Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,606 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 3

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Trabajadores de los cuidados personales en institucionesBOLNIČAR-NEGOVALEC - PRIPRAVNIK - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, SERVIRANJE HRANE IN HRANJENJE STANOVALCEV, HIGIENSKO VZDRŽEVANJE STANOVALČEVEGA OKOLJA, , dvoizmensko
 • . Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industrialesMEHANIK VZDRŽEVALEC - M/Ž. MEHANIK INDUSTRIJSKIH STROJEV IN NAPRAV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, prevzame delovne naloge in material za delo, pripravi predmete dela (material, orodje, stroje, priprave) za delo, izvaja različna pripravljala dela v skladu z delovnim nalogom in navodili...
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventarioSKLADIŠČNI DELAVEC - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, NAKLADANJE IN RAZKLADANJE TOVORA,KNJIŽENJE IN VODENJE SKLADIŠČNE DOKUMENTACIJE, VOŽNJA VILIČARJA, , Osnovna bruto plača 1.100 € + minulo delo + 130 € za malico + 150 € potnih stroškov (npr. za...
 • . Auxiliares de maestrosSPREMLJEVALEC OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 8 mesecev oz. do 30. 6. 2019, skrajšan delovni čas, 24, POMAGA OTROKU ALI MLADOSTNIKU, POMAGA OTROKU, DA ČIMBOLJ ENAKOVREDNO SODELUJE PRI RAZLIČNIH DEJAVNOSTIH ŠOLE, DA OMOGOČA INDIVIDUALNO VARSTVO V ČASU, KO...
 • . Empleados de servicios de transportePOSLUŽEVALEC/TRANSPORTER - M/Ž. TRANSPORTNI MANIPULANT, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, DELO POTEKA DVOIZMENSKO. DELOVNE NALOGE SO DOSTAVA MATERIALA NA DELOVNA MESTA, ZAGOTAVLJANJE MINIMALNE ZALOGE MATERIALA NA DELOVNEM MESTU, DOSTAVA ZALIVNIH PLADNJEV, DOSTAVA TRANSPORTNE IN PAKIRNE EMBALAŽE...
 • . Ensambladores de equipos eléctricos y electrónicosDELAVEC NA LINIJI - M/Ž. SESTAVLJALEC ELEKTRONSKIH NAPRAV IN OPREME, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE RAZLIČNIH DEL NA PROIZVODNJI LINIJI ALI NA MONTAŽI IZDELKOV, OPRAVLJANJE DEL PRI IZDELAVI POLIZDELKOV IN POVRŠINSKI ZAŠČITI POLIZDELKOV, SESTAVLJANJE SKLOPOV...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosGOSPODINJA OSKRBOVALKA IV - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VSEBINA DELA:IZVAJANJE GOSPODINJSKIH OPRAVIL:PRIPRAVA NAPITKOV, OBROKOV, SERVIRANJE OBROKOV,SKRB ZA PERILO, HIGIENSKO VZDRŽEVANJE PROSTOROV, ČIŠČENJE ,VKLJUČEVANJE UPORABNIKOV V GOSPODINJSKE...
 • . Especialistas en políticas de administraciónURADNIŠKO DELOVNO MESTO PODSEKRETAR – SVETOVALEC ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI (ŠIFRA DM: 1535)V SLUŽBI ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI V MINISTRSTVU ZA INFRASTRUKTURO - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, IZVAJANJE NALOG NA PODROČJU KOMUNICIRANJA Z JAVNOSTMI, KOORDINIRANJE IN PRIPRAVA INFORMATIVNIH GRADIV O DELU IN DELOVNIH PODROČIJ...
 • . Trabajadores de los cuidados personales en institucionesBOLNIČAR NEGOVALEC I- NEGA III,IV - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZAHTEVNI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV (NEGA III ALI IV), POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV, TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV,...
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesPRODAJALEC V SEKTORJU SVEŽI PROGRAM - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZAHTEVANEGA POKLICA, PRIPRAVLJANJE BLAGA IN PRODAJNEGA PROSTORA, PRODAJANJE BLAGA, ČIŠČENJE PRODAJNIH IN DRUGIH PROSTOROV, ITD., Delovne naloge so tudi fizične narave, zato se pričakuje...
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE TER OSKRBA STANOVALCA TER VODENJE NEGOVALNE DOKUMENTACIJE, REŠEVANJE URGENTNIH PRIMEROV V ODSOTNOSTI NADREJENIH, V OKVIRU PRISTOJNOSTI, RAZDELJEVANJE IN NADZOR...
 • . Reguladores y operadores de máquinas herramientasREZALEC MATERIALA - M/Ž. OPERATER NA CNC-REZALNEM STROJU, KOVINARSTVO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROUČITEV TEHNIČNE DOKUMENTACIJE IN NAVODIL ZA DELO PREVZEM IN PRIPRAVA REPROMATERIALOV PRENAŠANJE, NAKLADANJE, TRANSPORT IN RAZKLADANJE REPROMATERIALOV IN POLIZDELKOV TER ORODIJ...
 • . PeriodistasNOVINAR - M/Ž. NOVINARJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZBIRANJE INFORMACIJ IN OBVESTIL V PISARNI IN NA TERENU, SAMOSTOJNA PRIPRAVA NOVINARSKIH PRISPEVKOV IN TEMATSKIH ODDAJ (NA PODROČJU KULTURE, TURIZMA IN RAZVEDRILA), UREJANJE RADIJSKEGA PROGRAMA, Govor brez izrazitih...
 • . Profesionales de enfermeríaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI, ODDELEK HOSPITALNE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas oz. za čas bolniške odsotnosti, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE,ORGANIZIRANJE, KOORDINIRANJE IN VREDNOTENJE ZN BOLNIKOV ZDRAVLJENIH Z RAZLIČNIMI NAČINI ONKOLOŠKEGA ZDRAVLJENJA V INTENZIVNI NEGI IN V PALIATIVNI...
 • . Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafesOSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 30, POMOČ INVALIDU PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKIH OPRAVILIH, SPREMSTVU. ZA DVA MESECA BO OSEBA ZAPOSLENA ZA KRAJŠI DELOVNI ČAS (6 UR NA DAN), OD JANUARJA DALJE PA ZA POLNI...
 • . Electricistas de obras y afinesELEKTRIČAR - M/Ž. ELEKTRIČAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 3 mesece oz. možnost podaljšanja, polni delovni čas, 40, ELEKTRIČAR, POMOČNIK ELEKTRIČARJA, IZVAJANJE ELEKTROINŠTALACIJ NA STANOVANJSKIH IN INDUSTRIJSKIH/POSLOVNIH OBJEKTIH. DELO POTEKA OD PON-PET, OD 7-15.URE, NA TERENU V OKOLICI PTUJA,...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILKA - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMETANJE, SESANJE, POMIVANJE TAL, POHIŠTVA IN DRUGIH PREDMETOV V ZGRABAH; -ČIŠČENJE KOPALNIC, MENJAVA BRISAČ, MILA IN...
 • . Ingenieros mecánicosTEHNOLOG PROIZVODNJE - M/Ž. TEHNOLOG STROJNIŠTVA, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU IN UVAJANJU TEHNOLOŠKIH PROCESOV, RACIONALIZACIJA OBSTOJEČIH TEHNOLOŠKIH PROCESOV Z METODAMI ŠTUDIJA DELA IN ČASA, IZDELAVA TEHNOLOŠKE DOKUMENTACIJE PO NAVODILIH, UREJANJE...
 • . CocinerosKUHAR - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA JEDI IN KUHANJE MALIC, TUDI A LA CARTE NAROČIL, ZAŽELJENE DELOVNE IZKUŠNJE, SAMO DOPOLDANSKO DELO, NEDELJE IN PRAZNIKI PROSTO, DELOVNI 2 SOBOTI NA MESEC., dopoldan
 • . Montadores de estructuras metálicasMONTER KOVINSKIH KONSTRUKCIJ - FASAD. - M/Ž. PRIPRAVLJAVCI IN MONTERJI KOVINSKIH KONSTRUKCIJ, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, MONTAŽA PODKONSTRUKCIJ, KONSTRUKCIJ IN OBLOG KOVINSKIH FASAD. MONTAŽA DRUGIH KOVINSKIH KONSTRUKCIJ IN OBLOG., ročne spretnosti in uporaba ročnega električnega orodja,...
 • . Bibliotecarios, documentalistas y afinesBIBLIOTEKAR VII/2 - M/Ž. BIBLIOTEKAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, INFORMACIJSKA IN REFERENČNA DEJAVNOST TER DRUGO DELO Z UPORABNIKI, POSREDOVANJE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA IN DRUGIH INFORMACIJSKIH VIROV UPORABNIKOM; SVETOVALNA DEJAVNOST ZA UPORABNIKE S POSEBNIMI POTREBAMI, BIBLIOGRAFSKA...
 • . Reguladores y operadores de máquinas herramientasCNC PROGRAMER - REZKALEC - M/Ž. STRUGARJI IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SKRB ZA STROJ, NASTAVLJANJE STROJA, IZDELAVA KOSOV, IZVAJANJE MERITEV IN KONTROLA KONČANIH KOSOV., Poznavanje delavniških risb, poznavanje meril in orodij, poznavanje strategij obdelav in parametrov.,
 • . Profesionales de enfermeríaDIPL. MEDICINSKA SESTRA - DELO S CITOSTATIKI, ODDELEK HOSPITALNE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas oz. za čas bolniške odsotnosti, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE ORGANIZIRANJE, KOORDINIRANJE IN VREDNOTENJE ZN BOLNIKOV ZDRAVLJENIH Z RAZLIČNIMI NAČINI ONKOLOŠKEGA ZDRAVLJENJA IN V PALIATIVNI OSKRBI, IZVAJANJE...
 • . Profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafesINŠTRUKTOR ZA MATEMATIKO - M/Ž. INŠTRUKTOR ZA MATEMATIKO, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE MATEMATIKE ZA SREDNJEŠOLSKE IZOBRAŽEVALNE PROGRAME, DELOVNO MESTO JE PRIMERNO TUDI ZA PRVO ZAPOSLITEV UČITELJA ZAČETNIKA, STROKOVNI IZPIT NI POTREBEN., dopoldan
 • . DentistasZOBOZDRAVNIK (M/Ž) - M/Ž. ZOBOZDRAVNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DIAGNOSTICIRANJE, PREPREČEVANJE IN ZDRAVLJENJE ZOBNIH IN USTNIH BOLEZNI., Potrebna sta potrdilo o opravljanem strokovnem izpitu in veljavna licenca Zdravniške zbornice Slovenije. ,
 • . Profesionales de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA - DELO S CITOSTATIKI, ODDELEK HOSPITALNE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZN, DIAGNOSTIČNIH IN TERAPEVTSKIH POSEGOV V OKVIRU ZNANJ V.ST.S.I.PRI BOLNIKIH ZDRAVLJENIH Z RAZLIČNIMI NAČINI ONKOLOŠKEGA ZDRAVLJENJA V INTENZIVNI NEGI IN PALIATIVNI OSKRBI, STALNO...
 • . Técnicos en ciencias biológicas (excluyendo la medicina)LABORATORIJSKI TEHNIK I,ODDELEK ZA LABORATORIJSKE DEJAVNOSTI - M/Ž. LABORATORIJSKI TEHNIK ZA BIOMEDICINO, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VSEH LABORATORIJSKIH POSTOPKOV PO USTREZNIH NAVODILIH, SAMOSTOJNO IZVAJANJE DOLOČENIH POSTOPKOV PRI ODVZEMU, PRIPRAVI IN OBDELAVI BIOLOŠKEGA VZORCA, PO POOBLASTILU NADREJENEGA...
 • . Expendedores de gasolinerasPRODAJALEC NA BENCINSKEM SERVISU - M/Ž. PRODAJALCI NA BENCINSKIH ČRPALKAH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRODAJA NAFTE IN NAFTNIH DERIVATOV TER OSTALEGA TRGOVSKEGA BLAGA, STREŽBA V BIFEJU, ČIŠČENJE TER DELA PO NALOGU PREDPOSTAVLJENEGA, komunikativnost, prijaznost, smisel za red in čistočo,...
 • . Profesionales de enfermeríaDIPL. MEDICINSKA SESTRA - DELO S CITOSTATIKI, ODDELEK HOSPITALNE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE ORGANIZIRANJE, KOORDINIRANJE IN VREDNOTENJE ZN BOLNIKOV ZDRAVLJENIH Z RAZLIČNIMI NAČINI ONKOLOŠKEGA ZDRAVLJENJA IN V PALIATIVNI OSKRBI, IZVAJANJE KEMOTERAPIJE PO...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILEC/ČISTILKA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, DELO POTEKA ENOIZMENSKO. DELO OBSEGA ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV IN SANITARIJ PODJETJA, NAROČANJE POTROŠNJEGA MATERIALA, VODENJE EVIDENCE PORABE POTROŠNJEGA MATERIALA IN DRUGA DELA PO NAVODILU NADREJENEGA.,...
Más ofertas: << · < · 3 · > · 6 · 10 · 17 · 32 · 62 · >>