Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,920 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 4

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Trabajadores de los cuidados personales en institucionesBOLNIČAR NEGOVALEC - PRIPRAVNIK - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI VSEH KATEGORIJ STANOVALCEV, POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV, TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV, OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV...
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesPRODAJALKA 2/PRODAJALEC 2 - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, DELO V TRGOVINI S TEKSTILNIMI IN NE-PREHRAMBNIMI IZDELKI., Ob prijavi na delovno mesto obvezno navedite številko o vrsti dela (registrsko številko prijave za prosto delovno mesto, na katerega se prijavljate). Minimalno...
 • . Técnicos en ingeniería mecánicaVODILNI TEHNOLOG - M/Ž. TEHNOLOG PROIZVODNIH PROCESOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NADZOR IZDELAVE PROTOTIPOV IN VZORCEV ZA POGONSKE SISTEME V AVTOMOBILSKI INDUSTRIJI, PRIPRAVA TEHNOLOŠKIH POSTOPKOV, OBDELAV IN PRIPRAVA MATERIALOV IZDELAVA POROČIL, SODELOVANJE V RAZNIH TIMIH...
 • . Expendedores de gasolinerasPRODJALEC NA BENCINSKEM SERVISU - M/Ž. PRODAJALCI NA BENCINSKIH ČRPALKAH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRODAJA NAFTE IN NAFTNIH DERIVATOV TER OSTALEGA TRGOVSKEGA BLAGA,STREŽBA V BIFEJU, ČIŠČENJE TER DELA PO NALOGU PREDPOSTAVLJENEGA, komunikativnost, prijaznost, smisel za red in čistočo,...
 • . Operadores de máquinas para fabricar productos de papelSTROJNIK KONFEKCIJSKIH STROJEV - M/Ž. UPRAVLJAVCI STROJEV ZA PROIZVODNJO PAPIRNIH IZDELKOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PROIZVODNJA LEPENČNIH IZDELKOV, UPRAVLJANJE IN NADZOROVANJE STROJEV, MENJAVA POSAMEZNIH DELOV, TEKOČE VZDRŽEVANJE, , dopoldan
 • . Empacadores manualesPAKIREC - M/Ž. DELAVCI ZA ROČNO PAKIRANJE, poskusno delo , Določen čas, 15 mesecev, polni delovni čas, 40, NALOGE IN ODGOVORNOSTI: ISKANJE ARTIKLOV IN PRIPRAVA ZA ODPOŠILJANJE, PAKIRANJE IN ODPREMA PAKETOV, ŠTETJE BLAGA, ORGANIZIRANJE, RED IN SKLADIŠČENJE. , PRIČAKUJEMO: NATANČNOST, ROČNE SPRETNOSTI,...
 • . Tenedores de librosREFERENT ZA UPORABNIKE IN OBRAČUN - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA RAČUNOVODSKE IZRAČUNE IN PRIKAZE, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE PRODAJE PRODUKTOV IN STORITEV, -KONTROLIRANJE PODATKOV TER IZDELOVANJE IN KONTROLIRANJE OBRAČUNOV, -SODELOVANJE V PROCESU IZTERJAVE, -DELO Z ODJEMALCI IN...
 • . Ingenieros mecánicosTEHNOLOG - M/Ž. INŽENIRJI STROJNIŠTVA IPD., poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PLANIRANJE IN PRIPRAVA NAROČIL V DOGOVORU S PLANSKO SLUŽBO IN VODJEM TEHNIČNEGA PODROČJA, SESTAVA DOKUMENTACIJE ZA NAROČILO (KOLIČINA PAPIRJA, RAZDELITEV POL, ODPREMNIH LIST, DOKUMENTI...
 • . Auxiliares de maestrosSPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANEGA UČENCA - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. 30. 6. 2019, skrajšan delovni čas, 35, SPREMSTVO OTROKA S SLADKORNO BOLEZNIJO IN OSTALIMI ZDRAVSTVENIMI TEŽAVAMI, Potrdilo iz kazenske evidence, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega...
 • . Profesionales de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI, ZA POTREBE KLINIČNEGA ODDELKA ZA ABDOMINALNO KIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do 8.5.2019, polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV I. IN II. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI TER NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA,...
 • . Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafesPRAVNIK VII/2 V SLUŽBI ZA KOORDINACIJO V URADU ZA IZVAJANJE KOHEZIJSKE POLITIKE (DM 14013 – TP OP EKP) (ZAPOSLITEV DELNO FINANCIRA EU IZ SREDSTEV EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE 2014 – 2020) - M/Ž. PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OD KANDIDATA SE PRIČAKUJE POZNAVANJE PODROČJA EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE TER DELOVANJA SISTEMA SOFINANCIRANJA IZ EVROPSKIH SREDSTEV, PODROČJA IZVAJANJA ZAPOSLITVENIH TER DRUGIH KADROVSKIH POSTOPKOV...
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesPRODAJALKA 2/PRODAJALEC 2 - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, skrajšan delovni čas, 30, DELO V TRGOVINI S TEKSTILNIMI IN NE-PREHRAMBNIMI IZDELKI., Ob prijavi na delovno mesto obvezno navedite številko o vrsti dela (registrsko številko prijave za prosto delovno mesto, na katerega se prijavljate)....
 • ASISTENT, V NAZIVU: ASISTENT/ASISTENT Z MAGISTERIJEM/ASITENT Z DOKTORATOM ZA PODROČJE POSLOVNE INFORMATIKE, ŠIFRA DM: D010001 (M/Ž) VELJAVEN HABILITACIJSKI NAZIV ASISTENT ZA PODROČJE POSLOVNE INFORMATIKE OZIROMA JE V POSTOPKU PRIDOBIVANJA NAZIVA NA UNIVER. VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU, SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTIH,...
 • . Operadores de instalaciones de procesamiento de metalesDELAVEC ZA SREDNJE ZAHTEVNA DELA V PROIZVODNJI - M/Ž. UPRAVLJAVCI PROCESNIH STROJEV ZA PRIDOBIVANJE IN OBDELAVO KOVIN, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SREDNJE ZAHTEVNA DELA V RAZLIČNIH ODDELKIH V PROIZVODNJI (POSLUŽEVANJE BRUSILNIH STROJEV, PEČI, STISKALNIC, UPRAVLJANJE AVTOMATOV, TEHTANJE, DROBLJENJE,...
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA/SREDNJI ZDRAVSTVENIK V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREJEM PACIENTOV NA BOLNIŠNIČNI ODDELEK IN SEZNANITEV S HIŠNIM REDOM, IZVAJANJE IN DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV Z RAZLIČNIMI BOLEZENSKIMI STANJI PO STANDARDIH...
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI (E035017) - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - SODELUJE IN SE VKLJUČUJE V PROCES ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU STROK. IZOBRAZBE, - IZVAJA ZDRAVSTVENO NEGO PACIENTOV Z RAZLIČNIMI BOLEZENSKIMI STANJI V OKVIRU STROKOVNE IZOBRAZBE,...
 • VISOKOŠOLSKI UČITELJ ZA PODROČJE KEMIJSKEGA INŽENIRSTVA - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREDAVANJA ŠTUDENTOM IN VODENJE SEMINARJEV NA ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH I. IN II. STOPNJE, INDIVIDUALNO DELO S ŠTUDENTI KOT SO KONZULTACIJE, TUTORSTVO, GOVORILNE URE IPD.,...
 • . Operadores de instalaciones de procesamiento de metalesDELAVEC ZA SREDNJE ZAHTEVNA DELA - M/Ž. UPRAVLJAVCI PROCESNIH STROJEV ZA PRIDOBIVANJE IN OBDELAVO KOVIN, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE AVTOMATIZIRANE LINIJE / PLASTO-STISKALNIC Z ROBOTOM IN USTREZNIMI KRMILNIKI, VODENJE KONTROLNIH KART IN IZVAJANJE UKREPOV ZA ZAGOTAVLJANJE...
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA/ZDRAVSTVENI TEHNIK V NEGOVALNI ENOTI - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DELOVNIH NALOG PO PROGRAMU PRIPRAVNIŠTVA., Zdravstvena sposobnost za opravljanje delovnih nalog delovnega mesta brez omejitev., dvoizmensko
 • . Analistas de gestión y organizaciónKONTROLOR (M/Ž) - M/Ž. KONTROLOR ZA KAKOVOST POSLOVANJA, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - KONTROLA SKLADNOSTI VHODNIH MATERIALOV Z NAROČILOM, - KONTROLA SKLADNOSTI ELEMENTOV LASTNE IZDELAVE, - OBLIKOVANJE ZAHTEVKOV ZA SPREMEMBE, - SPROŽANJE IN EVIDENTIRANJE REKLAMACIJSKIH ZAHTEVKOV, -...
 • . ContablesSTROKOVNI SODELAVEC ZA EKONOMSKO PODROČJE VII/1 (I) - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJA DEL IN NALOG S PODROČJA RAČUNOVODSTVA IN JAVNIH NAROČIL, Visokošolska izobrazba ustrezne smeri, poznavanje stroškovnega računovodstva, planiranja in analiziranja, obvladovanje programov...
 • . Auxiliares de maestrosSPREMLJEVALEC OTROK S PP - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo , Določen čas oz. 31.08.2019, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI DEJAVNOSTIH, KI IZBOLJŠUJEJO FIZIČNI, SOCIALNI, ČUSTVENI IN INTELEKTUALNI RAZVOJ OTROKA V ŠOLI, POMOČ GIBALNO OVIRANIM OTROKOM IN OTROKU S PP PRI PREMAGOVANJU...
 • . Conductores de camiones pesadosVOZNIK KAMIONA - M/Ž. VOZNIKI TEŽKIH TOVORNJAKOV IN VLAČILCEV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREVOZ GOZDNIH SORTIMENTOV IN OSTALEGA TOVORA, NAKLADANJE, RAZKLADANJE IN PREKLADANJE LESA Z AVTOMOBILSKIM HIDRAVLIČNIM DVIGALOM, VEZANJE IN ODVEZOVANJE TOVORA, VODENJE DOKUMENTOV O...
 • . CocinerosKUHAR - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PREDPRIPRAVA IN PRIPRAVA HLADNIH IN TOPLIH JEDI, PREDJEDI, SLADIC, TOPLOTNA OBDELAVA HRANE, SKRB ZA ČISTOČO NA DELOVNEM MESTU, PREVZEM ŽIVIL, PREGLED ZALOG, UPOŠTEVANJE IN SLEDENJE HACCP SMERNICAM, ZAGOTAVLJANJE...
 • . Camareros de mesasNATAKAR - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, STREŽBA HRANE IN PIJAČE V RESTAVRACIJI ODPRTEGA TIPA, BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE, SKRB ZA UREJENO IN ČISTO DELOVNO OKOLJE, TER UREJEN IZGLED RESTAVRACIJE, OSTALA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA., Pričakujemo izkušnje...
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesDELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO V PROIZVODNJI, UPRAVLJANJE STROJEV, KONČNA OBDELAVA IN KONTROLA IZDELKOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PROIZVODNJE, PRIPRAVLJANJE IN OBDELAVA IZDELKOV, IZVAJANJE...
 • . Profesionales de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (ŠIFRA DM E035012) - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PRIPRAVLJA DEL. PROSTOR OZ. PACIENTOVO OKOLJE, APARATURE, MATERIAL, DELOVNE PRIPOMOČKE IN INŠTRUMENTE ZA DIAGNOSTIČNO-TERAPEVTSKE POSEGE IN NEGOVALNE POSTOPKE, - DELA IN NALOGE TEHNIKA...
 • SVETOVALNI DELAVEC - M/Ž. SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas oz. do 31.8.2019, polni delovni čas, 40, INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA OBRAVNAVA UČENCEV, SVETOVANJE PRI USMERJANJU, POMOČ PRI UČNI IN VZGOJNI PROBLEMATIKI, VODENJE DOKUMENTACIJE, DELO Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI,...
 • . Operadores de máquinas para fabricar productos textiles y artículos de piel y cuero no clasificados bajo otros epígrafesOPERATER NA LINIJI III - M/Ž. UPRAVLJAVCI STROJEV ZA PROIZVODNJO TEKSTILNIH, KRZNENIH, USNJENIH IZDELKOV, D. N., poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE OPERATERJA NA LINIJI III, 3.st.iz.-prednost poklici s področja obdelave usnja ali konf. tekstilij, delovne izkušnje so želene,...
 • . Maestros preescolaresVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 1 mesec oz. do 28.9.2018, skrajšan delovni čas, 10, NAČRTOVANJE IN ORGANIZIRANJE DEJAVNOSTI, KI POSPEŠUJEJO RAZVOJ, FIZIČNE IN PSIHOSOCIALNE SPOSOBNOSTI OTROK., Diplomirani vzgojitelj predšolskih otrok, OPRAVLJEN STROKOVNI...
Más ofertas: << · 2 · < · 4 · > · 6 · 9 · 15 · 27 · 51 · >>