Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,606 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 35

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Inspectores de la salud laboral, medioambiental y afinesKONTROLOR OPREME POD TLAKOM IN PREGLEDI SKLADIŠČ NEVARNIH TEKOČIN - M/Ž. VARNOSTNI SVETOVALEC ZA PREVOZ NEVARNEGA BLAGA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREIZKUSI IN PREGLED OPREME POD TLAKOM IN SKLADIŠČ NEVARNIH TEKOČIN V DELAVNICI IN NA TERENU, Sposobnost samostojnega odločanja in vodenja del, sposobnost komuniciranja z uporabniki...
 • . Personal directivo de la administración públicaPODSEKRETAR V GENERALNEM SEKRETARIATU, SLUŽBI ZA INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE IN STORITVE, ODDELKU ZA POSLOVNE REŠITVE (ŠT. DM: 3338) - M/Ž. VISOKI DRŽAVNI URADNIKI, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE OZIROMA SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU IN NAČRTOVANJE TER UVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH APLIKATIVNIH REŠITEV, -KOORDINACIJA MED UPORABNIKI IN ZUNANJIMI IZVAJALCI, -VODENJE IN SODELOVANJE...
 • . Ingenieros electricistasVODJA PROJEKTOV - M/Ž. INŽENIR ELEKTROTEHNIKE, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE DOLGOROČNIH IN OPERATIVNIH PROJEKTOV, PREDSTAVITEV IN USKLAJEVANJE NALOG S PODROČJA PROJEKTA, PRIPRAVLJANJE IN ZBIRANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, PRIPRAVLJANJE TEORETIČNIH IN STROKOVNIH PODLAG...
 • . CocinerosKUHAR IV - M/Ž. KUHAR, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece oz. z možnostjo podaljšanja, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA, KUHANJE HRANE PO JEDILNIKIH IN STREŽBA IN DELITEV HRANE,PRIPRAVA OBROKOV ZA SERVIRANJE V JEDILNICI IN NA ODDELKIH,ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE DELA V KUHINJI IN JEDILNICI,NADZOR HIGIENSKEGA...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILEC SPECIALIST - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, GLOBINSKO ČIŠČENJE POVRŠIN, ODSTRANJEVANJE STARIH PREMAZOV IN NANOS NOVE IMPREGNACIJE, OBDELAVA NARAVNEGA IN UMETNEGA KAMNA TER LESENIH POVRŠIN, UPORABA DVIŽNIH PLATFORM, UPORABA DELOVNIH STROJEV...
 • . Mecánicos y reparadores de vehículos de motorPOMOČ V VULKANIZERSKI DELAVNICI - M/Ž. VZDRŽEVALEC PNEVMATIK IN VULKANIZER, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, VAŠA DELA BODO POMOČ PRI MENJAVI PNEVMATIK IN PLATIŠČ, DELO V SKLADIŠČU, RAZNA POMOŽNA DELA V VULKANIZERSTVU. DELOVNO MESTO JE ZA MOŠKI SPOL., , dopoldan
 • . Herramentistas y afinesPROIZVODNI DELAVEC, KLJUČAVNIČAR - M/Ž. KLJUČAVNIČAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, STROJNO IN ROČNO OBLIKOVANJE KOVIN, Najmanj tri leta delovnih izkušenj v proizvodnji. Poznavanje meril za kontrolo obdelovancev. Izkušnje z branjem tehnološke dokumentacije. Izkušnje s strojnim in...
 • . Peones de cargaLTD - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA PREKLADALNA DELA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, 1. OPRAVLJANJE FIZIČNIH DEL 2. OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V SKLADU Z NAVODILI NADREJENEGA , Od kandidatov se zahteva tudi: 1 leto delovnih izkušenj (željene predvsem delovne izkušnje v...
 • . Médicos especialistasZDRAVNIK SPECIALIST INTERNE MEDICINE - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST INTERNE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG S STROKOVNEGA PODROČJA, Kandidati morajo poleg pogojev, določenih z zakonom izpolnjevati še posebne pogoje: končana Medicinska fakulteta-doktor medicine, opravljen...
 • . Camareros de mesasNATAKARICA/NATAKAR - M/Ž. NATAKARJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO V BARU: STREŽBA PIJAČ IN NAPITKOV, BREZ HRANE. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE OŽJEGA DELOVNEGA PODROČJA - TOČILNI PULT, BREZ ČIŠČENJA LOKALA. ZA ORGANIZACIJO, RAZPORED DELA IN NAROČANJE SKRBI VODJA STREŽBE.,...
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesDELAVEC NA ŽAGI IN ZBIJANJE PALET - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V OBDELAVI IN PREDELAVI LESA TER V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ LESA, PLUTE, SLAME IN PROTJA, RAZEN POHIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, delavec na žagi, pomožna dela in zbijanje palet, zaželjen izpit za viličarja, dopoldan
 • . Operadores de máquinas de procesamiento de texto y mecanógrafosSODNI ZAPISNIKAR V-I - M/Ž. SODNI ZAPISNIKAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PISANJE PO NEPOSREDNEM DIKTATU NA GLAVNIH OBRAVNAVAH, NAROKIH, ZASLIŠANJIH NA SEDEŽU ORGANA IN NA ZUNANJEM POSLOVANJU SODIŠČA, PISANJE PO NAREKU, DIKTAFONU ALI PREPISOVANJE ZELO ZAHTEVNIH VLOG, OBRAZLOŽITEV...
 • . Mecánicos y reparadores de vehículos de motorMONTER, KAROSERIST - M/Ž. MEHANIKI IN SERVISERJI MOTORNIH VOZIL IN KOLES, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, MONTER PRI VGRADNJI OPREME V AVTODOME, PRIPRAVA VOZIL ZA VGRADNJO OPREME, ODSTRANITEV ODVEČNIH DELOV NA VOZILU, IZVEDBA IZREZOV ZA OKNA, VRATA, DRUGE DELE V VOZILO, PREVZEM TEAMA...
 • . Supervisores de la construcciónDELOVODJA - M/Ž. DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE MANJŠIH SKUPIN IN USKLAJEVANJE DELA DELAVCEV V POSAMEZNI SKUPINI V SKLADU Z NAVODILI NADREJENEGA, UVAJANJE V DELO IN USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH, KOMUNICIRANJE Z NADREJENIMI GLEDE IZVAJANJA DELA,...
 • . Supervisores de mantenimiento y limpieza en oficinas, hoteles y otros establecimientosVODJA-NADZORNIK ČIŠČENJA - M/Ž. DELOVODJA V DEJAVNOSTI ČIŠČENJA, PRANJA IPD., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, A) ZAPOSLOVANJE, USPOSABLJANJE, ODPUŠČANJE, ORGANIZIRANJE IN NADZIRANJE POMOČNIKOV/POMOČNIC, ČISTILCEV/ČISTILK IN DRUGEGA GOSPODINJSKEGA OSEBJA (B) NABAVLJANJE ALI...
 • . Mecánicos y reparadores de vehículos de motorDELAVEC MONTAŽER – SKAKAČ - M/Ž. MONTER MOTORNIH VOZIL, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, -OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH MONTAŽNIH DEL, -UVAJANJE NOVIH PROCESOV IZDELAVE V PROIZVODNJO, -IZVAJANJE VSEH NALOG, KI PREPREČUJEJO ŠKODO IN ZAGOTAVLJAJO NEMOTENO POSLOVANJE PODJETJA, -IZDELAVA...
 • . Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafesSVETOVALEC V PRAVOSODJU - VODJA URADA PREDSEDNIKA SODIŠČA - M/Ž. PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE STROKOVNIH DEL V POSTOPKIH PRI PRAVOSODNIH ORGANIH, SODELOVANJE NA SEJAH IN OBRAVNAVAH, SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE PRAKSE PRAVOSODNEGA ORGANA IN STROKOVNE LITERATURE, PRIPRAVA POROČIL,...
 • . Conductores de automóviles, taxis y camionetasVOZNIK KOMBIJA - M/Ž. VOZNIK LAHKEGA DOSTAVNEGA VOZILA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREVOZ BLAGA V CESTNEM PROMETU, DOSTAVA KUPCEM, PREVZEM BLAGA, SKRB ZA TEHNIČNO BREZHIBNOST IN OPREMLJENOST SKLADNO S PREDPISI., zaželjen izpit C kategorije, dopoldan
 • . ConserjesHIŠNIK/VZDRŽEVALEC - M/Ž. HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE NALOG V ZVEZI S TEKOČIM VZDRŽEVANJEM OBJEKTOV IN NAPRAV, OPRAVLJANJE MANJŠIH POPRAVIL IN VZDRŽEVALNIH DEL NA OBJEKTIH, UREJANJE OKOLICE OBJEKTOV, SKRB ZA ODVOZ ODPADKOV IN UREJEN...
 • . Representantes comercialesKOMERCIALIST - M/Ž. KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, skrajšan delovni čas, 20, KANDIDAT OZ. KANDIDATKA BO OPRAVLJAL/A DELO PRIDOBIVANJA NOVIH STRANK, SKRBEL/A ZA DOBER ODNOS Z ŽE OBSTOJEČIMI STRANKAMI, PERIODIČNO TUDI PONUJAL/A STRANKAM DODATNE PRODUKTE IN STORITVE....
 • . Conductores de camiones pesadosVOZNIK TOVORNIH VOZIL - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA V DOMAČEM PROMETU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, 1.UPRAVLJANJE S TOVORNIMI VOZILI 2.OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V SKLADU Z NAVODILI NADREJENEGA , Od kandidatov se zahteva tudi: 1. 1 leto delovnih izkušenj (zaželene so delovne izkušnje v...
 • . Profesionales de enfermeríaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 4 mesece, Določen čas oz. za čas nadomeščanja začasno odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, PRETEŽNO DELO V URGENTNEM ODDELKU (URGENTNEM CENTRU - UC)OZIROMA URGENTNI AMBULANTI, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN SODELOVANJE V DIAGNOSTIČNO...
 • . Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industrialesVZDRŽEVALEC - ELEKTRIKAR - M/Ž. VZDRŽEVALEC V PROIZVODNJI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE STROJEV IN NAPRAV V PROIZVODNJI, OPRAVLJANJE ELEKTRIČNIH DEL NA STROJIH IN IZDELKIH, OBČASNO NABAVA MATERIALA IN RAZVOZ IZDELKOV, , dopoldan
 • . Especialistas en políticas de administraciónVIŠJI SVETOVALEC V DIREKTORATU ZA SISTEM DAVČNIH, CARINSKIH IN DRUGIH JAVNIH PRIHODKOV, SEKTORJU ZA SISTEM POSREDNE OBDAVČITVE IN CARINSKI SISTEM (ŠT. DM: 6319) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH...
 • . Diseñadores gráficos y multimediaLIKOVNI TV OBLIKOVALEC - M/Ž. LIKOVNI TELEVIZIJSKI OBLIKOVALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SOUSTVARJANJE, OBLIKOVANJE IN IZVEDBA GRAFIČNE PODOBE SODELOVANJE S PRODUKCIJSKO SKUPINO PRI PRIPRAVAH IN PREDVAJANJU PREVZEMANJE, PREGLEDOVANJE IN UREJANJE GRADIVA VODENJE EVIDENC UREJANJE...
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesPRODAJALEC - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece oz. z možnostjo podaljšanja pogodbe , polni delovni čas, 40, PRODAJA IZDELKOV ZA HIŠNE LJUBLJENČKE ( HRANA, LEŽIŠČA, POVODCI,..), SVETOVANJE KUPCEM , -zaželene delovne izkušnje -zaželeno znanje angleškega ali nemškega jezika -spobnost...
 • . Camareros de mesasPOMOČNIK VODJE STREŽBE - M/Ž. VODJA STREŽBE, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POSTREŽBA VSEH VRST HRANE IN PIJAČE, SVETOVANJE PRI IZBIRI, PRIPRAVA RESTAVRACIJE ZA DOGODKE, POMOČ VODJI STREŽBE, OBRAČUNAVANJE IN POLOG DNEVNEGA IZKUPIČKA,SKRB ZA RED IN ČISTOČO, UPOŠTEVANJE...
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventarioLOGISTIK STANDARDNIH DELOV - M/Ž. SKLADIŠČNIKI IN URADNIKI ZA NABAVO IN PRODAJO, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 8 mesecev oz. nadomeščanje-po poteku možnost preusmeritve na drugo delovno mesto v proizvodnji, polni delovni čas, 40, RAZTOVARJANJE, PREVZEM, RAZPOREDITEV,EVIDETIRANJE IN KNJIŽENJE PREJEMOV IN IZDAJ...
 • . Conductores de camiones pesadosVOZNIK KAMIONA V MEDNARODNEM PROMETU - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA V MEDNARODNEM PROMETU, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PREVOZ IN DOSTAVA BLAGA, RAZLAGANJE BLAGA ROČNO ALI S TRANSPORTNIMI PRIPOMOČKI, SKRB ZA NALOŽENO BLAGO, SPREMLJAJOČO DOKUMENTACIJO IN VOZILO, POPIS IN PREVZEM PRAZNE EMBALAŽE PRI...
 • . Operadores de grúas, aparatos elevadores y afinesKV LTD VILIČARIST - M/Ž. UPRAVLJAVEC VILIČARJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, 1. UPRAVLJANJE Z VILIČARJEM 2. OPRAVLJANJE FIZIČNIH DEL 3. IZVAJANJE SIGNALIZIRANJA 4. UPRAVLJANJE Z LADIJSKIM DVIGALOM 5. UPRAVLJANJE Z VLEČNIMI VOZILI 6. OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V SKLADU Z NAVODILI...
Más ofertas: << · 18 · 26 · 30 · 32 · 33 · < · 35 · > · 37 · 40 · 45 · 56 · 78 · >>