Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,318 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 20

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafesVIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) - M/Ž. PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 5 mesecev oz. nadomeščanje, polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI PRAVOSODNI FUNKCIONAR, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE; PRIPRAVA ODLOČITVE; PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE; OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH...

UČITELJ UMETNOSTNE ZGODOVINE - M/Ž. UČITELJ ZGODOVINE V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev, skrajšan delovni čas, 8, POUČEVANJE UMETNOSTNE ZGODOVINE, Izobrazba: univerzitetni/magisterski program umetnostna zgodovina, Pedagoško andragoška izobrazba, strokovni izpit VIZ, Potrdilo o nekaznovanosti., dopoldan

. CocinerosKUHAR - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJA VSE OPERATIVNE NALOGE IN DELA POTREBNA ZA TEKOČE IN KVALITETNO DELO KUHINJE, PREDVSEM PA: ČIŠČENJE, PRIPRAVLJANJE IN TOPLOTNO OBDELOVANJE ŽIVIL, RAZDELJEVANJE ŽIVIL IN JEDI NA POSAMEZNE OBROKE TER...

. TechadoresKROVEC - M/Ž. KROVCI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZDELOVANJE ZAČASNIH STRUKTUR, KOT SO ODRI IN LESTVE, POLAGANJE VODOTESNEGA ŠČITA IN PRITRJEVANJE KOVINSKIH ALI SINTETIČNIH MATERIALOV NA OSTREŠJA ZGRADB, OBLIKOVANJE IN REZANJE MATERIALOV ZA KRITJE ZA PRILEGANJE...

RAČUNALNIKAR ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI - M/Ž. RAČUNALNIKAR-ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. 31. 8. 2022, skrajšan delovni čas, 12, OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LDN ZAVODA. NALOGA ROID JE USMERJENA V DELO Z UČENCI PRI IZVAJANJU VIZ DELA Z...

. Especialistas en políticas de administraciónPODSEKRETAR V SLUŽBI ZA SPLOŠNE ZADEVE IN INFORMATIKO, V SEKRETARIATU (ŠIFRA DM 1596) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NEPOSREDNA POMOČ PRI VODENJU STROKOVNIH NALOG NA DELU DELOVNEGA PODROČJA MINISTRSTVA OZIROMA NOTRANJE ORGANIZACIJSKE ENOTE, - VODENJE PROJEKTNIH...

KOORDINATOR OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SVETOVANJE IN ORGANIZACIJO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 28, KOORDINATOR OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI, Izobrazba: univerzitetni/magisterski program psihologija, pedagogika,  Pedagoško andragoška izobrazba,...

. Especialistas en políticas de administraciónSVETOVALEC V SLUŽBI ZA SPLOŠNE ZADEVE IN INFORMATIKO, V SEKRETARIATU (ŠIFRA DM: 1871) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - POMOČ PRI PRIPRAVI OSNUTKOV PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV - ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH...

UČITELJ FIZIKE - M/Ž. UČITELJ FIZIKE V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, POUČEVANJE FIZIKE, Pedagoško-andragoška izobrazba, strokovni izpit VIZ, Potrdilo o nekaznovanosti. Izobrazba: univerzitetni/magisterski enopredmetni program fizika., dopoldan

UČITELJ OBLIKOVANJA UPORABNIH PREDMETOV IN PREDSTAVITVENIH TEHNIK - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, POUČEVANJE DIAKOV, Ustrezna izobrazba iz arhitekture ali oblikovanja, prednost izobrazba ALU, predhodna izobrazba SŠOF Ljubljana. Sposobnost timskega dela, vodenja skupine dijakov,...

. Secretarios administrativos y ejecutivosPOSLOVNI SEKRETAR VI - M/Ž. POSLOVNI SEKRETARJI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE IN OPRAVLJANJE TEHNIČNO-ADMINISTRATIVNIH OPRAVIL ZA RAZLIČNE OE VODENJE EVIDENC S PODROČJA DELOVANJA NIJZ SKRB ZA USTREZNO PISARNIŠKO POSLOVANJE SKRB ZA ARHIVIRANJE SKRB ZA RED IN HIGIENO...

. Conductores de automóviles, taxis y camionetasVOZNIK V DOSTAVI - M/Ž. VOZNIKI OSEBNIH VOZIL, TAKSIJEV IN LAHKIH DOSTAVNIH VOZIL, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, (A) VOŽNJO IN SKRB ZA POTNIKE, LAHKA DOSTAVNA VOZILA, OSEBNA VOZILA IN TAKSIJE; (B) VOŽNJO IN SKRB ZA AVTOMOBILE, LAHKA DOSTAVNA VOZILA ALI MALE TOVORNJAKE...

. Asistentes de venta de tiendas y almacenesPRODAJALEC V EROTIČNI TRGOVINI - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SVETOVANJE STRANKAM, DELO Z BLAGAJNO, POLNJENJE POLIC, PREVZEM BLAGA, UREJANJE IN PRIPRAVA SPLETNIH NAROČIL, SKRB ZA UREJENOST IN ČISTOČO PRODAJALNE, Dvoizmensko delo, delovnik od pon. do sob.,

UČITELJ MATEMATIKE - M/Ž. UČITELJ MATEMATIKE V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 28, POUČEVANJE MATEMATIKE, Pedagoško-andragoška izobrazba, strokovni izpit VIZ, Potrdilo o nekaznovanosti. Izobrazba: univerzitetni/magisterski enopredmetni program matematika, dopoldan

. Médicos generalesE018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. vrnitve javnega uslužbenca na delo, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUŽBE V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S SPECIALISTIČNO STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO - IZVAJANJE URGENTNE SLUŽBE, VLOGI...

. Profesionales de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA ALI DIPLOMIRANI ZDRAVSTVENIK - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, delo v ambulanti medicine dela, prometa in športa in splošne medicine, Priporočene delovne izkušnje,  znanja iz medicine dela, prometa in športa,

. Auxiliares de maestrosLABORANT V PROGRAMU FOTOGRAFSKI TEHNIK - M/Ž. DELAVCI ZA POMOČ PRI POUKU, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 30, LABORANT V PROGRAMU FOTOGRAFSKI TEHNIK, Pedagoško-andragoška izobrazba, strokovni izpit VIZ, Potrdilo o nekaznovanosti. Izobrazba: fotografski tehnik. , dopoldan

. Reguladores y operadores de máquinas herramientasNASTAVLJALEC STROJEV - M/Ž. NASTAVLJALEC STROJEV ZA OBDELOVANJE KOVIN, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJA PRESTAVITVE MED TIPI IZDELKOV NA POSAMEZNIH PROIZVODNIH OPERACIJAH IN STROJIH. - IZVAJA NASTAVITVE STROJEV IN NAPRAV TER DEMONTAŽE IN MONTAŽE ORODIJ - IZVAJA NADZOR NAD OBRATOVANJEM...

. Oficinistas generalesPRAVOSODNI SODELAVEC - VODJA VPISNIKA - M/Ž. VODJA VPISNIKOV NA SODIŠČU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI VODENJU ENOSTAVNEJŠIH POSTOPKOV IN IZDAJANJU ODLOČB IZ PRISTOJNOSTI PRAVOSODNEGA ORGANA, DELO S STRANKAMI V ČASU URADNIH UR ZARADI IZDAJANJA FOTOKOPIJ RAZNIH LISTIN IZ SPISA IN...

. Mecánicos y ajustadores electricistasVZDRŽEVALEC - M/Ž. VZDRŽEVALEC ELEKTRIČNIH NAPRAV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ODPRAVLJANJE ELEKTRO IN MEHANSKIH ZASTOJEV TER OSTALIH OKVAR NA STROJIH. - IZVAJANJE NASTAVITEV IN PRESTAVITEV STROJEV IN POSAMEZNIH OPERACIJ PROCESA, POZNAVANJE NASTAVITVENIH PARAMETROV IN POSTOPKOV...

. Auxiliares de maestrosLABORANT V PROGRAMU MODNEGA OBLIKOVANJA - M/Ž. DELAVCI ZA POMOČ PRI POUKU, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 26, LABORANT PRI MODNEM OBLIKOVANJU, Pedagoško-andragoška izobrazba, strokovni izpit VIZ, Potrdilo o nekaznovanosti. Izobrazba: visokošolska izobrazba iz konfekcijske tehnologije, tekstilne tehnologije...

. Camareros de mesasNATAKAR (M/Ž) - M/Ž. NATAKARJI, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VSEH OPERATIVNIH NALOG IN DEL, POTREBNIH ZA TEKOČE IN KVALITETNO DELO STREŽBE, PREDVSEM PA: PRIJAZEN SPREJEM GOSTOV, SVETOVANJE V ZVEZI S PONUDBO TER PREVZEMANJE NAROČIL - TOČENJE PIJAČ, PRIPRAVA NAPITKOV...

SREDNJEŠOLSKI UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE - M/Ž. UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 16, OBLIKOVANJE UČNIH PROGRAMOV, POUČEVANJE PREDMETA, NADZIRANJE DELA DIJAKOV, PRIPRAVLJANJE, DOLOČANJE, POPRAVLJANJE VAJ, PREIZKUSOV ZNANJ, PRIPRAVLJANJE POROČIL O DELU DIJAKOV, POSVETOVANJE...

. Agentes de comprasSODELAVEC ZA NAVBAVO - M/Ž. NABAVNI REFERENTI, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, -ADMINISTRATIVNO DELO, -TEHNIČNA DELA NA PODROČJU NABAVE -PRIDOBIVANJE PONUDB ZA NABAVO GRADBENEGA MATERIALA POTREBNEGA ZA VZDRŽEVANJE NEPREMIČNIN, -VODENJE EVIDENC, STATISTIKE IN PRIPRAVA...

. Especialistas en políticas y servicios de personal y afinesKADROVIK VII/2 (III) - M/Ž. SVETOVALEC ZA KADROVANJE, poskusno delo 4 mesece, Določen čas  oz. nadomeščanje porodniškega dopusta in za čas predaje dela, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNO-TEHNIČNIH DEL S KADROVSKEGA PODROČJA, SODELOVANJE PRI IZDELAVI POGODB, ORGANIZIRANJE IN SPREMLJANJE DEL...

. Asistentes de venta de tiendas y almacenesPRODAJALEC V TRGOVINI NA DROBNO Z NAKITOM PANDORA - M/Ž. PRODAJALEC NAKITA, poskusno delo , Določen čas, 2 meseca, polni delovni čas, 40, - OHRANJANJE NAJVIŠJE MOŽNE RAVNI STORITEV V VSAKEM TRENUTKU - DOSEGANJE ZASTAVLJENEGA CILJA PRODAJE - DNEVNO- OPERATIVNE ZADOLŽITVE, POROČILA - POZNAVANJE IN IZVAJANJE POTREBNIH ZAKONSKIH PREDPISOV IN...

. Mecánicos y ajustadores electricistasELEKTROVZDRŽEVALEC - M/Ž. ELEKTROVZDRŽEVALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PREVENTIVNEGA VZDRŽEVANJA IN PREGLEDOV STANJA, POPRAVILA OKVAR TEHNOLOŠKE OPREME NA OSNOVI TEHNIČNE DOKUMENTACIJE, PLANOV DELA IN POTREB PROIZVODNJE,MONTAŽA NOVE OPREME IN IZVAJANJE REKONSTRUKCIJ...

. Empleados de control de abastecimientos e inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREVZEM IN IZDAJA BLAGA NA OSNOVI PREDPISANE DOKUMENTACIJE, VODENJE SKLADIŠČNE DOKUMENTACIJE OPRAVLJANJE FIZIČNEGA DELA PRI MANIPULACIJI Z BLAGOM, SKRB ZA UREJENOST SKLADIŠČA V SMISLU PREDPISOV O VARNOSTI...

. Empleados de centros de llamadasAGENT V KLICNEM CENTRU - M/Ž. POSREDOVALCI INFORMACIJ V KLICNIH CENTRIH, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ZBIRANJE IN UREJANJE INFORMACIJ TER POSREDOVANJE STRANKAM AKTIVNA ODZIVNOST NA TELEFONU IZDELOVANJE POTOVALNIH NAČRTOV ODGOVARJANJE NA VPRAŠANJA STRANK PO RAZNOVRSTNIH KOMUNIKACIJSKIH...

. Trabajadores de los cuidados personales a domicilioOSEBNI ASISTENT OSEBI Z GLUHOSLEPOTO - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, NUDENJE POTREBNE POMOČI OSEBI Z GLUHOSLEPOTO, POMOČ PRI  DNEVNIH OPRAVILIH, SPREMSTVO PRI AKTIVNOSTIH IN OPRAVILIH, POMOČ PRI SPORAZUMEVANJU., Empatija in želja po delu...

Más ofertas: << · 10 · 15 · 17 · 18 · < · 20 · > · 23 · 27 · 35 · 51 · 82 · >>