en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,317 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 8

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafes: SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas, 8 mesecev oz. od 1.4.2018 do 30.11.2018, polni delovni čas, 40 ur, INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA OBRAVNAVA DIJAKOV, SVETOVANJE PRI USMERJANJU, POMOČ PRI UČNI VZGOJNI PROBLEMATIKI, VODENJE DOKUMENTACIJE, DELO Z UČENCI S POSEBNIMI... GIMNAZIJA JURIJA VEGE IDRIJA.
 • . Personal directivo de la administración pública: DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE, Določen čas, 60 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VODENJE DELA MESTNE UPRAVE, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE, USMERJANJE IN NADZOR DELA V MESTNI UPRAVI VODENJE PROJEKTNIH SKUPIN IN SODELOVANJE V PROJEKTNIH SKUPINAH ZA NAJZAHTEVNEJŠE IN KLJUČNE PROJEKTE... MESTNA OBČINA LJUBLJANA.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafes: DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, DELO V PROIZVODNJI (PRIPRAVA STROJEV ZA DELO, NAPRAV IN ORODIJ), OBDELAVA POLIZDELKOV IN IZDELKOV, SESTAVLJANJE, VGRAJEVANJE, POPRAVLJANJE ENOSTAVNIH SKLOPOV, VRTANJE,... AGENCIJA M SERVIS d.o.o.; AGENCIJA M SERVIS d.o.o., POSLOVNA ENOTA IVANČNA GORICA.
 • . Peones de explotaciones ganaderas: DELAVEC ZA PREPROSTA ŽIVINOREJSKA DELA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE VSEH DEL PRI KRMLJENJU, NAPAJANJU IN NEGI ŽIVALI; SKRB ZA USTREZNE REJSKE POGOJE V HLEVU; OPRAVLJANJE VSEH DEL PRI ČIŠČENJU HLEVOV, ODSTRANJEVANJU GNOJA, OSTANKOV... UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA.
 • . Chefs: VODJA KUHINJE, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ZA NEDOLOČEN ČAS ZAPOSLIMO VODJO KUHINJE. POTREBNO JE ZNANJE S PODROČJA PRIPRAVE JEDI, SESTAVA JEDILNIH LISTOV, SKRBNOST PRI PRIPRAVI DELOVNIH NALOG IN RAZDELJEVANJE DELOVNIH NALOG, NABAVA, VODENJE HACCP NADZORA,... BOHEJA RESTAVRACIJA BAR BOŠTJAN PREDOVIČ S.P.
 • . Secretarios (general): ADMINISTRATOR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40 ur, SPREJEM KLICEV IN POŠTE, ADMINISTRATIVNA DELA, POMOČ PRI DOKUMENTACIJI VOZNEGA PARKA, POMOČ PRI ORGANIZACIJI DELA, REZERVACIJA KAPACITET ZA SLUŽBENA POTOVANJA IN DRUGO., urejevalniki besedil - osnovno,... ELEKTRONIKA BORAK PROIZVODNJA, STORITVE, TRGOVINA D.O.O.
 • . Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio: MLADINSKI DELAVEC, Določen čas, 9 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE PRI ANALIZI IN PRENOVI PROGRAMOV MCO, RAZVOJ MATERIALOV ZA IZVEDBO PROGRAMOV MCO, SODELOVANJE PRI IZVEDBI PROGRAMOV MCO, SODELOVANJE Z UPORABNIKI IN INSTITUCIJAMI V LOKALNIH OKOLJIH., urejevalniki besedil -... LJUDSKA UNIVERZA ORMOŽ.
 • . Profesionales de ventas técnicas y médicas (excluyendo la TIC): PRODAJNI INŽENIR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, - SAMOSTOJNO DELO NA PODROČJU PRODAJE IN PROJEKTIVE HLADILNE TEHNIKE/ENERGETIKE, - RISANJE NAČRTOV - VODENJE PROJEKTOV , urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, angleški jezik... KOTA ENERGETSKE NAPRAVE, HLAJENJE, OGREVANJE, TOPLOTNE ČRPALKE D.O.O. PETROVČE.
 • . Especialistas en políticas de administración: STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, Določen čas oz. 31.5.2019, polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNO... VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE.
 • . Especialistas en políticas y servicios de personal y afines: SVETOVALEC ZA KADROVANJE, Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, NALOGE DELOVNEGA MESTA: - SODELUJE IN SE USPOSABLJA ZA PRIPRAVO PREDPISOV IN ZAHTEVNIH GRADIV - SODELUJE IN SE USPOSABLJA ZA SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE ZAHTEVNIH GRADIV S PODROČJA OKOLJA, PROSTORA IN INFRASTRUKTURE... OBČINA TREBNJE.
 • . Mensajeros, mandaderos, maleteros y repartidores: DOSTAVLJAVEC, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DOSTAVLJANJE NAVADNIH POŠILJK, OPRAVLJANJE SPREJEMA IN DOSTAVE POŠILJK IN SKLEPOV V POSLOVNIH PROSTORIH UPORABNIKOV, DOSTAVLJANJE POŠILJK V POŠTNA SPRAVILIŠČA IN DOSTAVNIKE, IZPRAZNJEVANJE POŠTNIH... POŠTA SLOVENIJE d.o.o.; POŠTA SLOVENIJE d.o.o., PE POŠTNI LOGISTIČNI CENTER MARIBOR.
 • . Médicos especialistas: ZDRAVNIK SPECIALIST INTERNE MEDICINE, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJA INTERNISTIČNO DEJAVNOST OB BOLNIKOVI POSTELJI NA ODDELKU, VODI DOKUMENTACIJO IN LEČEČEMU ZDRAVNIKU PREDLAGA TERAPIJO., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo... PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA.
 • . Maestros preescolares: VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas oz. do vrnitve delavke iz bolniške, polni delovni čas, 40 ur, DELA IN NALOGE DRUGE UČITELJICE/UČITELJA V 1. RAZREDU OŠ, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, slovenski jezik razumevanje... OSNOVNA ŠOLA DR. VITA KRAIGHERJA.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos: ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, skrajšan delovni čas, 30 ur, ČIŠČENJE POSLOVNIH IN STANOVANJSKIH PROSTOROV, NOTRANJE OPREME IN DELOVNIH SREDSTEV,ČIŠČENJE IN UREJANJE OKOLICE, VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE, DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA.,... MILJE', PODJETJE ZA STANOVANJSKO GOSPODARSTVO, EKONOMSKE STORITVE IN TRGOVINO, D.O.O. LUCIJA.
 • . Profesores de enseñanza secundaria: UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 8 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRIDOBITEV VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH IZKUŠENJ, KI SO OBVEZNE ZA PRIDOBITEV POKLICNE KVALIFIKACIJE ZA PRISTOP K STROKOVNEMU IZPITU, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - osnovno, delo... OSNOVNA ŠOLA KETTEJA IN MURNA.
 • . Representantes comerciales: KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, TRŽENJE NA PODROČJU GRAFIČNIH STORITEV, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij... GRAFIS TRADE PODJETJE ZA TRŽENJE, ZALOŽNIŠTVO IN GRAFIČNO DEJAVNOST D.O.O.
 • . Contables: RAČUNOVODJA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 2 meseca, polni delovni čas, 40 ur, NALOGE IN ODGOVORNOSTI: VODENJE GLAVNE KNJIGE IN SKRB ZA USKLAJENOST POMOŽNIH KNJIG Z GLAVNO KNJIGO , OBRAČUN DDV TER USKLAJEVANJE Z OSTALIMI IZVEDENIMI POROČILI , OBRAČUN PLAČ IN OSTALIH PREJEMKOV,... VODOM storitve d.o.o.
 • . Supervisores de la construcción: DELOVODJA GRADBENIŠTVA, Določen čas oz. 31.12.2018, polni delovni čas, 40 ur, VODENJE MANJŠE SKUPINE, RAZNA GRADBENA DELA (STANOVANJSKI OBJEKTI, ŠKARPE, ZAŽELJENO TUDI ZNANJE SANACIJ MOSTOV), MOŽNOST ZAPOSLITVE ZA NEDOLOČEN ČAS, gibljiv/nestalen urnik BT KOMPLET d.o.o., storitveno podjetje.
 • . Representantes comerciales: NABAVNO-PRODAJNI REFERENT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PISNA IN USTNA KOMUNIKACIJA S KUPCI, TOČNA IN PRAVOČASNA IZDELAVA FAKTUR, NADZOR NAD TOČNOSTJO IN KAKOVOSTJO ODPREME BLAGA, IZDELAVA UVOZNO-IZVOZNE DOKUMENTACIJE, SPREMLJANJE IN ANLIZIRANJE... LIRA, GROSIST IGRAČ, POLETNEGA IN NOVOLETNEGA PROGRAMA, D.O.O., KOPER.
 • . Directores financieros: VODJA FINANČNE SLUŽBE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, VODENJE, USKLAJEVANJE IN NADZOROVANJE DELA V FINANČNO RAČUNOVODSKI SLUŽBI, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI SREDNJEROČNIH IN LETNIH NAČRTOV POSLOVANJA, UGOTAVLJANJE FINANČNEGA... Geološki zavod Slovenije.
 • . Directores de políticas y planificación: MENEDŽERJI ZA OBLIKOVANJE POLITIK IN STRATEŠKO NAČRTOVANJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PREDSTAVLJA ORGANIZACIJSKO ENOTO, PLANIRA ORGANIZIRA, KOORDINIRA IN NADZIRA DELO NA ORGANIZCIAJSKI ENOTI, SKRBI ZA RAZVOJ DEJAVNOSTI V SKLADU Z NAPREDKOM STROKE... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • . Profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafes: ORGANIZATOR IZOBRAŽEVALNE IN RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI V IZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH, Določen čas oz. 31.5.2018, polni delovni čas, 40 ur, - ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO NA PROJEKTIH Z INDUSTRIJO, - ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE, NAČRTOVANJE IN SPREMLJANJE DELA PRI RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI (V OKVIRU... UNIVERZA V LJUBLJANI, NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA.
 • . Parqueteros y colocadores de suelos: POLAGALEC KERAMIČNIH PLOŠČIC, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POLAGANJE KERAMIČNIH PLOŠČIC - ZAŽELJENE IZKUŠNJE, Kandidati morajo imeti izkušnje iz polaganja keramičnih ploščic. Delo se opravlja po celotni Sloveniji., dopoldan Oblaganje tal in sten, Uroš Breskvar s.p.
 • . Representantes comerciales: PRODAJNI ZASTOPNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 2 meseca, polni delovni čas, 40 ur, PREVERJANJE PODATKOV IN TRŽENJE OGLASNEGA PROSTORA PRI POSLOVNIH SUBJEKTIH ZA POTREBE OGLAŠEVANJA V POSLOVNEM INFORMATORJU RS – PIRS. , urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno,... SLOVENSKA KNJIGA D.O.O., PODJETJE ZA PRODAJO IN DISTRIBUCIJO KNJIG, SVETOVANJE IN ZALOŽNIŠTVO.
 • . Oficiales y operarios de la construcción (obra gruesa) y afines no clasificados bajo otros epígrafes: GRADBINCI IPD., D. N., Določen čas, 9 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADBENIH TESARSKIH IN ŽELEZOKRIVSKIH DEL ,ROČNA DELA NA IZKOPIH, ČIŠČENJU, PRENAŠANJU ,POMOČ PRI POSTAVLJANJU IN ČIŠČENJU CESTNE SIGNALIZACIJE , dopoldan VOC CELJE VZDRŽEVANJE IN OBNOVA CEST, D.D.
 • . Directores de servicios de salud: MENEDŽERJI V ZDRAVSTVU, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PREDSTAVLJA ORGANIZACIJSKO ENOTO, PLANIRA ORGANIZIRA, KOORDINIRA IN NADZIRA DELO NA ORGANIZCIAJSKI ENOTI, SKRBI ZA RAZVOJ DEJAVNOSTI V SKLADU Z NAPREDKOM STROKE IN PREDLAGA UVEDBO NOVIH DEJAVNOSTI... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos: BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ČIŠČENJE IN DEZINFICIRANJE ŠIRŠEGA IN OŽJEGA STANOVALČEVEGA OKOLJA (VSE LESENE, PLASTIČNE IN KOVINSKE POVRŠINE V SOBI, POSKRBI ZA PRANJE OKENSKIH IN PREGRADNIH ZAVES, SANITARIJE,…), IZVAJANJE... DOM POD GORCO, družba za bivanjsko oskrbo, d.o.o.
 • . Agentes de compras: KOMERCIALIST ZA NABAVO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE TAJNIŠKIH DEL, OBDELOVANJE NAROČIL KUPCEV, PRIPRAVLJANJE DOKUMENTACIJE ZA ODPREMO IN FAKTURIRANJE IZDELKOV, IZDELOVANJE OBRAČUNOV IN POROČIL - NABAVA SUROVIN, POMOŽNIH MATERIALOV... VAL PLASTIKA PROIZVODNJA, STORITVE, TRGOVINA, D.O.O.
 • . Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes: STROKOVNI SODELAVEC V PRAVOSODNIH ORGANIH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU PRAVNIH NALOG NA ODDELKU, POMOČ PRI DELU NA ODDELKU, PRIPRAVA POTREBNIH LISTIN IN DOKUMENTOV ZA VODENJE ENOSTAVNEJŠIH POSTOPKOV IN ODLOČANJE PRI ENOSTAVNEJŠIH... OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI.
 • . Instaladores y reparadores en tecnología de la información y las comunicaciones: MONTERJI IN SERVISERJI NAPRAV S PODROČJA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE IN OMREŽJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, 6 dni, polni delovni čas, 40 ur, VZDRŽEVANJE TELEKOMUNIKACIJSKIH NAPRAV NA TERENU V ZAPRTIH PROSTORIH; RAČUNALNIŠKE IN OPTIČNE INTALACIJE.,... BINTEL Servis telekomunikacijskih naprav, trgovina in zastopstvo d.o.o.