Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,587 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 4

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • ASISTENT (D010001) V VSEH TREH NAZIVIH: ASISTENT/ASISTENT Z MAGISTERIJEM/ASISTENT Z DOKTORATOM, ZA PODROČJE RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE - M/Ž. VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, A) VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU, B) SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTIH,...
 • . Especialistas en políticas de administraciónSVETOVALEC PODROČJA I - SKRBNIK APLIKACIJSKIH IN PORTALSKIH STREŽNIKOV (M/Ž) V SLUŽBI ZA UPRAVLJANJE STORITEV IS IN PODPORO UPORABNIKOM - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SKRBNIŠTVO, UPRAVLJANJE, NAMEŠČANJE, VZDRŽEVANJE, POSODABLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH SISTEMSKIH STROJNIH IN PROGRAMSKIH OZ. KOMUNIKACIJSKIH KOMPONENT IN...
 • . Especialistas en políticas de administraciónSVETOVALEC PODROČJA I - SKRBNIK DOKUMENTNEGA SISTEMA IN PODATKOVNIH BAZ V SLUŽBI ZA UPRAVLJANJE STORITEV IS IN PODPORO UPORABNIKOM - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SKRBNIŠTVO, UPRAVLJANJE, NAMEŠČANJE, VZDRŽEVANJE, POSODABLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH SISTEMSKIH STROJNIH IN PROGRAMSKIH OZ. KOMUNIKACIJSKIH KOMPONENT IN...
 • . Trabajadores de los cuidados personales a domicilioSOCIALNA OSKRBOVALKA II (SLUŽBA POMOČI DRUŽINI NA DOMU) - M/Ž. OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, GOSPODINJSKA POMOČ NA DOMU UPRAVIČENCA, POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE IN OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV, - SODELOVANJE PRI PRIPRAVI INDIVIDUALNIH NAČRTOV POMOČI, - OPAZOVANJE IN SPREMLJANJE...
 • . EconomistasVIŠJI REFERENT SPREMLJAVE - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, EVIDENTIRA POSLOVNE DOGODKE V INFORMACIJSKE SISTEME BANKE IZ POGODBENIH RAZMERIJ S STRANKAMI IN SVETUJE SODELAVCEM PRI ZAHTEVNEJŠIH PROBLEMIH, VZDRŽUJE PODATKE O STRANKAH IN POSLIH NA PODLAGI VERODOSTOJNIH LISTIN,...
 • . Especialistas en políticas de administraciónSTROKOVNI SVETOVALEC I - RAZVIJALEC PROGRAMSKE OPREME V SLUŽBI ZA PROGRAMIRANJE IN UPRAVLJANJE APLIKACIJ - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NALOG RAZVOJA APLIKACIJ IN DELOV APLIKACIJ V SKLADU Z VELJAVNO METODOLOGIJO, SODELOVANJE V PROJEKTNIH SKUPINAH, SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU IN...
 • . Representantes comercialesPRODAJNI REFERENT - M/Ž. PRODAJNI REFERENT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 3 mesece oz. možnost podaljšanja pogodbe , polni delovni čas, 40, KOMUNIKACIJA S STRANKAMI, PRIDOBIVANJE NOVIH KUPCEV, SPREJEM IN OBDELAVA NAROČIL, NAROČANJE SUROVIN, SPREMLJANJE ZALOG GOTOVIH IZDELKOV, DELO S PROGRAMOM VASCO, DISKONTNA...
 • . Profesionales de enfermeríaE037011 - DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA DISPANZERSKA DEJAVNOST (Ž) / DIPLOMIRANI ZDRAVSTVENIK DISPANZERSKA DEJAVNOST (M) - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. za čas nadomeščanja odsotne delavke (predvidoma 1 leto), polni delovni čas, 40, ORGANIZACIJA PREVENTIVE IN KURATIVE NA PODROČJU SLADKORNE BOLEZNI, PRIPRAVA, IZVEDBA IN EVALVACIJA DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGOV...
 • . Secretarios (general)ADMINISTRATOR - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, Delo z računalnikom, delo s strankami, administrativno delo, delo s pošto, pisanje zapisnikov, osnovno računovodsko delo, plačilni promet, arhiviranje, priprava podatkov za plače, potne in materialne...
 • . Operadores de máquinas de procesamiento de texto y mecanógrafosSODNI ZAPISNIKAR V-I - M/Ž. SODNI ZAPISNIKAR, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PISANJE PO NEPOSREDNEM DIKTATU NA NAROKIH, ZASLIŠANJIH DISCIPLINSKEGA SODIŠČA IN SEJAH ORGANA IN NJEGOVIH DELOVNIH TELES, - SAMOSTOJNO SESTAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH DOPISOV, SKLEPOV, ODREDB, - SAMOSTOJNA OPRAVILA...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILKA II - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE UPRAVNIH, POSLOVNIH IN SKUPNIH PROSTOROV, ČIŠČENJE TAL IN SANITARIJ V SOBAH STANOVALCEV TER BALKONOV, PREZRAČEVANJE PROSTOROV, MENJAVA MATERIALA V SKUPNIH IN TOALETNIH PROSTORIH, VZDRŽEVANJE...
 • . Tenedores de librosJ016014 KNJIGOVODJA (M/Ž), VI TARIFNI RAZRED - M/Ž. KNJIGOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. vrnitve delavke s porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40, VODENJE ANALITIČNIH EVIDENC (SALDAKONTI KUPCEV, DOBAVITELJEV), VPISOVANJE PRISPELIH IN IZDANIH RAČUNOV V FAKTURNO KNJIGO, KNJIŽENJE RAČUNOV, IZDELAVA PLAČILNIH NALOGOV,...
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PREVZEM IN IZDAJA BLAGA,OPRAVLJANJE DEL ZA NEMOTEN POTEK DELA V SKLADIŠČU PO NAVODILIH NADREJENEGA, Delo je dvoizmensko,pogodba za določen čas za daljše časovno obdobje,
 • . Educadores para necesidades especialesUČITELJ (RAZREDNI) SMER: LOGOPEDIJA-SURDOPEDAGOGIKA - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 31.8.2019, polni delovni čas, 40, NEPOSREDNO IZVAJANJE VIZ DELA, DOPOLNI IN DODATNI POUK, IZVAJANJE NADSTANDARDNEGA PROGRAMA,OSTALE DEJAVNOSTI, VEZANE NA VIZ PROCES. , Alternativa:...
 • . Archivistas y curadores de museosKUSTOS ETNOLOG - DOKUMENTALIST - M/Ž. KUSTOS, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 11 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE OBISKOVALCEV V MUZEJU, PRIPRAVA RAZSTAV, UREJANJE STROKOVNE KNJIŽNICE, uni.dipl. etnolog in kult. antropolog; Trajanje zaposlitve od vrnitve osebe na porodniškem dopustu.,
 • . Especialistas en políticas de administraciónSTROKOVNI DELAVEC ZA IZVAJANJE ZAVAROVANJA I - SKRBNIK DRUGIH TEHNOLOŠKIH OKOLIJ 1.V SLUŽBI ZA UPRAVLJANJE STORITEV IS IN PODPORO UPORABNIKOM - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SPREMLJANJE PROGRAMOV V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREMLJANJE DELOVANJA IN ZAGOTAVLJANJE OPERATIVNOSTI STREŽNIŠKIH, KOMUNIKACIJSKIH IN UPORABNIŠKIH NAPRAV, SODELOVANJE PRI ODPRAVLJANJU NAPAK NA NAPRAVAH V SODELOVANJU S...
 • SVETOVALNI DELAVEC (ŠOLA) - SMER: PSIHOLOGIJA - M/Ž. SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 30.09.2020, polni delovni čas, 40, INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ OTROKOM/UČENCEM, SVETOVANJE OTROKOM/UČENCEM, DELO S STARŠI, SVETOVANJE, RAZGOVORI, POKLICNA ORIENTACIJA, VODENJE SOCIALNIH AKCIJ NA...
 • . Profesionales de la salud y la higiene laboral y ambientalSANITARNI INŽENIR II - PRIPRAVNIK - M/Ž. SANITARNI INŽENIR, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE DELA S PODROČJA DELOVANJA NIJZ, PRIPRAVA IN KONTROLA PODATKOV S PODROČJA DELOVANJA NIJZ IN KOMUNICIRANJE Z ZUNANJIMI SODELAVCI, VZDRŽEVANJE IN AŽURIRANJE ZBIRK PODATKOV S PODROČJA DELOVANJA...
 • . Oficinistas generalesZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR ENOTE ZA SPREJEM PACIENTOV - M/Ž. ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -SAMOSTOJNA IN CELOVITA OBRAVNAVA PACIENTA -BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE, IZDAJA RAČUNOV -OPRAVLJANJE VSEH NALOG V SKLOPU DELOVNEGA MESTA -UVAJANJE ZA OSTALA DELOVNA MESTA ZNOTRAJ ORGANIZACIJSKE ENOTE -OPRAVLJANJE...
 • . Empleados de archivosDELAVEC ZA FOTOKOPIRNIM STROJEM - M/Ž. FOTOKOPIST, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, OPIS DELOVNIH NALOG: - FOTOKOPIRANJE IN TISKANJE, - VEZAVE, - DELO ZA RAČUNALNIKOM, - PRODAJA PISARNIŠKEGA MATERIALA, - ADMINISTRACIJI. , KAJ PRIČAKUJEMO: - KOMUNIKATIVNOST, - SAMOINICIATIVNOST, - PRIPADNOST...
 • . Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industrialesPROCESNI OPERATER - M/Ž. SKRBNIK PROCESNIH NAPRAV - MEHATRONIK, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, OPIS DELOVNEGA MESTA: IZVAJANJE KONTROLE IZDELKOV, IZVAJANJE NATANČNIH DELOVNIH OPERACIJ, ZAGOTAVLJANJE REDA IN ČISTOČE NA DELOVNEM MESTU IN V NEPOSREDNI OKOLICI, IZPOLNJEVANJE PREDPISANE...
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventarioDELAVEC NA ODPREMNEM SKLADIŠČU OPAŽNIH PLOŠČ - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO Z VILIČARJEM, NAKLAD IN RAZKLAD TER OSTALA POTREBNA DELA NA SKLADIŠČU OPAŽNIH PLOŠČ, Lahko tudi nižja strokovna izobrazba ter ostale poklice izobrazbe (gradbena, prometna, elektro), dopoldan
 • . Trabajadores de los cuidados personales a domicilioSOCIALNA OSKRBOVALKA II - M/Ž. OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, poskusno delo , Določen čas oz. do vrnitve začasno odsotnega delavca, skrajšan delovni čas, 20, ZAGOTAVLJA GOSPODINJSKO POMOČ IN POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE IN GIBANJA TER POMOČ PRI OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV, SODELUJE PRI PRIPRAVI INDIVIDUALNIH...
 • . Agentes de comprasKOMERCIALIST - M/Ž. KOMERCIALIST ZA NABAVO, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OBVLADOVANJE NABAVNIH PROCESOV IN IZVAJANJE NABAVNIH AKTIVNOSTI., VI/1 STOPNJA STROKOVNE IZOBRAZBE TEHNIČNE SMERI, KOMUNIKACIJSKE IN POGAJALSKE SPRETNOSTI, SPOSOBNOST TIMSKEGA DELA, NATANČNOST IN VESTNOST,...
 • . Montadores de estructuras metálicasDELAVEC V MONTAŽI - M/Ž. PRIPRAVLJAVCI IN MONTERJI KOVINSKIH KONSTRUKCIJ, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, OPIS DELOVNEGA MESTA: MONTAŽA IZDELKOV NA LINIJI, IZVAJANJE NATANČNIH OPERACIJ V PROIZVODNEM PROCESU, SESTAVLJANJE VARILNIH NAPRAV, VLAGANJE KOMPONENT V OHIŠJE, PRIVIJANJE, OPREMLJANJE...
 • . Tenedores de librosSTROKOVNI DELAVEC VI – ZA PODROČJE KNJIGOVODSTVA - M/Ž. KNJIGOVODJA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. do vrnitve odsotne delavke, polni delovni čas, 40, RAČUNOVODSKO IN KNJIGOVODSKO DELO. SESTAVLJA, OBDELUJE IN IZPISUJE PODATKE ZA PLAČE IN DRUGE OSEBNE PREJEMKE DELAVCEV PO PREDPISIH IN JE ODGOVOREN ZA PRAVILNOST SESTAVLJENIH OBRAČUNOV...
 • . Empleados de agencias de viajesREFERENT ZA PRODAJO TURISTIČNIH ARANŽMAJEV - M/Ž. REFERENTI V TURISTIČNIH IN POTOVALNIH AGENCIJAH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELOVNE NALOGE: - SPREJEM IN DELO S STRANKAMI (OSEBNO, PO TELEFONU IN E-POŠTI), - SPREJEMANJE IN OBDELAVA PRIJAV NA POTOVANJA (INDIVIDUALNE PRIJAVE IN PRIJAVE ZAKLJUČENIH...
 • . Técnicos y asistentes farmacéuticosFARMACEVTSKI TEHNIK III, M/Ž ZA POTREBE KLINIKE ZA INFEKCIJSKE BOLEZNI IN VROČINSKA STANJA - M/Ž. FARMACEVTSKI TEHNIKI IN ASISTENTI, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, RUTINSKA DELA V PROIZVODNJI IN IZDAJA ZDRAVIL POD NADZOROM FARMACEVTA, SODELOVANJE PRI PREVZEMU ZDRAVIL, GALENSKIH IZDELKOV IN POMOŽNIH ZDRAVILNIH SREDSTEV, VODENJE EVIDENCE IN DRUGE DELOVNE...
 • . Camareros de mesasNATAKAR - M/Ž. NATAKARJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJALNA DELA V NATAKARSKI PRIPRAVLJALNICI: PRIPRAVA PERILA, NAMIZNEGA INVENTARJA, PRIPRAVLJALNA DELA V PROSTORIH, NAMENJENIH POSTREŽBI GOSTOV: RAZPOREJANJE MIZ IN STOLOV, POGRINJANJE IN UREJANJE SERVIRNIH MIZ,...
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesOPERATER V PROIZVODNJI - KOMENDA - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, OPIS DEL IN NALOG: PRIPRAVA IZDELKOV ZA PROIZVODNO-SKLADIŠČNI PROCES, IZVAJANJE PROIZVODNIH PROCESOV V SKALDU S PREDPISI PODJETJA, IZVAJANJE PREDPISANIH KONTROL V...
Más ofertas: << · 2 · < · 4 · > · 7 · 11 · 18 · 33 · 62 · >>