Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,854 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 22

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosGOSPODINJEC-HIŠNI ČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 4, DELO GOSPODINJE/HIŠNE ČISTILKE. DELO POTEKA NA TERENU VEČINO V LJUBLJANI IN BLIŽNJI OKOLICI. DELO ZAJEMA ČIŠČENJE DOMOV REDNIH STRANK. , Zainteresirane osebe morajo biti samostojne, prijazne in...
 • . Tenedores de librosKNJIGOVODJA/KNJIGOVODKINJA - M/Ž. KNJIGOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 10 mesecev oz. DO 30. 6. 2019, skrajšan delovni čas, 10, VODENJE KNJIGOVODSKIH EVIDENC, KNJIGOVODSKIH EVIDENC, VODENJE NABAVE, IZDAJE MATERIALA, POMOČ RAČUNOVODSTVU, EVIDENTIRANJE, SALDAKONTI IN OSTALO DELO KNJIGOVODJE, natančnost, potrdilo...
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaTEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev oz. opravljenega strokovnega izpita, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE OSNOVNE NEGE TER OPAZOVANJE IN NADZIRANJE BOLNIKA, IZVAJANJE DOLOČENIH TERAPEVTSKIH POSEGOV PO NAROČILU ZDRAVNIKA, PRIPRAVA BOLNIKA ZA PREISKAVE...
 • . Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería no clasificados bajo otros epígrafesVODJA SEKTORJA - POMOČNIK DIREKTORJA ZA KOMERCIALO - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, STROKOVNE NALOGE ZA PODPORO PRIPRAVE IN VODENJA INVESTICIJ, ZLASTI RCERO,VODENJE,ORGANIZIRANJE IN KOORDINIRANJE DELA KOMERCIALNEGA SEKTORJA,VZPOSTAVITEV IN ORGANIZIRANJE PRODAJNE SLUŽBE,...
 • . Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industrialesVZDRŽEVALEC STROJEV IN ORODIJ V ZASAVJU - M/Ž. VZDRŽEVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE STROJEV, NAPRAV,PREGLEDOVANJE, POPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE MONTAŽNIH STROJEV, NAPRAV IN ORODIJ,IZVAJANJE INTERVENTNIH IN PERIODIČNIH VZDRŽEVALNIH DEL.,...
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE Z ZAGOTAVLJANJEM ZDRAVSTVENE POMOČI, PRIPRAVLJANJEM IN RAZDELJEVANJEM PREDPISANE TERAPIJE TER UREJANJEM PRIPOMOČKOV SODELOVANJE IN IZVAJANJE ZAHTEVNIH...
 • UČITELJ STROKOVNO-TEORETIČNEGA IN PRAKTIČNEGA POUKA S PODROČJA ŽIVILSTVA - M/Ž. SREDNJEŠOLSKI UČITELJ ZA ŽIVILSKE PREDMETE, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, SREDNJEŠOLSKI UČITELJ ZA PODROČJE GASTRONOMIJE, OSNOV BIOTEHNOLOGIJE, PREDELAVE ŽIVILTEHNIK ANALIZIRANJA ŽIVIL, izpolnjevanje pogojev iz 92. in 107.a člena Zakona o organizaciji...
 • UČITELJ V POSEBNEM PROGRAMU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SVETOVANJE IN ORGANIZACIJO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE IN SPREMSTVO UČENCEV V POSEBNEM PROGRAMU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA TER DRUGE NALOGE PO NAVODILU RAVNATELJICE V SKLADU S SISTEMIZACIJO DELOVNIH...
 • . Tenedores de librosKNJIGOVODJA - M/Ž. KNJIGOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, KNJIŽENJE POSLOVNIH DOGODKOV, RAZUMEVANJE BILANC, PRIPRAVA RAZNIH POROČIL PO NAVODILIH NADREJENIH, Prednost imajo kandidati z izkušnjami na področju knjiženja proizvodnih podjetij.,
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesDELAVEC V PROIZVODNJI V ZASAVJU - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, PAKIRANJE PROIZVEDENIH IZDELKOV V EMBALAŽO IN PO POTREBI OZNAČEVANJE,OPRAVLJANJE ENOSTAVNIH PROIZVODNIH DEL,PRIPRAVLJANJE SUROVIN IN DELOVNIH NAPRAV ZA TEHNOLOŠKI...
 • UČITELJ STROKOVNO-TEORETIČNEGA IN PRAKTIČNEGA POUKA S PODROČJA KMETIJSTVA - M/Ž. SREDNJEŠOLSKI UČITELJ ZA KMETIJSKE PREDMETE, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SREDNJEŠOLSKI UČITELJ ZA PODROČJE VRTNARSTVA, SADJARSTVA, VINOGRADNIŠTVA, ČEBELARSTVA, ŽIVINOREJE, KMETIJSKEGA STROJNIŠTVA, izpolnjevanje pogojev iz 92. in 107.a člena Zakona...
 • . Personas que realizan trabajos variosDELAVEC ZA PREPROSTA PRILOŽNOSTNA DELA - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA PRILOŽNOSTNA DELA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, - POMOČ PRI PREPROSTIH POMOŽNIH DELIH NA TERENU (POMOČ PRI PRIPRAVI IN NABAVI MATERIALA, PRIPRAVI PRIPOMOČKOV ZA DELO NA TERENU), - UREJANJE ZEMLJE, ZAKOPAVANJE, NAVAŽANJE ZEMLJE,...
 • . EconomistasRAČUNOVODJA (PRIČETEK DELA 01.09.2018) - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - VODI, ORGANIZIRA IN NADZIRA DELO V RAČUNOVODSTVU,ZAGOTAVLJA AŽURNO KNJIGOVODSTVO, SKRBI ZA PRAVILEN IN PRAVOČASEN OBRAČUN DAJATEV IN PRISPEVKOV,SODELUJE PRI SESTAVI LETNIH PLANSKIH DOKUMENTOV, PERIODIČNIH...
 • . Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafesSPREMLJEVALEC OTROKU S POSEBNIMI POTREBAMI V VRTCU - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. 31.8.2019, polni delovni čas, 40, SODELUJE Z VZGOJITELJEM PRI SKRBI ZA VARNOST IN DOBRO POČUTJE OTROKA, SKRBI ZA PRILAGODITEV OKOLJA OTROKOVIM POTREBAM, V DOGOVORU Z VZGOJITELJEM SE VKLJUČUJE V SODELOVANJE S STARŠI,...
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesPROIZVODNI DELAVEC ZA POSLUŽEVANJE LINIJE - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE STROJEV IN NAPRAV V PROIZVODNJI, KONTROLA IN SKRB ZA KAKOVOSTI IZDELKOV, VZDRŽEVANJE ČISTEGA IN UREJENEGA DELOVNEGA OKOLJA TER PROIZVODNE OPREME....
 • . Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industrialesSTROJNIK I - M/Ž. STROJNI MEHANIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -VODENJE DOKUMENTACIJE STROJEV, KOT SO DELOVNI NALOGI, STROJNA POROČILA, V SKLADU Z DOLOČILI SPLOŠNIH AKTOV DRUŽBE - ORGANIZIRANJE PROCESA DELA, NADZIRANJE OBDELAVE IN IZVAJANJE KONTROLNIH PREGLEDOV SUROVIN...
 • . Profesionales de ventas de tecnología de la información y las comunicacionesANALITIK INFORMACIJSKIH SISTEMOV ZA PODROČJE PLAČ - M/Ž. SVETOVALEC ZA PRODAJO IZDELKOV INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, UVAJA INFORMACIJSKI SISTEM, SVETUJE UPORABNIKOM, ANALIZIRA POTREBE UPORABNIKOV IN JIH POSREDUJE PROGRAMERJEM - RAZVIJALCEM, VODI PROJEKT UVAJANJA,...
 • . CocinerosKUHAR HITRE HRANE - M/Ž. KUHAR, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA HRANE IN PIJAČE. UMIVANJE, REZANJE, MERJENJE IN MEŠANJE HRANE ZA KUHANJE. SKRB ZA ČISTOČO KUHINJE., Restavracija Lesnina na Brdu. odpiralni čas od 9:00-20:00. Nedelje zaprto. To pomeni tudi ugoden delovnik...
 • . Maestros de enseñanza primariaUČITELJ - V PODALJŠANEM BIVANJU - M/Ž. UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. 1.9.2018-31.8.2019, skrajšan delovni čas, 20, -NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA: - IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO: - OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIM DELOM:...
 • . Electricistas de obras y afinesELEKTRIČARJE ZA INDUSTRIJO IN HIŠNE INŠTALACIJE / TUJINA (NEMČIJA) - M/Ž. ELEKTROINŠTALATERJI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, IZDELAVA IN MONTAŽA ELEMENTOV NA OBJEKTIH, MONTAŽA ELEKTROINŠTALACIJ NA OBJEKTIH, POSTAVLJANJE ELEKTRIČNIH OMARIC, OŽIČEVANJE, ISKANJE IN ODPRAVLJANJE NAPAK...., , gibljiv/nestalen urnik
 • . Trabajadores de los cuidados personales en institucionesBOLNIČAR - NEGOVALEC II - PRIPRAVNIK - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE OSKRBE STANOVALCEV IN POMOČ PRI IZVAJANJU ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE VSEH STANOVALCEV, KI SO LAHKO RAZVRŠČENI V ENO IZMED NEG I, II, III ALI IV OPAZOVANJE POSAMEZNIKA IN POROČANJE...
 • . Ingenieros de minas, metalúrgicos y afinesMLADI RAZISKOVALEC - M/Ž. INŽENIR GEOTEHNOLOGIJE, poskusno delo , Določen čas, 48 mesecev, polni delovni čas, 40, RAZISKOVALNO DELO POD VODSTVOM MENTORJA, IZPOLNJEVANJE ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI, DELO V LABORATORIJU IN NA TERENU PO NALOGU MENTORJA, SODELOVANJE PRI IZDELAVI STROKOVNIH NALOG NA PODROČJU DELOVANJA, OBJAVLJANJE...
 • . Mecánicos y ajustadores electricistasELEKTROMONTER - M/Ž. ELEKTROMONTER, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, ELEKTROMONTAŽNA DELA V KLASIČNIH IN INDUSTRIJSKIH INŠTALACIJAH (POLAGANJE KABELSKIH TERAS, POLAGANJE KABLOV, VEZANJE OMARIC, FINOMONTAŽA,… ELEKTROMONTAŽNA DELA V AVTOMOBILSKI INDUSTRIJI – TRANSPORTNA...
 • UČITELJ NARAVOSLOVJA - M/Ž. UČITELJ NARAVOSLOVJA V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. 1. 9. 2018 DO 31. 8. 2019, skrajšan delovni čas, 18, POUČEVANJE NARAVOSLOVJA, Prošnji je potrebno priložiti: fotokopijo potrdila o izobrazbi, fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu, potrdilo,...
 • . Operadores de máquinas y de instalaciones fijas no clasificados bajo otros epígrafesPOSLUŽEVALEC ZAHTEVNIH LINIJ IN NAPRAV V ZASAVJU - M/Ž. DRUGI UPRAVLJAVCI STROJEV IN NAPRAV, D. N., poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE, TRANSPORTIRANJE IN ZLAGANJE POLIZDELKOV NA DM, SESTAVLJANJE IN OZNAČEVANJE IZDELKOV, PRIPRAVLJANJE IN NASTAVLJANJE DELOVNIH SREDSTEV, UREJANJE DELOVNEGA OKOLJA IN VODENJE...
 • . Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafesSPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANEGA OTROKA - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OSEB, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev oz. 1. 9. 2018 DO 30. 6. 2019, skrajšan delovni čas, 30, POMOČ GIBALNO OVIRANEMU OTROKU V VRTCU, Prošnji je potrebno priložiti: fotokopijo potrdila o izobrazbi,potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku in potrdilo...
 • . ConserjesHIŠNIK - M/Ž. HIŠNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. 31. 8. 2019, skrajšan delovni čas, 20, SKRB ZA POPRAVILO IN VZDRŽEVANJE OBJEKTOV, POŽARNO VARNOSTNE NAPRAVE, REDNO POPRAVLJANE INVENTARJA IN OPREME TER IZVAJA SPROTNA POPRAVILA, USPOSOBLJENOST ZA PREGLED IN UPRAVLJANJE CENTRALNE...
 • . Maestros de enseñanza primariaUČITELJ RP - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas oz. do vrnitve odsotne delavke z bolniškega dopusta oz. najdlje do 31.8.2019, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE REDNEGA, DOD. IN DOP. POUKA, IZVAJANJE INTERESNIH DEJAVNOSTI, DNEVOV DEJAVNOSTI, ..., POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI, STROKOVNI...
 • . Camareros de mesasNATAKAR - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, SVETOVANJE PRI IZBIRE HRANE IN PIJAČE. SPREJEMANJE NAROČIL HRANE IN PIJAČE TER ODDAJANJE NAROČIL KUHINJSKEMU IN BARSKEMU OSEBJU. STREŽENJE HRANE IN PIJAČE STRANKAM PRI MIZAH. POSPRAVLJANJE MIZ TER ODNAŠANJE POSODE...
 • . Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafesSVETOVALEC V PRAVOSODJU V SLUŽBI ZA BREZPLAČNO PRAVNO POMOČ (FIN. VSRS) - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC V PRAVOSODNIH ORGANIH, poskusno delo , Določen čas oz. 31.12.2018 (Posebni program VSRS), polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE STROKOVNIH DEL V POSTOPKIH V SLUŽBI ZA BREZPLAČNO PRAVNO POMOČ, SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE PRAKSE PRAVOSODNEGA ORGANA IN STROKOVNE LITERATURE,...
Más ofertas: << · 11 · 16 · 19 · 20 · < · 22 · > · 24 · 26 · 31 · 40 · 59 · >>