Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,876 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 11

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Maestros preescolaresPOMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas oz. nadomeščanje porodniške predvidoma do februarja 2019., polni delovni čas, 40, SODELOVANJE Z VZGOJITELJEM PRI PRIPRAVI NA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO DELO, NEPOSREDNO IZVAJANJE VIZ DELA, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V SKLADU...
 • . Bibliotecarios, documentalistas y afinesKNJIŽNIČAR, V DELEŽU 0,5 DELOVNEGA MESTA - M/Ž. KNJIŽNIČAR, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, DELO V ŠOLSKI KNJIŽNICI, Dokazilo o izobrazbi (Knjižničar je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program bibliotekarstva ali magistrski študijski program druge stopnje šolsko knjižničarstvo...
 • . Maestros preescolaresVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK- POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. od 1.9.2018 do 31.8.2019, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI VZGOJI IN VARSTVU OTROK IN ZGODNJE POUČEVANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA, Primerni kandidati za razpisano PDM so profesorji angleškega jezika...
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA STANOVALCEV, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE, VODENJE ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE PRI DELITVI HRANE IN HRANJENJU STANOVALCEV, NUDENJE...
 • . Educadores para necesidades especialesUČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo , Določen čas oz. do 31. 8. 2019, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DOLOČENIH S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA, INDIVIDUALIZIRANIM PROGRAMOM ZA POSAMEZNEGA UČENCA TER V SKLADU Z NAVODILI VODSTVA, Izobrazbeni pogoji:...
 • . Maestros preescolaresVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK- POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. od 1.9.2018 do 31.8.2019, skrajšan delovni čas, 15, POMOČ PRI VZGOJI IN VARSTVU OTROK ZA ZAGOTAVLJANJE SOČASNOSTI V ENOTI KALOBJE TER OSTALA DELA PO SISTEMIZACIJI VRTCA ŠENTJUR....
 • . Agricultores y trabajadores calificados de cultivos mixtosVODJA ORGANIZACIJSKE ENOTE - SADJARSTVO LENART - M/Ž. KMETOVALCI MEŠANE RASTLINSKE PRIDELAVE, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev oz. z možnostjo podaljšanja, polni delovni čas, 40, VODI, ORGANIZIRA IN NADZIRA DELO V ORGANIZACIJSKI ENOTI-SADJARSTVO LENART, VZDRŽUJE IN SKRBI ZA STROJNO OPREMO IN OBJEKTE, VODI EVIDENCE V ZVEZI...
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA II - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE DELA BOLNIČARK, STREŽNIC IN SERVIRK, IZVAJANJE OSNOVNE (UMIVANJE IN KOPANJE STANOVALCEV, POMOČ PRI OBLAČENJU) IN POSEBNE ZDRAVSTVENE NEGE IN PATRONAŽE, IZVAJANJE...
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventarioBLAGOVNI MANIPULANT NA MLEČNEM ODDELKU - M/Ž. BLAGOVNI MANIPULANT, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPREMLJANJE BLAGA Z USTREZNIMI DEKLARACIJAMI, ZLAGANJE BLAGA NA PRODAJNE POLICE, SPREMLJANJE ROKA ARTIKLOV IN O TEM OBVESTITI NADREJENE, SVETOVANJE KUPCEM O PRODAJNIH ARTIKLIH., , dopoldan
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventarioBLAGOVNI MANIPULANT NA ZMRZNENJEM ODDELKU - M/Ž. BLAGOVNI MANIPULANT, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZBRANI KANDIDAT BO PRIPRAVLJAL IN OPREMLJAL BLAGO Z USTREZNIMI DEKLARACIJAMI TER JIH ZLAGAL NA PRODAJNE POLICE, SPREMLJAL ROKE ARTIKLOV IN O TEM OBVEŠČALI NADREJENE, SVETOVAL KUPCEM O PRODAJNIH ARTIKLIH.,...
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V REŠEVALNEM VOZILU, E035021 ZA POTREBE REŠEVALNE POSTAJE - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 3 mesece oz. NADOMEŠČANJE, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE TRANSPORTA PACIENTOV IN POŠKODOVANCEV IN IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE MED PREVOZOM Z REŠEVALNIM VOZILOM, NUDENJE PRVE POMOČI NA TERENU IN SODELOVANJE...
 • . ArquitectosGRAFIČNI OBLIKOVALEC - ARHITEKT NOTRANJE OPREME - M/Ž. ARHITEKT ZA NOTRANJO OPREMO, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, GRAFIČNO OBLIKOVANJE CELOSTNIH PODOB PODJETIJ, KREIRANJE IN UREJANJE INTERNETNIH STRANI, PROJEKTIRANJE NOTRANJE OPREME, dobro znanje angleškega jezika ter računalniških programov za projektiranje...
 • . Analistas de gestión y organizaciónRAZVIJALEC MERITEV IN PREIZKUSOV - M/Ž. RAZVIJALEC PROCESOV POSLOVANJA IN PROIZVODNJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KONSTRUIRANJE MERILNIH PRIPOMOČKOV IN MERILNIH NAPRAV, MODELIRANJE V 3D OKOLJU IN IZDELAVA TEHNIČNE DOKUMENTACIJE, IZDELAVA POROČIL. , INŽENIR ALI DIPLOMIRANI INŽENIR STROJNIŠTVA...
 • . Trabajadores de los cuidados personales a domicilioOSBRBOVALEC (OSEBNI ASISTENT) - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 8 mesecev oz. z možnostjo podaljšanja oziroma zaposlitev za nedoločen čas, polni delovni čas, 40, POMOČ INVALIDNI OSEBI PRI NASLEDNJIH OPRAVILIH: OSEBNA NEGA, GOSPODINJSKA POMOČ, SPREMSTVO PRI DNEVNIH...
 • . Mecánicos y ajustadores electricistasELEKTROMONTER - M/Ž. ELEKTROMONTER, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE ELEKTROMONTERSKIH DEL, OPRAVLJANJE IZTERJAV PRI NEPLAČNIKIH, VODENJE EVIDENC, UREJANJE DELOVNEGA OKOLJA. , elektrikar energetik, sposobnost za delo na višini, sposobnost razlikovanja barv, splošna...
 • . Maestros de enseñanza primariaUČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE V PODALJŠANEM BIVANJU, STROKOVNI IZPIT V VIZ. Potrdilo iz kazenske evidence, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,...
 • . Maestros de enseñanza primariaUČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do 31. 8. 2019, skrajšan delovni čas, 29, DELO V PODALJŠANEM BIVANJU, STROKOVNI IZPIT V VIZ. Potrdilo iz kazenske evidence, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni...
 • UČITELJ IZBIRNEGA PREDMETA NEMŠČINA IN UČITELJ V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. UČITELJ NEMŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas oz. 31. 8. 2019, skrajšan delovni čas, 20, - IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIM DELOM V SKLADU Z...
 • . Profesionales de la publicidad y la comercializaciónKOMERCIALIST V MARKETINGU - M/Ž. MARKETINŠKI ANALITIK, poskusno delo 12 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAROČANJE AKCIJSKIH IZDELKOV, POMOČ PRI IZDELAVI KATALOGA, DOLOČITEV IZDELKOV Z DOBAVITELJI, KOMUNIKACIJA Z ODDELKI, PREVERJANJE POSTAVITEV V TRGOVINI, , dopoldan
 • . Educadores para necesidades especialesUČITELJ ZA DODATNO POMOČ - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 2, POUČEVANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI IN NUDENJE POMOČI, Zaželjena izobrazba je socialni pedagog. Če prijavljeni kandidat nima opravljenega strokovnerga izpita, mora le-tega opraviti...
 • . Educadores para necesidades especialesUČITELJ - ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019., skrajšan delovni čas, 20, OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA, ZLASTI PA NALOGE, KI SO VEZANE...
 • . Educadores para necesidades especialesVZGOJITELJ - M/Ž. VZGOJITELJ OTROK IN MLADOSTNIKOV Z MOTNJO ČUSTVOVANJA IN VEDENJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZGOJITELJ OTROK IN MLADOSTNIKOV Z MOTNJO VEDENJA IN ČUSTVOVANJA SODELUJE PRI PRIPRAVI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA TER STROKOVNIH IN DRUGIH ORGANIH ZAVODA, IZVAJA...
 • . Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafesSPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANEMU UČENCU - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OSEB, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. dokler obstaja potreba, polni delovni čas, 40, SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANEMU UČENCU (SPREMSTVO OTROKA S CEREBRALNO PARALIZO), Empatična oseba, pripravljena se učiti, veselje do dela z otroki.,
 • . Profesionales de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI ZA POTREBE KLINIKE ZA INFKECIJSKE BOLEZNI IN VROČINSKA STANJA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV II. IN III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, ORGANIZIRANJE,...
 • UČITELJ ŠPORTA ZA POUČEVANJE V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019, skrajšan delovni čas, 23, VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO DELO IN DRUGA DELA PO LETNEM DELOVNEM NAČRTU ZAVODA IN PO NAVODILIH VODSTVA ŠOLE., Potrdilo o nekaznovanosti zaradi...
 • . Operadores de máquinas de coserSTROJNIK KONFEKCIJSKIH STROJEV - M/Ž. UPRAVLJAVCI STROJEV ZA ŠIVANJE OBLAČIL IZ TEKSTILIJ, USNJA, KRZNA IPD., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE IN NADZOROVANJE KONFEKCIJSKIH STROJEV, MENJAVA POSAMEZNIH DELOV, TEKOČE VZDRŽEVANJE, , dopoldan
 • UČITELJ/ICA ZA PREDMET SLOVENSKI JEZIK - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 23, IZVAJANJE POUKA IN DRUGIH OBLIK DELA Z UČENCI., Prijavi je obvezno potrebno priložiti vsa potrdila o izpolnjevanju pogojev, in sicer: življenjepis, potrdilo o nekaznovanosti (ki ga...
 • . Especialistas en políticas de administraciónVIŠJI SVETOVALEC V GENERALNEM SEKRETARIATU, SLUŽBI ZA INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE IN STORITVE, ODDELKU ZA POSLOVNE REŠITVE (ŠT. DM: 3348) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Določen čas oz. za čas trajanja projekta, vendar najdlje do vključno 6. 3. 2022, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE OZ. SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU IN NAČRTOVANJE TER UVAJANJU APLIKATIVNIH...
 • . Trabajadores de los cuidados personales a domicilioSOCIALNA OSKRBOVALKA II - M/Ž. OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, DELO NA TERENU - IZVAJANJE STORITEV POMOČI NA DOMU , GOSPODINJSKA POMOČ: PRIPRAVA HRANE, VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH PROSTOROV, ČIŠČENJE, PRANJE, LIKANJE, POSTILJANJE, NAKUPOVANJE, KURJAVA...
 • . Maestros preescolaresPOMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA, strokovni izpit,...
Más ofertas: << · 6 · 8 · 9 · < · 11 · > · 13 · 16 · 21 · 32 · 53 · >>