Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,677 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 3

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. auxiliar de enfermeríaE035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, - SODELOVANJE V TIMU ZDRAVNIKA PRI IZVAJANJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, - IZVAJANJE DELNIH AKTIVNOSTI NA PODROČJU STE...

. jefe de cocina/jefa de cocinaVODJA KUHINJE - M/Ž. VODJA KUHINJE, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE, ORGANIZIRANJE IN KONTROLIRANJE DELA V KUHINJI, PRIPRAVA OBROKOV PO RECEPTIH, AKTIVNA IN PRIJAZNA PRODAJA TER POMOČ GOSTOM, SKRB ZA RED IN ČISTOČO V KUHINJI, UVAJANJE IN IZOBRAŽEVANJE NOVIH SODELA...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ PREDMETNEGA POUKA ZA POUČEVANJE BIOLOGIJE IN NARAVOSLOVJA - M/Ž. UČITELJ BIOLOGIJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 15 mesecev oz. do vrnitve začasno odsotne javne uslužbenke, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE BIOLOGIJE IN NARAVOSLOVJA TER IZVAJANJE DRUGIH NALOG V SKLADU Z LDN ŠOLE, PREDVIDEN ZAČETEK DELA: TAKOJ. USTREZNA IZOBRAZBA V SKLADU ...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE OSNOVNE IN SPECIALNO ZDRAVSTVENE NEGE UPORABNIKOV, PRIPRAVA IN DELITEV TER SKRB ZA TERAPIJO, VODENJE ZDRAVSTVENE IN SOCIALNE DOKUMENTACIJE, IZVAJANJE PREVOZOV UPORABNIKOV NA...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 13 mesecev, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, USKLAJEVANJE IN KONTROLIRANJE STROKOVNEGA DELA V OKVIRU ZDRAVSTVENO – NEGOVALNE ENOTE (VODENJE STROKOVNEGA DELA), POROČANJE IN OBVEŠČANJE O NAROČILIH ZDRAVNIKA TER ZDRAVNIKU O SPREMEM...

. ayudante de cocinaPOMOČNIK KUHARJA V GOSTILNI IN PIZZERIJI "PRI MARTINI" - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ KUHARJEM PRI PRIPRAVI HRANE, POMOČ KUHARJU PRI KUHANJU JEDI, POMIVANJE POSODE IN KUHINJSKIH PRIPOMOČKOV, SKRB ZA KAKOVOSTNO IZVEDENO DELO TER ČISTOČO NA DELOVNEM MESTU., Od kandidata pričakujemo: samoinici...

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoCNC OPERATER - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA SUROVCEV ZA OBDELAVO IN VSTAVLJANJE MATERIALOV V STROJ. PRIPRAVA IN UMIRJANJE ORODJA ZA OBDELAVO. NADZOR ZAPISA G-KODE. NADZOROVANJE DELA STROJA. PO POTREBI MEHANSKA OBDELAVA SESTAVNIH DELOV (VRTANJE, BR...

. odontólogo/odontólogaE017021 - ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD3 - M/Ž. ZOBOZDRAVNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -RAZISKOVANJE NEPRAVILNOSTI IN BOLEZNI ČLOVEŠKEGA ORGANIZMA TER PREVENTIVNIH IN KURATIVNIH METOD,                                           -OPRAVLJANJE MEDICINSKIH PREGLEDOV IN POSTAVLJANJE DIAGNOZ, -PREDPISOVANJE IN IZ...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK TOVORNEGA VOZILA - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - VOŽNJA IN SKRB ZA TOVORNO VOZILO TER LAŽJA VZDRŽEVALNA DELA NA VOZILU IN ČIŠČENJE, IN VZDRŽEVANJE TOVORNEGA VOZILA, - SKRB ZA BREZHIBNOST ORODJA IN TOVORNEGA VOZILA,- NAKAZOVANJE POTREB PO MATERIALI...

. camarero/camareraNATAKAR- ENOIZMENSKO - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - STREŽBA HRANE IN PIJAČE, - PRIPRAVA POGOSTITEV, - BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE ,- ENOIZMENSKO DELO, VIKENDI PROSTI., PRIČAKUJEMO:  - VSAJ DVE LETI IZKUŠENJ NA PODOBNIH DELOVNIH MESTIH, - VOZNIŠKI IZPIT B KATEGORIJE, - ZAŽELENO...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELOVNE NALOGE OBSEGAJO: - DELO NA STROJIH IN NAPRAVAH ZA OBDELAVO IZDELKOV, - MONTAŽA KOMPONENT, PRIPRAVA IZDELKOV ZA NADALJNJE FAZE PROIZVODNJE, - SKRB ZA KAK...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR NEGOVALEC I - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. vrnitve začasno odsotne delavke na porodniški odsotnosti, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV, TRANSFER ZDRAVSTVENO NEGOVALNE...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI PEDIATRIČNI AMBULANTI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESNE METODE DELA -INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI SLUŽBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA -IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZA Z...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaE034005 BOLNIČAR NEGOVALEC, SPREMLJEVALEC V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI (PRIPRAVNIK) - KIRURGIJA - M/Ž. BOLNIČAR V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DELA BOLNIČARJA SKLADNO S PROGRAMOM PRIPRAVNIŠTVA., KANDIDATI NAJ POSREDUJEJO VLOGO Z VSEMI DOKAZILI (FOTOKOPIJA IZOBRAZBE, POTRDILO O ZNANJU ITALIJANSKEGA JEZIKA) PO ELEKTRONSKI ALI N...

. operador de máquina mezcladora de pintura/operadora de máquina mezcladora de pinturaPRIPRAVLJALEC BITUMENSKIH MAS - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV ZA PROIZVODNJO DRUGIH KEMIČNIH IZDELKOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZDELAVA BITUMENSKIH MAS, IZDELAVA EMULZIJE,IZDELAVA HLADNEGA PREMAZA, PRIPRAVA POTI ČRPANJA OB DOBAVI BITUMNA, UPRAVLJANJE STROJEV IN NAPRAV, IZVAJANJE AVTOKONTROLE, IZVA...

. diseñador de copias de muebles antiguos/diseñadora de copias de muebles antiguosDELAVEC V MIZARSKI DELAVNICI - M/Ž. MIZAR, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, IZMERE ZA IZDELKE PO NAROČILU, IZDELAVA MIZARSKIH IZDELKOV, MONTAŽA IZDELKOV IN POLIZDELKOV TER DRUGA MONTAŽNA DELA NA TERENU, NABAVA MATERIALA, NASTAVITEV STROJEV, VZDRŽEVANJE STROJEV, UPOŠTEVANJE PREDPISOV ZA VARSTVO PRI DEL...

. ingeniero mecánico/ingeniera mecánicaGLAVNI PROJEKTANT - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, PROJEKTANT, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPIS DELOVNEGA MESTA - PRIPRAVA, VODENJE, ORGANIZIRANJE, SAMOSTOJNO PROJEKTIRANJE IN NAČRTOVANJE NAJZAHTEVNEJŠIH HIDROENERGETSKIH STROJEV IN NAPRAV S POMOŽNIMI SISTEMI V PROJEKTNIH SKUPINAH, PRIPRAV...

. cocinero/cocineraKUHAR - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA OBROKOV PO RECEPTIH, SKRB ZA VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE V KUHINJI, SKRB ZA PRAVILNO LOČEVANJE ODPADKOV, ZAGOTAVLJANJE HIGIENSKH IN OSTALIH GOSTINSKIH STANDARDOV,..., , dvoizmensko

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaE037021 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - ODDELEK ZA INTERNO MEDICINO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPL. MED. SESTRE V NEGOVALNI ENOTI. IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZOROVANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NE...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK V ŠKOFJI LOKI - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SKLADIŠČNIK V ŠKOFJI LOKI.  DELOVNE NALOGE OBSEGAJO: SPREJEM IN SKLADIŠČENJE GOTOVIH IZDELKOV, PRIPRAVA IZDELKOV ZA ODPREMO, ODPREMA IN PREGLED NAD ZALOGAMI., OD KANDIDATOV PRIČAKUJEMO: VSAJ IV. STOPNJO IZOBRAZBE, I...

STRUGAR - M/Ž. STRUGARJI IPD., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OBDELAVA KOVIN S STRUŽENJEM Z NAJRAZLIČNEJŠIM ORODJEM IN PRIPRAVAMI NA STRUŽNICAH VSEH VRST. IZDELOVANJE RAZLIČNIH STROJNIH DELOV, IZDELAVA PREDMETOV OKROGLEGA PREREZA, TO JE VALJASTIH, KROGLASTIH IN STOŽ...

. responsable de recursos humanosKADROVIK VII/2 (II), (J017037), ZA POTREBE SUPAS, PODROČJE ZA KADROVSKO, PRAVNO IN SPLOŠNO DEJAVNOST, KADROVSKA SLUŽBA - M/Ž. SVETOVALEC ZA KADROVANJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SAMOSTOJNO VODENJE, ORGANIZIRANJE, KOORDINIRANJE IN IZVAJANJE ZAPOSLITVENIH IN OSTALIH KADROVSKIH POSTOPKOV V SKLADU S KADROVSKO POLITIKO ZAVODA - SODELOVANJE IN USKLAJEVANJE DELA Z ORGANIZACIJSKIMI EN...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 30, GIBALNO OVIRANA OSEBA BO VAŠO POMOČ POTREBOVALA PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKIH OPRAVILIH IN/ALI PRI SPREMSTVIH., zaposlimo prilagodljive in pozitivne osebe, ki bi z veseljem, vestn...

. mecánico de vehículos/mecánica de vehículosMEHANIK - M/Ž. AVTOSERVISER, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA, ČIŠČENJE DELOVNIH SREDSTEV, OPREME, ČIŠČENJE DELOVIŠČA, NAPRAV, IZVAJANJE PREVENTIVNIH, KURATIVNIH, INTERVENCIJSKIH, INVESTICIJSKIH, REMONTNIH DEL NA VSEH TRANSPORTNIH SREDSTVIH, POMOČ DRUGIM STROKAM VZD...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaPROIZVODNO DELO - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI VLAKNIN, PAPIRJA IN KARTONA TER IZDELKOV IZ PAPIRJA IN KARTONA, V ZALOŽNIŠTVU IN TISKARSTVU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PREGLEDOVANJE, SORTIRANJE, ZLAGANJE ETIKET, PRESLIKAČEV, KOMPLETIRANJE IN KONTROLA IZDEL...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR NEGOVALEC I - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, BOLNIČAR V DOMU STAREJŠIH, SODELOVANJE IN IZVAJANJE OSNOVNE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE PRI VSEH TEMELJNIH ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTI STAROSTNIKA, GLEDE NA NJIHOVO ZDRAVSTVENO STANJE, OPRAVLJANJE DEL S ...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRA NA ODDELKU ZA GASTROENTEROLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UGOTAVLJANJE POTREB, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE ZDRAVSTVENE NEGE ZA VSE ŽIVLJENJSKE AKTIVNOSTI NA PODROČJU OPERATIVNE DEJAVNOSTI, ORGANIZIRANJE, SODELOVANJE IN IZVAJANJE DIAGNOSTIČNO TERAPE...

. camarero/camareraNATAKAR - ŠANKIST - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, AKTIVNA IN PRIJAZNA POSTREŽBA GOSTOV ZA TOČILNIM PULTOM, SKRB ZA PRAVILNO IN TEKOČE BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE, SKRB ZA VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE, ZAGOTAVLJANJE HIGIENSKIH IN OSTALIH STANDARDOV,..., Po izteku pogodbe z...

UČITELJ VOŽNJE - M/Ž. VOZNIŠKI INŠTRUKTORJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRAKTIČNO POUČEVANJE KANDIDATOV ZA VOZNIKE MOTORNIH VOZIL, Usposobljenost za učitelja vožnje - vse kategorije, nekaznovanost, veljavno vozniško dovoljenje ustrezne kategorije najmanj 5 let. Možnost sofinancir...

. cerrajero/cerrajeraKLJUČAVNIČAR/VARILEC - M/Ž. KLJUČAVNIČAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO DELO IN RAZUMEVANJE TEHNIČNE DOKUMENTACIJE, SESTAVA IN MONTAŽA IZDELKOV, VARJENJE IZDELKOV V SKLADU Z ZAHTEVAMI TEHNIČNE DOKUMENTACIJE, POVRŠINSKA OBDELAVA IN ČIŠČENJE IZDELKOV, RAZREZ IN VRTANJE IZDELKOV, V...

Más ofertas: << · < · 3 · > · 5 · 7 · 12 · 22 · 41 · 79 · >>