Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,909 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 7

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • UČITELJ GLASBENE UMETNOSTI - M/Ž. UČITELJ GLASBENE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas oz. dne ko se bo odsotna delavka vrnila na delo oziroma najdlje do 14. 10. 2019, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE V ODDELKU IN DELO V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA, Vlogi priložite: dokazila o izpolnjevanju izobrazbenih...
 • . Directores de recursos humanosVODJA SLUŽBE NA UNIVERZI VII/2 (II) – ZA GLAVNO PISARNO, ŠIFRA DELOVNEGA MESTA: J017936 - M/Ž. VODJA SPLOŠNIH SLUŽB, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, RAZPOREJA IN VODI DELO NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU, KOORDINIRA DELA DRUGIH DELAVCEV , SODELUJE IN USKLAJUJE NALOGE SLUŽBE , IZVRŠUJE IN NADZORUJE SKLEPE ORGANOV UNIVERZE ALI ČLANICE , PREDLAGA REŠITVE,...
 • UČITELJ D027030 - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ ZA RAČUNALNIŠTVO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2019, skrajšan delovni čas, 2, IZBIRNI PREDMET RAČUNALNIŠTVO, Ustreznost izobrazbe na podlagi pravilnika o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne...
 • UČITELJ GLASBENE UMETNOSTI IN PB - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ ZA GLASBENO VZGOJO, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 35, IZDELAVA PRIPRAV, IZVAJANJE POUKA, VODENJE PEVSKEGA ZBORA, DELO V PB, VODENJE PEDAGOŠKIH EVIDENC, STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE, OPRAVLJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH RAVNATELJICE., OPRAVLJEN...
 • . Trabajadores de los cuidados personales en institucionesBOLNIČAR NEGOVALEC II - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU OSNOVNE OSKRBE IN ZDRAVSTVENE NEGE PO STANDARDIH STROKE, IZVAJANJE OSNOVNE NEGE (UMIVANJE, KOPANJE, POMOČ PRI OBLAČENJU, POMOČ PRI GIBANJU IN TRANSFER, SPREMSTVO...
 • . Analistas de gestión y organizaciónPOMOČNIK VODJE PENZIONA - M/Ž. ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, TIPIČNE DELOVNE AKTIVNOSTI: SE SREČUJE, POZDRAVLJA STRANKE TER ORGANIZIRA KNJIGO REZERVACIJ, ADMINISTRACIJA, PRIJAVLJANJE GOSTOV IN PRIPRAVA PONUDB, SPREJEM GOSTOV IN RAZPOREJANJE...
 • . Trabajadores de los cuidados personales en institucionesBOLNIČAR NEGOVALEC I- NEGA III IN IV - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV, TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV, OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV...
 • . Profesionales de la protección medioambientalSVETOVALEC (M/Ž), ŠIFRA DM 11013, V SEKTORJU ZA UPRAVNE ZADEVE, URADU ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVE NA AGENCIJI RS ZA OKOLJE - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA VARSTVO OKOLJA, poskusno delo , Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI PRIPRAVI OSNUTKOV PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV...
 • . Profesionales de enfermeríaDIPL. MEDICINSKA SESTRA - OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRA,ODDELEK HOSPITALNE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas oz. nadom. porodniške, polni delovni čas, 40, DELO V OPERACIJSKIH SOBAH – DIAGNOSTIKA IN TERAPIJA, KI POKRIVAJO RAZLIČNE VEJE KIRURGIJE, NESORODNE- MULTIDISCIPLINARNOST – GINEKOLOGIJA, TORAKALNA KIRURGIJA, PLASTIČNA...
 • . Bibliotecarios, documentalistas y afinesKNJIŽNIČAR - M/Ž. KNJIŽNIČAR, poskusno delo , Določen čas, 9 mesecev oz. nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu, skrajšan delovni čas, 18, KNJIŽNIČARSKA DELA V GIMNAZIJI, izobrazba v skladu s Pravilnikom o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v gimnaziji, strokovni izpit, potrdilo...
 • UČITELJ ANGLEŠČINE IN NEMŠČINE - M/Ž. UČITELJ ANGLEŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, Prošnji je potrebno priložiti dokazila o izobrazbi, strokovni izpit ter potrdilo o nekaznovanosti Ministrstva...
 • UČITELJ PREDMETNEGA POUKA - UČITELJ MATEMATIKE (M/Ž) - M/Ž. UČITELJ MATEMATIKE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. od 1.9.2018 do 31.08.2019, skrajšan delovni čas, 18, POUČEVANJE MATEMATIKE V OSNOVNI ŠOLI (DODATNE UČNE SKUPINE), Kandidat mora imeti opravljen strokovni izipit s področja vzgoje in izobraževanja ter organizacijske...
 • . Educadores para necesidades especialesUČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. OD 1. 9. 2018 DO 31. 8. 2019, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE REDNEGA, DOPOLNILNEGA IN DODATNEGA POUKA, INDIVIDUALNE IN SKUPINSKE POMOČI TER DODATNA STROKOVNA POMOČ, USTREZNA IZOBRAZBA ZA RAZPISANO DELOVNO...
 • . Músicos, cantantes y compositoresUČITELJ D027030 - M/Ž. DIRIGENT ZBORA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2019, skrajšan delovni čas, 2, UČITELJ INTERESNE DEJAVNOSTI PEVSKI ZBOR, ustreznost izobrazbe na podlagi ravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole, strokovni...
 • . Operadores de instalaciones de procesamiento de metalesPROIZVODNA DELA II (405002) - M/Ž. OBRUSILEC ULITKOV, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPERATER ULITKOV I (11121), Zahtevana usmeritev in poklic: KV OBDELOVALCI KOVIN IKN PODOBNO STROKOVNA IZOBRAZBA IV.ST.STR. Želena dodatna znanja: VOZNIK VILIČARJA, večizmensko
 • UČITELJ VII/2 - SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG - M/Ž. SPECIALNI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas oz. 31.8.2019, polni delovni čas, 40, MAGISTER PROFESOR SPECIALNE IN REHABILITACIJSKE PEDAGOGIKE (MAG. PROF. SPEC. IN REH. PED.), PROFESOR DEFEKTOLOGIJE (PROF. DEF.). UČITELJ ZA IZVAJANJE DODATNE...
 • . Maestros de enseñanza primariaUČITELJ D027030 - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2019, skrajšan delovni čas, 6, UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, ravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole, strokovni izpit, potrdilo o nekaznovanosti,
 • . Operadores de máquinas para fabricar productos textiles y artículos de piel y cuero no clasificados bajo otros epígrafesOPERATER NA LINIJI III - M/Ž. UPRAVLJAVCI STROJEV ZA PROIZVODNJO TEKSTILNIH, KRZNENIH, USNJENIH IZDELKOV, D. N., poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE OPERATERJA NA LINIJI III, 3.st.iz.-prednost poklici s področja obdelave usnja ali konf. tekstilij, delovne izkušnje so želene,...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosSOBARICA (M/Ž) - M/Ž. SOBAR, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE IN POSPRAVLJANJE SOB IN OSTALIH NAMESTITVENIH PROSTOROV, MENJAVA POSTELJNINE IN BRISAČ, SKRB ZA UREJENOST, OSTALA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA., , gibljiv/nestalen urnik
 • . Reguladores y operadores de máquinas herramientasUPRAVLJALEC STROJEV (M/Ž) - M/Ž. UPRAVLJAVEC ORODNEGA STROJA, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA USTREZNIH SUROVIN ZA NEMOTEN TEHNOLOŠKI PROCES, NASTAVITVE LINIJE, KONTROLA KAKOVOSTI IZDELKOV, TEHTANJE , PAKIRANJE IN SKLADIŠČENJE IZDELKOV PO DELOVNEM NALOGU, ODPRAVLJANJE MANJŠIH OKVAR IN...
 • . Carniceros, pescaderos y afinesDELAVEC V KLAVNICI IN IZKOŠČEVALNICI - M/Ž. MESAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI KLANJU ŽIVINE, ODIRANJE KOŽE, PREREZ TREBUŠČNICE, IZKOŠČEVANJE MESA, KLASIFICIRANJE IN SORTIRANJE MESA ZA MESNE IZDELKE IN PRODAJO, POMOČ PRI VAKUUMIRANJU IN PAKIRANJU,... , ,
 • . Tenedores de librosKNJIGOVODJA V - M/Ž. KNJIGOVODJA, poskusno delo , Določen čas oz. 31.8.2019, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN IZVEDBA OBRAČUNA PLAČ IN OSKRBNIN, ZAŽELJENE IZKUŠNJE NA PODROČJU OBRAČUNA PLAČ IN DELA S PODATKI, POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE IN POTRDILO, DA ZOPER OSEBO NI VLOŽENA PRAVNOMOČNA OBTOŽNICA...
 • . Clasificadores y probadores de productos (excluyendo alimentos y bebidas)KONTROLOR KAKOVOSTI - M/Ž. KONTROLORJI IN OCENJEVALCI KAKOVOSTI NEŽIVILSKIH PROIZVODOV, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KONTROLA POLIZDELKOV IN IZDELKOV PO PREDPISANIH POSTOPKIH IN ZAVRAČANJE NEUSTREZNIH, OZNAČEVANJE NESKLADNIH PROIZVODOV IN OBVEŠČANJE O NESKLADJU, KONTROLA VSEH...
 • UČITELJ ITALIJANŠČINE V OŠ Z ITALIJANSKIM UČNIM JEZIKOM - M/Ž. UČITELJ ITALIJANŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE PREDMETA ITALIJANŠČINA V OŠ Z ITALIJANSKIM UČNIM JEZIKOM., Vloga za prijavo na prosto delovno mesto ter kratek življenjepis morata biti v italijanskem jeziku. Obvezne priloge:...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosSTREŽNIK II - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOŽNA DELA PRI NE ZDRAVSTVENI OSKRBI STANOVALCEV,- HIGIENSKO VZDRŽEVANJE STANOVALČEVEGA OKOLJA, - SODELOVANJE PRI : JUTRANJI NEGI, OBLAČENJU, DVIGOVANJU, HRANJENJU, KOPANJU, - POSTILJANJE...
 • SVETOVALNI DELAVEC - M/Ž. SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas oz. do 31.8.2019, polni delovni čas, 40, INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA OBRAVNAVA UČENCEV, SVETOVANJE PRI USMERJANJU, POMOČ PRI UČNI IN VZGOJNI PROBLEMATIKI, VODENJE DOKUMENTACIJE, DELO Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI,...
 • . Auxiliares de maestrosSPREMLJEVALEC ZA NUDENJE FIZIČNE POMOČI DIJAKU - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 30, FIZIČNA POMOČ DIJAKU IN DRUGA DELA PO NAVODILIH RAVNATELJA V SKLADU S PREDPISI IN LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ŠOLE, Potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da kandidat...
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA II - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE DELA BOLNIČARK, STREŽNIC IN SERVIRK, IZVAJANJE OSNOVNE (UMIVANJE IN KOPANJE STANOVALCEV, POMOČ PRI OBLAČENJU) IN POSEBNE ZDRAVSTVENE NEGE IN PATRONAŽE, IZVAJANJE MEDICINSKO...
 • . Maestros preescolaresVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 1 mesec oz. do 28.9.2018, skrajšan delovni čas, 10, NAČRTOVANJE IN ORGANIZIRANJE DEJAVNOSTI, KI POSPEŠUJEJO RAZVOJ, FIZIČNE IN PSIHOSOCIALNE SPOSOBNOSTI OTROK., Diplomirani vzgojitelj predšolskih otrok, OPRAVLJEN STROKOVNI...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILEC II - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas oz. do 31. 8. 2019, skrajšan delovni čas, 30, ČIŠČENJE PROSTOROV IN OKOLICE ZAVODA, ČIŠČENJE OPREME, OPRAVLJANJE DRUGA DELA PO NAVODILIH VODSTVA ZAVODA, Vlogi priložite: dokazila o izpolnjevanju izobrazbenih pogojev, originalno potrdilo...
Más ofertas: << · 4 · 5 · < · 7 · > · 9 · 12 · 18 · 29 · 52 · >>