Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,920 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 9

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Especialistas en políticas de administraciónDIPLOMAT 2. RANGA - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do 19.7.2019, polni delovni čas, 40, PODROBEN OPIS DELOVNEGA MESTA SE NAHAJA NA SPLETNI STRANI MJU IN MZZ , Delovne izkušnje na področju zunanjih zadev, znanje angleškega in...
 • . VeterinariosSODELAVEC V VETERINARSTVU - VIŠTJI TEHNIK VI NA KLINIKI ZA MALE ŽIVALI - M/Ž. VETERINAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA MATERIALOV IN NAPRAV ZA IZVEDBO VAJ IN RAZISKOVALNIH NALOG, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ANALIZ, KI SODIJO V ŠIRŠE STROKOVNO PODROČJE, ORGANIZACIJA POPRAVIL IN VZDRŽEVANJE DELOVNIH PRIPRAV, PRIPRAVA...
 • . Agrónomos y afinesRIBIŠKI INŠPEKTOR V OBMOČNI ENOTI KOPER - M/Ž. RIBIŠKI INŠPEKTOR, poskusno delo , Določen čas oz. do 31.1.2019, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE INŠPEKCIJSKEGA NADZORSTVA NA PODROČJU MORSKEGA RIBIŠTVA, VODENJE POSTOPKOV IN IZREKANJE UKREPOV V SKLADU Z ZAKONOM O INŠPEKCIJSKEM NADZORU, ZAKONOM O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU IN DRUGIMI...
 • . Técnicos en ingeniería mecánicaTEHNOLOG - M/Ž. TEHNIK ZA STROJNIŠKO TEHNOLOGIJO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PROJEKTIRANJE IN SODELOVANJE PRI TEHNOLOŠKIH POSTOPKIH IN NJIHOVO UVAJANJE V PRAKSO; - IZDELAVA NORMATIVOV MATERIALA IN OBVLADOVANJE OPTIMALNE PORABE MATERIALA V DELOVNEM PROCESU; - NORMIRANJE...
 • . Ingenieros mecánicosVODJA INŠTALATERJEV STROJNIH INŠTALACIJ - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POZNAVANJE MONTAŽE STROJNIH INŠTALACIJ. VODENJE, SPREMLJANJE IN NADZOR DELA, KOORDINACIJA DELA NA GRADBIŠČU, SODELOVANJE Z NADZORNIM ORGANOM IN NAROČNIKOM DEL. OBRAČUN IZVRŠENIH DEL, VODENJE...
 • . Desarrolladores de softwareINŽENIR TEHNIČNIH STROK VII/2 (I) - M/Ž. PROGRAMER, RAZVIJALEC PROGRAMOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI ZASNOVI, IZGRADNJI IN VZDRŽEVANJU INFORMACIJSKEGA SISTEMA NA PODROČJU DELA – ZAHTEVNEJŠA DELA, PLANIRANJE AKTIVNOSTI RAZVOJA IN STRUKTURNO NAČRTOVANJE INFORMACIJSKIH PODSISTEMOV,...
 • . Ingenieros electricistasVODJA ELEKTROINŠTALATERJEV - M/Ž. INŽENIR ELEKTROTEHNIKE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE SKUPINE ELEKTROINŠTALATERJEV PRI IZVEDBI ELEKTROINŠTALACIJ., Vodenje, spremljanje in nadzor dela, koordinacija dela na gradbišču, sodelovanje z nadzornim organom in naročnikom del....
 • . Trabajadores forestales calificados y afinesGOZDAR SEKAČ - M/Ž. GOZDAR SEKAČ, poskusno delo 2 meseca, Določen čas , polni delovni čas, 40, PODIRA DREVJE, GA OKLESTI, RAZREŽE NA SORTIMENTE, JIH PO POTREBI OLUPI IN IZVEDE GOZDNI RED. IZVAJA TUDI VARSTVENO-SANACIJSKA DELA, KOT JE POSEK IN ODSTRANITEV NAPADENIH DREVES. PO POTREBI IZDELANE LESNE SORTIMENTE...
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesPRODAJALEC V PE MARKET RESA KRŠKO ALI PE MARKET PODBOČJE. - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. z možnostjo podaljšanja, polni delovni čas, 40, PRODAJALEC - MARKET RESA KRŠKO. PRI SVOJEM DELU BOSTE: PRODAJALI BLAGO, SVETOVALI KUPCEM O PRODAJNIH ARTIKLIH IN MOŽNOSTIH PLAČILA, OPRAVLJALI BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE IN VODILI...
 • . Otros profesores de músicaUČITELJ TOLKAL - M/Ž. UČITELJ TOLKAL, poskusno delo , Določen čas oz. 31.8.2019, pričetek: 1. 9. 2018, skrajšan delovni čas, 4, POUČEVANJE TOLKAL IN IZVAJANJE DRUGEGA DELA V SKLADU Z VELJAVNO ZAKONODAJO IN VELJAVNIMI PREDPISI, Prilogi: potrdilo iz kazenske evidence in potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku...
 • . CocinerosKUHAR - M/Ž. KUHAR, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2019, polni delovni čas, 40, DELA KUHARJA NA OŠ NA PODLAGI SISTEMATIZACIJE DEL IN NALOG (PRIPRAVA ŠOL. MALIC, KOSIL, DIETNIH OBROKOV,...), KANDIDATI NAJ K PROŠNJI PRILOŽIJO POTRDILO O KONČANI IZOBRAZBI, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI....
 • . Profesionales del trabajo socialSTROKOVNI DELAVEC ZA JAVNA POOBLASTILA - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. do vrnitve strokovne delavke iz porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40, OPRAVLJA NAJZAHTEVNEJŠE NALOGE, KI POMENIJO UGOTAVLJANJE DEJANSKEGA STANJA, VODI POSTOPKE, ODLOČA O PRAVICAH IN OBVEZNOSTIH, SVETUJE V POSTOPKU,...
 • . Directores de industrias manufacturerasVODJA PROIZVODNE ENOTE POGONSKIH SISTEMOV - M/Ž. VODJA PROIZVODNJE ELEKTRIČNIH NAPRAV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OD VODJE PROIZVODNE ENOTE PRIČAKUJEMO SMISEL ZA ORGANIZIRANJE, KOORDINIRANJE IN VODENJE PROCESOV ZA REALIZACIJO PROIZVODNJE TER DOLOČANJE CILJEV IN VODENJE AKTIVNOSTI USMERJENIH V ZMANJŠEVANJE...
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesDELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, MONTAŽA MANJŠIH IZDELKOV, NAVIJANJE, KONČNA KONTROLA IZDELKOV, Pripravljenost na delo v 4 izmenah, III. ali II stopnja raznih poklicev, Dober vid, ročne...
 • RAČUNALNIKAR ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI - M/Ž. RAČUNALNIKAR-ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2019, skrajšan delovni čas, 12, SKRB ZA RAČUNALNIŠKO IN PROGRAMSKO OPREMO ZAPOSLENIH, VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE IN PROGRAMSKE OPREME V ZAVODU, VZDRŽEVANJE...
 • . Maestros de enseñanza primariaUČITELJ V OPB - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. do 31. 8. 2019, skrajšan delovni čas, 28, IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA V PROGRAMU PODALJŠANEGA BIVANJA IN DRUGIH NALOG V SKLADU Z LDN ŠOLE, PREDVIDEN ZAČETEK DELA: 1. 9. 2018. USTREZNA IZOBRAZBA...
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesDELAVEC ZA LAŽJA ROČNA DELA - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, LAŽJA FIZIČNA DELA V PROIZVODNJI IN V SKLADIŠČU, OSKRBOVANJE PROIZVODNE LINIJE, PREGLEDOVANJE IN KONTROLA BLAGA, PAKIRANJE BLAGA., , večizmensko
 • . Operadores de máquinas y de instalaciones fijas no clasificados bajo otros epígrafesPOSLUŽEVALEC STROJEV - M/Ž. DRUGI UPRAVLJAVCI STROJEV IN NAPRAV, D. N., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE TEHNOLOŠKIH OPERACIJ NA STISKALNICAH, VARILNIH STROJIH ZA TOČKOVNO VARJENJE, MONTAŽA SKLOPOV IN PODSKLOPOV, OSKRBA DEL. MESTA Z MATERIALOM, POLIZDELKI IN TRANSPORTNO...
 • UČITELJ PREDMETNEGA POUKA ZA IZVAJANJE VZGOJNO–IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA PODROČJU SLOVENŠČINE IN ZA VODENJE ODDELKA PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas oz. do 31.08.2019, skrajšan delovni čas, 35, UČITELJ PREDMETNEGA POUKA (M/Ž) ZA IZVAJANJE VZGOJNO–IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA PODROČJU SLOVENŠČINE IN ZA VODENJE ODDELKA PODALJŠANEGA BIVANJA, Izobrazbeni pogoji: univerzitetna...
 • ŠIFRA DM: D010001 – ASISTENT IX-1/ASISTENT Z DOKTORATOM - M/Ž. VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU, SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTIH,...
 • . Archivistas y curadores de museosKUSTOS / KUSTOS DOKUMENTALIST - M/Ž. KUSTOS, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev oz. 31. 8. 2019, ZARADI NADOMEŠČANJA ZAČASNO ODSOTNE JAVNE USLUŽBENKE, skrajšan delovni čas, 30, IZVAJANJE, KOORDINIRANJE IN NADZOR DOKUMENTACIJSKIH POSTOPKOV ZA MUZEJSKO GRADIVO V SKLADU Z MUZEJSKIMI STANDARDI, EVIDENTIRANJE...
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 2 meseca, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE BOLNIKA PO PROCESNI METODI DELA V RAZLIČNIH STANJIH ZDRAVJA, PRIPRAVA NA DIAGNOSTIČNE IN TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE, OPRAVLJANJE DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH...
 • UČITELJICA IP ITALIJANŠČINA - M/Ž. UČITELJ ITALIJANŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 3, POUČEVANJE IP ITALIJANŠČINA, strokovni izpit VIZ, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo, da ni v kazenskem postopku (za prijavo zadostuje izjava, potrdila dostavite v primeru, da...
 • . Supervisores de mantenimiento y limpieza en oficinas, hoteles y otros establecimientosGOSPODINJEC NA PŠ ZAVRATEC - M/Ž. EKONOM, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 8, OPRAVLJANE DEL GOSPODINJCA, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo, da ni v kazenskem postopku (za prijavo zadostuje izjava, potrdila dostavite v primeru, da ste izbrani na prosto DM), prijave sprejemamo izključno po elektronski...
 • MONTER MONTAŽNIH HIŠ - M/Ž. GRADBINCI ZAKLJUČNIH DEL IPD., D. N., poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, MONTAŽA MONTAŽNIH HIŠ NA TERENU, Zaposlimo takoj delavce,ki želijo delati na terenu, v prijaznem teamu in dobro organizacijo. Na delovno mesto se lahko prijavijo vsi kandidati, ki imajo...
 • . Educadores para necesidades especialesUČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ VII/2 - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI ZA UČENCE Z ODLOČBAMI O USMERITVI IN OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG V SKLADU Z LDN ŠOLE, PREDVIDEN ZAČETEK DELA: 1. 9. 2018. PROF. SPECIALNE IN REHABILITACIJSKE PEDAGOGIKE...
 • . Trabajadores de los cuidados personales en institucionesBOLNIČAR-NEGOVALEC NEGA III IN IV - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE STALNO IZVAJA NAJBOLJ ZAHTEVNO NEGO IN OSKRBO STANOVALCEV,..., Afiniteta do dela s starejšimi, invalidnimi osebami, empatija, tolerantnost,...prijavi obvezno priložiti...
 • . Maestros de enseñanza primariaUČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas oz. do 31. 8. 2019, skrajšan delovni čas, 19, POUČEVANJE, Zaposlitev je za določen čas, od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019, za krajši delovni čas 19,2 ure na teden. V prijavi navedite številko obvestila o prostem delovnem...
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesDELO V MIZARSKI DELAVNICI IN SKLADIŠČU LESA - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V OBDELAVI IN PREDELAVI LESA TER V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ LESA, PLUTE, SLAME IN PROTJA, RAZEN POHIŠTVA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO V MIZARSKI DELAVNICI - DELO NA STROJIH ZA VRTANJE, BRUŠENJE, REZKANJE, DELO NA...
 • UČITELJ PREDMETNEGA POUKA ZA IZVAJANJE VZGOJNO–IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA PODROČJU ZGODOVINE IN NEMŠČINE IN ZA VODENJE ODDELKA PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas oz. do 31.08.2019, skrajšan delovni čas, 35, UČITELJ PREDMETNEGA POUKA (M/Ž) ZA IZVAJANJE VZGOJNO–IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA PODROČJU ZGODOVINE IN NEMŠČINE IN ZA VODENJE ODDELKA PODALJŠANEGA BIVANJA, Izobrazbeni pogoji:...
Más ofertas: << · 5 · 7 · < · 9 · > · 11 · 14 · 20 · 31 · 53 · >>