Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,920 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 8

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • UČITELJ/ICA GOSPODINJSTVA IN ODDELKA PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. UČITELJ GOSPODINJSTVA V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE GOSPODINJSTVA, IZBIRNIH PREDMETOV S PODROČJA PREHRANE IN V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA, priložiti življenjepis, dokazila o izobrazbi (diploma, strokovni izpit), izobrazba: prof....
 • . Ingenieros electricistasVODJA ELEKTROINŠTALATERJEV - M/Ž. INŽENIR ELEKTROTEHNIKE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE SKUPINE ELEKTROINŠTALATERJEV PRI IZVEDBI ELEKTROINŠTALACIJ., Vodenje, spremljanje in nadzor dela, koordinacija dela na gradbišču, sodelovanje z nadzornim organom in naročnikom del....
 • . VeterinariosSODELAVEC V VETERINARSTVU - VIŠTJI TEHNIK VI NA KLINIKI ZA MALE ŽIVALI - M/Ž. VETERINAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA MATERIALOV IN NAPRAV ZA IZVEDBO VAJ IN RAZISKOVALNIH NALOG, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ANALIZ, KI SODIJO V ŠIRŠE STROKOVNO PODROČJE, ORGANIZACIJA POPRAVIL IN VZDRŽEVANJE DELOVNIH PRIPRAV, PRIPRAVA...
 • . Especialistas en políticas de administraciónKOORDINATOR PROJEKTA - M/Ž. PROJEKTNI VODJA, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas oz. za čas trajanja projekta, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE STROKOVNIH OPRAVIL ZA LOKALNO RAZVOJNO KOALICIJO, ? IZVAJANJE SERVISA ZA PRIDOBIVANJE SREDSTEV IN KANDIDIRANJE NA RAZPISIH, PRIPRAVA IN IZVEDBA RAZVOJNIH PROJEKTOV IN INVESTICIJSKE...
 • . Técnicos en ingeniería mecánicaPREDDELAVEC V OBRATU KOVAČNICE I IN KOVAČNICE II V PROGRAMU ODKOVKI - M/Ž. TEHNIK ZA STROJNIŠTVO, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, VODENJE, ORGANIZIRANJE IN NADZIRANJE DELA NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU, ZAGOTAVLJANJE OSKRBE DELOVNIH MEST Z MATERIALI, PRIPOMOČKI IN DOKUMENTACIJO, , večizmensko
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesUPRAVLJALEC STROJA - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, IZDELAVA RAZLIČNIH VRST IZDELKOV, SPLOŠNE NASTAVITVE STROJEV ALI NAPRAV NA KATERIH DELA, PREVENTIVNA VZDRŽEVALNA DELA IN ČIŠČENJE STROJEV , , večizmensko
 • . Tenedores de librosFINANČNI KNJIGOVODJA - M/Ž. FINANČNI KNJIGOVODJA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OBDELOVANJE IN ARHIVIRANJE KNJIGOVODSKIH LISTIN S PODROČJA FAKTURIRANJA GLEDE NA VRSTO OPRAVLJENE STORITVE IN IZDELOVANJE FAKTUR V SKLADU Z NAROČILI, SKLENJENIMI POGODBAMI IN VELJAVNO ZAKONODAJO OBDELOVANJE,...
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesPRODAJALEC V TRGOVINI ZA MALE ŽIVALI - LJUBLJANA - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRODAJA BLAGA IN SVETOVANJE STRANKAM, PREVZEM IN ZLAGANJE BLAGA, OSKRBA IN NEGA ŽIVALI, SKRB ZA UREJENOST POSLOVNIH PROSTOROV, Zaželjeno znanje o negi in prehrani hišnih ljubljenčkov,
 • UČITELJ PREDMETNEGA POUKA (UČITELJ MATEMATIKE IN RAČUNALNIKAR) - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas oz. do 31. 8. 2019, skrajšan delovni čas, 30, POUČEVANJE, Zaposlitev je za določen čas, od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019, za krajši delovni čas 30,4 ure na teden. V prijavi navedite številko obvestila o prostem delovnem...
 • . Cocineros de comidas rápidasPICOPEK - M/Ž. PICOPEK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 24 mesecev , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNA PRIPRAVA PIC - ROČNO VLEČENJE, RAZTEGOVANJE IN OBLIKOVANJE TESTA NA PRIMERNO ŠIRINO, OBLAGANJE TESTA TER PEKA PIC, SKRB ZA UPOŠTEVANJE NAČEL SISTEMA HACCP, SKRB ZA HIGIENO PRI DELU Z ŽIVILI...
 • . Otros profesores de músicaUČITELJ VIOLINE - M/Ž. UČITELJ VIOLINE, poskusno delo , Določen čas oz. vrnitve delavke na delovno mesto, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE VIOLINE, KOMORNE IGRE IN OPRAVLJANJE VSEH NALOG SKLADNO Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST GLASBENE ŠOLE. ZAPOSLITEV PREDSTAVLJA NADOMEŠČANJE ZAČASNO ODSOTNE DELAVKE...
 • . Maestros de enseñanza primariaUČITELJ RAZREDNEGA POUKA IN PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas oz. do 31. 8. 2019, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE, Zaposlitev je za določen čas, od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019, za polni delovni čas. V prijavi navedite številko obvestila o prostem delovnem mestu, na katerega se prijavljate.,
 • . Agentes inmobiliariosNEPREMIČNINSKI POSREDNIK - M/Ž. NEPREMIČNINSKI POSREDNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POSREDOVANJE PRI PRODAJI OZ. NAKUPU, OGLED NEPREMIČNIN Z NAROČNIKI IN KUPCI, PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN ZA PRODAJO OZ. NAKUP, PREGLED STANJA NEPREMIČNIN IN PRIDOBIVANJE DOKUMENTACIJE, ZA ZASEDBNO...
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesDELO V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ GUME IN PLASTIČNIH MAS, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO NA STROJIH ZA BRIZGANJE PLASTIKE, PREVZEM VHODNIH SUROVIN, SKRB ZA NEMOTENO DELO (PRIPRAVA MATERIALA IN EMBALAŽE), PREGLED KONČNIH IZDELKOV TER...
 • . Maestros preescolaresPOMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. do 31. 8. 2019, skrajšan delovni čas, 20, POMOČ PRI NAČRTOVANJU IN SODELOVANJE PRI ORGANIZIRANJU SKUPINSKE IN INDIVIDUALNE IGRE TER DRUGIH DEJAVNOSTI OTROK, STROKOVNI IZPIT, POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE...
 • . Profesionales de enfermeríaDIPL. MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI, SPECIALNIH ZNANJ IN KOMPETENC, EVIDENTIRANJE AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE IN DIAGNOSTIČNO-TERAPEVTSKIH POSEGOV,...
 • UČITELJ PREDMETNEGA POUKA - ŠPORTNA VZGOJA - M/Ž. UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev oz. 31. 8. 2019 od 1. 9. 2018, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE ŠPORTNE VZGOJE, DELA V SKLADU Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST, Vlogi je potrebno priložiti potrdilo o izobrazbi, potrdilo o...
 • . FisioterapeutasFIZIOTERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI - M/Ž. FIZIOTERAPEVT, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OCENJEVANJE, NAČRTOVANJE IN DOKUMENTIRANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA, OBLIKOVANJE IN IZVAJANJE INDIVIDUALNEGA PROGRAMA FIZIOTERAPIJE, IZVAJANJE FIZIOTERAPEVTSKIH METOD IN TEHNIK (RNO, PNF, RESPIRATORNA TERAPIJA, KINEZIOTERAPIJA,...
 • . Biólogos, botánicos, zoólogos y afinesE047078 ZDRAVSTVENI SODELAVEC II (VII/1) - DIPL.INŽ.LAB.BIOMEDICINE (PRIPRAVNIK) - M/Ž. INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE PRIPRAVNIŠTVA SKLADNO S PROGRAMOM ZA POKLIC DIPL. KEMIK OZ. DIPL. BIOKEMIK OZ. DIPL.INŽ.LAB.BIOMEDICINE (VEČJI DEL PRIPRAVNIŠTVA SE BO OPRAVLJALO V LABORATORIJU ZA KLINIČNO...
 • . Camareros de mesasNATAKAR M/Ž - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 24 mesecev , polni delovni čas, 40, SPREJEM GOSTOV IN SKUPIN, SPREJEMANJE NAROČIL,STREŽBA HRANE IN PIJAČE,BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE, SKRB ZA DOBRO POČUTJE GOSTA,SKRB ZA ČISTO DELOVNO OKOLJE, možnost zaposlitve za nedoločen čas, dvoizmensko
 • . Ayudantes de cocinaPOMOČNIK KUHARJA M/Ž - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 24 mesecev , polni delovni čas, 40, POMIVANJE IN POSPRAVLJANJE POSODE, VSAKODNEVNO ČIŠČENJE TALNIH POVRŠIN, POHIŠTVA KUHINJE, DELAVNIH PRIPOMOČKOV, ODNAŠANJE ODPADKOV V PROSTORE IN POSODE, KI SO TEMU NAMENJENE,...
 • . Camareros de mesasNATAKAR M/Ž - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 24 mesecev , polni delovni čas, 40, SPREJEM GOSTOV IN SKUPIN, SPREJEMANJE NAROČIL,STREŽBA HRANE IN PIJAČE,BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE, SKRB ZA DOBRO POČUTJE GOSTA,SKRB ZA ČISTO DELOVNO OKOLJE., možnost zaposlitve za nedoločen čas, dvoizmensko
 • . Desarrolladores de softwareINŽENIR TEHNIČNIH STROK VII/2 (I) - M/Ž. PROGRAMER, RAZVIJALEC PROGRAMOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI ZASNOVI, IZGRADNJI IN VZDRŽEVANJU INFORMACIJSKEGA SISTEMA NA PODROČJU DELA – ZAHTEVNEJŠA DELA, PLANIRANJE AKTIVNOSTI RAZVOJA IN STRUKTURNO NAČRTOVANJE INFORMACIJSKIH PODSISTEMOV,...
 • UČITELJ ŠPORTA IN PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE, Zaposlitev je za nedoločen čas, od 1. 9. 2018, za polni delovni čas. V prijavi navedite številko obvestila o prostem delovnem mestu, na katerega se prijavljate.,
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesPRODAJALEC V PE MARKET RESA KRŠKO ALI PE MARKET PODBOČJE. - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. z možnostjo podaljšanja, polni delovni čas, 40, PRODAJALEC - MARKET RESA KRŠKO. PRI SVOJEM DELU BOSTE: PRODAJALI BLAGO, SVETOVALI KUPCEM O PRODAJNIH ARTIKLIH IN MOŽNOSTIH PLAČILA, OPRAVLJALI BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE IN VODILI...
 • . Maestros de enseñanza primariaUČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas oz. 31. 8. 2019, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE, Zaposlitev je za določen čas, od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019, za polni delovni čas. V prijavi navedite številko obvestila o prostem delovnem mestu, na katerega se prijavljate.,
 • . Técnicos de laboratorios médicosLABORATORIJSKI TEHNIK - M/Ž. LABORATORIJSKI TEHNIKI V ZDRAVSTVU IN PATOLOGIJI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, SODELOVANJE V DELOVNI SKUPINI, SPREJEM PACIENTOV IN PODAJANE USTREZNIH NAVODIL ZA PRAVILEN ODVZEM VZORCEV, PRIPRAVA LABORATORIJSKEGA PRIBORA ZA ODVZEM BIOLOŠKEGA...
 • . Secretarios (general)ADMINISTRATOR IV-II - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE ENOSTAVNIH NALOG PISARNIŠKEGA POSLOVANJA IN DRUGIH ADMINISTRATIVNIH OPRAVIL -VODENJE EVIDENC -SPREJEMANJE IN POSREDOVANJE TELEFONSKIH ZVEZ TER KLICEV -OPRAVLJANJE DRUGIH ENOSTAVNIH NALOG IZ PRISTOJNOSTI...
 • . Maestros de enseñanza primariaUČITELJ RAZREDNEGA POUKA IN UČITELJ V OPB - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. do 31. 8. 2019, polni delovni čas, 40, PRIPRAVE IN NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, Zahtevana izobrazba: profesor razrednega pouka z dokvalifikacijo za zgodnejše poučevanje angleščine, opravljen...
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesPRODAJALEC V TRGOVINI ZA MALE ŽIVALI - KRANJ - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRODAJA BLAGA IN SVETOVANJE STRANKAM, PREVZEM IN ZLAGANJE BLAGA, OSKRBA IN NEGA ŽIVALI, SKRB ZA UREJENOST POSLOVNIH PROSTOROV, Zaželjeno znanje o negi in prehrani hišnih ljubljenčkov,
Más ofertas: << · 4 · 6 · < · 8 · > · 10 · 13 · 19 · 30 · 53 · >>