Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,226 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 90

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Operadores de máquinas y de instalaciones fijas no clasificados bajo otros epígrafesPOSLUŽEVALEC STROJEV - M/Ž. DRUGI UPRAVLJAVCI STROJEV IN NAPRAV, D. N., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE TEHNOLOŠKIH OPERACIJ NA STISKALNICAH, VARILNIH STROJIH ZA TOČKOVNO VARJENJE, MONTAŽA SKLOPOV IN PODSKLOPOV, OSKRBA DEL. MESTA Z MATERIALOM, POLIZDELKI IN TRANSPORTNO...
 • . EconomistasPOOBLAŠČENEC POSLOVODSTVA - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI VODENJU, NAČRTOVANJU, ORGANIZIRANJU, KOORDINIRANJU, OPTIMIZIRANJU IN NADZIRANJU DELA NA RAZLIČNIH PODROČJIH DELOVANJA, Za zasedbo delovnega mesta se zahteva izobrazba univerzitetni diplomirani...
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 2 meseca, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE BOLNIKA PO PROCESNI METODI DELA V RAZLIČNIH STANJIH ZDRAVJA, PRIPRAVA NA DIAGNOSTIČNE IN TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE, OPRAVLJANJE DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH...
 • UČITELJICA IP ITALIJANŠČINA - M/Ž. UČITELJ ITALIJANŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 3, POUČEVANJE IP ITALIJANŠČINA, strokovni izpit VIZ, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo, da ni v kazenskem postopku (za prijavo zadostuje izjava, potrdila dostavite v primeru, da...
 • . Otros profesores de músicaUČITELJ VIOLONČELA - M/Ž. UČITELJ VIOLONČELA, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, POUČEVANJE VIOLONČELA, Kandidati naj predložijo: življenjepis s kontaktnimi podatki, dokazila o ustreznosti izobrazbe in strokovnem izpitu, potrdilo o nekaznovanosti. Veselje do dela z otroci, vešč komunikacije...
 • . Archivistas y curadores de museosKUSTOS / KUSTOS DOKUMENTALIST - M/Ž. KUSTOS, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev oz. 31. 8. 2019, ZARADI NADOMEŠČANJA ZAČASNO ODSOTNE JAVNE USLUŽBENKE, skrajšan delovni čas, 30, IZVAJANJE, KOORDINIRANJE IN NADZOR DOKUMENTACIJSKIH POSTOPKOV ZA MUZEJSKO GRADIVO V SKLADU Z MUZEJSKIMI STANDARDI, EVIDENTIRANJE...
 • UČITELJ PREDMETNEGA POUKA ZA IZVAJANJE VZGOJNO–IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA PODROČJU SLOVENŠČINE IN ZA VODENJE ODDELKA PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas oz. do 31.08.2019, skrajšan delovni čas, 35, UČITELJ PREDMETNEGA POUKA (M/Ž) ZA IZVAJANJE VZGOJNO–IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA PODROČJU SLOVENŠČINE IN ZA VODENJE ODDELKA PODALJŠANEGA BIVANJA, Izobrazbeni pogoji: univerzitetna...
 • . Directores de industrias manufacturerasVODJA PROIZVODNE ENOTE POGONSKIH SISTEMOV - M/Ž. VODJA PROIZVODNJE ELEKTRIČNIH NAPRAV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OD VODJE PROIZVODNE ENOTE PRIČAKUJEMO SMISEL ZA ORGANIZIRANJE, KOORDINIRANJE IN VODENJE PROCESOV ZA REALIZACIJO PROIZVODNJE TER DOLOČANJE CILJEV IN VODENJE AKTIVNOSTI USMERJENIH V ZMANJŠEVANJE...
 • UČITELJ PREDMETNEGA POUKA (UČITELJ MATEMATIKE IN TEHNIKE) - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE, Zaposlitev je za nedoločen čas, od 1. 9. 2018, za polni delovni čas. V prijavi navedite številko obvestila o prostem delovnem mestu, na katerega se prijavljate.,
 • VZGOJITELJ/-ICA V DIJAŠKEM DOMU - M/Ž. UČITELJI SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH PREDMETOV V SREDNJIH ŠOLAH IN VZGOJITELJI V DIJAŠKIH DOMOVIH, poskusno delo , Določen čas oz. vrnitve delavca iz bolniškega staleža., polni delovni čas, 40, VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO Z MLADOSTNIKI., Kandidat/-ka mora izpolnjevati pogoje, določene...
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesPROIZVODNI DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ GUME IN PLASTIČNIH MAS, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE PROIZVODNIH DEL V PROIZVODNJI IN PREDELAVI PLASTIKE, PRIPRAVA POTREBNIH MATERIALOV ZA PROIZVODNI PROCES, DELO NA STROJIH, SKRB ZA...
 • UČITELJ MATEMATIKE - M/Ž. UČITELJ MATEMATIKE V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE MATEMATIKE V GIMNAZIJSKEM IN STROKOVNEM PROGRAMU, Potrdilo o nekaznovanosti, PAI in strokovni izpit VIZ. Izobrazba: enopredmetni univerzitetni študijski program matematike ali...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILKA - DELOVNO MESTO V KRANJU - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, skrajšan delovni čas, 30, ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV, Dobra organiziranost, vestnost, natančnost, samoiniciativnost, fleksibilnost, zanesljivost pri delu, iznajdljivost. Zaposlitev možna za daljše obdobje. Delo na eni...
 • . Agentes de segurosPOMOŽNI ZAVAROVALNI ZASTOPNIK - M/Ž. ZAVAROVALNI ZASTOPNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SKLEPANJE AVTOMOBILSKIH, PREMOŽENJSKIH IN ŽIVLJENSKIH ZAVAROVANJ POD VODSTVOM MENTORJA, Zahtevana izobrazba V. stopnje - ekonomski tehnik, trgovski tehnik ali druga tehnična smer; komunikativnost,...
 • . Ensambladores de equipos eléctricos y electrónicosENOSTAVNO SESTAVLJANJE - M/Ž. SESTAVLJALEC ELEKTRONSKIH NAPRAV IN OPREME, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA DELA, ENOSTAVNO SESTAVLJANJE, TESTIRANJE IZDELKOV,KONTROLA, MONTAŽA IN PAKIRANJE IZDELKOV, VPISOVANJE SPREMNIH LISTOV, PO POTREBI OPRAVLJANJE DEL TUDI NA DRUGIH DELOVNIH MESTIH,...
 • . Maestros preescolaresPOMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev oz. do 31. 8. 2019, polni delovni čas, 40, VZGOJA IN VARSTVO OTROK, DELO V RAZLIČNIH ENOTAH VRTCA, POKRIVANJE SOČASNOSTI, strokovni izpit, varstvo pri delu, zdravniški pregled, potrdilo o nekaznovanosti...
 • . Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafesSVETOVALEC V ODDELKU ZA UPRAVNE NOTRANJE ZADEVE - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA PRIPRAVO IN SPREMLJANJE PROGRAMOV V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE IN ODLOČANJE V ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKIH NA PRVI STOPNJI , ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE...
 • VZGOJITELJ - M/Ž. SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJA VZGOJNO DELO IN DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA Z OTROKI/MLADOSTNIKI V SKLADU Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA, SEZNANI SE Z DOKUMENTACIJO...
 • H017002 - MLADI RAZISKOVALEC NA RAZISKOVALNEM PROGRAMU "NUMERIČNA IN EKSPERIMENTALNA ANALIZA NELINEARNIH MEHANSKIH SISTEMOV" V OKVIRU RAZISKOVALNEGA INŠTITUTA ZA STROJNIŠTVO - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo , Določen čas oz. od 1.10.2018, polni delovni čas, 40, IZVAJA PROJEKTE ZNANSTVENEGA IN RAZISKOVALNEGA DELA. SODELUJE PRI OBLIKOVANJU RAZISKOVALNIH PROGRAMOV. STROKOVNO SODELUJE Z NAROČNIKI RAZISKOVALNIH NALOG....
 • UČITELJ OBLIKOVANJA, PRAKTIČNEGA POUKA IN LABORANT ZA PODROČJE GRAFIČNEGA OBLIKOVANJA - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 24, POUČEVANJE TEORIJE, PRAKTIČNEGA POUKA IN LABORANT GRAFIČNEGA OBLIKOVANJA, Potrdilo o nekaznovanosti, PAI in strokovni izpit VIZ. Sposobnost delovanja v timu, sposobnost pedagoškega dela, prilagodljivost,...
 • H017002 MLADI RAZISKOVALEC V INŠTITUTU ZA RAČUNALNIŠTVO - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo , Določen čas oz. OD 1.10.2018 DO NAJVEČ 4 LET, polni delovni čas, 40, IZVAJA PROJEKTE ZNANSTVENEGA IN RAZISKOVALNEGA DELA. SODELUJE PRI OBLIKOVANJU RAZISKOVALNIH PROGRAMOV. STROKOVNO SODELUJE Z NAROČNIKI RAZISKOVALNIH...
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesDELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI HRANE, PIJAČ, KRMIL IN TOBAČNIH IZDELKOV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE RAZLIČNIH DEL V PROIZVODNJI ŽIVIL, ZLAGANJE KOŠARIC, OBLIKOVANJE KRUHA, PREVZEMANJE IN PRIPRAVLJANJE SUROVIN PO RECEPTURI,...
 • . Herramentistas y afinesPOMOŽNI KLJUČAVNIČAR - MONTAŽER - M/Ž. KLJUČAVNIČAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SESTAVLJANJE, VGRAJEVANJE, POPRAVLJANJE ENOSTAVNIH SKLOPOV ARMATUR (SESTAVLJANJE OBJEMK, ZOBČASTIH SPOJK, ČIŠČENJE DISKOV, POMOČ PRI IZDELAVI SIT IPD.), VRTANJE, BRUŠENJE, RAZREZ MATERIALA, POLIRANJE, MANJŠA...
 • UČITELJ SOCIOLOGIJE IN KOORDINATOR OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI - M/Ž. UČITELJ SOCIOLOGIJE V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE SOCIOLOGIJE IN KOORDINACIJA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI, Potrdilo o nekaznovanosti, PAI in strokovni izpit VIZ. Izobrazba: univerzitetni študijski program sociologije ali magisterski...
 • . FisioterapeutasFIZIOTERAPEVT - M/Ž. FIZIOTERAPEVT, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, INDIVIDUALNO DELO Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI, DELO V BAZENU.., Ustrezna izobrazba: dipl. fizioterapevt. Vlogi je potrebno priložiti: cv europass, dokazilo o izobrazbi, strokovnem izpitu, potrdilo o nekaznovanju...
 • . Otros profesionales de nivel medio en actividades culturales y artísticasTURISTIČNI ANIMATOR - M/Ž. STROKOVNI SODELAVCI ZA KULTURNE, RAZVEDRILNE IN UMETNIŠKE DEJAVNOSTI TER KULINARIKO, D. N., poskusno delo , Določen čas, 5 mesecev, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE IN VODENJE TURISTIČNIH PROGRAMOV.ORGANIZIRANJE PRIREDITEV. NAČRTOVANJE IN RAZVOJ TURISTIČNIH PROGRAMOV. SODELOVANJE...
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesIZDELOVALEC GUMIJASTIH IZDELKOV - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ GUME IN PLASTIČNIH MAS, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA MATERIALA, POLIZDELKOV, STROJEV, NAPRAV IN ORODIJ ZA GUMIRANJE, IZDELAVA GUMIJASTIH POLIZDELKOV IN IZDELKOV, UPRAVLJANJE, KONTROLIRANJE IN...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosBOLNIŠKA STREŽNICA II - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE IN UREJANJE STANOVALČEVE POSTELJE IN SOBE, PRIPRAVA, MENJAVA IN SORTIRANJE PERILA, DOSTAVA OBLAČIL, PERILA IN DRUGEGA MATERIALA V SOBE, ODVAŽANJE UMAZANEGA PERILA V PRALNICO, DOSTAVA HRANE IN...
 • UČITELJ STROKOVNO TEORETIČNIH PREDMETOV IN PRAKTIČNEGA POUKA ZA PODROČJE FOTOGRAFIJE - GIBLJIVA SLIKA - M/Ž. UČITELJ TEHNIŠKIH STROKOVNOTEORETIČNIH PREDMETOV V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 30, POUČEVANJE TEORIJE IN PRAKTIČNEGA POUKA PODROČJE FOTOGRAFIJE - GIBLJIVA SLIKA, Potrdilo o nekaznovanosti, PAI in strokovni izpit VIZ. Izobrazba: visokošolska...
 • . Profesionales de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. vrnitve delavk z bolniške, porod niške odsotnosti, z možnostjo podaljšanja, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE NA ODDELKIH IN V SPECIALISTIČNIH AMBULANTA, NA NAROČANJU PACIENTOV IN NA...
Más ofertas: << · 45 · 67 · 78 · 84 · 87 · 88 · < · 90 · > · 92 · 94 · 99 · >>