Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,226 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 39

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Mensajeros, mandaderos, maleteros y repartidoresPRIPRAVLJALEC POŠILJK - ŠIFRA 2003 - M/Ž. RAZVRŠČEVALEC POŠTE, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE NOTRANJEGA TRANSPORTA. PRIPRAVLJANJE POŠILJK ZA NADALJNO RAVNANJE Z NJIMI. USMERJANJE POŠILJK IN BLAGA PO POŠTNI ŠTEVILKI. IZVAJANJE FIZIČNIH IN POMOŽNIH DEL V SKLADU Z NAVODILI....
 • SVETOVALNI DELAVEC/PSIHOLOG - M/Ž. SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. do 31.8.2019, skrajšan delovni čas, 24, OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA, VODI EVIDENCO SVETOVALNEGA DELA, INDIVIDUALNO...
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE, IZVAJANJE ZAHTEVNIH MEDICINSKO –TEHNIČNIH POSEGOV, OPAZOVANJE STANOVALCA IN POROČANJE NADREJENEMU, PRIPRAVA STANOVALCA NA VIZITO,...
 • . Fontaneros e instaladores de tuberíasMONTER IN SERVISER OGREVALNIH NAPRAV - M/Ž. MONTER OGREVALNIH NAPRAV, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40, MONTAŽA IN SERVIS OLJNIH IN PLINSKIH GORILNIKOV - MONTAŽA ELEKTRONSKIH TEMPERATURNIH REGULATORJEV - MONTAŽA ELEKTROINŠTALACIJ V KOTLOVNICAH, ZAŽELJENO ZNANJE ANGLEŠKA ALI NEMŠKEGA JEZIKA,...
 • . Maestros de enseñanza primariaPROJEKTNO DELOVNO MESTO STROKOVNEGA DELAVCA MULTIPLIKATORJA POŠ - M/Ž. UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas oz. od 01.09.2018 do konec projekta, oz. najdlje do 30.09.2021, polni delovni čas, 40, MULTIPLIKATOR ZA PROJEKT "POPESTRIMO ŠOLO", Dokazila o ustreznosti izobrazbe, opravljen strokovni izpit, potrdilo iz kazenske evidence, potrdilo,...
 • . Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industrialesVZDRŽEVALEC MEHANIK I - M/Ž. VZDRŽEVALEC V PROIZVODNJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZA PODROBEN OPIS DEL IN NALOG SLEDI POVEZAVI HTTPS://WWW.TPV.SI/si/KARIERA/ISCEMO-NOVE-SODELAVCE/, Zahtevana formalna izobrazba: V. in IV. stopnja izobrazbe – smer izobrazbe strojništvo ali mehatronika...
 • . Panaderos, pasteleros y confiterosSLAŠČIČAR (M/Ž) - M/Ž. SLAŠČIČAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas oz. nadomeščanje delavke v bolniškem staležu, polni delovni čas, 40, IZDELAVA VSEH VRST SLAŠČIC IN PECIVA IN FINALIZACIJA LE-TEH, RAZREZ SLADIC, ČIŠČENJE DELOVNEGA ORODJA IN APARATOV, ČIŠČENJE DELOVNEGA OBRATA IN DRUGA DELA PO...
 • . EconomistasPROFIL ANALITIK V ODDELKU FINANČNA STABILNOST IN MAKROBONITETNA POLITIKA - M/Ž. EKONOMIST ANALITIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IDENTIFICIRANJE, SPREMLJANJE IN ANALIZIRANJE RAZVOJA SISTEMSKIH TVEGANJ V FINANČNEM SISTEMU, RAZVIJANJE IN SODELOVANJE PRI IMPLEMENTACIJI TER EVALVACIJI MAKROBONITETNIH INSTRUMENTOV, SODELOVANJE V PRIPRAVI...
 • . Técnicos en ingeniería mecánicaSAMOSTOJNI TEHNOLOG PROIZVODNJE - M/Ž. TEHNOLOG PROIZVODNIH PROCESOV, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPERATIVNE NALOGE: IZDELOVANJE IN OBVLADOVANJE TEHNIČNO-TEHNOLOŠKE DOKUMENTACIJE IN DOKUMENTOV, POTREBNIH ZA RAZPIS DELOVNEGA NALOGA TER POROČIL, IZVAJANJE NADZORA NAD IZVAJANJEM TEHNOLOŠKEGA...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV (PISARNE, PROIZVODNJA, SANITARNI PROSTORI), Smisel za red in čistočo, delavnost, sodelovanje, samostojnost pri delu. Prednost pri izbiri bodo imele osebe z invalidsko...
 • VISOKOŠOLSKI UČITELJ, D019001 - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJ, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, OBLIKOVANJE IN POSODABLJANJE UČNIH NAČRTOV TER PRILAGAJANJE VISOKOŠOLSKIH STROKOVNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV ZAHTEVAM, ORGANIZIRANJE ALI SOORGANIZIRANJE VSEH AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PREDMETA...
 • . Ebanistas y afinesPOMOŽNI MIZAR - M/Ž. MIZARJI IPD., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PAKIRANJE IZDELKOV (MIZE, JEDILNI KOTI, VITRINE IN KOMODE), NAKLADANJE IZDELKOV NA KAMION, LAŽJA DELA OZ. POMOČ NA STROJIH (NPR. POBIRANJE KOSOV IZ STROJA, ODREZ EMBALAŽNE IVERKE ZA PAKIRANJE NA KROŽNO...
 • . Desarrolladores de softwareRAZVIJALEC - M/Ž. PROGRAMER, RAZVIJALEC PROGRAMOV, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PROGRAMIRANJE IN TESTIRANJE, RAZVIJANJE INTERNET STVARI, RAZVOJ IN TESTIRANJE PROGRAMSKE OPREME, RAZVOJ TEHNOLOŠKE OPREME V PROIZVODNJI, UVAJANJE TEHNOLOŠKIH PROCESOV V PROIZVODNJO,...
 • . Instructores de educación física y actividades recreativasTRENER DEKLIŠKEGA NOGOMETA - M/Ž. INŠTRUKTORJI IN DRUGI VODITELJI PROSTOČASNIH GIBALNIH DEJAVNOSTI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, skrajšan delovni čas, 20, IZVAJANJE TRENINGOV NOGOMETA ZA DEKLICE, Pogoj ni že opravljena licenca za trenerja nogometa. Dovolj je 3 leta igranja nogometa, da oseba izpolnjuje...
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesPOMOŽNI DELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ GUME IN PLASTIČNIH MAS, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO V ORODJARNI IN POSLUŽEVANJE STROJEV ZA BRIZGANJE PLASTIKE, opravljanje enostavnih priučenih in ponavljajočih se del na strojih v orodjarni z...
 • . Profesionales del trabajo socialSOCIALNI DELAVEC VII/2 - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC ZA DELO S STAREJŠIMI OBČANI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - UVAJALNI IN INFORMATIVNI STIKI PRED SPREJEMOM, SPREJEM VLOG, PRIPRAVA ZA ODLOČANJE, - PRIPRAVA ODLOČB, - SPREJEM IN POMOČ PRI VKLJUČEVANJU OSKRBOVANCEV - INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO...
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesPROIZVODNI DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, DELO NA RAZLIČNIH DELOVNIH MESTIH V PROIZVODNJI, UPRAVLJANJE STROJEV IN NAPRAV, FIZIČNO DELO (DVIGOVANJE BREMEN), PREVZEMANJE MATERIALA IN VRAČANJE NEUPORABLJENEGA...
 • . Reguladores y operadores de máquinas herramientasCNC OPERATER - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, DELO NA CNC STROJIH ZA PREOBLIKOVANJE PLOČEVINE, KRIVLJENJE IN UPOGIBANJE PLOČEVINE, IZDELAVA IZDELKOV IN POLIZDELKOV SKLADNO Z DOKUMENTACIJO, UPRAVLJANJE IN SKRB ZA STROJ SKLADNO Z NAVODILI NADREJENEGA,...
 • . Secretarios (general)ADMINISTRATOR - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PISANJE DOPISOV, PRIPRAVA TIPSKIH POGODB, PRIPRAVA TIPSKIH PONUDB, SPREJEM TELEFONSKIH KLICEV, POMOČ STRANKAM, POMOČ NADREJENEMU IN OSTALIM ZAPOSLENIM., ŽELENA ZNANJA IZ PODROČJA ZAVAROVALNIŠTVA, PRIČETEK...
 • . Profesionales de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. za čas nadomeščanja daljše bolniške odsotnosti, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG V AMBULANTI DRUŽINSKE MEDICINE TER V PATRONAŽNI SLUŽBI IZVAJANJE OSKRBE IN NEGE BOLNIKOV SODELOVANJE IN...
 • . Maestros de enseñanza primariaUČITELJ V PROGRAMU ZDRAVJE-GIBANJE (OPB) - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. do 31.08.2019, skrajšan delovni čas, 20, POUČEVANJE, IZVEDBA PROGRAMA GIBANJE V OPB, potrdilo o nekaznovanosti, poznavanje IBO programa, opravljen zdravnisški pregled, nastop dela 01.09.2018,
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILEC/KA V MAGNI V HOČAH - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE NAPRAV IN DELOV NAPRAV (ZBIRALNIKOV, ZABOJNIKOV, PEČI IN SUŠILCEV, AGREGATOV, MOTORJEV, ČRPALK, DVIGAL), ČIŠČENJE...
 • . Desarrolladores y analistas de software y multimedios y analistas no clasificados bajo otros epígrafesRAZVOJNI INŽENIR VII/2 (I) - M/Ž. RAZVOJNI INŽENIR, INFORMACIJSKI SISTEMI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZDELAVA, PROGRAMIRANJE KOMPONENT IN APLIKACIJ NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE PREDELAV IN REKONSTRUKCIJ NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE VZDRŽEVANJA PROFESIONALNIH APARATUR IN SISTEMOV...
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesPROIZVODNI DELAVEC - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, KONTROLA KAKOVOSTI IZDELKOV, SORTIRANJE IN PAKIRANJE IZDELKOV, MONTAŽA IN SESTAVLJANJE IZDELKOV, SKRB ZA RED IN ČISTOČO DELOVNEGA MESTA, DVIGOVANJE TEŽJIH BREMEN,...
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesASISTENT V PRODAJI - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, ASISTENT V PRODAJI, NUDIMO DELO V MLADEM AKTIVNEM TEAMU, MOŽNOST PRVE ZAPOSLITVE IN RAZVOJA KARIERE, DINAMIČNO DELO V ENERGIČNEM KOLEKTIVU, MOŽNOST TEAMBULDINGOV IN SKUPINSKIH ŠPORTNIH AKTIVNOSTI, MOŽNOST...
 • . CocinerosDIETNI KUHAR V - M/Ž. DIETNI KUHAR, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRA IN VODI DELO V POSAMEZNI IZMENI, PRIPRAVA ZAJTRKA, MALICE, KOSILA TER VEČERJE, SAMOSTOJNA PRIPRAVA DIETNE PREHRANE ZA BOLNIKE, PRIPRAVA JEDI PO NAROČILU, STREŽBA JEDI IN PIJAČ V JEDILNICI, SKRBI...
 • . Barnizadores y afinesTERENSKI IN PROIZVODNI DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA PESKANJE KOVINSKIH POVRŠIN, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, peskanje in čiščenje s suhim ledom na terenu in v delavnici, montaža in servis peskalne opreme za čiščenje s suhim ledom, priprava opreme za delo na terenu, vzdrževanje reda in...
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesPRODAJALEC - M/Ž. PRODAJALCI, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, Delo poteka v trgovini, v skladišču in v pisarni. Prodaja in izdaja blaga, predstavitev prodajnega programa, svetovanje strankam., Okretnost in sposobnost pri razkladanju in nakladanju materialov. Skrb za urejenost...
 • . Representantes comercialesKOMERCIALIST - M/Ž. KOMERCIALNI ZASTOPNIKI ZA PRODAJO IPD., poskusno delo , Določen čas, 3 mesece oz. z možnostjo podaljšanja del. razmerja, polni delovni čas, 40, Delo poteka v pisarni in po terenu po Sloveniji. Iskanje novih kupcev, predstavitve prodajnega programa, svetovanje strankam, obiski in meritve...
 • . Representantes comercialesKOMERCIALIST NA TERENU - M/Ž. KOMERCIALIST NA TERENU, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece oz. z možnostjo podaljšanja del. razmerja, polni delovni čas, 40, Delo poteka v pisarni in po terenu po Sloveniji in obmejnem pasu Avstrije. Iskanje novih kupcev, predstavitve prodajnega programa, svetovanje strankam, obiski...
Más ofertas: << · 20 · 29 · 34 · 36 · 37 · < · 39 · > · 41 · 43 · 47 · 56 · 73 · >>