Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,455 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 20

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. mecánico de vehículos/mecánica de vehículosAVTOSERVISER - AVTOMEHANIK V LJUBLJANI - M/Ž. AVTOSERVISER, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE, SERVISIRANJE IN ODPRAVLJANJE LAŽJIH NAPAK NA MOTORNIH VOZILIH, PODPORA SERVISNEMU SVETOVALCU PRI DIAGNOSTIKI IN PRIPRAVI NAROČILA OB TEHNIČNIH TEŽAVAH, POMOČ MOJSTRU DELAVNICE PRI REŠEVANJU TEHNIČNIH...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V STERILIZACIJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - VZDRŽEVANJE PROSTOROV, PRIPOMOČKOV IN APARATOV - SAMOSTOJNO IZVAJANJE DEKONTAMINACIJSKIH METOD - SAMOSTOJNO IZVAJANJE ROČNEGA IN STROJNEGA ČIŠČENJA - SAMOSTOJNO SESTAVLJANJE IN PAKIR...

. soldador/soldadoraVARILEC - M/Ž. VARILEC, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VARJENJE JEKLENIH ZVARJENCEV PO NAVODILIH NADREJENEGA, BRUŠENJE IN PRIPRAVA ZVARNIH ŽLEBOV PRED VARJENJEM, MEDVARKOVNO BRUŠENJE, ČIŠČENJE ZAKLJUČKOV IN OBRIZGOV. PREVERI USTREZNOST OSNOVNEGA MATERIALA IN DODAJNEGA MATERIALA, NASTAVI I...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (ŠIFRA DELOVNEGA MESTA E035012) 60 DELOVNEGA MESTA E035037) 40 - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE AKTIVNOSTI IN KOMPETENC V ZDRAVSTVENI NEGI NA V. STOPNJI ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI PRI OBRAVNAVI ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV ZAHTEVNOSTI II IN III KATEGORIJE, V ENOT...

. vigilante de seguridadVARNOSTNIK/CA - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA NA OBJEKTIH IN TRGOVINAH-VIDEO NADZOR., POGOJ ZA ZAPOSLITEV JE OPRAVLJEN NPK VARNOSTNIK/CA. DELO POTEKA V DOPOLDANSKEM IN POPOLDANSKEM ČASU. , dvoizmensko

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI E037044, KIRURŠKA KLINIKA, KO ZA MAKSILOFACIALNO IN ORALNO KIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KOORDINACIJA ZDRAVSTVENE OBRAVNAVE PACIENTOV PRED SPREJEMOM V BOLNIŠNICO, TEKOM HOSPITALIZACIJE, PRED ODPUSTOM IN PO ODPUSTU, - OCENJEVANJE, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, IZVAJANJE, DOKUMENTIRANJE IN V...

VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - M/Ž. ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DOLOČANJE IN IZVAJANJE DIAGNOSTIČNIH IN DIFERENCIALNO DIAGNOSTIČNIH, TERAPEVTSKIH IN REHABILITACIJSKIH POSTOPKOV V AMBULANTNI IN HOSPITALNI DEJAVNOSTI IN VODENJE TERAPEVTSKEGA TIMA NA POD...

NATAKAR - M/Ž. NATAKARJI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PREVZEMANJE NAROČIL GOSTOV, STREŽBA JEDI IN PIJAČ, ZARAČUNAVANJE IN OBRAČUN STORITEV. SKRB ZA KVALITETO IN AŽURNO POSTREŽBO. PRIPRAVLJANJE PROSTOROV, OPREME IN DROBNEGA INVENTARJA ZA STREŽBO. SKRB ZA UREJENOST ...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V PROIZVODNJI PVC IN PE-HD CEVI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ GUME IN PLASTIČNIH MAS, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO V PROIZVODNJI ZA PREDELAVO PLASTIKE (PVC IN PE-HD CEVI). DELAVEC UPRAVLJA S STROJI IN MANIPULIRA S KONČNIMI IZDELKI (KOLUTI IN PALETE CEVI). , V ...

. operario de fundición en coquilla/operaria de fundición en coquillaIZDELOVALEC AL PRAHU II. - M/Ž. LIVAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJA MAT. IN DEL. SREDSTVA, UPOŠTEVA VARNOSTNE ZAHTEVE V PROIZVODNEM PROCESU, SAMOSTOJNO OPRAVLJA DELA TALJENJA IN RAZPRŠEVANJA ALUMINIJA, UPRAVLJA S STROJI IN SREDSTVI, ČISTI LINIJO, SREDSTVA, RAZKLADA, NAKLADA KAMIO...

. auxiliar de odontologíaZOBOZDRAVSTVENI ASISTENT - M/Ž. ZOBOZDRAVSTVENI ASISTENT, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREJEM IN PRIPRAVA PACIENTA NA ZDRAVLJENJE, ASISTIRANJE PRI DELU ZOBOZDRAVNIKA, RAZKUŽEVANJE IN STERILIZACIJA ZOBOZDRAVSTVENIH INSTRUMENTOV, VODENJE RAZNIH EVIDENC, POTREBNIH ZA NEMOTEN POTEK DELA, ADM...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC ZA SREDNJE ZAHTEVNA DELA - PRIPRAVA PRAHOV - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - DROBLJENJE ALNICO ZLITIN, - MLETJE IN MEŠANJE PRAHOV. , Natančnost, spretnost, sposobnost natančnega računanja in pretvarjanja,

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE AKTIVNOSTI IN KOMPETENC V ZDRAVSTVENI NEGI NA V. STOPNJI ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI PRI OBRAVNAVI ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV ZAHTEVNOSTI II IN III KATEGORIJE, V ENOT...

. cocinero/cocineraPOMOŽNI KUHAR V DRAVOGRADU - M/Ž. KUHAR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, REGENERIRANJE IN SAMOSTOJNA PRIPRAVA PREPROSTIH JEDI, POZNAVANJE DOKUMENTACIJE HACCP , ORGANIZIRANJE DELA , DELITEV MALIC, SKRB ZA ČISTOČO IN HIGIENO ., PRIČAKUJEMO: – USTREZNA IZOBRAZBA: KUHAR ALI GOSTINSKI/ŽIVILSKI TEHNIK,– IZKUŠNJE N...

. analista de riesgos financierosANALITIK - KREDITNE ANALIZE - M/Ž. KREDITNI ANALITIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ANALIZIRA BILANCE, KAZALCE IN PODATKE PODJETIJ, BANK, IN DRUGIH STRANK TER POTENCIALNIH STRANK, SPREMLJA, ANALIZIRA FINANČNE IN DRUGE PODATKE TER PRIPRAVLJA POROČILA IN  PREDLOGE ZA ODLOČANJE, OBLIKUJE OCENE I...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ GUME IN PLASTIČNIH MAS, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, DELO NA STROJU ZA BRIZGANJE PLASTIKE, PREGLEDOVANJE, OBREZOVANJE, PAKIRANJE, EVIDENTIRANJE DELA, OSTALO PO NAVODILIH NADREJENEGA, natančnost, izkušnje z pod...

POMOČNIK DIETNEGA KUHARJA III V ZSV - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIKI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA ŽIVIL ZA KUHANJE, ČIŠČENJE DELOVNIH PROSTOROV, POSODE, PRIPOMOČKOV IN STROJEV, POMOČ PRI KUHANJU IN DELITVI HRANE, DELA IN NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA ..., natančnost, zanesljivost, delo v dve...

. cocinero/cocineraKUHAR - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNA PRIPRAVA JEDI, PRIPRAVA USTREZNIH MATERIALOV ZA PRIPRAVO JEDI, KONTROLA NORMATIVOV IN RECEPTUR, KONTROLA KVALITETE IN KVANTITETE IZDANIH JEDI, USTREZNA IZDAJA JEDI - KONTROLA KRITIČNIH TOČK HACCP,..., Pozn...

. técnico de mantenimiento de maquinaria agrícola/técnica de mantenimiento de maquinaria agrícolaVZDRŽEVALEC ORODIJ - M/Ž. MEHANIK KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREVZAME DELOVNE NALOGE IN MATERIAL ZA DELO,  PRIPRAVI PREDMETE DELA (MATERIAL, ORODJE, STROJE, PRIPRAVE) ZA DELO,  IZVAJA RAZLIČNA PRIPRAVLJALA DELA V SKLADU Z DELOVNIM NALOGOM...

. asesor jurídico/asesora jurídicaVIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) - STROKOVNI SODELAVEC - M/Ž. PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo , Določen čas, 5 mesecev, polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI PRAVOSODNI FUNKCIONAR - SODNIK; PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE PRAKSE TUJIH SO...

. ayudante de cocinaPOMOŽNI KUHAR NA PTUJU - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, – REGENERIRANJE IN SAMOSTOJNA PRIPRAVA PREPROSTIH JEDI – POZNAVANJE DOKUMENTACIJE HACCP – ORGANIZIRANJE DELA – DELITEV MALIC – SKRB ZA ČISTOČO IN HIGIENO., PRIČAKUJEMO: – USTREZNA IZOBRAZBA: KUHAR ALI GOSTINSK...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaNASTAVLJALEC STROJEV ZA BRIZGANJE PLASTIKE V OKOLICI PIVKE - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ GUME IN PLASTIČNIH MAS, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SKRB IN ODGOVORNOST ZA UREJENOST DELOVNIH SREDSTEV IN PROSTORA, PREDAJA DOKUMENTACIJE PO DELOVNIH MESTIH IN PRISKRBA MATERIALA, IZVAJANJE NASTAVITEV STR...

. asesor jurídico/asesora jurídicaVIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) - STROKOVNI SODELAVEC - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC NA SODIŠČU, poskusno delo , Določen čas  oz. 31. 12. 2022 (projektno delo - XK zadeve), polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE NAJZAHTEVNEJŠIH ZADEV, KI MU JIH DODELI PRAVOSODNI SODNIK, PRIPRAVA IZJEMNO ZAHTEVNE STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA IZJEMNO ZAHTEVNE ...

KUHAR - M/Ž. KUHARJI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO PRIPRAVLJANJE IN KUHANJE JEDI, IZDAJANJE IN PORCIONIRANJE JEDI, SKRB ZA ČISTOČO IN UREJENOST DELOVNEGA OKOLJA, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILIH NADREJENEGA., , dvoizmensko

. operador de carretilla elevadora/operadora de carretilla elevadoraVOZNIK TOVORNJAKA - HIABA Z DVIGALOM - M/Ž. UPRAVLJAVEC TEŽKEGA TOVORNJAKA Z DVIGALOM, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DVIGOVANJE JEKLENIH KONSTRUKCIJ IN FASADNIH PANELOV NA GRADBIŠČU, NAKLADANJE IN RAZKLADANJE GRADBENIH MATERIALOV, OSTALA DELA PO NAVODILU NADREJENE OSEBE  , IZPIT C KATEGORIJE, OBČUTEK...

. jefe de compras/jefa de comprasVODJA PROJEKTOV NABAVNO SKLADIŠČNE SLUŽBE - M/Ž. NABAVNI REFERENT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - ZAGOTAVLJANJE PRAVOČASNE NABAVE MATERIALA ZA VSE SEKTORJE; - VODENJE POSTOPKOV ZA IZBOR NAJUGODNEJŠIH DOBAVITELJEV; - SPREMLJANJE TER ZAGOTAVLJANJE OPTIMALNIH ZALOG MATERIALA; - ORGANIZACIJA TER ...

. engrasador/engrasadoraMEHANSKI VZDRŽEVALEC - M/Ž. VZDRŽEVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, ZAGOTAVLJA NEMOTENO DELO STROJEV IN NAPRAV V PROIZVODNJI, JIH REDNO VZDRŽUJE, IZVAJA PREDPISE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU, SKRBI ZA RED IN ČISTOČO DELOVNEGA MESTA ...

DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (DIPLOMIRANI ZDRAVSTVENIK) - F027021 - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - SODELOVANJE PRI PLANIRANJU, ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE V ORGANIZACIJSKI ENOTI Z UPOŠTEVANJEM VELJAVNIH STROKOVNIH NAČEL, SMERNIC IN STANDARDOV - NAČRTOVANJE, ORGAN...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V OBDELAVI IN PREDELAVI LESA TER V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ LESA, PLUTE, SLAME IN PROTJA, RAZEN POHIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZLAGANJE REZANEGA LESA, SORTIRANJE IN PAKIRANJE, , dvoizmensko

. vigilante de seguridadVARNOSTNIK PREVOZNIK GOTOVINE - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA, OPRAVLJANJE PREVOZOV GOTOVINE TER VREDNOSTNIH POŠILJK Z OSEBNIM VOZILOM, PISANJE POROČIL. OBVEZEN JE NPK VARNOSTIK IN OPRAVLJEN IZPIT ZA UPORABO STRELNEGA OROŽJA., , gibljiv/nestalen urnik

Más ofertas: << · 10 · 15 · 17 · 18 · < · 20 · > · 22 · 24 · 28 · 36 · 52 · 84 · >>