Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,546 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 6

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Conductores de camiones pesadosVOZNIK - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA V DOMAČEM PROMETU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PREVOZ, NAKLADANJE IN RAZKLADANJE POŠTNE TVARINE, MATERIALA IN BLAGA, VZDRŽEVANJE VOZILA, DOSTAVLJANJE PAKETNIH, PALETNIH IN TEŽJIH KOSOVNIH POŠILJK IN BLAGA, DOSTAVLJANJE POŠILJK...
 • . Maestros de enseñanza primariaUČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas oz. do 10.7.2019, skrajšan delovni čas, 28, POUČEVANJE, Pedagoška izobrazba, Nekaznovanost zaradi naklepnega KD, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev zapora nekaznovanost...
 • . Tenedores de librosSTROKOVNI DELAVEC VI – ZA PODROČJE KNJIGOVODSTVA - M/Ž. KNJIGOVODJA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. do vrnitve odsotne delavke, polni delovni čas, 40, RAČUNOVODSKO IN KNJIGOVODSKO DELO. SESTAVLJA, OBDELUJE IN IZPISUJE PODATKE ZA PLAČE IN DRUGE OSEBNE PREJEMKE DELAVCEV PO PREDPISIH IN JE ODGOVOREN ZA PRAVILNOST SESTAVLJENIH OBRAČUNOV...
 • . Programadores de aplicacionesRAZVOJNI INŽENIR - SPECIALIST - M/Ž. RAZVIJALEC RAČUNALNIŠKIH APLIKACIJ, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, PRIPRAVLJANJE, KODIRANJE, TESTIRANJE, DEBUGIRANJE IN VZDRŽEVANJE KOMPLEKSNEJŠIH PROGRAMSKIH APLIKACIJ. RAZVOJ NOVIH TEHNOLOGIJ, RAZISKUJE UPORABNOST NOVIH TEHNOLOGIJ IN OPREME...
 • . Trabajadores de los cuidados personales a domicilioSOCIALNA OSKRBOVALKA II - M/Ž. OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, poskusno delo , Določen čas oz. do vrnitve začasno odsotnega delavca, skrajšan delovni čas, 20, ZAGOTAVLJA GOSPODINJSKO POMOČ IN POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE IN GIBANJA TER POMOČ PRI OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV, SODELUJE PRI PRIPRAVI INDIVIDUALNIH...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosSTREŽNIK - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE NEPOSREDNIH BIVALNIH PROSTOROV STANOVALCEV, ČIŠČENJE OPREME, PRESTILJANJE POSTELJ, POMOČ PRI RAZDELJEVANJU HRANE NA ODDELKU,..., Afiniteta do dela s starejšimi in invalidnimi...
 • RAČUNALNIKAR - ORGANIZATOR RAČUNALNIŠKE DEJAVNOSTI - M/Ž. RAČUNALNIKAR-ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNEGA DELA:SODELOVANJE PRI POUKU Z UČITELJEM PREDMETA,VODENJE FAKULTATIVNEGA POUKA RAČUNALNIŠTVA...
 • . Montadores de estructuras metálicasDELAVEC V MONTAŽI - M/Ž. PRIPRAVLJAVCI IN MONTERJI KOVINSKIH KONSTRUKCIJ, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, OPIS DELOVNEGA MESTA: MONTAŽA IZDELKOV NA LINIJI, IZVAJANJE NATANČNIH OPERACIJ V PROIZVODNEM PROCESU, SESTAVLJANJE VARILNIH NAPRAV, VLAGANJE KOMPONENT V OHIŠJE, PRIVIJANJE, OPREMLJANJE...
 • . Profesionales de enfermeríaE035026 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO V URGENTNI SLUŽBI(SNMP), -SODELOVANJE V TIMU ZDRAVNIKA PRI IZVAJANJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI., STROKOVNI IZPIT,...
 • . CocinerosKUHAR IV - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas oz. takoj po izteku razpisnega roka do vrnitve odsotnega delavca na delovno mesto, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA HRANE, Takoj po izteku razpisnega roka do vrnitve odsotnega delavca na delovno mesto. Vlogi priložite vsa potrebna dokazila o izobrazbi,...
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesPRODAJALEC V TRGOVINI S PEKOVSKIMI IZDELKI - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, OPIS DELOVNEGA MESTA: - DELO S STRANKAMI IN POMOČ STRANKAM PRI NAKUPU, - DOPEKA PEKOVSKIH IZDELKOV, - DELO ZA BLAGAJNO, - NABAVA BLAGA, - DELO Z RAČUNALNIKOM, - SKRB ZA RED IN ČISTOČO NA DELOVNEM MESTU....
 • PLANER LOGISTIKE - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA LOGISTIKO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PLANIRANJE ODVOZOV ODPADKOV, OPTIMIZACIJA SMETARSKIH PROG, NADZOR NAD IZVEDENIMI PREVOZI, POMOČ PRI IZDELAVI ANALIZ S PODROČJA ZBIRANJA ODPADKOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI STRATEŠKIH DOKUMENTOV...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosOSKRBOVALKA V BOLNIŠNICI, ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, CENTRA ZA GERIATRIČNO MEDICINO - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, GOSPODINJSKA DELA NA ENOTI TER SKRB ZA NJENO UREJENOST, OSKRBA ENOTE Z BOLNIŠKIM PERILOM, DELOVNIMI OBLEKAMI TER POTROŠNIM MATERIALOM, TRANSPORT DIAGNOSTIČNIH VZORCEV KRVI IN KRVNIH PRIPRAVKOV,...
 • . Recepcionistas (general)SODELAVEC NA INFORMACIJAH - RECEPCIJI - M/Ž. RECEPTOR (RAZEN V HOTELU), poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELOVNE NALOGE: POSREDOVANJE INFORMACIJ OBISKOVALCEM FIZIČNO IN PO TELEFONU, POSLOVNA KOMUNIKACIJA S STRANKAMI, SPREJEMANJE SPLOŠNIH REKLAMACIJ, DNEVNA ORGANIZACIJA DELA, DNEVNA IZMENJAVA INFORMACIJ...
 • . ConserjesHIŠNIK IV - M/Ž. HIŠNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas oz. do 31.8.2019, skrajšan delovni čas, 20, SKRBI ZA POSLOVNE ZGRADBE IN INVENTAR ZAVODA, SKRBI ZA KURILNE NAPRAVE, VODOVODNE NAPELJAVE, ELEKTRIČNO NAPELJAVO, SKRBI ZA UREJENOST IN EVIDENCE IGRIŠČ, OKOLICE VRTCA, ZIMSKA SLUŽBA, OPRAVLJA PREVOZE.......
 • . Agrónomos y afinesSODELAVEC NA PODROČJU PEDOLOGIJE, TAL IN EKOLOGIJE AGRO-EKOSISTEMOV - M/Ž. STROKOVNJAKI V KMETIJSTVU, GOZDARSTVU IN RIBIŠTVU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ZA SODELOVANJE V MEDNARODNIH IN NACIONALNIH PROJEKTIH TER STROKOVNIH NALOGAH IŠČEMO SODELAVCA (M/Ž) S KMETIJSKO IZOBRAZBO. , KANDIDAT NAJ IMA DOKONČANO UNIVERZITETNO...
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventarioDELAVEC NA ODPREMNEM SKLADIŠČU OPAŽNIH PLOŠČ - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO Z VILIČARJEM, NAKLAD IN RAZKLAD TER OSTALA POTREBNA DELA NA SKLADIŠČU OPAŽNIH PLOŠČ, Lahko tudi nižja strokovna izobrazba ter ostale poklice izobrazbe (gradbena, prometna, elektro), dopoldan
 • . EconomistasSAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I) V FINANČNO POSLOVNI SLUŽBI - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJA DOKUMENTACIJO IN IZVAJA DRUGA RAČUNOVODSKA OPRAVILA, PO POTREBI VODI REGISTER OPREDMETENIH IN NE OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV, PRESOJA GLEDE RAZVRŠČANJA ZARAČUNANEGA BLAGA NA OSNOVNO SREDSTVO, NA...
 • . Agentes de comprasKOMERCIALIST - M/Ž. KOMERCIALIST ZA NABAVO, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OBVLADOVANJE NABAVNIH PROCESOV IN IZVAJANJE NABAVNIH AKTIVNOSTI., VI/1 STOPNJA STROKOVNE IZOBRAZBE TEHNIČNE SMERI, KOMUNIKACIJSKE IN POGAJALSKE SPRETNOSTI, SPOSOBNOST TIMSKEGA DELA, NATANČNOST IN VESTNOST,...
 • . Representantes comercialesPRODAJNI REFERENT - M/Ž. PRODAJNI REFERENT, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, Vnašanje oglasov prek spletne aplikacije, manjši popravki oglasov, pomoč pri pripravi plana za prodajo, marketing, občasna pomoč v skladišču in dostavi pohištva…, Zaželeno znanje hrvaškega jezika,...
 • . Conductores de automóviles, taxis y camionetasVOZNIK KOMBIJA S CERADO - M/Ž. VOZNIK LAHKEGA DOSTAVNEGA VOZILA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VOŽNJA KOMBIJA S CERADO PO SLOVENIJI IN TUJINI, NAKLADANJE IN RAZKLADANJE BLAGA, ČIŠČENJE IN POPRAVILO TOVORNEGA VOZILA, VODENJE EVIDENC V VEZI OPRAVLJENEGA DELA TER DRUGA DELA PO NAVODILU...
 • . Profesionales de la salud no clasificados bajo otros epígrafesZDRAVSTVENI ANALITIK II V EPIDEMIOLOGIJI IN REGISTRU RAKA - M/Ž. SVETOVALEC ZA ZDRAVSTVO, poskusno delo , Določen čas oz. delo na projektu Klinični register melanom do 5.4.2020, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI IZPOLNJEVANJU IN PREGLEDU PRIJAVNIC RAKAVIH BOLEZNI TER ŠIFRIRANJE PO URADNO PREDPISANIH KLASIFIKACIJAH, KOMUNICIRANJE Z DAJALCI INFORMACIJ...
 • . Conductores de automóviles, taxis y camionetasVOZNIK IV - M/Ž. VOZNIK LAHKEGA DOSTAVNEGA VOZILA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas oz. 31.8.2019, skrajšan delovni čas, 10, SKRBI ZA PRAVILEN PREVOZ HRANE IN PRAVOČASNO DOSTAVO OBROKOV VSEM UPORABNIKOM, SKRBI ZA TEHNIČNO BREZHIBNOST IN REDNO VZDRŽEVANJE VOZIL, SKRBI ZA TEHNIČNE PREGLEDE IN REGISTRACIJO...
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesDELAVEC V PROIZVODNJI - HRASTNIK - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, ROČNO PREGLEDOVANJE IZDELKOV V PROIZVODNJI, OPRAVLJANJE POMOŽNIH DEL NA LINIJI, PAKIRANJE IZDELKOV IN ETIKETIRANJE, SKRB ZA KVALITETO IZDELKOV, ČIŠČENJE DELOVNEGA...
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesPRODAJALKA 2/PRODAJALEC 2 - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, DELO V TRGOVINI V LJUBLJANI, S TEKSTILNIMI IN NE-PREHRAMBNIMI IZDELKI., Ob prijavi na delovno mesto obvezno navedite številko o vrsti dela (registrsko številko prijave za prosto delovno mesto, na katerega se prijavljate).,...
 • UČITELJICE V ODDELKU NIS- SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG - M/Ž. SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas oz. 31. 8. 2019, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE V ODDELKU S POSEBNIM PROGRAMOM Z NIŽJIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM., strokovni izpit VIZ, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo,...
 • . Profesionales de enfermeríaDELOVNI INŠTRUKTOR I, ZA POTREBE SLUŽBE BOLNIŠKE PREHRANE IN DIETOTERAPIJE - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. do 05.05.2019, polni delovni čas, 40, PLANIRANJE POTREBNIH KOLIČIN ŽIVIL ZA DNEVNO PRIPRAVO OBROKOV, NAROČANJE POTREBNIH ŽIVIL V SKLADIŠČE, NADZOR PRI PRIPRAVI DIETNE HRANE, NADZOR PRI RAZDELJEVANJU RAZLIČNIH...
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesPRODAJALEC - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO POTEKA NA MEJNEM PREHODU ŠENTILJ. OBSEGA DELO NA BLAGAJNI, STREŽBO STRANK, SKRB ZA UREJENOST IN ČISTOČO TRGOVINE/OKOLICE, PREVZEM ROBE, SKRB ZA TRGOVINSKO SKLADIŠČE, POLNJENJE POLIC., Komunikativnost,...
 • . Técnicos y asistentes farmacéuticosFARMACEVTSKI TEHNIK III, M/Ž ZA POTREBE KLINIKE ZA INFEKCIJSKE BOLEZNI IN VROČINSKA STANJA - M/Ž. FARMACEVTSKI TEHNIKI IN ASISTENTI, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, RUTINSKA DELA V PROIZVODNJI IN IZDAJA ZDRAVIL POD NADZOROM FARMACEVTA, SODELOVANJE PRI PREVZEMU ZDRAVIL, GALENSKIH IZDELKOV IN POMOŽNIH ZDRAVILNIH SREDSTEV, VODENJE EVIDENCE IN DRUGE DELOVNE...
 • . Criadores de ganadoŽIVINOREJEC - M/Ž. ŽIVINOREJEC, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OSKRBOVANJE IN MOLŽA ŽIVALI, TELITVE KRAV, poznavanje narave in tehnologije dela, pozitiven in strpen odnos do živali, zanesljivost, natančnost, zaželjene delovne izkušnje s podobnimi deli, delo tudi...
Más ofertas: << · 3 · 4 · < · 6 · > · 9 · 13 · 20 · 34 · 62 · >>