Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,920 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 26

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Mecánicos y reparadores de vehículos de motorSPREJEMNIK-AVTOMEHNIK - M/Ž. MEHANIKI IN SERVISERJI MOTORNIH VOZIL IN KOLES, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SPREJEMANJE STRANK RAZPOREDITEV DELA IZDAJA RAČUNOV NAROČILO MATERIALA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno,... Plineks, Avtoplinski sistemi, d.o.o.
 • . Profesores de enseñanza secundariaUČITELJ NEMŠČINE - M/Ž. UČITELJ NEMŠČINE V SREDNJI ŠOLI, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 12 ur, POUČEVANJE NEMŠKEGA JEZIKA, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, računalniško oblikovanje - zahtevno, nemški jezik razumevanje... BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA.
 • . Ensambladores no clasificados bajo otros epígrafesOBREZOVALEC POLIZDELKOV IN IZDELKOV - M/Ž. SESTAVLJAVCI STROJEV, NAPRAV IN IZDELKOV, D. N., Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA ORODJA ZA UPORABO, OBREZOVANJE, LEPLJENJE, BRUŠENJE POLIZDELKOV, ZAPISOVANJE IZMETA IN POPRAVILO IZDELKOV..., Potrebna je spretnost prstov, spretnost rok, večizmensko Adient Slovenj Gradec, proizvodnja sestavnih delov za avtomobilske sedeže, d.o.o.
 • . Maestros de enseñanza primariaMOBILNI UČITELJ ZA DSP - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2019, polni delovni čas, 40 ur, USTREZNA IZOBRAZBA:SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG - DEFEKTOLOG, POUČEVANJE OTROK S PRIMANJKLJAJI NA POSAMEZNIH PODROČJIH UČENJA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno,... JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD III. OSNOVNA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA.
 • . Tenedores de librosSTROKOVNI SODELAVEC V POSLOVNEM PODROČJU, V SLUŽBI ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO, V ODDELKU ZA RAČUNOVODSTVO - M/Ž. KNJIGOVODJA, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH DEL S PODROČJA DELA, PRIPRAVLJANJE STROKOVNIH PODLAG IN INTERNIH AKTOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI POGODBENIH DOKUMENTOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI POSLOVNEGA NAČRTA, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI... DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
 • . Peones de cargaVZDRŽEVALEC III - M/Ž. SKLADIŠČNI DELAVEC, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NAKLADANJE IN RAZKLADANJE BLAGA PRI PREVZEMIH IN IZDAJAH, SODELOVANJE S SKLADIŠČNIKOM PRI PREVZEMU IN IZDAJI BLAGA, POMOČ SKLADIŠČNIKU PRI PRAVILNEM SKLADIŠČENJU BLAGA, POMOČ SKLADIŠČNIKU PRI... SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE.
 • . Especialistas en políticas de administraciónVODJA PROJEKTA - M/Ž. VODJA PROJEKTA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VODENJE PROJEKTOV ZASNOVE IN REALIZACIJE PROIZVODNE OPREME, STROJEV IN NAPRAV, KREIRANJE IN VODENJE DNEVNIKA POSAMEZNEGA PROJEKTA, SODELOVANJE PRI IMENOVANJU PROJEKTNEGA TIMA, NAČRTOVANJE IZVEDBE PROJEKTA... MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o., Električna in elektronska oprema.
 • . Mecánicos y reparadores de vehículos de motorSERVISER IZPUŠNIH SISTEMOV - M/Ž. AVTOSERVISER, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ZAMENJAVA IN POPRAVILO DELOV IZPUŠNIH SISTEMOV OSEBNIH IN KOMBINIRANIH VOZIL, MENJAVA GUM, MENJAVA OSTALIH REZERVNIH DELOV, DELOV OSEBNIH IN KOMBI VOZIL., deljen delovni čas AVTO TERTINEK, proizvodno, trgovsko, gostinsko in storitveno podjetje, d.o.o.
 • . Programadores de aplicacionesPROJEKTANT PROGRAMER - M/Ž. PROGRAMER, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PROGRAMIRANJE STROJEV IN NAPRAV – PC IN PLC APLIKACIJE, IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG S PODROČJA IZDELAVE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ELEKTRIČNO IN ELEKTRONSKO OPREMO STROJEV IN NAPRAV, ZAŽELENO ZNANJE ZA... MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o., Električna in elektronska oprema.
 • . Profesionales de enfermeríaZDRAVSTVENI SODELAVEC II - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), Določen čas oz. 08.01.2019 z možnostjo podaljšanja pogodbe, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE PREISKAV NA ODDELKU ZA RESPIRATORNO FUNKCIJSKO DIAGNOSTIKO, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov -... Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik.
 • . Mecánicos y reparadores de vehículos de motorMEHANIK - M/Ž. MEHANIK ZA TOVORNJAKE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VZDRŽEVANJE VOZIL,TOVORNJAKOV, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno,... TAVČAR A & B D.O.O., ŠPEDICIJA, IZVOZ, UVOZ, TRANSPORT.
 • . Especialistas en políticas y servicios de personal y afinesSVETOVALEC PODROČJA II – OS PTUJ/UD PTUJ, ORMOŽ - M/Ž. SVETOVALEC ZA ZAPOSLOVANJE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. nadomeščanje javnega uslužbenca v času daljše odsotnosti (za čas mandata v držav, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE VKO, POGLOBLJENO KARIERNO SVETOVANJE, POSREDOVANJE BO V ZAPOSLITEV, REHABILITACIJSKO SVETOVANJE,... ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE.
 • . Profesores de enseñanza secundariaUČITELJ ANGLEŠČINE IN ŠPANŠČINE - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ ZA DRUGE JEZIKE, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 24 ur, POUČEVANJE ANGLEŠČINE IN ŠPANŠČINE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, angleški jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, slovenski jezik razumevanje... OSNOVNA ŠOLA MOZIRJE.
 • . Secretarios (general)SERVISNI SVETOVALEC - VOZIL VOLKSWAGEN IN ŠKODA - M/Ž. SPREJEMALEC V AVTOSERVISU, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, SERVISNI SVETOVALEC - SPREJEM IN DELO S STRANKAMI., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, POZNAVANJE VOZIL... AVTOHIŠA JURIČ, DARKO JURIČ S.P.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI (E035017), INTERNA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK ZA REVMATOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. do 16.08.2019, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV I. IN II. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI -IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • . Biólogos, botánicos, zoólogos y afinesINŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE III - M/Ž. INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, DELO NA PODROČJU LABORATORIJSKE MEDICINE (SPREJEM IN PRIPRAVA BIOLOŠKEGA MATERIALA, POZNAVANJE ANALITSKIH TEHNIK IN INFORMACIJSKIH SISTEMOV, POZNAVANJE TER IZVAJANJE OSNOVNIH IN SPECIALNIH... SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE.
 • . Electricistas de obras y afinesELEKTRIČAR II. - M/Ž. ELEKTROINŠTALATER, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE REDNIH IN IZREDNIH ELEKTRO VZDRŽEVALNIH DEL (SAMOSTOJNO ALI V SKUPINI), IZVAJANJE ELEKTRO DEŽURNE SLUŽBE, OPRAVLJANJE MANJŠIH OKVAR V EL. OPREMI, POMAGA TEHNOLOŠKEMU OSEBJU OB POJAVU POSEBNOSTI, MENJAVA... LEVAS ZAPOSLOVANJE IN USPOSABLJANJE INVALIDOV KRŠKO D.O.O.
 • . Profesores de enseñanza secundariaUČITELJ STROKOVNIH MODULOV VI - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 30 ur, POČEVANJE, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, računalniško oblikovanje - zahtevno, angleški jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje... BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA.
 • . Auxiliares de maestrosLABORANT III - M/Ž. LABORANT V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA LABORATORIJSKIH VAJ IN POMOČ UČITELJU PRI POUKU, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, računalniško oblikovanje - zahtevno,... BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA.
 • . Técnicos en ingeniería civilOBRAČUNSKI TEHNIK - M/Ž. TEHNIK ZA GRADBENIŠTVO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI VODENJU IN ORGANIZIRANJU DEL NA GRADBIŠČU, PRIPRAVA IN OBRAČUN IZVEDENIH DEL, SODELOVANJE PRI PROJEKTIRANJU, TEHNOLOŠKA PRIPRAVA DELA., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami... LEDALINE, inženiring, d.o.o.
 • . Ayudantes de cocinaPOMOČNIK KUHARJA - DELOVNO MESTO ŠTORE - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI PRIPRAVI OBROKOV V DOMU STAREJŠIH, SODELOVANJE PRI ČIŠČENJU IN VZDRŽEVANJU HIGIENE NA PODROČJU DELA, PRIPRAVA IN KUHANJE PREPROSTIH JEDI, POMOČ PRI DELITVI OBROKOV,... DOM LIPA, DRUŽBA ZA SOCIALNO VARSTVENE DEJAVNOSTI, D.O.O.
 • . Operadores de instalaciones de procesamiento de metalesOBDELOVALEC KOVIN II. (M/Ž) - M/Ž. UPRAVLJAVEC PROCESNIH STROJEV ZA TOPLOTNO OBDELAVO KOVIN, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POPRAVILO REDUKTORJEV IN SKLOPK, OBNOVA VALJEV NA ŽAGI, DELA NA PREVENTIVNEM VZDRŽEVANJU OBDELOVALNIH STROJEV, OSTALA KLJUČAVNIČARSKA DELA, SAMOSTOJNO OBVLADOVANJE BRANJA SHEMATSKIH... LEVAS ZAPOSLOVANJE IN USPOSABLJANJE INVALIDOV KRŠKO D.O.O.
 • . Directores de recursos humanosPOMOČNIK DIREKTORJA (KADROVSKA SLUŽBA) - M/Ž. KADROVSKI MENEDŽER, Določen čas oz. 30.9.2020, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ DIREKTORJU NA STROKOVNEM PODROČJU, NAČRTOVANJE IN VODENJE KADROVSKE STRATEGIJE PODJETJA, ODGOVORNOST ZA PRIPRAVO SISTEMSKIH REŠITEV IN PREDPISOV S KADROVSKEGA PODROČJA, ODGOVORNOST ZA USTREZNO KADROVANJE... KOBILARNA LIPICA LIPICA 5, SEŽANA.
 • . Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafesSTROKOVNI SODELAVEC VII/1 - ZA PROSTORSKE EVIDENCE - M/Ž. REFERENT ZA JAVNOUPRAVNE ZADEVE, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, KLJUČNO PODROČJE DELA SO EVIDENCE: VODENJE IN AŽURIRANJE EVIDENCE V FINANČNIH PROGRAMIH, AŽURIRANJE EVIDENCE OSNOVNA SREDSTVA, AŽURIRANJE RAZVOJNIH STOPENJ STAVBNIH ZEMLJIŠČ, VNOS UPRAVNIH DOVOLJENJ... OBČINA KRŠKO.
 • . Profesores de enseñanza secundariaUČITELJ ANGLEŠČINE - M/Ž. UČITELJ ANGLEŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 12 mesecev oz. od 1.9.2018 do 31.8.2019, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, angleški jezik razumevanje... OSNOVNA ŠOLA KOPER SCUOLA ELEMENTARE CAPODISTRIA.
 • . Moldeadores y macherosLIVAR - M/Ž. LIVARJI IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VLIVANJE NA STROJIH ZA TLAČNO LITJE, VLIVANJE V KOKILE, VLIVANJE LAHKIH ALUMINJASTIH IN BAKRENIH ZLITIN, IZDELAVA PEČENIH JEDER., POZNAVANJE OSNOV METALURGIJE. FIZIČNA MOČ., dopoldan BR proizvodne storitve d.o.o.
 • . Especialistas en políticas de administraciónSTROKOVNI DELAVEC I (M/Ž) V ODDELKU ZA NABAVO IN EKONOMAT - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZIRANJE IN VODENJE SKLADIŠČNEGA POSLOVANJA, SPREJEMANJE IN IZDAJANJE MATERIALA TER KONTROLA PORABE PISARNIŠKEGA IN OSTALEGA MATERIALA,... ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE.
 • . Profesionales de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE IN TERAPIJE NA BOLNIŠKEM ODDELKU Z UPOŠTEVANJEM STRATEGIJE RAZVOJA USTANOVE TER STANDARDOV IN SMERNIC STROKE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami... Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik.
 • . Técnicos en ciencias físicas y químicasANALITIK - TEHNOLOG - M/Ž. LABORATORIJSKI TEHNIK KEMIJE, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, JEMANJE VZORCEV IZ KOMUNALNIH OBJEKTOV, LABORATORIJSKA OBDELAVA ODVZETIH VZORCEV ODPADNE VODE V SKLADU S STANDARDI, KONTROLA UČINKOV ČIŠČENJA, ANALIZIRANJA PARAMETROV IN TEHNOLOGIJE ČIŠČENJA ..., urejevalniki... KOMUNALA NOVO MESTO D.O.O., JAVNO PODJETJE.
 • . Instaladores y reparadores en tecnología de la información y las comunicacionesVARNOSTNI TEHNIK - M/Ž. MONTERJI IN SERVISERJI NAPRAV S PODROČJA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE IN OMREŽJA, Varnostni tehnik/varnostna tehnica, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, MONTAŽA ALARMNIH NAPRAV, VARNOSTNIH SISTEMOV, PROTIPOŽARNIH SISTEMOV, VIDEONADZORA, urejevalniki besedil... SINTAL KOROŠKA, DRUŽBA ZA VAROVANJE, POSREDNIŠTVO, TRGOVINO IN STORITVE D.O.O.
Más ofertas: << · 13 · 19 · 22 · 24 · < · 26 · > · 28 · 30 · 35 · 44 · 62 · >>