Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,615 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 13

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

UČITELJ GOSPODINJSTVA IN NARAVOSLOVJA - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. do 3.3.2022, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE V IN IZVEN RAZREDA, SPREMSTVO NA DNEVIH DEJAVNOSTI, DELA V SKLADU Z LDN IN PO NAVODILU RAVNATELJA., Zaposlitev od 31.1.2022. Kandidati pošljejo življenjepis, potrdilo o nekazno...

. asesor jurídico/asesora jurídicaVIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) - STROKOVNI SODELAVEC - M/Ž. PRAVNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE NAJZAHTEVNEJŠIH ZADEV, KI MU JIH DODELI PRAVOSODNI FUNKCIONAR, PRIPRAVA IZJEMNO ZAHTEVNE STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA IZJEMNO ZAHTEVNE ODLOČITVE IN OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE, SPREMLJANJE IN PROUČ...

. inspector de bienestar animal/inspectora de bienestar animalURADNI VETERINAR V INŠPEKCIJI ZA VARNO HRANO, VETERINARSTVO IN VARSTVO RASTLIN, OBMOČNI URAD MURSKA SOBOTA, ODDELEK ZA VETERINARSTVO, ŠT. DM: 273 - M/Ž. VETERINARSKI INŠPEKTOR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - OPRAVLJANJE VETERINARSKIH PREGLEDOV IN CERTIFICIRANJE, - JEMANJE URADNIH VZORCEV IN IZVAJANJE DRUGIH INŠPEKCIJSKIH NALOG S PODROČJA DELA ORGANA, - POTRJEVANJE VETERINARSKIH DOKUMENTOV, - OPRAVLJANJE PREGL...

. agente de centro de atención al clienteINFORMATOR V KLICNEM CENTRU - M/Ž. INFORMATOR V KLICNEM CENTRU , poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NUDENJE TEHNIČNE PODPORE PO TELEFONU, SVETOVANJE STRANKAM, REŠEVANJE REKLAMACIJ, REALIZACIJA PRODAJNIH MOŽNOSTI/AKTIVNOSTI TEKOM RAZGOVORA S STRANKO, Ključna kompetenca tekoče sporazumevanje v nemšk...

DELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev oz. 30.6.2022, polni delovni čas, 40, DELO V PROIZVODNJI, POLNJENJE VREČ S PRODUKTOM, TEHTANJE, NADZOR NAD DELOVNIM PROCESOM., POTEKA V TREH IZMENAH. Sposobnost dela na višini, zaže...

. técnico en laboratorio clínico y biomédico/técnica en laboratorio clínico y biomédicoLABORATORIJSKI TEHNIK I, ZA POTREBE DERMATOVENEROLOŠKE KLINIKE - M/Ž. LABORATORIJSKI TEHNIK ZA BIOMEDICINO, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - ZBIRANJE, EVIDENTIRANJE, SORTIRANJE, RAZPOREJANJE IN KONZERVIRANJE BIOLOŠKEGA MATERIALA TER PRIPRAVA MATERIALA IN VZORCEV ZA ANALIZO - IZVAJANJE OSNOVNIH LABORATORIJSKIH PREISKAV - IZVAJANJE ZAH...

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoOPERATER NA STROJU ZA OBDELAVO KOVIN - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, KOVINARSTVO, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE OBDELAVE KOVIN S CNC STROJEM, BRANJE NAČRTOV IN RAZUMEVANJE TEHNIČNE DOKUMENTACIJE, V SKLADU Z DOKUMENTACIJO, PRIPRAVA MATERIALA, NASTAVITEV STROJA GLEDE NA TEHNOLOŠKE ZAHTE...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioOSKRBOVALKA - M/Ž. OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VARSTVA IN NEGE, SPREMLJANJE  NA STROKOVNO OBRAVNAVO TRANSPORT HRANE, RAZDELJEVANJE, POMIVANJE POSODE VODENJE EVIDENC SKRB ZA UREJENOST IN ČISTOČO ZGRADB IN NJIHOV OKOLICO. SKRB ...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaPOMOŽNA MIZARSKA DELA - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V OBDELAVI IN PREDELAVI LESA TER V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ LESA, PLUTE, SLAME IN PROTJA, RAZEN POHIŠTVA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - OBDELAVA LESA, - DELO NA RAZNIH OBDELOVALNIH STROJEV ZA LES, -SKLADIŠČENJE -IZDELOVANJE POLIZ...

. supervisor de tienda/supervisora de tiendaPOSLOVODJA V KMETIJSKI TRGOVINI - M/Ž. TRGOVSKI POSLOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZDELAVA KALKULACIJ CEN, VODENJE DOKUMENTACIJE V TRGOVINI, NAROČANJE BLAGA, PREVZEM BLAGA, KOORDINACIJA DELA S PRODAJALCI, ITD,, Izpit za poslovodjo, dvoizmensko

. conserje de hotelINFORMATOR- POSLOVALNICA CENTER - M/Ž. INFORMATOR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO OBSEGA IZVAJANJE BLAGAJNIŠKEGA DELA IN POSREDOVANJE TEMELJNIH INFORMACIJ O PRODUKTIH IN STORITVAH. OPIS DEL IN NALOG: INFORMIRANJE IN USMERJANJE STRANK V POSLOVALNICI, POSREDOVANJE TEMELJNIH INFORMACIJ O BANČNIH PROD...

. operador de torno metalúrgico/operadora de torno metalúrgicoNASTAVLJALEC ORODIJ 2 - M/Ž. UPRAVLJAVEC ORODNEGA STROJA, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, NASTAVLJANJE STROJEV, NAPRAV, ORODIJ ZA PROIZVODNJO IZDELKOV. SKRB ZA KAKOVOSTNO IZDELAVO IZDELKOV. ZAGOTAVLJANEJ ZAHTEVANIH ROKOV IZDELAVE IN ZAHTEVANIH KOLIČIN IZDELKOV. SKRB ZA OPTIMALNO IZKORIŠČENOST STROJ...

ČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC, SPLOŠNI, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE SKUPNIH PROSTOROV, PISARN, DNEVNO IN GENERALNO ČIŠČENJE PISARN, SKUPNIH PROSTOROV IN OPREMO, JAVLJANJE OKVARE VZDRŽEVALCU. , MOŽNOST ZAPOSLITVE ZA NEDOLOČEN ČAS, dvoizmensko

. controlador de tráfico ferroviario/controladora de tráfico ferroviarioPROMETNIK V CESTNEM PROMETU - M/Ž. PROMETNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. z možnostjo pogodbe za nedoločen čas, polni delovni čas, 40, - ORGANIZIRANJE PREVOZOV - KONTAKTIRANJE STRANK - SPREMLJANJE IN VODENJE VOZNIKOV - PRIPRAVA POROČIL IN DRUGA DELA PO NAVODILIH DIREKTORJA -ZAŽELJENE IZKUŠNJE V LOGIST...

. empleado de restaurantes de comida rápida/empleada de restaurantes de comida rápidaPRIPRAVLJALEC HRANE - M/Ž. PRIPRAVLJALEC HITRE HRANE, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, ZARADI ŠIRITVE PONUDBE IŠČEMO VEČ DELAVCEV ZA PRIPRAVO HRANE. DELO OBSEGA: -PRIPRAVA HRANE ZA KUHANJE IN PEKO, -KUHANJE IN PEČENJE ŽIVIL, -SLEDENJE ZAHTEVAM KAKOVOSTI IN HIGIENE. , ,

. supervisor de mantenimiento de vehículos/supervisora de mantenimiento de vehículosSPREJEMNIK - M/Ž. AVTOSERVISNI SVETOVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREJEMA STRANKE, IZPOLNJUJE DELOVNE NALOGE IN JIH KOMPLETIRA, USKLAJUJE KOLIČINO DELA Z DELOVNIMI KAPACITETAMI, NADZIRA OPRAVLJENO DELO, SPREJEMA IN REŠUJE REKLAMACIJSKE ZAHTEVKE, IZVAJA PREDPISE S PO...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI I, II (E037019), (M/Ž), ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KLINIČNI ODDELEK ZA UROLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI I,II, V PROSTORIH – ENOTAH, POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZD...

. conserje de edificioVZDRŽEVALEC ŠPORTNE INFRASTRUKTURE III - M/Ž. OSKRBNIK - VZDRŽEVALEC ŠPORTNIH OBJEKTOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PROGRAMA OBRATOVANJA IN VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURE (OBJEKTOV), NADZOROVANJE IN OBVEŠČANJE O STANJU OBJEKTOV, NAPRAV IN PREVOZNIH SREDSTEV TER OPREME, OBVEŠČANJE ODGOVORNIH OSEB O ST...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA/STREŽNIK II (III), ŠIFRA DM: E032025, ZA POTREBE GINEKOLOŠKE KLINIKE - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE PROSTOROV, OPREME IN PRIPOMOČKOV V HIGIENSKO MANJ ZAHTEVNIH PROSTORIH (PISARNE, GARDEROBE, STOPNIŠČA...), ČIŠČENJE IN UREJANJE OKOLICE, SKUPNIH PROSTOROV, GENERALNA ČIŠČENJA IN RAZKUŽEVANJA PROSTOROV IN OPRE...

. conserje de edificioJ034075 - TEHNIČNI DELAVEC IV (II), ENOTA ZA VZDRŽEVANJE, ŠDM: 2006827 - M/Ž. HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SKRBI ZA BREZH. OPREME, IZVAJA RUTINSKA POPRAVILA. IZVAJA UKREPE ZA VAROVANJE PREMOŽENJA. OPRAVLJA ADM.-TEHNIČNE NALOGE V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM. POROČA O DELU, MOREBITNIH ZAPLETIH IN DODATNIH ZAHTEVAH NADREJEN...

. profesor de educación superior/profesora de educación superioraVISOKOŠOLSKI UČITELJ/-ICA NA KATEDRI ZA KIRURGIJO ZA NEDOLOČEN ČAS, S KRAJŠIM DELOVNIM ČASOM (20 REDNO + 20 DOPOLNILNO DELO ) - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJ, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 16, -OBLIKOVANJE IN POSODABLJANJE UČNIH NAČRTOV TER PRILAGAJANJE VISOKOŠOLSKIH STROKOVNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV ZAHTEVAM, -ORGANIZIRANJE ALI SOORGANIZIRANJE VSEH AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PREDMETA V SKLADU Z UČNIM N...

. mecánico de maquinaria industrial/mecánica de maquinaria industrialMONTER SONČNIH ELEKTRARN - M/Ž. MONTER FOTOVOLTAIČNIH SKLOPOV IN NAPRAV (SONČNE CELICE), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, MONTAŽA FOTOVOLTAIČNIH MODULOV IN KONSTRUKCIJE. RAZNA KROVSKA DELA., Obvezne so ročne spretnosti in znanje iz poznavanja orodij. Delo poteka na višini, zato kandidati s straho...

. orientador educativo/orientadora educativaUČITELJ - SPECIALNI PEDAGOG - M/Ž. SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas  oz. 30.06.2022, skrajšan delovni čas, 20, DELO Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI KOT UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ IN MOBILNI UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ, ,

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaČISTILEC/KA ODLITKOV - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPERACIJE: RAZIGLITI, OBSEKOVATI, PESKATI, TRAVALIRATI, PAKIRATI,... IZVAJANJE VSEH OPERACIJ, PO USTALJENIH TEHNOLOŠKIH IN KONTROLNIH POSTOPKIH. OBVEZNA UPORABA ZAŠ...

. asesor jurídico/asesora jurídicaVIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) - STROKOVNI SODELAVEC - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC NA SODIŠČU, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.12.2022 (PROJEKTNO DELO), polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE NAJZAHTEVNEJŠIH ZADEV, KI MU JIH DODELI PRAVOSODNI SODNIK, PRIPRAVA IZJEMNO ZAHTEVNE STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA IZJEMNO ZAHTEVNE ODLOČITVE IN OBRAZLO...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ HEDIKEPIRANI OSEBI PRI VSAKODNEVNIH AKTIVNOSTIH, SPREMSTVO. ZAŽELENA JE TUDI VOŽNJA., Veselje in volja do dela z ljudmi, zanesljivost, potrpežljivost, splošna  razgledanost, gibljiv/n...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI (E037026) ZA POTREBE KLINIČNEGA INŠTITUTA ZA MEDICINO DELA, PROMETA IN ŠPORTA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V SPECIALISTIČNI AMBULANTI - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSK...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V PROIZVODNJI (M/Ž) V OKOLICI PIVKE - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ GUME IN PLASTIČNIH MAS, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PAKIRANJE IN SORTIRANJE, PRIPRAVA SESTAVNIH DELOV MONTAŽE, EMBALAŽE ZA ODLAGANJE, NAMEŠČANJE ELEMENTOV MONTAŽE NA DELOVNO MIZO ALI NAPRAVO, ROČNO S...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR NEGOVALEC, SPREMLJEVALEC V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI - M/Ž. BOLNIČAR V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PO PROGRAMU PRIPRAVNIŠTVA., Splošna zdravstvena sposobnost za opravljanje delovnih nalog delovnega mesta brez omejitev. Kandidati naj predložijo življenjepis., dvoizmensko

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, GIBALNO OVIRANA OSEBA BO VAŠO POMOČ POTREBOVALA PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKIH OPRAVILIH IN/ALI PRI SPREMSTVIH., Iščemo prilagodljive in pozitivne osebe, ki bi z veseljem, vestno...

Más ofertas: << · 7 · 10 · 11 · < · 13 · > · 15 · 17 · 21 · 30 · 48 · 83 · >>