Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,888 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 9

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

UČITELJ GEOGRAFIJE - M/Ž. UČITELJ GEOGRAFIJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE GEOGRAFIJE V OSNOVNI ŠOLI TER OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG V SKLADU Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM, KANDIDATI MORAJO VLOGI OBVEZNO PRILOŽITI ŽIVLJENJEPIS, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI (pridobljeno...

. Trabajadores de los cuidados personales a domicilioOSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, GRE ZA NUDENJE POMOČI PRI VSAKODNEVNIH OPRAVILIH DUŠEVNO PRIZADETI OSEBI, PRI OSEBNI NEGI,  POMOČ V GOSPODINJSTVU ( KUHANJE, ČIŠČENJE,…),  DRUGA POMOČ GLEDE NA POTREBE...

. Vendedores no clasificados bajo otros epígrafesPOMOČNIK POSLOVODJE -DELAVEC V PRODAJI II - M/Ž. PRODAJALCI IPD., D. N., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, 1.PRODAJA KMETIJSKEGA IN DRUGEGA BLAGA TER FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV, 2.DELO NA BLAGAJNI TER SVETOVANJE STRANKAM, 3.SPREMLJANJE TRŽNIH AKTIVNOSTI IN TRENDOV V TRGOVINAH, 4.SKRB ZA USPEŠNO IN...

. Trabajadores de los cuidados personales en institucionesBOLNIČAR NEGOVALEC I – NEGA III IN IV - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, - POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV, - TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV, - OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV...

. Maestros preescolaresVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev oz. od 1.9.2021 do 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 20, VAROVANJE IN SKRB ZA PREDŠOLSKE OTROKE, Potrdilo o izobrazbi ter opravljenem strokovnem izpitu, potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku ter...

. Secretarios (general)"TAJNICA FUNKCIONARJA V" (ŠIFRA DM 100029) V KABINETU MINISTRA - M/Ž. TAJNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE TAJNIŠKIH NALOG ZA FUNKCIONARJA, VODENJE EVIDENC, PRIPRAVLJANJE, KOORDINIRANJE IN ORGANIZIRANJE SESTANKOV, TUDI IZVEN SEDEŽA ORGANA, UPRAVLJANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA., Drugi pogoji državljanstvo Republike...

UČITELJ MATEMATIKE TER TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. 31. 8. 2022., polni delovni čas, 40, POUČEVANJE NA PREDMETNI STOPNJI., Pričetek dela je 1. 9. 2021. Kandidat pošlje dokazila o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem postopku.,

UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ - SPECIALNO REHABILITACIJSKI PEDAGOG - M/Ž. SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas  oz. 31. 8. 2022, polni delovni čas, 40, OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LDN ZAVODA, ZLASTI NALOGE DSP - SPECIALNO REHABILITACIJSKI PEDAGOG, potrdilo o izobrazbi, opravljen strokovni izpit VIZ, potrdilo...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LDN ZAVODA, potrdilo o izobrazbi, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu VIZ, potrdilo o nekaznovanju in potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku, dopoldan

. Médicos especialistasE018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - M/Ž. ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUŽBE V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S SPECIALISTIČNO STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO - PRETEŽNO DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO OZ. TELESNO PRIZADETOSTJO...

OŠ RAČUNALNIKAR - ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI M/Ž - M/Ž. RAČUNALNIKAR-ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. od 1.9.2021 do 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 20, USMERJANJE UČENCEV PRI IZVAJANJU UČNO-VZGOJNEGA PROCESA Z UPORABO RAČUNALNIKA, SODELOVANJE PRI IZVEDBI UČNO-VZGOJNEGA...

. Mecánicos y ajustadores electricistasMONTER - M/Ž. ELEKTROMONTER, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE DEL PRI IZGRADNJI IN VZDRŽEVANJU ENERGETSKIH NAPRAV TER ODPRAVLJANJE OKVAR, IZVAJANJE DEL V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, POKLICNO USMERITVIJO, INTERNIMI AKTI IN NAVODILI NADREJENEGA,...

. Directores de empresas de abastecimiento, distribución y afinesVODJA NABAVE - M/Ž. MENEDŽERJI ZA NABAVO, STORITVE NA PODROČJU LOGISTIKE, SKLADIŠČENJA, TRANSPORTA IN POŠTE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE, PLANIRANJE, ORGANIZIRANJE IN KOORDINIRANJE DELA V SLUŽBI ZA NABAVO, OBLIKOVANJE NABAVNE STRATEGIJE SKLADNO S CILJI DRUŽBE...

. Profesionales de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E037018), ZA POTREBE UKC LJUBLJANA KLINIKA ZA OTORINOLARINGOLOGIJO IN CERVIKOFACIALNO KIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. do vrnitve začasno odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA...

. Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesIZDELOVALEC ŽIČNIH JEDER 1 - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ GUME IN PLASTIČNIH MAS, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, BRIZGANJE ALI APEKSIRANJE IZDELKOV V PREDPISANEM NORMATIVU IN PREDPISANI KVALITETI. NASTAVITVE PARAMETROV, MENJAVA DIMENZIJ NA SVOJEM PODROČJU...

. Especialistas en políticas de administraciónJ017139 STROKOVNI SODELAVEC ZA EKONOMSKO PODROČJE VII/1 (I) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 4 mesece, Določen čas  oz. do vrnitve JU z materinskega in starševskega dopusta, polni delovni čas, 40, BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE IN PODROČJE POTNIH NALOGOV, PLAČILNI PROMET, FINANČNO-RAČUNOVODSKA OPRAVILA,...

. ConserjesHIŠNIK IV - M/Ž. HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE ŠOLSKEGA OBJEKTA, OBJEKTOV VRTCA, OPREME IN OKOLICE, PRIPRAVA LETNIH IN MESEČNIH NAČRTOV, NADZOR IN IZVEDBA LETNEGA POPISA, PREVOZ UČENCEV IN OTROK GLEDE NA POTREBE ZAVODA, OPRAVLJANJE...

. Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesMEŠANJE ZMESI 1 - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ GUME IN PLASTIČNIH MAS, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE POSAMEZNIH OPERACIJ NA MEŠANJU IN DODELAVI ZMESI: TEHTANJE SUROVIN, HLAJENJE, NAKLADANJE IN OZNAČEVANJE PO DELOVNIH IN TEHNOLOŠKIH...

. PeriodistasNOVINAR – TEKSTOPISEC (WP) - M/Ž. NOVINAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PISANJE  TER OBJAVA ČLANKOV ZA SPLETNO STRAN S PODROČJA PODJETNIŠTVA; VSEBINSKA OPTIMIZACIJA ČLANKOV IN DRUGIH VSEBIN; SKRB ZA SOCIALNA OMREŽJA (FACEBOOK, INSTAGRAM, LINKEDIN, TWITTER) IN SPLETNO STRAN; PRIPRAVA...

RAČUNALNIKAR ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI - M/Ž. RAČUNALNIKAR-ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 28, NAKUP IN VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE OPREME ZA ZAVOD, NAKUP IN VZDRŽEVANJE PROGRAMSKE OPREME V ZAVODU, VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE MREŽE...

. Guardias de protecciónVARNOSTNIK - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, RECEPTORSKA DELA, VAROVANJE OBJEKTA, UPORABA VIDEONADZORNEGA SISTEMA, UREJENOST, KOMUNIKATIVNOST, OPRAVLJENO USPOSABLJANJE NPK VARNOSTNIK, POGOJI ZA PRIDOBITEV SLUŽBENE IZKAZNICE, večizmensko

. Operadores de plantas y máquinas de productos químicosDELOVODJA V ENOTI ASFALTERSKE OPERATIVE - M/Ž. UPRAVLJAVEC ASFALTNE BAZE, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - VODENJE, ORGANIZIRANJE IN NADZIRANJE POTEKA DEL (ASFALTIRANJE) NA PODROČJU VZDRŽEVANJA CEST, V SKLADU S PLANOM DEL IN NAVODILI NADREJENIH, - ORGANIZIRANJE IN KOORDINIRANJE MATERIALNIH...

. Reguladores y operadores de máquinas herramientasOPERATER MEHANSKE PREDELAVE - M/Ž. STRUGARJI IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJA MEHANSKO OBDELAVO JEKLENIH ZVARJENCEV NA UPOGIBNI STISKALNICI, CNC ALI KLASIČNIH STROJIH PREVZEMA DOKUMENTACIJO, IZBIRA PROGRAME, IZBIRA POSAMEZNE OPERACIJE V PROGRAMU IN IZVAJA PROGRAM OBDELAVE NA STROJU...

. Técnicos de laboratorios médicosLABORATORIJSKI TEHNIK I - M/Ž. LABORATORIJSKI TEHNIK ZA CITOLOGIJO, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO V CITOLOŠKEM LABORATORIJU NA ODDELKU ZA PATOLOGIJO IN CITOLOGIJO, Zaželeno je vsaj 6 mesecev izkušenj na podobnem delovnem mestu oz. opravljeno pripravništvo., dopoldan

. ElectrotécnicosNADZORNIK ELEKTRO NAPRAV - M/Ž. ELEKTRONADZORNIK, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO OBSEGA IZVAJANJE DNEVNE RAZPOREDITVE DELAVCEV, EVIDENCA OPRAVLJENEGA DELA, IZPOLNITEV STROŠKOVNIKA DELOVNIH NALOGOV IN SAMOSTOJNO IZVAJANJE VSEH VRST ZAHTEVNIH ELEKTRO VZDRŽEVALNIH DEL NA VODOVODNIH...

UČITELJ STROKOVNIH PREDMETOV (TEORETIČNIH IN PRAKTIČNEGA POUKA) V PROGRAMU LESARSTVA - M/Ž. UČITELJ TEHNIŠKIH STROKOVNOTEORETIČNIH PREDMETOV V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, V ZAVODU ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI IZVAJA POUK IN DRUGE OBLIKE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA PODLAGI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA...

. Mecánicos y reparadores de vehículos de motorREFERENT - M/Ž. TEHNIČNI KONTROLOR VOZIL, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - POD NADZOROM MENTORJA SPREJEMANJE STRANK, - PREDLAGANJE KOREKTIVNIH UKREPOV V PRIMERU ODKRITE NEPRAVILNOSTI, - POMOČ PRI IZVAJANJU POSTOPKOV TEHNIČNIH PREGLEDOV MOTORNIH IN PRIKLOPNIH...

. Ingenieros electricistasPROJEKTANT ELEKTRO INSTALACIJ IN SISTEMOV ZA AVTOMATIZACIJO - M/Ž. INŽENIR ELEKTROTEHNIKE, PROJEKTANT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. z možnostjo podaljšanja na nedoločen čas, polni delovni čas, 40, PROJEKTANT ZAČETNIK - JUNIOR, DELO V EKIPI IZKUŠENIH PROJEKTANTOV, IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE V SKLADU Z ZAHTEVAMI NAROČNIKOV...

. Conductores de autobuses y tranvíasVOZNIK - M/Ž. VOZNIK AVTOBUSA, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VOŽNJA AVTOBUSA NA PODLAGI RAZPOREDA IN POTNEGA NALOGA V SKLADU Z ZAKONODAJO, KONTROLIRANJE VELJAVNOSTI IN PRODAJA VOZOVNIC, ODPRAVLJANJE MANJŠIH TEHNIČNIH POMANKLJIVOSTI NA VOZILU IN SKRB ZA REDNO...

UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA V PROGRAMU STROJNIŠTVA - M/Ž. UČITELJI PRAKTIČNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, V ZAVODU ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI   IZVAJA POUK IN DRUGE OBLIKE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA PODLAGI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ZAVODA, IZVAJA PRIPRAVE NA POUK,...

Más ofertas: << · 5 · 7 · < · 9 · > · 12 · 16 · 24 · 39 · 69 · >>