Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,854 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 15

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Representantes comercialesSKRBNIK STRANK IN ORGANIZATOR TRANSPORTOV - M/Ž. KOMERCIALNI ZASTOPNIKI ZA PRODAJO IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -VNOS NAROČIL GLEDE NA POGODBENE POGOJE S STRANKO. -PRIDOBIVANJE POTRDITEV DOBAVE MATERIALOV S STRANI PLANERJEV, S POUDARKOM NA ZAHTEVAH STRANK. -DNEVNO SPREMLJANJE POTRJENIH NAROČIL...
 • . Agentes de segurosPOMOŽNI ZAVAROVALNI ZASTOPNIK - M/Ž. ZAVAROVALNI ZASTOPNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SKLEPANJE AVTOMOBILSKIH, PREMOŽENJSKIH IN ŽIVLJENSKIH ZAVAROVANJ POD VODSTVOM MENTORJA, Zahtevana izobrazba V. stopnje - ekonomski tehnik, trgovski tehnik ali druga tehnična smer; komunikativnost,...
 • . Maestros preescolaresVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas oz. 31.8.2019, skrajšan delovni čas, 20, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN EVALVIRANJE VZGOJNO-VARSTVENEGA DELA V SKLADU S KURIKULUMOM, SODELOVANJE S STARŠI IN SODELAVCI, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI (107.A ČLEN ZOFVI) ALI IZJAVA, DA SI...
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesDELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ GUME IN PLASTIČNIH MAS, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, IZDELAVA PVC STAVBNEGA POHIŠTVA PVC OKEN IN VRAT, Kompetence:natančnost,vestnost,poštenost,sposoben za delo v timu,organiziranost, dopoldan
 • UČITELJ STROKOVNO TEORETIČNIH PREDMETOV- PODROČJE STROJNIŠTVO - M/Ž. UČITELJI IN SODELAVCI ZA POUČEVANJE POKLICNO-SPECIFIČNIH PREDMETOV IN VSEBIN, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 28, DELOVNA OBVEZNOST UČITELJA OBSEGA POUK IN DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA Z DIJAKI, PRIPRAVO NA POUK, PRIPRAVLJANJE IN OCENJEVANJE IZDELKOV...
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OSKRBA PROIZVODNJE Z MATERIALOM, NATOVARJANJE IN RAZTOVARJANJE BLAGA, DELO S SKENERJEM, SKRB ZA RED IN ČISTOČO SKLADIŠČA., Pripravljenost na delo v treh izmenah, natančnost, odgovornost, dobra fizična...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas oz. od 1.9.2018 do 31.8.2019, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH POVRŠIN, slovensko državljanstvo, -potrdilo, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti...
 • . Lavadores de ventanasČISTILEC - M/Ž. ČISTILCI OKEN, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, (A) POMIVANJE OKEN IN DRUGIH STEKLENIH POVRŠIN Z VODO ALI DRUGIMI SREDSTVI TER NJIHOVO SUŠENJE IN LOŠČENJE (B) UPORABO LESTEV, ODROV, DVIŽNIH STOLOV, TOVORNJAKOV S HIDRAVLIČNIMI VEDRI IN DRUGE OPREME...
 • UČITELJ STROKOVNO TEORETIČNIH PREDMETOV IN PRAKTIČNEGA POUKA ZA PODROČJE FOTOGRAFIJE - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POUČEVANEJ STROKOVNO TEORETIČNIH PREDMETOV IN PRAKTIČNEGA POUKA ZA PODROČJE FOTOGRAFIJE, Potrdilo o nekaznovanosti, PAI in strokovni izpit VIZ. Izobrazba: Visokošolska ali višješolska izobrazba iz...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILKA - DELOVNO MESTO V MURSKI SOBOTI SKRAJŠAN DELOVNI ČAS - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, skrajšan delovni čas, 15, ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV, Dobra organiziranost, vestnost, natančnost, samoiniciativnost, fleksibilnost, zanesljivost pri delu, iznajdljivost. Zaposlitev možna za daljše obdobje, za skrajšan...
 • . Programadores de aplicacionesSTROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I) - M/Ž. PROGRAMERJI RAČUNALNIŠKIH APLIKACIJ, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PLANIRANJE, NADZIRANJE IN VODENJE NALOG POVEZANIH Z NAČRTOVANJEM, RAZVOJEM, TESTIRANJEM, DOKUMENTIRANJEM IN VZDRŽEVANJEM INFORMACIJSKIH SISTEMOV. SISTEMSKA ADMINISTRACIJA OKOLJA Z/VM,...
 • . Trabajadores de los cuidados personales en institucionesBOLNIČAR NEGOVALEC II - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU OSNOVNE OSKRBE IN ZDRAVSTVENE NEGE PO STANDARDIH STROKE, IZVAJANJE OSNOVNE NEGE (UMIVANJE, KOPANJE, POMOČ PRI OBLAČENJU, POMOČ PRI GIBANJU IN TRANSFER, SPREMSTVO...
 • . Profesionales de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 4 mesece, Določen čas oz. vrnitve delavk z bolniške, porodniške, z možnostjo podaljšanja, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE PACIENTOV NA ODDELKIH IN V SPECIALISTIČNIH AMBULANTA (ODVISNO OD POTREB DELOVNEGA PROCESA),...
 • UČITELJ OBLIKOVANJA UPORABNIH PREDMETOV - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 25, UČITELJ V PROGRAMU OBLIKOVANJE UPORABNIH PREDMETOV., Izobrazba: utrezna izobrazba iz arhitekture ali oblikovanja, prednost izobrazba ALUO, magister industrijskega oblikovanja. Zahtevana znanja: sposobnost...
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesPROIZVODNI DELAVEC - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE DEL PO PREDPISIH VARSTVA OKOLJA (ISO14000), VARSTVA PRI DELU IN SISTEMA KAKOVOST VDA,SODELOVANJE V PROCESU NENEHNIH IZBOLJŠAV,SODELOVANJE V DELU MINI DRUŽBE...
 • . Profesionales de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI, ZA POTREBE INTRNE KLINIKE, INTERNISTIČNA PRVA POMOČ, - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 30.12.2018, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV/POŠKODOVANCEV V URGENTNI DEJAVNOSTI, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE...
 • . Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafesSVETOVALEC, VODENJE V ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKIH - M/Ž. PRAVNIK, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SVETOVALEC, VODENJE V ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKIH, Ogled razpisa-objava javnega natečaja na Ministrstvu za javno upravo in obvezno izpolni obrazec -vloga za zaposlitev, zahtevane smeri izobrazbe-Upravna, pravo,
 • PROFESOR TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE TER FIZIKE - M/Ž. UČITELJ TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE V RAZREDU, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z VZGOJNO IZOBRAŽEVALNIM DELOM V SKLADU Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM, DOPOLNJEVANJE...
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELOVNE NALOGE OBSEGAJO: KNJIŽENJE IZMETA, IZDAJA MATERIALA, OPRAVLJANJE INTERNEGA TRANSPORTA, DELO S ČITALCEM, PREVZEMANJE IN SKLADIŠČENJE BLAGA., NUDIMO POMOČ PRI NASTANITVI V KAMNIKU. PRIJAVE POTEKAJO...
 • . Tenedores de librosFINANČNI KNJIGOVODJA - M/Ž. KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OBDELOVANJE IN ARHIVIRANJE KNJIGOVODSKIH LISTIN S PODROČJA FAKTURIRANJA GLEDE NA VRSTO OPRAVLJENE STORITVE IN IZDELOVANJE FAKTUR V SKLADU Z NAROČILI, SKLENJENIMI POGODBAMI...
 • UČITELJ STROKOVNO TEORETIČNIH PREDMETOV- PODROČJE GASTRONOMIJE IN TURIZMA - M/Ž. UČITELJI IN SODELAVCI ZA POUČEVANJE POKLICNO-SPECIFIČNIH PREDMETOV IN VSEBIN, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 8, DELOVNA OBVEZNOST UČITELJA OBSEGA POUK IN DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA Z DIJAKI, PRIPRAVO NA POUK, PRIPRAVLJANJE IN OCENJEVANJE IZDELKOV...
 • . Montadores de estructuras metálicasDELAVEC ZA IZDELAVO LESNO OBDELOVALNIH STROJEV M/Ž - M/Ž. MONTER KOVINSKIH KONSTRUKCIJ, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KLJUČAVNIČARSKA DELA,MONTERSKA DELA,SESTAVLJANJE KOVINSKIH KONSTRUKCIJ,PRIPRAVA RAZLIČNIH MATERIALOV,VARJENJE.DELO SE OPRAVLJA VEČINOMA V SLOVENIJI, (DELNO) MONTAŽA TUDI V TUJINI.DELO JE V PROIZVODNJI...
 • . Auxiliares de maestrosLABORANT PRI PRAKTIČNEM POUKU MODNEGA OBLIKOVANJA - M/Ž. LABORANT V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. nadomeščanje odsotnega delavca., skrajšan delovni čas, 30, LABORANT PRI PRAKTIČNEM POUKU MODNEGA OBLIKOVANJA, Višješolska ali srednješolska izobrazba iz konfekcijske tehnologije, tekstilne tehnologije...
 • . Educadores para necesidades especialesSVETOVALNI DELAVEC - ZA KOORDINACIJO DELA Z DIJAKI S POSEBNIMI POTREBAMI - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. 01.09.2018 do 31. 08. 2019, skrajšan delovni čas, 16, KOORDINACIJA DELA Z DIJAKI S POSEBNIMI POTREBAMI - SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU INDIVIDUALNEGA NAČRTA ZA DIJAKE S POSEBNIMI POTREBAMI, PRIPRAVLJANJE SKLEPOV...
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesPESKALEC - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PESKANJE (SUHO), SESTAVLJANJE, VGRAJEVANJE, POPRAVLJANJE ENOSTAVNIH SKLOPOV, ARMATUR (SESTAVLJANJE OBJEMK, ZOBČASTIH SPOJK, ČIŠČENJE DISKOV, POMOČ PRI IZDELAVI...
 • . Mecánicos y ajustadores electricistasELEKTROMEHANIK - M/Ž. ELEKTROMEHANIK, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE ELEKTROMEHANIČNIH DEL, ZAŽELJENE ROČNE SPRETNOSTI., Od kandidatov pričakujemo znanja s področja elektromehanike, ročne spretnosti in pogovorno znanje nemškega jezika., dopoldan
 • . Supervisores de industrias manufacturerasVODJA PROIZVODNJE IN LOGISTIKE - M/Ž. DELOVODJA IZDELAVE GRADBENIH MATERIALOV, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE PLANOV PROIZVODNJE V SKLADU S PLANI PRODAJE, VODENJE PROIZVODNJE SVEŽE BETONSKE MEŠANICE IN PROIZVODNJE BETONSKIH CEVI, IZDELOVANJE PONUDB IN KUPOPRODAJNIH POGODB TER...
 • UČITELJ PREDMETNEGA POUKA - UČITELJ KEMIJE - M/Ž. UČITELJ KEMIJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. 1.9.2018 do 31.8.2019, skrajšan delovni čas, 12, ZAPOSLITEV ZA 30 % DELOVNEGA ČASA, PRIPRAVE NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO ZA PREDMETNA PODROČJA, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, OPRAVLJANJE...
 • . Operadores de máquinas de procesamiento de texto y mecanógrafosSODNI ZAPISNIKAR V-I - M/Ž. SODNI ZAPISNIKAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PISANJE PO NEPOSREDNEM DIKTATU NA GLAVNIH OBRAVNAVAH, NAROKIH, ZASLIŠANJIH NA SEDEŽU ORGANA IN NA ZUNANJEM POSLOVANJU SODIŠČA, PISANJE PO NAREKU, DIKTAFONU ALI PREPISOVANJE ZELO ZAHTEVNIH VLOG, OBRAZLOŽITEV...
 • UČITELJ IZBIRNEGA PREDMETA NEMŠČINA - M/Ž. UČITELJ NEMŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. od 1.9.2018 do 31.8.2019, skrajšan delovni čas, 4, POUČEVANJE IZBIRNEGA PREDMETA NEMŠČINA V OSNOVNI ŠOLI, Pedagoško andragoška izobrazba, strokovni izpit, organizacijske sposobnosti, dostaviti dokazilo...
Más ofertas: << · 8 · 11 · 13 · < · 15 · > · 17 · 20 · 25 · 35 · 55 · >>