Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,973 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 9

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

OSEBNA ASISTENTKA - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, FIZIČNA POMOČ, GOSPODINJSKA OPRAVILA PRI ENI INVALIDNI OSEBI, DOBRO IN REDNO PLAČILO 1.350,00 €/MESEC (TOLIKO DOBI ZAPOSLENI). ZAPOSLITEV ZANIMIVA IN ZA DOLGOROČNO OBDOBJE. KANDIDAT/KA NE POTRE...

VODJA POŠTE II, 4264 BOHINJSKA BISTRICA - M/Ž. MENEDŽERJI ZA NABAVO, STORITVE NA PODROČJU LOGISTIKE, SKLADIŠČENJA, TRANSPORTA IN POŠTE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE, KONTROLIRANJE IN ODLOČANJE O DELU POŠTE III. RAZREDA, REŠEVANJE REKLAMACIJ IN NEPRAVILNOSTI, UREJANJE O...

DELOVODJA - M/Ž. TEHNIKI ZA GRADBENIŠTVO, GEODEZIJO IPD., poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRA, VODI, USMERJA IN KOORDINIRA DELO NA GRADBIŠČIH; IZDELAVA OBRAČUNOV GRADBIŠČ; RAZPOREJA DELAVCE ZA OPRAVLJANJE DEL PO GRADBIŠČIH; VODI GRADBENA DELA;KOMUNICIRA Z INVESTITORJI IN NADZORN...

. electricistaELEKTRIKAR - ELEKTRONIK - M/Ž. ELEKTRIČAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE TISKANIH VEZIJ (TIV) NA PICK AND PLACE LINIJI, SESTAVLJANJE TIV, REPARACIJA IN FUNKCIJSKA KONTROLA TIV, PROGRAMIRANJE STROJEV ZA TISKANJE IN POSLUŽEVANJE TIV, SKLADIŠČENJE ELEKTRONSKIH KOMPONENT, Zaželj...

. cartero/carteraPISMONOŠA, LJUBLJANA S ŠIRŠO OKOLICO - M/Ž. PISMONOŠA, poskusno delo , Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40, SPREJEMANJE POŠILJK, DOSTAVLJANJE VSEH VRST POŠILJK IN BLAGA, PRODAJANJE VREDNOTNIC IN DRUGEGA BLAGA, OPRAVLJANJE DENARNIH STORITEV NA TERENU, OPRAVLJANJE SPREJEMA IN DOSTAVE POŠILJK, SKLEPOV IN BLAGA V POSLOVNIH PROSTO...

. auxiliar de enfermeríaMEDICINSKA SESTRA ZA INVALIDNO OSEBO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, FIZIČNA POMOČ, NEGA IN GOSPODINJSKA OPRAVILA, DOBRO IN REDNO PLAČILO 1.350,00 €/MESEC (TOLIKO DOBI ZAPOSLENI). ZAPOSLITEV ZANIMIVA IN ZA DOLGOROČNO OBDOBJE. KANDIDAT-KA NE POTREBUJE POSEBNIH...

. operario de máquinas de embalaje y llenado/operaria de máquinas de embalaje y llenadoOPERATER NA LINIJI ZLAGANJA IN PAKIRANJA - M/Ž. STROJNI PAKIREC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KONTROLA TER NADZOR NAD PROCESOM ZLAGANJA OPEKE, MERJENJE IN KONTROLA SUHIH IZDELKOV, VODENJE TEHNOLOŠKIH ZAPISOV IN DRUGIH EVIDENC, OBRAZCEV, KI SO VEZANI NA PROCES OBLIKOVANJA, KONTROLA DELOVNE OPREME, OPRAVLJANJE PRE...

OSEBNA ASISTENTKA ZA POMOČ INVALIDNI OSEBI - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, FIZIČNA POMOČ, NEGA, GOSPODINJSKA OPRAVILA., DOBRO IN REDNO PLAČILO 1.350,00 €/MESEC (TOLIKO DOBI ZAPOSLENI-A). ZAPOSLITEV ZANIMIVA IN ZA DOLGOROČNO OBDOBJE. KANDIDAT-KA NE POTREBUJE POSEBNIH...

. administrador de sistemas de TIC/administradora de sistemas de TICSKRBNIK INFORMACIJSKEGA SISTEMA V - M/Ž. SKRBNIK INFORMACIJSKIH SISTEMOV, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE IN IZVEDBA NALOG S PODROČJA DELOVANJA NIJZ SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PROGRAMOV IN NAČRTOV TER POROČIL INŠTALACIJA, VZDRŽEVANJE IN SKRB ZA DELOVANJE RAČUNALNIŠKE OPREME POMOČ PRI UPORAB...

OPERATER PROCESA SUŠENJA IN ŽGANJA V PROIZVODNJI - M/Ž. UPRAVLJAVCI STEKLARSKIH, KERAMIČNIH IN PODOBNIH STROJEV IN NAPRAV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NADZOR NAD PROCESOM SUŠENJA IN ŽGANJA V SKLADU Z NAVODILI,SPREMLJANJE PARAMETROV MED PROCESOM SUŠENJA IN ŽGANJA,IZVAJANJE KALIBRACIJ V SKLADU Z NAVODILI IN VODE...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK TOVORNEGA VOZILA I - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PREVZEM BLAGA, TRANSPORTNIH IN CARINSKIH LISTIN, IZPOLNJEVANJE IN VODENJE TRANSPORTNIH LISTIN, PREVOZ BLAGA NA OBMOČJU SLOVENIJE IN TUJINE S TEŽKIMI TOVORNIMI VOZILI, DOSTAVA BLAGA NA NAPOTENO MESTO IN IZDAJA BLAG...

. microbiólogo/microbiólogaANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III (E047004), ZA POTREBE KLINIČNEGA INŠTUTUTA ZA GENOMSKO MEDICINO - M/Ž. ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SODELOVANJE PRI ORGANIZACIJI IN NADZORU TER SAMOSTOJNO IZVAJANJE ODVZEMA, SORTIRANJA, EVIDENTIRANJA IN ARHIVIRANJA BIOLOŠKEGA MATERIALA - SAMOSTOJNO IZVAJANJE OSNOVNIH IN ZAHTEVNEJŠIH LABO...

. empleado de mostrador de oficina postal/empleada de mostrador de oficina postalSODELAVEC NA POŠTI I, LJUBLJANA Z OKOLICO - M/Ž. POŠTNI URADNIK PRI OKENCU, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE STORITEV IN PRODAJANJE STORITEV TER TRGOVSKEGA BLAGA. OPRAVLJANJE POŠTNIH, DENARNIH IN DRUGIH STORITEV. PREVZEMANJE, USMERJANJE IN ODPRAVLJANJE POŠILJK IN BLAGA. OPRAVLJANJE POTROŠNIŠKIH KREDITO...

POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NEGA IN VAROVANJE OTROK, POMOČ PRI NAČRTOVANJU IN IZVEDBI DEJAVNOSTI, SODELOVANJE S STROKOVNIMI DELAVCI IN STARŠI., Opravljen strokovni izpit,

SODELAVEC NA POŠTI I, KAMNIK, MENGEŠ, DOMŽALE Z OKOLICO - M/Ž. URADNIKI NA BANKAH, POŠTAH ZA DENARNO POSLOVANJE NEPOSREDNO S STRANKAMI IPD., poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE STORITEV IN PRODAJANJE STORITEV TER TRGOVSKEGA BLAGA. OPRAVLJANJE POŠTNIH, DENARNIH IN DRUGIH STORITEV. PREVZEMANJE, USMERJANJE IN ODPRAVLJANJE POŠI...

. camarero/camareraNATAKAR - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POSTREŽBO HRANE IN PIJAČE, ZARAČUNAVANJE STORITEV, OBRAČUN BLAGAJNE TER ODVAJANJE DENARJA IN SPREMLJAJOČE DOKUMENTACIJE TER NAROČANJE IN PREVZEM PIJAČ V PRIROČNO ZALOGO., Od vas pričakujemo: IV. ali V. stopnjo izobrazbe (...

. metalúrgico/metalúrgicaTEHNOLOG 1 - M/Ž. TEHNOLOG ZA METALURGIJO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO V CAD PROGRAMU. PRIPRAVA IN IZDELOVANJE NAČRTOV IN DOKUMENTACIJE  ZA PROIZVODNJO GASILSKIH VOZIL IN DRUGE PROJEKTE. RAZVOJ NOVIH IZDELKOV., Prednost poznavanje programa SOLIDWORKS., dopoldan

ORGANIZATOR TRANSPORTA - DISPONENT - M/Ž. POSREDNIKI ZA PREVOZNIŠTVO, TRGOVINO IPD., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ORGANIZACIJA PO EVROPI - UPRAVLJANJE Z VOZNIM PARKOM KAMIONSKIH VOZIL - PRIDOBIVANJE NOVIH STRANK - DELO Z STRANKAMI, ŠPEDICIJAMI NA DOMAČEM IN TUJEM TRGU, , dopoldan

. personal directivo de la administración públicaVIŠJI STROKOVNI SODELAVEC V SPLOŠNIH SLUŽBAH VI - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE IN IZVEDBA NALOG S PODROČJA DELOVANJA NIJZ SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PROGRAMOV IN NAČRTOV TER POROČILZBIRANJE IN UREJANJE GRADIVA PRIPRAVA OSNUTK...

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoCNC OPERATER - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, RAZVOJ IZDELKOV, PRIPRAVA PROGRAMOV. NASTAVLJANJE, UPRAVLJANJE IN KONTROLIRANJE CNC STROJA, IZVAJANJE ROČNIH IN STROJNIH DEL NA OBDELOVALNEM STROJU, OSNOVNO VZDRŽEVANJE STROJA, SKRB ZA RED IN ČISTO IN VA...

. personal directivo de la administración pública"DIREKTOR MESTNE UPRAVE" V KABINETU ŽUPANA - M/Ž. DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE, poskusno delo , Določen čas, 60 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USMERJANJE IN KOORDINIRANJE OPRAVLJANJA DELA, VODENJE PROJEKTNIH SKUPIN ZA NAJZAHTEVNEJŠE IN KLJUČNE PROJEKTE, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE KLJUČNIH SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGI...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaE037042 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. VRNITVE ODSOTNE JAVNE USLUŽBENKE NAZAJ NA DELO, polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, -VODENJE NEGOVALNEGA TIMA IN SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU PRI IZVAJANJU OSNOV...

VOZNIK TOV. VOZIL - M/Ž. VOZNIKI TEŽKIH TOVORNJAKOV IN VLAČILCEV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI NAKLADANJU IN RAZKLADANJU TOVORA, SKRB ZA PRAVILNO NALOŽITEV TOVORA IN ZA SPREMNO DOKUMENTACIJO; VOŽNJA MATERIALA, OPREME, STROJEV ALI DRUGEGA NA GRADBIŠČA; OPRAVLJANJE DRUGIH PREVOZOV...

. director de distribución/directora de distribuciónVODJA POŠTE V, 1104 LJUBLJANA - M/Ž. UPRAVNIK POŠTE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE, KONTROLIRANJE IN ODLOČANJE O DELU POŠTE V RAZREDA, REŠEVANJE REKLAMACIJ IN NEPRAVILNOSTI, PRODAJANJE IN POSPEŠEVANJE PRODAJE STORITEV IN TRGOVSKEGA BLAGA, OPRAVLJANJE POŠTNIH,...

. director de distribución/directora de distribuciónVODJA POŠTE IV, 1353 BOROVNICA - M/Ž. UPRAVNIK POŠTE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE, KONTROLIRANJE IN ODLOČANJE O DELU POŠTE IV RAZREDA, REŠEVANJE REKLAMACIJ IN NEPRAVILNOSTI, PRODAJANJE IN POSPEŠEVANJE PRODAJE STORITEV IN TRGOVSKEGA BLAGA, OPRAVLJANJE POŠTNIH,...

. analista de pruebasINŽENIR TEHNIČNIH STROK VII/2 (I) - M/Ž. RAZVOJNI INŽENIR, INFORMACIJSKI SISTEMI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI ZASNOVI, IZGRADNJI IN VZDRŽEVANJU INFORMACIJSKEGA SISTEMA NA PODROČJU DELA – ZAHTEVNEJŠA DELA PLANIRANJE AKTIVNOSTI RAZVOJA IN STRUKTURNO NAČRTOVANJE INFORMACIJSKIH PODSISTEM...

ODGOVORNI VODJA DEL - M/Ž. INŽENIRJI GRADBENIŠTVA, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRA, VODI, USMERJA IN KOORDINIRA DELO NA GRADBIŠČIH; IZDELAVA OBRAČUNOV GRADBIŠČ; RAZPOREJA DELAVCE ZA OPRAVLJANJE DEL PO GRADBIŠČIH; IZVAJA NALOGE ODGOVORNEGA VODJA POSAMEZNIH DEL; VODI GRADBENA DELA;IZVAJA...

. técnico en farmacia/técnica en farmaciaFARMACEVTSKI TEHNIK I, (E025003), ZA POTREBE SUPAS, PODROČJE ZA NABAVNO DEJAVNOST IN TRŽENJE, SLUŽBA SKLADIŠČNEGA POSLOVANJE, ENOTA MEDICINSKEGA BLAGA - M/Ž. FARMACEVTSKI TEHNIK V LEKARNI, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NADZOR NAD SPREJEMOM INTERNIH NAROČIL BLAGA TER PRIPRAVO ZUNANJIH NAROČIL TER PRIPADAJOČO DOKUMENTACIJO, - IZVAJANJE PREVZEMOV IN IZDAJ MEDICINSKO TEHNIČNEGA MATERIALA IN PRIPOMOČKOV/ZDRAVIL TER SPR...

. director de distribución/directora de distribuciónVODJA POŠTE IV, 1132 LJUBLJANA - M/Ž. UPRAVNIK POŠTE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE, KONTROLIRANJE IN ODLOČANJE O DELU POŠTE IV RAZREDA, REŠEVANJE REKLAMACIJ IN NEPRAVILNOSTI, PRODAJANJE IN POSPEŠEVANJE PRODAJE STORITEV IN TRGOVSKEGA BLAGA, OPRAVLJANJE POŠTNIH,...

VODJA POŠTE II, 1291 ŠKOFLJICA - M/Ž. MENEDŽERJI ZA NABAVO, STORITVE NA PODROČJU LOGISTIKE, SKLADIŠČENJA, TRANSPORTA IN POŠTE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE, KONTROLIRANJE IN ODLOČANJE O DELU POŠTE II. RAZREDA, REŠEVANJE REKLAMACIJ IN NEPRAVILNOSTI. UREJANJE O...

Más ofertas: << · 5 · 7 · < · 9 · > · 11 · 13 · 18 · 28 · 48 · 87 · >>