Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,341 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 5

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III-E037020,ODDELEK HOSPITALNE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE, INTENZIVNI ODD. - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE, ORGANIZIRANJE, KOORDINIRANJE, VREDNOTENJE ZN V PROSTORIH INTEZIVNE TERAPIJE III, SODELOVANJE PRI IZVEDBI TERAPEVTSKEGA IN DIAGNOSTIČNEGA PROGRAMA, OPRAVLJANJE DIAGNOSTIČNO...

STREŽNICA II(I) - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE NEZDRAVSTVENE OSKRBE, - ZAGOTAVLJANJE VARNEGA OKOLJA, - SKRB ZA OSEBNE STVARI IN PERILO TER OBLEKO STANOVALCEV NA ENOTI, - SKRB ZA ŠIRŠO IN OŽJO OKOLICO STANOVALCEV, - SPREMLJANJE...

DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III-E037020, ODDELEK HOSPITALNE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE, INTENZIVNI ODD. - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE, ORGANIZIRANJE, KOORDINIRANJE, VREDNOTENJE ZN V PROSTORIH INTEZIVNE TERAPIJE III, SODELOVANJE PRI IZVEDBI TERAPEVTSKEGA IN DIAGNOSTIČNEGA PROGRAMA, OPRAVLJANJE DIAGNOSTIČNO...

SPREMLJEVALEC OTROKA S POSEBNIMI POTREBAMI - M/Ž. SPREMLJEVALEC OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V VIZ, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 20, POMOČ OTROKU PRI OSNOVNIH AKTIVNOSTIH, PRI UPORABI PRIPOMOČKOV, SKRB ZA PRILAGODITEV OKOLJA, FIZIČNA POMOČ OTROKU PRI VKLJUČEVANJU V DEJAVNOST, SODELOVANJE...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, skrajšan delovni čas, 20, DELO BO POTEKALO NA OBMOČJU LJUBLJANA VIČ. UPORABNIK POTREBUJE POMOČ PRI OBLAČENJU / OBUVANJU. VSTAJANJU IZ POSTELJE / ELEKTRIČNEGA SKUTERJA, HOJI / RAZGIBAVANJU, PRIPRAVI HRANE,...

. CocinerosKUHAR V BIOTERMAH MALA NEDELJA - M/Ž. KUHARJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA VSEH VRST JEDI (TOPLIH IN HLADNIH) PO PREDPISANIH,  NORMATIVIH/SKRB ZA RACIONALNO ZALOGO,NEOPOREČNOST IN SKLADIŠČENJE ŽIVIL TER OPTIMALNO IZBIRO ŽIVIL,PRAVILNO SKLADIŠČENJE IN SHRANJEVANJE GOTOVIH JEDI/SKRB...

. Personal de los servicios de protección no clasificados bajo otros epígrafesREŠEVALEC IZ VODE V BIOTERMAH MALA NEDELJA - M/Ž. REŠEVALEC IZ VODE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJENOST NA POTREBNO REŠEVANJE LJUDI IZ VODE VZDRŽEVANJE, KOPALIŠKEGA REDA ODGOVOREN ODNOS DO DELA IN ZAVEDANJE ODGOVORNOSTI, KI JO IMA REŠEVALEC NA DELOVNEM MESTU ITD., Opravljen izpit za reševalca...

UČITELJ - DEFEKTOLOG V RAZREDU (RAZREDNIK) - M/Ž. DEFEKTOLOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. 31/8 - 2022, polni delovni čas, 40, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA: IZVAJANJE REDNEGA, DOPOLNILNEGA IN DODATNEGA POUKA TER POUKA SPECIALNO PEDAGOŠKIH DEJAVNOSTI...

. Trabajadores de los cuidados personales a domicilioOSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 31.12.2021, polni delovni čas, 40, GIBALNO OVIRANA OSEBA BO VAŠO POMOČ POTREBOVALA PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKIH OPRAVILIH IN/ALI PRI SPREMSTVIH., Iščemo prilagodljive in pozitivne osebe, ki bi z veseljem,...

. Trabajadores de los cuidados personales en institucionesBOLNIČAR - NEGOVALEC II - PRIPRAVNIK (F024002) - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, USPOSABLJANJE ZA SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE NALOG: IZVAJANJA POMOČI PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV; OPAZOVANJA SPLOŠNEGA IN ZDRAVSTVENEGA STANJA STANOVALCEV IN POROČANJA; SPREMLJANJA...

. Operadores de máquinas para fabricar productos de material plásticoPLASTILEC IN OBDELOVALEC POLIMEROV - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV ZA PROIZVODNJO PLASTIČNIH IZDELKOV, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO V MODELARNI PRI PRIPRAVI KALUPOV IN VMESNIH DELOV (ZAHTEVANE DELOVNE IZKUŠNJE V AVTOLIČARSKI DELAVNICI, BRUŠENJE, KITANJE, LAKIRANJE, ....) , ORGANIZIRNAOST,...

. Operarios en cemento armado, enfoscadores y afinesUKRIVLJEVALEC ŽELEZA - M/Ž. ŽELEZOKRIVEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UKRIVLJEVANJE ŽELEZA, BRANJE NAČRTOV IN UKRIVLJEVANJE ŽELEZA PO NAČRTU, DRUGA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA., K prijavi vabimo kandidate z dotičnimi izkušnjami. , večizmensko

. Pintores y empapeladoresSLIKOPLESKAR - M/Ž. SLIKOPLESKAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE SLIKOPLESKARSKIH DEL V PREDORU, OZNAČEVANJE IN NANAŠANJE ZAŠČITE NA GRADBENI MATERIAL,  IZVAJANJE PRAVOČASNO OPRAVLJENIH DEL PO PLANU DELA,  SKRB ZA NEMOTEN PROCES DELA, DRUGA DELA PO NAVODILU...

. Operadores de máquinas de movimiento de tierras y afinesBAGERIST - M/Ž. UPRAVLJAVEC BAGRA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZEMELJSKIH DEL, KOPANJE IN NALAGANJE MATERIALA, IZVAJANJE GRADBENIH DEL V PREDORU,  IZVAJAJNE PRAVOČASNO OPRAVLJENIH DEL PO PLANU DELA,  SKRB ZA NEMOTEN PROCES DELA, DRUGA DELA PO NAVODILU NADREJENEGA.,...

. AlbañilesZIDAR - M/Ž. ZIDAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE OSNOVNIH GRADBENIH DEL, IZVAJANJE ZIDARSKIH DEL V PREDORU, IZVAJANJE PRAVOČASNO OPRAVLJENIH DEL PO PLANU DELA,  SKRB ZA NEMOTEN PROCES DELA, DRUGA DELA PO NAVODILU NADREJENEGA., K prijavi vabimo kandidate...

. Trabajadores de los cuidados personales en institucionesBOLNIČAR-NEGOVALEC IV - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJA ZDRAVSTVENO NEGO IN ZAHTEVNO OSKRBO STANOVALCEV, POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV, TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV, OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV...

. Carniceros, pescaderos y afinesMESAR - LJUBLJANA - M/Ž. MESAR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PRODAJO MESA IN MESNIH IZDELKOV, - RAZKOSAVANJE MESA IN PRIPRAVO MESNIH IZDELKOV ZA PRODAJO, - SVETOVANJE KUPCEM IN SEZNANJANJE Z NOVOSTMI, - VZDRŽEVANJE SANITARNE IN HIGIENSKE NEOPOREČNOSTI BLAGA IN PROSTOROV, - NADZOROVANJE...

. Conductores de camiones pesadosVOZNIK C KATEGORIJE - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA V DOMAČEM PROMETU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VOŽNJA PO GRADBIŠČU, PREVOZ MATERIALA, OPRAVLJANJE DNEVNIH OPRAVIL, SKRB ZA VOZILO, DRUGA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA., K prijavi vabimo kandidate z dotičnimi izkušnjami. , večizmensko

. Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería no clasificados bajo otros epígrafesASISTENT TEHNIČNEGA SERVISA NA GORENJSKEM - M/Ž. TEHNIKI TEHNIČNO-TEHNOLOŠKIH STROK, D. N., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DNEVNA KOORDINACIJA TEKOČIH VZDRŽEVALNIH DEL GLEDE NA PLAN IN TEKOČE POTREBE PO VZDRŽEVALNIH DELIH NA STROJIH IN NAPRAVAH DRUŽBE S PRIPRAVO EVIDENC IN POROČIL O VZDRŽEVALNIH...

. Perforadores y sondistas de pozos y afinesVRTANJE-VRTALNI STROJ V TUNELU - M/Ž. UPRAVLJAVCI GEOVRTALNIH STROJEV IN NAPRAV IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE VRTALNEGA STROJA V TUNELU,  DELO PO NAČRTU,  SKRB ZA NEMOTEN PROCES DELA,  SKRB ZA UREJENOST IN VZDRŽEVANJE STROJA, DRUGA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA., K prijavi...

. Fontaneros e instaladores de tuberíasVODOVODAR - M/Ž. MONTERJI IN SERVISERJI VODOVODNIH, PLINSKIH INŠTALACIJ IN NAPRAV IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, REZANJE, KRIVLJENJE, RAVNANJE, SPAJANJE IN OBLIKOVANJE CEVI, ZAŠČITA OZIROMA IZOLACIJA CEVOVODOV, IZVAJANJE DRUGIH DEL NA PODROČJU VODOVODNIH INŠTALACIJ,...

. Supervisores de la construcciónDELOVODJA V PREDORU - M/Ž. DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE EKIPE V PREDORU,  VODENJE VOZNIKOV STROJNE MEHANIZACIJE,  SKRB ZA DOVOZ IN DOSTAVO MATERIALOV PO GRADBIŠČU,  SODELOVANJE Z GEODETI IN GRADBENI INŽENIRJI,  PREVERJANJE IN IZVAJANJE DEL...

. Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA UPORABNIKOV, NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE PRIPOMOČKOV - VODENJE DOKUMENTACIJE - ZDRAVSTVENA...

. Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA STANOVALCEV, NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA  IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE  PRIPOMOČKOV,VODENJE DOKUMENTACIJE, IZVAJANJE...

. Trabajadores de los cuidados personales a domicilioOSEBNI ASISTENT HENDIKEPIRANE OSEBE - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI OSEBNI NEGI IN GOSPODINJSKIH OPRAVILIH, SPREMSTVO, DRUGA FIZIČNA POMOČ, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI, SMISEL ZA DELO Z LJUDMI, ZANESLJIVOST, TOČNOST, MOŽNOST OPRAVLJANJA DELA...

. Supervisores de la construcciónDELOVODJA - M/Ž. DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE EKIPE,  VODENJE VOZNIKOV STROJNE MEHANIZACIJE,  SKRB ZA DOVOZ IN DOSTAVO MATERIALOV PO GRADBIŠČU,   SODELOVANJE Z GEODETI IN GRADBENI INŽENIRJI,  PREVERJANJE IN IZVAJANJE DEL PO GRADBENI...

. Trabajadores de los cuidados personales a domicilioGOSPODINJEC/-A OSKRBOVALEC/-KA (F024004) - M/Ž. OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. nadomeščanje odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN SPREMLJANJE STORITEV OSKRBE STANOVALCEV; SODELOVANJE IN POMOČ PRI IZVAJANJU ZDRAVSTVENO NEGOVALNIH STORITEV ZA STANOVALCE; VZDRŽEVANJE...

. Supervisores de la construcciónSKUPINOVODJA V PREDORU - M/Ž. DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE EKIPE V PREDORU,  VODENJE VOZNIKOV STROJNE MEHANIZACIJE, SKRB ZA DOVOZ IN DOSTAVO MATERIALOV PO GRADBIŠČU, SODELOVANJE Z GEODETI IN GRADBENI INŽENIRJI, PREVERJANJE IN IZVAJANJE DEL PO GRADBENIH...

. Trabajadores de los cuidados personales en institucionesBOLNIČAR NEGOVALEC - PRIPRAVNIK - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZAHTEVNI ZDRAVSTVENI NEGI (III, IV) IN IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠE OSKRBE STANOVALCEV (III, IV), POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV, TRANSFER ZDRAVSTVENEGA...

. Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. daljše nadomeščanje, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN EVALVACIJA ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA UPORABNIKOV, NUDENJE PRVE POMOČI PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE MEDIKAMENTOZNE TERAPIJE, VZDRŽEVANJE...

Más ofertas: << · 3 · < · 5 · > · 7 · 9 · 13 · 22 · 40 · 75 · >>