Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,419 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 12

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILKA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE ŠOLSKIH PROSTOROV., DOKONČANA OSNOVNA ŠOLA, OBVEZNO ZNANJE SLOVENSKEGA JEZIKA, MOTIVIRANOST, MARLJIVOST, SMISEL ZA KOMUNIKACIJO Z OTROKI, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI IN SPOLNI NEDOTAKLJIVOSTI. PRIČETEK DELA Z DNE...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaAVTOPREVOZNIK - M/Ž. VOZNIK AVTOTRANSPORTERJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZAPOSLIMO OSEBO, KI BO NOVA IN RABLJENA VOZILA PREVAŽALA IZKLJUČNO PO SLOVENIJI. PREVOZ BO OPRAVLJALA Z VLEKO IN PRIKLOPNIKOM. NALOGE : SKRB ZA PRAVILNO NAKLADANJE IN RAZKLADANJE VOZIL, VODENJE PREVOZNIH LIST...

. recepcionista de centro de atención médica/recepcionista de centro de atención médicaRECEPTOR V WELLNESSU - M/Ž. RECEPTOR V WELLNESS CENTRU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SPREJEM GOSTOV IN REZERVACIJ NA WELLNESS RECEPCIJI IN PO TELEFONU. OSEBNO IN TELEFONSKO SVETOVANJE STRANKAM O STORITVAH IN IZDELKIH WELLNESS CENTRA. UČINKOVITO UREJANJE REZERVACIJ V REZERVACIJSKEM SIS...

. auxiliar de enfermeríaE035017 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI (ODDELEK ZA KIRURGIJO) - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG SREDNJE MEDICINSKE SESTRE V NEGOVALNI ENOTI, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V RAZLIČNIH STANJIH ZDRAVJA IN BOLEZNI TER RAZLIČNIH ŽIVLJENJSKIH OBDOBJIH. SODEL...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ MATEMATIKE IN RAČUNALNIŠTVA - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO; - NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA; - OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIM DELOM V SKLADU Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM; - OPRAV...

. asistente en educación especialSPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH UČENCEV IN DIJAKOV - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V VRTCU, poskusno delo , Določen čas  oz. od 6. 12. 2021 do spremembe zapisnika multidisciplinarnega tima oz. izpisa o, polni delovni čas, 40, SPREMLJEVALEC SE SEZNANJA S PROBLEMATIKO OTROKA S POSEBNIMI POTREBAMI, SPREJEMA OTROKA OD STARŠEV IN GA NA KONCU...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 20, POUČEVANJE V OPB, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DOLOČENIH S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM, TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA, ,

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaPRIUČEN DELAVEC V PRAŠNI LAKIRNICI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA KOSOV NA LAKIRANJE, OBEŠANJE KOSOV NA LAKIRNO LINIJO, POBIRANJE KOSOV, KONTROLA KOSOV, PRIPRAVA KOSOV ZA NADALJNE OPERACIJE, VODENJE SPREMNE DOK...

UČITELJ KEMIJE IN NARAVOSLOVJA TER LABORANT - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 7 mesecev, 19 dni oz. do 31.08.2022, skrajšan delovni čas, 27, POUČEVANJE KEMIJE IN NARAVOSLOVJA IN DELO LABORANTA, IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V SKLADU Z LDN IN OSTALA DELA PO NAVODIL...

. ingeniero técnico de mecánica/ingeniera técnica de mecánicaTEHNIČNI DELAVEC II - STROJNIK - M/Ž. TEHNIK ZA STROJNIŠTVO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NAVODIL ZA OBRATOVANJE IN ODGOVORNOST ZA IZPOLNJEVANJE POGOJEV ZA OBRATOVANJE, UPRAVLJANJE Z VZPENJAČO – NADZOROVANJE DELOVANJA IN ZAGOTAVLJANJE VARNOSTNIH UKREPOV PRI UPORABI NAPRAVE, VODENJE DOKUME...

. técnico audiovisual/técnica audiovisualOBLIKOVALEC ZVOKA IN VIDEO OPREME - M/Ž. SVETOVALEC - IZVAJALEC NAMESTITVE AVDIO-, VIDEO- IN MULTIMEDIJSKIH SISTEMOV, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, -SODELUJE PRI SNEMANJU SCENSKE GLASBE IN AVDIO VIDEO EFEKTOV -SODELUJE PRI PRIPRAVI SCENARIJA ZVOČNIH IN AVDIO VIDEO EFEKTOV -UPRAVLJA Z VSE...

. representante comercialKOMERCIALIST - M/Ž. KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OBDELAVA POVPRAŠEVANJ IN NAROČIL, PRIPRAVA PONUDB, KOORDINACIJA S PROIZVODNJO, DELO S TUJIMI TRGI, IZDELAVA KALKULACIJ ..., DELO V STIMULATIVNEM DELOVNEM OKOLJU, MOŽNOST NAPREDOVANJA,., dopoldan

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR NEGOVALEC I - NEGA III IN IV (F024001) - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. nadomeščanje odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV Z ZDRAVSTVENO NEGO III IN IV; OPRAVLJANJE DELOVNIH NALOG V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC IN V SKLADU Z AKTIVNOS...

UPRAVLJALEC ČISTILNE NAPRAVE - M/Ž. UPRAVLJAVCI SEŽIGALNIH, ČISTILNIH NAPRAV ZA VODO IPD., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SKRB ZA NEMOTENO DELOVANJE ČISTILNE NAPRAVE, SPREMLJANJE IN IZVRŠEVANJE FAZ DELOVNEGA PROCESA, KONTROLIRANJE PRETOČNOSTI ODPADNIH VODA, SODELOVANJE PRI JEMANJU VZORCEV...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III, E037020, INTERNA KLINIKA, ODDELEK INTENZIVNE INTERNE MEDICINE - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. oz. do vrnitve začasno odsotnega delavca., polni delovni čas, 40, -NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI III, V PROSTORIH – ENO...

. representante comercialTRGOVSKI POTNIK - M/Ž. TRGOVSKI POTNIK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO S STRANKAMI NA TERENU(SKLEPANJE POGODB, PRIPRAVA PONUDB, SEZNANJANJE KUPCEV Z AKCIJAMI, SKRB ZA REDNA PLAČILA), POSPEŠEVANJE PRODAJE, ZBIRANJE IN POSREDOVANJE INFORMACIJ S TRGA, VODENJE POROČIL, MARKE...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III, E037020, INTERNA KLINIKA, ODDELEK INTENZIVNE INTERNE MEDICINE - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. oz. do vrnitve začasno odsotnega delavca., polni delovni čas, 40, -NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI III, V PROSTORIH – ENO...

. masajistaMASER - M/Ž. MASER, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIJAZEN SPREJEM GOSTOV IN PONUDBA STORITEV, -ZVAJANJE RAZLIČNIH MASAŽ IN WELLNESS RITUALOV, SVETOVANJE GOSTU IN SKRB ZA DOBRO POČUTJE GOSTOV, ZVAJANJE STANDARDOV, NAVODIL IN NORMATIVOV, OSTALA DELA PO NALOGU NADREJENEGA. , Zaž...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI, ZA POTREBE KLINIKE ZA INFRKCIJSKE BOLEZNI IN VROČINSKA STANJA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI NEGI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZA...

. asesor jurídico/asesora jurídicaVIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) – STROKOVNI SODELAVEC - M/Ž. PRAVNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI SODNIK, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE., Prosto delovno mesto pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, OE Okrajno sodišče na...

J017104 - SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (III), V ENOTI ZA DOMOZNANSTVO IN POSEBNE ZBIRKE - M/Ž. BIBLIOTEKARJI, DOKUMENTALISTI IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIDOBIVANJE DOMOZNANSKEGA IN DRUGEGA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA. BIBLIOGRAFSKA OBDELAVA IN REDAKCIJA DOMOZNANSKEGA IN DRUGEGA GRADIVA. POSREDOVANJE INFORMACIJ. IZOBRAŽEVANJE UPORABNIKOV IN SODELOVANJE PRI I...

KNJIGOVODJA V. - M/Ž. KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, DELO SE NANAŠA NA POMOČ RAČUNOVODSTVU, KNJIGOVODSTVU (IZSTAVA RAČUNOV, OBRAČUN POTNIH NALOGOV, POMOČ PRI PRIPRAVI ZAHTEVKOV, SKENIRANJE DOKUMENTOV, ITD...). VLOGI PRILOŽITE ...

. personal directivo de la administración públicaVIŠJI SVETOVALEC V DIREKTORATU ZA SISTEM DAVČNIH, CARINSKIH IN DRUGIH JAVNIH PRIHODKOV, SEKTORJU ZA UPRAVNI POSTOPEK NA II. STOPNJI S PODROČJA CARINSKIH IN DAVČNIH ZADEV V ODDELKU ZA UPRAVNI POSTOPEK NA DRUGI STOPNJI S PODROČJA CARIN IN PRISILNE IZTERJAVE. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, POROČIL IN DRUGIH ZAHTEVNIH GRADIV, -VODENJE ZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKOV NA DRUGI...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, -PRIPRAVA MATERIALA ZA VARILNE NALOGE ,VODENJE SKLADIŠČNEGA POSLOVANJA, SORTIRANJE ELEMENTOV IN ZLAGANJE V SKLADIŠČNE REGALE, ZBIRANJE MATERIALA IN DOSTAVA NA ODLAGALNA IN DELOVNA MESTA, PREGLED KOLIČINE ZALOG, ENOSTAVNA...

. trabajador social/trabajadora socialSTROKOVNI DELAVEC V PROGRAMU - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZVEZA PARAPLEGIKOV SLOVENIJE IŠČE NOVEGA STROKOVNEGA DELAVCA (M/Ž) ZA OPRAVLJANJE DELA V SOCIALNOVARSTVENIH IN DRUGIH PROGRAMIH ZVEZE.  DELOVNO MESTO ZAJEMA TUDI STROKOVNO POMOČ DRUGIM DELAVCEM ZVEZE IN DRUŠT...

. vigilante de seguridadVARNOSTNIK - RECEPTOR - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VAROVANJE OBJEKTOV IN PREMOŽENJA, RECEPTORSKA DELA, OBHODNO VAROVANJE IN VIDEONADZOR, SPREJEM IN USMERJANJE STRANK, TELEFONSKI KLICI., Urejenost, komunikativnost, prijaznost, poštenost. Kandidat mora imeti NPK varnostnik., dvoi...

DELO V PROIZVODNJI - M/Ž. IZDELOVALCI OBUTVE, USNJENE GALANTERIJE IPD., poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, OBDELAVA PLASTIKE (PUR), BRIZGANJE MATERIALA, BRUŠENJE PODPLATOV, OBREZOVANJE PODPLATOV, OBDELAVA PLASTIKE (PE), SORTIRANJE POLIZDELKOV IN PREMEŠČANJE V BOKSE…, VEČIZMENSKO DELO, 40 UR/TE...

J017104 - SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (III), V ENOTI ZA DOMOZNANSTVO IN POSEBNE ZBIRKE - M/Ž. BIBLIOTEKARJI, DOKUMENTALISTI IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIDOBIVANJE DOMOZNANSKEGA IN DRUGEGA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA. BIBLIOGRAFSKA OBDELAVA IN REDAKCIJA DOMOZNANSKEGA IN DRUGEGA GRADIVA. POSREDOVANJE INFORMACIJ. IZOBRAŽEVANJE UPORABNIKOV IN SODELOVANJE PRI I...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaPOMOŽNI DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo , Določen čas, 5 mesecev, polni delovni čas, 40, MANJ ZAHTEVNA DELA V PROIZVODNJI – POMOČ PRI VARJENJU, BRUŠENJU IN SESTAVLJANJU RAZLIČNIH KOMPONENT MOŽNOST POGODBE ZA NEDOLOČEN ČAS, MOŽNOST NAPREDOVANJA, ,

. operador de esmeriladora/operadora de esmeriladoraOPERATER NA OBDELOVALNIH STROJIH-BRUSILEC - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV ZA BRUŠENJE KOVIN, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ROKOVANJE S STROJI IN NAPRAVAMI, PLOSKOVNO BRUŠENJE DELOV ZA ORODJA ZA ŠTANCANJE, BRUŠENJE IN OSTRENJE REZILNIH DELOV ZA VZDRŽEVANJE ORODIJ, IZPOLNJEVANJE TEHNOLOŠKE IN KONTROLNE DOKUMENTACIJE, IZVAJANJ...

Más ofertas: << · 6 · 9 · 10 · < · 12 · > · 14 · 16 · 20 · 29 · 46 · 80 · >>