Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,401 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 39

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

FINANČNO RAČUNOVODSKI DELAVEC - M/Ž. KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece oz. nadomeščanje bolniške odsotnosti, polni delovni čas, 40, VODI BLAGOVNO MATERIALNO  KNJIGOVODSTVO ZAVODA IN UREJA OZ. AŽURIRA ŠIFRANTE MATERIALNEGA KNJIGOVODSTVA, PREVZEM MATERIALA V SKLADIŠČU IN TAJNIŠTVU...

RAČUNOVODJA / RAČUNOVODKINJA - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - DELA NA PODROČJU NAČRTOVANJA, ANALIZIRANJA IN INFORMIRANJA (PRIPRAVA PODLAG ZA NAČRTOVANJE, SPREMLJANJE IN ANALIZA REZULTATOV POSLOVANJA, PRIPRAVA LETNIH POROČIL IN INFORMACIJ ZA NOTR...

KONTROLOR PCT POGOJEV - M/Ž. POKLICI ZA VAROVANJE OSEB IN PREMOŽENJA, D. N., poskusno delo , Določen čas  oz. 2 meseca oz po dogovoru, polni delovni čas, 40, PREVERJANJE IN KONTROLA POGOJEV PCT PRED TRGOVSKIM CENTROM, Iščemo 2 osebi za preverjanje pct pogojev pred trgovskim centrom Celje Planet , dvoizmensko

PRIPRAVLJALEC IN PRODAJALEC HITRE HRANE - M/Ž. PRIPRAVLJAVCI HITRE HRANE, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN PRODAJA AZIJSKE HRANE, DEL ZADOLŽITEV JE TUDI SKRB ZA ČISTO DELOVNO OKOLJE. , ZAŽELENO JE, DA IMA KANDIDAT IZKUŠNJE S STREŽBO ZA STREŽNIM PULTOM., dvoizmensko

. personal directivo de la administración públicaSTROKOVNI SODELAVEC VII/1 (ŠIFRA DM 513) V INŠPEKTORATU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, V SLUŽBI ZA SKUPNE IN PRAVNE ZADEVE, ZA NEDOLOČEN ČAS S POLNIM DELOVNIM ČASOM - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE PRAVOČASNEGA REDNEGA IN IZREDNEGA VZDRŽEVANJA  IN VODENJE EVIDENC VOZNEGA PARKA IZDELAVA MESEČNIH POROČIL O PORABI GORIVA NA ...

OSEBNI ASISTENT HENDIKEPIRANE OSEBE, DELOVNO MESTO V LJUBLJANI - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI OSEBNI NEGI IN GOSPODINJSKIH OPRAVILIH, SPREMSTVO, VSAKDANJA FIZIČNA POMOČ., POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI, SMISEL ZA DELO Z LJUDMI, ZANESLJIVOST, TOČNOST, MOŽNOST OPRAVLJANJA DELA Z ...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesE035009 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO - SODELOVANJE V TIMU ZDRAVNIKA PRI IZVAJANJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI - IZVAJANJE DELNIH AKTIVNOSTI NA...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. 31.12.2021, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA, NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE VZGOJNEGA DELA, DELO S STARŠI TER SODELOVANJE PRI ORGANIZACIJI ŽIVLJENJA V VRTCU., Nadomeščanje bolniške odsotnosti. ,

. analista de riesgos financierosANALITIK - KREDITNE ANALIZE - M/Ž. KREDITNI ANALITIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZBIRANJE IN ANALIZIRANJE PODATKOV O RAZLIČNIH VIDIKIH DELOVANJA TRGOV, STRANK IN BANK  (USPEŠNOST, EKONOMIČNOST, DONOS, TVEGANJE, POTROŠNIŠKO OBNAŠANJE…) IN IZDELAVA PREDLOGOV ZA ODLOČANJE. OPIS DEL IN NALOG:...

SODELAVEC/-KA ZA KMETIJSKO EKOLOGIJO - M/Ž. STROKOVNJAKI V KMETIJSTVU, GOZDARSTVU IN RIBIŠTVU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NA KMETIJSKEM INŠTITUTU SLOVENIJE ZAPOSLIMO VISOKO MOTIVIRANEGA IN KOMUNIKATIVNEGA BIOLOGA(INJO) ZA RAZISKOVALNO DELO NA PODROČJU KMETIJSKE EKOLOGIJE IN ZA DELO NA MEDNA...

. vendedor especializado en ordenadores y periféricos/vendedora especializada en ordenadores y periféricosPRODAJALEC RAČUNALNIŠKE OPREME - M/Ž. PRODAJALEC RAČUNALNIŠKE OPREME V TRGOVINI NA DROBNO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAPREDNO POZNAVANJE RAČUNALNIŠKIH IN INFORMACIJSKIH SISTEMOV IN PRODAJNIH PROCESOV, KOMUNIKATIVNOST, POZNAVANJE DELA Z RAČUNALNIKOM WINDOWS OKOLJE, MICROSOFT   OFFICE, VOZNIŠKO...

. director de restaurante/directora de restauranteVODJA IZMENE V KRANJU - M/Ž. VODJA V GOSTINSTVU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, AKTIVNA IN PRIJAZNA POSTREŽBA GOSTOV, SKRB ZA VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE, SKRB ZA PRAVILNO IN TEKOČE BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE, ZAGOTAVLJANJE HIGIENSKIH IN OSTALIH GOSTINSKIH STANDARDO, PRIČAKUJEMO: Urejenost...

OSKRBOVALEC (OSEBNI ASISTENT) - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, skrajšan delovni čas, 30, POMOČ INVALIDOM PRI NASLEDNJIH OPRAVILIH: OSEBNA NEGA, GOSPODINJSKA POMOČ, SPREMSTVO PRI DNEVNIH AKTIVNOSTIH., Delo poteka v LJUBLJANI. V prijavi navedite številko oglasa...

. trabajador social para el ámbito gerontológico/trabajadora social para el ámbito gerontológicoSOCIALNI DELAVEC- PRIPRAVNIK - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC ZA DELO S STAREJŠIMI OBČANI, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, UVAJALNI IN INFORMATIVNI STIKI PRED SPREJEMOM S KANDIDATI, NJIHOVIMI SVOJCI IN DRUGIMI VLADNIMI IN NEVLADNIMI ORGANIZACIJAMI, OBRAVNAVA PROŠENJ ZA SPREJEM V INSTITUCIONALNO VARS...

UČITELJ GLASBE - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 9 mesecev oz. do vrnitve delavke, če se le ta vrne pred 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 20, VIZ DELO - POUČEVANJE GLASBE, VODENJE PEVSKEGA ZBORA, PRIPRAVA NA VIZ DELO, DELO PO LETNEM DELOVNEM NAČRTU IN PO NAVODILIH VODSTVA ...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC /ČISTILKA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE ŠOLSKIH PROSTOROV., Potrdilo o nekaznovanosti; potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku;  potrdilo o neobsojenosti za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost.,

LUŽILEC - M/Ž. LUŽILEC KOVIN, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN PREGLED AGREGATOV PRED OBRATOVANJEM, JAVLJANJE IN POMOČ PRI ODSTRANJEVANJU OKVAR, SKRB ZA DELOVANJE LUŽILNICE V SKLADU S TEHNOLOŠKIMI IN OBRATOVALNIMI NAVODILI, SPREJEM IN IZVAJANJE DNEVNIH NAVODIL ZA DEL...

MONTER VODOINŠTALACIJ - M/Ž. MONTERJI IN SERVISERJI VODOVODNIH, PLINSKIH INŠTALACIJ IN NAPRAV IPD., poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE VODOVODNE NAPELJAVE, UGOTAVLJANJE NAPAKE IN ODPRAVLJANJE NAPAK, INŠTALIRANE IN POPRAVLJANJE SANITARNE OPREME, POLAGANJE CEVOVODOV ZA VO...

. personal directivo de la administración públicaVIŠJI SVETOVALEC ZA PODROČJE DRUŽBENIH DEJAVNOSTI IN PRAVNE ZADEVE - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE NALOG NA PODROČJU ZDRAVSTVA, ŠOLSTVA, OTROŠKEGA VARSTVA, KULTURE, ŠPORTA IN SOCIALNEGA SKRBSTVA, PRIPRAVLJANJE IN URESNIČEVANJE PROGRAMOV RAZVOJA ...

. odontólogo/odontólogaE017018 ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO - M/Ž. ZOBOZDRAVNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUŽBE V OSNOVNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, STROKOVNI IZPIT, VELJAVNA LICENCA IZ PODROČJA DENTALNE MEDICINE. VLOGI JE POTREBNO PRILOŽITI DOKAZILO O IZPOLNJEVANJU POGOJE...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E035012) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KIRURŠKA KLINIKA, KO ZA TRAVMATOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI NEGI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZA...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI (E037017) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KK KO ZA TORAKALNO KIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V NEGOVALNI ENOTI - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTIČNO-TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV - S...

. engrasador/engrasadoraMONTAŽER - M/Ž. VZDRŽEVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE SONČNIH ELEKTRARN, PRIPRAVA IN MONTAŽA KONSTRUKCIJ TER PROFILOV, MONTAŽA IN DEMONTAŽA FOTONAPETOSTNIH MODULOV, DRUGA ELEKTRO DELA, POZNAVANJE ELEKTRIČNIH SKIC IN N...

. asistente de direcciónTEHNIŠKI SODELAVEC VI - M/Ž. POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE ADMINISTRACIJE ZA ODDELEK ZA FILM IN TELEVIZIJO: ZAPISNIKI SEST., LETNI NAČRTI, SEZNAM NABAVE OS IN PIS. MAT., EVIDENCA POTR. MAT., ELEKTR. POŠTA, KORESPONDENCA MED ŠTUDENTI IN PEDAG. DELAVCI ODDEL...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo , Določen čas, 5 mesecev, polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE TOVORNIH VOZIL Z DVIGALOM IN PRIKLOPNIKOM, SKRB ZA KAKOVOST IN KOLIČINSKI PREVZEM/ODDAJO MATERIALA, OPRAVLJANJE DEL NA STROJIH ZA PREDELAVO IN PRIPRAVO MATERIALA, UPRAVLJANJE VILIČARJA..., UPRAVLJANJE Z VI...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. 31.12.2021, polni delovni čas, 40, čiščenje parkirnega prostora, garaže in nakupovalnega centra Supernova v Ajdovščini, deljen urnik zjutraj od 5. do 10. ure in popoldan od 18. do 21. ure, od ponedeljka do sobote, prihod na delo dvakrat,

. investigador en ciencias de la educación/investigadora en ciencias de la educaciónRAZISKOVALEC (ŠIFRA DM: H017004) ZA DELO NA PROJEKTIH NA ODDELKU ZA ARHEOLOGIJO FILOZOFSKE FAKULTETE - M/Ž. ORGANIZATOR IZOBRAŽEVALNE IN RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI V IZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, –ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO IN STROKOVNO DELO PRI RAZISKAVAH, –STROKOVNO SODELOVANJE Z NAROČNIKI RAZISKOVALNIH NALOG, –PRIPRAVLJANJE PISNIH POROČ...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaREZILEC - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI STROJEV IN NAPRAV, poskusno delo , Določen čas, 5 mesecev, polni delovni čas, 40, RAZREZOVANJE VSEH VRST KOVINSKIH KONSTRUKCIJ, PROFILOV, PLOČEVINE Z APARATOM Z AVTOGENO REZANJE, SORTIRANJE RAZREZANEGA MATERIALA, UPRAVLJANJE Z DELOVNIMI STROJI IN NAP...

. asistente en educación especialSPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH UČENCEV IN DIJAKOV V - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V VRTCU, poskusno delo , Določen čas  oz. NAJDLJE 31.8.2022, polni delovni čas, 40, POMOČ GIBALNO OVIRANIM OTROKOM, DRUGA DELA PO NAVODILIH NADREJENIH., POTRDILO, DA KANDIDAT NI V KAZENSKEM POSTOPKU, POTRDILO, DA KANDIDATU NI BILA IZREČENA KAZENSKA SANKCI...

. cocinero/cocineraKUHAR IV - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZAPOSLIMO KUHARJA/KUHARICO, KI BI MU/JI BIL IZZIV, PRIPRAVA OBROKOV ZA OTROKE, KI SO NAMEŠČENI V STROKOVNI CENTER MLADINSKI DOM MALČI BELIČEVE., DELO MED TEDNOM (PONEDELJEK - PETEK) POTEKA V DVEH IZMENAH DOPOLDANSKO DELO (...

Más ofertas: << · 20 · 29 · 34 · 36 · 37 · < · 39 · > · 42 · 45 · 52 · 66 · 93 · >>