Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,341 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 11

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. Médicos especialistasZDRAVNIK SPECIALIST OTROŠKE IN MLADOSTNIŠKE PSIHIATRIJE - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST OTROŠKE IN MLADOSTNIŠKE PSIHIATRIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE IN ORGANIZIRANJE DELA, SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI (VRTCI, ZAVODI, ŠOLE), IZVAJANJE PSIHODIAGNOSTIČNIH INTERVJUJEV IN OBRAVNAV S STARŠI,  PREGLEDI...

. Soldadores y oxicortadoresKLJUČAVNIČAR – VARILEC - M/Ž. VARILEC, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO V PROIZVODNJI,  VARJENJE PO NAČRTU,  VARJENJE MIG/MAG, TIG., IZOBRAZBA: - SREDNJA SPLOŠNA,  PRIPOROČLJIVA STROJNA SMER   - BRANJE NAČRTOV  NUDIMO:   - DOBRO PLAČILO. POŠLJITE PRIJAVO IN ŽIVLJENJEPIS...

UČITELJ STROKOVNO TEORETIČNIH PREDMETOV UMETNOSTNE ZGODOVINE IN LIKOVNE TEORIJE - M/Ž. SREDNJEŠOLSKI UČITELJ ZA UMETNOSTNO ZGODOVINO, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, poučevanje strokovno teoretičnih predmetov, strokovni izpit v vzgoji in izobraževanju,pedagoško andragoška izobrazba,potrdilo o nekaznovanosti,

. Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILEC PROSTOROV - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 22, ZAPOSLIMO VESTNO, ODGOVORNO IN ZANESLJIVO OSEBO ZA ČIŠČENJE TRGOVINSKIH, SKLADIŠČNIH IN POSLOVNIH PROSTOROV V DRAVOGRADU. DELO OBSEGA...

. Oficinistas generalesDOKUMENTALIST V V GLAVNI PISARNI (ŠIFRA DM 341) - M/Ž. URADNIKI ZA SPLOŠNO PISARNIŠKO POSLOVANJE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 15 mesecev oz. za čas nadomeščanja javne uslužbenke na bolniškem staležu ter materinskem in, polni delovni čas, 40, - ODPIRANJE POŠTE V FIZIČNI IN ELEKTRONSKI OBLIKI, - UREJANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA,...

. Ebanistas y afinesPOMOČNIK MIZARJA - M/Ž. MIZAR, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI RAZREZU IN ROBLJENJU IVERNIH IN DRUGIH PLOŠČ  ZA MIZARJE MOJSTRE IN POHIŠTVENO INDUSTRIJO, KOMISIONIRANJE RAZREZOV ZA KUPCE IN  PRIPRAVA POŠILJK, POMOČ PRI ORGANIZACIJI DELA V POMOŽNEM SKLADIŠČU,...

. Especialistas en políticas de administraciónSVETOVALEC V ODSEKU ZA URBANO EKONOMIKO V ODDELKU ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (ŠIFRA DM: 166) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI PRIPRAVI PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE...

. Auxiliares de maestrosSPREMLJEVALEC ZA SPREMSTVO IN POMOČ DOLGOTRAJNO BOLNEMU UČENCU - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev oz. OD 1.9.2021 DO 30.6.2022, skrajšan delovni čas, 25, SPREMSTVO UČENCA PRI POUKU IN DRUGIH DEJAVNOSTIH NA ŠOLI, DELO PO NAVODILIH UČITELJA., PISNO VLOGO Z ŽIVLJENJEPISOM IN POTRDILI O IZPOLNJEVANJU...

UČITELJ TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE - M/Ž. UČITELJ TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 19, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, Nekaznovanost po 107. a členu ZOFVI (potrdila ne smejo biti starejša od 3 mesecev): potrdilo, da oseba ni v kazenskem...

. Asistentes de venta de tiendas y almacenesPRODAJALEC POHIŠTVA - M/Ž. PRODAJALEC POHIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRODAJA IN IZDAJA BLAGA - NABAVA IN PREVZEM BLAGA;  UREJANJE SPLETNE TRGOVINE;  ODGOVARJANJE ZA DOSEGANJE POSLOVNIH CILJEV POSLOVALNICE;  REŠEVANJE KONFLIKTNIH SITUACIJ IN REKLAMACIJ;  SKRB ZA...

. Operadores de máquinas de movimiento de tierras y afinesUPRAVLJALEC ROVOKOPAČA - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV GRADBENE MEHANIZACIJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE ROVOKOPAČA, NAKLADANJE GRADBENIH MATERIALOV,  IZKOP ZEMLJE., K prijavi vabimo kandidate z dotičnimi izkušnjami. , večizmensko

RAČUNALNIKAR-ORGANIZATOR INF. DEJAVNOSTI - M/Ž. RAČUNALNIKAR-ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas  oz.  31.8.2022, skrajšan delovni čas, 16, SKRB ZA NEMOTENO DELOVANJE RAČUNALNIŠKE IN PROGRAMSKE OPREME, Kandidati naj pošljejo vlogo po navadni pošti, dokazilo o izobrazbi,...

. Trabajadores de los cuidados personales a domicilioOSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, STORITVE, NAMENJENE OSEBNI POMOČI UPORABNIKA, STORITVE, NAMENJENE POMOČI V GOSPODINJSTVU IN DRUGIH DNEVNIH OPRAVILIH, SPREMSTVO, POMOČ NA DELOVNEM MESTU IN V IZOBRAŽEVALNEM PROCESU,...

. Educadores para necesidades especialesUČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DODATNA STROKOVNA POMOČ PRI PREMAGOVANJU PRIMANJKLJAJEV, OVIR OZIROMA MOTENJ IN UČNA POMOČ, SVETOVANJE UČITELJEM IN STARŠEM PRI DELU Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI, ZBIRANJE, VODENJE...

UČITELJ TEORETIČNEGA IN PRAKTIČNEGA POUKA V ELEKTROTEHNIKI - M/Ž. UČITELJ ELEKTROTEHNIŠKIH STROKOVNIH MODULOV V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. do vrnitve odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, poučevanje teoretičnega in praktičnega pouka v elektrotehniki, strokovni izpit v vzgoji in izobraževanju,pedagoško andragoška izobrazba,potrdilo...

. ConserjesHIŠNIK IV - M/Ž. HIŠNIK, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. OD 16.8.2021 DO 15.8.2022, polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE, KI JIH DOLOČA SISTEMIZACIJA DELOVNEGA MESTA IN NALOGE, KI JIH ODREDI RAVNATELJ., PISNO VLOGO Z ŽIVLJENJEPISOM IN POTRDILI O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ODDATI PO POŠTI. POTREBNO...

RAČUNALNIKAR ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI - M/Ž. RAČUNALNIKAR-ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 30, SKRB ZA RAČUNALNIŠKO IN PROGRAMSKO OPREMO ZAPOSLENIH, UREJANJE SPLETNE STRANI ŠOLE, IZVAJANJE NEPOSREDNEGA VIZ DELA V ODDELKU,...

. Electricistas de obras y afinesELEKTRIKAR - ELEKTRONIK - M/Ž. ELEKTRIČAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROGRAMIRANJE PLC KRMILNIKOV, POPRAVILA IN VZDRŽEVANJE STROJEV IN NAPRAV, POZNAVANJE ELEKTRONSKIH KOMPONENT IN POPRAVILA LE TEH, VGRADNJA IN NAPELJEVANJE INSTALACIJ, IZDELAVA ELEKTRO KRMILNIH OMAR ITD...   ,...

. Herramentistas y afinesORODJAR/VZDRŽEVALEC - M/Ž. ORODJAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE STROJEV, NAPRAV, SISTEMOV IN ORODIJ ZA BRIZGANJE PLASTIKE, ČIŠČENJE, OZNAČEVANJE IN HRANJENJE ORODIJ, IZVAJANJE VISOKO-ZAHTEVNIH POPRAVIL ORODIJ, ZASNOVA IN IZDELAVA DELOVNIH PRIPRAV, OPRAVLJANJE DRUGIH...

. Otros profesores de músicaUČITELJ ROGA V GLASBENI IN SREDNJI GLASBENI ŠOLI - M/Ž. UČITELJ ROGA, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 8, POUČEVANJE ROGA., Izpolnjevanje zakonski pogojev za poučevanje na področju vzgoje in izobraževanja uspešno umetniško delovanje in uspešno opravljena avdicija,

. Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI, E035022 ZA POTREBE ORTOPEDSKE KLINIKE - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SODELOVANJE PRI SPREJEMANJU IN NAROČANJU PACIENTOV TER IZVAJANJE NADZORA NAD ČAKAJOČIMI PACIENTI - SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PACIENTA, PROSTORA IN PRIPOMOČKOV ZA PREGLED V SPECIALISTIČNI...

. Otros profesores de músicaUČITELJ FAGOTA V SREDNJI GLASBENI ŠOLI - M/Ž. UČITELJ FAGOTA, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 8, POUČEVANJE FAGOTA, Izpolnjevanje zakonskih pogojev za poučevanje na področju vzgoje in izobraževanja, uspešno umetniško delovanje in uspešno opravljena avdicija,

. Secretarios administrativos y ejecutivosPOSLOVNI SEKRETAR - M/Ž. POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA POGODB, ANEKSOV, OBRAČUN PLAČ IN SLUŽBENIH POTOVANJ, UREJANJE NAMESTITEV ZA DELAVCE V TUJINI, KORESPONDENCA V NEMŠKEM JEZIKU S POSLOVNIMI PARTNERJI, UREJANJE POTRDIL A1, ZA ZASEDBO DELOVNEGA...

. Herramentistas y afinesKLJUČAVNIČAR - M/Ž. KLJUČAVNIČAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IN ROČNO OBDELOVANJE VSEH VRST KOVIN. BRUŠENJE, REZANJE, VRTANJE. DELO NA ŽAGI, DELO PO PRILOŽENIH NAČRTIH - BRANJE RISB, DELA PO NAVODILU NADREJENIH. MONTAŽNA DELA V DELAVNICI IN NA TERENU.,...

. Ingenieros electricistasRAZISKOVALEC ZA RAZISKOVALNO DELO NA PROJEKTU 17-H2020.S839E - M/Ž. INŽENIR ELEKTROTEHNIKE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 8 mesecev, polni delovni čas, 40, ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO IN STROKOVNO DELO PRI RAZISKAVAH, STROKOVNO SODELOVANJE Z NAROČNIKI RAZISKOVALNIH NALOG, SODELOVANJE NA DELOVNEM SKLOPU »RAZVOJ IN EVALVACIJE NA PODROČJU INTERAKCIJE...

. Maestros preescolaresVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. vrnitve delavke iz bolniškega staleža oz. najkasneje do 31.8.2022, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE VZGOJNEGA DELA, VODENJE IN UREJANJE DOKUMENTACIJE ZA SKUPINO, DELO S STARŠI, SODELOVANJE PRI ORGANIZACIJI...

. Empleados de contabilidad y cálculo de costosFINANČNO RAČUNOVODSKI REFERENT ZA PODROČJE DEJAVNOSTI UPRAVLJANJA VEČSTANOVANJSKIH IN POSLOVNIH OBJEKTOV - M/Ž. URADNIK V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE OBRAČUNOV; KNJIŽENJE PREJETIH IN DANIH PLAČIL; IZVAJANJE IZTERJAV; KOMUNIKACIJA S STRANKAMI; VODENJE EVIDENC, PRIPRAVLJANJE POROČIL; OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG V OKVIRU STROKOVNE...

. Directores de servicios de saludGLAVNA MEDICINSKA SESTRA INTERNE KLINIKE, NAZIV DELOVNEGA MESTA: STROKOVNI VODJA I, ŠIFRA DELOVNEGA MESTA: E037901 - M/Ž. GLAVNA MEDICINSKA SESTRA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREDSTAVLJA IN ZASTOPA DEJAVNOST ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE V OKVIRU ORGANIZACIJSKE ENOTE. NAČRTUJE, KOORDINIRA IN NADZIRA DELO ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE V SODELOVANJU S STROKOVNIMI ENOTAMI....

KNJIŽNIČAR V GLASBENI ŠOLI - M/Ž. KNJIŽNIČAR V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, skrajšan delovni čas, 12, DELO V ŠOLSKI KNJIŽNICI, UREJANJE NOTNEGA GRADIVA IN DRUGIH NALOG PO NAVODILU NADREJENEGA. SNEMANJE KONCEROV IN NASTOPOV V POPOLDANSKEM IN VEČERNEM ČASU, UREJANJE SPLETNIH STRANI,...

. Clasificadores y probadores de productos (excluyendo alimentos y bebidas)KONTROLOR - M/Ž. KONTROLORJI IN OCENJEVALCI KAKOVOSTI NEŽIVILSKIH PROIZVODOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 5 mesecev, polni delovni čas, 40, -OPERATIVNO IZVAJANJE KONTROLE MATERIALOV, IZDELKOV IN PROCESOV, -DOKUMENTIRANJE IZVAJANJA KONTROL IN PREGLEDOV, -SODELOVANJE PRI IZDELAVI ANALIZ KONTROLNIH...

Más ofertas: << · 6 · 8 · 9 · < · 11 · > · 13 · 15 · 19 · 27 · 44 · 78 · >>