Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,495 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 35

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

SOCIALNA OSKRBOVALKA - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE OSKRBE NA DOMU OSKRBOVALCA, POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE, OBLAČENJU, SLAČENJU, UMIVANJU, HRANJENJU, OPRAVLJANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH POTREB,...

. operario de clavadoras/operaria de clavadorasUPRAVLJALEC STROJEV - M/Ž. UPRAVLJAVEC LESNOOBDELOVALNEGA STROJA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZAHTEVNIH DEL NA STROJIH IN STROJNIH LINIJAH, IZVAJANJE ZAHTEVNIH ROČNIH DEL V PROIZVODNJI, IZVAJANJE MIZARSKIH DEL, IZVAJANJE ZAHTEVNE POVRŠINSKE OBDELAVE ELEMENTOV, SPREMLJANJE IN Z...

. orientador educativo/orientadora educativaUČITELJ - DEFEKTOLOG V RAZREDU - M/Ž. SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 31/08-2022, skrajšan delovni čas, 20, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA, IZVAJANJE REDNEGA DOPOLNILNEGA IN DODATNEGA POUKA TER POUKA SPECI.PED.DEJAVNOSTI Z UVAJANJEM USTREZNIH PRILAGODITEV,UVAJANJA NAJUSTR...

. mecánico de vehículos/mecánica de vehículosAVTOMEHANIK - M/Ž. AVTOMEHANIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE AVTOMEHANIČNIH DEL, MEHANIČNIH DEL NA VOZILIH IN NAPRAVAH. OPRAVLJANJE MONTERSKIH DEL NA VOZILIH, PREMIK VOZIL, IZVAJANJE VZDRŽEVANJA TER OSTALIH NALOG PO NAVODILIH NADREJENEGA., , dopoldan

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoCNC OPERATER IN NASTAVLJALEC STROJEV - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO NA CNC STROJU, NASTAVLJANJE CNC STRUŽNIH IN REZKALNIH STROJEV, PREGLED PRAVILNEGA DELOVANJA STROJEV IN  ODPRAVLJANJE ZASTOJEV, IZBIRA TER PRIPRAVA REZILNEGA ORODJA TER VPENJALNIH PRIPRAV, IZDELAVA PRVIH...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaPROIZVODNI DELAVEC II - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA,DOZIRANJE IN VODENJE TER REGULACIJA SUHEGA MLETJA USNJENIH, CELULOZNIH IN DRUGIH MATERIALOV POMOČ PRI PRIRAVI SUROVEGA MATERIALA ZA OBDELAVO NA STROJU POMOČ PRI ...

. asistente en educación especialSPREMLJEVALEC ZA SPREMSTVO IN POMOČ UČENCU S POSEBNIMI POTREBAMI - M/Ž. SPREMLJEVALEC OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V VIZ, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. 30.06.2022, skrajšan delovni čas, 20, SPREMSTVO IN UČNA POMOČ UČENCU S POSEBNIMI POTREBAMI, Kandidati morajo predložiti pismeno potrdilo iz kazenske evidence, da niso bili pravnomočno obsojeni in pismeno...

ELEKTROVZDRŽEVALEC (M/Ž), V PODROČJU VZDRŽEVANJE, V ACB KOZINA (ACB KOZINA IN IZPOSTAVA BERTOKI). - M/Ž. ELEKTROMEHANIKI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE ELEKTRO-VZDRŽEVALNIH DEL SODELOVANJE PRI OPTIMIZACIJI DELOVANJA ITS NAPRAV IN SISTEMOV VODENJE EVIDENC IN PRIPRAVLJANJE POROČIL. KRAJ OPRAVLJANJA DELA: ACB KOZINA IN IZPOSTAVA BERTOKI, Raven in smer...

. recepcionista de centro de atención médica/recepcionista de centro de atención médicaRECEPTOR - M/Ž. RECEPTOR V ZDRAVSTVENI USTANOVI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SPREMLJANJE GIBANJA OBISKOVALCEV, STANOVALCEV, ZAPOSLENIH, SPREJEMANJE, RAZDELJEVANJE POŠTE, SKRB ZA UREJENOST RECEPCIJE, DAJANJE OSNOVNIH INFORMACIJ O DOMU, SPREMLJANJE VARNOSTNEGA STANJA IN OBV...

. ingeniero mecánico/ingeniera mecánicaPROJEKTANT - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, PROJEKTANT, poskusno delo , Določen čas  oz. 30.06.2022, polni delovni čas, 40,  BO SODELOVAL PRI IZDELAVI TEHNIČNO TEHNOLOŠKE IN RAZVOJNE DOKUMENTACIJE VEČNAMENSKIH MODULARNIH OBJEKTOV ZA POTREBE PRODAJE IN PROIZVODNJE. SKRBEL BO ZA KONSTRUIRANJE IN RAZVOJ NOVIH TER N...

. conserje de edificioHIŠNIK IV - M/Ž. HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJA HIŠNIŠKO VZDRŽEVALNA DELA NA ŠOLI IN NA PODRUŽNICAH. SKRBI ZA POPRAVILO IN NABAVO NAPRAV IN STROJEV, ORGANIZIRA POPRAVILA ZUNANJIH IZVAJALCEV, SKRBI ZA ZUNANJO OKOLICO, OPRAVLJA RAZVOZ PREHRANE IN OPRAVL...

LOGISTIK II - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA LOGISTIKO IN TEHNOLOGIJO PROMETA, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, MANIPULACIJA V SKLADIŠČIH, ORGANIZIRANJE ODPREM, MANIPULACIJA Z MATERIALI NA, MED IN IZ DELOVNIH MEST, RAZLAGANJE, NALAGANJE KAMIONOV IN MANIPULACIJA S PRAZNO EMBALAŽO, SKRB ...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - DELO S CITOSTATIKI (E0370080) ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, KO ZA GASTROENTEROLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV S CITOSTATSKO TERAPIJO,  - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE TER NAČRTOVANJE IN KOO...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve delavke z bolniškega dopusta oz. najdlje do 31. 8. 2022, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NEPOSREDNEGA VIZ DELA Z UČENCI IN OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG V SKLADU Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM IN AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST., s...

. ingeniero mecánico/ingeniera mecánicaTEHNOLOG - M/Ž. TEHNOLOG STROJNIŠTVA, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VAŠE DELO BO OBSEGALO PLANIRANJE DELA, KAPACITET, RESURSOV DELOVNIH CENTROV IN PRIPRAVA DNEVNIH/TEDENSKIH/MESEČNIH PLANOV DELA DELOVNIH CENTROV NA PODLAGI NAROČIL, NAPOVEDI IN TRENDOV SKRB ZA RAZVOJ DELOVN...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas  oz. od 18. 11. 2021 do vrnitve delavke iz daljše odsotnosti., polni delovni čas, 40, POUČUJE V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA JUTRANJEGA VARSTVA. OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER ...

HIŠNIK - M/Ž. VZDRŽEVALCI IN UPRAVLJAVCI STAVB, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 10, OSKRBOVANJE POSLOVNE STAVBE ZAVODA IN DRUGE POSLOVNE POVRŠINE S SREDSTVI, KI ZAGOTAVLJAJO NEMOTENO DELOVANJE, VZDRŽEVANJE IN UPORABO OBJEKTOV TER OKOLICE., Potrdilo o nekaznovanosti in potrdi...

. tornero/ torneraOBDELOVALEC KOVIN I,II,III - STARI TRG - M/Ž. OBDELOVALEC KOVIN, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NALOG OBDELAVE KOVIN, NASTAVLJANJE IN DELO NA CNC OBDELOVALNIH STROJIH, IZVAJANJE AVTOKONTROLE IN CPV, ČIŠČENJE IN UREJANJE DELOVNEGA OKOLJA IN SREDSTEV., OPRAVLJANJE V HRUPU, SPOSOBNOST OPRAVLJANJA NOČNE...

. mozo de equipaje aeroportuario/moza de equipaje aeroportuarioFIZIČNI DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA PREKLADALNA DELA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, RAZKLADANJE, NAKLADANJE, SORTIRANJE, DVIGANJE BREMEN, RAZVOZ TOVORA, DRUGO DELO V SKLADU Z USPOSOBLJENOSTJO., Delovišče v Sežani., večizmensko

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. DO VRNITVE ODSOTNIH DELAVCEV, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI SPREJEMU BOLNIKA, PRIPRAVLJANJE IN UREJANJE BOLNIKOVE DOKUMENTACIJE IN   USMERJANJE BOLNIKOV PO NAVODILU V NADALJNJO OBRAVNAVO; - IZVAJANJE NEGOVA...

. conserje de edificioGLAVNI VZDRŽEVALEC - M/Ž. HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE Z OBJEKTOM, JAVNIMI POVRŠINAMI OB OBJEKTU, SKLADIŠČEM, ZAHTEVNEJŠIMI TEHNIČNIMI SISTEMI NPR.OGREVALNA TEHNIKA, BAZENSKA TEHNIKA. ODPRAVLJANJE NAPAK NA OBJEKTU, OPREMI, APARATIH. NABAVA, P...

. técnico en prestaciones sociales/técnica en prestaciones socialesSTROKOVNI SVETOVALEC II - M/Ž. REFERENT ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO V PRIJAVNO-ODJAVNI SLUŽBI ODDELKA ZA OBVEZNO ZDR. ZAVAROVANJE: UREJANJE ZAVAROVANJ IN EVIDENTIRANJE PRIJAV, ODJAV IN SPREMEMB V OZZ, UGOTAVLJANJE LASTNOSTI ZAVAROVANIH OSEB, ZAGOTAVLJANJE UVE...

. ingeniero civil/ingeniera civilKOORDINATOR III - M/Ž. INŽENIR GRADBENIŠTVA, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZBRANI KANDIDAT BO SODELOVAL PRI IZVAJANJU IN VODENJU INVESTICIJ, GRADBENEM  NADZOR ALI SODELOVANJU PRI GRADBENEM NADZORU IZVEDBE DEL, IZDELAVA GRADBENO-TEHNIČNEGA DELA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE, OCENI V...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNIK II (I) - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. nadomeščanje odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE IN HIGIENSKO VZDRŽEVANJE ŠIRŠEGA IN OŽJEGA OKOLJA STANOVALCA; OPRAVLJANJE POMOŽNIH DEL PRI OSKRBI STANOVALCEV (SKRB ZA OSEBNO PERILO, UREJANJE OMAR STANOVALCEV, POSTILJANJE POST...

KREATIVNI OBLIKOVALEC - M/Ž. GRAFIČNI IN MULTIMEDIJSKI OBLIKOVALCI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELOVNO MESTO OBSEGA KREATIVNO IN IZVEDBENO GRAFIČNO OBLIKOVANJE KORPORATIVNIH, PRODAJNO-PROMOCIJSKIH IN INTERNIH ARTIKLOV TER EMBALAŽE (OD IDEJNE ZASNOVE, PREKO VIZUALIZACIJE DO PREDSTAVITVE), SKRB ...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ-RAZREDNIK - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve odsotne delavke na delo, polni delovni čas, 40, NEPOSREDNO IZVAJA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO DELO KOT UČITELJ RAZREDNEGA POUKA (PROFESOR DEFEKTOLOGIJE OZ. MAGISTER PROFESOR SPECIALNE IN REHABILITACIJSKE PEDAGOGIKE). OPRAVLJA DELA IN...

. ayudante de cocinaKUHINJSKI POMOČNIK - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO V KUHINJI, POMOČ PRI PRIPRAVI HRANE, DELOVNO MESTO JE V ECO HOTELU V BOHINJU. ZA KANDIDATE IZ DRUGIH REGIJ JE ZA NAMESTITEV POSKRBLJENO. PO IZTEKU POGODBE ZA DOLOČEN ČAS , JE MOŽNOS...

VOZNIK AVTOBUSA V CESTNEM PROMETU - M/Ž. VOZNIKI AVTOBUSOV IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -VOŽNJA AVTOBUSA -VZDRŽEVANJE VOZILA -DRUGA DELA V POVEZAVI Z DELOVNIMI NALOGAMI, -uporaba google aplikacij in app -uporaba navigacijskih naprav -uporaba pametnih telefonov, gibljiv/nestalen urnik

. cocinero/cocineraKUHAR INDIJSKE HRANE - M/Ž. KUHAR ZA INDIJSKO KUHINJO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNA PRIPRAVA IN KUHANJE INDIJSKE HRANE. DELOVNE NALOGE OBSEGAJO: PRIPRAVA DELOVNIH PRIPOMOČKOV IN PROSTORA ZA DELO, PRIPRAVA IN SHRANJEVANJE SESTAVIN, PREDPRIPRAVA SESTAVIN, SAMOSTOJNA PRI...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST PPD1 - INTERNIST - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST INTERNE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA PPD3, INTERNISTIČNO ZDRAVLJENJE BOLNIKOV Z NAJTEŽJO PSIHIATRIČNO PATOLOGIJO, ZDRAVLJENJE AGRESIVNIH, AVTO-AGRESIVNIH IN INTOKSICIRANIH BOLNIK...

Más ofertas: << · 18 · 26 · 30 · 32 · 33 · < · 35 · > · 38 · 42 · 49 · 63 · 92 · >>