Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,677 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 45

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. ferrallistaMONTER KOVINSKIH KONSTRUKCIJ IN STEKEL - M/Ž. MONTER KOVINSKIH KONSTRUKCIJ, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, MONTAŽA KOVINSKIH PROFILOV IN STEKEL (STEKLENE STENE, STEKLENE OGRAJE, TUŠ KABINE IPD.). DELO JE PRETEŽNO TERENSKO., ZAŽELJENE DELOVNE IZKUŠNJE IZ STEKLARSTVA ALI SESTAVE ALU PROFILOV, NI PA POGOJ. ...

. mecánico de vehículos/mecánica de vehículosMEHANIK 2 - M/Ž. AVTOSERVISER, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE AVTOMEHANIČNIH IN AVTOELEKTRIČARSKIH OPRAVIL V DELAVNICI, IZVAJANJE TESTIRANJ V DELAVNICI, OBČASNO IZVAJANJE VARNE, PRAVOČASNE IN KAKOVOSTNE POMOČI NA CESTI IN VLEKE, IZVAJANJE DRUGIH OPRAVIL SKLADNO Z USPOS...

. engrasador/engrasadoraSTROJNIK - M/Ž. VZDRŽEVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo , Določen čas, 2 meseca, polni delovni čas, 40, ODGOVORNI BOSTE ZA OPRAVLJANJE NALOG STROJNIKA (STROJNA DELA), UPRAVLJANJE IN NADZOROVANJE STROJEV, IZDELOVANJE IZDELKOV, NASTAVLJANJE PARAMETROV, ODGOVORNOST ZA KOLIČINO IN K...

. odontólogo/odontólogaZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO - M/Ž. ZOBOZDRAVNIK, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE, UGOTAVLJANJE IN ZDRAVLJENJE BOLEZNI ZOB, OBZOBNIH TKIV IN USTNE VOTLINE,KONZERVATIVNO ENDODONTSKO ZDRAVLJENJE, FIKSNA IN SNEMNA PROTETIKA, ZOBNA IN ČELJUSTNA ORTOPEDIJA TER IZVAJANJE MANJŠIH KIRURŠKIH POSEGO...

. farmacéutico/farmacéuticaFARMACEVT - M/Ž. LEKARNAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, NABAVLJA IN IZDAJA ZDRAVILA ZA UPORABO V HUMANI IN VETERINARSKI MEDICINI, KI SE IZDAJAJO NA RECEPT IN BREZ RECEPTA, MEDICINSKE PRIPOMOČKE IN DRUGO BLAGO. SODELUJE V PROCESU ZDRAVLJENJA. EVIDENTIRA FARMACEVTSKE INT...

. director financiero/directora financieraVODJA FINANČNO - RAČUNOVODSKE SLUŽBE VII/2 – (ŠIFRA DM: J017916) - M/Ž. FINANČNI MENEDŽER, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -ORGANIZIRANJE, RAZPOREJANJE IN VODENJE DELA NA PODROČJU FINANČNO-RAČUNOVODSKEGA POSLOVANJA, -PRIPRAVA DOKUMENTOV DELOVNEGA PODROČJA (KONTNI NAČRT, FINANČNI NAČRT, URESNIČEVANJE FINANČNEGA NAČRTA, SODELOVANJE PR...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas  oz. nadomeščanje, polni delovni čas, 40, ZDRAVSTVENA NEGA UPORABNIKA, POMOČ PRI IZVAJANJU ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTI, SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA, SPREMSTVO UPORABNIKOV, NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA NA DIAGNOSTI...

. empleado administrativo/empleada administrativaADMINISTRATIVNI REFERENT - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OBDELAVA POVPRAŠEVANJ TER FAKTURIRANJE, SPREJEMANJE KLICEV STRANK, OPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH DEL, ARHIVIRANJE DOKUMENTOV, SKRB ZA REDNO OBVEŠČANJE STRANK, POŠILJANJE E-NOVIC, VODENJE EVIDENC, VNOS PODATKOV, OSTALA...

. orientador educativo/orientadora educativaSVETOVALNI DELAVEC - M/Ž. SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev oz. 31. 8. 2023, polni delovni čas, 40, SODELUJE Z UČITELJI, PEDAGOŠKIM ZBOROM IN VODSTVOM ZAVODA, SODELUJE NA DELOVNIH, PEDAGOŠKIH, REDOVALNIH, PROBLEMSKIH IN ODDELČNIH KONFERENCAH, OBLIKUJE IN PREDSTAVLJA ANALIZE...

. electricistaODGOVORNI ELEKTRIČAR - M/Ž. ELEKTRIČAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZAGOTAVLJA NEMOTENO DELO ELEKTRIČNIH POSTROJENJ CELOTNE PROIZVODNJE  IN NJIH REDNO VZDRŽEVANJE, SKRBI ZA ZALOGE ELEKTROMATERIALA, IZVAJA MODIFIKACIJE NA STROJIH V DOGOVORU IN PO NAVODILIH NADREJENEGA VODJE, IZVAJA ...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaE037042 DIPL.MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, -VODENJE NEGOVALNEGA TIMA IN SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU PRI IZVAJANJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, -UPRAVLJANJE Z ...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR NEGOVALEC I - NEGA III IN IV - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPAZOVANJE IN PREPOZNAVANJE POTREB TER SPREMEMB PRI STAROSTNIKIH, ODGOVORNO OBVEŠČANJE ZDRAVSTVENIH IN SOCIALNIH DELAVCEV, MERJENJE VITALNIH FUNKCIJ STAROSTNIKOV, POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE ...

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC ŠKOFJA LOKA - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 30, OMOGOČANJE PRIJETNIH IN ENOSTAVNIH NAKUPOV KUPCEM, DOSLEDNO OPRAVLJANJE DELA V SKLADU S PRODAJNIMI NAČELI, ZALAGANJE POLIC S PREHRAMBNIMI IN NEPREHRAMBNIMI IZDELKI, PRIPRAVA, PEKA IN ZLAGANJE PEKOVSKIH IZDELKOV, ZAGO...

. comisario de exposiciones/comisaria de exposicionesKUSTOS G027012 - M/Ž. KUSTOS, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIDOBIVANJE GRADIVA IN SISTEMATIČNO DOPOLNJEVANJE ZBIRK V SKLADU Z ZBIRALNO POLITIKO (EVIDENTIRA IN DOKUMENTIRA GRADIVA NA TERENU, SODELUJE PRI IZDELAVI STRATEGIJE RAZVOJA ZBIRK IN POLITIKE PRIDOBIVANJA PREDMETOV. MUZ...

. ayudante de cocinaDELILEC HRANE- BLAGAJNIK, LJUBLJANA – MOSTE - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, – DELJENJE HRANE V RESTAVRACIJI IN DELO NA BLAGAJNI, – PRIPRAVA SESTAVIN ZA KUHANJE – OPRAVLJANJE KUHARSKIH DEL PO NAVODILIH – POMOČ PRI DISTRIBUCIJI HRANE – POMIVANJE IN ČIŠČENJE KUHINJE IN RESTAV...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC II - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas  oz. do prihoda delavke nazaj na delovno mesto, polni delovni čas, 40, DNEVNO ČISTI IN VZDRŽUJE HIGIENO V DELOVNIH PROSTORIH (TLA, STENE, POLICE, VRATA, GRELNA TELESA, STEKLENE POVRŠINE, UMIVALNIKI, KADI, ŠKOLJKE, STOLI, MIZE, SVETILA, ZAVESE…)....

. técnico en laboratorio clínico y biomédico/técnica en laboratorio clínico y biomédicoLABORATORIJSKI TEHNIK - FLEBOTOMIST (E045021) - KIKKB, UKC LJUBLJANA - M/Ž. LABORATORIJSKI TEHNIK ZA BIOMEDICINO, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - ZBIRANJE, EVIDENTIRANJE, SORTIRANJE, RAZPOREJANJE, ARHIVIRANJE IN ODSTRANJEVANJE BIOLOŠKEGA MATERIALA TER PRIPRAVA MATERIALA IN VZORCEV ZA ANALIZO PO USTREZNIH NAVODILIH, - IZVAJANJE ODVZEMOV KRV...

. ayudante de recursos humanosSAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1 (J017100) V KADROVSKI SLUŽBI - M/Ž. KADROVSKI REFERENT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PODROBEN OPIS DEL IN NALOG GLEDE NA PODROČJE DELA: PRIPRAVA PODATKOV ZA OBRAČUN PLAČ ZAPOSLENIH (OBRAČUN DELOVNIH UR IN DRUGIH DODATKOV), POMOČ PRI PRIPRAVI AVTORSKIH IN PODJEMNIH POGODB, PRIPRAVA PODATKO...

MUZEJSKI INFORMATOR VI - M/Ž. STROKOVNI SODELAVCI V GALERIJAH, MUZEJIH IN KNJIŽNICAH, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO Z OBISKOVALCI, SKRB ZA MUZEJSKO TRGOVINO, NADZOR NAD STANJEM ZALOG, DELO Z BLAGAJNO, INFORMIRANJE, OSTALO, POZNAVANJE VASCO PROGRAMOV, IZKUŠNJE Z VODENJEM TRGOVINE, dopoldan

. fisioterapeutaVODJA FIZIOTERAPEVTOV IN DELOVNIH TERAPEVTOV NA INŠTITUTU ZA MEDICINSKO REHABILITACIJO, SISTEMIZIRANO DELOVNO MESTO: VODJA III, ŠIFRA DM: E047960 - M/Ž. FIZIOTERAPEVT, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE, ORGANIZIRANJE IN NADZOROVANJE DELA FIZIOTERAPEVTOV IN DELONIH TERAPEVTOV V REHABLITACIJSKIH ENOTAH IN V AMBULANTNI REHABLITACIJI, PRIPRAVLJANJE PLANOV DELA TER ORGANIZIRANJE FIZIOTERAPIJE IN DELOVNE TARAPIJE, OR...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI (E035037) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, KO ZA NEONATOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V NEGOVALNI ENOTI -IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTIČNO-TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV -SPREMLJANJE PACI...

. ingeniero mecánico/ingeniera mecánicaRAZVOJNIK ZA PROTOTIPIRANJE MIKROOPTIČNIH SISTEMOV - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI RAZVOJU KOMPAKTNIH MIKROSKOPOV, PROTOTIPIRANJE S 3D TISKOM IN LITOGRAFIJO, DELO V OPTIČNEM LABORATORIJU , TESTIRANJE LASTNOSTI PROTOTIPOV, NAČRTOVANJE OPTIČNIH PRENOSNIH FUNKCIJ, NAČRTOV...

. instructor de autoescuela/instructora de autoescuelaUČITELJ VOŽNJE ZA A IN B KATEGORIJO - M/Ž. UČITELJ VOŽNJE, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRAKTIČNO POUČEVANJE KANDIDATOV ZA VOZNIKE MOTRONIH VOZIL, Usposobljenost za učitelja vožnje za A in B kategorijo, nekaznovanost, veljavno vozniško dovoljenje za A in B kategorijo najmanj 5 let. Nudimo možnost sofinancir...

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC KAMNIK - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 30, OMOGOČANJE PRIJETNIH IN ENOSTAVNIH NAKUPOV KUPCEM, DOSLEDNO OPRAVLJANJE DELA V SKLADU S PRODAJNIMI NAČELI, ZALAGANJE POLIC S PREHRAMBNIMI IN NEPREHRAMBNIMI IZDELKI, PRIPRAVA, PEKA IN ZLAGANJE PEKOVSKIH IZDELKOV, ZAGO...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA NA TRIAŽI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO SREDNJE MEDICINSKE SESTRE V AMBULANTAH DRUŽINSKE MEDICINE  V OE SPLOŠNA MEDICINA IN PO POTREBI TUDI V OE DISPANZERSKE DEJAVNOSTI, opravljeno pripravništvo in strokovni izpit za pokl...

. técnico en laboratorio clínico y biomédico/técnica en laboratorio clínico y biomédicoLABORATORIJSKI TEHNIK III (E045007) - KIKKB, UKC LJUBLJANA - M/Ž. LABORATORIJSKI TEHNIK ZA BIOMEDICINO, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - ZBIRANJE, EVIDENTIRANJE, SORTIRANJE, RAZPOREJANJE, ARHIVIRANJE IN ODSTRANJEVANJE BIOLOŠKEGA MATERIALA TER PRIPRAVA MATERIALA IN VZORCEV ZA ANALIZO PO USTREZNIH NAVODILIH - IZVAJANJE OSNOVNIH LAB...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI (UC) (E037049) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA INTERNA KLINIKA, IPP - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV/POŠKODOVANCEV URGENTNI DEJAVNOSTI URGENTNEGA CENTRA, - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAV...

. vendedor/vendedoraPRODAJA/SVETOVANJE V HIŠI DARIL KRANJ - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SKRB ZA STRANKE, SVETOVANJE IN POMOČ PRI NAKUPU, UREJENOST TRGOVINE, SMISEL ZA ESTETIKO, ROČNE SPRETNOSTI,   ZNANJE RAČUNALNIŠKE OSNOVE, KOMUNIKATIVNOST, SKRB ZA DOBRO VZDUŠJE V KOLEKTIVU. ZAKAJ HIŠA DARIL? (PR...

. técnico en bioquímica/técnica en bioquímicaLABORATORIJSKI TEHNIK I - KIKKB, ZA POTREBE UKC LJUBLJANA - M/Ž. LABORATORIJSKI TEHNIK BIOKEMIJE, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - ZBIRANJE, EVIDENTIRANJE, SORTIRANJE, RAZPOREJANJE, ARHIVIRANJE IN ODSTRANJEVANJE BIOLOŠKEGA MATERIALA TER PRIPRAVA MATERIALA IN VZORCEV ZA ANALIZO PO USTREZNIH NAVODILIH,- SAMOSTOJNO IZVAJANJE OSN...

. ingeniero eléctrico/ingeniera eléctricaSAMOSTOJNI SVETOVALEC ZA ENERGIJO I - INŽENIR ZA PODROČJE REGULIRANJA ELEKTROOMREŽIJ - M/Ž. INŽENIR ELEKTROTEHNIKE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH NALOG, PRIPRAVA STROKOVNIH PODLAG ZA NAJZAHTEVNEJŠE ODLOČITVE SODELOVANJE V NAJZAHTEVNEJŠIH PROJEKTNIH SKUPINAH IZDELAVA ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, POROČIL, ANALIZ, INFORMACI...

Más ofertas: << · 23 · 34 · 39 · 42 · 43 · < · 45 · > · 48 · 51 · 58 · 72 · 100 · >>