Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,308 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 5

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Mecánicos y ajustadores electricistasTK MEHANIK - M/Ž. ELEKTROMEHANIK TELEKOMUNIKACIJ, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVEDBA JAKOTOČNIH IN ŠIBKOTOČNIH INSTALACIJ, TER OPTIČNIH OMREŽIJ, IZVEDBA MERITEV INSTALACIJ, VODENJE EVIDENC OPRAVLJENIH DEL IN PORABE MATERIALA, FIZIČNA DEL (IZKOPI, ZASIPI, ŠTEMANJE,...
 • . Reguladores y operadores de máquinas herramientasKOVINAR V - CNC OPERATER NA LASERJU - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, KOVINARSTVO, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POSLUŽEVANJE IN UPRAVLJANJE OBDELOVALNIH STROJEV, SKLADNO S TEHNIČNO IN DELOVNO DOKUMENTACIJO, IZVAJANJE RAZLIČNIH TEHNOLOŠKIH OPERACIJ NA OBDELOVANCIH PO ZAHTEVAH DELOVNE DOKUMENTACIJE,...
 • . Trabajadores de los cuidados personales en institucionesBOLNIČAR NEGOVALEC - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE PRI OSNOVNI NEGI, OSKRBI IN HRANI, OPRAVLJANJE MANJ ZAHTEVNIH DEL S PODROČJA ZDRAVSTVENE NEGE, HIGIENSKA OSKRBA OSKRBOVANCA IN POROČANJE,...
 • . Archivistas y curadores de museosKONSERVATORSKO RESTAVRATORSKI SODELAVEC (ŠTEVILKA RAZPISA: 33-3/2018) - M/Ž. KONSERVATOR ZA KULTURNO DEDIŠČINO, poskusno delo , Določen čas oz. do 31. 12. 2018, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE POSAMEZNIH TEHNIČNIH KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKIH OPRAVIL V OKVIRU NALOG, DOLOČENIH Z 11. OZIROMA 12. ČLENOM PRAVILNIKA O NOTRANJI ORGANIZACIJI, POD VODSTVOM, ZBIRANJE,...
 • . Analistas de gestión y organizaciónDIREKTOR ODDELKA GENERALNI SEKRETARIAT - M/Ž. ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 48 mesecev, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE, VODENJE, PLANIRANJE, KOORDINIRANJE, SPREMLJANJE, NADZOROVANJE IN PREVERJANJE DELA ODDELKA: ZAGOTAVLJANJE SEKRETARSKIH STORITEV ZA ORGANE VODENJA BS, ECB, SSM/EBA...
 • . Mecánicos y reparadores de vehículos de motorAVTOMEHANIK - M/Ž. MEHANIKI IN SERVISERJI MOTORNIH VOZIL IN KOLES, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, MANJŠA MEHANIČNA DELA, AVTOOPTIKA, MONTAŽA IN BALANSIRANJE KOLES ZA VSE VRSTE VOZIL., SPRETNOST, NATANČNOST, PRIJAZNOST, DOSLEDNOST, ZANESLJIVOST, gibljiv/nestalen urnik
 • . Artistas de artes plásticasKONSERVATORSKO RESTAVRATORSKI SODELAVEC (ŠTEVILKA RAZPISA: 34-3/2018) - M/Ž. VIZUALNI UMETNIKI, poskusno delo , Določen čas oz. do 31. 12. 2018, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE POSAMEZNIH TEHNIČNIH KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKIH OPRAVIL V OKVIRU NALOG, DOLOČENIH Z 11. OZIROMA 12. ČLENOM PRAVILNIKA O NOTRANJI ORGANIZACIJI, POD VODSTVOM, ZBIRANJE, UREJANJE IN POSREDOVANJE...
 • . Ocupaciones elementales no clasificadas bajo otros epígrafesTEHNIČNI DELAVEC IV- STREŽNIK - M/Ž. DRUGI DELAVCI ZA PREPROSTA DELA, D. N., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev oz. do 31.5.2018 z možnostjo podaljšanja, polni delovni čas, 40, OPRAVA ENOSTAVNEJŠIH DEL ZA NEMOTENO OBRATOVANJE ŽIČNIŠKIH NAPRAV, TEHNIKE, VOZNEGA PARKA IN DELOVNIH NAPRAV,OPRAVA ENOSTAVNEJŠIH...
 • . Médicos especialistasZDRAVNIK SPECIALIST INFEKTOLOGIJE - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST INFEKTOLOGIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG S STROKOVNEGA PODROČJA, Kandidati morajo poleg pogojev določenih z zakonom izpolnjevati še posebne pogoje:končana Medicinska fakulteta _ doktor medicine, opravljen...
 • . Lavanderos y planchadores manualesVZDRŽEVALEC PERILA III-M/Ž - M/Ž. ROČNI PRALCI IN LIKALCI OBLAČIL, TEKSTILIJ IPD., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DOSTAVLJANJE UMAZANEGA PERILA IZ ZBIRNIH PROSTOROV PO ODDELKIH DO PRALNICE, SORTIRANJE UMAZANEGA PERILA, STROJNO ALI ROČNO PRANJE OSEBNEGA PERILA IN OBLAČIL UPORABNIKOV...
 • . Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería no clasificados bajo otros epígrafesSTROKOVNI DELAVEC V TEHNIČNEM VARSTVU - M/Ž. TEHNIKI TEHNIČNO-TEHNOLOŠKIH STROK, D. N., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZDELAVA PROJEKTNIH DOKUMENTOV, VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV, IZDELAVA VODILNIH MAP, Strokovni izpit po IZS za odgovornega projektanta, obvezno znanje Autocada., dopoldan
 • . Artistas de artes plásticasKONSERVATOR RESTAVRATOR (ŠTEVILKA RAZPISA: 35-3/2018) - M/Ž. RESTAVRATOR, poskusno delo , Določen čas oz. do 31. 12. 2018, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE POSAMEZNIH KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKIH DEL, DOLOČENIH Z 12. ČLENOM PRAVILNIKA O NOTRANJI ORGANIZACIJI, POD VODSTVOM, DELO S STRANKAMI, ZBIRANJE, UREJANJE IN POSREDOVANJE PODATKOV IN E-VSEBIN...
 • . Reguladores y operadores de máquinas herramientasKOVINAR V - CNC OPERATER NA KRIVILNEM STROJU - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, KOVINARSTVO, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POSLUŽEVANJE IN UPRAVLJANJE OBDELOVALNIH STROJEV, SKLADNO S TEHNIČNO IN DELOVNO DOKUMENTACIJO, IZVAJANJE RAZLIČNIH TEHNOLOŠKIH OPERACIJ NA OBDELOVANCIH PO ZAHTEVAH DELOVNE DOKUMENTACIJE,...
 • . Maestros preescolaresPOMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM VRTCA TER V SKLADU Z NAVODILI VODSTVA VRTCA, PRI ČEMER: SODELUJE Z VZGOJITELJEM PRI NAČRTOVANJU,...
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI (E035017) - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELUJE IN SE VKLJUČUJE V PROCES ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU STROK. IZOBRAZBE, IZVAJA ZDRAVSTVENO NEGO PACIENTOV Z RAZLIČNIMI BOLEZENSKIMI STANJI V OKVIRU STROKOVNE IZOBRAZBE,...
 • . Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafesVIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) - STROKOVNI SODELAVEC - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC V PRAVOSODNIH ORGANIH, poskusno delo , Določen čas oz. 24.10.2018, polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE NAJZAHTEVNEJŠIH ZADEV, KI MU JIH DODELI PRAVOSODNI FUNKCIONAR – SODNIK, PRIPRAVA IZJEMNO ZAHTEVNE STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA IZJEMNO ZAHTEVNE...
 • . Peones de cargaSODELAVEC V SKLADIŠČU - M/Ž. SKLADIŠČNI DELAVEC, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, lažja fizična dela v skladišču, sprejem blaga, premikanje blaga z ročnim viličarjem od naklada do mesta hrambe., zanesljivost, natančnost, urejenost, timsko delo, dopoldan
 • . Reguladores y operadores de máquinas herramientasKOVINAR V - REZKALEC, STRUGAR - M/Ž. REZKALEC, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POSLUŽEVANJE IN UPRAVLJANJE OBDELOVALNIH STROJEV, SKLADNO S TEHNIČNO IN DELOVNO DOKUMENTACIJO, IZVAJANJE RAZLIČNIH TEHNOLOŠKIH OPERACIJ NA OBDELOVANCIH PO ZAHTEVAH DELOVNE DOKUMENTACIJE, VODI ZAPIS OPRAVLJENEGA...
 • . Carniceros, pescaderos y afinesPOMOŽNI DELAVEC V KLAVNICI - M/Ž. MESAR, PREDELOVALEC, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI PAKIRANJU MESA, PRIPRAVA ARTIKLOV ZA EKSPEDIT, PRANJE ZABOJEV IN OSTALEGA MATERIALA, POMOČ PRI PRIPRAVI IN VZDRŽEVANJU OPREME TER ORODJA, SKRB ZA RED IN ČISTOČO V KLAVNICI IN OKOLICI...
 • . Agentes de comprasKOMERCIALIST,NABAVA IN PRIPRAVA DELA - M/Ž. KOMERCIALIST ZA NABAVO, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece oz. z možnostjo podaljšanja pogodbe , polni delovni čas, 40, IZDELAVA PONUDB,NAROČANJE MATERIALA,PLANIRANJE, Od kandidata pričakujemo natančnost, zmožen delati v timu, vesten, navajen delavnih navad., dopoldan
 • . Médicos especialistasZDRAVNIK SPECIALIST NEVROLOGIJE - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST NEVROLOGIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG S STROKOVNEGA PODROČJA, Kandidati morajo poleg pogojev, določenih z zakonom izpolnjevati še posebne pogoje: končana Medicinska fakulteta-doktor medicine, opravljen...
 • . Camareros de mesasNATAKAR IV - M/Ž. NATAKARJI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev oz. do 31.5.2018 z možnostjo podaljšanja, polni delovni čas, 40, POMAGA PRI OBLIKOVANJU PONUDBO PIJAČE IN NAPITKOV V GOSTINSKIH OBRATIH, KI JIH UPRAVLJA JAVNI ZAVOD,STREŽE PIJAČO, NAPITKE IN HRANO,ZARAČUNAVA POSTREŽENO BLAGO...
 • . Ayudantes de cocinaKUHARSKI POMOČNIK II - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIKI, poskusno delo , Določen čas oz. do 12.10.2018, polni delovni čas, 40, DNEVNO PO NAVODILU VODJE KUHINJE IZVAJA PREDPRIPRAVO ŽIVIL IN SODELUJE PRI KUHANJU, RAZDELJEVANJU OBROKOV IN IZVAJANJU HIGIENSKO TEHNIČNIH NALOG, NASTOP DELA 24.9.2018, VLOGE SAMO PO REDNI POŠTI,
 • . Empleados de centros de llamadasSVETOVALEC V KONTAKTNEM CENTRU - M/Ž. POSREDOVALCI INFORMACIJ V KLICNIH CENTRIH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, SPREJEM KLICEV S PODROČJA TELEKOMUNIKACIJ, SVETOVANJE IN POMOČ STRANKAM PREKO RAZLIČNIH KOMUNIKACIJSKIH KANALOV (TELEFON, E-MAIL, KLEPETALNICA, SOCIALNA OMREŽJA, POŠTA), OBČASNO...
 • . Cuidadores de animalesOSKRBNIK ZAVETIŠČA - M/Ž. OSKRBNIKI IN NEGOVALCI ŽIVALI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PODROČJE DELA: TEHNIČNA OPERATIVA – ZAVETIŠČE ZA ŽIVALI: (RAZVIJANJE HUMANIH ODNOSOV DO ŽIVALI, SKRB ZA NEGO, ZA PREHRANO ŽIVALI, CELOTNA OSKRBA ŽIVALI, OPAZOVANJE VEDENJA ŽIVALI, ČIŠČENJE...
 • . Conductores de camiones pesadosVOZNIK TOVORNEGA VOZILA - M/Ž. VOZNIKI TEŽKIH TOVORNJAKOV IN VLAČILCEV, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VOŽNJA VOZILA B IN C KATEGORIJE, PRIPRAVA IN TEKOČE VZDRŽEVANJE VOZILA, DOVOZ IN IZPRAZNJEVANJE ODPADKOV, PREVZEM POTNE IN DELOVNE DOKUMENTACIJE, PREVOZ NA RELACIJAH PO POTNEM NALOGU,...
 • . FarmacéuticosFARMACEVT III - M/Ž. FARMACEVT, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZDAJA ZDRAVIL IN MP NA RECEPT IN BREZ RECEPTA, SVETOVANJE O UPORABI ZDRAVIL., Opravljen strokovni izpit, k vlogi priložiti življenjepis in dokazila o izobrazbi. Delo za določen čas,2.odst.54.čl.ZDR-1.,
 • . Empacadores manualesSODELAVEC ZA PAKIRANJE PAKETOV - M/Ž. ROČNI PAKIREC PROIZVODOV, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, lažja fizična dela v skladišču, pakiranje paketov, razvrščanje izdelkov na police, iskanje izdelkov na policah., zanesljivost, natančnost, urejenost, timsko delo., dopoldan
 • . Conductores de automóviles, taxis y camionetasVOZNIK IV - M/Ž. VOZNIK LAHKEGA DOSTAVNEGA VOZILA, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, skrajšan delovni čas, 20, PREVOZ OTROK V ŠOLO IN DOMOV S KOMBINIRANIM VOZILOM 8+1, ZAGOTAVLJANJE VZDRŽEVANJA VOZILA, VODENJE DOLOČENIH EVIDENC, PREVOZI V DOMAČEM PROMETU, DRUGE NALOGE PO NAVODILU NADREJENIH, ,...
 • . Ayudantes de cocinaKUHINJSKI POMOČNIK - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN ČIŠČENJE ŽIVIL, POMOČ PRI KUHANJU OBROKOV, SKRB ZA ČISTOČO DELOVNIH PROSTOROV., PRIPRAVLJENOST ZA USPOSOSOBITEV ZA SAMOSTOJNO DELO KUHARJA., dvoizmensko
Más ofertas: << · 3 · < · 5 · > · 8 · 11 · 18 · 31 · 58 · >>