Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,677 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 12

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. ayudante de cocinaPOMOČNIK DIETNEGA KUHARJA - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40,  VZDRŽEVANJE KUHINJSKIH PRIPOMOČKOV IN OPREME PO SANITARNIH PRAVILIH, POMOČ PRI PRIPRAVI, KUHANJU NAVADNE IN DIETNE HRANE PO JEDILNIKIH, PRIPRAVA VZORCEV HRANE PO PRAVILIH HACCP, POMIVANJE BELE IN ...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV I IN II KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE TER NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACI...

. mecánico de vehículos/mecánica de vehículosAVTOSERVISER - M/Ž. AVTOSERVISER, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POPRAVILO IN VZDRŽEVANJE VOZIL, MENJAVA NADOMESTNIH DELOV, TESTIRANJE, PREGLEDOVANJE DELOV MOTORJA ALI CELOTNIH MOTORJEV VOZIL, VGRAJEVANJE, PREGLEDOVANJE, ZAMENJAVA POKVARJENIH DELOV MOTORNIH VOZIL. SERVISIRANJE IN ...

. ingeniero eléctrico/ingeniera eléctricaPROJEKTANT ELEKTRO INSTALACIJ - POOBLAŠČENI INŽENIR IZS - M/Ž. INŽENIR ELEKTROTEHNIKE, PROJEKTANT, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PROJEKTIRANJE ELEKTRO OPREME IN INSTALACIJ, - IZDELAVA TEHNIČNIH NAČRTOV IN IZRAČUNOV, - SPREMLJANJE, TEHNOLOŠKO DEFINIRANJE IN DOKUMENTIRANJE TER VREDNOTENJE PROJEKTOV. PRIČAKUJEMO: DELO S P...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST PPD1 - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST URGENTNE MEDICINE, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE IN ORGANIZIRANJE DELA V ENOTI NMP (V AMBULANTI IN NA TERENU) IPD., Vpis v register zdravnikov pri Zdravniški zbornici Slovenije, veljavna licenca iz  urgentne medicine.,

. recepcionista de alojamientos turísticosVODJA RECEPCIJE - M/Ž. VODJA RECEPCIJE V HOTELU, poskusno delo 12 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRA IN S STROKOVNIH VIDIKOV VODI DELOVNI PROCES V RECEPCIJI - KOORDINIRA IN NADZIRA DELO V RECEPCIJI, RAZPORED DELA, REALIZACIJA PLANA - UVELJAVLJA POTREBNE UKREPE ZA STROKOVNO, PRAVILNO IN PR...

VODJA IZMENE - M/Ž. NADZORNIKI V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE IN ORGANIZIRANJE PROIZVODNEGA PROCESA IZMENE PRI PREDELOVANJU KOVINE V AVTOMOBILSKI INDUSTRIJI, NADZIRANJE IN MOTIVIRANJE DELAVCEV V IZMENI, IZOBRAŽEVANJE DELAVCEV, DNEVNI NAD...

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoUPRAVLJALEC OBDELOVALNIH STROJEV (CNC OPERATER) - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE CNC STROJA  IN ODPRAVA MANJŠIH NAPAK, ODDAJA ELEMENTOV IN SKLOPOV V NADALJNJI TEHNOLOŠKI POSTOPEK SKUPAJ S TEHNIČNO DOKUMENTACIJO., , dvoizmensko

. vendedor de gasolinera/vendedora de gasolineraPRODAJALEC NA BENCINSKI ČRPALKI - M/Ž. PRODAJALEC NA BENCINSKI ČRPALKI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, prodajalec - svetovalec na bencinskem servisu OMV v Dobrenju, delo na blagajni, prodaja vinjet, prodaja raznih artiklov, prodaja srečk, priprava napitkov v lokalu, ki je v sklopu servisa;, lokacija delo...

ANALITIK/ANALITIČARKA HIDROGRAFSKIH PODATKOV - M/Ž. SISTEMSKI ANALITIKI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NUDIMO STORITVE NA PODROČJU HIDROGRAFIJE IN OBDELAVE HIDROGRAFSKIH PODATKOV.GRE ZA PROSTORSKE PODATKE OBSTOJEČE PODVODNE INFRASTRUKTURE (NPR. PLINOVODI, KABLI), PODATKE O MORSKEM DNU ZA NAČRTOVANJE NOVIH VETRN...

OBLIKOVALEC KOVIN VARILEC - M/Ž. VARILCI IPD., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, -VARJENJE TANKIH PLOČEVIN PO MIG – MAG POSTOPKU -OPRAVLJANJE KLJUČAVNIČARSKIH OPRAVIL -SKRBNO RAVNANJE Z MERILNIMI SREDSTVI IN ORODJI, KI SO MU ZAUPANA -UREJANJE DELOVNEGA MESTA -OBVEŠČANJE VODJE KAKOVOSTI ALI NADRE...

. técnico de redes de TIC/técnica de redes de TICSTROKOVNI SODELAVEC VII/2 (II) - M/Ž. VZDRŽEVALEC SISTEMSKE PROGRAMSKE OPREME, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE, NAČRTOVANJE, RAZVIJANJE, RAZISKOVANJE, IMPLEMENTACIJA IN VZDRŽEVANJE PROGRAMSKE OPREME, SODELOVANJE PRI SISTEMSKI ANALIZI IN PROJEKTIRANJU NOVIH SISTEMOV, PREDLAGANJE SPREM...

. ingeniero mecánico/ingeniera mecánicaVODJA VZDRŽEVANJA STROJEV IN NAPRAV - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, VODJA DEL, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, VODENJE, ORGANIZIRANJE IN NADZIRANJE DELA NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU, PRIPRAVLJANJE IN IZVAJANJE PLANOV PREVENTIVNEGA IN KURATIVNEGA VZDRŽEVANJA STROJEV, NAPRAV IN ORODIJ, PLANIRANJE POTREB ...

. ingeniero técnico en electricidad/ingeniera técnica en electricidadUPRAVLJALEC OBRATA VODARNE II. - M/Ž. ELEKTROTEHNIK, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, KONTROLA OSKRBE Z VODO NA VODOOSKRBNIH OBJEKTIH, KONTROLA OBRATOVANJA VSEH UF NAPRAV Z VSEMI SPREMLJAJOČIMI DEJAVNOSTMI ČIŠČENJA VODE Z UF, ROKOVANJE S KEMIKALIJAMI, ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE ODVZEMNEGA OBJEKTA, B...

TAPETNIK - M/Ž. TAPETNIKI IPD., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE STROJA ZA RAZREZ MATERIALOV PRILAGAJANJE IN VGRAJEVANJE PREVLEK IN OBLAZINJENJA ZA SEDEŽE IN DRUGO OPREMO NA VOZILIH, IZDELOVANJE ŽIMNIC IZVAJANJE DELOVNIH OPERACIJ V PROIZVODNEM PROCESU (LEP...

VIŠJI RAZISKOVALEC - H017013 (ŠDM:2002708) - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.12.2023, skrajšan delovni čas, 8, IZVAJA PROJEKTE ZNANSTVENEGA IN RAZISKOVALNEGA DELA. SODELUJE PRI OBLIKOVANJU RAZISKOVALNIH PROGRAMOV. STROKOVNO SODELUJE Z NAROČNIKI RAZISKOVALNIH NALOG. PRIPRAVLJ...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V PROIZVODNJI V LOGATCU - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVEDBA PLANIRANE PROIZVODNJE V SKLADU S SOP, OPRAVLJANJE DELA NA NAČIN, DA NE OGROŽA SEBE IN DRUGIH, OSNOVNO POZNAVANJE IN OPRAVLJANJE DELA V PROIZVODNIH ODDELKIH, UPRA...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI I, II - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG V  SLUŽBI ZDRAVSTVENE NEGE ZA NEINVAZIVNO VENTILACIJO, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV PRETEŽNO VIŠJIH KATEGORIJ ZAHTEVNO...

. mecánico de vehículos/mecánica de vehículosAVTOSERVISER – AVTOMEHANIK – LJUBLJANA - M/Ž. AVTOSERVISER, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - REDNO SERVISIRANJE IN VZDRŽEVANJE VOZIL,- DIAGNOSTICIRANJE,- GARANCIJSKA TER OSTALA MEHANIČNA POPRAVILA NAPAK IN OKVAR., Pričakujemo: - Najmanj 2 leti delovnih izkušenj s področja servisiranja motornih vozil (izkušnje z blagov...

REFERENT V SKLADIŠČU - M/Ž. SKLADIŠČNIKI IN URADNIKI ZA NABAVO IN PRODAJO, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREJEM STRANK IN SVETOVANJE STRANKAM PRI NAČINU IN VRSTI UPORABE OPREME, SODELUJE PRI NAKLADANJU IN RAZKLADANJU OPREME V SKLADIŠČU,  SPREJEMANJE VRAČIL OPREME, SKRBI ZA OPREMO, DA JE VEDN...

. psicólogo/psicólogaSVETOVALNI DELAVEC – PSIHOLOG - M/Ž. PSIHOLOG, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PSIHODIAGNOSTIKA OTROK IN MLADOSTNIKOV Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU, SVETOVANJE DRUŽINAM, TERAPEVTSKE OBRAVNAVE, SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNEM TIMU IN DRUGA DELA V SKLADU S SISTEMIZACIJO DELOVNEGA MESTA. , Ustrezna izob...

. ingeniero técnico en electricidad/ingeniera técnica en electricidadELEKTROTEHNIK - M/Ž. ELEKTROTEHNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SERVISIRANJE INDUSTRIJSKE TERMO PROCESNE OPREME, MERILNO - REGULACIJSKE OPREME, KRMILIJ TER NJIHOVIH KOMPONENT, KALIBRACIJA MERILNO REGULACIJSKE OPREME IN SENZORIKE, IZVAJANJE TUS IN SAT, OSNOVNO OBVLADOVANJE PR...

. mecánico electricista/mecánica electricistaVZDRŽEVALEC ELEKTRIČAR - M/Ž. ELEKTROVZDRŽEVALEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PREVENTIVNO IN KURATIVNO VZDRŽEVANJE ELEKTRO NAPRAV IN INŠTALACIJ, KONTROLA ELEKTRO NAPRAV, INŠTALACIJ TER POROČANJE O STANJU PRIPRAVLJANJE PLANOV VZDRŽEVANJA, SODELOVANJE PRI ZAGONIH IN KVALIFIKACIJAH NOVE IN ...

SODELAVEC V IT ODDELKU - M/Ž. SISTEMSKI ADMINISTRATORJI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ZAHTEVANE IZKUŠNJE:   IZKUŠNJE IN RAZUMEVANJE WINDOWS ACTIVE DIRECTORY IN POVEZANIH KOMPONENT: DNS, DHCP, GPO (PRAVILNIK SKUPINE), PRINTSERVER, ROUTING, SWITCHING.. IZKUŠNJE Z WINDOWS 7, WIND...

. diseñador gráfico/diseñadora gráficaGRAFIČNI OBLIKOVALEC (DRUŽBENA OMREŽJA) - M/Ž. GRAFIČNI OBLIKOVALEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, GRAFIČNO UREJANJE OBJAV ZA DRUŽBENA OMREŽJA (PREDVSEM IG) - POSTI, STORY, VIDEO, REELS-, OBLIKOVANJE RAZLIČNIH TISKOVIN (MAP, LETAKOV, ETIKET, LETNIH PLANERJEV IPD.), ODLIČNO POZNAVANJE PAKETA ADOBE, P...

VODJA SLUŽBE NA UNIVERZI VII/2 (I), ŠIFRA DM: J017935, V PROJEKTNI PISARNI, 1 PROSTO DELOVNO MESTO - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPIS DELA IN NALOG JE PODROBNEJE DOLOČEN NA SPLETNI STRANI UNIVERZE V LJUBLJANI. POVEZAVA DO OBJAVE PROSTEGA DELOVNEGA MESTA NA UL: HTTPS://WWW.UNI-LJ.SI/ AKTUALNO/PROSTA_DELOVNA_MESTA/2023011314222495/ , VRST...

. contableRAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KONTAKTIRANJE IN KNJIŽENJE KNJIGOVODSKE DOKUMENTACIJE, SESTAVITEV PREDPISANIH DAVČNIH OBRAČUNOV, IZVAJANJE PLAČILNEGA PROMETA, VEDENJE REGISTRA OSNOVNIH SREDSTEV, REDNO SODELOVANJE Z DRŽAVNIMI PODSISTEMI, KOT SO FURS, AJPES, Z...

OBRAČUNSKI TEHNIK - M/Ž. TEHNIKI ZA GRADBENIŠTVO, GEODEZIJO IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA OBRAČUNOV ASFALTERSKIH IN DRUGIH GRADBENIH DEL. OPRAVLJANJE MERITEV/IZMER NA OBJEKTIH. REDNI PREGLED OPRAVLJENIH DEL, KOMUNIKACIJA Z NAROČNIKI IN ZAPOSLENIMI. UREJANJE OSTALE POTRE...

E018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - M/Ž. ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, - IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUŽBE V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S SPECIALISTIČNO STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO,  - IZVAJANJE URGENTNE SLUŽBE., STROKOVNI IZPIT, VELJAVNA LICENCA S ...

. camarero/camareraNATAKAR - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, delo natakarja v lokalih, ki sta v sklopu športnih objektov (Dvorana Tabor in Ledna dvorana), strežba pijač, delo na blagajni,..., komunikativnost, osebna urejenost,, dvoizmensko

Más ofertas: << · 6 · 9 · 10 · < · 12 · > · 14 · 16 · 21 · 30 · 48 · 84 · >>