Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,677 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 35

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. auxiliar de enfermeríaE035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, - SODELOVANJE V TIMU ZDRAVNIKA PRI IZVAJANJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, - IZVAJANJE DELNIH AKTIVNOSTI NA PODROČJU STE...

. odontólogo/odontólogaZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO - M/Ž. ZOBOZDRAVNIK, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE DEL IN NALOG V ZOBOZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI ZA ODRASLE - ZDRAVSTVENA POSTAJA ŽIRI: IZVAJANJE AMBULANTNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA. VODENJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE OZ. EVIDENC S PODROČJA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA. PRIP...

. electricistaELEKTRO VZDRŽEVALEC - M/Ž. ELEKTROINŠTALATER, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE ELEKTRO VZDRŽEVALNIH IN DOGRAJEVALNIH DEL NA INFRASTRUKTURI, OBJEKTIH, STROJIH IN NAPRAVAH IZVAJANJE PREVENTIVNEGA IN INTERVENCIJSKEGA VZDRŽEVANJA STROJEV IN NAPRAV SODELOVANJE PRI SERVISIH IN INSTA...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI I, II E037019, KIRURŠKA KLINIKA, ODDELEK ZA OTROŠKO KIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI I,II, V PROSTORIH – ENOTAH, POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZD...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR-NEGOVALEC - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU OSNOVNE OSKRBE IN ZDRAVSTVENE NEGE PO STANDARDIH STROKE, IZVAJANJE OSNOVNE NEGE, HRANJENJE IN POMOČ PRI HRANJENJU, VZDRŽEVANJE OPREME IN PRIPOMOČKOV (ČIŠČENJE, RAZKUŽEVA...

. empleado de restaurantes de comida rápida/empleada de restaurantes de comida rápidaPRIPRAVLJAVCI/PRIPRAVLJAVKE HITRE HRANE - M/Ž. PRIPRAVLJALEC HITRE HRANE, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, (A) PRIPRAVO PREPROSTE ALI VNAPREJ PRIPRAVLJENE HRANE IN PIJAČ, KOT SO SENDVIČI, PICE, RIBE IN KROMPIRJEVI LISTIČI, SOLATE IN KAVA, (B) UMIVANJE, REZANJE, MERJENJE IN MEŠANJE HRANE ZA KUHANJE, (C) UP...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaE037021 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI PODROČJE DELA:VEČIZMENSKO DELO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UGOTAVLJANJE POTREB PO ZDRAVSTVENI NEGI IN POSTAVLJANJE CILJEV, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE TER VREDNOTENJE IN DOKUMENTIRANJE ZDRAVSTVENE NEGE, NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE...

. engrasador/engrasadoraSTROJNI VZDRŽEVALEC - M/Ž. VZDRŽEVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POPRAVILA IN OBNOVA STROJEV, OSNOVNO ELEKTRO VARJENJE, POPRAVILO VODNIH IN VAKUMSKIH ČRPALK, POPRAVILA ENOSTAVNIH HIDRAVLJIČNIH SISTEMOV, POPRAVILO PNEVMATIKE, POPRA...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosOSKRBOVALKA V BOLNIŠNICI (E042002) ZA POTREBE OSKRBOVALNIH SLUŽB, SLUŽBE ZA SPREMSTVO BOLNIKOV - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREMLJANJE, PREVAŽANJE IN PRELAGANJE PACIENTOV - ČIŠČENJE, RAZKUŽEVANJE IN VZDRŽEVANJE PRIPOMOČKOV ZA DELO - TRANSPORT PACIENTOVE DOKUMENTACIJ IN NJEGOVIH OSEBNIH STVARI - IZVAJANJE DEL IN NALOG IZ OPISA DE...

. fontanero/fontaneraMONTER - INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ - M/Ž. MONTER STROJNIH INŠTALACIJ (RAZEN KLIMATSKIH IN HLADILNIH SISTEMOV), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PODROČJE DELA: -OGREVALNI SISTEMI (MONTAŽA KLIM, TOPLOTNIH ČRPALK, PLINSKIH PEČI, TALNO GRETJE, RADIJATORJI, KOVEKTORSKO, CEVNI RAZVODI) -VODOVOD, KANALIZACIJA -PREZR...

. cocinero/cocineraSAMOSTOJNI KUHAR - MURSKA SOBOTA - M/Ž. KUHAR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPIS DELOVNEGA MESTA: - SAMOSTOJNA PRIPRAVA TOPLIH IN HLADNIH OBROKOV, - PRIPRAVA DODATNE PONUDBE, - ORGANIZACIJA DELA V KUHINJI, - DELJENJE HRANE NA DELILNI LINJI, - NAROČANJE ŽIVIL IN USTREZNA ADMINISTRACIJA. DELO POTE...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SREDNJA MEDICINSKA SESTRA II (I) V DOMU STAREJŠIH, SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU IN SAMOSTOJNO IZVAJANJE IN VREDNOTENJE TŽA IN INTERVENCIJ ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE STAROSTNIKA V OKVIRU PRIST...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaPROIZVODNO DELO - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI VLAKNIN, PAPIRJA IN KARTONA TER IZDELKOV IZ PAPIRJA IN KARTONA, V ZALOŽNIŠTVU IN TISKARSTVU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PREGLEDOVANJE, SORTIRANJE, ZLAGANJE ETIKET, PRESLIKAČEV, KOMPLETIRANJE IN KONTROLA IZDEL...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK TOVORNEGA VOZILA - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE TEŽKIH TOVORNIH IN DRUGIH VOZIL ZA PREVOZ BLAGA V CESTNEM PROMETU, SKRB ZA TEHNIČNO BREZHIBNOST IN OPREMLJENOST V SKLADU S PREDPISI, SPREMLJANJE PRAVILNEGA NAKLADANJA IN RAZKLADANJA, KOLIČ...

UPRAVLJALEC ROTO STROJA - M/Ž. UPRAVLJAVCI STROJEV ZA PROIZVODNJO PLASTIČNIH IZDELKOV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, -ROČNA OBDELAVA IN MONTAŽA GOTOVIH IZDELKOV. -PREVZEMANJE DELOVNIH NALOG, TEHNIČNO - TEHNOLOŠKE IN KONTROLNE DOKUMENTACIJE. -PREVZEMANJE IN KONTROLIRANJE USTREZNOSTI ORODIJ,...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK V ŠKOFJI LOKI - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SKLADIŠČNIK V ŠKOFJI LOKI.  DELOVNE NALOGE OBSEGAJO: SPREJEM IN SKLADIŠČENJE GOTOVIH IZDELKOV, PRIPRAVA IZDELKOV ZA ODPREMO, ODPREMA IN PREGLED NAD ZALOGAMI., OD KANDIDATOV PRIČAKUJEMO: VSAJ IV. STOPNJO IZOBRAZBE, I...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI PEDIATRIČNI AMBULANTI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESNE METODE DELA -INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI SLUŽBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA -IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZA Z...

. operario de fundición en coquilla/operaria de fundición en coquillaOBLIKOVALEC KOVIN - M/Ž. OBLIKOVALEC KOVIN, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OBDELOVANJE KOVINSKIH IZDELKOV (NI SERIJSKA PROIZVODNJA) NA HORIZONTALNO/VERTIKALNEM CNC STROJU. OSNOVNO PROGRAMIRANJE, NASTAVLJANJE IN UPRAVLJANJE STROJA, SPOSOBNOST BRANJA STROJNIH NAČRTOV IN OSNOVNO MER...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICISNKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III (E037020) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, KO ZA INTENZIVNO TERAPIJO OTROK - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI III, V PROSTORIH – ENOTAH POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZORO...

. mozo de equipaje aeroportuario/moza de equipaje aeroportuarioDELAVEC V SKLADIŠČU S PAPIRNIMI IZDELKI, DARILNI PROGRAM - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA PREKLADALNA DELA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - PRIPRAVA IN PAKIRANJE IZDELKOV, - ZLAGANJE IN RAZVRŠČANJE IZDELKOV V SKLADIŠČU, NA POLICE, V ŠKATLE, - LEPLJENJE IN VEZANJE VRVIC NA DARILNE VREČKE., osnovna poklicna/strokovna izobrazb...

. ingeniero técnico en sistemas neumáticos/ingeniera técnica en sistemas neumáticosKONTROLOR TEHNIČNIH PREGLEDOV 2 - M/Ž. KONTROLOR TEHNIČNIH PREGLEDOV MOTORNIH VOZIL, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE OPRAVIL KONTROLORJA TEHNIČNIH PREGLEDOV ZA KONTROLO MOTORNIH IN PRIKLOPNIH VOZIL V SKLADU S PREDPISI IN NAVODILI ZA DELO - IZVAJANJE POSTOPKOV SKLADNOSTI, - IZVAJANJE TEHN...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI, ŠIFRA DM: E035037, ZA POTREBE GINEKOLOŠKE KLINIKE, KO ZA PERINATOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V NEGOVALNI ENOTI, - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTIČNOTERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, - S...

. ingeniero eléctrico/ingeniera eléctricaPROJEKTANT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ - M/Ž. INŽENIR ELEKTROTEHNIKE, PROJEKTANT, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VPIS V REGISTER IZS (POOBLAŠČENI INŽENIR) POMENI PREDNOST, AKTIVNO ZNANJE ACAD, IZDELAVA PONUDB IN KOSOVNIC, MERITVE, PROJEKTIRANJE SONČNIH ELEKTRARN, PRIPRAVA TEHNIČNE DOKUMENTACIJE, NAČRTOVA...

. contableRAČUNOVODJA VII/2-III (ŠIFRA DM 26318) V MINISTRSTVU ZA NOTRANJE ZADEVE, SEKRETARIATU, URADU ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO, SLUŽBI ZA RAČUNOVODSTVO, ODDELKU STROŠKOV DELA IN LIKVIDATURA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -VODENJE POSLOVNIH KNJIG, -IZVAJANJE VISOKO STROKOVNIH DEL S PODROČJA RAČUNOVODSTVA IN JAVNIH FINANC, -KOORDINIRANE IZVAJANJA ZAHTEVNEJŠIH NALOG, -PRIPRAVA IN IZDELOVANJE ZAHTEVNEJŠIH ANALIZ IN POROČIL,   -IZVAJANJE...

UČITELJ VOŽNJE - M/Ž. VOZNIŠKI INŠTRUKTORJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRAKTIČNO POUČEVANJE KANDIDATOV ZA VOZNIKE MOTORNIH VOZIL, Usposobljenost za učitelja vožnje - vse kategorije, nekaznovanost, veljavno vozniško dovoljenje ustrezne kategorije najmanj 5 let. Možnost sofinancir...

. diseñador de copias de muebles antiguos/diseñadora de copias de muebles antiguosDELAVEC V MIZARSKI DELAVNICI - M/Ž. MIZAR, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, IZMERE ZA IZDELKE PO NAROČILU, IZDELAVA MIZARSKIH IZDELKOV, MONTAŽA IZDELKOV IN POLIZDELKOV TER DRUGA MONTAŽNA DELA NA TERENU, NABAVA MATERIALA, NASTAVITEV STROJEV, VZDRŽEVANJE STROJEV, UPOŠTEVANJE PREDPISOV ZA VARSTVO PRI DEL...

. médico generalista/médica generalistaE018022 VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST SPLOŠNE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUŽBE V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S SPECIALISTIČNO STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO,- DOSEGANJE STANDARDOV IN NORMATIVOV DELA ZDRAVNIKA,- PRENOS ZNANJA NA DRUGE ZDRAVN...

BOLNIČAR NEGOVALEC I - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, BOLNIČAR V DOMU STAREJŠIH, SODELOVANJE IN IZVAJANJE OSNOVNE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE PRI VSEH TEMELJNIH ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTI STAROSTNIKA, GLEDE NA NJIHOVO ZDRAVSTVENO STANJE, OPRAVLJANJE DEL S ...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, DOMAČI IN TUJI MEDNARODNI PREVOZ, Delovne izkušnje so zaželene, opravljen izpit ADR, lahko se ga tudi opravi naknadno. Po izteku pogodbe, možnost sklenitve nove za nedoločen čas., gibljiv/nestalen urnik

KURIR - VOZNIK KOMBIJA - M/Ž. KURIRJI, DOSTAVLJAVCI IPD., poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DOSTAVA IN PREVZEM PAKETOV PO GORENJSKI, OD PONEDELJKA DO PETKA MED 6.00 IN 14.00 URO. VIKENDI IN PRAZNIKI PROSTO., Veselje do dela s strankami, veselje do dela v timu. Organiziranost, natančnost, poš...

Más ofertas: << · 18 · 26 · 30 · 32 · 33 · < · 35 · > · 38 · 42 · 50 · 65 · 95 · >>