Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,587 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 7

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesDELAVEC V PROIZVODNJI PLOVIL - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI VOZIL IN PLOVIL, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, RENOVACIJA ŽELEZNEGA PLOVILA, IZDELAVA IN VGRADNJA LESENEGA POHIŠTVA, MONTAŽA TEHNIČNE OPREME PLOVILA, BARVANJE, KITANJE, LAMINIRANJE, POVEZAVA ELEKTROINSTALACIJ...
 • . Desarrolladores y analistas de software y multimedios y analistas no clasificados bajo otros epígrafesRAZVOJNI KONSTRUKTER - M/Ž. RAZVOJNI INŽENIR, INFORMACIJSKI SISTEMI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, Samostojno konstruiranje in modeliranje prilagoditev izdelkov v skladu z željami strank, izdelovanje projektne dokumentacije, nudenje tehnične podpore strankam in prodaji, izračunavanje količin...
 • . Personal de pompas fúnebres y embalsamadoresDELAVEC GROBAR - M/Ž. GROBAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO S POKOJNIKI POSTAVLJANJE SILOSA ZA DEPONIJO IZKOPANE ZEMLJE IZ GROBA IN ZAVAROVANJE SOSEDNJIH GROBOV PRED POŠKODBAMI KOPANJE GROBA IN ZAVAROVANJE PRED POSIPANJEM ZASIPAVANJE GROBA POMOČ PRI PRIPRAVI POKOJNIKOV...
 • . Programadores de aplicacionesRAZVIJALEC PROGRAMER - M/Ž. PROGRAMER, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - DELO NA RAZLIČNIH PROJEKTIH - IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH NALOG NA SVOJEM STROKOVNEM PODROČJU , - Poznavanje razvojnega okolja Microsoft Visual Studio - Izkušnje s programiranjem aplikacij v jeziku C# na .NET platformi...
 • . Técnicos de laboratorios médicosLABORATORIJSKI TEHNIK III (ODDELEK ZA LAB.DIAGNOSTIKO) - ŠIFRA DM E045007 - M/Ž. LABORATORIJSKI TEHNIK HEMATOLOGIJE, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ODVZEMA BIOLOŠKEGA MATERIALA IN ENOSTAVNEJŠIH LABORATORIJSKIH PREISKAV PO PREDPISANIH POSTOPKIH IN USTREZNIH NAVODILIH, SODELOVANJE PRI ODSTRANJEVANJU POSEBNIH ODPADKOV (INFEKTIVNIH,...
 • . Cajeros de bancos y afinesBANČNI SVETOVALEC ZA DELO S STRANKAMI V PODRUŽNICI DOLENJSKA, BELA KRAJINA IN POSAVJE - M/Ž. BANČNI URADNIK PRI OKENCU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROAKTIVNO TRŽENJE BANČNIH IN FINANČNIH STORITEV, OPRAVLJANJE POSLOV OSNOVNEGA BANČNIŠTVA, FINANČNO SVETOVANJE KOMITENTOM V OSNOVNI OBRAVNAVI, OPRAVLJANJE POSLOV PLAČILNEGA PROMETA, BLAGAJNIŠKIH...
 • . Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios no clasificados bajo otros epígrafesPOMOŽNI DELAVEC II (POMOŽNI VZDRŽEVALEC)(J032014) - M/Ž. DRUGI POKLICI ZA NEINDUSTRIJSKI NAČIN DELA IPD., D. N., poskusno delo , Določen čas oz. vrnitve delavca z bolniške odsotnosti, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI VZDRŽEVANJU KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA, ČIŠČENJE PARKOV IN PARKIRNIH POVRŠIN, KOŠNJA IN ČIŠČENJE TRAVNATIH POVRŠIN,...
 • . Secretarios administrativos y ejecutivosPOMOČNIK V ADMINISTRACIJI - M/Ž. POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ORGANIZACIJI PREJETIH RAČUNOV, PLAČILIH IN IZDAJI RAČUNOV, POMOČ PRI POSLOVNI KORESPONDENCI S STRANKAMI (KUPCI, IZVAJALCI, NAJEMNIKI, ...), POMOČ PRI ISKANJU IZVAJALCEV, PONUDNIKOV STORITEV,...
 • . Profesionales de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (ŠIFRA DM: E037018), KIRURŠKA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK ZA NEVROKIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas oz. 30.9.2019, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV II. IN III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, ORGANIZIRANJE,...
 • . Especialistas en políticas de administraciónPROJEKTNI MENEDŽER - M/Ž. PROJEKTNI MENEDŽER, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROJEKTNI MANAGERJI SO ZADOLŽENI ZA IZVEDBO VEČJIH IN KOMPLEKSNIH NALOG, KI JIH V BANKI ORGANIZIRAMO V OBLIKI PROJEKTOV. PROJEKTNI VODJE DELUJEJO V OKVIRU SPECIALIZIRANEGA SEKTORJA PROJEKTNA PISARNA. PRI...
 • . Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industrialesSAMOSTOJNI MEHANIK ZA DROBNO KMETIJSKO MEHANIZACIJO - M/Ž. MEHANIKI IN SERVISERJI KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POPRAVILO DROBNE KMETIJSKE MEHANIZACIJE (MOTORNE ŽAGE, KOSILNICE,TRAKTORJI,AGREGATI, ČRPALKE...) , VEČ O PRODAJNEM PROGRAMU NA WWW.ROTAR.SI IN VES TA MOTORNI...
 • SVETOVALNI/-A DELAVEC/-KA - M/Ž. SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas oz. 31.8.2019, skrajšan delovni čas, 4, SODELUJE Z VZGOJITELJI, POMOČNIKI VZGOJITELJEV, VZGOJITELJSKIM ZBOROM IN VODSTVOM ZAVODA, OBLIKUJE IN PREDSTAVLJA ANALIZE V ZVEZI Z VZGOJNO IZOBRAŽEVALNIM DELOM, VODI EVIDENCO...
 • . Ingenieros industriales y de producciónINŽENIR KAKOVOSTI - M/Ž. INŽENIR KAKOVOSTI V PROIZVODNJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, Izdelava in vzdrževanje tehnične mape, izdelava in vzdrževanje produktnih navodil ter ostale produktne dokumentacije, organiziranje internih in zunanjih produktnih testiranj in priprava poročil,...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosŠIFRA DM: J032001 – ČISTILKA II-0 - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas oz. 01.12.2018 do 28.02.2019, polni delovni čas, 40, I.I. SPLOŠNI OPIS: ČIŠČENJE PROSTOROV STAVBE (V NAJŠIRŠEM POMENU), ZAKLEPANJE VHODNIH VRAT, ZAPIRANJE OKEN V PROSTORIH, ČIŠČENJE ZUNANJOSTI STAVBE IN VZDRŽEVANJE OKOLICE...
 • . Operadores de plantas y máquinas de productos químicosPROCESNIČAR V PC ŠP - M/Ž. PROCESNIČAR V KEMIJSKI INDUSTRIJI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE IN IZVAJANJE PROCESA V PROIZVODNJI PRALNIH PRAŠKOV,DELO Z VILIČARJEM,VODENJE EVIDENC,MANIPULACIJA S SUROVINAMI, EMBALAŽO IN KONČNIMI IZDELKI. UPOŠTEVANJE VARNOSTNIH IN...
 • . Mecánicos y reparadores en electrónicaSERVISER ELEKTRONIK - M/Ž. MEHANIKI IN SERVISERJI ELEKTRONSKIH NAPRAV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UGOTAVLJANJE VZROKA NAPAKE NA ELEKTRONIKAH, POPRAVILO NAPAK, TESTIRANJE ELEKTRONIK, VODENJE PREDPISANIH EVIDENC, OSTALA DELA PO NAVODILU NADREJENIH. , Od kandidata pričakujemo usmerjenost...
 • . Especialistas en políticas de administraciónSVETOVALEC V SEKTORJU ZA OKOLJSKE STATISTIKE, V ODDELKU ZA STATISTIKO TRANSPORTA, TURIZMA IN INFORMACIJSKE DRUŽBE, DOLOČEN ČAS ? PROJEKT »IMPROVEMENT OF THE USE OF ADMINISTRATIVE SOURCES (ESS.VIP.ADMIN WP6 PILOT STUDIES AND IMPLICATIONS)« - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo , Določen čas oz. DO 30.4.2019, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV, SODELOVANJE...
 • . Educadores para necesidades especialesVZGOJITELJ V RAZVOJNEM ODDELKU (VZGOJITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ) - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo , Določen čas oz. 31.8.2019, skrajšan delovni čas, 5, OPRAVLJA NALOGE DODATNE STROKOVNE POMOČI V SKLADU Z ODLOČBO O USMERITVI, OPRAVLJA DRUGO DELA V SKLADU Z ZAKONI, SPLOŠNIMI AKTI ZAVODA, VELJAVNIMI PREDPISI PO NAVODILIH IN DOGOVORIH...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILKA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DNEVNO ČIŠČENJE IN UREJANJE PROSTOROV, SANITARIJ, DRUGIH PROSTOROV TER ZUNANJIH POVRŠIN ZAVODA, RAZKUŽEVANJE DELOVNIH PROSTOROV, PRAZNJENJE KOŠEV, ZBIRANJE, SORTIRANJE IN ODNAŠANJE ODPADKOV,...
 • . Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industrialesMEHANSKI VZDRŽEVALEC - M/Ž. STROJNI VZDRŽEVALEC, PROIZVODNJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZAGOTAVLJA NEMOTENO DELO STROJEV IN NAPRAV V PROIZVODNJI, JIH REDNO VZDRŽUJE, MONTIRA IN DEMONTIRA JEDRNIKE, IZVAJA PREDPISE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU, SKRBI ZA RED IN ČISTOČO DELOVNEGA...
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PO METODI DELA, PROCES ZDRAVSTVENE NEGE, SODELOVANJE PRI SPREJEMU STANOVALCA NA ODDELEK, OPAZOVANJE PSIHOFIZIČNEGA STANJA STANOVALCA IN POROČANJE NEPOSREDNO...
 • . Secretarios (general)ADMINISTRATOR - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VSA ADMINISTRATIVNA DELA, UREJANJE KORESPONDENCE IN EVIDENC, POMOČ PRI OGLAŠEVANJU, PROMOCIJI, PREVAJANJE BESEDIL IZ NEMŠČINE IN ANGLEŠČINE V SLOVENŠČINO IN OBRATNO, VSA OSTALA DELA ZA NEMOTENO...
 • . Agentes inmobiliariosSVETOVALEC PRI PROMETU Z NEPREMIČNINAMI - M/Ž. NEPREMIČNINSKI POSREDNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO PRIDOBIVANJE STRANK, SPREJEM NAROČIL STRANK, IZDELAVA PONUDB, SKLADNIH S PRIČAKOVANJEM STRANK, SAMOSTOJNA ORGANIZACIJA IN VODENJE OGLEDOV NEPREMIČNIN S STRANKO ALI BREZ., Organizacijske,...
 • . ContablesFINANČNIK I - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NEPOSREDNA POMOČ VODJI SLUŽBE PRI VODENJU STROKOVNIH NALOG NA DELU DELOVNEGA PODROČJA SEKTORJA; IZVAJANJE FUNKCIJE KONTROLE, IZVAJANJE ANALITSKE FUNKCIJE TER EVIDENTIRANJA IN...
 • . Trabajadores de los cuidados personales en institucionesBOLNIČAR-NEGOVALEC I - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI MANJ ZAHTEVNI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, POMOČ PRI HRANJENJU IN OBLAČENJU, POMOČ PRI TRANSFERJU, IZVAJANJE OSEBNE NEGE STANOVALCEV, VZDRŽEVANJE HIGIENE BIVALNIH PROSTOROV,...
 • VISOKOŠOLSKI UČITELJ ZA PODROČJE ANALIZNE KEMIJE - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREDAVANJA ŠTUDENTOM IN VODENJE SEMINARJEV NA ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH I. IN II. STOPNJE, INDIVIDUALNO DELO S ŠTUDENTI KOT SO KONZULTACIJE, TUTORSTVO, GOVORILNE URE IPD.,...
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesENOIZMENSKI DELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 5 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO Z ENOSTAVNIMI ORODJI - NAPENJANJE USNJENIH PREVLEK PREKO SEDEŽEV - LAŽJA MONTAŽNA DELA - SKRB ZA ČISTOČO IN UREJENOST DELOVNEGA OKOLJA. , Zanesljivost,...
 • . Trabajadores de los cuidados personales en institucionesGOSPODINJA-OSKRBOVALKA - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Določen čas oz. 30.9.2019, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VARSTVA IN SOCIALNE OSKRBE UPORABNIKOV, IZVAJANJE IN KOORDINACIJA GOSPODINJSKIH OPRAVIL V USTANOVI, UVAJANJE IN VKLJUČEVANJE UPORABNIKOV V ENOSTAVNA GOSPODINJSKA OPRAVILA, IZVAJANJE...
 • . FisioterapeutasFIZIOTERAPEVT III (AMBULANTA) (E047024) - PRIPRAVNIK ZA POTREBE KLINIČNEGA INŠTITUTA MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA, UKC LJUBLJANA - M/Ž. FIZIOTERAPEVT, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, -FIZIOTERAPEVTSKO OCENJEVANJE BOLNIKOVEGA STANJA, IZBOLJŠEVANJE STANJA S FIZIOTERAPEVTSKIMI TEHNIKAMI IN FIZIKALNIMI AGENSI, VZDRŽEVANJE IN VZPOSTAVLJANJE PSIHOFIZIČNE SPOSOBNOSTI BOLNIKA, -SAMOSTOJNO INDIVIDUALNO...
 • . Programadores de aplicacionesPROGRAMER EMBEDDED (VGRAJENIH) SISTEMOV - M/Ž. PROGRAMER, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, Razvoj programske opreme na (ARM) embedded sistemih, testirenje in optimizacija aplikacij, sodelovanje z zunanjimi partnerji in strankami, izdelava projektne dokumentacije., Znanje programiranja v višjih nivojskih jezikih.,...
Más ofertas: << · 4 · 5 · < · 7 · > · 10 · 14 · 21 · 35 · 63 · >>