Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,301 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 9

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. odontólogo/odontólogaZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD3 - M/Ž. ZOBOZDRAVNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. do 31.10.2025, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZOBOZDRAVNIKA: ZDRAVI BOLEZNI ZOB, OBZOBNIH TKIV, USTNE VOTLINE PRI STOHATOPROTETIČNI REHABILITACIJI, NAČRTUJE IN DOLOČA METODE DELA, VRSTE MATERIALOV IN ROKE IZDELAVE, PREDPIS...

VARNOSTNIK/VARNOSTNICA - M/Ž. VARNOSTNIKI, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA, NPK VARNOSTNIK NI POGOJ ZA PRIJAVO, JE PA POGOJ ZA ZAPOSLITEV. HKRATI STA POGOJA ZA ZAPOSLITEV NEKAZNOVANOST IN ZDRAVSTVENA SPOSOBNOST., gibljiv/nestalen urnik

KUHINJSKI POMOČNIK III - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIKI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. vrnitve delavke iz daljše bolniške, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI PRIPRAVI DNEVNIH OBROKOV, ČIŠČENJE ŽIVIL ZA PRIPRAVO OBROKOV, RAZDELJEVANJE OBROKOV, POMIVANJE POSODE IN OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA PO NAVODILIH, VLOGI JE POTREBNO ...

VODJA FINANC IN RAČUNOVODSTVA - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE RAČUNOVODSKIH DEL : VODENJE GLAVNE KNJIGE, OBRAČUN DDV, OBRAČUN PLAČ, IZDELAVA LETNIH DAVČNIH TER RAČUNOVODSKIH OBRAČUNOV, PRIPRAVA LETNEGA POROČILA TER SODELOV...

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I) V FINANČNO-RAČUNOVODSKI SLUŽBI, ZA NEDOLOČEN ČAS, S POLNIM DELOVNIM ČASOM - M/Ž. URADNIKI ZA SPLOŠNO PISARNIŠKO POSLOVANJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE GLAVNE KNJIGE V SKLADU Z RAČUNOVODSKIMI IN DAVČNIMI PREDPISI, IZDELAVA LETNIH DAVČNIH IN RAČUNOVODSKIH OBRAČUNOV, PRIPRAVA FINANČNIH IN POSLOVNIH POROČIL FAKULTETE, OBRAČUN D...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve odsotne delavke, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE V IN IZVEN RAZREDA, POMOČ UČENCEM, DELA V SKLADU Z LDN IN PO NAVODILU VODSTVA.PRIČETEK DELA 1.9.2024., Kandidati vlogi priložite življenjepis, potrdilo o dokončani ...

. gestor de proyectos/gestora de proyectosVODJA PROJEKTOV – STROKOVNJAK S PODROČJA PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA - M/Ž. VODJA PROJEKTA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, - KOORDINACIJA PRIPRAVE REGIONALNEGA PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA,  - PRIPRAVA IN IZVAJANJE RAZVOJNIH PROJEKTOV, - PRIPRAVA ANALIZ, INFORMACIJ, POROČIL, IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, - ORGANIZACIJA IN SODE...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ MATEMATIKE - M/Ž. UČITELJ MATEMATIKE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2025, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE V IN IZVEN RAZREDA, POMOČ UČENCEM, DELA V SKLADU Z LDN IN PO NAVODILU VODSTVA. PRIČETEK DELA 1.9.2024., Kandidati vlogi priložite življenjepis, potrdilo o dokončani stopnji izobr...

. soldador/soldadoraVARILEC - M/Ž. VARILEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VARJENJE KOVINSKIH CEVI PRI IZDELAVI PREBOJEV IN DRUGA VARILSKA DELA, VZDRŽEVANJE STROJEV, NAPRAV TER ORODIJ ZA VARJENJE, SKRB ZA TEHNIČNO BREZHIBNOST IN OPREMLJENOST, V SKLADU S PREDPISI, VODENJE PREDPISANIH EVIDENC, ,

VIŠJI SVETOVALEC ZA GOSPODARSTVO IN JAVNO NAROČANJE - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZ. SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA NOTRANJIH ORGANIZACIJ. ENOT IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI. SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN ...

Más ofertas: << · 5 · 7 · < · 9 · > · 11 · 14 · 19 · 29 · 49 · 89 · 170 · >>