Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,462 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 22

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. técnico dental equino/técnica dental equinaVETERINARSKI HIGIENIK V NVI ENOTI LJUBLJANA (ŠIFRA DM: J035079) - M/Ž. VETERINARSKI HIGIENIK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, -SODELOVANJE PRI RAZTELESBAH ŽIVALI, -ZBIRANJE IN ODVZEM BIOLOŠKIH VZORCEV PO PREDPISANIH POSTOPKI, -SPREJEM IN ODDAJANJE NAROČIL ZA ODVOZE ŽIVALSKIH TRUPEL, -PREVZEM, PREVOZ IN DOSTAVA ŽIVALSKIH TRUPEL ...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR NEGOVALEC I - NEGA III IN IV (F024001) - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. nadomeščanje odsotnega delavca (dalj časa), polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV Z ZDRAVSTVENO NEGO III IN IV; OPRAVLJANJE DELOVNIH NALOG V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC IN V SKLADU ...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaMEDICINSKA SESTRA VODJA TIMA - M/Ž. ORGANIZATOR ZDRAVSTVENE NEGE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, USKLAJEVANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DELA ZAPOSLENIH V DELOVNI ENOTI, SODELOVANJE PRI RAZREŠEVANJU KONFLIKTNIH SITUACIJ MED STANOVALCI IN ZAPOSLENIMI TER SVOJCI V DEL. ENOTI, OBVEŠČANJE SVOJCEV, UGOT...

. operador en instalaciones de producción de energía/operadora en instalaciones de producción de energíaJ015007 ENERGETIK V - M/Ž. UPRAVLJAVEC ENERGETSKIH NAPRAV, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE VZDRŽEVALNIH IN ZAHTEVNIH DEL NA ENERGETSKIH POSTROJENJIH IN NAPRAVAH. DELO NA PODROČJU UPRAVLJANJA TRANSFORMATORSKIH, GENERATORSKIH TER SREDNJENAPETOSTNIH POSTAJ. SODE...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E037018) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KLINIKA ZA OTORINOLARINGOLOGIJO IN CERVIKOFACIALNO KIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA,  ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVN...

. fisioterapeutaFIZIOTERAPEVT II (NEGOVALNA ENOTA, DIAGNOSTIČNA ENOTA), E047023, ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, KO ZA ŽILNE BOLEZNI - M/Ž. FIZIOTERAPEVT, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - FIZIOTERAPEVTSKO OCENJEVANJE BOLNIKOVEGA STANJA, IZBOLJŠEVANJE STANJA S FIZIOTERAPEVTSKIMI TEHNIKAMI IN FIZIKALNIMI AGENSI, VZDRŽEVANJE IN VZPOSTAVLJANJE PSIHOFIZIČNE SPOSOBNOSTI BOLNIKA - SAMOSTOJNO INDIVIDUALNO UČENJ...

PROIZVODNI DELAVEC ZA ZAHTEVNA DELA - M/Ž. SESTAVLJAVCI ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE ZAHTEVNIH PROIZVODNIH DEL, OPRAVLJANJE INTERNEGA TRANSPORTA, PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE DELOVNIH SREDSTEV, VODENJE EVIDENC, UREJANJE DELOVNEGA OKOLJA , , večizmensko

. asesor jurídico/asesora jurídicaREFERENT ZA PRAVNE IN KADROVSKE ZADEVE - M/Ž. PRAVNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA POGODB, INTERNIH AKTOV, PRAVNIH MNENJ, POROČIL ZA DELO, PRIPRAVA OSTALIH AKTOV V SKLADU Z VELJAVNO ZAKONODAJO, UREJANJE KADROVSKEGA PODROČJA, ZAPOSLITVENI OGLASI, POSTOPEK ZAPOSLITVE VKLJUČNO S PRIJAVAMI IN OD...

. técnico de calefacción, ventilación, refrigeración y aire acondicionado/técnica de calefacción, ventilación, refrigeración y aire acondicionadoMONTER HLADILNO OGREVALNIH SISTEMOV - M/Ž. MONTER HLADILNIH IN KLIMATSKIH NAPRAV, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - MONTAŽA, SERVISIRANJE, VZDRŽEVANJE KLIMATSKIH NAPRAV, TOPLOTNIH ČRPALK IN VRV SISTEMOV NA TERENU PO SLOVENIJI, - PRIPRAVA MATERIALA ZA MONTAŽO, - MONTERSKA DELA V DELAVNICI IN NA ...

. personal directivo de la administración públicaSTROKOVNI SVETOVALEC II - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE V POSTOPKIH UVELJAVLJANJA PRAVIC  DO NADOMESTIL PLAČ ZARADI ODSOTNOSTI Z DELA ZARADI BOLEZNI, ,

POMOČNIK DIETNEGA KUHARJA - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIKI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN ČIŠČENJE ŽIVIL, DELOVNIH PROSTOROV, PRIPOMOČKOV, STROJEV, POMOČ PRI SERVIRANJU HRANE IN PIJAČ V JEDILNICI, POMOČ PRI KUHANJU, RAZVOZ KOSIL, , dvoizmensko

. asistente de direcciónPOSLOVNI SEKRETAR - M/Ž. POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UREJANJE ADMINISTRACIJE PODJETJA, SODELOVANJE PRI UREJANJU SPLETNE STRANI, PRIPRAVA IN KONTROLA POGODB, PRIPRAVA IN IZDAJA RAČUNOV IN DOBAVNIC, PREVAJANJE , OD KANDIDATOV PRIČAKUJEMO ORGANIZACIJSKE SPOSOBNOSTI, FLEK...

. operador de sala de control de planta química/operadora de sala de control de planta químicaIZDELOVALEC IV. - M/Ž. UPRAVLJAVEC KEMIJSKIH PROCESNIH STROJEV IN NAPRAV, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE IN ŠARŽIRANJE SUROVIN POD NADZOROM, NASTAVLJANJE IN UPRAVLJANJE STROJEV IN NAPRAV POD NADZOROM, TOČENJE IZDELKOV V EMBALAŽO, SODELOVANJE PRI VZDRŽEVALNIH DELIH, DESTILI...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICISNKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III (E037020) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, KO INTENZIVNE TERAPIJE OTROK - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 15 mesecev, polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI III, V PROSTORIH – ENOTAH POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJ...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E037018) ZA POTREBE PEDIATRIČNE KLINIKE UKC LJUBLJANA, SLUŽBA ZA PLJUČNE BOLEZNI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAV...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E037018) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, SL. ZA PLJUČEN BOLEZNI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAV...

. auxiliar de enfermeríaE035021 - SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V REŠEVALNEM VOZILU (Ž) / SREDNJI ZDRAVSTVENIK V REŠEVALNEM VOZILU (M) - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NENUJNIH REŠEVALNIH TER SANITETNIH PREVOZOV; PREVOZ BIOLOŠKEGA IN DRUGEGA MATERIALA; IZVAJANJE ZDRAVSTVENO NEGOVALNIH POSEGOV IN POSTOPKOV NA NAČIN PREPREČEVANJA OKUŽB;...

. contratista principal de obras de construcciónVODILNI INŽENIR VI - M/Ž. VODJA PROJEKTOV V GRADBENIŠTVU, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, UVAJANJE NOVIH POSTOPKOV IN IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH STANDARDNIH IN NESTANDARDNIH PREISKAV, SODELOVANJE PRI STROKOVNIH IN RAZISKOVALNO RAZVOJNIH NALOGAH, IZDELAVA POROČIL O OPRAVLJENIH PREIS...

. odontólogo/odontólogaZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZAVIJE Z LICENCO PPD3 - M/Ž. ZOBOZDRAVNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, RAZISKOVANJE ZOBNIH IN PODOBNIH NEPRAVILNOSTI IN BOLEZNI TER PREPREČEVANJE IN ZDRAVLJENJE TOVRSTNIH BOLEZNI ,POSTAVLJANJE DIAGNOZ, SVETOVANJE IN IZVAJANJE NUJNE ZOBOZDRAVSTVENE POMOČI,IZVAJANJE KIRURŠKEGA, MEDICINSKEGA IN OS...

MEDICINSKA SESTRA VODJA TIMA - M/Ž. STROKOVNI SODELAVCI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, USKLAJEVANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DELA ZAPOSLENIH V DELOVNI ENOTI, SODELOVANJE PRI RAZREŠEVANJU KONFLIKTNIH SITUACIJ MED STANOVALCI IN ZAPOSLENIMI TER SVOJCI V DEL. ENOTI, OB...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E037018), ZA POTREBE UKC LJUBLJANA KLINIKA ZA OTORINOLARINGOLOGIJO IN CERVIKOFACIALNO KIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. do vrnitve začasno odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA...

. ingeniero mecánico/ingeniera mecánicaPROJEKTANT - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, PROJEKTANT, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SESTAVA IDEJNEGA KONCEPTA, DEFINIRANJE LOGIKE PROJEKTA V SODELOVANJU Z IT ODDELKOM, IZDELAVA TEHNIČNIH IZRAČUNOV, DEFINIRANJE OPREME, DEFINIRANJE PROJEKTNIH NALOG ZA PODDOBAVITELJE IN PODIZV...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E037018) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, KO ZA ENDOKRINOLOGIJO, DIABETES IN PRES. BOL. - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 4 mesece oz. vrnitve začasno odostne delavke, polni delovni čas, 40, -NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIEN...

VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve delavke z bolniškega staleža / porodniškega dopusta oz. najdlje do 3, polni delovni čas, 40, OPRAVLJA DELA IN NALOGE PO OPISU DEL IN NALOG ZA DELOVNO MESTO VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, Obvezno pr...

. ingeniero biomédico/ingeniera biomédicaINŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE III ( ŠIFRA DM: E047033) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KLINIČNI INŠTITUT ZA KLINIČNO KEMIJO IN BIOKEMIJO - M/Ž. INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZBIRANJE, EVIDENTIRANJE, SORTIRANJE, RAZPOREJANJE, KONZERVIRANJE, SHRANJEVANJE BIOLOŠKEGA MATERIALA TER PRIPRAVA MATERIALA IN VZORCEV ZA ANALIZO - IZVAJANJE OSNOVNIH LABORATORIJSKIH PREISKAV - VO...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaE037011 DIPL. MEDICINSKA SESTRA DISPANZERSKA DEJAVNOST - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas  oz. VRNITVE JAVNEGA USLUŽBENCA NA DELO, polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, -VODENJE NEGOVALNEGA TIMA IN SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU PRI IZVAJANJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAV...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E037018) ZA POTREBE UKC LJUBLANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, SL. ZA PLJUČNE BOLEZNI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAV...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, ČIŠČENJE PROSTOROV ŠOLE IN DIJAŠKEGA DOMA, Oseba mora podpisati izjavo, da ni  bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti na nepogojno kazen zapora v trajanju ve...

. asistente en educación especialSPREMLJEVALEC ZA NUDENJE FIZIČNE POMOČI OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2022, polni delovni čas, 40, POMAGA GIBALNO OVIRANIM OTROKOM, KI PRIHAJAJO V VRTEC IN K DRUGIM OBLIKAM VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, SKRBI ZA TO, DA SE GIBALNO OVIRANI OTROCI VARNO GIBLJEJO PO OBJEKTU IN JIM...

PROIZVODNI DELAVEC ZA SREDNJE ZAHTEVNA DELA - M/Ž. SESTAVLJAVCI ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE SREDNJE ZAHTEVNIH PROIZVODNIH DEL, OPRAVLJANJE INTERNEGA TRANSPORTA, PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE DELOVNIH SREDSTEV, VODENJE EVIDENC, UREJANJE DELOVNEGA OKOLJA , ,...

Más ofertas: << · 11 · 16 · 19 · 20 · < · 22 · > · 25 · 29 · 37 · 53 · 85 · >>