Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,401 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 90

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. auxiliar de enfermeríaPRIPRAVNIK - SREDNJA MEDICINSKA SESTRA II - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI TER PRI IZVAJANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTIH, POLEG VLOGE JE POTREBNO PRILOGŽITI ŽIVLJENJEPIS, SPRIČEVALO, DRŽAVLJANSTVO DRŽAV E...

SAMOSTOJNI RAČUNOVODJA - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PLANIRANJE, ORGANIZIRANJE, VODENJE, IZVAJANJE IN NADZOR VSEH KNJIGOVODSKO-RAČUNOVODSKIH DEL DELOVNE SKUPINE (KNJIGOVODJA, ADMINISTRATOR), DOBRO POZNAVANJE ZAKONODAJE NA PODROČJU DELA,...

BOLNIČAR NEGOVALEC I - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NEGE IN OSKRBE PRI STANOVALCIH, VZDRŽEVANJE FIZIČNEGA OKOLJA STANOVALCEV, SODELOVANJE PRI ZDRAVSTVENI NEGI, K VLOGI JE POTREBNO PRILOŽITI ŽIVLJENJE PIS, POTRDILO O IZOBRAZBI, POTRDILO O STROK...

VODJA SERVISNE DELAVNICE - M/Ž. MEHANIKI IN SERVISERJI MOTORNIH VOZIL IN KOLES, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KANDIDAT BO OPRAVLJAL DELA VODJE SERVISA-SPREJEM STRANK, NAROČANJE, ORG.DELA MEHANIKOV, SVETOVANJE.. ZAŽELJENE SO DEL.IZKUŠNJE., , dopoldan

. cocinero nutricionista/cocinera nutricionistaDIETNI KUHAR IV - M/Ž. DIETNI KUHAR, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE ŽIVIL IN KUHANJE JEDI, DIET IN NAPITKOV ZA STANOVALCE DELITEV OBROKOV HRANE STANOVALCEM, SODELOVANJE PRI SESTAVI JEDILNIKOV PREVZEM BLAGA, IZVAJANJE JAVNIH NAROČIL, REKLAMACIJE, NADZOROVANJE SANITARNO HIGI...

UČITELJ RAZREDNIK VII/2 - M/Ž. UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve delavke iz bolniškega staleža., polni delovni čas, 40, POUČEVANJE NA RAZREDNI STOPNJI (5. RAZRED OŠ)., Potrdilo o izobrazbi in strokovnem izpitu, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo kandidata da ni v kazenskem postopku.,

OSEBNI ASISTENT V OKOLICI KAMNIKA - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo 6 mesecev, Določen čas  oz. VES ČAS TRAJANJA PROJEKTA, polni delovni čas, 40, DELO OSEBNEGA ASISTENTA V ZAVODU PRAVICA SO.P. JE ZAHTEVNO IN ODGOVORNO. ZAHTEVA PO IZOBRAZBI NI OPREDELJENA. NEOBHODNO JE POTREBEN ČUT ZA ČLOVEK...

PRIPRAVLJALEC HITRE HRANE - M/Ž. PRIPRAVLJAVCI HITRE HRANE, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, priprava hitre hrane v omejenem obsegu hrane in pijač, ki vključuje preproste postopke priprave in majhno število sestavin, sprejemanje naročil strank ter strežba pri pultih in mizah, čiščenje delovnih p...

OSEBNI ASISTENT V OKOLICI MARIBORA - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo 6 mesecev, Določen čas  oz. VES ČAS TRAJANJA PROJEKTA, skrajšan delovni čas, 15, DELO OSEBNEGA ASISTENTA V ZAVODU PRAVICA SO.P. JE ZAHTEVNO IN ODGOVORNO. ZAHTEVA PO IZOBRAZBI NI OPREDELJENA. NEOBHODNO JE POTREBEN ČUT ZA ČLOV...

. ebanistaMONTER POHIŠTVA - M/Ž. MONTER POHIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, MONTAŽA POHIŠTVA V RAZSTAVNEM OZ. PRODAJNEM PROSTORU. MONTAŽA POHIŠTVA NA KRAJU, KI JE DOGOVORJEN S KUPCEM. DOSTAVA POHIŠTVA IN VNOS POHIŠTVA KUPCU NA DOM. SODELOVANJE PRI MANIPULATIVNIH DELIH. BRANJE NA...

. camarero/camareraNATAKAR - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, STREŽBA PIJAČE, HRANE, SKRB ZA DOBRO POČUTJE GOSTOV, SKRB ZA ČISTO DELOVNO OKOLJE, UPOŠTEVANJE NAVODIL S STRANI NADREJENIH., Urejenost, prijaznost in vestnost pri delu, komunikativnost in veselje do dela z ljudmi, spoštlj...

SOCIALNA OSKRBOVALKA II - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OSNOVNA GOSPODINJSKA POMOČ NA DOMU UPORABNIKA: ČIŠČENJE, PRANJE, POSTILJANJE IN OSNOVNO VZDRŽEVANJE SPALNEGA PROSTORA, KURJAVA IN DRUGA DELA PO DOGOVORU Z UPORABNIKOM STORITE...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU AKTIVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI IN SOCIALNI OSKRBI, OPRAVLJANJE NALOG PO NAROČILU NADREJENIH (DMS, ZDRAVNIKA), OPAZOVANJE IN SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA STAN...

. jefe de compras/jefa de comprasKOMERCIJALNO ADMINISTRATIVNI REFERENT - M/Ž. NABAVNO-PRODAJNI REFERENT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE POSLOVNE IN ADMINISTRATIVNE DOKUMENTACIJE VEZANE  NA POSLOVNE DOGODKE, OPRAVLJANJE SPLOŠNO ADMINISTRATIVNIH DEL, SPREMLJANJE IZVAJANJA NABAVNO-PRODAJNIH AKTIVNOSTI S SPREMLJAJOČIMI EVIDEN...

. camarero/camareraNATAKAR - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, STREŽBA PIJAČE, STREŽBA HRANE, SKRB ZA DOBRO POČUTJE GOSTOV, SKRB ZA ČISTO DELOVNO OKOLJE, UPOŠTEVANJE NAVODIL S STRANI NADREJENIH., Urejenost, prijaznost in vestnost pri delu, Komunikativnost in veselje do dela z ljudmi...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III E037020, KIRURŠKA KLINIKA, KO ZA KIRURGIJO SRCA IN OŽILJA, - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI III, V PROSTORIH – ENOTAH POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZORO...

. diseñador de decorados/diseñadora de decoradosODRSKO SCENSKI DELAVEC IV., ŠIFRA DM J034057, IV TARIFNI RAZRED - M/Ž. SCENSKI OBLIKOVALEC, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POSTAVLJANJE IN RAZSTAVLJANJE SCENE, NAKLADANJE, RAZKLADANJE IN PREVAŽANJE SCENSKIH ELEMENTOV, OPRAVLJANJE POMOŽNIH DEL NA ODRU, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO NAROČILU ODRSKEGA MOJSTRA, SODELOVANJE PRI TEHNIČNIH SPREME...

ODGOVORNI OPERATER EES V OKVIRU VRSTE DEL SAMOSTOJNI INŽENIR ZA PODROČJE OBRATOVANJA - M/Ž. INŽENIRJI ELEKTROTEHNIKE, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NADZOR IN VODENJE OBRATOVANJA EES SLOVENIJE V REALNEM ČASU TER KOORDINACIJA Z ZDRUŽENJI POVEZANIH EES; VODENJE REGULACIJE OBRAČUNSKEGA BLOKA; NADZOR IN IZVAJANJE SISTEMSKIH STORITEV V REALNEM ČASU; NADZOR ...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece oz. 31.12.2021, skrajšan delovni čas, 30, IZVAJANJE OSEBNE ASISTENCE: STORITVE NAMENJENE OSEBNI POMOČI UPORABNIKA - SKRB ZA OSEBNO HIGIENO, HRANJENJE, PREMEŠČANJE, STORITVE NAMENJENE POMOČI V GOSPO...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR NEGOVALEC I - NEGA III IN IV - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE, OPRAVLJANJE MANJ ZAHTEVNIH DEL S PODROČJA ZDRAVSTVENE NEGE, HIGIENSKA OSKRBA STANOVALCA IN NJEGOVEGA BIVALNEGA OKOLJA, OPAZOVANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA IN SICE...

. cocinero nutricionista/cocinera nutricionistaDIETNI KUHAR V - M/Ž. DIETNI KUHAR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNA PRIPRAVA HRANE PO JEDILNIKU, NORMATIVNI DOGOVORJENI, RECEPTURI IN DIETNIH NAVODILIH, ORGANIZIRANJE PORCIONIRANJA IN RAZDELJEVANJA NAVADNE IN DIETNE HRANE TER HRANE S SPREMENJENO KONSISTENCO, SODELOVANJE PRI PR...

. supervisor de movimientos de autobús/supervisora de movimientos de autobúsDISPONENT - DELOVNO MESTO V PC KOMENDA - M/Ž. TRANSPORTNI MANIPULANT, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE PREVOZOV BLAGA V MEDNARODNEM TRANSPORTU V SKLADU Z ZAKONODAJO, KOMUNIKACIJA Z VOZNIKI, STRANKAMI IN OSTALIMI, SPREMLJANJE VOZNIKOV IN TOVORA TER UREJANJE TRANSPORTNE DOKUMENTACIJE, ,

. actor/actrizDRAMSKI IGRALEC-PRIZNANI - M/Ž. GLEDALIŠKI IGRALEC, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, INTERPRETIRA DRAMSKE VLOGE SKLADNO Z UMETNIŠKO USMERITVIJO, SODELUJE PRI RAZPISANIH VAJAH IN PREDSTAVAH, KONTINUIRANO SKRBI ZA PSIHOFIZIČNO PRIPRAVLJENOST IN KREATIVNOST, PERMANENTNO SE IZOBRAŽUJE IN IZPOPOLNJUJE, INDIVI...

. mecanógrafo/mecanógrafaSODNI ZAPISNIKAR V-1 -M/Ž, ENO PROSTO DELOVNO MESTO ZA DOLOČEN ČAS, NADOMEŠČANJE ZA ČAS ODSOTNOSTI ZARADI BOLNIŠKEGA STALEŽA - M/Ž. SODNI ZAPISNIKAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. nadomeščanje za čas odsotnosti, zaradi bolniškega staleža, polni delovni čas, 40, OPIS DEL IN NALOG: - PISANJE PO NAREKU, DIKTAFONU ALI PREPISOVANJE ROKOPISOV ZELO ZAHTEVNIH VLOG ALI DRUGIH PISANJ, - SAMOSTOJNO SESTAVLJANJE ZAHTEVNEJ...

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoOPERATER NA CNC STROJU - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO NA CNC STROJIH, POZNAVANJE OSNOV RAČUNALNIŠKEGA PROGRAMA VISO VERO, POZNAVANJE PROGRAMA ALI KRMILNIKA ZA SAMOSTOJNO REZKANJE 2D IN 2,5D OBLIK, BRANJE TER IZDELAVA 2D NAČRTOV, IZVAJANJE OBDELAV NA ST...

. responsable de acabado y empaquetado de ropaDISTRIBUTER/KA V PAKIRNICI - M/Ž. ROČNI PAKIREC PROIZVODOV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA, SESTAVLJANJE IN ZAVIJANJE ŠKATEL TER PALET, PAKIRANJE GOTOVIH IZDELKOV. PO POTREBI POMOČ V SKLADIŠČU., Ročna spretnost, izkušnje z delom v čistih prostorih, sposobnost koncentracije, ustrezne h...

. funcionario de prisiones/funcionaria de prisionesPRAVOSODNI POLICIST - KANDIDAT - M/Ž. PRAVOSODNI POLICIST, poskusno delo , Določen čas, 18 mesecev, polni delovni čas, 40, USPOSABLJANJE PO PROGRAMU USPOSABLJANJA PRAVOSODNIH POLICISTOV, POMOČ PRI IZVAJANJU NALOG PRAVOSODNEGA POLICISTA, Javna objava je objavljena na enotnem portalu državne uprave https://www.gov.si/zbirke/delovna-mesta /, d...

. director de escuela primaria/directora de escuela primariaRAVNATELJ - M/Ž. RAVNATELJ OSNOVNE ŠOLE, poskusno delo , Določen čas, 60 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE ZAVODA OŠ BRASLOVČE, Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljite do vključno 29.10.2021 na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Braslovče, Rakovlje 15b, 3314 Braslovče "Prijava n...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioSOCIALNA OSKRBOVALKA II - M/Ž. SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. nadomeščanje začasno odsotnih delavcev., polni delovni čas, 40, POMOČ NA DOMU UPORABNIKA: POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE, PRI OBLAČENJU, SLAČENJU, UMIVANJU, HRANJENJU IN PRI OPRAVLJANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH POTREB, VZDRŽ...

. jefe de compras/jefa de comprasNABAVNI REFERENT - M/Ž. NABAVNI REFERENT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, -PREVZEM DOKUMENTOV, -UGOTAVLJANJE VERODOSTOJNOSTI DOKUMENTOV, -OPREMA DOKUMENTOV S POTREBNIMI PODATKI, -PRIPRAVA INTRASTAT POROČIL, -ROČNA IN STROJNA OBDELAVA PODATKOV, -TEKOČE ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE, -PRIP...

Más ofertas: << · 45 · 67 · 78 · 84 · 87 · 88 · < · 90 · > · 93 · 97 · 104 · 118 · >>