Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,808 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 13

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafesSPREMLJEVALEC OTROKU S POSEBNIMI POTREBAMI V VRTCU - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. 31.8.2019, polni delovni čas, 40, SODELUJE Z VZGOJITELJEM PRI SKRBI ZA VARNOST IN DOBRO POČUTJE OTROKA, SKRBI ZA PRILAGODITEV OKOLJA OTROKOVIM POTREBAM, V DOGOVORU Z VZGOJITELJEM SE VKLJUČUJE V SODELOVANJE S STARŠI,...
 • . Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafesSVETOVALEC V PRAVOSODJU V SLUŽBI ZA BREZPLAČNO PRAVNO POMOČ (FIN. VSRS) - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC V PRAVOSODNIH ORGANIH, poskusno delo , Določen čas oz. 31.12.2018 (Posebni program VSRS), polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE STROKOVNIH DEL V POSTOPKIH V SLUŽBI ZA BREZPLAČNO PRAVNO POMOČ, SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE PRAKSE PRAVOSODNEGA ORGANA IN STROKOVNE LITERATURE,...
 • . EconomistasRAČUNOVODJA (PRIČETEK DELA 01.09.2018) - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - VODI, ORGANIZIRA IN NADZIRA DELO V RAČUNOVODSTVU,ZAGOTAVLJA AŽURNO KNJIGOVODSTVO, SKRBI ZA PRAVILEN IN PRAVOČASEN OBRAČUN DAJATEV IN PRISPEVKOV,SODELUJE PRI SESTAVI LETNIH PLANSKIH DOKUMENTOV, PERIODIČNIH...
 • UČITELJ V POSEBNEM PROGRAMU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SVETOVANJE IN ORGANIZACIJO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE IN SPREMSTVO UČENCEV V POSEBNEM PROGRAMU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA TER DRUGE NALOGE PO NAVODILU RAVNATELJICE V SKLADU S SISTEMIZACIJO DELOVNIH...
 • . ConserjesHIŠNIK - M/Ž. HIŠNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. 31. 8. 2019, skrajšan delovni čas, 20, SKRB ZA POPRAVILO IN VZDRŽEVANJE OBJEKTOV, POŽARNO VARNOSTNE NAPRAVE, REDNO POPRAVLJANE INVENTARJA IN OPREME TER IZVAJA SPROTNA POPRAVILA, USPOSOBLJENOST ZA PREGLED IN UPRAVLJANJE CENTRALNE...
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE Z ZAGOTAVLJANJEM ZDRAVSTVENE POMOČI, PRIPRAVLJANJEM IN RAZDELJEVANJEM PREDPISANE TERAPIJE TER UREJANJEM PRIPOMOČKOV SODELOVANJE IN IZVAJANJE ZAHTEVNIH...
 • . Profesionales de ventas de tecnología de la información y las comunicacionesANALITIK INFORMACIJSKIH SISTEMOV ZA PODROČJE PLAČ - M/Ž. SVETOVALEC ZA PRODAJO IZDELKOV INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, UVAJA INFORMACIJSKI SISTEM, SVETUJE UPORABNIKOM, ANALIZIRA POTREBE UPORABNIKOV IN JIH POSREDUJE PROGRAMERJEM - RAZVIJALCEM, VODI PROJEKT UVAJANJA,...
 • . Trabajadores de los cuidados personales en institucionesBOLNIČAR - NEGOVALEC II - PRIPRAVNIK - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE OSKRBE STANOVALCEV IN POMOČ PRI IZVAJANJU ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE VSEH STANOVALCEV, KI SO LAHKO RAZVRŠČENI V ENO IZMED NEG I, II, III ALI IV OPAZOVANJE POSAMEZNIKA IN POROČANJE...
 • UČITELJ ANGLEŠČINE ZA ZGODNJE POUČEVANJE - M/Ž. UČITELJ ANGLEŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 13, POUČEVANJE ANGLEŠČINE OD 1. DO 5. RAZREDA. MOŽNOST DOPOLNJEVANJA Z DRUGIM DELOM V OŠ IN S TEM POVEČANJE OBSEGA ZAPOSLITVE., Ustrezna izobrazba za zgodnje poučevanje, strokovni...
 • . EconomistasVODJA ODDELKA - M/Ž. EKONOMIST ZA BANČNIŠTVO IN FINANCE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, RAZVOJ ZAPOSLENIH, ORGANIZIRANJE DELOVNEGA PROCESA IN UVAJANJE SPREMEMB, IZDELOVANJE STRATEGIJE OZ. POLITIKE RAZVOJA V SKLADU S STRATEGIJO RAZVOJA PODROČJA, SVETOVANJE IN SKLEPANJE SPECIFIČNIH...
 • . Mecánicos y ajustadores electricistasVZDRŽEVALEC IV(I) - M/Ž. VZDRŽEVALEC ELEKTRIČNIH NAPRAV, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - OPRAVLJANJE MANJ ZAHTEVNIH VZDRŽEVALNIH DEL NA MEDICINSKI IN NEMEDICINSKI OPREMI, - SODELOVANJE PRI IZVAJANJU INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL, - IZVAJANJE VZDRŽEVALNIH DEL NA INSTALACIJAH...
 • . Ingenieros electricistasSTROKOVNI SODELAVEC - M/Ž. INŽENIR ELEKTROTEHNIKE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI SNOVANJU RAZISKOVALNO- RAZVOJNE POLITIKE NA ŠIRŠEM STROKOVNEM PODROČJU, PRIDOBIVANJE DEL IN PRIPRAVA PROGRAMOV ZA ZAHTEVNEJŠE NALOGE, ORGANIZIRANJE IN VODENJE ZAHTEVNEJŠIH...
 • . Conductores de vehículos accionados a pedal o a brazoVOZNIK INTERNEGA TRANSPORTA III - M/Ž. UPRAVLJAVCI ROČNIH VOZIČKOV IN VOZIL NA PEDALE, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PREVOZI Z ELEKTROVOZIČKOM ZNOTRAJ BOLNIŠNICE; - VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE VOZIČKOV IN PROSTOROV, V KATERIH SO SPRAVLJENI VOZIČKI IN PRIKOLICE; - DRUGA DELA PO NAROČILU...
 • . Técnicos en ingeniería mecánicaOPERATER NA UPOGIBNEM STROJU - M/Ž. OPERATER PROIZVODNIH PROCESOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, delo na stroju za izdelovanje gostinske opreme, izdelava izdelkov iz pločevine na krivilnem stroju, tehnična dokumentacija, branje načrtov, možnost tudi priučitve, dopoldan
 • SPECIALNI REHABILITACIJSKI PEDAGOG - M/Ž. SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ, STROKOVNI IZPIT V VIZ. Potrdilo iz kazenske evidence, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosGOSPODINJEC-HIŠNI ČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 4, DELO GOSPODINJE/HIŠNE ČISTILKE. DELO POTEKA NA TERENU VEČINO V LJUBLJANI IN BLIŽNJI OKOLICI. DELO ZAJEMA ČIŠČENJE DOMOV REDNIH STRANK. , Zainteresirane osebe morajo biti samostojne, prijazne in...
 • SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG - DEFEKTOLOG - M/Ž. DEFEKTOLOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. OD 1.9.2018 DO 31.8.2019, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE DSP (SVETOVALNI CENTER KOPER), OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT ZA STROKOVNE DELAVCE NA PODROČJU VIZ. KANDIDATI NAJ DOSTAVIJO POTRDILO...
 • . Asesores financieros y en inversionesFINANČNIK VII/I - M/Ž. FINANČNI SVETOVALEC, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZBIRANJE, UREJANJE TER PRIPRAVLJANJE PODATKOV ZA IZDELAVO ANALIZE O FINANČNEM POSLOVANJU PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA, PRIPRAVA, IZVRŠEVANJE IN ZAKLJUČEK PRORAČUNA, MATERIALNO POSLOVANJE, IZVAJANJE NALOG V ZVEZI...
 • . Trabajadores de los cuidados personales en institucionesBOLNIČAR - NEGOVALEC II - PRIPRAVNIK - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE OSKRBE STANOVALCEV IN POMOČ PRI IZVAJANJU ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE VSEH STANOVALCEV, KI SO LAHKO RAZVRŠČENI V ENO IZMED NEG I, II, III ALI IV OPAZOVANJE POSAMEZNIKA IN POROČANJE...
 • . Auxiliares de maestrosSTALNI SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANEGA UČENCA - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev, skrajšan delovni čas, 6, -SPREMLJANJE UČENCA Z GIBALNIMI TEŽAVAMI -POMOČ PI SODELOVANJU NA RAZLIČNIH DEJAVNOSTIH, KULTURNIH IN ŠPORTNIH DOGODKIH, PRI INTERESNIH DEJAVNOSTIH, NA EKSKURZIJAH -POMOČ...
 • . Operadores de máquinas de movimiento de tierras y afinesSTROJNIK TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE - M/Ž. UPRAVLJAVCI STROJEV ZA ZEMELJSKA DELA IPD., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40, DELO S GRADBENIMI STROJI, VODENJE EVIDENC, VZDRŽEVANJE STROJEV., OPRAVLJEN TEČAJ ZA UPRAVLJALCA TGM, IZKUŠNJE PRI DELU NA ROVOKOPAČU IN BAGERJU.,
 • . Ayudantes de cocinaKUHINJSKA POMOČNICA - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo , Določen čas oz. OD 1.9.2018 DO 31.8.2019, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI PRIPRAVI OBROKOV ZA UČENCE, POTRDILO O IZOBRAZBI, ZNANJE SLOVENSKEGA JEZIKA, MOTIVIRANOST, SMISEL ZA KOMUNIKACIJO Z OTROKI, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI IN SPOLNI NEDOTAKLJIVOSTI.,
 • . Trabajadores y asistentes sociales de nivel medioSTROKOVNI VODJA SKUPINE - M/Ž. STROKOVNI SODELAVCI ZA SOCIALNO DELO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. z možnostjo podaljšanja zaposlitve, polni delovni čas, 40, STROKOVNI VODJA DSA MORA IMETI VSAJ 2 LETI DELOVNIH IZKUŠENJ NA PODROČJU DELA Z OSEBAMI IZ CILJNE SKUPINE (BREZPOSELNI) IN NA PODROČJU...
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesPOMOČNIK V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZDELAVA REKLAMNIH NAPISOV IN DRUGIH IZDELKOV, Kandidat mora imeti tehnične spretnosti, znanje uporabe akumulatorskih ročnih orodij , dopoldan
 • . Biólogos, botánicos, zoólogos y afinesMEDICINSKI BIOKEMIK SPECIALIST II (VODJA) - M/Ž. MEDICINSKI BIOKEMIK, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 8, SVETOVANJE IN STROKOVNI NADZOR TER ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI V DIAGNOSTIČNEM LABORATORIJU, UREJANJE SOP, NOTRANJE IN ZUNANJE KONTROLE IN IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH KONTROLNO-USMERITVENIH POSTOPKOV, SPREMLJANJE REZULTATOV...
 • . Secretarios administrativos y ejecutivosPOSLOVNI SEKRETAR - M/Ž. POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO POSLOVNEGA SEKRETARJA, VODENJE UR ZAPOSLENIH, VNOS NALOG V UPRAVLJALSKI PROGRAM, POMOČ V RAČUNOVODSTVU, ODLOGA DOKUMENTACIJE STRANK, KOMUNIKACIJA S STRANKAMI, DRUGA OPRAVILA PO NAVODILIH VODJE.,...
 • . Secretarios (general)ADMINISTRATOR VI (DM 332) - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo , Določen čas oz. nadomeščanje odsotne uslužbenke, polni delovni čas, 40, OPIS NALOG IN VSI POGOJI ZA ZAPOSLITEV SO OBJAVLJENI NA SPLETNI STRANI MINISTRSTVA ZA JAVNO UPRAVO (OBJAVE DRUGIH PROSTIH DELOVNIH MEST): HTTP://WWW.MJU.GOV.SI/SI/DELOVNA_PODROCJA/OBJAVE_PROSTIH_DELOVNIH_MEST/OBJAVE_DRUGIH_PROSTIH_DELOVNIH_MEST/.,...
 • . Trabajadores de los cuidados personales en institucionesBOLNIČAR NEGOVALEC I - NEGA III IN IV (M/Ž) - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev oz. z možnostjo podaljšanja pogodbe , polni delovni čas, 40, STALNA POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, KI POTREBUJEJO NAJZAHTEVNEJŠO, ZDRAVSTVENO NEGO IN OSKRBO, POMOČ PRI VZDRŽEVANJU HIGIENE...
 • . Electricistas de obras y afinesELEKTRIKAR - M/Ž. ELEKTRIČAR, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, IZVEDBA ELEKTROINŠTALACIJ V BIVALNIH ENOTAH IN RAZNIH MONTAŽNIH DEL DELO POTEKA V PROIZVODNJI, NA SEDEŽU PODJETJA V GORNJI RADGONI, Delo poteka v sodobno opremljenih proizvodnih prostorih v Gornji Radgoni. Obstaja...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosJ032001 ČISTILKA II - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE REDA, ČISTOČE IN DELOVNIH SREDSTEV, DNEVNO IN GENERALNO MEHANSKO ČIŠČENJE Z POMIVANJEM, SESANJEM, BRISANJEM PRAHU, MAZANJEM IN LOŠČENJEM TALNIH, STEKLENIH, KERAMIČNIH, DELOVNIH...
Más ofertas: << · 7 · 10 · 11 · < · 13 · > · 15 · 18 · 23 · 33 · 53 · >>