Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,732 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 5

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC ENOT IN REZERVNIH DELOV - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE OBSEGAJO PRODAJA ADRENALINSKIH VOZIL, REZERVNIH DELOV, DODATKOV IN OBLAČIL POSLOVANJE S KONČNIMI KUPCI NA DOMAČEM IN TUJEM TRGU SVETOVANJE IN POSTREŽBA STRANK PRIDOBIVANJE NOVIH STRANK SPREMLJANJE TRGA I...

. administrativo de centro médico/administrativa de centro médicoZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V ZASEBNI SPECIALISTIČNI AMBULANTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - VNOS PODATKOV V RAČUNALNIK,   - ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE,   - ODZIVANJE NA KLICE TER E-POŠTNA SPOROČILA,   - VODENJE NAROČANJA PREGLEDOV, SODELOVANJE S KADROVSKIMI SLUŽBAMI POD...

. profesor universitario colaborador/profesora universitaria colaboradoraH019001 - ASISTENT Z DOKTORATOM (INŠTITUT ZA BIOMEDICINSKE VEDE), ŠIFRA DELOVNEGA MESTA: 2012848, ZA DOLOČEN ČAS TRAJANJA PROJEKTA NOO – PILOTNI PROJEKTI UM ZA ZELEN IN ODPOREN PREHOD V DRUŽBO 5.0 - M/Ž. VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo , Določen čas  oz. za določen čas do 30.9.2025, skrajšan delovni čas, 8, IZVAJA PROJEKTE ZNANSTVENEGA IN RAZISKOVALNEGA DELA. SODELUJE PRI OBLIKOVANJU RAZISKOVALNIH PROGRAMOV. STROKOVNO SODELUJE Z NAROČNIKI RAZISKOVALNIH NALOG. PRIPRAVLJA POROČILA IN ELABORA...

SKLADIŠČNI TEHNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIKI IN URADNIKI ZA NABAVO IN PRODAJO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, -PREJEMA DOSTAVLJENE DELE OZ. MATERIAL OD DOBAVITELJEV IN TUDI DELE IZDELANE IZ LASTNE PROIZVODNJE,- RAZVRŠČA IN KATEGORIZIRA PREDMETE ZA LAŽJO IDENTIFIKACIJO TER SLEDENJE,- PREVERJ...

VARUH - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMAGA UPORABNIKOM PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE, PRI HRANJENJU, PRI VSTAJANJU, OBLAČENJU, OBUVANJU, SEZUVANJU IN SLAČENJU, PRI GIBANJU IN HOJI, PRI KOMUNIKACIJI IN ORIENTACIJI, VODI AKTIVNOSTI, KI PR...

. especialista en control y aseguramiento de la calidad en la construcciónNADZOR/2 NA PROJEKTU DIVAČA - KOPER - M/Ž. GRADBENI NADZORNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJA NADZOR NAD IZVEDBO DEL NA PODROČJU RS IN V TUJINI V SKLADU S POGODBO O ZAPOSLITVI, PO NALOGU (IMENOVANJU) DIREKTORJA, ZADOLŽENEGA ZA PODROČJE., Delovni čas: polni delovni čas, delo s prerazporejenim delovni...

. electricistaELEKTRIČAR - M/Ž. ELEKTRIČAR, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSOTJNO VODENJE PROJEKTOV NA PODROČJU ELEKTROINŠTALACIJ, IZVEDBA ELEKTROINSTALACIJSKIH DEL NA OBJEKTIH (POLAGANJE KABLOV, MONTAŽA VTIČNIC, STIKAL, MONTAŽA LUČI IN OSTALA DELA PO NAVODILIH VODJE). DELO POTEGA V LJUBLJA...

VOZNIK TOVORNEGA VOZILA - M/Ž. VOZNIKI TEŽKIH TOVORNJAKOV IN VLAČILCEV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE TEŽKIH TOVORNIH IN DRUGIH VOZIL ZA PREVOZ BLAGA V CESTNEM PROMETU, SKRB ZA TEHNIČNO BREZHIBNOST IN OPREMLJENOST V SKLADU S PREDPISI, SPREMLJANJE PRAVILNEGA NAKLADA...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V KOVINARSKI DELAVNICI - MONTER - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, DELO V PROIZVODNJI KOVINSKIH, INOX IZDELKOV - BRUŠENJE, SESTAVLJANJE - PRIPRAVA STROJEV, NAPRAV, ORODIJ IN PRIPOMOČKOV - PRIPRAVA IZDELKOV, POLIZDELKOV IN R...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI E037021, KIRURŠKA KLINIKA, KO ZA MAKSILOFACIALNO IN ORALNO KIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V NEGOVALNI ENOTI TER NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NA...

. tramitador de permisos y licencias/tramitadora de permisos y licenciasREFERENT ADMINISTRACIJE TEHNIČNIH PREGLEDOV - M/Ž. REFERENT ZA REGISTRACIJO MOTORNIH VOZIL, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, REGISTRACIJA VOZIL, SKLEPANJE ZAVAROVANJ, UREJANJE EVIDENC IN ARHIVOV, OPRAVLJANJE VSEH DEL PO NAVODILIH NADREJENEGA., PRIJAZEN IN STROKOVEN ODNOS DO STRANK, SAMOINICIATIVNOST, KO...

UČITELJ RAZREDNEGA POUKA Z AVGLEŠČINO (OD 3.1.2023 DALJE) - M/Ž. UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE RAZREDNEGA POUKA Z ANGLEŠČINO, STROKOVNI IZPIT IZ VIZ. POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE, DA OSEBA NI BILA PRAVNOMOČNO OBSOJENA ZARADI NAKLEPNEGA KAZNIVEGA DEJANJA, KI SE PREGANJA PO URADNI DOLŽNOS...

. especialista en apoyo a la rehabilitaciónSKUPINSKI HABILITATOR - M/Ž. SKUPINSKI HABILITATOR, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, NAČRTUJE, ORGANIZIRA IN VODI DELO, IZDELA PREDLOGE LETNIH NAČRTOV DELA, PRIPRAVLJA VLOGE ZA RAZPISE NA KONCESIJE, PREDLAGA DISCIPLINSKE UKREPE IN SODELUJE V DISCIPLINSKIH POSTOPKIH, PREDLAGA SPREJEME, ODPUS...

. profesor de educación superior/profesora de educación superioraŠIFRA DM: D019001, VISOKOŠOLSKI UČITELJ ZA PODROČJE FIZIKE - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJ, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, OBLIKOVANJE IN POSODABLJANJE UČNIH NAČRTOV TER PRILAGAJANJE VISOKOŠOLSKIH STROKOVNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV ZAHTEVAM, ORGANIZIRANJE ALI SOORGANIZIRANJE VSEH AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PREDMETA V SKLADU Z UČNIM NAČ...

. instructor de autoescuela/instructora de autoescuelaUČITELJ ŠOLE VOŽNJE - M/Ž. UČITELJ VOŽNJE, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE KANDIDATOV ZA VOZNIKA O SPRETNOSTI VOŽNJE, OBNAŠANJE V PROMETU, VOŽNJI PO AVTOCESTI, TER VARNOSTI NA CESTI, OPOZARJANJE KANDIDATOV O NAPAKAH IN SVETOVANJE O PRAVILNIH POSTOPKIH VOŽNJE, NAČRTOVAN...

. operario de fundición en coquilla/operaria de fundición en coquillaOBLIKOVALEC KOVIN - M/Ž. OBLIKOVALEC KOVIN, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OBDELOVANJE KOVINSKIH IZDELKOV (NI SERIJSKA PROIZVODNJA) NA HORIZONTALNO/VERTIKALNEM CNC STROJU. OSNOVNO PROGRAMIRANJE, NASTAVLJANJE IN UPRAVLJANJE STROJA, SPOSOBNOST BRANJA STROJNIH NAČRTOV IN OSNOVNO MER...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaE037021 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI PODROČJE DELA:VEČIZMENSKO DELO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UGOTAVLJANJE POTREB PO ZDRAVSTVENI NEGI IN POSTAVLJANJE CILJEV, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE TER VREDNOTENJE IN DOKUMENTIRANJE ZDRAVSTVENE NEGE, NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE...

. obrero de construcción civil/obrera de construcción civilGRADBENI DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA PRI NIZKIH GRADNJAH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, GRADBENA DELA PRI HIDROGRADNJAH, ASFALTIRANJU, POLAGANJU ROBNIKOV IN DRUGIH BETONSKIH IZDELKOV, GRADBENA DELA PRI VRTANJU IN KOPANJU JAŠKOV, GRADNJI VODNJAKOV IN DRUGIH GRA...

. analista de pruebasSAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (III) – ZA KOORDINACIJO UPORABE IN NADGRADNJE ŠIS SISTEMOV IN EŠP APLIKACIJE ŠIFRA DELOVNEGA MESTA: J017104 - M/Ž. RAZVOJNI INŽENIR, INFORMACIJSKI SISTEMI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SAMOSTOJNO OPRAVLJA STROKOVNO ORGANIZACIJSKA DELA NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU,- IZVAJA OPERATIVNE NALOGE DELOVNEGA PODROČJA,- SPREMLJA INFORMACIJE IN NOVOSTI NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU,- OPRAVL...

INŠTRUKTOR (UIKS) V V KUHINJI (ŠIFRA DM 2318) V ZAVODU ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA DOB, SEKTORJU ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE, ODDELKU HIŠNIH DEL, REFERATU ZA PREHRANO OBSOJENCEV. - M/Ž. KUHARJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UVAJANJE IN USPOSABLJANJE ZAPRTIH OSEB ZA DELO TER NJIHOVO NADZIRANJE IN VODENJE PRI DELU, ORGANIZIRANJE DELOVNIH NALOG ZA ZAPRTE OSEBE IN VODENJE SKUPIN ZAPRTIH OSEB, IZVAJANJE INDIVIDUALNIH IN SKUPINSKIH PROGRAMOV DE...

. conductor de autobús/conductora de autobúsVOZNIK - M/Ž. VOZNIK AVTOBUSA, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VOŽNJA AVTOBUSA NA PODLAGI RAZPOREDA IN POTNEGA NALOGA V SKLADU Z ZAKONODAJO, KONTROLIRANJE VELJAVNOSTI IN PRODAJA VOZOVNIC, ODPRAVLJANJE MANJŠIH TEHNIČNIH POMANJKLJIVOSTI NA VOZILU IN SKRB ZA REDNO VZDRŽ...

. empleado administrativo/empleada administrativaADMINISTRATOR Z AKTIVNIM ZNANJEM NEMŠKEGA JEZIKA - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ V ADMINISTRACIJI: ZAGOTAVLJANJE ADMINISTRATIVNE PODPORE POSLOVNIM PROCESOM, KORESPONDENCA S TUJIMI POSLOVNIMI PARTNERJI, UPRAVLJANJE Z VHODNIMI/IZHODNIMI RAČUNI IN POŠTO, VODENJE EVIDENC, DELO...

. responsable de apoyo académicoVZGOJITELJ V DIJAŠKEM DOMU - M/Ž. VZGOJITELJ V DIJAŠKEM DOMU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJA VZGOJNO DELO IN DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA Z DIJAKI V SKLADU Z LDN ZAVODA; IZVAJA PRIPRAVE NA VZGOJNO DELO, SE SPROTI VSEBINSKO IN METODIČNO PRIPRAVLJA NA DELO OZIROMA PRIPRAVLJA DIDAKTIČNE PRIPO...

. gestor de proyectos/gestora de proyectosPROJEKTNI VODJA - TEHNOLOG - M/Ž. PROJEKTNI VODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO VODENJE PROJEKTOV OD NAČRTOVANJA DO MONTAŽE DOMA IN V TUJINI:  IZDELAVA KALKULACIJ,  POPISI MATERIALOV ZA NAROČANJE, PRIPRAVA TEHNOLOŠKIH POSTOPKOV ZA PROIZVODNJO, SODELOVANJE Z NAROČNIKOM, NADZOR NAD ...

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC - SKLADIŠČNIK - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, SAM D.O.O., USPEŠNO PODJETJE Z VEČ KOT 30 LETNO TRADICIJO POSLOVANJA, ZA POSLOVALNICO V ORMOŽU IŠČE NOVEGA ČLANA EKIPE.  DELOVNO MESTO PONUJA: KOREKTEN ODNOS DELO V IZKUŠENEM, PRIJAZNEM IN ENERGIČNEM KOLEKTIVU MOŽNOST IZOB...

. personal directivo de la administración públicaVIŠJI SVETOVALEC ZA STANOVANJSKE ZADEVE I - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SKRBI ZA VODENJE REGISTRA STANOVANJ IN REGISTRA UPRAVNIKOV V VEČSTANOVANJSKIH HIŠAH, VODI POSTOPKE SKLEPANJA PORAVNAV Z UPRAVNIKI ZA DOLGOVANE OBRATOVALNE STROŠ...

E048015 RAZVOJNO RAZISKOVALNI SODELAVEC II - M/Ž. ZDRAVSTVENI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELUJE PRI VODENJU IN IZVAJANJU RAZVOJNO – RAZISKOVALNIH PROJEKTOV, KI SPADAJO V DELOVNI NAČRT CRNZ, OTS;POMOČ PRI IZVAJANJU IN KOORDINACIJI KLINIČNIH ŠTUDIJ; SODELUJE PRI GOJENJU PRIMARNI...

. médico generalista/médica generalistaE018022 VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST SPLOŠNE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUŽBE V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S SPECIALISTIČNO STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO,- DOSEGANJE STANDARDOV IN NORMATIVOV DELA ZDRAVNIKA,- PRENOS ZNANJA NA DRUGE ZDRAVN...

. vendedor/vendedoraPRODAJNI SVETOVALEC - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, : IZVAJANJE AKTIVNE PRODAJE IN SVETOVANJE STRANKAM V TRGOVINI IN NA BLAGAJNI, NAROČANJE, PREVZEMANJE, SEZNANJANJE IN PRIPRAVA BLAGA ZA PRODAJO TER VNOS PODATKOV V RAČUNALNIK, OPRAVLJANJE DNEVNIH, MESEČNIH, REDNI...

. profesor de matemáticas en educación secundaria/profesora de matemáticas en educación secundariaUČITELJ MATEMATIKE - M/Ž. UČITELJ MATEMATIKE V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. 16.1.2023-31.8.2023, skrajšan delovni čas, 20, DELA PO SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST, STROKOVNI IZPIT ZA VIZ, PEDAGOŠKO ANDRAGOŠKA IZOBRAZBA, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI IN POTRDILO, DA OSEBA NI V KAZENSKEM POSTOPKU.,

Más ofertas: << · 3 · < · 5 · > · 7 · 9 · 14 · 24 · 43 · 81 · >>