Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,462 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 6

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. administrador de sistemas de TIC/administradora de sistemas de TICINFORMATIK VII/1 - M/Ž. SKRBNIK INFORMACIJSKIH SISTEMOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO Z RELACIJSKIMI BAZAMI PODATKOV, IZVAJANJE NADGRADENJ BAZ, NAMEŠČANJE NOVIHVERZIJ APLIKATIVNIH REŠITEV, NASTAVITVE PARAMETROV, OPRAVLJANJE POIZVEDB Z SQL UKAZI, PRIPRAVA ANALIZ Z UPO...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V PROIZVODNJI M/Ž - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI HRANE, PIJAČ, KRMIL IN TOBAČNIH IZDELKOV, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, -DELO V POLNILNI LINIJI, -DELO NA PAKIRNI LINIJI, -OBDELAVA ZELENJAVE, -KULINARIČNA OBDELAVA IZDELKOV, -DELO V DRUGIH FAZAH PROIZVODNJE, -MATERIALNA ODGOV...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE STANOVALCEV, NUDENJE MEDICINSKE POMOČI IN RAZDELJEVANJE PREDPISANE TERAPIJE, IZVAJANJE MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV PO POOBLASTILU ZDRAVNIKA, VODENJE DOKU...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA UPORABNIKOV, NAČRTOVANJE POSTOPKOV IN POSEGOV ZDRAVSTVENE NEGE TER SVETOVANJE ZAKONITIM ZASTOPNIKOM V OKVIRU KOMPETENC, NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIP...

PREVIJALKA - M/Ž. DRUGI UPRAVLJAVCI STROJEV IN NAPRAV, D. N., poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, DELO NA DELOVNEM MESTU OBSEGA: - UPRAVLJANJE STROJEV ZA PREVIJANJE IN RAZTEZANJE, - DOVOZ MATERIALA IN ZALAGANJE STROJA Z MATERIALOM, - KONTROLA KVALITETE NAVIJANJA, - ZLAGANJE IZDELKOV, -...

. mecánico electricista/mecánica electricistaVZDRŽEVALEC - M/Ž. ELEKTROVZDRŽEVALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ODPRAVLJANJE ELEKTRO IN MEHANSKIH ZASTOJEV TER OSTALIH OKVAR NA STROJIH. - IZVAJANJE NASTAVITEV IN PRESTAVITEV STROJEV IN POSAMEZNIH OPERACIJ PROCESA, POZNAVANJE NASTAVITVENIH PARAMETROV IN POSTOPKOV ZA IZVEDBO NAS...

. consultor empresarial/consultora empresarialVIŠJI SVETOVALEC ZA OKOLJE IUN PROSTOR, KOMUNALO TER GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO - M/Ž. SVETOVALEC ZA POSLOVANJE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, POROČIL IN DRUGIH ZAHTEVNIH GRADIV SODELOVANJE Z MED...

RAZNOS POŠILJK - M/Ž. USMERJEVALCI IN RAZNAŠALCI IPD., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev oz. z možnostjo podaljšanja, polni delovni čas, 40, SPREJEMANJE POŠILJK, DOSTAVLJANJE VSEH VRST POŠILJK IN BLAGA, OPRAVLJANJE DENARNIH STORITEV NA TERENU, NAKLADANJE IN RAZKLADANJE POŠILJK,..., Osnovno računaln...

. engrasador/engrasadoraUPRAVLJALEC PROIZVODNIH PROCESOV - M/Ž. VZDRŽEVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece oz. z možnostjo dolgoročnega sodelovanja, polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE STROJEV, NAPRAV IN PROIZVODNIH LINIJ, IZVAJANJE KONTROLNIH AKTIVNOSTI PO DOKUMENTACIJI IN NAVODILIH VODJE, NASTA...

STROKOVNI SODELAVEC V SEKTORJU ZA INFORMATIKO (PODROČJE IT SKRBNIŠTVA IN PODPORE POSLOVNIM PROCESOM OZIROMA PODROČJE ADMINISTRACIJE MREŽNE INFRASTRUKTURE) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA RAČUNALNIŠKA OMREŽJA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - STROKOVNO OZIROMA TEHNIČNO ZAHTEVNE NALOGE S PODROČJA DELA; - OBLIKOVANJE STROKOVNIH REŠITEV IN DRUGIH ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV S PODROČJA DELA TER PRIPRAVA DRUGIH TEKSTOV, ...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioSOCIALNA OSKRBOVALKA III - M/Ž. SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE UPRAVIČENCA/UPORABNIKA POMOČI, - GOSPODINJSKA POMOČ NA DOMU UPRAVIČENCA,   - OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV, - OPAZOVANJE  SPREMEMB POTREB UPRAVIČENCEV...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATER (M/Ž) - M/Ž. PEDIATER, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE IN ORGANIZIRANJE DELA ZDRAVSTVENEGA TIMA, DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO ALI TELESNO PRIZADETOSTJO, PREGLED OTROK IN MLADOSTNIKOV Z RIZIČNIMI DEJAVNIKI IN MOTNJAMI V DUŠEVNEM ALI TELESNEM RAZVOJU, ORGANIZIRANJE IN VO...

. clasificador postal/clasificadora postalPRIPRAVLJALEC POŠILJK - ŠIFRA 2003 - M/Ž. RAZVRŠČEVALEC POŠTE, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE NOTRANJEGA TRANSPORTA. PRIPRAVLJANJE POŠILJK ZA NADALJNO RAVNANJE Z NJIMI. USMERJANJE POŠILJK IN BLAGA PO POŠTNI ŠTEVILKI. IZVAJANJE FIZIČNIH IN POMOŽNIH DEL V SKLADU Z NAVODILI. NAKLADANJE IN RAZKLADA...

. clasificador postal/clasificadora postalUSMERJEVALEC POŠILJK III - ŠIFRA 3007 - M/Ž. USMERJEVALEC POŠTE, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELJENJE, NAKLADANJE TER RAZKLADANJE POŠILJK IN PREVOZNIH ENOT. RAZVRŠČANJE POŠTNIH POŠILJK. OSKRBOVANJE USMERJEVALNIH NAPRAV. VIDEOKODIRANJE POŠILJK. USMERJANJE VSEH VRST POŠTNIH POŠILJK PO POŠTNI ŠTEVILKI IN ...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE STANOVALCEV, NUDENJE MEDICINSKE POMOČI IN RAZDELJEVANJE PREDPISANE TERAPIJE, IZVAJANJE MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV PO POOBLASTILU ZDRAVNIKA, VODENJE DOKU...

. técnico en alarmas de seguridad/técnica en alarmas de seguridadVARNOSTNI TEHNIK - M/Ž. VARNOSTNI TEHNIK, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE TEHNIČNE DOKUMENTACIJE IN NAVODIL ZA MONTAŽO STROJNE IN INSTALACIJO PROGRAMSKE OPREME SISTEMOV TEHNIČNIH VAROVANJ, VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE SISTEMOV TEHNIČNIH VAROVANJ, IZDELAVA NAVODIL ZA UPORA...

. administrador de sistemas de TIC/administradora de sistemas de TICSISTEMSKI ADMINISTRATOR VII/1 V ODDELKU ZA RAZVOJ IN PAMETNO SKUPNOST - M/Ž. SISTEMSKI ADMINISTRATOR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZAGOTAVLJANJE DELOVANJA STREŽNIKOV, OMREŽIJ, OPERACIJSKIH SISTEMOV IN NA NJIH APLIKACIJ, KOMUNIKACIJSKIH SISTEMOV TER DRUGIH ORODIJ, PRIPRAVA ANALIZ RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, POROČIL IN DRUGIH GRADI...

DELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA DELA, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece oz. z možnostjo podaljšanja in dolgoročnega sodelovanja, polni delovni čas, 40, MANJ ZAHTEVNA MONTERSKA DELA, IZVAJANJE KONTROLNIH AKTIVNOSTIH, SKRBI ZA PRVI NIVO VZDRŽEVANJA STROJEV, NAPRAV IN PRIPRAV, MANJ ZAHTEVNO NASTAV...

. barrendero/barrenderaKOMUNALNI DELAVEC 2 V PE RAVNANJE Z ODPADKI, DE CERO - M/Ž. DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA KOMUNALNA DELA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, RAZVRŠČANJE PRIPELJANIH ODPADKOV, FIZIČNO SPREMLJANJE PRINAŠALCEV ODPADKOV NA MESTO ODLAGANJA, POMOČ PRI RAZVRŠČANJU SEKUNDARNIH SUROVIN,  PRIPRAVA, SORTIRANJE  IN OBDELAVA LOČENO ZBRANI...

. operador de carretilla elevadora/operadora de carretilla elevadoraVILIČARIST - M/Ž. UPRAVLJAVEC VILIČARJA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece oz. z možnostjo kasnejše zaposlitve za nedoločen čas, polni delovni čas, 40, ENOSTAVNEJŠA DELA V SKLADIŠČU, UPRAVLJANJE VILIČARJA, SKLADIŠČNO POSLOVANJE S POMOČJO UPORABE SKENERJA, OSTALA DELA PO NAVODILIH NADREJENE OSEBE,... , Iz...

. barrendero/barrenderaKOMUNALNI DELAVEC NA ZBIRANJU ODPADKOV-POBIRALEC ODPADKOV - M/Ž. DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA KOMUNALNA DELA, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRAZNJEJE ZABOJNIKOV ZA ODPADKE V SMETARSKO VOZILO IN VRAČANJE ZABOJNIKOV NA PREVZEMNO MESTO, POBIRANJE ODPADKOV ODLOŽENIH NA TLA IN ODLAGANJE V USTREZNE ZABOJNIKE, VZDRŽEVANJE, ČIŠČENJE ZBIRNIH ...

. empleado administrativo/empleada administrativaPROJEKTNI NABAVNIK - V PODROČJU PROJEKTNE NABAVE - M/Ž. PROJEKTNI SODELAVEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ČLAN PROJEKTNE SKUPINE IN NAMESTNIK VODJE PROJEKTA ODGOVOREN ZA KOORDINACIJO NABAVNIH AKTIVNOSTI PO NAMEŠČENI MATRIKI, ODGOVORNOSTI V SKLADU S PROCESI V MAHLE. NJEGOV CILJ JE NABAVA KOMPONENT ZA NAMEN PROJE...

. dentista especializado/dentista especializadaZOBOZDRAVNIK SPECIALIST ORALNE/MAKSILOFACIALNE KIRURGIJE - M/Ž. ZOBOZDRAVNIK SPECIALIST, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZOBOZDRAVNIKA SPECIALISTA ORALNE/MAKSILOFACIALNE KIRURGIJE V SKLADU Z OPRAVLJENO SPECIALIZACIJO, Opravljena specializacija, veljavna licenca Zdravniške zbornice,

. director de distribución/directora de distribuciónVODJA POŠTE IV, S ŠIFRO 5173, 1353 BOROVNICA - M/Ž. UPRAVNIK POŠTE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE, KONTROLIRANJE IN ODLOČANJE O DELU POŠTE IV. RAZREDA, REŠEVANJE REKLAMACIJ IN NEPRAVILNOSTI, PRODAJANJE IN POSPEŠEVANJE PRODAJE STORITEV IN TRGOVSKEGA BLAGA, OPRAVLJANJE POŠTNIH,...

. electricista de automóvilesAVTOELEKTRIČAR - M/Ž. AVTOELEKTRIČAR, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE, SERVISIRANJE, VGRAJEVANJE IN POPRAVLJANJE ELEKTRIČNIH IN DRUGIH DEL NA VOZILIH, MENJAVA SVETLOBNIH TELES, MONTAŽA DODATNE OPREME, KONTROLA DELOVANJA NAPRAV IN MOTORJA, RAZNA AVTOMEHANSKA DELA TER DRUGA ...

. ingeniero eléctrico/ingeniera eléctricaSAMOSTOJNI INŽENIR ZA ELEKTROENERGETSKE NAPRAVE V OKVIRU VRSTE DEL SAMOSTOJNI INŽENIR ZA UPRAVLJANJE S SREDSTVI IN PROJEKTI - M/Ž. INŽENIR ELEKTROTEHNIKE, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVEDBA STRATEGIJ ZA UPRAVLJANJE Z EEN; ANALIZA OKVAR EEN IN PODAJANJE PREDLOGOV UKREPOV ZA NJIHOVO ODPRAVO; ANALIZA IN OPTIMIZACIJA VZDRŽEVALNIH POSTOPKOV; IZVAJANJE DIAGNOSTIKE IN MONITORINGOV EEN; SODE...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosVARUH - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VARSTVA STANOVALCEV S POMOČJO PRI OSKRBI IN NEGI STANOVALCEV, POMOČ STANOVALCEM PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE, POMOČ PRI HRANJENJU, VSTAJANJU, OBLAČENJU, POMOČ PRI GIBANJU IN HOJI, ...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ ANGLEŠČINE IN PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. UČITELJ ANGLEŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. do vrnitve začasno odsotne delavke-nadomeščanje boleznin, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE ANGLEŠČINE IN PODALJŠANEGA BIVANJA, Potrdilo iz kazenske evidence o nekaznovanosti, dopoldan

. recepcionista de alojamientos turísticosRECEPTOR - M/Ž. HOTELSKI RECEPTOR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. sezonsko delo,, polni delovni čas, 40, DELOVNE NALOGE SO: SPREJEM GOSTOV, KOMUNIKACIJA Z GOSTI, PODAJANJE INFORMACIJ GOSTOM, ODJAVA IN PRIJAVA GOSTOV, IZDAJANJE RAČUNOV, DELO Z BLAGAJNO, GOTOVINSKO IN KARTIČNO POSLOVANJE, POSLOVNA KORESP...

. camarero/camareraNATAKAR - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 4 mesece oz. sezonsko delo, polni delovni čas, 40, STREŽBA HLADNIH IN TOPLIH NAPITKOV HOTELSKIM IN ZUNANJIM GOSTOM, STREŽBA JEDI, KOMINICIRANJE Z GOSTI, POSLOVNIMI PARTNERJI, SPREJEM IN POGOSTITEV GOSTOV, ODGOVORNOST ZA PODROČJE BARA, DELO Z BLA...

Más ofertas: << · 3 · 4 · < · 6 · > · 8 · 10 · 14 · 23 · 41 · 77 · >>