Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,677 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 8

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. jefe de sala/jefa de salaVODJA STREŽBE - M/Ž. VODJA STREŽBE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE IN VODENJE POSLOVANJA V GOSTINSKEM OBRATU, - ORGANIZACIJA IN NAČRTOVANJE DOGODKOV, - PRIPRAVA URNIKOV IN RAZPOREJANJE NALOG ZAPOSLENIM, - MOTIVIRANJE ZAPOSLENIH, - KOMUNIKACIJA Z DOBAVITELJI, NAROČ...

OSKRBOVALEC (OSEBNI ASISTENT) - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, POMOČ INVALIDU PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKA POMOČ, SPREMSTVO PRI DNEVNIH AKTIVNOSTIH, OSTALA PODOBNA DELA., Delo poteka v Ljubljani. Pri prijavi navedite številko oglasa...

. desarrollador de aplicaciones de TIC/desarrolladora de aplicaciones de TICVZDRŽEVALEC INFORMACIJSKEGA SISTEMA IN TEHNOLOGIJE - M/Ž. VZDRŽEVALEC IN SKRBNIK RAČUNALNIŠKIH APLIKACIJ, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE INFORMACIJSKIH IN KOMUNIKACIJSKIH SISTEMOV, POMOČ UPORABNIKOM, SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU, RAZVOJU IN TESTIRANJU INFORMACIJSKIH REŠITEV, VODENJE EVIDENC TER IZDELOVAN...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK, SODELAVEC ZA PAKIRANJE IN ODPREMO IZDELKOV - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -PRIPRAVA IN ODPOŠILJANJE SPLETNIH NAROČIL, -PRIPRAVA IN ODPREMA BLAGA, -PAKIRANJE IN OZNAČEVANJE IZDELKOV, -PREVOZI S KOMBINIRANIM VOZILOM, -PREVZEM BLAGA, -POMOČ PRI OSTALIH OPRAVILIH V PODJETJU, -ZAČASNA ZAMENJAVA...

. auxiliar de cocinaPOMIVALEC POSODE - CELJE - M/Ž. POMIVALEC POSODE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMIVANJE BELE/ČRNE POSODE, PRIČAKUJEMO:  Izkušnje niso potrebne. Pozitiven odnos do dela. Zanesljivost in natančnost.  NUDIMO: Redno zaposlitev za določen čas,   Prijetno delovno okolje in dobre delovne pogoje,

SVETOVALEC ZA LOKACIJSKE ZADEVE, V NAZIVU SVETOVALEC III - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI PRIPRAVI PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV,ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV,SAMOSTOJNO OBLIK...

BOLNIČAR-NEGOVALEC V SLUŽBI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI IZVAJANJU OSNOVNE OSKRBE IN ZDRAVSTVENE NEGE STANOVALCEV, UREJANJE STANOVALČEVEGA LEŽIŠČA, POMOČ PRI VSEH ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTIH GIBANJA, UGOTAVLJANJE POTREB IN OPAZOVANJE POČUTJA STANOVALCEV...

. ingeniero eléctrico/ingeniera eléctricaVODJA III - M/Ž. INŽENIR ELEKTROTEHNIKE, VODJA DEL, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, -VODENJE, ORGANIZIRANJE IN KOORDINIRANJE DELA NA ODDELKU, -PRIPRAVA PROGRAMA IN POPISOV POSAMEZNIH INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL, SODELOVANJE V POSTOPKU JAVNIH NAROČIL, -NADZOR NAD IZVAJ...

. operador de carretilla elevadora/operadora de carretilla elevadoraVILIČARIST - M/Ž. VILIČARIST, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, TRANSPORT MATERIALA Z VILIČARJEM, SKLADIŠČNA MANIPULACIJA Z VILIČARJEM, NAKLADANJE IN RAZKLADANJE, POMOČ PRI UREJANJU SKLADIŠČNE DOKUMENTACIJE, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO NAVODILIH NADREJENEGA., Zaželen izpit za de...

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoVODJA DELOVNE SKUPINE- CNC OPERATER - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40,  KVALITETNA IN PRAVOČASNA REALIZACIJA POSTAVLJENIH PLANOV, ORGANIZACIJA IN VODENJE SKUPINE, ORGANIZACIJA DELA IN RAZPOREJANJE NALOG V SKUPINI, IZPOLNJEVANJE IN VODENJE POTREBNE DOKUMENTACIJE, UVAJ...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILKA II - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve odsotne delavke na delo., polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE ŠOLSKIH PROSTOROV IN OKOLICE ŠOLE, Potrdilo o nekaznovanosti, organizacijske sposobnosti. Nastop dela po zaključku razpsnega postopka. ,

. cocinero nutricionista/cocinera nutricionistaDIETNI KUHAR V - M/Ž. DIETNI KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNA IN PRAVOČASNA PRIPRAVA SUROVIN, DELOVNIH PRIPOMOČKOV IN NAPRAV ZA PRIPRAVO DIETNIH OBROKOV, SPREJEMANJE IN USTREZNO SHRANJEVANJE SUROVIN, DOLOČANJE TEHNOLOGIJE PRIPRAVE DIETNIH IN PRILAGOJENIH OBROKOV, SAMOS...

. auxiliar de enfermeríaZDRAVSTVENI TEHNIK / SREDNJA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU POKLICNIH AKTIVNOSTI V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE PRI VSEH ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTI STANOVALCA. PRIPRAVA STANOVALCA NA DIAGNOSTIČNE IN TERAPEVTSKE POSE...

. peón de jardinería/peona de jardineríaDELAVEC PARKOV - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA VRTNARSKA DELA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PLETEV IN OKOPAVANJE SADIK( VRTNIC, ENOLETNIC), LOPATANJE,GROBO IN FINO PLANIRANJE ZEMLJE, KOPANJE JAM,ROČNO IN STROJNO KOŠENJE TRAVE, OBREZOVANJE ŽIVIH MEJ, DREVJA, GRMOVNIC POD NADZO...

VOZNIK C KATEGORIJE - M/Ž. VOZNIKI TEŽKIH TOVORNJAKOV IN VLAČILCEV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VOZNIKI/VOZNICE TEŽKIH TOVORNJAKOV IN VLAČILCEV VOZIJO IN SKRBIJO ZA TEŽKA MOTORNA VOZILA ZA PREVOZ BLAGA NA KRATKE IN DOLGE RAZDALJE., , dvoizmensko

. trabajador social/trabajadora socialSOCIALNI DELAVEC VII/2 (ŠIFRA DM 136) V SEKTORJU ZA SPREJEM IN OSKRBO - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. do 31. 12. 2023 , polni delovni čas, 40, - OPRAVLJANJE RAZGOVOROV IN SVETOVANJE, - KOORDINIRANJE DELOVNIH PROCESOV, - ORGANIZACIJA SOCIALNE POMOČI, - PRIPRAVA ANALIZ, INFORMACIJ IN POROČIL TER PREDLAGANJE UKREPOV, - IZVAJANJE SKRBNI...

SVETOVALEC - PRIPRAVNIK - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40, USPOSABLJANJE ZA OPRAVLJANJE DEL NA DELOVNEM MESTU SVETOVALEC - USPOSABLJANJE ZA VODENJE ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKOV NA 1. STOPNJI IN ZA OPRAVLJANJE DR...

. ingeniero técnico de producción/ingeniera técnica de producciónOPERATER V PROIZVODNJI - M/Ž. OPERATER PROIZVODNIH PROCESOV, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO NA LINIJI KONČNE SESTAVE ELEMENTOV IZ PLASTIČNIH MAS, DELO NA SODOBNIH 5 OSNIH CNC OBDELOVALNIH STROJIH, DELO NA SODOBNIH STROJIH, DELO NA MONTAŽI PLASTIČNIH ELEMENTOV, LEPILNI LINIJI IN LIN...

RAZVOJNIK, DEVELOPER - M/Ž. TEHNIKI ZA ELEKTROTEHNIKO IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PROGRAMIRANJE: NOVA FUNKCIONALNOST, ODPRAVLJANJE NAPAK - INICIALNO TESTIRANJE - POMOČ PRI PRIPRAVI SPECIFIKACIJ - POMOČ PRI IZDELAVI VSEBIN: KNJIŽNICE, XML DATOTEKE… - IZDELAVA RAZVOJNO TEHNIČN...

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRODAJA REZERVNIH DELOV ZA KMETIJSKO MEHANIZACIJO , Zaželene izkušnje v prodaji avtomobilskih delov oz. kmetijske mehanizacije ali izobrazba tehnične smeri. Osnovno računalniško znanje. Po izteku pogodbe za dolo...

VARUH-INJA VODENJE, VARSTVO IN ZAPOSLITEV POD POSEBNIMI POGOJI - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VARSTVA IN NEGE TER SOCIALNE OSKRBE, POMOČ UPORABNIKOM PRI OPRAVLJANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH POTREB, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE PROSTOČASNIH AKTIVNOSTI, SKRB ZA ZDRAVJE IN VARNOST UPORA...

. cocinero nutricionista/cocinera nutricionistaDIETNI KUHAR IV - M/Ž. DIETNI KUHAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN KUHANJE NAVADNE IN DIETNE HRANE PO JEDILNIKIH. PRIPRAVA OBROKOV ZA SERVIRANJE V JEDILNICI IN V NADSTROPJIH. ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE DELA V KUHINJI IN JEDILNICI, NADZOR HIGIENSKEGA REŽIMA V IZMENI. SKR...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioGOSPODINJA OSKRBOVALKA - M/Ž. NEGOVALEC V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN SPREMLJANJE STORITEV OSKRBE STANOVALCEV, UVAJANJE IN VKLJUČEVANJE  STANOVALCEV V ENOSTAVNA GOSPODINJSKA OPRAVILA, OPRAVLJANJE ENOSTAVNIH GOSPODINJSKIH OPRAVI...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA SOCIALNO VARSTVO - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE IN HIGIENSKO VZDRŽEVANJE BIVALNEGA OKOLJA STANOVALCEV OZ. UPORABNIKOV, OPRAVLJANJE POMOŽNIH DEL PRI OSKRBI STANOVALCEV OZ. UPORABNIKOV, TRANSFER PERILA TER MATERIALA ZA NEGO ...

STROKOVNI SODELAVEC/MEDICINSKI PRODAJNI ZASTOPNIK - M/Ž. KOMERCIALNI ZASTOPNIKI ZA PRODAJO IPD., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - STROKOVNI OBISKI ZDRAVNIKOV, LEKARN IN DRUGIH CILJNIH SKUPIN, PREDVSEM KLJUČNIH KUPCEV Z NAMENOM IZBOLJŠANJA PRODAJE, - NAČRTOVANJE IN ANALIZA PRODAJNIH AKTIVNOSTI IN REZULTATOV, - IZV...

BOLNIČAR NEGOVALEC II - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU OSNOVNE OSKRBE IN ZDRAVSTVENE NEGE PO STANDARDIH STROKE. IZVAJANJE OSNOVNE NEGE (UMIVANJE, KOPANJE, POMOČ PRI OBLAČENJU, POMOČ PRI GIBANJU IN TRANSFER, SPREMSTVO IN PODOB...

FINANČNIK VII/1 - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OBRAČUN PLAČ ZAPOSLENIH IN DRUGIH PREJEMKOV,   PRIPRAVA REFUNDACIJ, ZAHTEVKOV, RAČUNOV IN POROČANJE PODATKOV V ZVEZI S PLAČAMI, KNJIŽENJE IN PRIPRAVA KNJIGOVODSKIH LISTIN, SODELOVANJE PRI IZDELAVI LETNEGA POROČILA, ...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioOSKRBOVALKA - M/Ž. NEGOVALEC V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE POMOČI PRI LAIČNI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV OZ. UPORABNIKOV, IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNE ZAPOSLITVENE TERAPIJE IN REKREATIVNE DEJAVNOSTI, VAROVANJE IN SPREMLJANJE STANOVALCEV OZ. ...

. director de restaurante/directora de restauranteVODJA GOSTINSKEGA LOKALA - M/Ž. VODJA GOSTINSKEGA LOKALA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE GOSTINSKEGA LOKALA, KAR VKLJUČUJE STREŽBO, SKRB ZA ZAPOSLENE, RAZPOREDE DELA, NAROČILA PIJAČ, ORGANIZACIJO DOGODKOV, PRIPRAVO PONUDBE IN AKCIJE TER VSA OSTALA DELA.  DELO JE V KAVARNI PUB WEEK...

VODJA SLUŽBE NA UNIVERZI VII/2 (II) – ZA GLAVNO PISARNO ŠIFRA DELOVNEGA MESTA: J017936 - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, RAZPOREJA IN VODI DELO NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU, KOORDINIRA DELA DRUGIH DELAVCEV, SODELUJE IN USKLAJUJE NALOGE SLUŽBE, IZVRŠUJE IN NADZORUJE SKLEPE ORGANOV UNIVERZE...

Más ofertas: << · 4 · 6 · < · 8 · > · 10 · 12 · 17 · 26 · 45 · 82 · >>