Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,694 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 11

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

STROJNIK PREŠANE LINIJE - ELEKTRIČAR - M/Ž. UPRAVLJAVCI STROJEV ZA PROIZVODNJO CEMENTNIH, MINERALNIH IN DRUGIH IZDELKOV IZ KAMNA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE S STROJEM – PROIZVODNO LINIJO – POSTROJENJEM V SKLADU Z INTERNIMI NAVODILI OZIROMA NAVODILI PROIZVAJALCA NAPRAVE, ELEKTRO DELA, ...

. responsable de informaciónDOKUMENTALIST VII/1 - VPISNIČAR - EJT - M/Ž. DOKUMENTALIST, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE POMEMBNEJŠIH PREDPISANIH IN POTREBNIH EVIDENC, OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH DEL V ZVEZI Z VODENJEM E-VPISNIKOV V SKLADU S PREDPISI, KI UREJAJO NOTRANJO ORGANIZACIJO IN POSLOVANJE DRŽAVNIH TOŽILSTEV TER OBDELA...

. profesor particular/profesora particularRAČUNALNIKAR - ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU - M/Ž. RAČUNALNIKAR-ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas  oz. od 1. 1. 2024 do 31. 8. 2024, skrajšan delovni čas, 20, VZDRŽEVANJE IN SKRB ZA IKT OPREMO, POMOČ ZAPOSLENIM IN UČENCEM, POTRDILO O IZOBRAZBI, POTRDILO, DA OSEBA NI V KAZENSKEM POSTOPKU T...

. director de centro educativo/directora de centro educativoRAVNATELJ/ICA VRTCA - M/Ž. RAVNATELJ VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA, poskusno delo , Določen čas  oz. 5 LET OD ZAČETKA MANDATA, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE IN VODENJE POSLOVANJA ZAVODA. VODENJE IN UREJANJE ZADEV S PODROČJA DELOVNO-PRAVNE ZAKONODAJE. ORGANIZIRANJE IN VODENJE PEDAGOŠKEGA DELA V ZAVODU. OPRAVLJ...

. técnico de calefacción, ventilación, refrigeración y aire acondicionado/técnica de calefacción, ventilación, refrigeración y aire acondicionadoMONTER/SESTAVLJALEC V PROIZVODNJI - M/Ž. MONTER PREZRAČEVALNIH IN KLIMATIZACIJSKIH SISTEMOV, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE MATERIALOV, ORODIJ IN NAPRAV, SESTAVLJANJE IN MONTAŽA NAJZAHTEVNEJŠIH ELEMENTOV ZA PREZRAČEVANJE PO TEHNIČNI  DOKUMENTACIJI, KOMPLETIRANJE IN OZNAČEVANJE ELEMENTOV,...

VOZNIK VILIČARJA - M/Ž. UPRAVLJAVCI ŽERJAVOV, DVIGAL IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE VILIČARJA, PRAZNJENJE SORTIRNIH IN ZLAGALNIH BOKSOV IN RAZVRŠČANJE REZANEGA LESA PO SKLADIŠČIH, NAKLAD, RAZKLAD IN MANIPULACIJA  REZANEGA LESA IN OSTALEGA BLAGA, EVIDENTIRANJE VZDRŽEVALN...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioOSKRBOVALEC- M/Ž - M/Ž. NEGOVALEC V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOŽNA DELA PRI NE ZDRAVSTVENI OSKRBI,  POMOČ PRI HIGIENSKI OSKRBI STANOVALCEV,  HIGIENSKO VZDRŽEVANJE POSTELJE IN PRIPOMOČKOV , , dvoizmensko

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE PISARNIŠKIH PROSTOROV (PRAZNJENJE KOŠEV ZA SMETI IN TRANSPORT SMETI DO KONTEJNERJA, PREZRAČEVANJE PROSTOROV Z ODPIRANJEM IN ZAPIRANJEM OKEN, BRISANJE PRAHU NA OKENSKIH POLICAH, OMARAH, STOLIH, N...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III (E037020), KIRURŠKA KLINIKA, KO ZA KIRURGIJO SRCA IN OŽILJA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI III, V PROSTORIH - ENOTAH POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZO...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaE037049 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI (UC) - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE OZ. DIPLOMIRANEGA ZDRAVSTVENIKA V URGENTNI DEJAVNOSTI: IZVAJANJE UKREPOV NUJNE MEDICINSKE POMOČI, SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIM...

. electricista de automóvilesMONTER AVTOAKUSTIKE - M/Ž. AVTOELEKTRIČAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELAVEC/POMOČNIK NA PODROČJU VGRADNJE AVTOAKUSTIKE, Zaželeno je poznavanje osnov avtoakustike in elektronike. Od kandidata se pričakuje natančnost pri delu, izkušnje na področju montaže in osnovno poznavanje ...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E035012) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, SL. ZA KARDIOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI NEGI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA, - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZA...

. mecánico de vehículos/mecánica de vehículosSERVISER SPECIALIST - M/Ž. AVTOSERVISER, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UGOTAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH NAPAK IN OKVAR NA VOZILIH IN STROJIH, IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH VZDRŽEVALNIH DEL OZ. POPRAVIL TER SERVISIRANJ NA VOZILIH IN STROJIH, IZVAJANJE PREVENTIVNIH PREGLEDOV IN IZVEDBA TEHNIČNIH PREGLE...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 3 mesece, skrajšan delovni čas, 30, IŠČE SE OSEBNI ASISTENT/KA ZA STAREJŠEGA UPORABNIKA NA INVALIDSKEM VOZIČKU, KI POTREBUJE POMOČ PRI VSEH OPRAVILIH, KI JIH SAM NE ZMORE., Delovne izkušnje so zaželene, niso pa po...

. cocinero/cocineraMOBILNI KULINARIK - CHEF - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - DELO NA TERENU NA OBMOČJU CELE SLOVENIJE IN PO RAZLIČNIH REGIJAH, - POMOČ KUHINJAM PRI KUHANJU, NADOMEŠČANJE VODIJ KUHINJ, - PLANIRANJE IN ORGANIZIRANJE,   - OBČASNO TESTIRANJE NOVIH IZDELKOV, KONTROLA KAKOVOSTI PO LOKACIJ...

. técnico en laboratorio clínico y biomédico/técnica en laboratorio clínico y biomédicoLABORATORIJSKI TEHNIK III, ZA ČAS PRIPRAVNIŠTVA, ŠIFRA DM: E045007, ZA POTREBE GINEKOLOŠKE KLINIKE - M/Ž. LABORATORIJSKI TEHNIK ZA BIOMEDICINO, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - ZBIRANJE, EVIDENTIRANJE, SORTIRANJE, RAZPOREJANJE, ARHIVIRANJE IN ODSTRANJEVANJE BIOLOŠKEGA MATERIALA TER PRIPRAVA MATERIALA IN VZORCEV ZA ANALIZO PO USTREZNIH NAVODILIH,- IZVAJANJE OSNOVNIH LAB...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaE037021 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI (KIRURGIJA) - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE V NEGOVALNI ENOTI., MOŽNOST ZAPOSLITVE ZA NEDOLOČEN ČAS. KANDIDATI NAJ POSREDUJEJO ŽIVLJENJEPIS S SPREMNIM PISMOM IN VSEMI DOKAZI...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA M/Ž - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE PRI STANOVALCIH, RAZVRŠČENIH V NEGO I-IV - OPAZOVANJE STANOVALCA IN POROČANJE NADREJENEMU, PRIPRAVA STANOVALCA NA VIZITO, SODEL...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, GIBALNO OVIRANA OSEBA BO VAŠO POMOČ POTREBOVALA PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKIH OPRAVILIH IN/ALI PRI SPREMSTVIH., Zaposlimo prilagodljive in pozitivne osebe, ki bi z veseljem, vest...

. terapeuta ocupacionalDELOVNI TERAPEVT II - PRIPRAVNIK - M/Ž. DELOVNI TERAPEVT, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELOVNE NALOGE SO V SKLADU S PROGRAMOM PRIPRAVNIŠTVA: DELOVNO TERAPEVTSKA OCENA BOLNIKOVEGA STANJA IN POSTAVLJANJE CILJEV OBRAVNAVE, SAMOSTOJNO IZVAJANJE DELOVNO TERAPEVTSKE OBRAVNAVE V SKLADU S HIGIENSKO-EPIDEMIOLOŠKIMI STAN...

. engrasador/engrasadoraUNIVERZALNI VZDRŽEVALEC - M/Ž. VZDRŽEVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ODKRIVANJE IN DIAGNOSTICIRANJE NAPAK NA STROJIH, VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE KLIMATSKIH NAPRAV TER KLIMATOV, IZVEDBA POPRAVILA IN PREVERJANJE KAKOVOSTI POPRAVILA, EVIDENTIRANJE OPRA...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR NEGOVALEC - PRIPRAVNIK - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - POMOČ PRI ZAGOTAVLJANJU NEGE,  IZVAJANJE OSKRBE SKLADNO Z RAZVRSTITVIJO V OSKRBO IN UPOŠTEVAJOČ POTREBE STANOVALCA - POMOČ STANOVALCEM PRI OSEBNI NEGI, KOT JE OSEBNA HIGIENA, HRANJENJE...

. engrasador/engrasadoraVZDRŽEVALEC STROJEV - M/Ž. VZDRŽEVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE STROJEV V PROIZVODNJI, SKRB ZA PRAVILNO DELOVANJE STROJEV, SKRB ZA NASTAVITVE NA STROJIH, USTREZNA POPRAVILA., IV. stopnja izobrazbe: mehanik industrijskih stro...

VARUH II (F024006) - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VARSTVA, SOCIALNE OSKRBE IN PROSTOCASNIH AKTIVNOSTI STANOVALCEV ORGANIZIRANJE, SPREMLJANJE IN IZVAJANJE GOSPODINJSKIH AKTIVNOSTI POMOČ PRI IZVAJANJU IN SPREMLJANJU DRUŽABNIH IN PROSTOCASNIH AKTI...

. mecánico de vehículos/mecánica de vehículosSERVISER - M/Ž. AVTOSERVISER, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UGOTAVLJANJE LAŽJIH NAPAK IN OKVAR NA VOZILIH IN STROJIH, POMOČ IN IZVAJANJE VZDRŽEVALNIH DEL, POPRAVIL IN SERVISIRANJ NA VOZILIH IN STROJIH, IZVAJANJE PREVENTIVNIH PREGLEDOV IN IZVEDBA TEHNIČNIH PREGLEDOV VOZIL....

. cerrajero/cerrajeraSTROJNIK - M/Ž. STROJNI KLJUČAVNIČAR, poskusno delo , Določen čas, 2 meseca, polni delovni čas, 40, ODGOVORNI BOSTE ZA OPRAVLJANJE NALOG STROJNIKA (STROJNA DELA), UPRAVLJANJE IN NADZOROVANJE STROJEV, IZDELOVANJE IZDELKOV, NASTAVLJANJE PARAMETROV, ODGOVORNOST ZA KOLIČINO IN KVALITETO PROIZVODOV, DRUGA DELA ...

. chapistaKAROSERIST - M/Ž. AVTOKLEPAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ IN IZVAJANJE LAŽJIH AVTOKLEPARSKIH DEL, POMOČ PRI LAŽJIH IN ENOSTAVNIH DELIH V DELAVNICI. PONUJAMO: VARNO ZAPOSLITEV, MOŽNOST SOFINANCIRANJA D KATEGORIJE, MENTORSTVO IN PRIDOBIVANJE IZKUŠENJ V USPEŠNEM PODJETJU,...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, USPOSABLJANJE ZA POKLIC TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE PO PROGRAMU PRIPRAVNIŠTVA, ZNANJE VSAJ ENEGA TUJEGA JEZIKA, KOMUNIKACIJSKE VEŠCINE - PISNO IN GOVORNO IZRAŽANJE, NATAČNOST IN ODGOVORNOST, PSIHOF...

OSEBNI ASISTENT (OSKRBOVALEC) - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ INVALIDU PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKA POMOČ, SPREMSTVO PRI DNEVNIH AKTIVNOSTIH, OSTALA PODOBNA DELA. OSEBNI ASISTENT NUDI POMOČ UPORABNIKU (INVALIDU) PRI VSEH OPRAVILIH, KI JI...

. cuidador/cuidadoraANIMATOR II (ŠIFRA DELOVNEGA MESTA: F025001) - M/Ž. DRUŽABNIK, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VARSTVA, SOCIALNE OSKRBE IN PROSTOČASNIH AKTIVNOSTI TER SODELOVANJE V PROGRAMIH VODENJA; SKRB ZA ČISTO IN UREJENO OKOLJE; SPODBUJANJE IN VKLJUČEVANJE STANOVALCEV V SKUPINSKE IN DRUŽABNE AKTIVNOSTI; POMOČ ...

Más ofertas: << · 6 · 8 · 9 · < · 11 · > · 13 · 15 · 20 · 29 · 47 · 84 · >>