Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,677 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 39

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. albañilZIDAR - M/Ž. ZIDAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ZIDARSKA DELA KOT SO STROJNO VGRAJEVANJE BETONA, ZIDANJE TEMELJEV, OBOČNIH IN LOČNIH ZIDOV, STEBROV, STROPOV IN DRUGA DELA POVEZANA Z DELOM ZIDARJA TER OSTALA DELA PO NAVODILIH NADREJENIH., ,

VODJA PODPORE STRANKAM – - M/Ž. PRODAJALCI PO TELEFONU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE ODDELKA ZA PODPORO STRANKAM,PODPORA STRANKAM V SLOVENIJI (TELEFON, FACEBOOK, EMAIL) ,SPREMLJANJE, DAJANJE NAPOTKOV, NUDENJE PODPORE SODELAVCEM NA PODPORI STRANKAM IZ RAZLIČNIH EU DRŽAV ,SPR...

. soldador/soldadoraVARILEC II - M/Ž. VARILEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA MATERIALA,POLIZDELKOV,EMBALAŽE,PRIPRAVA IN NASTAVITEV VARILNEGA STROJA,VARJENJE PE EMBALAŽE IN NADZOR NAD PROCESOM,ETIKETIRANJE,KONTROLIRANJE,ODPREMA V SKLADIŠČE,VODENJE DELOVNE DOKUMENTACIJE,ZAGOTAVLJANJE UREJEN...

. cocinero/cocineraKUHAR IV - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PRIPRAVLJANJE, KUHANJE IN DELITEV OBROKOV NAVADNE HRANE,  - USKLAJEVANJE IN KONTROLA DELA IZMENE V KUHINJI,   -OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILIH VODJE SLUŽBE.  , NATANČNOST, ZANESLJIVOST, SPOSOBNOST VODENJA, DELO V DVE...

. director de producción de metales/directora de producción de metalesVODJA IZMENE - LIVARNA - M/Ž. VODJA PROIZVODNJE KOVINSKIH IZDELKOV, RAZEN STROJEV IN NAPRAV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZAIRANJE, VODENJE IN KOORDINIRANJE DELA V PROIZVODNJI. SODELOVANJE PRI IZDELAVI PROIZVODNIH PLANOV. SPREMLJANJE, POROČANJE IN ODGOVARJANJE ZA IZVRŠEVANJE PROIZVODNEGA PLAN...

OSKRBOVALEC (OSEBNI ASISTENT) - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, POMOČ INVALIDU PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKA POMOČ, SPREMSTVO PRI DNEVNIH AKTIVNOSTIH, OSTALA PODOBNA DELA, Delo poteka v LJUBLJANI. Pri prijavi navedite številko oglasa. DELO J...

OSKRBOVALEC (OSEBNI ASISTENT) - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ INVALIDU PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKA POMOČ, SPREMSTVO PRI DNEVNIH AKTIVNOSTIH, OSTALA PODOBNA DELA., Delo poteka v Ljubljanii. Pri prijavi navedite številko oglasa. DELO ...

ELEKROINŠTALATER - M/Ž. ELEKTROINŠTALATERJI, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSOTJNO VODENJE PROJEKTOV NA PODROČJU ELEKTROINŠTALACIJ, IZVEDBA ELEKTROINSTALACIJSKIH DEL NA OBJEKTIH (POLAGANJE KABLOV, MONTAŽA VTIČNIC, STIKAL, MONTAŽA LUČI IN OSTALA DELA PO NAVODILIH VODJE). DELO POTE...

. auxiliar de trabajo socialSTROKOVNI SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE I - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA SOCIALNO DELO, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE ZAHTEVNEJŠIH POSTOPKOV ODLOČANJA O PRAVICAH IZ JAVNIH SREDSTEV IN STARŠEVSKEGA VARSTVA IN DRUŽINSKIH PREJEMKOV, SODELOVANJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, DRUGE N...

. electricistaELEKTRIČAR - M/Ž. ELEKTRIČAR, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSOTJNO VODENJE PROJEKTOV NA PODROČJU ELEKTROINŠTALACIJ, IZVEDBA ELEKTROINSTALACIJSKIH DEL NA OBJEKTIH (POLAGANJE KABLOV, MONTAŽA VTIČNIC, STIKAL, MONTAŽA LUČI IN OSTALA DELA PO NAVODILIH VODJE). DELO POTEGA V LJUBLJA...

ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 1, E018019, ODDELEK ZA CITOPATOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPECIALISTIČNA OBRAVNAVA BOLNIKOV Z BOLEZNIMI OZ OKVARAMI NA SPECIFIČNEM KLINIČNEM PODROČJU, ODREJANJE PREISKAV ZA UGOTAVLJANJE BOLNIKOVEGA ZDRAVSTVENEGA STANJA IZVAJANJE VISOKO ...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA (TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE) - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA STANOVALCEV, IZVAJANJE MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV,  IZVAJANJE IN POMOČ PRI DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGIH, SPREMLJANJE IN OBVEŠČANJE O SPREMEMBA...

. asesor económico/asesora económicaVIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II - VIŠJI SVETOVALEC ZA STRATEŠKO NAČRTOVANJE - M/Ž. EKONOMIST SVETOVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SISTEMATIČNO KOMUNICIRANJE IN SODELOVANJE Z VSEMI ORGANIZACIJSKIMI ENOTAMI ZA POTREBE IZVAJANJA SKUPNE STRATEGIJE IN DOSEGANJE SKUPNIH CILJEV SKLADA  PRIPRAVA PREDLOGOV IN SPREMLJANJE METODOLOGIJE DOLOČANJA CILJEV...

. profesor de educación secundaria y bachillerato/profesora de educación secundaria y bachilleratoUČITELJ - M/Ž. SREDNJEŠOLSKI UČITELJ ZA PSIHOLOGIJO, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, POUČEVANJE OSNOV POSLOVNEGA KOMUNICIRANJA IN OSNOV PSIHOLOGIJE TER DRUGO PEDAGOŠKO DELO V SREDNJIH POKLICNIH IN SREDNJIH STROKOVNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMIH., Potrebne so delovne izkušnje pri pouče...

SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANEGA UČENCA - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OSEB, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. 31.08.2023, polni delovni čas, 40, POMOČ GIBALNO OVIRANEMU UČENCU TER OSTALA DELA IN NALOGE SKLADNO Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST, Vlogi je potrebno priložiti: dokazilo o izobrazbi, potrdilo zoper spolno nedotak...

. recepcionista de alojamientos turísticosRECEPTOR - M/Ž. HOTELSKI RECEPTOR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZA SPREJEM GOSTA, DOBRO POČUTJE V ČASU BIVANJA IN NJEGOV ODHOD, V SKLADU Z OPERATIVNIMI POSTOPKI IN STANDARDI KAKOVOSTI HOTELA, SPREJEMANJE IN POTRJEVANJE REZERVACIJ, POS...

. tornero/ torneraSTRUGAR I - M/Ž. STRUGAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, STRUŽENJE NA RAZLIČNIH STRUŽNICAH V OKVIRU ZAHTEVANIH TOLERANC IN TEHNOLOŠKIH PREDPISOV. ROČNA DELA – IZVAJANJE ROČNIH POPRAVKOV ZA DOSEGANJE KAKOVOSTNIH ZAHTEV ODJEMALCEV. KONTROLA KAKOVOSTI IZDELKOV – DOSLEDNO IZVAJANJE ME...

. director de escuela primaria/directora de escuela primariaRAVNATELJ/ICA - M/Ž. RAVNATELJ OSNOVNE ŠOLE, poskusno delo , Določen čas  oz. za obdobje 5 let, polni delovni čas, 40, KANDIDAT MORA ZA IMENOVANJE NA FUNKCIJO RAVNATELJA IZPOLNJEVATI POGOJE V SKLADU Z ZAKONOM O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA (URADNI LIST RS, ŠT. 16/07 – URADNO PREČIŠČENO BESEDILO, 36...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ PREDMETNEGA POUKA - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 60 mesecev oz. do vrnitve delavke z dela v tujini (Luksemburg), polni delovni čas, 40, POČEVANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA , Obvezne priloge k prijavi: Kopija izobrazbe, strokovni izpit in potrdilo o nekaznovanosti.,

. mecánico electricista/mecánica electricistaELEKTRO VZDRŽEVALEC - M/Ž. ELEKTROVZDRŽEVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ELEKTOMEHANSKIH DEL NA OPREMI Z ZAGOTAVLJANJEM DOLOČENE STOPNJE ZANESLJIVOSTI IN 100 VARNOSTI, VZDRŽEVANJE ELEKTRONSKIH IN KRMILNIH SKLOPOV NA KONTINUIRNIH LINIJAH IN OSTALI OPREMI, VZDRŽEVANJE ELEKTR...

. ingeniero de ventas/ingeniera de ventasPRODAJNI INŽENIR M/Ž - M/Ž. PRODAJNI INŽENIR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIDOBIVANJE NOVIH KUPCEV, POGAJANJE S STRANKAMI, SPREJEM IN OBDELAVA POVPRAŠEVANJ, IZDELAVA PONUDB. , Iščemo prodajnega inženirja, ki bo zadolžen za pridobivanje novih poslovnih partnerjev in bo hkrati skrbel z...

. operador de carretilla elevadora/operadora de carretilla elevadoraVILIČARIST - M/Ž. VILIČARIST, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NAKLADANJE, RAZKLADANJE IN TRANSPORTIRANJE BLAGA, VODENJE IN UREJANJE SKLADIŠČNE DOKUMENTACIJE IN EVIDENC,  PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE DELOVNIH SREDSTEV, ČIŠČENJE IN UREJANJE DELOVNEGA OKOLJA, UPORABA INFORMACIJS...

. cocinero/cocineraKUHAR - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA SLOVENSKIH, KRAŠKIH, PIVSKIH JEDI; SKRB ZA PREVZEM ŽIVIL, PRIPRAVO JEDI, ČISTOČO KUHINJE; MOŽNOST IZOBRAŽEVANJA IN NAPREDOVANJA. , IZKUŠNJE Z DELOM V KUHINJI; PRIPRAVA SLOVENSKIH JEDI. , dvoizmensko

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioSOCIALNI OSKRBOVALEC I-ENOTA PESNICA - M/Ž. SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -ZAGOTAVLJA GOSPODINJSKO POMOČ, ZAHTEVNEJŠO POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE IN GIBANJA TER POMOČ PRI OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV, -SODELUJE PRI PRIPRAVI INDIVIDUALNIH NAČRTOV POMOČI, -OPAZUJE ...

KUHAR - M/Ž. KUHARJI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA RAZLIČNIH OBROKOV HRANE PO DNEVNEM RAZPOREDU IN V SKLADU Z NORMATIVI IN SODOBNIMI TRENDI, RAZDELITEV OBROKOV NOTRANJIM IN ZUNANJIM STRANKAM, POMIVANJE JEDILNE POSODE, PRIBORA IN OPREME V KUHINJI, MERITVE TEMPERATURE HRA...

. ingeniero eléctrico/ingeniera eléctricaTEHNIČNI VODJA ZA PODPORO PROGRAMOM - M/Ž. VODJA TEHNOLOŠKE PRIPRAVE DELA V ELEKTROTEHNIKI, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE, KOORDINIRANJE, RAZPOREJANJE IN NADZIRANJE DELA TEHNIČNE EKIPE (LUČNE, TONSKE, SCENSKE IN VIDEO), ZADOLŽENE ZA PRIPRAVO IN TEHNIČNO IZVEDBO DOGODKOV, SODELOVANJE PRI NAČ...

. pintor de obra/pintora de obraSLIKOPLESKAR, FASADER - M/Ž. SLIKOPLESKAR, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, AKTIVNO SODELOVANJE, UČENJE IN IZVAJANJE SLIKOPLESKARSKIH IN FASADERSKIH TER ZAKLJUČNIH GRADBENIH DEL., Želja po znanju, učenju in delu v dobro organizirani ekipi.  , dopoldan

. mecánico electricista/mecánica electricistaVZDRŽEVALEC - M/Ž. ELEKTROVZDRŽEVALEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 5 mesecev, polni delovni čas, 40, SERVISIRANJE IN VZDRŽEVANJE PROSTOROV IN OPREME, VZDRŽEVALNA DELA POSLOVNIH IN STANOVANJSKIH STAVB, NJIHOVE OKOLICE IN ČIŠČENJE, REDNI DNEVNI NADZOR SKUPNIH NAPRAV: OGREVALNI SISTEM, SISTEM RAZVODA ELEKTRIČ...

. almacenero de fábrica de calzado/almacenera de fábrica de calzadoMANIPULANT II - M/Ž. BLAGOVNI MANIPULANT, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE STROJEV IN NAPRAV ZA IZDELAVO FOLIJE, PRIPRAVA,NASTAVITEV IN ZAMENJAVA ORODIJ, PREDAJA POLIZDELKOV IN IZDELKOV V NASLEDNJE DELOVNE OPERACIJE, ODPREMA V SKLADIŠČE, VODENJE DELOVNE DOKUMENTACIJE, ZAGO...

. ayudante de cocinaPOMOČNIK (DIETNEGA) KUHARJA III V ZSV - M/Ž. POMOČNIK V KUHINJI, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -PRIPRAVLJANJE IN ČIŠČENJE ŽIVIL, -SAMOSTOJNA PRIPRAVA IN RAZDELITEV OBROKOV OB NEDELJAH IN PRAZNIKIH, -SAMOSTOJNO DELO V HLADNI KUHINJI -SAMOSTOJNO SERVIRANJE V JEDILNICI,-PRIPRAVA ZAJTRKA V ODSOTNOSTI DIETNEG...

Más ofertas: << · 20 · 29 · 34 · 36 · 37 · < · 39 · > · 42 · 46 · 53 · 68 · 97 · >>