en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,317 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 13

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Secretarios administrativos y ejecutivos: POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, zahtevna administrativna dela v komerciali, komuniciranje s strankami in poslovnimi partnerji,..., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno,... VARAŠ družba za komunalne storitve d.o.o.
 • . Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio: MLADINSKI DELAVEC, Določen čas, 9 mesecev oz. od 1.2. do 31.10.2018, polni delovni čas, 40 ur, Mladinski delavec na področju mladinskega dela m/ž; področja dela: neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih, predvsem na področju razvijanja digitalne pismenosti; spodbujanje... MOBIN, Zavod za mobilnost in informiranje mladih.
 • . Maestros de enseñanza primaria: UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, Določen čas oz. DO VRNITVE DELAVKE Z BOLNIŠKEGA STALEŽA, skrajšan delovni čas, 20 ur, UČITELJ/ICA V JUTRANJEM VARSTVU IN V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, dopoldan VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI ZAVOD OŠ MARJAN BANTAN STOJAN JARENINA.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafes: DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ GUME IN PLASTIČNIH MAS, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, KONTROLA IZDELKOV IN ZLAGANJE V ZAKLJUČENE PAKIRNE ENOTE, SKRB ZA ČISTO DELOVNO OKOLJE IN VARNO DELO, SKRBNO DELO Z BLAGOM IN MATERIALI,... PLASTENKA predelava plastičnih mas d.o.o.
 • . Directores de recursos humanos: KADROVSKI MENEDŽER, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, skrajšan delovni čas, 20 ur, NAČRTOVANJE, ORGANIZACIJA IN IZVAJANJE KADROVSKIH NALOG IN POSTOPKOV, VODENJE KADROVSKE DOKUMENTACIJE IN EVIDENCE ZAPOSLENIH, PRIPRAVLJANJE ODGOVOROV NA PRAVNA VPRAŠANJA, SPREMLJANJE ZAKONODAJE... Dom na Krasu.
 • . Profesores de formación profesional: UČITELJ VETERINARSKIH STROKOVNIH MODULOV V SREDNJI ŠOLI, Določen čas, 8 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA IN IZVEDBA POUKA IN DRUGE NALOGE PO LETNEM DELOVNEM NAČRTU, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, računalniško... BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA.
 • . Operadores de incineradores, instalaciones de tratamiento de agua y afines: UPRAVLJAVEC PREZRAČEVALNIH NAPRAV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VZDRŽUJE SE VSE VRSTE PREZRAČEVALNIH SISTEMOV (KUHINJSKIH VENTILACIJ, SUHO PREZRAČEVANJE, KLIMATI...) V INDUSTRIJI, GOSTINSTVU, POSLOVNIH PROSTORIH. DELA SE PO CELI SLOVENIJI.,... EKOENERGETIKA, družba za čiščenje, pregledovanje prezračevalnih sistemov in energetiko, d.o.o.
 • . Mecánicos y reparadores de vehículos de motor: MONTER MOTORNIH VOZIL, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, VZDRŽEVANJE POTREBNE DOKUMENTACIJE, UGOTAVLJANJE ODSTOPANJ GLEDE NA DOKUMENTACIJO, OPRAVLJANJE ENOSTAVNIH MONTAŽNIH DEL V OKVIRU SKUPINE / ODDELKA, OPRAVLJANJE ENOSTAVNIH MONTAŽNIH DEL NA VOZILIH,... CARTHAGO PROIZVODNJA AVTODOMOV D.O.O.
 • . Cocineros: KUHAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA OBROKOV V SKLADU S KOLIČINSKIMI NORMATIVI IN RECEPTURAMI, NAČRTOVANJE IN ORGANIZACIJA LASTNEGA DELA, POZNAVANJE SPECIFIKE DOLOČENIH DEL, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI IN SESTAVLJANJU JEDILNIH LISTOV,... GC investicije, turizem, igre na srečo, d.d.
 • . Empleados de servicios estadísticos, financieros y de seguros: BANČNI REFERENT V ZALEDJU, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PROAKTIVNO ISKANJE IN AKTIVIRANJE NOVIH KOMITENTOV, AKTIVNO TRŽENJE IN SKLEPANJE POGODB BANČNIH IN NEBANČNIH PRODUKTOV IN STORITEV, IZVAJANJE FINANČNIH IN NEFINANČNIH TRANSAKCIJ,... DEŽELNA BANKA SLOVENIJE D.D.
 • . Maestros preescolares: VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do vrnitev delavca na delovno mesto, polni delovni čas, 40 ur, DELO Z OTROKI V KOMBINIRANEM ODDELKU VRTCA., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov... OSNOVNA ŠOLA GABROVKA - DOLE.
 • . Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industriales: VZDRŽEVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SERVISIRANJE IN POPRAVLJANJE VILIČARJEV V DELAVNICI IN NA TERENU, angleški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, nemški jezik razumevanje osnovno, govorjenje... LINFIS, TRGOVSKA DRUŽBA D.O.O., LJUBLJANA, GRAJZERJEVA UL. 6.
 • . Chefs: VODJA KUHINJE, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA JEDI PO V NAPREJ PRIPRAVLJENIH RECEPTIH, ORGANIZIRANJE DELA, VODENJE IN POZNAVANJE DOKUMENTACIJE HACCP, NAROČANJE HRANE IN DRUGIH STVARI, KI JIH POTREBUJEMO V KUHINJI, SKRB ZA RED IN ČISTOČO., slovenski jezik razumevanje... KAVARNA TISKARNA, gostinske storitve, d.o.o.
 • . Tenedores de libros: KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, skrajšan delovni čas, 20 ur, PRIPRAVLJANJE, VODENJE, OBDELAVA IN ARHIVIRANJE GRADIVA IN DOKUMENTACIJE V SKLADU S PREDPISI, VODENJE BLAGAJNE ZAVODA IN STANOVALCEV IN ODGOVORNOST ZANJU, PRIPRAVLJANJE... Dom na Krasu.
 • . Educadores para necesidades especiales: UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, Določen čas, 8 mesecev oz. 1.4.2018 DO 30.11.2018, polni delovni čas, 40 ur, NEPOSREDNO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO V OSNOVNI ŠOLI., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, slovenski jezik razumevanje... OSNOVNA ŠOLA MAKSA DURJAVE MARIBOR.
 • . Sastres, modistos, peleteros y sombrereros: ŠIVILJEC, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, ŠIVANJE IZDELKOV IZ TEHNIČNEGA TEKSTILA, KROJENJE, PRIPRAVA MATERIALA, POPRAVLJANJE NAPAK IN REŠEVANJE REKLAMACIJ, DRUGA DELA PO NALOGU NADREJENEGA., Možnost podaljšanja pogodbe za nedoločen čas., dopoldan T-Tekstil, proizvodnja izdelkov iz tehničnega tekstila, d.o.o.
 • . Supervisores de la construcción: DELOVODJA GRADBENIŠTVA, Določen čas, 12 mesecev oz. z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas, polni delovni čas, 40 ur, VODENJE IN NADZOROVANJE DELOVNE SKUPINE, TER POROČANJE NADREJENIM, SPREMLJANJE KAKOVOSTI DEL, IZDELAVA MANJŠIH OBRAČUNOV, VODENJE POTREBNE DOKUMENTACIJE IN EVIDENC,... LEGARTIS, GRADBENO PODJETJE D.O.O.
 • . Reguladores y operadores de máquinas herramientas: OPERATER NA CNC-STROJU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, VZDRŽEVANJE POTREBNE DOKUMENTACIJE, UGOTAVLJANJE ODSTOPANJ GLEDE NA DOKUMENTACIJO, DELO NA CNC STROJU, OPRAVLJANJE ENOSTAVNIH MONTAŽNIH DEL V OKVIRU SKUPINE / ODDELKA, OPRAVLJANJE ENOSTAVNIH... CARTHAGO PROIZVODNJA AVTODOMOV D.O.O.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: PRODAJALCI, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 6 mesecev oz. KASNEJE MOŽNOST ZAPOSLITVE ZA NEDOLOČEN ČAS., polni delovni čas, 40 ur, SPREJEM STRANK, PREDSTAVITEV PONUDBE VOZIL, IZDELAVA PONUDB,PREDRAČUNOV. PRODAJA VOZIL, PREDAJA VOZIL. SVETOVANJE STRANKAM. SKRB ZA PLAČILO IN DOKUMENTACIJO.... ADRIA PLUS TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O. NOVO MESTO.
 • . Profesores de enseñanza secundaria: UČITELJ SLOVENŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. vrnitve delavke iz porodniškega dopusta., polni delovni čas, 40 ur, A) IZVAJANJE POUKA SLOVENŠČINE,DOMOVINSKE IN DRŽAVLJANSKE KULTURE IN ETIKE TER OPRAVLJANJE NALOG ŠOLSKEGA KNJIŽNIČARJA.,... OSNOVNA ŠOLA PREDOSLJE KRANJ.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos: ČISTILEC PROSTOROV, Določen čas oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, ČIŠČENJE PROSROROV VRTCA, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, kANDIDATI MORAJO OBVEZNO PRILOŽITI IZJAVO V KATERI NAVEDEJO POGOJE ZA ZASEDBO IN DA NISO KAZNOVANI TER NAPISATI... Vzgojno-varstveni zavod Vrtec Mavrica Trebnje.
 • . Telefonistas: TELEFONIST, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20 ur, DELO OBSEGA ANKETIRANJE (KRATKE 2 MINUTNE ANKETE) IN DOGOVARJANJE TERMINOV ZA REKLAMNO EKOLOŠKO OSVEŠČANJE PREBIVALSTVA., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov... INŠTITUT PREVENT PODJETJE ZA CELOVITO REŠITEV PREVENTIVNE VARNOSTNE PROBLEMATIKE D.O.O. LJUBLJANA.
 • . Directores financieros: VODJA RAČUNOVODSKE SLUŽBE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VODENJE, NAČRTOVANJE, USMERJANJE IN USKLAJEVANJE FINANČNIH DEJ. DRUŽBE TER DEL V OE FINANCE, RAČUNOVODSTVO IN SPLOŠNE ZADEVE IZDELAVA ANALIZ, POROČIL, PERIODIČNIH IN ZAKLJUČNIH RAČ.,... FORSTEK ORODJARSTVO, INŽENIRING, TRGOVINA, ZASTOPSTVO D.O.O.
 • . Profesores de enseñanza secundaria: UČITELJ ANGLEŠČINE V SREDNJI ŠOLI, Določen čas, 8 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA IN IZVEDBA POUKA ANGLEŠČINE IN DRUGE NALOGE PO LETNEM DELOVNEM NAČRTU., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, računalniško... BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventario: SKLADIŠČNIK, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PREVZEM IN SKLADIŠČENJE PERILA, SPREJEMANJE NAROČIL IZ ODDELKOV IN EVIDENTIRANJE POTREB, SORTIRANJE PREJETEGA PERILA NA SKLADIŠČENJE IN NAKLADANJE TEKSTILA NA, TRANSPORTNA SREDSTVA,... SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA.
 • . Especialistas en políticas de administración: STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. za določen čas do 31. 12. 2018 oz. do konca trajanja projekta Nacionalna impleme, polni delovni čas, 40 ur, - SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH... MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO.
 • . Representantes comerciales: KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POSPEŠEVANJE PRODAJE V TRGOVSKIH VERIGAH, JAVNE UPRAVE, DEGUSTACIJE, PREDSTAVITVE IZDELKOV, RAZVOZ IZDELKOV OZIROMA OSKRBOVANJE KUPCEV Z NAŠIMI IZDELKI., slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje... BIO DOBROTE, proizvodnja domačih izdelkov, d.o.o.
 • . Camareros de mesas: NATAKAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, STREŽBA HRANE IN PIJAČE V RESTAVRACIJI NOVI SVET PRI STOLNICI., angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje osnovno, nemški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje osnovno,... KANI, trgovina, gostinstvo in storitve, d.o.o.
 • . Médicos especialistas: ZDRAVNIK SPECIALIST ANESTEZIOLOGIJE IN REANIMATOLOGIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SPECIALISTIČNA OBRAVNAVA BOLNIKOV Z BOLEZNIMI OZ OKVARAMI NA SPECIFIČNEM KLINIČNEM PODROČJU, ODREJANJE PREISKAV ZA UGOTAVLJANJE BOLNIKOVEGA ZDRAVSTVENEGA STANJA,... ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA.
 • . Ingenieros electricistas: INŽENIR ELEKTROTEHNIKE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, RAZVOJ PROGRAMOV ZA MIKROKRMILNIKE PROGRAMIRANJE PIC MIKROKRMILNIKOV RAZVOJ, PREIZKUŠANJE IN KALIBRACIJA PROIZVODOV IN NAPRAV NAČRTOVANJE VEZIJ UREJANJE RAZVOJNE DOKUMENTACIJE DRUGE NALOGE PO NAVODILIH... ITAIA D.O.O., PODJETJE ZA RAČUNALNIŠKI IN ELEKTRO INŽENIRING.