Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,495 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 4

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PO METODI DELA, PROCES ZDRAVSTVENE NEGE, SODELOVANJE PRI SPREJEMU STANOVALCA NA ODDELEK, OPAZOVANJE PSIHOFIZIČNEGA STANJA STANOVALCA IN POROČANJE NEPOSREDNO NADR...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaVARUH NEGOVALEC V - M/Ž. VARUH-NEGOVALEC V ZAVODU ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. vrnitve odsotnega delavca oz. najkasneje do 08/07-2022., polni delovni čas, 40, OPAZOVANJE IN OBVEŠČANJE ODGOVORNE MEDICINSKE SESTRE O VITALNIH FUNKCIJAH – DIHANJE, IZKAŠLJEVANJE OSEBNA HIGIENA I...

. vigilante de seguridadVARNOSTNIK - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA, NPK varnostnik ni pogoj za prijavo, je pa pogoj za zaposlitev. Pogoja za zaposlitev sta tudi nekaznovanost in zdravstvena sposobnost. , gibljiv/nestalen urnik

POMOČNIK (DIETNEGA) KUHARJA III - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIKI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE KUHINJSKIH PRIPOMOČKOV IN OPREME PO SANITARNIH PRAVILIH. POMOČ PRI PRIPRAVI, KUHANJU NAVADNE IN DIETNE HRANE PO JEDILNIKIH. PRIPRAVA ZAJTRKOV IN DIETNE MALICE TER TOPLIH NAPITKOV. POMIVANJE POSODE. SERVIR...

. conserje de edificioHIŠNIK IV - M/Ž. HIŠNIK, poskusno delo , Določen čas  oz. VRNITVE DELAVCA, polni delovni čas, 40, OSKRBUJE, NADZORUJE, PREGLEDUJE PROSTORE ZAVODA, OGREVALNI SISTEM, ODGOVARJA ZA TEHNIČNO UREJENOST OPREME IN VSEH PROSTOROV, SKRBI ZA PROTIPOŽARNO VARNOST, STALNO UPORABNOST IN REDNE PREGLEDE VSEH TEHNIČNIH SISTEMOV...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PO METODI DELA, PROCES ZDRAVSTVENE NEGE, SODELOVANJE PRI SPREJEMU STANOVALCA NA ODDELEK, OPAZOVANJE PSIHOFIZIČNEGA STANJA STANOVALCA IN POROČANJE NEPOSREDNO NADR...

DELAVEC V PROIZVODNJI - OPERATER M/Ž - M/Ž. UPRAVLJAVCI STROJEV ZA PROIZVODNJO PREHRAMBNIH IN PODOBNIH IZDELKOV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, -SAMOSTOJNO UPRAVLJANJE POLNILNIH LINIJ S PRIPRAVO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POLNJENJA, -SAMOSTOJNO UPRAVLJANJE PAKIRNIH LINIJ S PRAVOČASNO IZVEDBO PAKIRANJA, -DEL...

. camarero de pisos/camarera de pisosSOBAR - M/Ž. SOBAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SKRB ZA ČIŠČENJE IN PRIPRAVO SOB ZA GOSTE, IZVAJANJE NALOG PRI ODDAJI IN SPREJEMU PERILA, SKRB ZA PRIMERNO PRIPRAVO DELOVNEGA OKOLJA (MISE-EN-PLACE) ZA UČINKOVITO OPRAVLJANJE DELA, SKRB ZA POPOLNO OSEBNO HIGIENO IN URE...

. tornero de madera/tornera de maderaCNC OPERATER VIŠJI - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, LESARSTVO, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, DELOVNE NALOGE: -OPERATIVNO IZVAJANJE OPERACIJSKIH NALOG IN UPRAVLJANJE Z ZAHTEVNEJŠIMI LESNO OBDELOVALNIMI CNC STROJI, -UPORABLJANJE VSEH PREDPISANIH VARNOSTNIH NAPRAV IN PRIPOMOČKOV TER SKRB...

. supervisor de servicio de limpieza/supervisora de servicio de limpiezaVODJA REDNEGA DNEVNEGA ČIŠČENJA - M/Ž. VODJA ČISTILCEV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI LETNIH PLANOV, IZDELOVANJE  MESEČNIH IN TEDENSKIH PLANOV DELA, SODELOVANJE PRI IZDELAVI PONUDB, ZBIRANJE IN POSREDOVANJE INFORMACIJ ZA PRIDOBITEV NOVIH POSLOV NA OBSTOJEČIH OBJEKTI...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE OSNOVNE (UMIVANJE IN KOPANJE STANOVALCEV, POMOČ PRI OBLAČENJU) IN POSEBNE ZDRAVSTVENE NEGE. IZVAJANJE MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV PO NAROČILU DMS ALI ZDRAVNIKA. UKREPANJE V PRIMERU POSLAB...

. vigilante de seguridadVARNOSTNIK - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA , NPK varnostnik ni pogoj za prijavo, je pa pogoj za zaposlitev. Pogoja za zaposlitev sta tudi nekaznovanost in zdravstvena sposobnost. , gibljiv/nestalen urnik

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI (E037021) ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, KO ZA ŽILNE BOLEZNI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V NEGOVALNI ENOTI TER NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA - ORGANIZIRANJE, VODEN...

. electricistaELEKTRIČAR SPECIALIST - M/Ž. ELEKTRIČAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREVZAME DELOVNE NALOGE IN MATERIAL ZA DELO, PRIPRAVI PREDMETE DELA (MATERIAL, ORODJE, STROJE, PRIPRAVE) ZA DELO,  IZVAJA RAZLIČNA PRIPRAVLJALA DELA V SKLADU Z DELOVNIM NALOGOM IN NAVODILI NADREJENEGA,  SAMOSTOJNO PROJEKTI...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaE037021 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI (PEDIATRIJA) - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPL. MED. SESTRE V NEGOVALNI ENOTI. IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZOROVANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NE...

. vigilante de seguridadVARNOSTNIK - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA, NPK varnostnik ni pogoj za prijavo, je pa pogoj za zaposlitev. Pogoja za zaposlitev sta tudi nekaznovanost in zdravstvena sposobnost. , gibljiv/nestalen urnik

. vigilante de seguridadVAROVANJE I (508005) - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, GASILEC-VARNOSTNIK (25816), STROKOVNA IZOBRAZBA – V.  ST. STR. Dodatna znanja-zahtevana: IZPIT ZA SERVISIRANJE GASILNIH APARATOV, VARNOSTNIK, VOZNIK C  KATEGORIJE, STROK. IZPIT ZA POKLICNEGA GASILVA, STROK. IZOBRAŽ....

J017031 INŽENIR TEHNIČNIH STROK VII/2 (II) - M/Ž. STROKOVNJAKI TEHNIČNO-TEHNOLOŠKIH STROK (RAZEN ELEKTROTEHNIKE), D. N., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SAMOSTOJNO IZVAJANJE ZAHTEVNIH ORGANIZACIJSKIH IN STROKOVNIH NALOG IZ PODROČJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA, - KOORDINACIJA IN NADZOR NAD ZUNANJIMI IZVAJA...

. operador de excavadora/operadora de excavadoraSTROJNIK KOMPAKTORJA - M/Ž. STROJNIK GRADBENE MEHANIZACIJE, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE KOMPAKTORJA, DEPONIRANJE ODPADKOV IN OBLIKOVANJE ODLAGALNEGA POLJA SKLADNO S POSLOVNIKOM O OBRATOVANJU ODLAGALIŠČA. UPRAVLJANJE ODLAGALIŠČA ODPADKOV, izpit TGM, prilagodljivost, vestno...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaE037026 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI NA ODDELKU ZA GINEK. IN POROD. - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE V SPECIALISTIČNI AMBULANTI. SODELOVANJE PRI SPREJEMANJU PACIENTOV. OBRAVNAVA PACIENTA SKLADNO S STROKOVNIMI SMERNICAMI IN NAVODILI ZA ...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR NEGOVALEC I - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU OSNOVNE OSKRBE IN ZDRAVSTVENE NEGE PO STANDARDIH STROKE. IZVAJANJE OSNOVNE NEGE (UMIVANJE, KOPANJE, POMOČ PRI OBLAČENJU, POMOČ PRI GIBANJU IN TRANSFER, SPREMSTVO IN PODOBN...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaE037017 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V DIALIZI II - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DMS NA ODDELKU HEMODIALIZE. IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZOROVANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE PA...

. encargado de entretenimiento y recreo/encargada de entretenimiento y recreoŽIČNIČAR STREŽNIK V KTC ROGLA - M/Ž. STREŽNIK NA ŽIČNIŠKI NAPRAVI, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU VARNEGA OBRATOVANJA ŽIČNIŠKIH NAPRAV, SODELOVANJE PRI NUJNIH VZDRŽEVALNIH DELIH NA ŽIČNIŠKIH NAPRAVAH IN OSTALI DELOVNI OPREMI IN NAPRAVAH, POSREDOVANJE INFORMACIJ, NUDENJE POMOČ...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaPREDMETNI UČITELJ - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ ZA TEHNIČNO VZGOJO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. vrnitve delavke iz bolniške oziroma do 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 38, POUČEVANJE TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE, UMETNOSTI, INTERESNIH DEJAVNOSTI V PROJEKTU RAP IN PODALJŠANO BIVANJE V ŠOLI Z ITALIJANSKIM UČNIM JEZIK...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRNA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI I,II (E0370190)ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, KLINIČNI ODDELEK ZA GASTROENTEROLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI I,II, V PROSTORIH –ENOTAH, POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZD...

. médico generalista/médica generalistaZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU (SOBNI ZDRAVNIK), E017001, ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, KLINIČNI ODDELEK ZA ŽILNE BOLEZNI - M/Ž. ZDRAVNIK, SEKUNDARIJ, poskusno delo 4 mesece, Določen čas  oz. do 01.12.2022, polni delovni čas, 40, - SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI, KI SO NAVEDENE V PROGRAMU PRIPRAVNIŠTVA ZA POKLIC ZDRAVNIK TER V OBSEGU TEH DEJAVNOSTI PREDPISOVATI ZDRAVILA IN MEDICINSKE PRIPOMOČKE   - SAMOSTOJNO OPRAVLJA...

. ingeniero mecánico/ingeniera mecánicaKONTROLNI ORGAN - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PREGLED IN KONTROLA TER SERVIS VARNOSTNIH VENTILOV, INDUSTRIJSKIH VENTILOV, REGULACIJSKIH VENTILOV IN ARMATUR. PRIPIRAVA OPT ZA PREGLED IN KONTROLO., , dopoldan

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI (E037026)ZA POTREBE INTERNE KLINIIKE, KLINIČNI ODDELEK ZA ŽILNE BOLEZNI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V SPECIALISTIČNI AMBULANTI  - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRB...

OSKRBOVALEC (OSEBNI ASISTENT) - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ INVALIDOM PRI NASLEDNJIH OPRAVILIH: OSEBNA NEGA, GOSPODINJSKA POMOČ, SPREMSTVO PRI DNEVNIH AKTIVNOSTIH, Delo poteka v bližini Kranja. V prijavi navedite številko oglasa...

PODSEKRETAR (ŠIFRA DM: 10023) V DIREKTORATU ZA INFORMATIKO, URADU ZA INFRASTRUKTURO, SEKTORJU ZA VIRTUALIZACIJO IN ORKESTRACIJO, ZA DOLOČEN ČAS DO 30. 6. 2026 OZIROMA DO KONCA TRAJANJA PROJEKTA VZPOSTAVITEV INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE NOVE GENERACIJE - M. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas  oz. do 30. 6. 2026, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE SKRBNIŠKIH FUNKCIJ REPOZITORIJA SPECIFIKACIJ, - IZDELAVA IN OBJAVA SPECIFIKACIJ ZA POSAMEZNA PODROČJA INFORMACIJSKIH SISTEM...

Más ofertas: << · 2 · < · 4 · > · 6 · 8 · 13 · 22 · 40 · 77 · >>