Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,694 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 8

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaPOMOŽNI DELAVEC NA ŽAGI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V OBDELAVI IN PREDELAVI LESA TER V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ LESA, PLUTE, SLAME IN PROTJA, RAZEN POHIŠTVA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. , polni delovni čas, 40, SKLADANJE DESK IN ELEMENTOV, možnost dolgoročnega sodelovanja , dvoizmensko

SVETOVALEC V ODDELKU ZA OKOLJE IN PROSTOR (ŠIFRA 219) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKOV NA PRVI STOPNJI ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MAN...

. cocinero/cocineraSAMOSTOJNI KUHAR- KOPER - M/Ž. KUHAR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNA PRIPRAVA TOPLIH IN HLADNIH OBROKOV,- PRIPRAVA DODATNE PONUDBE, - ORGANIZACIJA DELA V KUHINJI,- DELJENJE HRANE NA DELILNI LINJI,- NAROČANJE ŽIVIL IN USTREZNA ADMINISTRACIJA. PRIČAKUJEMO:- KUHARSKA ZNANJA IN RAZGLEDANOST, - IZK...

. trabajador social en hospitales/trabajadora social en hospitalesSOCIALNI DELAVEC II, E047068, ZA POTREBE SLUŽBE ZDRAVSTVENE NEGE - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC V ZDRAVSTVU, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SVETOVANJE BOLNIKU IN SODELOVANJE PRI ZDRAVLJENJU, REHABILITACIJI IN ZDRAVSTVENI VZGOJI, SVETOVANJE BOLNIKOM O UPORABI PRIPOMOČKOV IN MATERIALOV ZA DOMAČO NEGO IN OSKRBO S TEHNIČNIMI PRIPOMOČKI IN MAT...

. médico generalista/médica generalistaZDRAVNIK SPECIALIST PPD1 - AMBULANTA NMP - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST SPLOŠNE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SPECIALIST URGENTNE MEDICINE ZA DELO ZDRAVNIKA V AMBULANTI NMP, Veljavna licenca s področja zdravstva. Delovne izkušnje so zaželene. Zaposlitev je določen čas z možnostjo sklenitve...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI, ZA POTREBE OČESNE KLINIKE - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V SPECIALISTIČNI AMBULANTI - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSK...

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I) V FINANČNO POSLOVNI SLUŽBI; ŠIFRA DM J017102 - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO NAČRTOVANJE IN OPRAVLJANJE STROKOVNIH DEL NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU: - VODENJE IN NADZOR BLAGAJNIŠKEGA POSLOVANJA ,- IZVEDBA POTREBNIH OPRAVIL O SLUŽBENIH POTEH ,- OPRAVLJANJE GOTOVINSKEGA IN NEGOTOVINSKEGA PLAČIL...

OSKRBOVALKA - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOŽNA DELA PRI  OSKRBI IN ZDRAVSTVENI OSKRBI STANOVALCA  KOT JE OSEBNA HIGIENA, HRANJENJE, OBLAČENJE, GIBANJE IN TELESNA AKTIVNOST, KOMUNIKACIJA, POMOČ PRI NAMEŠČANJU, DVIGOVANJU ...

TELEFONIST-RECEPTOR IV V ZSV - M/Ž. RECEPTORJI (RAZEN V HOTELU), poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SPREMLJANJE GIBANJA STANOVALCEV, DAJANJE OSNOVNIH INFORMACIJ O DOMU IN USMERJANJE ZAINTERESIRANIH K POOBLAŠČENIM STROKOVNIM DELAVCEM DOMA, SPREMLJANJE VARNOSTNEGA STANJA V DOMU IN OBVEŠČANJE O SPRE...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILKA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE POSLOVNIH, TRGOVSKIH IN DRUGIH PROSTOROV V MEDVODAH, ŠKOFJI LOKI, KOMENDI IN LJUBLJANI., ZAŽELEN IZPIT ZA AVTO, SAJ DELO POTEKA NA RAZLIČNIH LOKACIJAH. MOŽNOST UPORABE SLUŽBENEGA VOZILA., popoldan

. empleado de mostrador de oficina postal/empleada de mostrador de oficina postalSODELAVEC NA POŠTI I, MENGEŠ - M/Ž. POŠTNI URADNIK PRI OKENCU, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE STORITEV IN PRODAJANJE STORITEV TER TRGOVSKEGA BLAGA. OPRAVLJANJE POŠTNIH, DENARNIH IN DRUGIH STORITEV. PREVZEMANJE, USMERJANJE IN ODPRAVLJANJE POŠILJK IN BLAGA. OPRAVLJANJE POTROŠNIŠKIH KREDITO...

. gestor de proyectos/gestora de proyectosKOORDINATOR PODROČIJ VII/2 V PROJEKTNI PISARNI, ŠIFRA DM: J017052 - M/Ž. VODJA PROJEKTA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH AKTIVNOSTI NA DOLOČENEM PODROČJU, - NAČRTOVANJE, KOORDINACIJA IN PLANIRANJE AKTIVNOSTI Z VODJO ENOTE, - POSLOVNO IN FINANČNO SPREMLJANJE PROJEKTOV, - PRIPRAVA POROČIL,- ADMINIST...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC/KA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE POSLOVNIH, TRGOVSKIH IN DRUGIH PROSTOROV V MEDVODAH, ŠKOFJI LOKI, KOMENDI IN LJUBLJANI., ZAŽELEN IZPIT ZA AVTO, SAJ DELO POTEKA NA RAZLIČNIH LOKACIJAH. MOŽNOST UPORABE SLUŽBENEGA VOZILA., popoldan

. ayudante de cocinaVOZNIK/POMOČNIK KUHARJA - KOPER ENOIZMENSKO MED TEDNOM - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, TRANSPORT HRANE IN INVENTARJA MED LOKACIJAMI PODJETJA,- ODGOVORNOST ZA PRAVILEN SPREJEM, SKLADIŠČENJE IN IZDAJANJE BLAGA,- POMOČ V KUHINJI (DESNA ROKA VODJE KUHINJE),- UREJANJE DOKUMENTACIJO V ZVEZI Z DELO...

. microbiólogo/microbiólogaE047009 ANALITIK V REFERENČNEM / AKREDITIRANEM LABORATORIJU II – PRIPRAVNIK - CKA MB - M/Ž. ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE PO PREDPISANEM PROGRAMU PRIPRAVNIŠTVA ZA POKLICE V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI ZA POKLIC LABORATORIJSKI SODELAVEC I V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI (PRILOGA 1 K PRAVILNIKU O PRIPRAVNIŠTVU IN S...

. comisario de exposiciones/comisaria de exposicionesKUSTOS PEDAGOG VII/2 - M/Ž. KUSTOS, poskusno delo 5 mesecev, Določen čas  oz. 26.1.2024, vezano na mandat v.d. direktorja. -Delovne izkušnje zaželene, ni pogoj., polni delovni čas, 40, STROKOVNO VODENJE PO RAZSTAVAH IN MUZEJSKIH ZBIRKAH, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU PRIMERNIH STROKOVNIH VSEBIN S PODROČJA PEDAGOŠKIH DEJAVNOS...

. operador de máquina cortadora/operadora de máquina cortadoraREZKALEC NA CNC STROJIH - M/Ž. OPERATER NA CNC-REZKALNEM STROJU, KOVINARSTVO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROUČITEV TEHNIČNE DOKUMENTACIJE IN NAVODIL ZA DELO. PREVZEM IN PRIPRAVA REPROMATERIALOV . PRENAŠANJE, NAKLADANJE, TRANSPORT IN RAZKLADANJE REPROMATERIALOV IN POLIZDELKOV TER ORODI...

. biólogo/biólogaH017004 RAZISKOVALEC S PODROČJA BIOLOGIJE/VARSTVA NARAVE - M/Ž. BIOLOG, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DOMAČIH IN MEDNARODNIH RAZISKOVALNIH PROJEKTOV, PROGRAMOV IN NALOG, IZDELOVANJE STATISTIČNIH, KRONOLOŠKIH IN BIBLIOGRAFSKIH PREGLEDOV IN POMAGAL ZA LASTNO IN ŠIRŠO UPORABO, PISANJE PRISPEV...

POMOČNIK DIETNEGA KUHARJA III V ZSV - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIKI, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ KUHARJEM IN VODJI KUHINJE PRI PRIPRAVI HRANE Z UMIVANJEM, LUPLJENJEM, SEKANJEM, REZANJEM, MERJENJEM IN MEŠANJEM SESTAVIN, ZBIRANJE KROŽNIKOV ZA STREŽBO, PRIPRAVA TERMOPORTOV IN POMOČ PRI POLNJENJU TERMOPOR...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST, SPECIALIST PEDIATRIJE, V OE VARSTVO OTROK IN MALDINE, SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATRIJE, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PREGLEDOV NA PRISOTNOST ALI ODSOTNOST TELESNIH ALI DUŠEVNIH BOLEZNI, POŠKODB ALI ANOMALIJ, PRESOJANJE STANJA PO PREGLEDU S POMOČJO MEDICINSKO - DIAGNOSTIČNIH SREDSTEV, SKRB ZA PREPREČEVANJE BOLEZNI...

VOZNIK TOVORNEGA VOZILA M/Ž C+E - M/Ž. VOZNIKI TEŽKIH TOVORNJAKOV IN VLAČILCEV, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, VOŽNJA TOVORNEGA VOZILA, DELO Z NAVIGACIJO, DELO Z DOKUMENTACIJO, PRIVEZOVANJE TOVORA, NAKLADANJE IN RAZKLADANJE BLAGA, Voznik/voznica more imeti narejeno kodo 95, voznikovo kartico za ta...

VIŠJI SVETOVALEC V ODSEKU ZA PROSTORSKE PLANSKE AKTE V ODDELKU ZA UREJANJE PROSTORA (ŠIFRA DM: 398) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI  SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SIST...

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoCNC OPERATER NA REZKALNEM/STRUŽNEM STROJU - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - DELO NA CNC OBDELOVALNIH CENTRIH, - BRANJE NAČRTOV IN OSTALE TEH.DOK., - PROGRAMIRANJE, - RAZREZ KOSOV, - PRIPRAVA OBDELOVANCA IN REZILNIH ORODIJ, - IZDELAV KOSOV PO TEH. DOKUMENTACIJI, - SODELOVANJE S K...

SODELAVEC V GLAVNI PISARNI NA CSD - ENOTA GROSUPLJE - M/Ž. REFERENTI ZA SOCIALNO VARNOST IPD., poskusno delo , Določen čas  oz. DO VRNITVE ZAČASNO ODSOTNE JAVNE USLUŽBENKE, polni delovni čas, 40, IZVAJA DELA V GLAVNI PISARNI – UPRAVLJANJE Z DOKUMENTARNIM GRADIVOM V SKLADU Z UREDBO O UPRAVNEM POSLOVANJU – VODI EVIDENCE IN PRIPRAVLJA POROČILA – VODENJE E...

ORGANIZATOR PREVOZOV-DISPONENT/LOGIST - M/Ž. PROMETNI ODPRAVNIKI, REFERENTI ZA PROMET IPD., poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO Z RAČUNALNIKOM, ORGANIZACIJA PREVOZOV DOMA IN V TUJINI, DELO Z APLIKACIJAMI/PORTALI/PREGLEDNICAMI, KOMUNIKACIJA Z VOZNIKI, Komunikativnost, sposobnost razporejanja vozil, možnost nada...

. jefe de cocina/jefa de cocinaVODJA VIII / VODJA KUHINJE - M/Ž. VODJA KUHINJE, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN USKLAJEVANJE DELA V KUHINJI, NAČRTOVANJE RAZPOREDOV DELA ZAPOSLENIH V KUHINJI, NAČRTOVANJE JEDILNIKOV IN PRIPRAVA RECEPTUR UPOŠTEVAJOČ STAROSTNIKOM PRILAGOJEN NAČIN PRIPRAVE IN IZBOR ŽIVIL T...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST, SPECIALIST PEDIATRIJE, V OE VARSTVO OTROK IN MLADINE, SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO ŠOLSKIH OTROK IN MLADINE - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATRIJE, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PREGLEDOV NA PRISOTNOST ALI ODSOTNOST TELESNIH ALI DUŠEVNIH BOLEZNI, POŠKODB ALI ANOMALIJ, PRESOJANJE STANJA PO PREGLEDU S POMOČJO MEDICINSKO - DIAGNOSTIČNIH SREDSTEV, SKRB ZA PREPREČEVANJE BOLEZNI...

. operario de limpieza de vehículos/operaria de limpieza de vehículosDELAVEC V AVTOMATSKI AVTOPRALNICI - M/Ž. DELAVEC V AVTOMATSKI AVTOPRALNICI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA VOZIL NA PRANJE V AVTOMATSKI PRALNICI, PREDPRANJE IN SPIRANJE VOZIL, KOMUNIKACIJA S STRANKAMI GLEDE PRAVILNE UPORABE PRALNICE, DELO NA BLAGAJNI, ČIŠČENJE PRALNICE ..., IŠČEM...

. gestor procesal/gestora procesalSVETOVALEC V PRAVOSODJU(SAMOSTOJNI SODNIŠKI POMOČNIK ZA PODROČJE ZEMLJIŠKE NJIGE) - M/Ž. SODNIŠKI POMOČNIK (SAMOSTOJNI, VIŠJI), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. do vrnitve javne uslužbenke na delo (nadomeščanje javne uslužbenke, odsotne zaradi bolniškeg, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE STROKOVNIH DEL V POSTOPKIH PRI PRAVOSODNIH ORGANIH. SODELOVANJE NA SEJAH IN GLAVNIH O...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaPROIZVODNI DELAVEC II (M/Ž) - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZAHTEVNEJŠA DELA PRI PRIPRAVI SUROVIN Z ORGANOLEPTIČNO OCENO, NADZOR PROCESA DELA Z ZAPISOM, UPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH PROIZVODNIH LINIJ, IZVAJANJE VZORČENJA, PREDPISANIH ANALIZ...

Más ofertas: << · 4 · 6 · < · 8 · > · 10 · 12 · 17 · 26 · 45 · 82 · >>