIKAMENTOZNE TERAPIJE, VZDRŽEVANJE PRIPOMOČKOV ZA OHRANJ...

FINANČNO RAČUNOVODSKI DELAVEC V (J015009) ZA POTREBE SUPAS, PODROČJE ZA EKONOMSKO IN FINANČNO DEJAVNOST, SLUŽBA PLAČILNEGA PROMETA IN BLAGAJNIŠKEGA POSLOVANJA - M/Ž. URADNIKI V RAČUNOVODSTVU IN KNJIGOVODSTVU, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA DOKUMENTOV, KNJIŽENJE PLAČIL, RAČUNOV IN DRUGIH DOKUMENTOV, VODENJE IN USKLAJEVANJE ANALITIČNIH IN SINTETIČNIH EVIDENC, PRIPRAVA RAZNIH POROČIL IN ANALIZ, VSEBINSKA KONTROLA ...

. auxiliar de odontologíaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - M/Ž. ZOBOZDRAVSTVENI ASISTENT, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. do vrnitve začasno odsotna javna uslužbenca na delo, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG SREDNJE MEDICINSKE SESTRE V ZOBOZDRAVSTVENI AMBULANTI (NADOMEŠČANJE ZAČASNO ODSOTNEGA JAVNEGA USLUŽBENCA), k vlogi je potrebn...

. director de productos/directora de productosPRODUKTNI VODJA - M/Ž. PRODUKTNI VODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE IN NADZIRANJE NA DODELJENEM TEHNIČNO MARKETINŠKEM PODROČJU, SKRB ZA OPTIMALNI PRODAJNI ASORTIMAN IZDELKOV, PREDLAGANJE RAZVOJA OZ. UKINITVE IZDELKOV, IZDELAVA PLANOV, IZDAJA...

POSLOVODJA V KMETIJSKO VRTNARSKI TRGOVINI - M/Ž. TRGOVSKI POSLOVODJE, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, -VODENJE TRGOVINE -NAROČANJE BLAGA -PRODAJANJE BLAGA -PREVZEM BLAGA IN DELANJE KALKULACIJ -SKRB ZA VZDRŽEVANJE BLAGA -OPRAVLJA DRUGA DELA PO NAVODILIH NADREJENGA, OPRAVLJEN IZPIT FFS,

. conserje de edificioVZDRŽEVALEC ŠPORTNE INFRASTRUKTURE - M/Ž. OSKRBNIK - VZDRŽEVALEC ŠPORTNIH OBJEKTOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO NA PROSTEM, DELO V OBJEKTIH, OBČASNO DELO NA VIŠINI, OBČASNO DELO S KEMIKALIJAMI, OBČASNO DVIGOVANJE IN PRENAŠANJE TEŽJIH BREMEN, DELO S HOBI STROJČKI, PO POTREBI DVOIZMENSKI DELOVNI ČAS...

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2 V SEKTORJU ZA PROSTORSKO IN TEHNIČNO PRIPRAVO PROJEKTOV - M/Ž. GRADBENI NADZORNIKI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO ORGANIZIRA IN KOORDINIRA POSTOPKE S PODROČJA DEL IN NALOG VODENJA PRIPRAVE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, IZDELAVE IN KOORDINACIJE TER ORGANIZIRANJE PRIPRAVE IN IZDELAVE STROKOVNIH PODLAG, VODENJA POSTOPKOV ZA ...

ČISTILEC PROSTOROV NA BS MOL SLOVENIJA - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMETANJE, SESANJE, POMIVANJE IN LOŠČENJE TAL, POHIŠTVA IN DRUGIH PREDMETOV V ZGRADBI, ČIŠČENJE KOPALNIC, ZAMENJAVO BRISAČ, MILA IN PODO...

. administrador de fincas/administradora de fincasOPERATIVNI UPRAVNIK - M/Ž. UPRAVNIK NEPREMIČNIN, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZELO ZAHTEVNIH OPERATIVNIH DEL IZ PODROČJA UPRAVLJANJA NA SEDEŽU DRUŽBE IN NA TERENU, SKRB ZA NEMOTENO IN VARNO OBRATOVANJE NEPREMIČNINE STAVB OZIROMA OBJEKTOV, NAPRAV, OPREME, Osebna urejenost, komunik...

. director de restaurante/directora de restauranteVODJA GOSTINSTVA - M/Ž. VODJA V GOSTINSTVU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, VODENJE, ORGANIZIRANJE IN NADZIRANJE DELA V GOSTINSTVU IN STREŽBI HOTELA RAZPOREJANJE ZAPOSLENIH,  OBLIKOVANJE PREHRANSKE PONUDBE,  IZVAJANJE HACCP,  IZVAJANJE INVENTURE,  SKRB ZA OSNOVNA S...

. camarero de pisos/camarera de pisosSOBAR - M/Ž. SOBAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE SOB, APARTMAJEV IN OSTALIH PROSTOROV V HOTELU,  PRANJE, LIKANJE IN ZLAGANJE PERILA,  UREJANJE SAVNE,  OSTALA DELA PO NALOGU NADREJENEGA., PRIDNOST, ODGOVORNOST, ZAVZETOST IN MOTIVIRANOST ZA DELO. PO IZTEKU P...

ODGOVORNA OSEBA ZA FFS IN PRODAJALEC - M/Ž. PRODAJALCI, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, -SKRBI ZA POSLOVANJE S FFS -REDNO PREGLEDUJE FFS (ROKI, KVALITETA) -SPREMLJA ZAKONODAJO FFS -IZDAJA IN PRODAJA FFS -SVETUJE KUPCEM -POLNI POLICE Z BLAGOM -OPRAVLJA DRUGA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA, ,

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC V PAPIRNICI - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRODAJA BLAGA V PAPIRNICI, FOTOKOPIRANJE, DELO Z BLAGAJNO IN RAČUNALNIKOM, SKRB ZA ČISTOČO IN UREJENOST PRODAJALNE,..., Pričakujemo odgovornost, poštenost in prijaznost. Prijavo in življenjepis pošljite čimprej na naslov:...

. arquitecto/arquitectaPROJEKTANT VISOKIH GRADENJ - M/Ž. ARHITEKT PROJEKTANT, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, RISANJE LEGALIZACIJ, PRIPRAVA VODILNIH NAČRTOV, OBDELOVANJE PZI NAČRTOV ZAHTEVNIH OBJEKTOV, IZDELAVA POPISOV, TOPLOTNIH IZRAČUNOV IN IZRAČUNOV AKUSTIKE, ARCHICAD, AUTOCAD,

Más ofertas: << · 12 · 18 · 21 · 22 · < · 24 · > · 26 · 28 · 32 · 40 · 56 · 89 · >>