Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,292 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 31

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Directores de servicios de saludNAMESTNIK DIREKTORJA ZA PODROČJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE - M/Ž. DIREKTOR SLUŽBE ZDRAVSTVENE NEGE, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE ORGANIZIRANJE, PLANIRANJE, IZVAJANJE IN NADZOR DELA V ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI, PRIPRAVA PREDLOGOV ZA DELOVNE IN RAZVOJNE PROGRAME IN POROČIL O NJIHOVEM URESNIČEVANJU, PRIPRAVA PREDLOGOV...
 • . Profesionales de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA/DIPLOMIRANI ZDRAVSTVENIK S SPECIALNIMI ZNANJI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE, VREDNOTENJE IN DOKUMENTIRANJE ZDRAVSTVENE NEGE V OKVIRU SVOJE STROKOVNE IZOBRAZBE, IZVAJANJE IN DOKUMENTIRANJE DIAGNOSTIČNIH IN TERAPEVTSKIH POSEGOV V OKVIRU...
 • . DentistasE017018 - ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO - M/Ž. ZOBOZDRAVNIK, poskusno delo 4 mesece, Določen čas oz. za določen čas do vrnitve odsotne delavke na delo, polni delovni čas, 40, ODKRIVANJE IN ZDRAVLJENJE BOLEZNI OROFACIALNEGA SISTEMA, ZANJ OPREDELJENE POPULACIJE, OPRAVLJANJE IN IZVAJANJE CELOVITEGA PREVENTIVNEGA ZOBOZDRAVSTVENEGA VARSTVA...
 • . Secretarios (general)TAJNIK VIZ VI - M/Ž. TAJNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJA DELA IN NALOGE SKLADNO S PREDPISI IN PRAVILNIKI, KI VELJAJO ZA PODROČJE VIZ, INTERNIMI PRAVILI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM, TER V SKLADU Z ODREDBAMI VODSTVA ZAVODA (UPRAVNO-ADMINISTRATIVNA DELA - TAJNIK VIZ).,...
 • . Maestros de enseñanza primariaUČITELJ RAZREDNEGA POUKA Z MODULOM ZA POUČEVANJE ANGLEŠČINE IN POUČEVANJE V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2019, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE ANGLEŠČINE NA RAZREDNI STOPNJI IN DELO V PODALJŠANEM BIVANJU, Prijavi na delovno mesto priložite življenjepis, potrdila o izobrazbi in potrdilo o nekaznovanosti.,
 • . Reguladores y operadores de máquinas herramientasNASTAVLJANJE CNC STROJEV - M/Ž. UPRAVLJAVEC STRUŽNICE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ENOSTAVNEJŠE PROGRAMIRANJE CNC STRUŽNIC, IZBIRA TER PRIPRAVA REZILNIH ORODIJ IN VPENJALNIH PRIPRAV, IZDELAVA PRVIH KOSOV, OSNOVNO VZDRŽEVANJE STROJEV, OPTIMIZIRANJE PROCESOV STRUŽENJA, ,
 • . PeriodistasREALIZATOR PREDVAJANJA - M/Ž. REDAKTOR, poskusno delo , Določen čas oz. za čas nadomeščanja sodelavke na porodniškem dopustu, polni delovni čas, 40, VODENJE PROGRAMSKO TEHNIČNIH AKTIVNOSTI PRI REALIZACIJI DNEVNEGA PROGRAMA, ZAPOLNJEVANJE PRAZNIH PROGRAMSKIH PASOV Z NAPOVEDMI ALI DOPOLNILNIMI PROGRAMI, VODENJE EVIDENC...
 • . Especialistas en políticas de administración»SVETOVALEC« (M/Ž) V DIREKTORATU ZA OBRAMBNE ZADEVE, SEKTORJU ZA NAČRTOVANJE, ODDELKU ZA OBRAMBNO KRIZNO NAČRTOVANJE, ZA DOLOČEN ČAS, S POLNIM DELOVNIM ČASOM, ZA DELO NA PROJEKTU, (ŠIFRA DM 102241) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Določen čas oz. predvidoma 31. 12. 2020, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA ANALIZ DOMAČIH IN TUJIH VIROV NA ŠIRŠEM VSEBINSKEM PODROČJU PROJEKTA, USKLAJEVANJE IN ADMINISTRATIVNO-TEHNIČNA POMOČ V VSEH...
 • . Ingenieros civilesVIŠJI SVETOVALEC ZA OKOLJE IN PROSTOR IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - M/Ž. INŽENIRJI GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 13 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG S PODROČJA VARSTVA OKOLJA IN UREJANJA PROSTORA TER GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB, usposabljanje za imenovanje v naziv, strokovni izpit iz upravnega postopka,
 • . Supervisores de la construcciónDELOVODJA- SKUPINOVODJA NA GRADBIŠČU - M/Ž. DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE MANJŠE SKUPINE NA GRADBIŠČU, BRANJE GRADBENIH NAČRTOV, RAZPOREDITEV DEL, VODENJE DNEVNIKA, IZVAJANJE ZAKLJUČNIH DEL, OPORNI ZIDOVI, CELOVITE ZUNANJE UREDITVE, gradbeni tehnik; Spopobnost...
 • . Trabajadores y asistentes sociales de nivel medioMLADINSKI DELAVEC - M/Ž. MLADINSKI DELAVEC, poskusno delo , Določen čas oz. 31. 10. 2018, polni delovni čas, 40, KOORDINACIJA PROJEKTNIH AKTIVNOSTI, Organizacijske in komunikacijske sposobnosti. Zahtevani pogoji za zasedbo delovnega mesta po Javnem razpisu "Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju":...
 • . Ingenieros mecánicosPOMOČNIK VODJE ODDELKA (MOJSTER) - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KOORDINIRANJE IN ORGANIZIRANJE DELA ZNOTRAJ ODDELKA, PLANIRANJE, ORGANIZIRANJE IN VODENJE ENOTE ALI VEČ ENOT, UVAJANJE, POUČEVANJE, RAZPOREJANJE IN ORGANIZIRANJE PODREJENIH, NADZIRANJE IN OCENJEVANJE...
 • . Ingenieros electricistasJ017029 - INŽENIR TEHNIČNIH STROK VII/1 - M/Ž. INŽENIR ELEKTROTEHNIKE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE DELA S PODROČJA STROKE, VODENJE EVIDENC IN OBVLADOVANJE PROGRAMA VZDRŽEVANJA SREDSTEV IN OPREME, OBVLADOVANJE DOKUMENTACIJE OPREME IN SREDSTEV, V RAČUNALNIŠKI IN PAPIRNI OBLIKI, PREGLED,...
 • . EconomistasANALITIK CRM - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - ANALIZIRA VELIKE BAZE PODATKOV ZA POTREBE POZNAVANJA STRANK, - SPREMLJA, ANALIZIRA TER OBDELUJE FINANČNE IN DRUGE PODATKE TER PRIPRAVLJA POROČILA/ANALIZE IN PREDLOGE ZA ODLOČANJE, - APLICIRA STANDARDNE ANALITIČNE...
 • . Directores de ventas y comercializaciónVODJA ODDELKA PRODAJE - M/Ž. VODJA PRODAJE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PLANIRANJE, ORGANIZIRANJE IN VODENJE DELA, PRIPRAVA IN IZVAJANJE LETNEGA POSLOVNEGA NAČRTA , UVAJANJE, POUČEVANJE, VODENJE, RAZPOREJANJE IN ORGANIZIRANJE, IZVAJANJE LETNIH RAZGOVOROV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI...
 • . Ocupaciones elementales no clasificadas bajo otros epígrafesPOMOŽNI DELAVEC - M/Ž. DRUGI DELAVCI ZA PREPROSTA DELA, D. N., poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, BRUŠENJE, LAKIRANJE, POLIRANJE, SESTAVNIH DELOV ZA AVTOMOBILSKO INDUSTRIJO. Delo v Nemčiji-Mainz., natančnost, kandidati naj pokličejo na tel: 031 358 891, dopoldan
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaE035009 - SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZDRAVSTVENA NEGA BOLNIKA/VAROVANCA V AMBULANTI V RAZLIČNIH STANJIH ZDRAVJA IN BOLEZNI TER V RAZLIČNIH ŽIVLJENJSKIH OBDOBJIH. PRIPRAVA IN IZVEDBA ENOSTAVNIH DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH...
 • . Maestros de enseñanza primariaDRUGI STROKOVNI DELAVEC V 1. RAZREDU NA PŠ SAVA Z DOPOLNJEVANJEM DELOVNE OBVEZNOSTI V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA NA MATIČNI OSNOVNI ŠOLI - M/Ž. DRUGI UČITELJ V PRVEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019, polni delovni čas, 40, TIMSKO DELO Z UČITELJEM 1. RAZREDA PRI IZVAJANJU NEPOSREDNEGA VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA DELA, IZVAJANJE POUKA V PODALJŠANEM BIVANJU SKLADNO S POUKOM...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILKA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas oz. DO 31. 8. 2019, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE ŠOLSKIH PROSTOROV IN OPREME, TALNIH POVRŠIN, OKOLICE ŠOLE, ČIŠČENJE KUHINJE IN JEDILNICE, POMOČ V KUHINJI NA MATIČNI ŠOLI IN PODRUŽNICAH., KANDIDATI NAJ POŠLJEJO VLOGE Z ŽIVLJENJEPISOM...
 • . CocinerosJ034030 KUHAR IV - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KUHANJE OBROKOV PO PROGRAMU (ZAJTRK, MALICE, KOSIL) IN POSEBNE OBROKE (DIETE) PO NAVODILIH VODJE KUHINJE, DNEVNO SKRBI ZA UREJENOST IN ČISTOČO KUHINJSKEGA BLOKA TER ZA USTREZEN SANITARNI REŽIM, PRAVOČASNO PRIPRAVLJA...
 • . Profesionales de relaciones públicasPREDSTAVNIK ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE REDNIH ODNOSOV Z MEDIJI, PRIPRAVA POROČIL IN MEDIJSKIH PRISPEVKOV, KOMUNICIRANJE Z OBČANI, ORGANIZACIJAMI, JAVNIMI ZAVODI, ITD., VI. stopnja (visokošolski strokovni program oz....
 • . ConserjesDELOVODJA V. - VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV/POVRŠIN - M/Ž. VZDRŽEVALCI IN UPRAVLJAVCI STAVB, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, KOORDINACIJA DELOVNIH NALOG. OPTIMIZACIJA DELOVNIH PROCESOV. VODENJE IZMENE IN MOTIVIRANJE ZAPOSLENIH. IZVAJANJE PROGRAMA OBRATOVANJA IN VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURE (OBJEKTOV). PREGLEDOVANJE...
 • . Herramentistas y afinesORODJAR - M/Ž. ORODJARJI IPD., poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZDELAVA NOVEGA ORODJA, SERVISIRANJE ORODJA IZ PROIZVODNJE, DODELAVA, BRUŠENJE, POLIRANJE ORODJA, DELO NA STROJIH ZA REZANJE, REZKANJE, VRTANJE, DELO NA CNC STROJIH, KONTROLA Z MERILNIMI NAPRAVAMI., ,...
 • . Operadores de instalaciones de procesamiento de metalesUPRAVLJALEC STROJEV ZA PREOBLIKOVANJE KOVIN - M/Ž. UPRAVLJAVCI PROCESNIH STROJEV ZA PRIDOBIVANJE IN OBDELAVO KOVIN, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO V PROIZVODNJI - KOVINSKA INDUSTRIJA, NADZOR IN POSLUŽEVANJE STROJEV ZA VALJANJE, ZAREZOVANJE, KONIČENJE, OBREZOVANJE, VRTANJE, ŠTANCANJE, DELO S...
 • ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH - M/Ž. ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas oz. OD 1.9.2018 DO 31.8.2019, skrajšan delovni čas, 30, ORGANIZACIJA IN OSTALE NALOGE PRI IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH, POTRDILO, DA OSEBA NI BILA PRAVNOMOČNO OBSOJENA ZARADI NAKLEPNEGA KAZNIVEGA DEJANJA,...
 • . Maestros de enseñanza primariaDRUGI UČITELJ V 1. RAZREDU OŠ TER UČITELJ V OPB V OŠ Z ITALIJANSKIM UČNIM JEZIKOM - M/Ž. DRUGI UČITELJ V PRVEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE, poskusno delo , Določen čas oz. 31.8.2019, polni delovni čas, 40, DRUGI UČITELJ V 1. RAZREDU OŠ TER UČITELJ V OPB V OŠ Z ITALIJANSKIM UČNIM JEZIKOM., Vloga za prijavo na razpisano delovno mesto ter kratek življenjepis morata biti v italijanskem...
 • . Audiólogos y logopedasDELO NA PROJEKTU -LOGOPED - M/Ž. LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo , Določen čas oz. 31. 08. 2019 DELO NA PROJEKTU Z MOŽNOSTJO PODALJŠANJA, skrajšan delovni čas, 4, VRSTA STROKOVNE IZOBRAZBE: UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM LOGOPEDIJE IN SURDOPEDAGOGIKE, MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE...
 • . Agricultores y trabajadores calificados de huertas, invernaderos, viveros y jardinesVRTNAR - M/Ž. VRTNARJI IN DREVESNIČARJI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VRTNARSKA OPRAVILA V VRTNARIJI IN NA TERENU PRI UREJANJU OKOLJA, PRODAJA SADIK IN SADILNEGA MATERIALA TER DRUGA DELA V OKVIRU DEJAVNOSTI PO NAVODILU DELODAJALCA., MOŽNOST ZAPOSLITVE PONUJAM...
 • . Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industrialesSTROJNI VZDRŽEVALEC - M/Ž. MEHANIKI IN SERVISERJI KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE STROJEV, REMONT STROJEV, VARJENJE, ROČNA IN STROJNA DELA ZA POTREBE OBDELAVE DELOV STROJEV (VIJAČENJE, PILJENJE, BRUŠENJE, VRTANJE, STRUŽENJE,...
 • . Especialistas en políticas de administraciónKOORDINATOR VII/1 - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SPREMLJANJE PROGRAMOV V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, KOORDINIRANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH NALOG, DAJANJE POJASNIL, IZDELOVANJE ZAHTEVNEJŠIH POROČIL, IZVAJANJE SKRBNIŠTVA NAD POGODBAMI, POMOČ PRI PRIPRAVI IN...
Más ofertas: << · 16 · 23 · 27 · 29 · < · 31 · > · 33 · 35 · 40 · 50 · 70 · >>