Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,282 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 3

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. ingeniero biomédico/ingeniera biomédicaINŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE III - PRIPRAVNIK, KIKKB, UKC LJUBLJANA - M/Ž. INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - ODVZEM, OBDELAVA, PRIPRAVA IN ARHIVIRANJE BIOLOŠKEGA MATERIALA - IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH LABORATORIJSKIH PREISKAV RAZLIČNEGA BIOLOŠKEGA MATERIALA PO NAVODILIH PREGLED REZULTATOV IZVEDENIH PREISKA...

. microbiólogo/microbiólogaANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI I, KIKKB, UKC LJUBLJANA - M/Ž. ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - ORGANIZACIJA, NADZOR IN IZVAJANJE ODVZEMA, SORTIRANJA, EVIDENTIRANJA IN ARHIVIRANJA BIOLOŠKEGA MATERIALA - SAMOSTOJNO IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH IN NAJBOLJ ZAHTEVNIH LABORATORIJSKIH PREISKAV RAZL...

SVETOVALEC ZA PRAVNE ZADEVE (C017211) - M/Ž. PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo , Določen čas  oz. nadomeščanje porodniške odsotnosti, polni delovni čas, 40, SODELUJE PRI ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI V CELOTNEM REVIZIJSKEM PROCESU, OPRAVLJA PRAVNI DEL REDAKCIJE BESEDIL REVIZIJSKIH POROČIL, JE POOBLAŠČENA URADNA OSEBA ZA VODENJE POSTOPKOV ...

. personal directivo de la administración públicaINŠPEKTOR - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NALOGE DELOVNEGA MESTA SO: -OPRAVLJANJE INŠPEKCIJSKEGA NADZORSTVA, -VODENJE POSTOPKOV IN IZREKANJE UKREPOV V SKLADU Z ZAKONOM O INŠPEKCIJSKEM NADZORU, ZAKON...

. nutricionista especializado en comidas preparadas/nutricionista especializada en comidas preparadasVODJA PREHRANE - M/Ž. ORGANIZATOR PREHRANE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE IN KONTROLA DELA V KUHINJI (RAZPOREDI DELA, EVIDENCA DELOVNIH UR, IZMEN, BOLNIŠKIH DOPUSTOV, IZDELAVA OCEN O USPEŠNOSTI DELAVCEV), SODELOVANJE PRI SESTAVI JEDILNIKOV ZA NA...

VARUHINJA II - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, USMERJANJE IN  POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE, OSEBNE UREJENOSTI, PRI GIBANJU IN HOJI, KOMUNIKACIJI IN ORIENTACIJI, HRANJENJU,  SPREMLJANJE TER UREJANJE IN SKRB ZA OSEBNO GARDEROB...

. mayordomo de hostelería/gobernanta de hosteleríaEKONOM - M/Ž. EKONOM, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE, EVIDENTIRANJE NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV, DROBNEGA INVENTARJA, ZAŠČITNIH SREDSTEV TER INVESTICIJSKEGA IN TEKOČEGA VZDRŽEVANJA, ČISTILNIH SREDSTEV, INKONTINENČNEGA MATERIALA IN DRUGEGA, SPOROČANJE POTREB PO PREHRA...

. conserje de edificioVZDRŽEVALEC - TEHNIK - M/Ž. HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ODGOVORNOST ZA VZDRŽEVANJE IN NADZOR NAPRAV, NAPELJAV, STROJEV, OPREME IN OBJEKTOV IN IZVAJANJE NAVEDENEGA VZDRŽEVANJA IN NADZORA, ODPRAVLJANJE MANJŠIH OKVAR, ORGANIZIRANJE ZAHTEVNEJŠIH SERVISNIH POPRAVIL, EVIDENCA...

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPIS DELA IN NALOG:  PRODAJA KONČNIM KUPCEM, POMOČ PRI IZBIRI IN SVETOVANJE, IZDAJA RAČUNOV, SPREJEMANJE NAROČIL, OBDELAVA IN IZDOBAVA SPLETNIH NAROČIL, OBDELAVA NAROČIL, PRIPRAVA BLAGA IN IZDAJA RAČUNOV, P...

. técnico de laboratorio en ciencias de la vida/técnica de laboratorio en ciencias de la vidaE045025 LABORATORIJSKI TEHNIK III (I), ODD. ZA CITOPATOLOGIJO - M/Ž. LABORATORIJSKI TEHNIK MIKROBIOLOGIJE, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ENOSTAVNEJŠIH LABORATORIJSKIH PREISKAV PO USTREZNIH NAVODILIH IN ODVZEMA BIOLOŠKEGA MATERIALA, SODELOVANJE PRI ODSTRANJEVANJU POSEBNIH ODPADKOV (INFEKTIVNIH, TOKSIČNIH, ORGANSKIH TOPIL...

Más ofertas: << · < · 3 · > · 5 · 8 · 13 · 23 · 43 · 84 · 166 · >>