Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,445 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 16

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

»ASISTENT V PRODAJI IN PODPORI STRANKAM« - M/Ž. DRUGI URADNIKI ZA PISARNIŠKO POSLOVANJE, D. N., poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZDELAVA POGODBENIH IN S POGODBO VEZANIH DOKUMENTOV ,- REŠEVANJE MOREBITNIH POIZVEDB ZAVAROVANCEV, - VNOS IN SPREMLJAVA POGODB V IT SISTEMIH, - REŠEVANJE ZAHTEVKOV IN REKLAMACIJ, - ZAG...

ASISTENT (D010001), V VSEH TREH NAZIVIH: ASISTENT / ASISTENT Z MAGISTERIJEM / ASISTENT Z DOKTORATOM, ZA PODROČJE RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU,- SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DR...

SERVISER KOLES IN E-SKIROJEV - M/Ž. MEHANIKI IN SERVISERJI KOLES IPD., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - PREGLED, SERVISIRANJE IN POPRAVILO KOLES IN ELEKTRIČNIH SKIROJEV,- VZDRŽEVANJE SISTEMA POSBIKES  (DNEVNI OBHODI POSTAJALIŠČ, PREGLED KLJUČAVNIC IN SAME POSTAJE, LOGISTIKA PREMEŠČANJA KOLES NA POS...

. director de restaurante/directora de restauranteVODJA SLADOLEDNEGA VRTA - M/Ž. GOSTINSKI POSLOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE SLADOLEDNEGA VRTA, STREŽBA GOSTOM, PRIPRAVA POGRINJKOV, OBRAVNAVA MOREBITNE PRITOŽBE, VODENJE GOSTINSKEGA OSEBJA. DOLOČA DELOVNE IZMENE ZA OSEBJE, SKRBI ZA UREJENOST GOSTINSKEGA LOKALA, BLAGAJNIŠKO POSLOV...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI, ZA POTREBE OČESNE KLINIKE - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V SPECIALISTIČNI AMBULANTI, - ORGANIZIRANJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SO...

. director de banca corporativa/directora de banca corporativaVIŠJI SVETOVALEC ZA FINANCE, RAČUNOVODSTVO IN PRORAČUN - M/Ž. FINANČNI SVETOVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PODROBEN OPIS DELOVNEGA MESTA IN POGOJI ZA ZASEDBO SO NAVEDENI NA SPLETNI STRANI WWW.VODICE/URADNE OBJAVE IN IJZ/ RAZPISI NATEČAJI IN NEPREMIČNINE, ZAŽELJENA ZNANJA SO NAVEDENA V OBJAVI JAVNEGA NATEČAJA,

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN UREDITEV DELOVNEGA PROSTORA ZA DELO, PRIPRAVA APARATUR, POTREBNIH MATERIALOV IN PRIPOMOČKOV, TER MATERIALOV ZA STERILIZACIJO, SPREJEM DOKUMENTOV PACIENTOV IN PRIPRAVA ZDR...

. almacenero de fábrica de calzado/almacenera de fábrica de calzadoBLAGOVNI MANIPULANT / POLNILEC POLIC - M/Ž. BLAGOVNI MANIPULANT, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZLAGANJE ARTIKLOV NA PRODAJNE POLICE, PRIPRAVLJANJE IN OPREMLJANJE BLAGA Z USTREZNIMI DEKLARACIJAMI, SPREMLJANJE ROKOV ARTIKLOV IN VODENJE EVIDENCE IN KOMUNIKACIJA Z NADREJENIMI., , dopoldan

. albañilZIDAR - M/Ž. ZIDAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE GRADBENIH DEL IN ZIDARSKIH DEL V GRADBENIŠTVU, POMOČ PRI IZVAJANJU BOLJ ZAHTEVNIH GRADBENIH DEL PO NAVODILIH DELODAJALCA ALI DRUGEGA DELAVCA, SAMOSTOJNO IZVAJANJE NEZAHTEVNIH DEL NA GRADBIŠČU, VZDRŽEVANJE REDA NA...

. odontólogo/odontólogaZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO - M/Ž. ZOBOZDRAVNIK, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE IN ORGANIZIRANJE DELA ZOBOZDRAVSTVENEGA TEAMA, PROUČEVANJE, UGOTAVLJANJE, ZDRAVLJENJE BOLEZNI ZOB, OBZOBNIH TKIV IN USTNE VOTLINE, IZVAJANJE FIKSNE IN SNEMNE PROTETIKE IPD., Opravljen strokovni izp...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSKRBNIK PROSTOROV - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE NOTRANJIH PROSTOROV, POBIRANJE IN ODNAŠANJE LOČENO ZBRANIH ODPADKOV, SESANJE, POMETANJE IN POMIVANJE TALNIH POVRŠIN, ODSTRANJEVANJE IN NANOS ZAŠČITNIH PREMAZOV, ZALIVANJE LONČNIC, ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE...

. director de recursos humanos/directora de recursos humanosPOMOČNIK DIREKTORJA ZA PODROČJE ZDRAVSTVENE NEGE - M/Ž. POMOČNIK DIREKTORJA ZA ORGANIZACIJO IN SPLOŠNE ZADEVE, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 48 mesecev, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE, VODENJE, USKLAJEVANJE IN NADZIRANJE IZVAJANJA ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE V BOLNIŠNICI, PREDLAGANJE PRIORITET RAZVOJA STROKE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRB...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesDIPL. MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI, ZA POTREBE OČESNE KLINIKE - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V SPECIALISTIČNI AMBULANTI, - ORGANIZIRANJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE...

. profesor universitario colaborador/profesora universitaria colaboradoraD010001 ASISTENT – ASISTENT Z DOKTORATOM ZA PODROČJE ZA PODROČJE ANATOMIJE, HISTOLOGIJE IN PATOLOGIJE - M/Ž. VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, 1. SODELOVANJE PRI IZVAJANJU IZOBRAŽEVALNEGA, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEGA IN UMETNIŠKEGA DELA  TER OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG DOLOČENIH  V AKTIH UP IN ČLANIC 2. VODENJE RAZLIČNIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJE ŠTUDENTOV PR...

. terapeuta especializado en trastornos del lenguaje/terapeuta especializada en trastornos del lenguajeLOGOPED - M/Ž. LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, LOGOPED OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA, ZLASTI PA NALOGE, KI SO VEZANE NA: PREVENTIVO, DETEKCIJO, DIAGNOSTIKO IN RE...

. contableRAČUNOVODJA VII/2 - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE RAČUNOVODSKIH IN KNJIGOVODSKIH DEL., Dobro poznavanje finančnih in materialnih predpisov posrednih proračunskih uporabnikov, poznavanje programa VASCO, zaželene delovne izkušnje na podobnih  delih praktični ...

. reponedor/reponedoraPOLNILEC POLIC - M/Ž. POLNILEC POLIC, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZLAGANJE ARTIKLOV NA PRODAJNE POLICE, PRIPRAVLJANJE IN OPREMLJANJE BLAGA Z USTREZNIMI DEKLARACIJAMI, SPREMLJANJE ROKOV ARTIKLOV IN VODENJE EVIDENCE, KOMUNIKACIJA Z NADREJENIMI, , dopoldan

UČITELJ CITER - M/Ž. UČITELJI GLASBE V GLASBENIH ŠOLAH, ZASEBNI VADITELJI GLASBE, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, UČITELJ CITER , potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku - varstvo otrok in mladoletnikov, na podlagi 107.a čl. ZOFVI in ...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaPROIZVODNI DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 3 mesece oz. možnost podaljšanja, polni delovni čas, 40, PREVZEM, HRAMBA IN ODPREMA BLAGA, SKLADIŠČENJE MATERIALA , SKRB ZA DNEVNO ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE SKLADIŠČA IN NAPRAV, DELO ZA TEKOČIM T...

. cocinero/cocineraKUHAR IV - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev oz. vrnitve delavke s porodniške odsotnosti., polni delovni čas, 40, DELO POTEKA V KUHINJI VRTCA, KUHA OBROKE PO PROGRAMU, OPRAVLJA NALOGE PO NAVODILU VODSTVA ZAVODA., potrdilo o nekaznovanosti, delovne izkušnje na podobnih delih in nalogah.,

. ayudante de cocinaPOMOČNIK DIETNEGA KUHARJA III (I) V ZSV - M/Ž. POMOČNIK V KUHINJI, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PRIPRAVA IN KUHANJE NAPITKOV TER RAZDELJEVANJE NAPITKOV - POMIVANJE POSODE IN ČIŠČENJE KUHINJE - DOSLEDNO DOKUMENTIRANJE IN VPISOVANJE PODATKOV - SODELOVANJE PRI RAZDELJEVANJU OBROKOV NA RAZDELJEVALNEM TEKOČE...

. fisioterapeutaFIZIOTERAPEVT - M/Ž. FIZIOTERAPEVT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE FIZIOTERAPEVTSKIH STORITEV, OSVEŠČANJE STANOVALCEV O NAČINIH ZA OHRANJANJE IN IZBOLJŠANJE ZDRAVJA, POUČEVANJE SODELAVCEV TER PRILAGAJANJE DELOVNEGA OKOLJA I...

. ingeniero industrial/ingeniera industrialVODJA IZMENE - M/Ž. ORGANIZATOR DELA V PROIZVODNEM PROCESU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POZNAVANJE, VODENJE, ORGANIZIRANJE IN SPREMLJANJE PROIZVODNE LINIJE, SPREMLJANJE PROIZVODNIH NAPOVEDI IN KAPACITET PROIZVODNJE, VODENJE EVIDENC O PRISOTNOSTI DELAVCEV, ZAGOTAVLJANJE KVALITETE, KO...

. diseñador industrial/diseñadora industrialINDUSTRIJSKI OBLIKOVALEC - M/Ž. INDUSTRIJSKI OBLIKOVALEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, INDUSTRIJSKO OBLIKOVANJE, SKICIRANJE, 3D MODELIRANJE (VRHUNSKO ZNANJE MODELIRANJA), VIZUALIZACIJE, lahko tudi drug ustrezen poklic (s področja industrijskega oblikovanja), dopoldan

. auxiliar de odontologíaZOBNI ASISTENT/ASISTENTKA - M/Ž. ZOBOZDRAVSTVENI ASISTENT, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ ZOBOZDRAVNIKU PRI DELU, PRIPRAVA PROSTORA IN SKRB ZA HIGIENO POSTOPKA, STERILIZACIJA, SPREJEM PACINETOV, NATANČNOST, UREJENOST, EMPATIJA, SMISEL ZA TIMSKO DELO IN DELO Z LJUDMI, dvoizmensko

. personal directivo de la administración públicaVIŠJI SVETOVALEC V OBMOČNI GEODETSKI UPRAVI LJUBLJANA - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELOVNO PODROČJE: ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA V ODDELKU IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ENOTAMI IN ORGANI; SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGI...

. editor/editora de cine y televisión de cine y televisiónORGANIZATOR IZVEDBE VI (DELO S SVETLOBNO FILMSKO TEHNIKO) - M/Ž. FILMSKI IN ELEKTRONSKI MONTAŽER, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO S SVETLOBNO FILMSKO TEHNIKO, SODELOVANJE S FILMSKIMI EKIPAMI, SKRB ZA SVETLOBNO TEHNIKO, VODENJE EVIDENC, PRIPRAVA POROČIL, ZAPISNIKOV IN DRUGIH GRADIV Z DELOVNEGA PODROČJA, PO POTREBI POMOČ...

. electricistaELEKTROINŠTALATER - M/Ž. ELEKTROINŠTALATER, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAPELJAVA IN PRIKLOP ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNIH NAPRAV (TOPLOTNA ČRPALKA, KLIMA,...), Prednost pri izbiri imajo kandidati z znanjem montaže sončnih elektrarn., dopoldan

. ingeniero eléctrico/ingeniera eléctricaUMERJEVALEC ELEKTRONSKIH MERILNIH INŠTRUMENTOV - M/Ž. INŽENIR ELEKTROTEHNIKE, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, Končna in vmesna kontrola elektronskih naprav po potrebi. Umerjanje in servis elektro - mehanskih izdelkov. Pomoč v proizvodnji po potrebi. Sodelovanje pri odpravljanju težav na izdelkih v proizvodnji in ser...

. ingeniero eléctrico/ingeniera eléctricaKONTROLOR ELEKTRONSKIH MERILNIH INŠTRUMENTOV - M/Ž. INŽENIR ELEKTROTEHNIKE, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, Kontroliranje končnih izdelkov, kontrola umerjenih in servisiranih elektro - mehanskih izdelkov, pomoč v proizvodnji po potrebi, sodelovanje pri odpravljanju težav na izdelkih v proizvodnji in ser...

Más ofertas: << · 8 · 12 · 14 · < · 16 · > · 18 · 20 · 24 · 32 · 49 · 82 · >>