Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,587 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 9

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Tenedores de librosSAMOSTOJNI KNJIGOVODJA - M/Ž. KNJIGOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNI KNJIGOVODJA M/Ž, -kontiranje in knjiženje poslovnih dogodkov skladno s SRS, -knjiženje OS in obračun amortizacije -izdelava obračunov DDV in poznavanje zakonodaje -izračun plač doma in tujina (AT)...
 • . Diseñadores gráficos y multimediaOBLIKOVALEC - M/Ž. MEDIJSKI OBLIKOVALEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELOVNE NALOGE: POZNAVANJE IN UPORABA OBLIKOVALSKIH PROGRAMOV (PHOTOSHOP, ADOBE ILUSTRATOR, INDESIGN IN OSTALI PROGRAMI TISK), OSNOVNO INFORMACIJSKO ZNANJE IN OBVLADOVANJE SPLETNE KOMUNIKACIJE,...
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesDELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI VLAKNIN, PAPIRJA IN KARTONA TER IZDELKOV IZ PAPIRJA IN KARTONA, V ZALOŽNIŠTVU IN TISKARSTVU, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, DELO V PROIZVODNJI PREDELAVE PAPIRJA, ZLAGANJE ZVITKOV NA TRANSPORTNI TRAK, UPRAVLJANJE Z MOSTNIM...
 • . Mecánicos y ajustadores electricistasAVTOELEKTRIČAR - M/Ž. AVTOELEKTRIČAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE AVTOELEKTRIČNIH IN AVTOMEHANIČNIH DEL: DEMONTAŽA IN MONTAŽA ELEKTRIČNIH IN MEHANSKIH SKLOPOV VOZIL, ODKRIVANJE IN REŠEVANJE ELEKTRIČNIH IN MEHANSKIH NAPAK VOZIL., Komunikativnost,...
 • . Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafesDELOVNI INŠTRUKTOR I - M/Ž. DELOVNI INŠTRUKTOR ZA OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, Organiziranje, izvajanje in analiziranje dela z uporabniki pri zaposlitvenem programu; uvajanje novih oblik dela in zaposlitvenih postopkov, zagotavljanje materiala in pripomočkov...
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA, IZDAJA IN PAKIRANJE NAROČENEGA BLAGA. PREVZEM, KONTROLA KOLIČINE IN STANJA PREVZETEGA BLAGA. SKLADIŠČENJE BLAGA. SKRB ZA RED IN ČISTOČO SKLADIŠČA., Samoiniciativnost, zanesljivost in odgovornost. , gibljiv/nestalen...
 • . Médicos especialistasZDRAVNIK SPECIALIST OTROŠKE IN MLADOSTNIŠKE PSIHIATRIJE - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST OTROŠKE IN MLADOSTNIŠKE PSIHIATRIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE STORITEV SPECIALISTIČNE DEJAVNOSTI S PODROČJA OTROŠKE IN MLADOSTNIŠKE PSIHIATRIJE, DOLOČANJE IN IZVAJANJE DIAGNOSTIČNIH IN DIFERENCIALNO DIAGNOSTIČNIH,...
 • . FisioterapeutasFIZIOTERAPEVT II (NEGOVALNA ENOTA, DIAGNOSTIČNA ENOTA) PRIPRAVNIK - M/Ž. FIZIOTERAPEVTI, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev oz. do opravljenega strokovnega izpita., polni delovni čas, 40, IZVAJANJE AKTIVNOSTI NA PODROČJU: RESPIRATORNE FIZIOTERAPIJE IN GIBALNE FIZIOTERAPIJE PO PROGRAMIH FIZIOTERAPIJE V INDIVIDUALNI IN SKUPINSKI OBLIKI, SOOBLIKOVANJE NAČRTA...
 • . Reguladores y operadores de máquinas herramientasCNC OPERATER - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA MATERIALA ZA POTREBE DELA V PROCESU PODROBNA PRIPRAVA DELOVNEGA MESTA IN CNC STROJA NADZOROVANJE PRAVILNOSTI DELOVANJA CNC STROJA - OSNOVNO TEKOČE VZDRŽEVANJE STROJEV IN OPREME - SKRB ZA SMOTRNO...
 • . Directores de servicios de saludVIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 3 - PREDSTOJNIK - M/Ž. MENEDŽERJI V ZDRAVSTVU, poskusno delo , Določen čas oz. do izteka mandata generalnega direktorja UPK Ljubljana, polni delovni čas, 40, GRE ZA OPRAVLJANJE DEL PREDSTOJNIKA ORGANIZACIJSKIH ENOT (CKP IN CMZ). PREDSTOJNIK SKLADNO S SKLEPI STR. SVETA ORGANIZIRA, VODI IN USKLAJUJE STROKOVNE DEJAVNOSTI...
 • . Guardias de protecciónPORTIR/HOTELSKI VRATAR - M/Ž. VARNOSTNIKI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ GOSTOM PRI NJIHOVEM PRIHODU IN ODHODU, PRI PRTLJAGI, KLJUČIH IPD. PRENAŠANJE IN DOSTAVA PRTLJAGE. NADZOR VHODOV IN PARKIRIŠČ. KONTROLA NAD OBJEKTOM., ZAŽELJENO ZNANJE TUJIH JEZIKOV,
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventarioSKLADIŠČNI MANIPULANT (M/Ž) - M/Ž. SKLADIŠČNI MANIPULANT, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZDAJA IN PREJEM IZDELKOV, POLIZDELKOV IN MATERIALA OB PRILOŽENI DOKUMENTACIJI, SORTIRANOST IN OZNAČEVANJE SKLADIŠČNEGA BLAGA, PRIPRAVA BLAGA ZA TRANSPORT, PO NAVODILU NADREJENEGA TUDI OSTALA...
 • . Empacadores manualesDELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVCI ZA ROČNO PAKIRANJE, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PREBIRANJE, PAKIRANJE, TEHTANJE IN KONTROLA IZDELKOV IZ PLASTIKE, SPAJKANJE., Potrebna je natančnost, ročna spretnost, splošna fizična kondicija,sposobnost prilagoditve delovnim okoliščinam....
 • . Directores de industrias manufacturerasTEHNIČNI DIREKTOR - M/Ž. MENEDŽER V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, KOORDINACIJA IN IDENTIFIKACIJA TER RAZVOJ IN IMPLEMENTACIJA REŠITEV ZA NENEHNE IZBOLJŠAVE DELOVNEGA PROCESA, KI VODIJO K IZBOLJŠANJU PRODUKTIVNOSTI IN ZADOVOLJSTVU ZAPOSLENIH...
 • . Trabajadores de los cuidados personales en institucionesBOLNIČAR-NEGOVALEC I - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJA ZDRAVSTVENO NEGO IN ZAHTEVNO OSKRBO STANOVALCEV, POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV, TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV, OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV IN POROČANJE,...
 • . VeterinariosVETERINAR - M/Ž. VETERINARJI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 18 mesecev, polni delovni čas, 40, delo na terenu in v ambulanti za male živali, delo z velikimi, srednjimi in malimi živalmi; delo po odredbi; delo dopoldan, popoldan, dežurstvo, komunikativnost, iznajdljivost, inovativnost, delo z ljudmi,...
 • . Supervisores de la construcciónGRADBENI DELOVODJA - M/Ž. DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE DELA GRADBENE SKUPINE NA GRADBIŠČU - VISOKE GRADNJE IZVAJANJE ZAKLJUČNIH GRADBENIH, OBRTNIŠKIH IN INSTALACIJSKIH DEL, VODENJE GRADBENEGA DNEVNIKA BRANJE VSEH VRST NAČRTOV /ARHITEKTURA,...
 • . ImpresoresOFFSET TISKAR - M/Ž. TISKARJI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN NASTAVITVE STROJA ZA OBRATOVANJE V SKLADU S PREJETO DOKUMENTACIJO IZDELAVA SERIJ V PREDPISANI KVALITETI, KOLIČINI IN ROKU IZDELAVE NASTAVITEV BARV, KLIŠEJEV ALI TISKARSKIH PLOŠČ ZA IZDELAVO PRVEGA...
 • . Agentes de comprasNABAVNI KOMERCIALIST (M/Ž) - M/Ž. KOMERCIALIST ZA NABAVO, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, RAZVOJ IN POGLABLJANJE PARTNERSKIH ODNOSOV Z DOBAVITELJI, ZBIRANJE IN OBDELAVA PONUDB DOBAVITELJEV, ISKANJE NOVIH DOBAVITELJEV, ODLOČANJE O IZBORU DOBAVITELJA V SKLADU S POOBLASTILI, SODELOVANJE...
 • . Operadores de máquinas para fabricar productos de material plásticoMONTER TESNILNIH FOLIJ - M/Ž. VARILEC PLASTIKE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO POTEKA NA TERENU, IN SICER GRE ZA VGRAJEVANJE IN VARJENJE TESNILNIH FOLIJ. PO USPEŠNI UVEDBI V DELO NUDIMO TUDI USPOSABLJANJE ZA PRIDOBITEV NAZIVA "VARILEC PLASTIČNIH MAS". PRIČAKUJEMO ODGOVORNOST,...
 • . Agentes de segurosZASTOPNIK ZAČETNIK - M/Ž. ZAVAROVALNI ZASTOPNIKI IN ZAVAROVALNI POSREDNIKI, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PRIKLJUČITEV SAMOSTOJNEMU ZASTOPNIKU-MENTORJU, KI IMA PRIDOBLJENO DOVOLJENJE AZN, PRI SKLEPANJU ZAVAROVANJ PRI ZAVAROVALCIH Z NAMENOM USPOSABLJANJA .SODELOVANJE PRI DOGOVARJANJIH...
 • . Ingenieros civilesODGOVORNI PROJEKTANT GRADBENIH KONSTRUKCIJ - M/Ž. INŽENIRJI GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE PROJEKTOV; KONCIPIRANJE IN ZASNOVA OBJEKTOV, IZDELAVA STATIČNIH ANALIZ TER SPREMLJAVA PROJEKTA SKOZI CELOTEN PROCES. SODELOVANJE V MULTIKULTURNEM OBMOČJU, Z INVESTITORJI, PARTNERJI., Odprtost,...
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesDELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN NASTAVITEV STROJA, ČIŠČENJE STROJA, NAVIJANJE PLETIV NA CEVKE, PRIPRAVLJANJE IN NASTAVLJANJE SRS NA DELOVNE IN TEHNOLOŠKE POGOJE, SNEMANJE POLNEGA...
 • . ElectrotécnicosTEHNIK ZA ELEKTROTEHNIKO - M/Ž. TEHNIKI ZA ELEKTROTEHNIKO IPD., poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, TEHNIKI/TEHNICE ZA ELEKTROTEHNIKO IPD. OPRAVLJAJO TEHNIČNA DELA, POVEZANA Z ELEKTROTEHNIČNIM RAZISKOVANJEM IN OBLIKOVANJEM, IZDELOVANJEM, MONTAŽO, KONSTRUKCIJO, DELOVANJEM, VZDRŽEVANJEM IN...
 • . Representantes comercialesKOMERCIALIST - M/Ž. KOMERCIALNI ZASTOPNIKI ZA PRODAJO IPD., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SLEDENJE POSLOVNI POLITIKI NABAVNE IN PRODAJNE FUNKCIJE PODJETJA, KOORDINIRANJE, NADZOROVANJE IN IZVAJANJE NABAVNIH IN PRODAJNIH FUNKCIJ, IZVAJANJE POSTOPKOV UVOZA IN IZVOZA, SPREMLJANJE...
 • . Médicos especialistasZDRAVNIK SPECIALIST GINEKOLOGIJE IN PORODNIŠTVA - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST GINEKOLOGIJE IN PORODNIŠTVA, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 12, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA GINEKOLOGIJE IN PORODNIŠTVA, k vlogi je potrebno priložiti kratek življenjepis, dokazilo o izobrazbi, strokovnem izpitu in...
 • . Clasificadores y probadores de productos (excluyendo alimentos y bebidas)KONTROLOR ZA VZORČNO KONTROLO IN PRESKUSE - M/Ž. KONTROLORJI IN OCENJEVALCI KAKOVOSTI NEŽIVILSKIH PROIZVODOV, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE PROCESNE IN KONČNE KONTROLE IZDELKOV V PROIZVODNJI VETRNE DIVIZIJE, -IZVAJANJE VZORČNIH KONTROL IN PREISKUSOV NA IZDELKIH IN MATERIALIH, V SKLADU S PLANI...
 • . Desarrolladores web y multimediosASISENT ZA DIGITALNI MARKETING - M/Ž. IZDELOVALEC SPLETNIH STRANI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SKRB ZA OGLAŠEVANJE NA SOCIALNIH OMREŽJIH, GOOGLU, PISANJE TEKSTOV V ANGLEŠČINI, SKRB ZA AVTOMATIZACIJO SPOROČIL, znanje angleščine, za sodelovanje pri marketingu; Pošlji svoj CV na email s pripisom:...
 • . Ocupaciones elementales no clasificadas bajo otros epígrafesIZDELOVALEC SEGMENTOV IN TRNOV - M/Ž. DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA DELA, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA STEKLENIH VLAKEN IN SMOL - POLAGANJE IN IMPREGNIRANJE VLAKEN PO PREDPISANEM PLANU - PRIPRAVA IN OBDELAVA LESENIH REBER, LETEV IN VEZANIH PLOŠČ - RAZKALUPLJANJE IN OBRAČANJE TRNOV -...
 • . Peones de cargaDELAVEC V SKLADIŠČU - M/Ž. SKLADIŠČNI DELAVEC, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, skrajšan delovni čas, 30, KOMISIONIRANJE BLAGA NA DODELJENEM PODROČJU -KOLIČINSKI PREVZEM BLAGA, -OBDELOVANJE VRAČIL IZ POSLOVALNIC IN OBDELOVANJE LOMA, -KONTROLA KVALITETE VSEH PROIZVODOV, .KONTROLČA IN OBDELAVA...
Más ofertas: << · 5 · 7 · < · 9 · > · 12 · 15 · 22 · 36 · 64 · >>