Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,302 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 32

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. ingeniero biomédico/ingeniera biomédicaINŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE, V OE SPLOŠNO ZDRAVSTVENO VARSTVO, SLUŽBA ZA LABORATORIJSKO DIAGNOSTIKO - M/Ž. INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -PRIPRAVA DELOVNIH PROSTOROV IN LABORATORIJSKEGA MATERIALA ZA DELO IN SPREJEM PACIENTOV, -SVETOVANJE PACIENTOM GLEDE PRAVILNEGA ODVZEMA BIOLOŠKEGA MATERIALA IN MOŽNOST PREANALITSKIH VPLIVOV, -ZBIR...

BOLNIČAR NEGOVALEC – PRIPRAVNIK II (I) - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI IZVAJANJU OSNOVNE OSKRBE IN ZDRAVSTVENE NEGE, POMOČ STANOVALCEM PRI OBLAČENJU, UMIVANJU IN KOPANJU, HRANJENJU, OPAZOVANJE IN POROČANJE NASTALIH SPREMEMB V ZDRAVSTVENEM STANJU STANOVALCA, RAZDELJ...

. odontólogo/odontólogaE017021 ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD3 - M/Ž. ZOBOZDRAVNIK, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUŽBE V OSNOVNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO - PRETEŽNO DELO V CPZOPD (VELJA LE ZA DELO NA TEM PODROČJU) - IZVAJANJE URGENTNE SLUŽBE , LICENCA ZA DELO NA PODR...

. trabajador social que traba con jóvenes/trabajadora social que trabaja con jóvenesMLADINSKI DELAVEC – VODJA PILOTNEGA PROJEKTA - M/Ž. MLADINSKI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 31 mesecev, polni delovni čas, 40, ZAPOSLENA OSEBA NA RAZPISANEM DELOVNEM MESTU: -STROKOVNO IN SAMOSTOJNO PRIPRAVI IN IZVAJA PROGRAM USPOSABLJANJA ZA MLADE S PODROČJA PREKARNOSTI, -MLADIM NUDI SVETOVALNO POMOČ IN PODPORO PRI SOOČANJU S PRE...

. técnico medio en contabilidad/técnica media en contabilidadREFERENT V SEKTORJU ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (PODROČJE FINANC IN RAČUNOVODSTVA) - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA RAČUNOVODSKE IZRAČUNE IN PRIKAZE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. do vrnitve sodelavke s porodniške odsotnosti, polni delovni čas, 40, - STROKOVNE IN TEHNIČNE NALOGE S PODROČJA DELA, KOT SO FAKTURIRANJE, PRIPRAVA SEPA NALOGOV, KNJIŽENJE BANČNEGA IZPISKA, SPREMLJANJE...

. operador de maquinaria forestal/operadora de maquinaria forestalGOZDAR - TRAKTORIST - M/Ž. GOZDAR TRAKTORIST, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE SPRAVILA LESA IN SODELOVANJE PRI SEČNJI, IZVAJANJE GOZDNO GOJITVENIH IN VARSTVENIH DEL, KROJENJE IN OBDELOVANJE GOZDNIH SORTIMENTOV, PREVAŽANJE GOZDNIH LESNIH SORTIMENTOV, NAKLADANJE IN RAZKLADANJE GOZD...

OSEBNI ASISTENT V OKOLICI MARIBORA - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 10, DELO OSEBNEGA ASISTENTA V ZAVODU PRAVICA SO. P. JE ZAHTEVNO IN ODGOVORNO. ZAHTEVA PO IZOBRAZBI NI OPREDELJENA. NEOBHODNO JE POTREBEN ČUT ZA SOČLOVEKA IN SMISEL ZA DELO Z GIB...

STROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ) - PRIPRAVNIK - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DELA V SKLADU S PROGRAMOM PRIPRAVNIŠKEGA USPOSABLJANJA, IZVAJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMOČNIKA DIREKTORJA., Smer izobrazbe: smer, skladna z 69. člen...

PLANER PROIZVODNJE - M/Ž. URADNIKI ZA IZRAČUNE KOLIČIN MATERIALOV V PROIZVODNJI, GRADBENIŠTVU IPD., poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA PLANA DELA PROIZVODNJE IZDAJA SUROVIN V PROIZVODNJO TER PREVZEM IZDELKOV IZ PROIZVODNJE TER USTREZNO SKLADIŠČENJE SKRB ZA ZALOGO SUROVIN IN EMBALAŽ...

. psicólogo/psicólogaE047052 PSIHOLOG III - PRIPRAVNIK - M/Ž. PSIHOLOG, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PSIHOLOŠKA DIAGNOSTIKA: UPORABA MANJ ZAHTEVNIH PSIHODIAGNOSTIČNIH SREDSTEV (A), PSIHOTERAPEVTSKO DELO (INDIVIDUALNO / SKUPINSKO – MANJ ZAHTEVNIH TERAPEVTSKIH TEHNIK, SVETOVANJE, SPROSTITVENE TEHNIKE) BOLNIKOM IN NJIHOV...

Más ofertas: << · 16 · 24 · 28 · 30 · < · 32 · > · 34 · 36 · 41 · 50 · 69 · 106 · 181 · >>