Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,519 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 7

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. médico especialista/médica especialistaE018019 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 1 (PODROČJE UROLOGIJE) - M/Ž. UROLOG, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA UROLOGIJE., Kandidati naj posredujejo življenjepis v europass obliki s spremnim pismom in vsemi dokazili (fotokopija potrdila o izobrazbi, veljavna licenca za delo iz urologije, pot...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST PPD2 - M/Ž. PEDIATER, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO ZDRAVNIKA SPECIALISTA PEDIATRIJE, Opravljen specialistični izpit, licenca za delo, vpis v register pri Zdravniški zbornici Slovenije.Več o zaposlitvah  tudi na naši spletni strani www.zd-tolmin.si pod rubriko Zaposlim...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST OFTALMOLOGIJE - M/Ž. OFTALMOLOG, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE SPECIALISTIČNEGA AMBULANTNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA VODENJE EVIDENC IN MEDICINSKE DOKUMENTACIJE PREPREČEVANJE IN ZDRAVLJENJE OBOLENJ TER SODELOVANJE V PROJEKTNIH SKUPINAH NA STROKOVNEM PODROČJU., Veljavna licenca za de...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI INTERNISTIČNA SLUŽBA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA VI. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI -NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESNE METODE DELA -SODELOVANJE S C...

. operador de excavadora/operadora de excavadoraUPRAVLJALEC TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV GRADBENE MEHANIZACIJE, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, S POMOČJO GRADBENIH STROJEV MANIPULIRA Z MATERIALOM, KOPLJE JARKE, KANALE, JAŠKE… RAVNA TEREN… OPRAVLJA PREVOZ (DOSTAVO) S PREVOZNIMI SREDSTVI , Želite biti za svoje delo tudi ustrezno nagrajeni...

. carnicero/carniceraMESAR - BOHINJSKA BISTRICA - M/Ž. MESAR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRODAJO MESA IN MESNIH IZDELKOV, RAZKOSAVANJE MESA IN PRIPRAVO MESNIH IZDELKOV ZA PRODAJO, SVETOVANJE KUPCEM IN SEZNANJANJE Z NOVOSTMI, VZDRŽEVANJE SANITARNE IN HIGIENSKE NEOPOREČNOSTI BLAGA IN PROSTOROV, NADZOROVANJE IN VODENJE EVID...

. carnicero/carniceraMESAR - BLED - M/Ž. MESAR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRODAJO MESA IN MESNIH IZDELKOV, RAZKOSAVANJE MESA IN PRIPRAVO MESNIH IZDELKOV ZA PRODAJO, SVETOVANJE KUPCEM IN SEZNANJANJE Z NOVOSTMI, VZDRŽEVANJE SANITARNE IN HIGIENSKE NEOPOREČNOSTI BLAGA IN PROSTOROV, NADZOROVANJE IN VODENJE EVID...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST RENTGENOLOG - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO SPECIALISTA RENTGENOLOGA NA RENTGENU IN ULTRAZVOKU V PRIMARNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI, OPRAVLJEN SPECIALISTIČNI IZPIT IZ RENTGENOLOGIJE, ZAŽELJENE IZKUŠNJE PRI DELU V SPECIALISTIČNI RENTGEN...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA VI. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI -NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESNE METODE DELA -SODELOVANJE S C...

. alicatador/alicatadoraKERAMIČAR - M/Ž. POLAGALEC KERAMIČNIH PLOŠČIC, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KERAMIČARSKA IN PARKETARSKA DELA, TLAKOVANJE Z BETONSKIMI, S KAMNITIMI ALI KERAMIČNIMI PLOŠČAMI ALI TLAKOVCI. ZAŽELJENO JE POZNAVANJE DRUGIH ZAKLJUČNIH DEL V GRADBENIŠTVU (SUHOMONTAŽNA DELA IN PODOBNO), PRE...

. médico generalista/médica generalistaDOKTOR MEDICINE, SPECIALIST DRUŽINSKE/SPLOŠNE MEDICINE - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO ZDRAVNIKA, SPECIALISTA DRUŽINSKE/SPLOŠNE MEDICINE NA PRIMARNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI, OPRAVLJEN SPECIALISTIČNI IZPIT IZ DRUŽINSKE MEDICINE, ZAŽELJENE IZKUŠNJE V PRIMARNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI,

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST GINEKOLOGIJE IN PORODNIŠTVA - M/Ž. GINEKOLOG, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 12, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA GINEKOLOGIJE IN PORODNIŠTVA, SPECIALISTIČNI IZPIT S PODROČJA GINEKOLOGIJE IN PORODNIŠTVA, LICENCA ZDRAVNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE, VISOKA RAVEN ZNANJA SLOVENSKEGA JEZIKA, ...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA / SREDNJI ZDRAVSTVENIK - DELOVNO MESTO ŠTORE - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA STANOVALCEV DOMA STAREJŠIH, NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE, IZVAJANJE MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV GLEDE NA PRIST...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST Z OPRAVLJENO TEMELJNO SPECIALIZACIJO IZ UROLOGIJE - M/Ž. UROLOG, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE SPECIALISTIČNE DEJAVNOSTI HOSPITALNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA: DIAGNOSTIČNI POSTOPKI, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, USMERJENI PREGLEDI, KONZILIARNA SLUŽBA, SVETOVANJE IN UPORABA PREVE...

. médico especialista/médica especialistaE018019 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1 (SPECIALIST KARDIOLOGIJE IN VASKULARNE MEDICINE ALI SPECIALIST KARDIOLOGIJE ALI SPECIALIST INTERNE MEDICINE) - M/Ž. KARDIOLOG, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVLJENA IN DIAGNOSTIKE NA SEKUNDARNI RAVNI. STALNO SPREMLJANJE RAZVOJA MEDICINSKIH VED IN IZVAJANJE MED. DOKTRINE. OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA KARDIOLOGIJE IN VASKULARNE MEDICINE., VE...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU AKTIVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI IN SOCIALNI OSKRBI, OPRAVLJANJE NALOG PO NAROČILU NADREJENIH (DMS, ZDRAVNIKA), OPAZOVANJE IN SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA STAN...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATRIJE - M/Ž. PEDIATER, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA PEDIATRIJE, LICENCA ZDRAVNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE, SPECIALISTIČNI IZPIT S PODROČJA PEDIATRIJE, VPIS V REGISTER ZDRAVNIKOV PRI ZDRAVNIŠKI ZBORNICI SLOVENIJE, VISOKA RAVEN ...

. carpintero/carpinteraTESAR - M/Ž. TESAR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJA TESARSKA DELA - IZDELA OPAŽ ZA ENOSTAVNE BETONSKE KONSTRUKCIJE, SESTAVLJA, NAMEŠČA IN ODSTRANJUJE SISTEMSKE OPAŽE, IZDELUJE, SESTAVLJA, MONTIRA, DEMONTIRA, POSTAVLJA, PODPIRA ALI FIKSIRA KONSTRUKCIJE, FASADNE ALI LOVILNE ODRE,I...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR NEGOVALEC I - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV, TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV, OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV IN PO...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ PLASTIČNIH MAS - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ GUME IN PLASTIČNIH MAS, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, KRMILJENJE STROJA ZA PLASTIKO, MANIPULACIJA Z IZDELKI IN ORODJI, VIZUALNA KONTROLA IZDELKOV, OBČASNA DODELAVA IZDELKOV IN PAKIRANJE,  Ročne spretno...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaE037021 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - ODDELEK ZA INTERNO MEDICINO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPL. MED. SESTRE V NEGOVALNI ENOTI. IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZOROVANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NE...

. carnicero/carniceraMESAR - LJUBLJANA - M/Ž. MESAR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRODAJA MESA IN MESNIH IZDELKOV, RAZKOSAVANJE MESA IN PRIPRAVA MESNIH IZDELKOV ZA PRODAJO, SVETOVANJE KUPCEM IN SEZNANJANJE Z NOVOSTMI, VZDRŽEVANJE SANITARNE IN HIGIENSKE NEOPOREČNOSTI BLAGA IN PROSTOROV, NADZOROVANJE IN VODENJE EVID...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST PPD3-PEDOPSIHIATER, ŠIFRA DM E018021 - M/Ž. PSIHIATER, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, SAMOSTOJNO IZVAJANJE  DIAGNOSTIKE IN PEDOPSIHIATRIJE Z OSEBAMI S PSIHIČNO ALI TELESNO PRIZADETOSTJO., LICENCA, DELO V CENTRU ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADINE, MOŽNOST NAJEMA SLUŽBENEGA STANOVANJA, dvoizmensko

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E035012) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KIRURŠKA KLINIKA, KO ZA TRAVMATOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI NEGI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZA...

. escayolistaFASADER - M/Ž. FASADER, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZDELAVA FASAD, POLAGANJE IZOLACIJE, IZDELAVA ZAKLJUČNEGA SLOJA FASADE, ZAKLJUČNO BARVANJE, PREDNOST IMAJO KANDIDATI, KI POZNAJO VEČ RAZLIČNIH DEL NA PODROČJU STANOVANJSKE GRADNJE (ZIDARSKA, TESARSKA, ARMIRAŠKA IN OSTALA DELA). Ž...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI – PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO POTEKA POD NADZOROM MENTORJA IN V SKLADU Z VNAPREJ PRIPRAVLJENIM PROGRAMOM PRIPRAVNIŠTVA, KI GA PREDPIŠE MINISTER ZA ZDRAVJE ZA PRIPRAVNIKE – TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE., Vloga mora vsebov...

. médico generalista/médica generalistaZDRAVNIK SPECIALIST PPD2, ŠIFRA DM E018020 - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. VRNITVE  DELAVKE  IZ PORODNIŠKEGA  DOPUSTA, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENEGA  VARSTVA  V AMBULANTI DRUŽINSKE MEDICINE., specializacija iz družinske medicine, vpis v register zdravnikov, lice...

. carnicero/carniceraMESAR - M/Ž. MESAR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PODROBEN OPIS DEL IN NALOG: PRODAJA MESA IN MESNIH IZDELKOV,  RAZKOSAVANJE MESA IN PRIPRAVA MESNIH IZDELKOV ZA PRODAJO, SVETOVANJE KUPCEM IN SEZNANJANJE Z NOVOSTMI, VZDRŽEVANJE SANITARNE IN HIGIENSKE NEOPOREČNOSTI BLAGA IN PROSTO...

ZDRAVNIK SPECIALIST Z OPRAVLJENO TEMELJNO SPECIALIZACIJO IZ ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE IN PERIOPERATIVNE INTENZIVNE MEDICINE - M/Ž. ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -SAMOSTOJNO IZVAJANJE SPECIALISTIČNE DEJAVNOSTI HOSPITALNEGA ZV: DIAGNOSTIČNI POSTOPKI, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, USMERJENI PREGLEDI, KONZILIARNA SLUŽBA, SVETOV...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST Z OPRAVLJENO TEMELJNO SPECIALIZACIJO IZ ORTOPEDIJE - M/Ž. ORTOPED, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -SAMOSTOJNO IZVAJANJE SPECIALISTIČNE DEJAVNOSTI HOSPITALNEGA ZV: DIAGNOSTIČNI POSTOPKI, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, USMERJENI PREGLEDI, KONZILIARNA SLUŽBA, SVETOVANJE IN UPORABA PREVENTIVNIH POSEG...

Más ofertas: << · 4 · 5 · < · 7 · > · 9 · 11 · 16 · 25 · 43 · 79 · >>