Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,677 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 90

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E037018), KIRURŠKA KLINIKA, KO ZA KIRURGIJO SRCA IN OŽILJA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAV...

. contableSAMOSTOJNI RAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IN ODGOVORNO OPRAVLJANJE VSEH RAČUNOVODSKIH DEL, POZNAVANJE PREDPISOV IN ZAKONODAJE NA RAČUNOVODSKEM, FINANČNEM IN DAVČNEM PODROČJU, OBRAČUNOV DDV,  OBRAČUN PLAČ, IZDELAVA POROČIL IN ANALIZ O FINANČNEM POSLOVANJU, SES...

SKRBNIK INDUSTRIJSKE HIGIENE - M/Ž. KEMIČNI ČISTILCI, UPRAVLJAVCI PRALNIH STROJEV IPD., poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, PRANJE POSODE, OPREME IN DELOVNIH PRIPOMOČKOV. PRANJE IN DEZINFICIRANJE POSODE, V KATERIH SE TEHTAJO KOZMETIČNE SUROVINE. PRANJE IN DEZINFICIRANJE PREMIČNIH SKLADIŠČNIH REZERVOAR...

. operador de sala de control de planta química/operadora de sala de control de planta químicaUPRAVLJALEC KEMIJSKEGA PROCESA - M/Ž. UPRAVLJAVEC KEMIJSKIH PROCESNIH STROJEV IN NAPRAV, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA POLIZDELKOV V PREDPISANI KVALITETI IN KOLIČINI V SKLADU S TEHNIČNO DOKUMENTACIJO IN UPRAVLJANJE Z NAPRAVAMI. AKTIVIRANJE, UPRAVLJANJE IN NADZOR NAD MEŠALNIMI NAPRAVAMI. KONTR...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioOPERATER LOGISTIKE - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, PREVZEM, SKLADIŠČENJE IN ODPREMA IZDELKOV. TRANSPORTIRANJE IN MANIPULIRANJE MATERIALOV IN IZDELKOV ZA POTREBE STRANK (INTERNIH IN EKSTERNIH). KONTROLA VOZNIKOV IN VOZIL V SKLADU S PREDPISI O VARSTVU PRI DELU. SKRB ZA BRE...

. consultor empresarial/consultora empresarialVODJA PROJEKTNE PISARNE (J017935 VODJA SLUŽBE NA UNIVERZI VII/2 (I) - M/Ž. ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE IN VODENJE DELA IN DELOVNIH PROCESOV PROJEKTNE PISARNE, SPREMLJANJE IN KOORDINIRANJE DEL PROJEKTNE PISARNE, ZAGOTAVLJANJE PRAVOČASNEGA IZPOLNJEVANJA PROJEKTNIH OBVEZ UNIV...

. operador de máquinas para fabricar barnices/operadora de máquinas para fabricar barnicesUPRAVLJALEC PRIPRAVE SUROVIN - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV ZA PROIZVODNJO PRALNIH SREDSTEV, poskusno delo , Določen čas, 2 meseca, polni delovni čas, 40, RAZTEHTAVANJE IN PRAVILNA PRIPRAVA SUROVIN ZA POTREBE PROIZVODNEGA PROCESA V SKLADU Z NAVODILI IN UPRAVLJANJE S TEHNIČNIMI PRIPOMOČKI. IZBOR IN UPORABA PRAVILNE EMBALAŽE IN PR...

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC – KRANJSKA GORA - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SVETOVANJE KUPCEM O PRODAJNIH ARTIKLIH - OPRAVLJANJE BLAGAJNIŠKEGA POSLOVANJA - ZLAGANJE IN SORTIRANJE BLAGA TER PRIPRAVLJANJE BLAGA - SPREMLJANJE STANJA ZALOG TER EVIDENCE KRITIČNIH ROKOV - OPRAVLJANJE KOLIČINSKIH IN KA...

. representante comercialKOMERCIALIST NA TERENU - M/Ž. KOMERCIALIST NA TERENU, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, I - RAZISKAVA IN ANALIZA TRŽIŠČA (PRODAJA FITINGOV IN INDUSTRIJSKIH ULITKOV PO NAROČILU), - VZPOSTAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE POSLOVNIH STIKOV S PARTNERJI (OBISKI KUPCEV V TUJINI: EVROPSKE DRŽAVE, BLIŽNJI VZHOD, SE...

. jefe de compras/jefa de comprasNABAVNI REFERENT - M/Ž. NABAVNI REFERENT, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, NALAGANJE NAROČIL V SISTEM, PRIPRAVA IZDELKOV ZA SPLETNO STRAN, SPREMEMBE CEN V SISTEMU, SPLOŠNA ADMINISTRATIVNA DELA, Vlogo z življenjepisom v nemškem in slovenskem jeziku pošljete po e-pošti oz. po pošti...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠE ZDRAVSTVENE NEGE, OSKRBE IN VARSTVA UPORABNIKOV - NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA  IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE  PRIPOMOČKOV - IZVAJANJE DEL IN NA...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK - ŠIFRA 4018 - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREVOZ POŠTNIH SKLEPOV NA I, II. IN III. RAVNI TRANSPORTA, NAKLADANJE IN RAZKLADANJE POŠTNE TVARINE, MATERIALA IN BLAGA. VZDRŽEVANJE VOZILA. DOSTAVLJANJE PAKETNIH, PALETNIH IN TEŽJIH KOSOVNIH POŠILJK IN BLAGA, ...

. director de departamento de administración/directora de departamento de administraciónVODJA PISARNE - M/Ž. VODJA PISARNE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, -KNJIŽENJE RAČUNOV, POPIS POŠTE, PRIPRAVA POGODB -SKRB ZA ARHIV -SPLETNA PRODAJA IN PRODAJA PRAVNIM OSEBAM -PRIPRAVA FINANČNIH IN DRUGIH POROČIL -SODELOVANJE PRI PRIJAVAH NA RAZPISE -KOMUNIKACIJA S STRAN...

. clasificador postal/clasificadora postalUSMERJEVALEC POŠILJK III - ŠIFRA 3007 - M/Ž. USMERJEVALEC POŠTE, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELJENJE, NAKLADANJE TER RAZKLADANJE POŠILJK IN PREVOZNIH ENOT. RAZVRŠČANJE POŠTNIH POŠILJK. OSKRBOVANJE USMERJEVALNIH NAPRAV. VIDEOKODIRANJE POŠILJK. USMERJANJE VSEH VRST POŠTNIH POŠILJK PO POŠTNI ŠTEVILKI IN ...

. ingeniero técnico de producción/ingeniera técnica de producciónTEHNOLOG KONSTRUKTER - M/Ž. TEHNIK ZA STROJNIŠKO TEHNOLOGIJO, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROJEKTIRANJE IN KONSTRUIRANJE IZDELKOV V SKLADU S TEHNIČNIMI ZAHTEVAMI, KREIRANJE IN RAZVOJ TEHNOLOŠKIH POSTOPKOV IN DOKUMENTACIJE, PRIPRAVLJANJE, PREVERJANJE IN AŽURIRANJE TEHNIČNIH RISB TER KOSOVNI...

TRANSPORTNI DELAVEC-VILIČARIST - M/Ž. UPRAVLJAVCI ROČNIH VOZIČKOV IN VOZIL NA PEDALE, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DNEVNI PREGLED VILIČARJA IN DVIGAL, PREVOZ SUROVIN IN OSTALEGA POMOŽNEGA MATERIALA, ZALAGANJE STROJEV Z MATERIALOM, PREVPENJANJE STROJEV, DELO PO NALOGU NADREJENEGA., ZAŽELJENO IMETI IZPIT Z...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATER PPD3 - M/Ž. PEDIATER, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENEGA VARSTVA PREDŠOLSKIH OTROK NA PRIMARNI RAVNI, - OPRAVLJANJE AMBULANTNIH PREVENTIVNIH IN KURATIVNIH PREGLEDOV OPREDELJENIH OTROK, SKLADNO Z POGODBENIMI ZAHTEVAMI ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO ZAV...

. personal directivo de la administración públicaDIREKTOR OBČINSKE UPRAVE - M/Ž. DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE, poskusno delo , Določen čas, 60 mesecev, polni delovni čas, 40, VODI IN USKLAJUJE DELO OBČINSKE UPRAVE, IZDAJA ODLOČBE V UPRAVNIH POSTOPKIH NA PRVI STOPNJI, OPRAVLJA NAJZAHTEVNEJŠE NALOGE OBČINSKE UPRAVE, OPRAVLJA DRUGE ORGANIZACIJSKE NALOGE V ZVEZI Z DELOVANJEM OBČINSK...

. lencero/lenceraPRALNIČAR/KA - M/Ž. PRALEC, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PRANJE, SUŠENJE, LIKANJE IN ZLAGANJE IZDELKOV IZ TEKSTILA, ŠTETJE KOLIČIN OPRANIH IZDELKOV IN ODLAGANJE V TRANS VOZIČKE, IZBIRANJE PRALNIH IN SUŠILNIH PROGRAMOV, POMOČ V SKLADIŠČU, ČIŠČENJE VSEH  PROSTOROV V OBJEKTU IN OK...

. cocinero/cocineraKUHAR 1 - M/Ž. KUHAR, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO PRIPRAVLJANJE JEDI IN KUHANJE JEDI PO JEDILNEM LISTU, PRIPRAVA IN IZDELAVA PORCIJ, TER SERVIRANJE JEDI, SKRB ZA DEKORACIJO IN IZGLED PRIPRAVLJENIH JEDI, PRIPRAVA HLADNIH IN TOPLIH ZAČETNIH JEDI, KUHANJE JUŠNIH ZAKU...

. técnico en laboratorio clínico y biomédico/técnica en laboratorio clínico y biomédicoLABORATORIJSKI TEHNIK III (E045007) - PRIPRAVNIK, ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, KI ZA SPECILANO LABORATORIJKI DIAGNOSTIKO - M/Ž. LABORATORIJSKI TEHNIK ZA BIOMEDICINO, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev oz. za čas trajanja pripravništva., polni delovni čas, 40, - ZBIRANJE, EVIDENTIRANJE, SORTIRANJE, RAZPOREJANJE, ARHIVIRANJE IN ODSTRANJEVANJE BIOLOŠKEGA MATERIALA TER PRIPRAVA MATERIALA IN VZORCEV ZA ANALIZO PO US...

. médico generalista/médica generalistaZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE SPECIALISTIČNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA V AMBULANTI DRUŽINSKE MEDICINE, V DOMU STAREJŠIH OBČANOV, V AMBULANTI NUJNE MEDICINSKE POMOČI IN URGENTNI SLUŽBI NA TERENU., Veljavna licenca z...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POSLUŽEVANJE IN UPRAVLJANJE OBDELOVALNIH STROJEV, SKLADNO S TEHNIČNO IN DELOVNO DOKUMENTACIJO, IZVAJANJE RAZLIČNIH TEHNOLOŠKIH OPERACIJ NA OBDELOVANCIH PO ZAHTEV...

. terapeuta especializado en trastornos del lenguaje/terapeuta especializada en trastornos del lenguajeVZGOJITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ - LOGOPED (D037007) - M/Ž. LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo , Določen čas  oz. VRNITVE ODSOTNE DELAVKE., polni delovni čas, 40, NUDENJE DODATNE STROKOVNE POMOČI OTROKOM Z GOVORNO-JEZIKOVNIMI TEŽAVAMI., Kandidat mora izpolnjevati pogoje za delovno mesto VZGOJITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ – LOGOP...

. operador de pistola pulverizadora de lacado/operadora de pistola pulverizadora de lacadoLAKIREC V MIZARSKI DELAVNICI - M/Ž. LAKIREC LESENIH IZDELKOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PRIPRAVA OBDELOVANCEV PRED LAKIRANJEM, BRUŠENJE, GLAJENJE, ŠČETKANJE, MEDFAZNO BRUŠENJE, POLIRANJE, -LAKIRANJE Z BRIZGALNO PIŠTOLO, -BARVANJE LESENIH IZDELKOV., NUDIMO ZAPOSLITEV ZA NEDOLOČEN ČAS V ST...

VZDRŽEVALEC V PROIZVODNJI - M/Ž. MEHANIKI IN SERVISERJI KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE STROJEV, STAVBE IN PREVOZNIH SREDSTEV, PODROČJE - STROJNIK, ELEKTRIČAR, ELEKTROTEHNIK, MEHATRONIK, MEHANIK ALI KLJUČAVNIČAR, dvoizmensko

. ingeniero técnico en sistemas neumáticos/ingeniera técnica en sistemas neumáticosKONTROLOR TEHNIČNIH PREGLEDOV 2 - M/Ž. KONTROLOR TEHNIČNIH PREGLEDOV MOTORNIH VOZIL, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE OPRAVIL KONTROLORJA TEHNIČNIH PREGLEDOV ZA KONTROLO MOTORNIH IN PRIKLOPNIH VOZIL V SKLADU S PREDPISI IN NAVODILI ZA DELO,  IZVAJANJE POSTOPKOV SKLADNOSTI, IZVAJANJE TEHNIČ...

PLANER IZDELKOV - M/Ž. URADNIKI ZA IZRAČUNE KOLIČIN MATERIALOV V PROIZVODNJI, GRADBENIŠTVU IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA OPERATIVNEGA PLANA PROIZVODNJE, SPREMLJANJE, IZVAJANJE LETNEGA PLANA PROIZVODNJE. DOLOČITEV POTREBNIH MATERIALOV V SKLADU Z MESEČNIM PLANOM PROIZVO...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA - SOCIALNO VARSTVO - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE OŽJEGA IN ŠIRŠEGA STANOVALČEVEGA OKOLJA, OPREME IN TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV ZA NEGO IN OSKRBO, PRIPRAVA RAZKUŽIL IN RAZKUŽEVANJE, POMOČ PRI DVIGANJU, PREVOZ IN SPREMLJANJE MANJ PRIZADETIH STANOVALCEV IZVE...

. camarero/camareraNATAKAR/NATAKARICA - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, STREŽBA HRANE IN PIJAČE, PRIPRAVA NAPITKOV, PIJAČ IN PRIGRIZKOV, VODENJE BLAGAJNE, ČIŠČENJE IN UREJANJE DELOVNEGA MESTA, SPOŠTOVANJE NAVODIL, PREDPISOV, OSTALA DELA PO NALOGU DELODAJALCA, , dvoizmensko

Más ofertas: << · 45 · 67 · 78 · 84 · 87 · 88 · < · 90 · > · 92 · 94 · 98 · 106 · 123 · >>