Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,920 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 16

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Maestros preescolaresVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK- POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. od 1.9.2018 do 31.8.2019, skrajšan delovni čas, 10, POMOČ PRI VZGOJI IN VARSTVU OTROK ZA ZAGOTAVLJANJE SOČASNOSTI V ENOTI SLIVNICA TER OSTALA DELA PO SISTEMIZACIJI VRTCA ŠENTJUR....
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA STANOVALCEV, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE, VODENJE ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE PRI DELITVI HRANE IN HRANJENJU STANOVALCEV, NUDENJE...
 • . Maestros preescolaresVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK- POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. od 1.9.2018 do 31.8.2019, skrajšan delovni čas, 30, POMOČ PRI VZGOJI IN VARSTVU OTROK ZA ZAGOTAVLJANJE SOČASNOSTI V ENOTI PONIKVA TER OSTALA DELA PO SISTEMIZACIJI VRTCA ŠENTJUR....
 • . Maestros de enseñanza primariaDRUGI UČITELJ V 1. RAZREDU IN UČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU - M/Ž. UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas, 8 mesecev, 19 dni oz. za čas nadomeščanja odsotne delavke predvidoma do 19.5.2019, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE KOT DRUGI UČITELJ V 1. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE IN UČITELJ V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA, KANDIDATI MORAJO VLOGI...
 • . Educadores para necesidades especialesUČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo , Določen čas oz. do 31. 8. 2019, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DOLOČENIH S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA, INDIVIDUALIZIRANIM PROGRAMOM ZA POSAMEZNEGA UČENCA TER V SKLADU Z NAVODILI VODSTVA, Izobrazbeni pogoji:...
 • . Médicos especialistasZDRAVNIK SPECIALIST PPD1 (ZDRAVNIK SPECIALIST URGENTNE MEDICINE ALI ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE) - M/Ž. ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO ZDRAVNIKA V AMBULANTI IN NA TERENU V SLUŽBI NUJNE MEDICINSKE POMOČI V URGENTNEM CENTRU BREŽICE, OPRAVLJEN SPECIALISTIČNI IZPIT IN VELJAVNA LICENCA ZA DELO NA PODROČJU...
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesPRODAJALEC V SEKTORJU SVEŽI PROGRAM - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZAHTEVANEGA POKLICA, PRIPRAVLJANJE BLAGA IN PRODAJNEGA PROSTORA ZA PRODAJO, PRODAJANJE BLAGA, ČIŠČENJE PRODAJNIH IN DRUGIH PROSTOROV, ITD., , dvoizmensko
 • UČITELJ/ICA ZA PREDMET SLOVENSKI JEZIK - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 23, IZVAJANJE POUKA IN DRUGIH OBLIK DELA Z UČENCI., Prijavi je obvezno potrebno priložiti vsa potrdila o izpolnjevanju pogojev, in sicer: življenjepis, potrdilo o nekaznovanosti (ki ga...
 • . Trabajadores de los cuidados personales en institucionesBOLNIČAR NEGOVALEC - PRIPRAVNIK - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN STANOVALCEV, TRANSFERZDRAVSTVENEGA NATERIALA IN STANOVALCEV, HIGIENSKA OSKRBA STANOVALCEV, OPAZOVANJE NJIHVEGA STANJA IN POROČANJE, ,
 • . Maestros preescolaresVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK- POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 25, POMOČ PRI VZGOJI IN VARSTVU OTROK ZA ZAGOTAVLJANJE SOČASNOSTI V ENOTI LOKA TER OSTALA DELA PO SISTEMIZACIJI VRTCA ŠENTJUR. PREDVIDEN DELJEN DELOVNI ČAS...
 • . Empleados de servicios de correosPISMONOŠA - M/Ž. PISMONOŠA, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DOSTAVLJANJE VSEH VRST POŠILJK, PRODAJA TRGOVSKEGA BLAGA, OPRAVLJANJE DENARNIH STORITEV NA TERENU, OPRAVLJANJE SPREJEMA IN DOSTAVE POŠILJK IN SKLEPOV V POSLOVNE PROSTORE UPORABNIKOV, DOSTAVLJANJE POŠILJK V POŠTNA...
 • . Maestros preescolaresVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK- POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. od 1.9.2018 do 31.8.2019, skrajšan delovni čas, 15, POMOČ PRI VZGOJI IN VARSTVU OTROK ZA ZAGOTAVLJANJE SOČASNOSTI V ENOTI PREVORJE TER OSTALA DELA PO SISTEMIZACIJI VRTCA ŠENTJUR. PREDVIDEN DELJEN...
 • . Maestros de enseñanza primariaUČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do 31. 8. 2019, skrajšan delovni čas, 29, DELO V PODALJŠANEM BIVANJU, STROKOVNI IZPIT V VIZ. Potrdilo iz kazenske evidence, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni...
 • . Agricultores y trabajadores calificados de cultivos mixtosTRAKTORIST-KMETIJSKI DELAVEC - M/Ž. KMETOVALCI MEŠANE RASTLINSKE PRIDELAVE, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev oz. z možnostjo podaljšanja, polni delovni čas, 40, TRAKTORSKA DELA TER OSTALA STROJNA IN ROČNA DELA V KMETIJSTVU (SADJARSTVO IN POLJEDELSTVO), NAKLAD IN RAZKLAD BLAGA, OSNOVNA VZDRŽEVALNA DELA NA...
 • . Educadores para necesidades especialesUČITELJ ZA DODATNO POMOČ - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 2, POUČEVANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI IN NUDENJE POMOČI, Zaželjena izobrazba je socialni pedagog. Če prijavljeni kandidat nima opravljenega strokovnerga izpita, mora le-tega opraviti...
 • UČITELJ ŠPORTA ZA POUČEVANJE V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019, skrajšan delovni čas, 23, VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO DELO IN DRUGA DELA PO LETNEM DELOVNEM NAČRTU ZAVODA IN PO NAVODILIH VODSTVA ŠOLE., Potrdilo o nekaznovanosti zaradi...
 • . Maestros de enseñanza primariaUČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE V PODALJŠANEM BIVANJU, STROKOVNI IZPIT V VIZ. Potrdilo iz kazenske evidence, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,...
 • UČITELJ IZBIRNEGA PREDMETA NEMŠČINA IN UČITELJ V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. UČITELJ NEMŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas oz. 31. 8. 2019, skrajšan delovni čas, 20, - IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIM DELOM V SKLADU Z...
 • . Educadores para necesidades especialesVZGOJITELJ - M/Ž. VZGOJITELJ OTROK IN MLADOSTNIKOV Z MOTNJO ČUSTVOVANJA IN VEDENJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZGOJITELJ OTROK IN MLADOSTNIKOV Z MOTNJO VEDENJA IN ČUSTVOVANJA SODELUJE PRI PRIPRAVI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA TER STROKOVNIH IN DRUGIH ORGANIH ZAVODA, IZVAJA...
 • RAČUNALNIKAR ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI, UČITELJ MATEMATIKE, UČITELJ IZBIRNEGA PREDMETA MULTIMEDIJA - M/Ž. UČITELJ INFORMATIKE V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas oz. 31.8.2019, polni delovni čas, 40, SKRB ZA RAČUNALNIŠKO IN PROGRAMSKO OPREMO ŠOLE, IZVAJANJE NEPOSREDNEGA VZGOJN, IZOBRAŽEVALNEGA DELA V ODDELKU, IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO, IZOBRAŽEVALNO DELO, OPRAVLJANJE DRUGIH...
 • SOCIALNI PEDAGOG - M/Ž. SOCIALNI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do 31. 8. 2019, polni delovni čas, 40, UČITELJ PB IN DSP, STROKOVNI IZPIT V VIZ. Potrdilo iz kazenske evidence, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,...
 • . Representantes comercialesKOMERCIALIST ZA PODROČJE KROVSKO KLEPARSKIH IZDELKOV - M/Ž. KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PRODAJA PRETEŽNO KROVSKO KLEPARSKIH IZDELKOV POGODBENIM KUPCEM (PRODAJA B2B), SKRB ZA OHRANJANJE STIKA S KUPCI, PRIDOBIVANJE NOVIH POGODBENIH KUPCEV, IZDAJA PONUDB, PREDRAČUNOV IN DOBAVNIC, ZAKLJUČEVANJE...
 • . Secretarios (general)ADMINISTRATOR V - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE NA BLAGAJNI, PRENOS GOTOVINE IZVAJANJE NALOG PISARNIŠKEGA POSLOVANJA RAZVRŠČANJE, KLASIFIKACIJA IN ODPRAVA DOKUMENTARNEGA GRADIVA UREJANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA VODENJE SEZNAMOV IN PREGLEDOV...
 • . Carniceros, pescaderos y afinesMESAR - M/Ž. MESAR, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZAHTEVANEGA POKLICA, PRODAJA MESA IN MESNIH IZDELKOV, RAZKOSAVANJE MESA IN PRIPRAVA MESNIH IZDELKOV ZA PRODAJO, ČIŠČENJE DELOVNIH IN POMOŽNIH PROSTOROV, ITD., , dvoizmensko
 • . Empleados de servicios de correosPISMONOŠA - M/Ž. PISMONOŠA, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DOSTAVLJANJE VSEH VRST POŠILJK, PRODAJA TRGOVSKEGA BLAGA, OPRAVLJANJE DENARNIH STORITEV NA TERENU, OPRAVLJANJE SPREJEMA IN DOSTAVE POŠILJK IN SKLEPOV V POSLOVNE PROSTORE UPORABNIKOV, DOSTAVLJANJE POŠILJK V POŠTNA...
 • . Operadores de instalaciones de procesamiento de metalesELOKSER II - M/Ž. UPRAVLJAVCI PROCESNIH STROJEV ZA PRIDOBIVANJE IN OBDELAVO KOVIN, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA OBEŠAL, NALAGANJE NA OBEŠALA, PAKIRANJE MATERIALA, NADZOR NAD KAKOVOSTJO ELOKSIRNIH IZDELKOV, VODENJE EVIDENC, , večizmensko
 • . Médicos generalesZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO KONČANEM SEKUNDARIATU PPD 3, M/Ž ZA POTREBE KLINIKE ZA INFKEKCIJSKE BOLEZNI IN VROČINSKA STANJA - M/Ž. ZDRAVNIK, SEKUNDARIJ, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI, KI SO NAVEDENE V PROGRAMU PRIPRAVNIŠTVA ZA POKLIC ZDRAVNIK TER V OBSEGU TEH DEJAVNOSTI PREDPISOVATI ZDRAVILA IN MEDICINSKE PRIPOMOČKE, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE TISTIH NUJNIH...
 • . Archivistas y curadores de museosKONSERVATOR (ŠTEVILKA RAZPISA: 22-10/2018) - M/Ž. ARHIVARJI IN KONSERVATORJI, poskusno delo 5 mesecev, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE POSAMEZNIH ARHEOLOŠKO-KONSERVATORSKIH DEL, DOLOČENIH S 13. ČLENOM PRAVILNIKA O NOTRANJI ORGANIZACIJI, POD VODSTVOM, PUBLICIRANJE IN PROMOCIJA IZSLEDKOV STROKOVNEGA IN RAZISKOVALNEGA...
 • . Soldadores y oxicortadoresVARILEC - M/Ž. VARILEC, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN KONTROLA MATERIALOV, POMOČ PRI TOČKOVNEM VARJENJU IZDELKOV IN POLIZDELKOV, POMOČ PRI SESTAVLJANJU IZDELKOV IN POLIZDELKOV, VARJENJE NERJAVEČE PLOČEVINE PO TIG-POSTOPKU., ,
 • . Conductores de automóviles, taxis y camionetasVOZNIK KOMBIJA - M/Ž. VOZNIK LAHKEGA DOSTAVNEGA VOZILA, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, NALOGE IN ODGOVORNOSTI: ROČNO IN STROJNO NALAGANJE/RAZLAGANJE BLAGA, MANIPULACIJA BLAGA MED POSLOVNIMI ENOTAMI IN PREVOZ BLAGA DO STRANK, IZDAJA DOKUMENTOV KUPCEM ZA PREPELJANO BLAGO IN PREJETA...
Más ofertas: << · 8 · 12 · 14 · < · 16 · > · 18 · 21 · 26 · 36 · 57 · >>