Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,610 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 10

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA NA TRIAŽI, ODDELEK ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZACIJA IN TRIAŽA BOLNIKOV ZA SPECIALISTIČNI AMBULANTI PREGLED IN KONZILIJ, SPREJEMANJE IN POSREDOVANJE INFORMACIJ PO TELEFONU, FAXU, ELEKTRONSKI POŠTI, ORGANIZACIJA IN TRIAŽA...
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesTRGOVEC V TRGOVINI S TEHNIČNIM BLAGOM - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRODAJA IZDELKOV IZ NAŠEGA PRODAJNEGA PROGRAMA, SPREJEMANJE, OBDELAVA IN REALIZACIJA PRISPELIH NAROČIL, ORGANIZIRANJE ODPREME DO KUPCA, PREVZEMANJE BLAGA NA SKLADIŠČE, KOMUNIKACIJA S STRANKAMI, NAROČANJE...
 • . PsicólogosSVETOVALNI DELAVEC - PSIHOLOG - M/Ž. PSIHOLOGI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do septembra 2020 (čas trajanja projekta), skrajšan delovni čas, 20, SVETOVALNO DELO Z OTROKI S ČUSTVENIMI IN VEDENJSKIMI TEŽAVAMI IN NJIHOVIMI STARŠI TER UČITELJI. IZVAJANJE DELAVNIC ZA UČENCE IN PREDAVANJ ZA STROKOVNE DELAVCE ŠOL...
 • . Operadores de instalaciones para la preparación de pasta para papel y papelSUŠILEC NA PS - M/Ž. UPRAVLJAVEC PROCESNIH STROJEV IN NAPRAV ZA PROIZVODNJO PAPIRJA, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -VODI TEHNOLOŠKI PROCES SUŠENJA, VLAŽENJA, GLAJENJA IN URAVNAVANJA TER NAVIJANJA PAPIRJA -NADZIRA STROJE, NAPRAVE IN STROJNO VPREGO V SVOJEM DELOKROGU -NADZIRA...
 • . FisioterapeutasFIZIOTERAPEVT III (AMBULANTA) - M/Ž. FIZIOTERAPEVT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROGRAMA FIZIOTERAPIJE, OCENJEVANJE IN MERJENJE FUNKCIJ SPOSOBNOSTI BOLNIKA, IZVAJANJE FIZIOTERAPEVTSKIH METOD IN TEHNIK, IZVAJANJE TERAPEVTSKIH IN DIAGNOSTIČNIH...
 • . CocinerosKUHAR IV - M/Ž. KUHAR, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA, KUHANJE HRANE PO JEDILNIKIH IN STREŽBA IN DELITEV HRANE, PRIPRAVA OBROKOV ZA SERVIRANJE V JEDILNICI IN NA ODDELKIH, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE DELA V KUHINJI IN JEDILNICI, NADZOR HIGIENSKEGA REŽIMA V IZMENI,...
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventarioPREVOZNIK-SKLADIŠČNIK ODC - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, RAZVOZ, DEMONTAŽA IN ODVOZ STAVBNEGA POHIŠTVA, KONTROLA NALOŽENIH IZDELKOV, PREVOZ IN PREDAJA IZDELKOV IN BLAGA NA ODPREMNI NASLOV, POMOČ PRI RAZKLADANJU IN RAZNOSU BLAGA IN IZDELKOV, KOLIČINSKI PREVZEM...
 • . Trabajadores de los cuidados personales en institucionesBOLNIČAR NEGOVALEC, SPREMLJEVALEC (E034002) ZA POTREBE OSKRBOVALNIH SLUŽB, SLUŽBE ZA SPREMSTVO BOLNIKOV - M/Ž. BOLNIČAR V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Določen čas oz. do 26.12.2018, polni delovni čas, 40, SPREMLJANJE, PREVAŽANJE IN PRELAGANJE PACIENTOV, IZVAJANJE POSTOPKOV DEKONTAMINACIJE, ČIŠČENJE, RAZKUŽEVANJE PRIPOMOČKOV ZA DELO, ZAGOTAVLJANJE ČISTEGA IN VARNEGA PACIENTOVEGA IN...
 • . Ayudantes de cocinaPOMIVALEC - M/Ž. POMIVALEC POSODE, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, POMIVANJE POSODE, ČIŠČENJE LESENIH, KOVINSKIH IN TEKSTILNIH POVRŠIN, DELOVNIH SREDSTEV, OPREME IN PROSTOROV Z RAZLIČNIMI ČISTILNIMI PRIPOMOČKI IN SREDSTVI, IZVAJANJE POSTOPKOV DEZINFEKCIJE, POMOČ PRI...
 • . Directores de servicios de saludDIREKTOR/DIREKTORICA ZAVODA - M/Ž. DIREKTOR ZDRAVSTVENEGA ZAVODA, poskusno delo , Določen čas, 60 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJA PREDLOGE DELOVNIH IN RAZVOJNIH PROGRAMOV, IZVRŠUJE SKLEPE ZAVODA, ODGOVARJA ZA ZAKONITOST IN STROKOVNOST DELA ZAVODA, SPREJEMA AKT O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST IN ORGANIZACIJI DELA...
 • . Cocineros de comidas rápidasPICOPEK - M/Ž. PICOPEK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA TESTA IN SESTAVIN ZA PICO, PRIPRAVA IN PEKA PIC, PRIPRAVA JEDI PO NAROČILU ALI PO NAPREJ SESTAVLJENEM MENIJU, interes po delu v gostinstvu, pridobivanju novih znanj, usposabljanju, dvoizmensko
 • . Soldadores y oxicortadoresVARILEC MIG-MAG - M/Ž. VARILEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO V PROIZVODNJI KOVINSKIH IZDELKOV - VARJENJE PO POSTOPKU MIG-MAG, POKLIC: KOVINARSKA SMER ALI PRIUČEN VARILEC, OBVEZNO ZNANJE BRANJA NAČRTOV, DELOVNE IZKUŠNJE NA PODOBNIH DELOVNIH MESTIH. NUDIMO: DVOIZMENSKI...
 • . Peones de obras públicas y mantenimientoVZDRŽEVALEC OBJEKTOV LAST KVS D.O.O. II - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA PRI NIZKIH GRADNJAH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI IZVAJANJU GRADBENIH (ZIDARSKIH IN TESARSKIH,…) DEL PRI MONTAŽAH, VZDRŽEVANJU OMREŽJA IN OBJEKTOV, POMOČ PRI IZDELOVANJU BETONSKIH GRADBENIH ELEMENTOV, POMOČ PRI...
 • . Profesionales de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA-OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRA, E037010 ZA POTREBE ORTOPEDSKE KLINIKE - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OPERATIVNI DEJAVNOSTI, - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE TER...
 • NADZORNIK PROMETA V NADZORNEM CENTRU, V OKVIRU PODROČJA UPRAVLJANJE, V SLUŽBI ZA UPRAVLJANJE S PROMETOM IN PROMETNO VARNOSTJO, V ODDELKU ZA PROMET - M/Ž. TEHNIK ZA TEHNOLOGIJO PROMETA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NADZORA NAD STANJEM NA CESTAH, V PREDORIH TER DELOVANJEM SISTEMA V NC KOORDINACIJA AKTIVNOSTI IN UKREPANJE V PRIMERU DOGODKOV IN INCIDENTOV NA AC IN HC UPRAVLJANJE S PROMETOM SODELOVANJE...
 • . Profesionales de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA-OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRA, E037010 ZA POTREBE ORTOPEDSKE KLINIKE - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 31.3.2019 NADOMEŠČANJE, polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OPERATIVNI DEJAVNOSTI, - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE...
 • . Ingenieros mecánicosPROJEKTANT - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PROJEKTIRANJE STROJNIH INSTALACIJ, VODENJE PRODAJNEGA PROGRAMA PROJEKTIRANJE, PREGLED MANJKAJOČIH ZNANJ IN ŠIRITEV SKLOPOV PROJEKTIRANJA, KALKULANTSKA PODPORA IZDELAVE PONUDB, SKRB ZA NOV SOFTWARE,...
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventarioVODJA SKLADIŠČA - M/Ž. VODJA SKLADIŠČA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, - UREJANJE IN VODENJE PREJEMA IN ODPOŠILJANJA BLAGA TER VODENJE USTREZNIH EVIDENC, - VODENJE EVIDENC O ZALOGAH, PREVERJANJE IZDAJE BLAGA, OCENJEVANJE IN PRIPRAVO NAROČIL ZA DOPOLNITEV ZALOG,...
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesPRODAJALEC NOVIH VOZIL BMW - M/Ž. PRODAJALEC AVTOMOBILOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ZARADI ŠIRITVE PRODAJNEGA PROGRAMA BO NOVO ZAPOSLENI SODELAVEC ZADOLŽEN ZA PRODAJO NOVIH VOZIL BMW, - Sposobnost prodaje vozil, - Volja do dela z ljudmi, - Komunikativnost, - Natančnost, -...
 • . CocinerosJ035035 KUHAR V - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA HLADNIH, TOPLIH JEDI IN PECIVA. SKRB ZA NEMOTENO DELOVANJE SAMOPOSTREŽNE RESTAVRACIJE IN KUHINJE, DELITEV OBROKOV NA "TABLETNEM TRAKU", PREDPRIPRAVA IN PRIPRAVA ŽIVIL ZA TERMIČNO ODBELAVO, IPD., ZAHTEVANE...
 • . Trabajadores de los cuidados personales en institucionesBOLNIČAR NEGOVALEC - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, TRANSFER STANOVALCEV, DELITEV HRANE, HRANJENJE IN POBIRANJE POSODE, OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV IN POROČANJE, POMOČ PRI OSKRBI UMRLIH,...
 • . Técnicos en ingeniería mecánicaTEHNIK KONTROLOR II - M/Ž. TEHNIK STROJNIŠTVA ZA MOTORJE IN VOZILA, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POD NADZOROM MENTORJA SPREJEMANJE STRANK, PREDLAGANJE KOREKTIVNIH UKREPOV V PRIMERU ODKRITE NEPRAVILNOSTI, POMOČ PRI IZVAJANJU POSTOPKOV TEHNIČNIH PREGLEDOV MOTORNIH IN PRIKLOPNIH...
 • . Barnizadores y afinesLIČAR II - M/Ž. LIČAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE DELOVNIH POSTOPKOV RAZMAŠČEVANJA, ODPRAŠEVANJA, IZPIHOVANJA IN DRUGE PREDPRIPRAVE POVRŠIN ZA LAKIRANJE, LAKIRANJE TER DRUGA DELA IN NALOGE SKLADNO Z DELOVNIMI NAVODILI IN ORGANIZACIJSKIMI PREDPISI; - DNEVNO...
 • . Cocineros de comidas rápidasPICOPEK - M/Ž. PRIPRAVLJAVCI HITRE HRANE, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVO PREPROSTE ALI VNAPREJ PRIPRAVLJENE HRANE, KOT SO BURGERJI, PICE IN SOLATE; UMIVANJE, REZANJE, MERJENJE IN MEŠANJE HRANE ZA KUHANJE; UPRAVLJANJE KUHINJSKE OPREME ZA VEČJE KOLIČINE, KOT SO...
 • . CocinerosKUHAR IV - M/Ž. KUHAR, poskusno delo , Določen čas oz. do 31.8.2019, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA OBROKOV, RAZDELITEV, ČIŠČENJE KUHINJE, DRUGA DELA PO NAVODILIH NADREJENIH., Organizacijske sposobnosti, osebna higiena, higiena živil, nekaznovanost. Zaželene ustrezne delovne izkušnje tudi s pripravo...
 • . Supervisores de la construcciónDELOVODJA NA TERENU - M/Ž. DELOVODJA GRADBENIŠTVA ZA VISOKE GRADNJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE SKUPINE NA TERENU PRI RAZKRIVANJU IN POKRIVANJU STREH,POSTAVLJANJU OSTREŠIJ, Zmožnost opravljanja del na višini,poznavanje krovske in kleparske stroke, dopoldan
 • . Técnicos en ingeniería mecánicaTEHNIK KONTROLOR I - M/Ž. TEHNIK STROJNIŠTVA ZA MOTORJE IN VOZILA, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE POSTOPKA KONTROLE VOZILA V SKLADU Z ZAKONODAJO, SPREJEMANJE STRANK IN PRIDOBIVANJE PREDPISANE DOKUMENTACIJE, PREDLAGANJE SPREMEMB IN DOPOLNITEV POSTOPKOV, SPREJEMANJE...
 • STROKOVNI SVETOVALEC III /GEOPARK - M/Ž. SVETOVALEC ZA TURIZEM, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 15 mesecev oz. do vrnitve delavke iz porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA, KOORDINACIJA IN IZVEDBA DOGODKOV V SKLOPU GEOPARKA IDRIJA, POMOČ PRI VODENJU, KOORDINACIJI IN IZVAJANJU NALOG V OKVIRU GEOPARKA IDRIJA...
 • . Reguladores y operadores de máquinas herramientasOBDELOVALEC KOVIN I - M/Ž. OBDELOVALEC KOVIN, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELAVEC BO OPRAVLJAL DELA NA RAZNIH CNC STROJIH ZA PREOBLIKOVANJE PLOČEVINE (UPOGIBNA STISKALNICA, ŠKARJE, LASER IN PLAZMA). MOŽNOST TUDI PRIUČITVE NA POSAMEZNE STROJE. , Zaželjene so izkušnje...
 • . ContablesSTROKOVNI SODELAVEC ZA KADRE IN RAČUNOVODSTVO - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO DELO NA KADROVSKEM PODROČJU (VODENJE PERSONALNIH MAP, POSTOPKI ZAPOSLITEV DELAVCEV, SKRB ZA PRAVILNIKE,...). SAMOSTOJNO DELO NA PODROČJU OBRAČUNA PLAČ IN DRUGIH DOHODKOV IN PREJEMKOV FIZIČNIH OSEB....
Más ofertas: << · 5 · 7 · 8 · < · 10 · > · 13 · 16 · 23 · 37 · 65 · >>