Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,495 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 3

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ SLOVENŠČINE - M/Ž. UČITELJ SLOVENŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. Nadomeščanje porodniškega dopusta, predvidoma od 1. 3. 2022 dalje., polni delovni čas, 40, POUČEVANJE SLOVENŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, PRIPRAVE IN NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA. OPRAVLJANJE DEL IN NALOG V S...

DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE BOLNIKA V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO Z BOLNIKI IN NJIHOVIMI SVOJCI V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI ( ODD...

. ingeniero mecánico/ingeniera mecánicaRAZVOJNIK - KONSTRUKTER - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO KONSTRUIRA IN PROJEKTIRA STROJE, NAPRAVE IN/ALI SESTAVNE DELE, IZDELUJE TEHNIČNO IN TEHNOLOŠKO DOKUMENTACIJO, USKLAJUJE VHODNE ZAHTEVE Z DRUGIMI SLUŽBAMI IN PREDLAGA REŠITVE, AKTIVNO SPREMLJA DOGAJANJ...

. técnico medio en contabilidad/técnica media en contabilidadREFERENT V RAČUNOVODSTVU - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA RAČUNOVODSKE IZRAČUNE IN PRIKAZE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREJETA POŠTA, ZBIRANJE, PRIPRAVO IN UREJANJE DOKUMENTOV,PRAVOČASNO, AŽURNO IN NATANČNO ZAJEMANJE PODATKOV,OSTALA DELA PO NAVODILU NADREJENEGA., Zaželeno poznavanje OpPis, Ne...

. administrativo contable/administrativa contableKNJIGOVODJA - M/Ž. KNJIGOVODJA, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, KNJIŽENJE RAČUNOVODSKIH IN KNJIGOVODSKIH DOKUMENTOV, USKLAJEVANJE DOKUMENTOV, IZVAJANJE PLAČILNEGA PROMETA, PRIPRAVA OBRAČUNOV IN ANALIZ, VODENJE POMOŽNIH EVIDENC, KNJIŽENJE, FAKTURIRANJE, OPRAVLJANJE INVENTUR, DRUGA PO...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPERATIVNO ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE DELA, NAKLADANJE, RAZKLADANJE, PREVZEMANJE, SKLADIŠČENJE IN IZDAJA BLAGA, UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJE, KOMISIONIRANJE, MANIPULACIJA IN NOTRANJI TRANSPORT, , dopoldan

. técnico en radiología/técnica en radiologíaRADIOLOŠKI INŽENIR III - M/Ž. RADIOLOŠKI INŽENIR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 21, SAMOSTOJNO DELO V RENTGENSKI DIAGNOSTIKI (ZOBNI RENTGEN), RAZKUŽEVANJE IN PRIPRAVA RTG APARATOV IN PRIPOMOČKOV, PRIPRAVA PACIENTA NA SLIKANJE, IZVEDBA SLIKANJA IN/ALI SODELOVANJE PRI RTG PREISKAVI, DIGITAL...

. personal directivo de la administración públicaSVETOVALEC V OBMOČNI GEODETSKI UPRAVI MARIBOR - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Določen čas  oz. do vrnitve javne uslužbenke z materinskega oziroma s starševskega dopusta, polni delovni čas, 40, DELOVNO PODROČJE: POMOČ PRI PRIPRAVI PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV; ZBIRANJE, UREJANJE I...

. ingeniero mecánico/ingeniera mecánicaTEHNOLOG - M/Ž. TEHNOLOG STROJNIŠTVA, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VAŠE DELO BO OBSEGALO PLANIRANJE DELA, KAPACITET, RESURSOV DELOVNIH CENTROV IN PRIPRAVA DNEVNIH/TEDENSKIH/MESEČNIH PLANOV DELA DELOVNIH CENTROV NA PODLAGI NAROČIL, NAPOVEDI IN TRENDOV SKRB ZA RAZVOJ DELOVN...

VZGOJITELJ V STANOVANJSKI SKUPINI V BREŽICAH - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJA VZGOJNO DELO IN DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA Z OTROKI V SKLADU Z LDN ZAVODA, VODI VZGOJNO SKUPINO, NAČRTUJE, ORGANIZIRA IN IZVAJA CELOTNO ŽIVLJENJE IN DE...

. empleado administrativo/empleada administrativaKOORDINATOR VII/2 (J017051) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KLINIČNI INŠTITUT ZA MEDICINO DELA, PROMETA IN ŠPORTA, CENTER ZA PROMOCIJO ZDRAVJA - M/Ž. PROJEKTNI TAJNIK, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE, SPREMLJANJE IN KOORDINIRANJE PROGRAMOV/PROJEKTOV PROMOCIJE ZDRAVJA DELAVCEV, - SODELOVANJE PRI PRIPRAVI STROKOVNIH PODLAG, MNENJ, IZHODIŠČ, PRIPOROČIL S PODROČJA DELA, - SODELOVANJE IN NAČR...

. cocinero nutricionista/cocinera nutricionistaDIETNI KUHAR IV. V ZSV - M/Ž. DIETNI KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO PRIPRAVLJANJE HRANE PO JEDILNIKU,  PRIPRAVLJANJE ŽIVIL IN KUHANJE JEDI, DIET IN NAPITKOV ZA STANOVALCE IN DELITEV OBROKOV HRANE STANOVALCEM, SKRB ZA KAKOVOSTNO IN NEOPOREČNO PREHRANO STANOVALCEV, ČIŠČE...

SERVISER KLIMATSKIH NAPRAV - M/Ž. MONTERJI IN SERVISERJI KLIMATSKIH IN HLADILNIH NAPRAV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SERVISIRANJE ENERGETSKIH IN KLIMATSKIH NAPRAV, FUNKCIJSKO ZAGANJANJE DELA HLADILNIH SISTEMOV S HLADILNIMI SREDSTVI, IZVEDBA SERVISNIH DEL V DELAVNICI, NA DELOVIŠČU PRI MONT...

. empleado de oficina/empleada de oficinaSTROKOVNI DELAVEC ZA IZVAJANJE ZAVAROVANJA/ZAPOSLOVANJA I – CENTRALNA SLUŽBA,SLUŽBA ZA KADROVSKE IN ORGANIZACIJSKE ZADEVE TER RAZVOJ - M/Ž. URADNIK ZA UPRAVNE EVIDENCE, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. do 28.08.2022, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE KOMPLEKSNIH ADMINISTRATIVNIH OPRAVIL S KADROVSKEGA, ORGANIZACIJSKEGA IN UPRAVNEGA PODROČJA, VODENJE EVIDENC IN IZDAJANJE POTRDIL Z DELOVNEGA PODROČJA, EVIDENTIRANJE IN URE...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDMS V AMBULANTI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -SPREJEM IN NAROČANJE PACIENTOV -SODELOVANJE V ZDRAVSTVENO NEGOVALNEM TIMU -POMOČ PRI IZVAJANJU TERAPEVTSKIH POSEGOV (V SKLADU Z NAVODILI ZDRAVNIKA IN V OKVIRU SVOJIH PRISTOJNOSTI) -PRIPRAVA ORDI...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILKA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE IN POSPRAVLJANJE PROSTOROV ZAVODA, SKRB ZA OKOLICO., Delo poteka v popoldanski izmeni, pisno prošnjo z dokazili o izobrazbi in delovnih izkušnjah ter potrdilo o nekaznovanosti poslati po pošti., popoldan

OSKRBOVALEC (OSEBNI ASISTENT) - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ INVALIDOM PRI NASLEDNJIH OPRAVILIH: OSEBNA NEGA, GOSPODINJSKA POMOČ, SPREMSTVO PRI DNEVNIH AKTIVNOSTIH, Delo poteka v bližini Kranja. V prijavi navedite številko oglasa...

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (III) – ZA KOORDINACIJO UPORABE IN NADGRADNJE ŠIS SISTEMOV IN EŠP APLIKACIJE ŠIFRA DELOVNEGA MESTA: J017104 - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO OPRAVLJA STROKOVNO ORGANIZACIJSKA DELA NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU, IZVAJA OPERATIVNE NALOGE DELOVNEGA PODROČJA , SPREMLJA INFORMACIJE IN NOVOSTI NA SVOJEM ...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PO METODI DELA, PROCES ZDRAVSTVENE NEGE, SODELOVANJE PRI SPREJEMU STANOVALCA NA ODDELEK, OPAZOVANJE PSIHOFIZIČNEGA STANJA STANOVALCA IN POROČANJE NEPOSREDNO NADR...

POMOČNIK (DIETNEGA) KUHARJA III - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIKI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE KUHINJSKIH PRIPOMOČKOV IN OPREME PO SANITARNIH PRAVILIH. POMOČ PRI PRIPRAVI, KUHANJU NAVADNE IN DIETNE HRANE PO JEDILNIKIH. PRIPRAVA ZAJTRKOV IN DIETNE MALICE TER TOPLIH NAPITKOV. POMIVANJE POSODE. SERVIR...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, ČIŠČENJE VSEH VRST PROSTOROV, Deljen delovni čas, delovni teden je 6 dnevni, delajo se tudi sobote in nedelje, od kandidatke pričakujemo urejenost, komunikativnost, resnost, zanesljivost. Delo na t...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaE037017 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V DIALIZI II - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DMS NA ODDELKU HEMODIALIZE. IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZOROVANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE PA...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA II (I) - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE IN UREJANJE STANOVALČEVE POSTELJE OKOLICE/SOBE. PRIPRAVA, MENJAVA IN SORTIRANJE PERILA. DOSTAVA OBLAČIL, PERILA IN DRUGEGA MATERIALA V SOBE. ODVAŽANJE UMAZANEGA PERILA V PRALNICO. DOSTAVA H...

. tornero de madera/tornera de maderaCNC OPERATER VIŠJI - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, LESARSTVO, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, DELOVNE NALOGE: -OPERATIVNO IZVAJANJE OPERACIJSKIH NALOG IN UPRAVLJANJE Z ZAHTEVNEJŠIMI LESNO OBDELOVALNIMI CNC STROJI, -UPORABLJANJE VSEH PREDPISANIH VARNOSTNIH NAPRAV IN PRIPOMOČKOV TER SKRB...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaE037026 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI NA ODDELKU ZA GINEK. IN POROD. - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE V SPECIALISTIČNI AMBULANTI. SODELOVANJE PRI SPREJEMANJU PACIENTOV. OBRAVNAVA PACIENTA SKLADNO S STROKOVNIMI SMERNICAMI IN NAVODILI ZA ...

. camarero de pisos/camarera de pisosSOBAR - M/Ž. SOBAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SKRB ZA ČIŠČENJE IN PRIPRAVO SOB ZA GOSTE, IZVAJANJE NALOG PRI ODDAJI IN SPREJEMU PERILA, SKRB ZA PRIMERNO PRIPRAVO DELOVNEGA OKOLJA (MISE-EN-PLACE) ZA UČINKOVITO OPRAVLJANJE DELA, SKRB ZA POPOLNO OSEBNO HIGIENO IN URE...

PODSEKRETAR (ŠIFRA DM: 10023) V DIREKTORATU ZA INFORMATIKO, URADU ZA INFRASTRUKTURO, SEKTORJU ZA VIRTUALIZACIJO IN ORKESTRACIJO, ZA DOLOČEN ČAS DO 30. 6. 2026 OZIROMA DO KONCA TRAJANJA PROJEKTA VZPOSTAVITEV INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE NOVE GENERACIJE - M. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas  oz. do 30. 6. 2026, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE SKRBNIŠKIH FUNKCIJ REPOZITORIJA SPECIFIKACIJ, - IZDELAVA IN OBJAVA SPECIFIKACIJ ZA POSAMEZNA PODROČJA INFORMACIJSKIH SISTEM...

. operador de excavadora/operadora de excavadoraSTROJNIK KOMPAKTORJA - M/Ž. STROJNIK GRADBENE MEHANIZACIJE, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE KOMPAKTORJA, DEPONIRANJE ODPADKOV IN OBLIKOVANJE ODLAGALNEGA POLJA SKLADNO S POSLOVNIKOM O OBRATOVANJU ODLAGALIŠČA. UPRAVLJANJE ODLAGALIŠČA ODPADKOV, izpit TGM, prilagodljivost, vestno...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR NEGOVALEC I - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU OSNOVNE OSKRBE IN ZDRAVSTVENE NEGE PO STANDARDIH STROKE. IZVAJANJE OSNOVNE NEGE (UMIVANJE, KOPANJE, POMOČ PRI OBLAČENJU, POMOČ PRI GIBANJU IN TRANSFER, SPREMSTVO IN PODOBN...

UČITELJ TUJEGA JEZIKA ANGLEŠČINA - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. NADOMEŠČANJE DELAVKE NA BOLNIŠKEM DOPUSTU, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE TUJEGA JEZIKA ANGLEŠČINA NA PREDMETNI STOPNJI, PO POTREBI TUDI NA RAZREDNI., Opravljen modul za zgodnje poučevanje angleškega jezika,

Más ofertas: << · < · 3 · > · 5 · 7 · 12 · 21 · 39 · 76 · >>