Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,909 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 10

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Guardianes de prisiónPRAVOSODNI POLICIST (M) - M/Ž. PAZNIK V ZAPORU, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VAROVANJE ZAPRTIH OSEB IN OBJEKTOVPREPREČEVANJE IN ODKRIVANJE KAZNIVIH DEJANJ V ZAVODUPRIDOBIVANJE INFORMACIJ V ZVEZI Z VARNOSTNIMI DOGODKI V ZAVODU SODELOVANJE PRI RAVNANJU Z ZAPRTIMI OSEBAMIPREVOZI IN SPREMLJANJE...
 • . Ingenieros electricistasVODJA ELEKTROINŠTALATERJEV - M/Ž. INŽENIR ELEKTROTEHNIKE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE SKUPINE ELEKTROINŠTALATERJEV PRI IZVEDBI ELEKTROINŠTALACIJ., Vodenje, spremljanje in nadzor dela, koordinacija dela na gradbišču, sodelovanje z nadzornim organom in naročnikom del....
 • . FisioterapeutasFIZIOTERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI - M/Ž. FIZIOTERAPEVT, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OCENJEVANJE, NAČRTOVANJE IN DOKUMENTIRANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA, OBLIKOVANJE IN IZVAJANJE INDIVIDUALNEGA PROGRAMA FIZIOTERAPIJE, IZVAJANJE FIZIOTERAPEVTSKIH METOD IN TEHNIK (RNO, PNF, RESPIRATORNA TERAPIJA, KINEZIOTERAPIJA,...
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesDELO V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ GUME IN PLASTIČNIH MAS, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO NA STROJIH ZA BRIZGANJE PLASTIKE, PREVZEM VHODNIH SUROVIN, SKRB ZA NEMOTENO DELO (PRIPRAVA MATERIALA IN EMBALAŽE), PREGLED KONČNIH IZDELKOV TER...
 • . Desarrolladores de softwareINŽENIR TEHNIČNIH STROK VII/2 (I) - M/Ž. PROGRAMER, RAZVIJALEC PROGRAMOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI ZASNOVI, IZGRADNJI IN VZDRŽEVANJU INFORMACIJSKEGA SISTEMA NA PODROČJU DELA – ZAHTEVNEJŠA DELA, PLANIRANJE AKTIVNOSTI RAZVOJA IN STRUKTURNO NAČRTOVANJE INFORMACIJSKIH PODSISTEMOV,...
 • . Trabajadores forestales calificados y afinesGOZDAR SEKAČ - M/Ž. GOZDAR SEKAČ, poskusno delo 2 meseca, Določen čas , polni delovni čas, 40, PODIRA DREVJE, GA OKLESTI, RAZREŽE NA SORTIMENTE, JIH PO POTREBI OLUPI IN IZVEDE GOZDNI RED. IZVAJA TUDI VARSTVENO-SANACIJSKA DELA, KOT JE POSEK IN ODSTRANITEV NAPADENIH DREVES. PO POTREBI IZDELANE LESNE SORTIMENTE...
 • . Camareros de mesasNATAKARSKI POMOČNIK - M/Ž. NATAKARSKI POMOČNIK, poskusno delo , Določen čas, 2 meseca, skrajšan delovni čas, 20, DELO V STREŽBI, ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE ČISTOČE V LOKALU IN POMOŽNIH PROSTORIH, ZNANJE HACCP, SPROTNO BLOKIRANJE VSEH NAROČIL TER IZDAJANJE RAČUNOV VSAKEMU GOSTU, POPIS ZALOG, ,
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREVZEM BLAGA, PREVERJANJE KOLIČINE IN KAKOVOSTI, SKLADIŠČENJE IN IZDAJA BLAGA, NAKLADANJE IN RAZKLADANJE TOVORA, VODENJE SKLADIŠČNE EVIDENCE, PRIPRAVA IN IZDAJA SKLADIŠČNE DOKUMENTACIJE, SKRB ZA UREJENOST...
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesEMBALIREC - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo , Določen čas, 2 meseca, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA EMBALAŽE, OPREMLJANJE, POLNJENJE, ZAPIRANJE IN VLAGANJE KOVINSKE EMBALAŽE, ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV., , dopoldan
 • . ContablesRAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE POSLOVNIH KNJIG, OBRAČUN PLAČ IN DRUGIH OSEBNIH PREJEMKOV, PRIPRAVA DAVČNIH OBRAČUNOV, PRIPRAVA LETNIH IN MEDLETNIH POROČIL IN DRUGA OPRAVILA PO NAVODILU NADREJENIH., Izkušnje na področju...
 • . CocinerosKUHAR M/Ž - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 24 mesecev , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNA PRIPRAVA JEDI VSEH VRST V SKLADU Z DOLOČENIMI NORMATIVI, SKRB ZA UREJENOST DELOVNEGA OKOLJA IN NAPRAV, NADZOR NAD UPORABO NEOPOREČNIH ŽIVIL (ROKI TRAJANJA), SKRB ZA UPOŠTEVANJE NAČEL SISTEMA...
 • . Conductores de camiones pesadosVOZNIK TEŽKIH TOVORNJAKOV V MEDNARODNEM PROMETU - M/Ž. VOZNIKI TEŽKIH TOVORNJAKOV IN VLAČILCEV, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev oz. možnost podaljšanja, polni delovni čas, 40, PREVOZ TOVORA V MEDNARODNEM PROSTORU, Priporočljiv ADR za klasiko kodo 95. Priporočljivo znanje tujega jezika - angleško/nemško/italijansko - komunikacija...
 • UČITELJ PREDMETNEGA POUKA - ŠPORTNA VZGOJA - M/Ž. UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev oz. 31. 8. 2019 od 1. 9. 2018, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE ŠPORTNE VZGOJE, DELA V SKLADU Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST, Vlogi je potrebno priložiti potrdilo o izobrazbi, potrdilo o...
 • . Maestros preescolaresPOMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI NAČRTOVANJU IN SODELOVANJE PRI ORGANIZIRANJU SKUPINSKE IN INDIVIDUALNE IGRE TER DRUGIH DEJAVNOSTI OTROK, STROKOVNI IZPIT, POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE O NEKAZNOVANOSTI,
 • . Ingenieros mecánicosVODJA INŠTALATERJEV STROJNIH INŠTALACIJ - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POZNAVANJE MONTAŽE STROJNIH INŠTALACIJ. VODENJE, SPREMLJANJE IN NADZOR DELA, KOORDINACIJA DELA NA GRADBIŠČU, SODELOVANJE Z NADZORNIM ORGANOM IN NAROČNIKOM DEL. OBRAČUN IZVRŠENIH DEL, VODENJE...
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SPREJEMANJE IN NAROČANJE PACIENTOV, SODELOVANJE V ZDRAVSTVENO NEGOVALNEM TIMU, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE, POMOČ PRI IZVAJANJU TERAPEVTSKIH POSEGOV (V SKLADU Z NAVODILI...
 • . VeterinariosSODELAVEC V VETERINARSTVU - VIŠTJI TEHNIK VI NA KLINIKI ZA MALE ŽIVALI - M/Ž. VETERINAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA MATERIALOV IN NAPRAV ZA IZVEDBO VAJ IN RAZISKOVALNIH NALOG, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ANALIZ, KI SODIJO V ŠIRŠE STROKOVNO PODROČJE, ORGANIZACIJA POPRAVIL IN VZDRŽEVANJE DELOVNIH PRIPRAV, PRIPRAVA...
 • . Audiólogos y logopedasLOGOPED II - M/Ž. LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OSNOVNA PODROČJA LOGOPEDIJE:PREVENTIVA, DETEKCIJA, DIAGNOSTIKA, TERAPIJA GOVORNO JEZIKOVNIH MOTENJUGOTAVLJANJE GOVORNEGA STATUSA OTROKA, DIAGNOSTICIRANJE GOVORNE MOTNJE IN TESTIRANJE...
 • . FisioterapeutasFIZIOTERAPEVT I - M/Ž. FIZIOTERAPEVT, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OCENJEVANJE, NAČRTOVANJE IN DOKUMENTIRANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA, OBLIKOVANJE IN IZVAJANJE INDIVIDUALNEGA PROGRAMA FIZIOTERAPIJE, IZVAJANJE FIZIOTERAPEVTSKIH METOD IN TEHNIK (RNO, PNF, RESPIRATORNA TERAPIJA, KINEZIOTERAPIJA,...
 • . Secretarios (general)ADMINISTRATOR IV-II - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE ENOSTAVNIH NALOG PISARNIŠKEGA POSLOVANJA IN DRUGIH ADMINISTRATIVNIH OPRAVIL -VODENJE EVIDENC -SPREJEMANJE IN POSREDOVANJE TELEFONSKIH ZVEZ TER KLICEV -OPRAVLJANJE DRUGIH ENOSTAVNIH NALOG IZ PRISTOJNOSTI...
 • . BomberosKANDIDAT ZA GASILCA - M/Ž. GASILEC, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, USPOSABLJANJE ZA OPRAVLJANJE NALOG GASILCA, SODELOVANJE NA GASILSKIH INTERVENCIJAH (GAŠENJE POŽAROV, REŠEVANJE LJUDI, ŽIVALI IN PREMOŽENJA PRI NARAVNIH IN DRUGIH NESREČAH), Pripravljenost na izobraževanje za...
 • . Operadores de maquinaria agrícola y forestal móvilGOZDAR TRAKTORIST - M/Ž. GOZDAR TRAKTORIST, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SPRAVILO LESA IZ GOZDA DO GOZDNE CESTE, KJER GA PRIPRAVI NA PREVOZ Z GOZDARSKIM KAMIONOM. TUDI DELO Z MOTORNO ŽAGO, CEPINOM... ZARADI DELA, KO POTEKATA SEČNJA IN SPRAVILO LESA ISTOČASNO, JE POTREBNA...
 • . Técnicos de laboratorios médicosLABORATORIJSKI TEHNIK - M/Ž. LABORATORIJSKI TEHNIKI V ZDRAVSTVU IN PATOLOGIJI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, SODELOVANJE V DELOVNI SKUPINI, SPREJEM PACIENTOV IN PODAJANE USTREZNIH NAVODIL ZA PRAVILEN ODVZEM VZORCEV, PRIPRAVA LABORATORIJSKEGA PRIBORA ZA ODVZEM BIOLOŠKEGA...
 • . Técnicos forestalesVODJA KONTROLE VHODNE SUROVINE IN REKLAMACIJE TER ANALITIKA - M/Ž. TEHNIK ZA GOZDARSKO TEHNOLOGIJO, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POZNAVANJE STANDARDOV KLASIFICIRANJA GLS, PREVZEM IN ZDAJA GLS NA VHODU IN IZHODU V IZDELAVO, OPTIMIZACIJA IN SUKCESIVNOST IZVEDBE PREVZEMA GLS GLEDE NA DOBAVO, ZAGOTAVLJANJE NAKLADANJA IN RAZKLADANJA...
 • . Maestros de enseñanza primariaUČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG DOLOČENIH Z LDN IN PO NAVODILIH RAVNATELJA, strokovni izpit iz vzgoje in izobraževanja, organizacijske sposobnosti,...
 • . Agricultores y trabajadores calificados de huertas, invernaderos, viveros y jardinesVZDRŽEVALEC ŠPORTNE INFRASTRUKTURE III. OZ. VZDRŽEVALEC JADRALNEGA CENTRA PORTOROŽ - M/Ž. VZDRŽEVALEC REKREACIJSKIH IN ŠPORTNIH ZELENIH POVRŠIN, poskusno delo , Določen čas oz. 31.12.2018, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PROGRAMA OBRATOVANJA IN VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURE (OBJEKTOV). NADZOROVANJE IN OBVEŠČANJE ODGOVORNIH OSEB O STANJU OBJEKTOV, NAPRAV IN PREVOZNIH SREDSTEV...
 • . Profesionales de enfermeríaDIPL. MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI, SPECIALNIH ZNANJ IN KOMPETENC, EVIDENTIRANJE AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE IN DIAGNOSTIČNO-TERAPEVTSKIH POSEGOV,...
 • UČITELJ/ICA GOSPODINJSTVA IN ODDELKA PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. UČITELJ GOSPODINJSTVA V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE GOSPODINJSTVA, IZBIRNIH PREDMETOV S PODROČJA PREHRANE IN V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA, priložiti življenjepis, dokazila o izobrazbi (diploma, strokovni izpit), izobrazba: prof....
 • . Oficinistas generalesPRAVOSODNI SODELAVEC ZA PREISKOVALNO KAZENSKE ZADEVE (NAMESTNIK VODJE URADA) V URADU GENERALNEGA DRŽAVNEGA TOŽILCA RS, ŠTEVILKA DM 71 - M/Ž. VODJA VPISNIKOV NA SODIŠČU, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH DEL V ZVEZI Z VODENJEM VPISNIKOV, KNJIG IN IMENIKOV V SKLADU S PREDPISI, KI UREJAJO NOTRANJO ORGANIZACIJO IN POSLOVANJE DRŽAVNIH TOŽILSTEV, VODENJE ENOSTAVNEJŠIH PREDPISANIH...
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesPRODAJALEC V TRGOVINI ZA MALE ŽIVALI - LJUBLJANA - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRODAJA BLAGA IN SVETOVANJE STRANKAM, PREVZEM IN ZLAGANJE BLAGA, OSKRBA IN NEGA ŽIVALI, SKRB ZA UREJENOST POSLOVNIH PROSTOROV, Zaželjeno znanje o negi in prehrani hišnih ljubljenčkov,
Más ofertas: << · 5 · 7 · 8 · < · 10 · > · 12 · 15 · 20 · 31 · 53 · >>