en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,315 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 15

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Ingenieros no clasificados bajo otros epígrafes: INŽENIR ZA VARNOST PRI DELU, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE STROKOVNIH NALOG S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU TER VARSTVA PRED POŽARI ZA NAROČNIKE (IZDELAVA VARSTVENO-TEHNIČNE DOKUMENTACIJE, OPRAVLJANJE NALOG POOBLAŠČENCA ZA VZD IN VPP, ORGANIZACIJA/SVETOVANJA,... AKTIVA VAROVANJE, varovanje premoženja, trgovina, storitve in proizvodnja d.d.
 • . Representantes comerciales: KOMERCIALNI ZASTOPNIKI ZA PRODAJO IPD., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZMERE STAVBNEGA POHIŠTVA PRI STRANKAH, IZDELAVA PONUDB ZA STRANKE, KOMUNICIRANJE S STRANKAMI, VODENJE MONTERJEV, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno,... SEMAGO POSREDNIŠTVO, TRGOVINA IN GRADBENIŠTVO D.O.O.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: PRODAJALEC, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PRODAJA, UREJANJE PAPIROLOGIJE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - zahtevno, poznavanje operacijskih sistemov... ŽKG - PODJETJE ZA TRGOVINO IN STORITVE GRAD D.O.O.
 • . Maestros preescolares: VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas oz. vrnitve odsotne delavke, skrajšan delovni čas, 20 ur, NAČRTUJE, IZVAJA IN EVALVIRA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO DELO IN DRUGE OBLIKE DELA Z OTROKI V SKLADU S KURIKULOM IN PROGRAMOM VRTCA, slovenski jezik razumevanje tekoče,... VRTEC MLADI ROD.
 • . Soldadores y oxicortadores: VARILEC, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, varjenje jeklenih konstrukcij, DELO POTEKA V ŠVICI IN NA NIZOZEMSKEM.ZAGOTOVLJENA PREVOZ IN STANOVANJE.ZAHTEVANO SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DELA.PROŠNJA MORA VSEBOVATI NATANČEN OPIS DELOVNIH IZKUŠENJ., gibljiv/nestalen... M VIDEK, vzdrževanje objektov, posredništvo, trgovina in druge storitve, d.o.o.
 • . Profesionales de enfermería: STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. vrnitve delavke z bolniške odsotnosti, polni delovni čas, 40 ur, DELO ZAHTEVA MOČNE DELOVNE NAVADE, IZVAJANJE AKTIVNOSTI IN KOMPETENC V ZDRAVSTVENI NEGI NA V. STOPNJI ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI, KOMUNICIRANJE... SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE.
 • . Operadores de plantas y máquinas de productos químicos: UPRAVLJAVEC STROJEV ZA PROIZVODNJO DRUGIH KEMIČNIH IZDELKOV, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, USPOSOBITEV ZA POMOČNIKA POSLUŽEVALCA KALCINACIJSKIH PEČI, SUŠILNIKOV, KOTLOV, FILTROV IN POSLUŽEVANJE ENOSTAVNEJŠIH NAPRAV., Zahtevana usmeritev in poklic: IKV-OBDELOVALCI... SILKEM PROIZVODNJA ZEOLITOV D.O.O.
 • . Representantes comerciales: NABAVNO-PRODAJNI REFERENT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE PRODAJNIH AKTIVNOSTI, OPRAVLJANJE NABAVNIH AKTIVNOSTI, POSLOVANJE S TUJINO V ANGLEŠKEM IN NEMŠKEM JEZIKU, PRIPRAVA IZVOZNE DOKUMENTACIJE, REŠEVANJE REKLAMACIJ, ORGANIZACIJA... LOGAR TRADE ČEBELARSKA OPREMA D.O.O.
 • . Agentes de seguros: ZAVAROVALNI ZASTOPNIK, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, ISKANJE POTENCIALNIH ZAVAROVANCEV BREZ POSREDOVANJA VSEBINE ZAVAROVALNEGA ZASTOPANJA IN BREZ PODPISOVANJA KAKRŠNIHKOLI ZAVAROVALNIH DOKUMENTOV, SPREMLJANJE MENTORJA PRI SVOJEM DELU., urejevalniki besedil - osnovno,... GENERALI ZAVAROVALNICA D.D. LJUBLJANA.
 • . Recepcionistas (general): RECEPTOR (RAZEN V HOTELU), poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, PRIJAVA GOSTOV V IGRALNI SALON, SPREJEM IN POTRJEVANJE REZERVACIJ, SPREJEM IN RAZPOREDITEV GOSTOV PO SOBAH, OBRAČUN HOTELSKIH STORITEV., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami... B.G.S. GOSTINSTVO IN TURIZEM D.O.O.
 • . Profesionales de enfermería: STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 4 mesece, Določen čas oz. vrnitve delavk z bolniške in porodniške odsotnosti, polni delovni čas, 40 ur, DELOZAHTEVAMOČNEDELOVNENAVADE,IZVAJANJEINVREDNOTENJEPROCESAZNPACIENTAVURGENTNEMCENTRU,VZPOSTAVITIPARTNERSKIINSODELUJOČODNOSVZNTIMU,PRAVTAKOPATUDIDOPACIENTOVINNJIHOVIHSVOJCEV,DOKUMENTIRANJEPOSTOPKOVINPOSEGOV,PRIPRAVAINARHIVIRANJEPACIENTOVEDOK.INVODENJEEVIDENCINEVALVACIJOPRAVLJENEGADEL,INTERDISCIPLINARNOSODELOVANJEINPOVEZOVANJEZDRUGIMISLUŽBAMIZAZAGOTAVLJANJEKAKOVOSTNEOBRAVNAVEPACIENTA,ZAGOTAVLJANJEKAKOVOSTNEINVARNEOBRAVNAVEŽIVLJENJSKOOGROŽENIHPACIENTOV,NADZORNADDELOVANJEMAPARATOV,MENTORSTVONOVOZAPOSLENIM,ŠTUDENTOMINPRIPRAVNIKOM,IZVAJANJEINSODELOVANJEPRIDIAGNOSTIČNIHINTERAPEVTSKIHPOSTOPKIH,SVETOVANJEINZDRAVSTVENOVZGOJNODELOPACIENTOVINNJIHOVIHSVOJCEV,SPREMLJANJEŽIVLJENJSKOOGROŽENIHPACIENTOVNADIAGNOSTIČNEPOSEGEALIOBHOSPITALIZACIJI,OPAZOVANJEINBELEŽENJEVITALNIHFUNKCIJPRIVITALNOOGROŽENIHPACIENTIHVURG.AMBULANTI,PRIPRAVAPACIENTAINNJEGOVEDOKUMENTACIJETERVZPOSTAVITEVSTIKOVZREŠEVALNOSLUŽBOOBPREMESTITVIPACIENTAVDRUGOZDRAVSTVENOUSTANOVOALIDOMOV,POMOČINSODELOVANJEPRIPREVOZUPACIENTANAALIIZHELIODROMA,EVIDENCAOPRAVLJENEGADELA,PREDAJAPACIENTANAVSEHNIVOJIH,ZDRAVSTVENANEGAUMRLEGAINUREDITEVNJEGOVEDOKUMENTACIJEINEVIDENCEPROTOKOLAUMRLIHTERNJIHOVTRANSPORT,ORGANIZACIJAINVODENJEPRISKRBIZAČIŠČENJEPROSTOROV,PRIPOMOČKOVINAPARATOV,SAMOSTOJNOIZVAJANJEDIAGNOSTIČNIHINTERAPEVTSKIHPOSEGOVVOKVIRUKOMPETENCINOBSOGLASJUPACIENTA,UKREPANJEVNEPRIČAKOVANIH-KRITIČNIHSITUACIJAHINNUDENJUPRVEPOMOČIVOKVIRUKOMPETENC,SODELOVANJEPRITRIAŽIPACIENTOV,PSIHIČNAPRIPRAVAPACIENTANADOLOČENPOSEG.,... SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE.
 • . Fisioterapeutas: FIZIOTERAPEVT, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POSTAVLJANJE CILJEV FIZIOTERAPEVTSKE OBRAVNAVE S SODELOVANJEM BOLNIKA OZIROMA UPORABNIKA STORITEV, SAMOSTOJNO IZVAJANJE FIZIOTERAPEVTSKE DEJAVNOSTI OB UPOŠTEVANJU INDIKACIJ IN KONTRAINDIKACIJ POSTOPKOV, METOD... BISTURMED, ortopedska ambulanta, d.o.o.
 • . Técnicos y asistentes veterinarios: VETERINARSKI TEHNIK, Določen čas, 3 mesece oz. z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA ŽIVALI NA VETERINARSKI POSEG ALI OPERACIJO, SKRB ZA REHABILITACIJO ŽIVALI PO OPRAVLJENEM VETERINARSKI POSEGU – MONITORING, ODVZEM BRISOV IN VZORCEV , DELO V LABORATORIJU... VETERINARSKI CENTER, veterinarske storitve in trgovina, Tilen Mlakar s.p.
 • . Programadores de aplicaciones: PROGRAMER, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZDELOVANJE PROGRAMSKIH SPECIFIKACIJ, REŠITEV IN DOKUMENTACIJE, PRIPRAVLJANJE OCENE POTREBNEGA DELA ZA RAZVOJ, NAČRTOVANJE FUNKCIONALNIH IN TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ, NAČRTOVANJE BAZ IN NJIHOVO USTVARJANJE,NAČRTOVANJE... APS PLUS, napredne poštne rešitve, d.o.o.
 • . Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio: MLADINSKI DELAVEC, Določen čas, 9 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, NOVO ZAPOSLENA OSEBA BO V VSAKODNEVNEM STIKU Z MLADIMI TER BO VKLJUČENA V NAČRTOVANJE, PRIPRAVO, IZVEDBO IN VREDNOTENJE MLADINSKIH PROGRAMOV. DELALA BO NEPOSREDNO Z MLADIMI, STARIMI OD 13 DO 29 LET. SAMOSTOJNO (OB USTREZNI... RAZVOJNA AGENCIJA KOZJANSKO.
 • . Secretarios (general): ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 30 ur, OPRAVLJANJE KADROVSKIH DEL, OPRAVLJANJE TAJNIŠKIH DEL, OPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH DEL, VODENJE EVIDENC, SODELOVANJE PRI VODENJU POMOŽNIH KNJIG IN KNJIŽENJU., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami... VRTEC MARTIN KRPAN CERKNICA.
 • . Profesionales de enfermería: STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 4 mesece, Določen čas oz. vrnitve delavke, polni delovni čas, 40 ur, DELO ZAHTEVA MOČNE DELOVNE NAVADE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OPERATIVNI DEJAVNOSTI, SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH PRI IZVAJANJU... SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE.
 • . Operadores de plantas y máquinas de productos químicos: UPRAVLJAVEC STROJEV ZA PROIZVODNJO DRUGIH KEMIČNIH IZDELKOV, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POMOČNIK POSLUŽEVALCA KALCINACIJSKIH PEČI, SUŠILNIKOV, KOTLOV, FILTROV IN POSLUŽEVANJE ENOSTAVNEJŠIH NAPRAV., Zahtevana usmeritev in poklic: ZAHTEVANA 3 ALI 2 STOPNJA IZOBRAZBE,... SILKEM PROIZVODNJA ZEOLITOV D.O.O.
 • . Secretarios administrativos y ejecutivos: POSLOVNI SEKRETAR, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, KOORDINIRANJE POSLOVNIH STIKOV, VODENJE EVIDENC, IZDAJANJE FAKTUR, ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE, DRUGE NALOGE PODOBNE ZAHTEVNOSTI S ŠIRŠEGA PODROČJA DELA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno,... Javni gospodarski zavod Rinka.
 • . Empleados de agencias de viajes: TURISTIČNI INFORMATOR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, TURISTIČNI INFORMATOR, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro,... Zavod za turizem Maribor - Pohorje, javni zavod.
 • . Reguladores y operadores de máquinas herramientas: OBDELOVALEC KOVIN, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, RAZREZ, KRIVLJENJE IN PREBIJANJE PLOČEVINE, BRUŠENJE, ČIŠČENJE, VARJENJE TIG, UPOROVNO VARJENJE, PREDNOST IMAJO KANDIDATI Z ZNANJEM TIG VARJENJA, samostojnost pri delu, znanje TIG varjenja,... LOGAR TRADE ČEBELARSKA OPREMA D.O.O.
 • . Maestros de enseñanza primaria: UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, Določen čas, 8 mesecev oz. od 1. 4. 2018 do zaključka projekta, polni delovni čas, 40 ur, UČITELJ ZAČETNIK SE PREKO NAČRTOVANEGA, ORGANIZIRANEGA IN STROKOVNO VODENEGA PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA UVAJA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO V OSNOVNI ŠOLI., urejevalniki... OSNOVNA ŠOLA LOVRENC NA POHORJU.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: PRODAJALCI, Določen čas, 2 meseca, polni delovni čas, 40 ur, prodaja vstopnic, cvetličnih aražmajev, okrasnih rastlin in drugih artiklov, vzdrževanje rastlin, delo s strankami, nemški jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo, dvoizmensko VRTNI CENTER KURBUS, SIMONA KURBUS S.P.
 • . Operadores de instalaciones de procesamiento de metales: UPRAVLJAVCI PROCESNIH STROJEV ZA PRIDOBIVANJE IN OBDELAVO KOVIN, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZBIRANJE NASTAVITEV STROJEV NA PODLAGI NAVODIL IN DOKUMENTACIJE, STROJNO KRIVLJENJE PLOČEVINE, V SKLADU Z NAVODILI, OZNAČEVANJE POŠEVNIN IN ODREZ LE TEH NA KRIVILNEM STROJU,... KOVINARSTVO BUČAR DRAGO BUČAR S.P.
 • . Ayudantes de cocina: KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, POMOŽNA DELA V KUHINJI, PRIPRAVA ENOSTAVNEJŠIH OBROKOV (LUNCH PAKETI), DELITEV HRANE, OSKRBOVANJE DELILNE LINIJE, DELO NA BLAGAJNI - BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE, ČIŠČENJE DELOVNIH POVRŠIN,... ISS FACILITY SERVICES STORITVE IN TRGOVINA D.O.O.
 • . Cocineros: KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA DIETNE IN NAVADNE HRANE PO JEDILNIKIH, NORMATIVIH IN DOGOVORJENI RECEPTURI, OBČASNA PRIPRAVA ZAHTEVNEJŠIH JEDI BREZ PREDHODNEGA PROGRAMIRANJA, PRIPRAVA DIETNIH JEDI, PRIPRAVA JEDI ZA TRANSPORT IN PORCIONIRANJE... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR.
 • . Contables: RAČUNOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, DAVČNO IN RAČUNOVODSKO SVETOVANJE, OPRAVLJANJE KNJIGOVODSKIH STORITEV V RAČUNOVODSKEM SERVISU: OBRAČUN PLAČ, EVIDENTIRANJE POSLOVNIH DOGODKOV, IZDELAVA DDV OBRAČUNOV IN DRUGIH DAVČNIH/RAČUNOVODSKIH POROČIL,... DAVČNO IN RAČUNOVODSKO SVETOVANJE, JOŽICA AVBELJ, s.p.
 • . Agentes de seguros: ZAVAROVALNI ZASTOPNIK, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, ISKANJE POTENCIALNIH ZAVAROVANCEV BREZ POSREDOVANJA VSEBINE ZAVAROVALNEGA ZASTOPANJA IN BREZ PODPISOVANJA KAKRŠNIHKOLI ZAVAROVALNIH DOKUMENTOV, SPREMLJANJE MENTORJA PRI SVOJEM DELU., urejevalniki besedil - osnovno,... GENERALI ZAVAROVALNICA D.D. LJUBLJANA.
 • . Agentes de seguros: ZAVAROVALNI ZASTOPNIK, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, ISKANJE POTENCIALNIH ZAVAROVANCEV BREZ POSREDOVANJA VSEBINE ZAVAROVALNEGA ZASTOPANJA IN BREZ PODPISOVANJA KAKRŠNIHKOLI ZAVAROVALNIH DOKUMENTOV, SPREMLJANJE MENTORJA PRI SVOJEM DELU., urejevalniki besedil - osnovno,... GENERALI ZAVAROVALNICA D.D. LJUBLJANA.
 • . Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes: STROKOVNI SODELAVEC V PRAVOSODNIH ORGANIH, Določen čas oz. NADOMEŠČANJE PORODNIŠKE, polni delovni čas, 40 ur, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI PRAVOSODNI FUNKCIONAR, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE,ZASTOPANJE... OKROŽNO SODIŠČE V CELJU.