Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,462 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 45

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioSOCIALNI OSKRBOVALEC II NA ENOTI SEVNICA - M/Ž. SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo , Določen čas, 8 mesecev, polni delovni čas, 40, ZAGOTAVLJANJE GOSPODINJSKE POMOČI IN POMOČI PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE IN GIBANJA TER POMOČ PRI OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI INDIVIDUALNIH NAČRTOV POMOČI, SPREMLJANJE SPREMEMB...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, TRANSPORT BLAGA Z VILIČARJEM, PRIPRAVA IN IZDELAVA BLAGA ZA ODPREMO, PREVZEM BLAGA IN RAZPOREJANJE BLAGA, SKRB ZA UREJENOST SKLADIŠČA IN STROJNEGA PARKA, SKRB ZA USTREZNO DOKUMENTACIJO., ,

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaPROIZVODNA DELA - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE MANJ ZAHTEVNIH DEL S PODROČJA KOVINARSTVA IN STROJNIŠTVA, IZDELAVA IN SESTAVA MANJ ZAHTEVNIH ELEMENTOV IN SESTAVNIH DELOV. KONTROLA IZDELKOV., , dopoldan

. contableSTROKOVNI DELAVEC - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, STROKOVNA DELA V SEKTORJU RAČUNOVODSTVO - KONTIRANJE IN KNJIŽENJE RAČUNOV V POMOŽNE KNJIGE IN GLAVNO KNJIGO, SKENIRANJE IN VNAŠANJE FAKTUR V PROGRAM, USKLAJEVANJE KONTOV GLAVNE KNJIGE IN POZNAVANJE DDV, USKLAJEVANJE ODPRTIH ...

. administrativo contable/administrativa contableKNJIGOVODJA V - M/Ž. KNJIGOVODJA, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, POMOČ V RAČUNOVODSTVU, spričevalo o končani izobrazbi, potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb (Ministrstvo za pravosodje), potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku (sodišče), izpis zavarovanj iz ZPIZ-a, zd...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaE037011 DIPL. MEDICINSKA SESTRA DISPANZERSKA DEJAVNOST - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. VRNITVE ODSOTNEGA JAVNEGA USLUŽENCA NAZAJ NA DELO, polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, -VODENJE NEGOVALNEGA TIMA IN SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU PRI IZVAJ...

. ingeniero eléctrico/ingeniera eléctricaPROJEKTANT ELEKTRO DOKUMENTACIJE NA PODROČJU STROJEGRADNJE - M/Ž. INŽENIR ELEKTROTEHNIKE, PROJEKTANT, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ELEKTRO PROJEKTANT NA PODROČJU AVTOMATIZACIJE INDUSTRIJSKIH PROCESOV -  PROJEKTIRANJE ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ V STROJEGRADNJI / AVTOMATIZACIJI, IZDELAVA NAČRTOV IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE,  PROJEKTIRANJE V EPLAN ORO...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG SREDNJE MEDICINSKE SESTRE V AMBULANTI DRUŽINSKE MEDICINE, k vlogi je potrebno priložiti kratek življenjepis, potrdilo o izobrazbi in opravljenem strokovnem izpit...

. cocinero/cocineraKUHAR V ČRNOMLJU - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNA PRIPRAVA HLADNIH IN TOPLIH OBROKOV, VODENJE IN POZNAVANJE DOKUMENTACIJE HACCP, ORGANIZIRANJE DELA SODELAVCEV, KUHARSKIH POMOČNIKOV., DELO V DVEH IZMENAH. PRIČAKUJEMO: USTREZNA IZOBRAZBA: KUHAR ALI DIET...

. cocinero/cocineraKUHAR V - M/Ž. KUHAR, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2022, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN KUHANJE HRANE PO JEDILNIKU, KUHANJE IN PRIPRAVLJANJE POSAMEZNE DIETNE OBROKE, SVETUJE IN POMAGA KUHINJSKEMU POMOČNIKU PRI PRIPRAVI ŽIVIL,  SPREJEMANJE IN SHRANJEVANJE ŽIVIL, DOLOČANJE TEHNOLOGIJE PRIPRAVE H...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E037018) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KK ODDELEK ZA OTROŠKO KIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. vrnitve začasno odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA - ORGANI...

. engrasador/engrasadoraSTROJNI VZDRŽEVALEC - M/Ž. VZDRŽEVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE STROJNIH IN ELEKTRO SKLOPOV STROJEV IN NAPRAV ZA PRIMARNO PREDELAVO LESA, Zaželjene izkušnje na področju vzdrževanja hidravlike in pnevmatike. Delo v t...

. asesor jurídico/asesora jurídicaPRAVNIK - M/Ž. PRAVNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE OPERATIVNIH NALOG NA PRAVNEM PODROČJU V SKLADU Z AKTI DRUŽBE IN PREDPISI PRAVNO SVETOVANJE V OKVIRU DRUŽBE IN SKRB ZA IZVAJANJE PREDPISOV TER ZAKONITOST POSLOVANJA IZDELAVA POGODB, SPORAZUMOV, INTERNIH AKTOV...

. camarero/camareraNATAKAR - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 7 mesecev, polni delovni čas, 40, POSTREŽBA HRANE IN PIJAČE, AKTIVNA PRODAJA PONUDBE RESTAVRACIJE IN KAVARNE, UREDITEV KAVARNE, RESTAVRACIJE IN OMIZIJ, PRIPRAVA DROBNEGA INVENTARJA IN OPREME, DNEVNO SEZNANJANJE S PONUDBO, SPREJEM GOSTOV IN NARO...

. consultor empresarial/consultora empresarialPODROČNI SVETOVALEC I - M/Ž. SVETOVALEC ZA POSLOVANJE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVI IN SKRBI ZA IZVEDBO PODROBNEGA NAČRTA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA, PRIREDITEV IN DOGODKOV ZAVODA, ODGOVARJA ZA ZAKONITOST IN STROKOVNOST DELA ZAVODA NA PODROČJU SVOJEGA DELOVANJA, PRIPRAVLJA STROK...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI E037026,KIRURŠKA KLINIKA, KO ZA KIRURŠKE OKUŽBE - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V SPECIALISTIČNI AMBULANTI,  ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRB...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioSOCIALNI OSKRBOVALEC II - M/Ž. SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev oz. vrnitve dolgotrajno odsotnih delavk, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI TEMELJNIH DNEVNIH OPRAVILIH, GOSPODINJSKA POMOČ: PRIPRAVA ENEGA OBROKA HRANE, NABAVA ŽIVIL, POMIVANJE POSODE, OSNOVNO VZDRŽEVANJE SPALNEGA PROSTO...

DELAVCI V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI PRIPRAVI MATERIALA ZA PROIZVODNI PROCES (TEHTANJE), SESTAVLJANJE IN RAZSTAVLJANJE KALUPOV ORODIJ ZA PROIZVODNJO PLASTIČNIH IZDELKOV, ODJEMANJE PLASTIČNIH PROIZ...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI I, II (E037019), ZA POTREBE KIRURŠKE KLINIKE, KLINIČNI ODDELEK ZA OTROŠKO KIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI V PROSTORIH-ENOTAH, POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN V...

. técnico reparador de electrónica de consumo/técnica reparadora de electrónica de consumoSERVISER/SERVIS IN VZDRŽEVANJE - M/Ž. SERVISER ELEKTRONSKIH NAPRAV IN OPREME, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, Servis in vzdrževanje strojev in strojne opreme v živilski panogi. Področje dela: Slovenija in  Hrvaška., izobrazba: srednja, višja, visoka - smer finomehanik, mehatronik; znanje tujih  je...

. ingeniero técnico civil/ingeniera técnica civilTEHNIK ZA GRADBENIŠTVO - M/Ž. TEHNIK ZA GRADBENIŠTVO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI VODENJU IN ORGANIZACIJI DEL NA GRADBIŠČU, PRIPRAVA POPISOV DEL, IZMER IN PREDRAČUNOV, KONTROLA IN OBRAČUN IZVEDENIH DEL, SODELOVANJE PRI PROJEKTIRANJU, TEHNOLOŠKA PRIPRAVA DELA, LABORATOR...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI, KIRURŠKA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK ZA KIRURŠKE OKUŽBE - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V NEGOVALNI ENOTI TER NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA -ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZ...

UPRAVLJALEC ROBILNEGA STROJA - M/Ž. UPRAVLJAVCI PROCESNIH STROJEV IN NAPRAV ZA PREDELAVO LESA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE ROBILNEGA STROJA, ROBLJENJE ŽAGARSKEGA LESA, SORTIRANJE STRANSKIH ŽAGARSKIH PROIZVODOV PO KVALITETI IN DIMENZIJAH, UPRAVLJANJE PROFILNEGA SKOBELJNIKA, IZVA...

. cerrajero/cerrajeraKLJUČAVNIČAR NA STROJU - M/Ž. STROJNI KLJUČAVNIČAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO V ODDELKU STROJNE OBDELAVE. OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH KLJUČAVNIČARSKIH DEL. OBLIKOVANJE MATERIALA. DELO SE IZVAJA NA STROJIH ZA RAZREZ PLOČEVINE, "ŠTANCAH", UPOGIBNIH STOJIH, CNC STROJIH, LASARJU, PREBIJALN...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI E035012, KIRURŠKA KLINIKA, KO ZA KIRURGIJO SRCA IN OŽILJA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. za čas nadomeščanja začasno odsotne delavke, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI NEGI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA, - IZVAJANJ...

. operador en instalaciones de producción de energía/operadora en instalaciones de producción de energíaJ015007 ENERGETIK V - M/Ž. UPRAVLJAVEC ENERGETSKIH NAPRAV, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE VZDRŽEVALNIH IN ZAHTEVNIH DEL NA ENERGETSKIH POSTROJENJIH IN NAPRAVAH. DELO NA PODROČJU UPRAVLJANJA TRANSFORMATORSKIH, GENERATORSKIH TER SREDNJENAPETOSTNIH POSTAJ. SODE...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI, E037026, KIRURŠKA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK ZA KIRURŠKE OKUŽBE, AMBULANTA ZA KIRURŠKE OKUŽBE - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V SPECIALISTIČNI AMBULANTI -ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PR...

. empleado administrativo/empleada administrativaADMINISTRATOR V - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, POMOČ V RAČUNOVODSTVU, spričevalo o končani izobrazbi, potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb (Ministrstvo za pravosodje), potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku (sodišče), izpis zavarovanj iz ZPIZ-a, zd...

. personal directivo de la administración públicaVIŠJI SVETOVALEC ZA ŠOLSTVO IN OTROŠKO VARSTVO - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJA NALOGE S PODROČJA ŠOLSTVA IN OTROŠKEGA VARSTVA, SODELUJE PRI PRIPRAVI PRORAČUNSKIH AKTOV IN POROČIL, PRIPRAVLJA  DOK. RAZPISOV ZA DODELITEV PRORAČ. SR...

FARMACEVT III - M/Ž. FARMACEVTI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. z možnostjo podaljšanja, polni delovni čas, 40, IZDAJANJE ZDRAVIL IN SVETOVANJE, PRIPRAVLJANJE IN IZDAJANJE MAGISTRALNIH ZDRAVIL, IZDAJANJE MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV IN OSTALEGA BLAGA, IZVAJANJE STORITEV FARMACEVTSKE OBRAVNAVE ..., Strok...

Más ofertas: << · 23 · 34 · 39 · 42 · 43 · < · 45 · > · 48 · 51 · 58 · 71 · 97 · >>