Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,677 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 4

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

JUNIOR: YACHT CHARTER BROKER (POSREDNIK PRI NAJEMU JAHT) - M/Ž. POSREDNIKI ZA POSLOVNE STORITVE, D. N., poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, V GOOLETS EKIPO VABIMO SODELAVCA/SODELAVKO: KI JO/GA ZANIMA KOMBINACIJA DELA Z VIP STRANKAMI V LUXURY YACHTING INDUSTRIJI. NA PODROČJU PRODAJE IŠČEMO OSEBE, KI SO PRODAJALCI PO DU...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE OSNOVNE IN SPECIALNO ZDRAVSTVENE NEGE UPORABNIKOV, PRIPRAVA IN DELITEV TER SKRB ZA TERAPIJO, VODENJE ZDRAVSTVENE IN SOCIALNE DOKUMENTACIJE, IZVAJANJE PREVOZOV UPORABNIKOV NA...

. jefe de cocina/jefa de cocinaVODJA KUHINJE - M/Ž. VODJA KUHINJE, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE, ORGANIZIRANJE IN KONTROLIRANJE DELA V KUHINJI, PRIPRAVA OBROKOV PO RECEPTIH, AKTIVNA IN PRIJAZNA PRODAJA TER POMOČ GOSTOM, SKRB ZA RED IN ČISTOČO V KUHINJI, UVAJANJE IN IZOBRAŽEVANJE NOVIH SODELA...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELOVNE NALOGE OBSEGAJO: - DELO NA STROJIH IN NAPRAVAH ZA OBDELAVO IZDELKOV, - MONTAŽA KOMPONENT, PRIPRAVA IZDELKOV ZA NADALJNJE FAZE PROIZVODNJE, - SKRB ZA KAK...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI PEDIATRIČNI AMBULANTI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESNE METODE DELA -INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI SLUŽBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA -IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZA Z...

. cocinero nutricionista/cocinera nutricionistaDIETNI KUHAR - M/Ž. DIETNI KUHAR, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE VSEH VRST HRANE V SKLADU Z JEDILNIKI IN PREDPISANIMI NORMATIVI, PRIPRAVA DIETNE IN PASIRANE HRANE, PORCIONIRANJE HRANE IN SKRB ZA PRAVILNO DELITEV,SKRB ZA PRAVILNO PRIPRAVO HRANE IN KAKOVOST, ČIŠČENJE POSOD...

. cocinero/cocineraKUHAR V GOSTILNI IN PIZZERIJI "PRI MARTINI" - M/Ž. KUHAR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNA PREDPRIPRAVA IN PRIPRAVA TER KUHANJE JEDI, SAMOSTOJNA PRIPRAVA TOPLIH IN HLADNIH OBROKOV, KONTROLA KAKOVOSTI SESTAVIN ZA JEDI, SKRB ZA KAKOVOSTNO IZVEDENO DELO TER ČISTOČO NA DELOVNEM MESTU., Od kandidata pričakujemo: samoi...

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoCNC OPERATER - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA SUROVCEV ZA OBDELAVO IN VSTAVLJANJE MATERIALOV V STROJ. PRIPRAVA IN UMIRJANJE ORODJA ZA OBDELAVO. NADZOR ZAPISA G-KODE. NADZOROVANJE DELA STROJA. PO POTREBI MEHANSKA OBDELAVA SESTAVNIH DELOV (VRTANJE, BR...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaE034005 BOLNIČAR NEGOVALEC, SPREMLJEVALEC V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI (PRIPRAVNIK) - KIRURGIJA - M/Ž. BOLNIČAR V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DELA BOLNIČARJA SKLADNO S PROGRAMOM PRIPRAVNIŠTVA., KANDIDATI NAJ POSREDUJEJO VLOGO Z VSEMI DOKAZILI (FOTOKOPIJA IZOBRAZBE, POTRDILO O ZNANJU ITALIJANSKEGA JEZIKA) PO ELEKTRONSKI ALI N...

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC V TRAFIKI - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, skrajšan delovni čas, 20, PRODAJA ČASOPISOV, REVIJ, TOBAKOV, TOBAČNIH IZDELKOV IN OSTALA DELA PO NAVODILIH NADREJENIH, Po potrebi tudi delo na drugih lokacijah. Urnik dela je po dogovoru. Po izteku pogodbe za določen čas možnost sklenitv...

. albañilZIDAR - M/Ž. ZIDAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PRIPRAVLJALNA DELA PRED ZAČETKOM DEL IN POSPRAVLJALNA DELA PO KONČANEM DELU, - POZNAVANJE POSAMEZNIH VRST BLAGA, - ZIDARSKA DELA (ZIDANJE STEN, LOČNIH ZIDOV,.. Z RAZLIČNIMI MATERIALI IZDELAVA ZUNANJIH IN NOTRANJIH OMETOV...

. ingeniero mecánico/ingeniera mecánicaRAZVOJNIK - KONSTRUKTER - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NA PODROČJU KMETIJSKE MEHANIZACIJE IN KOMUNALNE OPREME IŠČEMO RAZVOJNIKA - KONSTRUKTERJA. DELOVNO MESTO OBSEGA: -SAMOSTOJNA OBDELAVA NOVIH RAZVOJNIH ZAHTEV KUPCEV S CILJEM DOSEGANJA IZBOLJŠAV, NOVIH TEHNIČNI...

. ferrallistaMONTAŽER - M/Ž. MONTER KOVINSKIH KONSTRUKCIJ, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE MONTAŽNIH DEL PRI SESTAVLJANJU PAKIRNIH STROJEV, VARILNA DELA PRI SESTAVLJANJU STROJEV, TESTIRANJE STROJEV, OBČASNA MONTAŽA STROJEV NA TERENU., ZNANJE ITALIJANSKEGA JEZIKA PREDS...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosOSKRBOVALKA V BOLNIŠNICI (E042002) ZA POTREBE OSKRBOVALNIH SLUŽB, SLUŽBE ZA SPREMSTVO BOLNIKOV - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREMLJANJE, PREVAŽANJE IN PRELAGANJE PACIENTOV - ČIŠČENJE, RAZKUŽEVANJE IN VZDRŽEVANJE PRIPOMOČKOV ZA DELO - TRANSPORT PACIENTOVE DOKUMENTACIJ IN NJEGOVIH OSEBNIH STVARI - IZVAJANJE DEL IN NALOG IZ OPISA DE...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 13 mesecev, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, USKLAJEVANJE IN KONTROLIRANJE STROKOVNEGA DELA V OKVIRU ZDRAVSTVENO – NEGOVALNE ENOTE (VODENJE STROKOVNEGA DELA), POROČANJE IN OBVEŠČANJE O NAROČILIH ZDRAVNIKA TER ZDRAVNIKU O SPREMEM...

. contableJ017090 RAČUNOVODJA VII/1 - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - SODELOVANJE PRI IZDELAVI RAČUNOVODSKIH IZKAZOV IN POROČIL, -IZVAJANJE NALOG S PODROČJA FINANČNEGA POSLOVANJA PRI UPRAVLJANJU Z DENARNIMI SREDSTVI, -KONTROLA KNJIGOVODSKIH LISTIN IN KNJIŽENJ NA OSNOVI V...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaE037021 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - ODDELEK ZA INTERNO MEDICINO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPL. MED. SESTRE V NEGOVALNI ENOTI. IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZOROVANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NE...

. cocinero/cocineraKUHAR IV - M/Ž. KUHAR, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ORGANIZACIJA DELA V KUHINJI ZA PRIPRAVO IN KUHANJE TER DELITEV OBROKOV NAVADNE IN DIETNE HRANE, SODELOVANJE PRI PREDPRIPRAVI ŽIVIL, NAROČANJE IN PREVZEMANJE ŽIVIL IZ SKLADIŠČA IN OD DOBAVITELJEV V PRIMERU ODSOTNOSTI VODJE, ...

. contableRAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KNJIŽENJE PREJETIH RAČUNOV IN POSLOVNIH DOGODKOV NA PODLAGI PREJETE DOKUMENTACIJE. KNJIŽENJE IN KONTROLA PREDPLAČIL IN ZAPIRANJE LE-TEH Z USTREZNIMI PREJETIMI RAČUNI. KNJIŽENJE ROČNO IZDANIH RAČUNOV. KNJIŽENJE BANK, BANČNI...

STRUGAR - M/Ž. STRUGARJI IPD., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OBDELAVA KOVIN S STRUŽENJEM Z NAJRAZLIČNEJŠIM ORODJEM IN PRIPRAVAMI NA STRUŽNICAH VSEH VRST. IZDELOVANJE RAZLIČNIH STROJNIH DELOV, IZDELAVA PREDMETOV OKROGLEGA PREREZA, TO JE VALJASTIH, KROGLASTIH IN STOŽ...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA - SOCIALNO VARSTVO - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -ČIŠČENJE IN UREJANJE STANOVALČEVE POSTELJE IN SOBE (NEPOSREDNEGA BIVALNEGA OKOLJA STANOVALCA) -PRIPRAVA, MENJAVA, VZDRŽEVANJE IN SORTIRANJE PERILA -DOSTAVA OBLAČIL, PERILA IN DRUGEGA MATERIALA V SOBE -ODV...

. responsable de recursos humanosKADROVIK VII/2 (II), (J017037), ZA POTREBE SUPAS, PODROČJE ZA KADROVSKO, PRAVNO IN SPLOŠNO DEJAVNOST, KADROVSKA SLUŽBA - M/Ž. SVETOVALEC ZA KADROVANJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SAMOSTOJNO VODENJE, ORGANIZIRANJE, KOORDINIRANJE IN IZVAJANJE ZAPOSLITVENIH IN OSTALIH KADROVSKIH POSTOPKOV V SKLADU S KADROVSKO POLITIKO ZAVODA - SODELOVANJE IN USKLAJEVANJE DELA Z ORGANIZACIJSKIMI EN...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ PREDMETNEGA POUKA ZA POUČEVANJE BIOLOGIJE IN NARAVOSLOVJA - M/Ž. UČITELJ BIOLOGIJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 15 mesecev oz. do vrnitve začasno odsotne javne uslužbenke, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE BIOLOGIJE IN NARAVOSLOVJA TER IZVAJANJE DRUGIH NALOG V SKLADU Z LDN ŠOLE, PREDVIDEN ZAČETEK DELA: TAKOJ. USTREZNA IZOBRAZBA V SKLADU ...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI (E037021) - ODDELEK ZA TRAVMATOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - UGOTAVLJANJE POTREB, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE ZDRAVSTVENE NEGE ZA VSE ŽIVLJENJSKE AKTIVNOSTI V NEGOVALNI ENOTI, - ORGANIZIRANJE, SODELOVANJE IN IZVAJANJE DIAGNOSTIČNO TERAP...

. tornero de madera/tornera de maderaCNC OPERATER - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, LESARSTVO, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE DELA NA CNC STROJU ESSETRE SKLADNO S PRAVILI STROKE, V SKLADU S PROIZVODNO IN TEHNIČNO DOKUMENTACIJO, PO NAČELIH DOBREGA GOSPODARJA  - IZVAJANJE DELA SKLADNO Z NAVODILI IN PREDPISI IZ POD...

. ingeniero mecánico/ingeniera mecánicaTEHNOLOG - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NOVI SODELAVEC BO ZADOLŽEN PREDVSEM ZA: IZDELAVO TEHNOLOŠKE DOKUMENTACIJE ZA PROIZVODNJO KOVINSKIH KONSTRUKCIJ NADSTREŠKOV TERAS, SAMOSTOJNO IZDELAVO NAČRTOV, DOLOČITEV NORMATIVOV, IZDELAVO TERMINSKE...

. diseñador de medios digitales/diseñadora de medios digitalesSODELAVEC/KA V MARKETINGU, OBLIKOVALEC/KA - M/Ž. OBLIKOVALEC OGLASOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PRIPRAVA IN OBLIKOVANJE PROMOCIJSKEGA GRADIVA ZA TISK IN SPLET (KATALOGI, CENIKI, TEHNIČNA DOKUMENTACIJA, NAVODILA, LETAKI IN DRUG PROMOCIJSKI MATERIAL …)   - KREIRANJE SPLETNIH OGLASOV (GOOGLE ADS, FACEBOO...

. químico/químicaSAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC (M/Ž), ŠIFRA DM: H027001 V ODSEKU ZA POLIMERNO KEMIJO IN TEHNOLOGIJO - M/Ž. KEMIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, UREJANJE IN PREIZKUŠANJE ZNANIH, OPISANIH NALOG, METOD IN POSTOPKOV, PRIPRAVA IN IZVEDBA ZAHTEVNEJŠIH POSKUSOV, ANALIZ IN MERITEV,  VZDRŽEVANJE ZAHTEVNEJŠIH APARATUR IN INSTRUMENTOV, DRUGA DELA PO NAVODILIH NADREJEN...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI E037044, KIRURŠKA KLINIKA, KO ZA MAKSILOFACIALNO IN ORALNO KIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KOORDINACIJA ZDRAVSTVENE OBRAVNAVE PACIENTOV PRED SPREJEMOM V BOLNIŠNICO, TEKOM HOSPITALIZACIJE, PRED ODPUSTOM IN PO ODPUSTU, OCENJEVANJE, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, IZVAJANJE, DOKUMENTIRANJE IN V...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI (E035037) - ODDELEK ZA TRAVMATOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - UGOTAVLJANJE POTREB, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE ZDRAVSTVENE NEGE ZA VSE ŽIVLJENJSKE AKTIVNOSTI V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI, - SODELOVANJE IN IZVAJANJE DIAGNOSTIČNO TERAP...

Más ofertas: << · 2 · < · 4 · > · 6 · 8 · 13 · 23 · 42 · 80 · >>