Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,764 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 9

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

UČITELJ PREDMETNEGA POUKA (SLO/ANG) - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve delavke oz. do 31.8.2022, polni delovni čas, 40, UČITELJ PREDMETNEGA POUKA ZA POUČEVANJE ANGLEŠKEGA IN SLOVENSKEGA JEZIKA IN OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM TER V SKLAD...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC PROSTOROV - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 30, čiščenje večstanovanjskih objektov in poslovnih prostorov na območju Trbovelj in Hrastnika, potreben vozniški izpit B kategorije, na voljo službeno vozilo, dvoizmensko

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATRIJE, ŠIFRA DM: E018020 - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATRIJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE POTREBNIH DIAGNOSTIČNIH IN TERAPEVTSKIH POSEGOV, KURATIVNI PREGLEDI PREDŠOLSKIH OTROK, ANALIZIRANJE DEJAVNIKOV TVEGANJA IN PREDLAGANJE UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA OGROŽENE POPULA...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ - DRUGI UČITELJ V 1. RAZREDU - M/Ž. DRUGI UČITELJ V PRVEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. ČIM PREJ DO 31. 8. 2022., polni delovni čas, 40, POMOČ UČITELJU PRI IZVAJANJU NEPOSREDNEGA IZVAJANJA VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNEGA DELA, POMOČ PRI IZVAJANJU PRIPRAV NA VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNO DELO, OPRAVLJANJE DRUG...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V REŠEVALNEM VOZILU, S ŠIFRO DM: E035021 - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PREVERI REŠEVALNO ALI DRUGO VIZILO, DA USTREZA PREDPISOM IZ VARNOSTI V CESTNEM PROMETU, VOŽNJA REŠEVALNEGA VOZILA, VOZILA URGENTNEGA ZDRAVNIKA TER VOŽNJA SANITETNEGA VOZILA, OPRAVL...

SVETOVALEC - M/Ž. REFERENTI ZA KONCESIJE, DOVOLJENJA IPD., poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNO, OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV, VODENJE IN ODLOČANJE V ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKIH NA I...

. empleado administrativo/empleada administrativaSVETOVALEC - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA PRIPRAVO IN SPREMLJANJE PROGRAMOV V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, - POMOČ PRI PRIPRAVI OSNUTKOV, PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV , - ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADI...

. auxiliar de cocinaPOMIVALEC - M/Ž. POMIVALEC POSODE, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ V KUHINJI - POMIVALEC POSODE., OD KANDIDATA PRIČAKUJEMO VESTNOST, TOČNOST IN KOOPERATIVNOST .DELO POTEKA OD PONEDELJKA DO PETKA V DOPOLDANSKEM ČASU. STIMULATIVNO PLAČILO., popoldan

. director gerente de centros sanitarios/directora gerente de centros sanitariosDIREKTOR BOLNIŠNICE - M/Ž. DIREKTOR ZDRAVSTVENEGA ZAVODA, poskusno delo , Določen čas, 48 mesecev, polni delovni čas, 40, PREDSTAVLJA IN ZASTOPA KLINIKO, ORGANIZIRA IN VODI STROKOVNO, PEDAGOŠKO IN  RAZISKOVALNO DELO KLINIKE TER POSLOVANJE KLINIKE TER IZVAJA INTERNI STROKOVNI NADZOR, PREDLAGA TEMELJE POSLOVNE POLITIKE, STROK...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioOSKRBOVALKA - M/Ž. SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo , Določen čas  oz. 31. 7. 2022., polni delovni čas, 40, POMOČ PRI OSKRBI UPORABNIKOV, TRANSPORT IN POMOČ PRI RAZDELJEVANJU OBROKOV IN NAPITKOV, HRANJENJE UPORABNIKOV, TRANSPORT NEČISTE POSODE V KUHINJO, TRANSPORT ČISTEGA IN UMAZANEGA PERILA, SKRB ZA ...

NATAKAR – PRODAJALEC NA BS MOL TEZNO - M/Ž. NATAKARJI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, STREŽBA V DNEVNEM BARU, IZVAJANJE DELA V OKVIRU GASTRO PONUDBE, PONUJAJNJE IZDELKOV IN STORITEV STRANKAM V TRGOVINI, SVETOVANJE PRI PRODAJI, DELO NA BLAGAJNI, POMOČ V AVTOPRALNICI, VESELJE DO STREŽBE V BARU,...

. profesor para alumnado con necesidades educativas especiales/profesora para alumnado con necesidades educativas especialesUČITELJ VII/2 - SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG - M/Ž. SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas, 7 mesecev oz. do 31.08.2022, polni delovni čas, 40, UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ, MOBILNI UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ., Strokovni izpit, izjava o nekaznovanosti zaradi ...

. montador de carpas/montadora de carpasMONTER - M/Ž. POSTAVLJAVEC PRIREDITVENIH ŠOTOROV IN PAVILJONOV, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, MONTAŽA IN DEMONTAŽA PREMIČNIH ALUMINIJASTIH KONSTRUKCIJ, Dobrodošel izpit za viličarja, ni pa pogoj, gre za postavljanje različnih srednjih in velikih prireditvenih šotorov, zaželjenje...

. conductor de autobús/conductora de autobúsVOZNIK PE NOVA GORICA - M/Ž. VOZNIK AVTOBUSA, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VOŽNJA AVTOBUSA NA PODLAGI RAZPOREDA IN POTNEGA NALOGA V SKLADU Z ZAKONODAJO, KONTROLIRANJE VELJAVNOSTI IN PRODAJA VOZOVNIC, ODPRAVLJANJE MANJŠIH TEHNIČNIH POMANKLJIVOSTI NA VOZILU IN SKRB ZA REDNO VZDRŽ...

BOLNIČAR NEGOVALEC - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, BOLNIČAR NEGOVALEC OPRAVLJA V DOMU STAREJŠIH NASLEDNJA DELA IN NALOGE: SODELOVANJE IN IZVAJANJE OSNOVNE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE PRI VSEH TEMELJNIH ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTIH STAROSTNIKA, GLEDE NA NJE...

. personal directivo de la administración públicaPODSEKRETAR (ŠIFRA DM 59424), V DIREKTORATU ZA INFORMATIKO, URADU ZA INFRASTRUKTURO, SEKTORJU ZA ARHITEKTURO IN GOSTOVANJE INFORMACIJSKIH REŠITEV - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UVAJANJE MEHANIZMOV POSLOVNO INFORMACIJSKE ARHITEKTURE IN STANDARDOV V DRŽAVNO IN JAVNO INFORMATIKO, POMOČ PRI SNOVANJU SPECIFIČNIH APLIKACIJ V DRŽAVNI IN JAVN...

RAČUNALNIČAR V ODDELKU INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA S FOKUSOM NA PODROČJU DELA SISTEMSKEGA INŽENIRJA - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA PODATKOVNE BAZE IN RAČUNALNIŠKA OMREŽJA, D. N., poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO OBSEGA: IMPLEMENTACIJO IN VZDRŽEVANJE LINUX SISTEMOV, IMPLEMENTACIJO IN VZDRŽEVANJE VIRTUALNIH OKOLIJ, SODELOVANJE V PROJEKTNIH SKUPINAH, IZDELAVO PRAVILNIKOV IN NAVO...

. dentista especializado/dentista especializadaZOBOZDRAVNIK, SPECIALIST ČELJUSTNE IN ZOBNE ORTOPEDIJE - M/Ž. ZOBOZDRAVNIK SPECIALIST ČELJUSTNE IN ZOBNE ORTOPEDIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO ZDRAVNIKA, SPECIALISTA ČELJUSTNE IN ZOBNE ORTOPEDIJE V SPECIALISTIČNI DEJAVNOSTI NA PRIMARNEM ZDRAVSTVU., SPECIALISTIČNI IZPIT IZ ČELJUSTNE IN ZOBNE ORTOPEDIJE TER VEL...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaE037042 DIPL.MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, -VODENJE NEGOVALNEGA TIMA IN SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU PRI IZVAJANJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, -UPRAVLJANJE Z ...

. supervisor de sala de juegos de casino/supervisora de sala de juegos de casinoINTERNI NADZORNIK V IGRALNEM SALONU - M/Ž. KONTROLOR IGER NA IGRALNIH MIZAH, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NADZORNIK ZA KONTROLO DELA V IGRALNEM SALONU CASINO ANDOR, ZAŽELJENE SO DELOVNE IZKUŠNJE, IZVAJANJE NADZORA CELOTNEGA PROCESA IGER NA SREČO V SVOJI IZMENI, OSNOVNO REŠEVANJE TEHNIČNIH TEŽAV PRI IGRA...

. supervisor general de construcción/supervisora general de construcciónDELOVODJA - M/Ž. DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE,VODENJE IN KOORDINIRANJE DELA V SKUPINI, NADZIRANJE IZVAJANJA DEL, DELAVCEV, VODENJE GRADB.DOKUMENTACIJE, ANALIZIRANJE IN PRESOJANJE REZULTATOV DELA,...., , gibljiv/nestalen urnik

. técnico medio en contabilidad/técnica media en contabilidadRAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA ZA MANJŠE DRUŽBE, SAMOSTOJNE PODJETNIKE IN ZAVODE, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, KNJIŽENJE V GLAVNO KNJIGO IN POMOŽNE RAČUNOVODSKE EVIDENCE, OBRAČUN PLAČ, PRIPRAVA OBRAČUNA DDV, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE NALOG NA PODROČJU RAČUNOVODSTVA, ITD., ZAŽELJE...

STROKOVNI DELAVEC I - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. 31.12.2022, polni delovni čas, 40, NEPOSREDNO DELO Z UPORABNIKI V DNEVNEM CENTRU, SVETOVANJE, INFORMIRANJE UPORABNIKOV O MOŽNOSTIH ZDRAVLJENJA , O VARNEM INICIRANJU IN UPORABI PAS TER ŠKODLJIVIH POSLEDICAH LE-TE,...

. orientador educativo/orientadora educativaSVETOVALNI DELAVEC (DEFEKTOLOGIJA, PEDAGOGIKA, PSIHOLOGIJA,SOCIALNO DELO, SOCIALNA PEDAGOGIKA, SPECIALNA IN REHABILITACIJSKA PEDAGOGIKA - M/Ž. SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. 31.08.2022, polni delovni čas, 40, SVETOVALNI DELAVEC OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA, ZLASTI PA NALOGE, KI SO VEZANE NA: - S...

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC V TRGOVINI SARIKO V BTC LJUBLJANA - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PRODAJA IN SVETOVANJE STRANKAM, PREVZEM BLAGA, UREJANJE IN ARANŽIRANJE TRGOVINE, IZDAJANJE DAVČNIH RAČUNOV, ZAKLJUČEVANJE BLAGAJNE, NAROČANJE PRODANIH ARTIKLOV., ,

POMOŽNI GRADBENI DELAVEC - M/Ž. POMOŽNI GRADBENI DELAVEC – VISOKE GRADNJE, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOŽNA GRADBENA DELA,DELO V SLOVENIJI IN OBČASNO V TUJINI, PREDNOST IMAJO TISTI, KI GOVORIJO SLOVENSKI ALI ALBANSKI JEZIK , dopoldan

PROTOKOLARNI KUHAR IV - M/Ž. KUHARJI, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -ORGANIZIRANJE, IZVAJANJE IN KOORDINIRANJE DELA Z DELOVNEGA PODROČJA PROJEKTA NA KATEREM JE OSEBA ZAPOSLENA -PRIPRAVA SOB IN POSLOVNIH PROSTOROV -NABAVA BLAGA - HRANE IN PIJAČE -SKRB ZA USKLAJENOST DELOVANJA V SKLADU S ST...

. agente inmobiliario/agente inmobiliariaNEPREMIČNINSKI POSREDNIK/CA - M/Ž. NEPREMIČNINSKI POSREDNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, TRŽENJE NEPREMIČNIN NA PODROČJU VZHODNA SLOVENIJA.  NAŠ SODELAVEC BO OSEBNOSTNO KOMUNIKATIVEN IN SAMOINICIATIVEN, ZAGNAN IN AMBICIOZEN POSAMEZNIK, KI BO TEŽIL K DOSEGANJU CILJEV, IZNAJDLJIV IN PREPROST, ...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - PRIPRAVNIK - DELOVNO MESTO SE NAHAJA V ENOTI DOMA UPOKOJENCEV TOLMIN - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE STANOVALCEV, KONTROLA IN OPAZOVANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA STANOVALCEV IN POROČANJE, VODENJE ZDRAVSTVENIH EVIDENC IN DOKUMENTACIJE,..., Od kandidata/ke pri...

DELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. SESTAVLJAVCI STROJEV, NAPRAV IN IZDELKOV, D. N., poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, RAZREZ (ŽAGANJE LAMEL), KRIVLJENJE, VARJENJE, ČIŠČENJE, VRTANJE, (REZKANJE) IN RAZREZ PVC PROFILOV, PREDELAVA PROFILOV BG IN PODELOVANJE LE-TEH, SESTAVLJANJE PROIZVODNIH POLIZDELKOV IN IZD...

Más ofertas: << · 5 · 7 · < · 9 · > · 11 · 13 · 18 · 27 · 46 · 84 · >>