Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,854 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 12

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Declarantes o gestores de aduanaSAMOSTOJNI REFERENT - M/Ž. REFERENT ZA IZVOZ IN UVOZ, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREMLJANJE, PROUČEVANJE IN PRIDOBIVANJE ŠPEDITERSKIH, AGENCIJSKIH IN TRANSPORTNIH POSLOV., Za zasedbo delovnega mesta se zahteva izobrazba: ekonomist ali drugi ustrezni poklici s področja dela višješolskega...
 • UČITELJ MATEMATIKE - M/Ž. UČITELJ MATEMATIKE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 5, IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO ZA PREDMETNA PODROČJA MATEMATIKE – MATEMATIČNA PISMENOST.LETNE PRIPRAVE ZA PROGRAM MATEMATIČNE PISMENOSTI.PRIPRAVE ZA DNEVE DEJAVNOSTI.PRIPRAVE...
 • . Médicos especialistasZDRAVNIK SPECIALIST INFEKTOLOGIJE - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST INFEKTOLOGIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG S STROKOVNEGA PODROČJA., Kandidati morajo poleg pogojev, določenih z zakonom izpolnjevati še posebne pogoje: končana Medicinska fakulteta - doktor medicine,...
 • . Agricultores y trabajadores calificados de huertas, invernaderos, viveros y jardinesDELAVEC NA UREJANJU OKOLJA - SKUPINOVODJA - M/Ž. VRTNARJI IN DREVESNIČARJI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - KOŠNJA TRAVNATNIH POVRŠIN OB PROIZVODNIH HALAH, PARKIRIŠČIH - OBREZOVANJE OKRASNEGA GRMIČEVJA, DREVJA - ČIŠČENJE - POMETANJE PARKIRIŠČ, PROMETNIH POTI V OKVIRU ZGO, ZIMSKEM ČASU...
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesDELAVEC-VILIČARIST V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE VSEH DEL ZA FUNKCIONIRANJE PROIZVODNE LINIJE IN DELA VILIČARISTA, zaželen izpit za viličarja, večizmensko delo tudi med vikendi,
 • . Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafesH027001 SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA PRIPRAVO POSTOPKOV JAVNIH NAROČIL, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE,PRIDOBIVANJE IN IZVAJANJE PODROČNE RAZISKOVALNE-RAZVOJNE DEJAVNOSTI IN IZVAJANJE VEČJIH NACIONALNIH TER EU PROJEKTOV,SODELOVANJE PRI...
 • . Educadores para necesidades especialesUČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ VII/2 - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI ZA UČENCE Z ODLOČBAMI O USMERITVI IN OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG V SKLADU Z LDN ŠOLE, PREDVIDEN ZAČETEK DELA: 1. 9. 2018. PROF. SPECIALNE IN REHABILITACIJSKE PEDAGOGIKE...
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesPRODAJALEC - OPTIK - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SVETOVANJE IN PRODAJA KOREKCIJSKEGA STEKLA, ZNA PREBRATI IZVID MERJENJA DIOPTRIJE, DELO Z RAČUNALNIKOM S PROGRAMOM ZA MALOPRODAJO, REŠEVANJE EVENTUELNIH REKLAMACIJ Z OSEBJEM IZ TEHNIKE., Okvirna mesečna bruto plača:...
 • . Maestros de enseñanza primariaUČITELJ PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas oz. prihoda delavke, skrajšan delovni čas, 35, POUČEVANJE V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA, strokovni izpit VIZ, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku (za prijavo zadostuje izjava, potrdila...
 • . Maestros preescolaresDIPL. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev oz. nadomeščanje porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40, DELO V SKUPINI PREDŠOLSKIH OTROK, SODELOVANJE S STARŠI, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT IZ VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA,
 • . Otros profesores de músicaUČITELJ TOLKAL - M/Ž. UČITELJ TOLKAL, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, POUČEVANJE TOLKAL IN IZVAJANJE DRUGEGA DELA V SKLADU Z VELJAVNO ZAKONODAJO IN VELJAVNIMI PREDPISI, PRIČETEK 1.9.2018, Prilogi: potrdilo iz kazenske evidence in potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku za kaznivo...
 • . Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafesVARUHINJA I - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. 31.12.2018 z možnostjo podaljšanja, polni delovni čas, 40, ZAHTEVNO IZVAJANJE VARSTVA, SOCIALNE OSKRBE IN PROSTOČASNIH AKTIVNOSTI TER SODELOVANJE V PROGRAMU VODENJA UPORABNIKOV, VODENJE IZVAJANJA...
 • UČITELJ PREDMETNEGA POUKA ZA IZVAJANJE VZGOJNO–IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA PODROČJU SLOVENŠČINE IN ZA VODENJE ODDELKA PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas oz. do 31.08.2019, skrajšan delovni čas, 35, UČITELJ PREDMETNEGA POUKA (M/Ž) ZA IZVAJANJE VZGOJNO–IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA PODROČJU SLOVENŠČINE IN ZA VODENJE ODDELKA PODALJŠANEGA BIVANJA, Izobrazbeni pogoji: univerzitetna...
 • . Otros profesores de músicaUČITELJ TOLKAL - M/Ž. UČITELJ TOLKAL, poskusno delo , Določen čas oz. 31.8.2019, pričetek: 1. 9. 2018, skrajšan delovni čas, 4, POUČEVANJE TOLKAL IN IZVAJANJE DRUGEGA DELA V SKLADU Z VELJAVNO ZAKONODAJO IN VELJAVNIMI PREDPISI, Prilogi: potrdilo iz kazenske evidence in potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku...
 • . Supervisores de mantenimiento y limpieza en oficinas, hoteles y otros establecimientosGOSPODINJEC NA PŠ ZAVRATEC - M/Ž. EKONOM, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 8, OPRAVLJANE DEL GOSPODINJCA, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo, da ni v kazenskem postopku (za prijavo zadostuje izjava, potrdila dostavite v primeru, da ste izbrani na prosto DM), prijave sprejemamo izključno po elektronski...
 • . Educadores para necesidades especialesUČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo , Določen čas oz. do 31. 8. 2019, skrajšan delovni čas, 32, POUČEVANJE, Zaposlitev je za določen čas, od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019, za krajši delovni čas, 32.4 ur na teden. V prijavi navedite številko obvestila o prostem delovnem mestu,...
 • . Directores de ventas y comercializaciónVODJA PRODAJE - M/Ž. VODJA PRODAJE, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OBLIKOVANJE IN SPREMLJANJE PRODAJNE STRATEGIJE SKLADNO S SMERNICAMI DRUŽBE UČINKOVITO IZVAJANJE PRODAJNIH AKTIVNOSTI PRED, MED IN PO PRODAJI SKLEPANJE PRODAJNIH POGODB VODENJE IN RAZVOJ SODELOVANJA...
 • . EconomistasPOOBLAŠČENEC POSLOVODSTVA - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI VODENJU, NAČRTOVANJU, ORGANIZIRANJU, KOORDINIRANJU, OPTIMIZIRANJU IN NADZIRANJU DELA NA RAZLIČNIH PODROČJIH DELOVANJA, Za zasedbo delovnega mesta se zahteva izobrazba univerzitetni diplomirani...
 • . Médicos especialistasZDRAVNIK SPECIALIST NEVROLOGIJE - M/Ž. NEVROLOG, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG S STROKOVNEGA PODROČJA., Kandidati morajo poleg pogojev, določenih z zakonom izpolnjevati še posebne pogoje: končana Medicinska fakulteta - doktor medicine, opravljen specialistični izpit...
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 2 meseca, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE BOLNIKA PO PROCESNI METODI DELA V RAZLIČNIH STANJIH ZDRAVJA, PRIPRAVA NA DIAGNOSTIČNE IN TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE, OPRAVLJANJE DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH...
 • . Otros profesores de músicaUČITELJ VIOLONČELA - M/Ž. UČITELJ VIOLONČELA, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, POUČEVANJE VIOLONČELA, Kandidati naj predložijo: življenjepis s kontaktnimi podatki, dokazila o ustreznosti izobrazbe in strokovnem izpitu, potrdilo o nekaznovanosti. Veselje do dela z otroci, vešč komunikacije...
 • RAČUNALNIKAR ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI - M/Ž. RAČUNALNIKAR-ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2019, skrajšan delovni čas, 12, SKRB ZA RAČUNALNIŠKO IN PROGRAMSKO OPREMO ZAPOSLENIH, VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE IN PROGRAMSKE OPREME V ZAVODU, VZDRŽEVANJE...
 • . Operadores de máquinas y de instalaciones fijas no clasificados bajo otros epígrafesPOSLUŽEVALEC STROJEV - M/Ž. DRUGI UPRAVLJAVCI STROJEV IN NAPRAV, D. N., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE TEHNOLOŠKIH OPERACIJ NA STISKALNICAH, VARILNIH STROJIH ZA TOČKOVNO VARJENJE, MONTAŽA SKLOPOV IN PODSKLOPOV, OSKRBA DEL. MESTA Z MATERIALOM, POLIZDELKI IN TRANSPORTNO...
 • . CocinerosKUHAR - M/Ž. KUHAR, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2019, polni delovni čas, 40, DELA KUHARJA NA OŠ NA PODLAGI SISTEMATIZACIJE DEL IN NALOG (PRIPRAVA ŠOL. MALIC, KOSIL, DIETNIH OBROKOV,...), KANDIDATI NAJ K PROŠNJI PRILOŽIJO POTRDILO O KONČANI IZOBRAZBI, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI....
 • . Maestros de enseñanza primariaUČITELJ V OPB IN JUTRANJEM VARSTVU - M/Ž. UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019, polni delovni čas, 40, UČITELJ V OPB IN JUTRANJEM VARSTVU, IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG DOLOČENIH Z LDN IN PO NAVODILIH RAVNATELJA, strokovni izpit iz...
 • UČITELJICA IP ITALIJANŠČINA - M/Ž. UČITELJ ITALIJANŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 3, POUČEVANJE IP ITALIJANŠČINA, strokovni izpit VIZ, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo, da ni v kazenskem postopku (za prijavo zadostuje izjava, potrdila dostavite v primeru, da...
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesDELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, MONTAŽA MANJŠIH IZDELKOV, NAVIJANJE, KONČNA KONTROLA IZDELKOV, Pripravljenost na delo v 4 izmenah, III. ali II stopnja raznih poklicev, Dober vid, ročne...
 • . Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafesVARUHINJA II - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo 1 mesec, Določen čas oz. 31.12.2018 z možnostjo podaljašnja, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VARSTVA, SOCIALNE OSKRBE IN PROSTOČASNIH AKTIVNOSTI UPORABNIKOV TER SODELOVANJE V PROGRAMU VODENJA UPORABNIKOV, VODENJE IZVAJANJA...
 • . Profesionales del trabajo socialSTROKOVNI DELAVEC ZA JAVNA POOBLASTILA - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. do vrnitve strokovne delavke iz porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40, OPRAVLJA NAJZAHTEVNEJŠE NALOGE, KI POMENIJO UGOTAVLJANJE DEJANSKEGA STANJA, VODI POSTOPKE, ODLOČA O PRAVICAH IN OBVEZNOSTIH, SVETUJE V POSTOPKU,...
 • VZGOJITELJ V DIJAŠKEM DOMU - M/Ž. VZGOJITELJ V DIJAŠKEM DOMU, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40, VZGOJITELJ V DIJAŠKEM DOMU, Opravljen strokovni izpit v VIZ, pedagoško andragoška izobrazba, nekaznovanost zaradi kaznivega dejanja in nekaznovanost zoper spolno nedotakljivost.,
Más ofertas: << · 6 · 9 · 10 · < · 12 · > · 14 · 17 · 22 · 33 · 54 · >>