Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,546 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 22

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Ebanistas y afinesSAMOSTOJNI SERVISER - M/Ž. MIZARJI IPD., poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE SAMOSTOJNEGA SERVISA HIŠ IN OBJEKTOV PO PRAVILIH STROKE IN V SKLADU Z TEHNIČNO DOKUMENTACIJO IN NAVODILI ZA MONTAŽO IN SERVIS, S SKRBNOSTJO VESTNEGA IN POŠTENEGA GOSPODARSTVENIKA IN...
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesPOMOŽNI DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE MANJ ZAHTEVNIH KLJUČAVNIČARSKIH DEL. VEZANJE, PRENAŠANJE, NATOVARJANJE, RAZTOVARJANJE MATERIALA IN IZDELKOV Z MOSTNIMI DVIGALI IN PALETNIMI...
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V DOMU ZA OSTARELE - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO V NEMČIJI. Skrb in nega varovancev, načrtovanje aktivnosti., Znanje tujega jezika ni pogoj, možnost vključitve v tečaj ob nastopu dela. Vozniški izpit je zaželjen. Za...
 • . Fontaneros e instaladores de tuberíasMONTER I - M/Ž. MONTERJI IN SERVISERJI VODOVODNIH, PLINSKIH INŠTALACIJ IN NAPRAV IPD., poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE VSEH DEL, POVEZANIH S SISTEMOM (KOMUNALNO INFRASTRUKTURO), POPISOVANJE IN MENJAVA MERILNIH NAPRAV, SAMOSTOJNO IZVAJANJE MONTAŽE NOVIH...
 • . Profesionales de la salud no clasificados bajo otros epígrafesDELOVNI TERAPEVT, DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO - PRIPRAVNIK - M/Ž. DELOVNI TERAPEVT, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENO IZVAJANJE DEJAVNOSTI DELOVNE TERAPIJE PO PROGRAMU. DELOVNO TERAPEVTSKA OBRAVNAVA OTROK IN ODRASLIH S TEŽAVAMI NA PODROČJU MOTORIKE, SENZORIKE, KOGNICIJE, VEDENJA, FUNKCIONIRANJA IN SAMOSTOJNOSTI V VSAKODNEVNIH...
 • . Reguladores y operadores de máquinas herramientasOPERATER NA CNC STROJU - M/Ž. STRUGARJI IPD., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece oz. možnost podaljšanja, možnost nedoločen čas, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA ORODJA IN STROJEV,STRUŽENJE, REZKANJE,RAZREZ, IZBIRA NASTAVITEV IN MENJAVA ORODIJ,VRTANJE IN REZANJE NAVOJEV,BRUŠENJE ROBOV,KONTROLA MER IN...
 • . Operadores de instalaciones de procesamiento de metalesOBDELOVALEC KOVIN II. - M/Ž. UPRAVLJAVEC PROCESNIH STROJEV ZA TOPLOTNO OBDELAVO KOVIN, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, POPRAVILO REDUKTORJEV IN SKLOPK, OBNOVA VALJEV NA ŽAGI, DELA NA PREVENTIVNEM VZDRŽEVANJU OBDELOVALNIH STROJEV, OSTALA KLJUČAVNIČARSKA DELA,SAMOSTOJNO OBVLADOVANJE BRANJA...
 • . Ingenieros mecánicosRAZVOJNI INŽENIR - M/Ž. INŽENIRJI STROJNIŠTVA IPD., poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO V RAZVOJNEM ODDELKU, TEHNIČNO RISANJE, IZDELAVA IN AŽURIRANJE DELAVNIŠKIH RISB ZA ORODJARNO, SODELOVANJE PRI RAZVOJU PROCESA, SKRB ZA RAZVOJNE MAPE, IZDELAVA KALKULACIJ IN ANALIZ,...
 • . Reguladores y operadores de máquinas herramientasPOSLUŽEVALEC STROJA - M/Ž. STRUGARJI IPD., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece oz. možnost podaljšanja, možnost nedoločen čas, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA ORODJA IN STROJEV,STRUŽENJE CNC,VRTANJE IN REZANJE NAVOJEV,BRUŠENJE ROBOV,KONTROLA MER IN IZVEDBE,VZDRŽEVANJE STROJEV, ,
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesŽIVILSKI DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI HRANE, PIJAČ, KRMIL IN TOBAČNIH IZDELKOV, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ŽIVILSKA DELA V PROIZVODNJI MESNIH IZDELKOV, UPRAVLJANJE STROJEV IN NAPRAV V PROCESU PROIZVODNJE, NAREZOVANJA, PAKIRANJA, TEHTANJA, ODPREME...
 • . Profesionales de enfermeríaMEDICINSKA SESTRA VODJA TIMA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJA ZAHTEVNEJŠO NEGO IN MEDICINSKO POMOČ, IZVAJA NADZOR NAD MEDICINSKIMI PRIPOMOČKI IN DOKUMENTACIJO, IZVAJA STROKOVNO ZDRAVSTVENO NEGO IN NADZOR Z NAVODILI ZDRAVSTVENO NEGOVALNEMU OSEBJU,...
 • . Reguladores y operadores de máquinas herramientasCNC OPERATER NA UPOGIBNEM STROJU - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, KOVINARSTVO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NASTAVLJANJE, UPRAVLJANJE IN UPOGIBANJE NA CNC + KLASIČNEM UPOGIBNEM STROJU, OPRAVLJANJE KONTROLE IZDELKOV, DRUGA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA., zaželjeno poznavanje programa TRUTOPS-TRUBEND,...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosSOBARICA - M/Ž. SOBAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 5 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE SOB,APARTMAJEV IN OSTALIH PROSTOROV HOTELA,PRANJE, LIKANJE PERILA,UREJANJE SAVNE, OSTALA DELO PO NALOGU NADREJENIH, Prijaznost, odgovornost, motiviranost za delo, gibljiv/nestalen urnik
 • . Ingenieros no clasificados bajo otros epígrafesINŽENIR TEHNIČNIH STROK VII/2 (I) - M/Ž. STROKOVNJAKI TEHNIČNO-TEHNOLOŠKIH STROK (RAZEN ELEKTROTEHNIKE), D. N., poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 31.12.2019, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI ZASNOVI, IZGRADNJI IN VZDRŽEVANJU INFORMACIJSKEGA SISTEMA NA PODROČJU DELA – ZAHTEVNEJŠA DELA PLANIRANJE AKTIVNOSTI RAZVOJA...
 • . Médicos especialistasZDRAVNIK SPECIALIST NEVROLOGIJE - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST NEVROLOGIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG S STROKOVNEGA PODROČJA, Kandidati morajo poleg pogojev, določenih z zakonom izpolnjevati še posebne pogoje: končana Medicinska fakulteta-doktor medicine, opravljen...
 • . Oficinistas generalesREFERENT NA TEHNIČNIH PREGLEDIH - M/Ž. URADNIKI ZA SPLOŠNO PISARNIŠKO POSLOVANJE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, REGISTRACIJA VOZIL, IZDAJANJE REGISTRSKIH TABLIC, SKLEPANJE ZAVAROVANJ , VODENJE EVIDENC IN STATISTIKE TER DRUGA ADMINISTRATIVNA DELA V ZVEZI Z REGISTRACIJAMI VOZIL, OPRAVLJEN IZPIT...
 • . Médicos especialistasZDRAVNIK SPECIALIST INFEKTOLOGIJE - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST INFEKTOLOGIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG S STROKOVNEGA PODROČJA, Kandidati morajo poleg pogojev določenih z zakonom izpolnjevati še posebne pogoje: končana Medicinska fakulteta-doktor medicine, opravljen...
 • . Mecánicos y reparadores de vehículos de motorAVTOMEHANIK - M/Ž. AVTOMEHANIK, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DEL IN NALOG PO NAVODILU NADREJENIH DELAVCEV ,PRILAGANJE, PREGLEDOVANJE, TESTIRANJE IN SERVISIRANJE MOTORJEV MOTORNIH VOZIL, ZAMENJAVA DELOV MOTORJA ALI CELOTNIH MOTORJEV, UPORABA IN SKRB ZA...
 • . Ingenieros civilesREFERENT V SEKTORJU OZ. OE - M/Ž. INŽENIRJI GRADBENIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI PRIPRAVI STROKOVNIH PREDLOGOV V SEKTORJU OZ. ORGANIZACIJSKI ENOTI, KOMUNICIRANJE S STRANKAMI, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI GRADIV ZA POTREBE OZAVEŠČANJA (ČLANKI, INSERTI, GRADIVO ZA SPLETNO...
 • . Camareros de mesasNATAKAR - M/Ž. NATAKARJI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 5 mesecev, polni delovni čas, 40, STREŽBA HRANE IN PIJAČE, KOMUNIKACIJA Z GOSTI., Priprava prostora, miz in pribora,sprejem gostov,strežba hrane in pijače ter ostalih prodajnih artiklov,vzdrževanje reda in čistoče, opravljanje del po...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosSTREŽNK - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJA DELA V ČAJNI KUHINJI ODDELKA, REDNO ČISTI IN VZDRŽUJE PROSTORE, PREZRAČUJE PROSTORE, PRESTILJA POSTELJE, SKRBI ZA PRANJE POSTELJNEGA IN OSEBNEGA PERILA STANOVALCEV IN NJEGOVO...
 • . Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería no clasificados bajo otros epígrafesSAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC OSKRBE S PITNO VODO - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODSTVENO DELO: POMOČ PRI ORGANIZACIJI IN KOORDINIRANJU DELA OE. II: STROKOVNO DELO: POMOČ PRI PRIPRAVI STROKOVNIH PREDLOGOV V OE, SODELOVANJE PRI KOMUNIC. Z INVESTITORJI PO...
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZAHTEVNE ZDRAVSTVENE NEGE, NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA IN DELITEV TERAPIJ, UREJANJE PRIPOMOČKOV, VODENJE DOKUMENTACIJE, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU VSEH...
 • . ElectrotécnicosELEKTRIKAR III (ELEKTRIKAR, ELEKTROTEHNIK) - M/Ž. TEHNIKI ZA ELEKTROTEHNIKO IPD., poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJA MANJ ZAHTEVNA ELEKTRO INŠTALATERSKA DELA NA TERENU POD NADZOROM (ŠIBKO TOČNE, SREDNJE NAPETOSTNE INŠTALACIJE, NAPELJEVANJE ELEKTRO INŠTALACIJ, STRELOVODNE INŠTALACIJE, INŠTALACIJE...
 • . CocinerosKUHAR - M/Ž. KUHARJI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 5 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN IZDELAVA JEDI,POMOČ PRI SESTAVI JEDILNIKOV,POZNAVANJE IN UPORABA POSAMEZNIH RECEPTUR ZA PRIPRAVO JEDI,REDNO SPREMLJANJE STROKOVNIH NOVOSTI,SKRB ZA ČISTOČO V KUHINJI, NADZOR NAD SISTEMOM HACCP,SODELOVANJE...
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, USPOSABLJANJE ZA OPRAVLJANJE DEL IN NALOG V SKLADU S PRAVILNIKOM O PRIPRAVNIŠTVU, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA UPORABNIKOV, NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILEC - UREJEVALEC NOTRANJIH PROSTOROV - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ČISTIJO SE PISARNE, GARDEROBE IN SANITARIJE, ČIŠČENJE TRGOVIN, VESTNOST, POŠTENOST TER DAJANJE OSEBNEGA ZGLEDA DRUGIM IN ZLASTI POZITIVEN ODNOS DO SODELAVCEV IN NAROČNIKOV. ZAŽELJEN IZPIT B-KATEGORIJE...
 • . ConserjesRECEPTOR IV-HIŠNIK - M/Ž. HIŠNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, SPREMLJANJE GIBANJA STANOVALCEV, OBISKOVALCEV IN DELAVCEV, DAJANJE OSNOVNIH INFORMACIJ O CENTRU IN STANOVALCIH PO DOGOVORU OZIROMA DOLOČITVI ODGOVORNIH OSEB, SPREJEMANJE IN POSREDOVANJE TELEFONSKIH POGOVOROV,...
 • . Soldadores y oxicortadoresVARILEC - M/Ž. VARILCI IPD., poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VARJENJE Z ARGONOM (TIK VARJENJE), VARJENJE Z CO2 ( MAK VARJENJE ), TOČKOVNO VARJENJE, RAZREZ PLOČEVINE NA ŠKARJAH, ROČNI RAZREZ PLOČEVINE, DELA PRI GREZENJU, VREZOVANJE NAVOJEV, DELA NA VRTALNIH...
 • . Profesionales de la publicidad y la comercializaciónPRODAJNIK, TRŽNIK - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA PRODAJO, OGLAŠEVANJE IN TRŽENJE, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, Direktna prodaja, spletna prodaja, korespodenca, administracija, komunikacija s strankami, prodaja po Sloveniji in tujini. , Zaželene delovne izkušnje pri delu z ljudmi in...
Más ofertas: << · 11 · 16 · 19 · 20 · < · 22 · > · 25 · 28 · 34 · 46 · 70 · >>