Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,546 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 43

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesTRŽNIK POSLOVNE LITERATURE - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 3 mesece, skrajšan delovni čas, 20, TRŽENJE STROKOVNIH ON-LINE PORTALOV IN REŠITEV PODJETJEM IN SAMOSTOJNIM PODJETNIKOM, VZPOSTAVLJANJE STIKOV Z OBSTOJEČIMI IN POTENCIALNIMI STRANKAMI, PRIDOBIVANJE NOVIH STRANK., Zaradi povečanega obsega...
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesDELAVEC V PROIZVODNJI M/Ž - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, POSLUŽEVANJE STROJEV IN NAPRAV, KONTROLA DELOVANJA STROJEV IN NAPRAV, KONTROLA IZDELKOV, ROČNA DODELAVA POLIZDELKOV, PAKIRANJE, OSTALA DELA PO NAVODILU NADREJENEGA,...
 • . Ayudantes de cocinaKUHARSKI POMOČNIK IN ČISTILEC ZA POMOČ PRI PRIPRAVI DNEVNIH OBROKOV, DNEVNO ČIŠČENJE IN POSPRAVLJANJE ŠOLSKIH PROSTOROV, OSTALE NALOGE V SKLADU Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIKI, poskusno delo , Določen čas oz. do 31.08.2019, polni delovni čas, 40, KUHARSKI POMOČNIK IN ČISTILEC ZA POMOČ PRI PRIPRAVI DNEVNIH OBROKOV, DNEVNO ČIŠČENJE IN POSPRAVLJANJE ŠOLSKIH PROSTOROV, OSTALE NALOGE V SKLADU Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST., Izobrazbeni...
 • . Empleados de servicios de correosPRIPRAVLJALEC POŠILJK - ŠIFRA 2003 - M/Ž. USMERJEVALEC POŠTE, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE NOTRANJEGA TRANSPORTA. PRIPRAVLJANJE POŠILJK ZA NADALJNO RAVNANJE Z NJIMI. USMERJANJE POŠILJK IN BLAGA PO POŠTNI ŠTEVILKI. IZVAJANJE FIZIČNIH IN POMOŽNIH DEL V SKLADU Z NAVODILI....
 • . Ensambladores de equipos eléctricos y electrónicosPROIZVODNI DELAVEC - M/Ž. SESTAVLJAVCI ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SESTAVLJANJE, PROGRAMIRANJE, TESTIRANJE, MONTAŽA, PAKIRANJE IN DRUGE PROIZVODNE OPERACIJE ELEKTRONSKIH POLIZDELKOV, IZDELKOV, PRIPRAVA ELEKTRONSKIH KOMPONENT ZA PROIZVODNE PROCESE, POMOČ...
 • . Ingenieros electricistasSTROKOVNI DELAVEC (ELEKTRO MERITVE) - M/Ž. INŽENIR ELEKTROTEHNIKE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ELEKTRO MERITEV Z IZDELAVO POROČIL (PROTOKOLOV), certifikat - NPK Preglednik za manj zahtevne električne instalacije in instal. zaščite pred delovanjem strele, delo z orodjem Avtocad zaželen...
 • . Empleados de servicios de apoyo a la producciónMATERIALNI OSKRBNIK - M/Ž. PLANER MATERIALA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PREGLED RAZPISANE MATERIALNE LISTE ZA PRIPRAVO REPROMATERIALA IN EMBALAŽE PRED ZAGONOM LINIJE KVALITATIVNI IN KOLIČINSKI PREVZEM BLAGA OD NABAVNEGA SKLADIŠČA Z VPISOVANJEM LOT-OV IN PRAVOČASNA...
 • . Profesionales de la publicidad y la comercializaciónKOORDINATOR TRŽENJA IN PRODAJE - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA PRODAJO, OGLAŠEVANJE IN TRŽENJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - VODENJE KOMUNIKACIJE S POOBLAŠČENIMI DISTRIBUTERJI IN STROKOVNA PODPORA DISTRIBUTERJEM - VODENJE KOMUNIKACIJE Z VLAGATELJI - NEPOSREDNA PRODAJA INVESTICIJSKIH KUPONOV VZAJEMNIH...
 • . Médicos especialistasZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATER V CENTRU ZA KREPITEV ZDRAVJA - M/Ž. PEDIATER, poskusno delo 4 mesece, Določen čas oz. ZA ČAS TRAJANJA PROJEKTA, PREDVIDOMA DO 21. 12. 2019, skrajšan delovni čas, 20, ZAPOSLITEV SE IZVEDE V OKVIRU PROJEKTA "NADGRADNJA IN RAZVOJ PREVENTIVNIH PROGRAMOV TER NJIHOVO IZVAJANJE V PRIMARNEM ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN LOKALNIH SKUPNOSTIH...
 • . Técnicos en aparatos de diagnóstico y tratamiento médicoRADIOLOŠKI INŽENIR II - M/Ž. RADIOLOŠKI INŽENIR, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, SEZNANITEV PACIENTA S POTEKOM PREISKAVE TER PRIPRAVA PACIENTA NA RENTGENSKO SLIKANJE, OPRAVLJANJE RENTGENSKEGA SLIKANJA PO ZDRAVNIKOVEM NAVODILU OZ. NAROČILU, OBRAČUN OPRAVLJENE STORITVE....
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosSTREŽNIK II(I) - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE NEPOSREDNE OKOLICE STANOVALCA, SODELOVANJE PRI NEGI IN OSKRBI STANOVALCA, TRANSPORT PERILA, ZDRAVSTVENO NEGOVALNEGA MATERIALA, POMOČ PRI TRANSFERU STANOVALCEV IN SPREMSTVO STANOVALCEV,...
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesPOMOŽNI DELAVEC NA IZSEKU - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI VLAKNIN, PAPIRJA IN KARTONA TER IZDELKOV IZ PAPIRJA IN KARTONA, V ZALOŽNIŠTVU IN TISKARSTVU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, POMOČ STROJNIKU IZSEKOVALCU NA IZSEKOVALNEM STROJU, NALAGANJE IN PRIPRAVA MATERIALA...
 • . Reguladores y operadores de máquinas herramientasOPERATER NA CNC OBDELOVALNEM STROJU (REZKANJE) - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, KOVINARSTVO, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE OBSEGAJO UPRAVLJANJE ENOSTAVNIH IN RAČUNALNIŠKO PODPRTIH IN VODENIH CNC OBDELOVALNIH STROJEV, SPLOŠNA DELA V OKVIRU ORODJARNE IN DRUGA DELA IN NALOGE PO NAROČILU NADREJENEGA.,...
 • . Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafesVIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) STROKOVNI SODELAVEC NA ODDELKU ZA CIVILNO SODSTVO - M/Ž. PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 9 mesecev, polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI PRAVOSODNI FUNKCIONAR, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE, ZASTOPANJE STRANK PO POOBLASTILU...
 • . ConserjesHIŠNIK VZDRŽEVALEC - M/Ž. HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PREGLED IN NADZOR NAPRAV TER OBJEKTOV. SKRB ZA HIŠNI RED IN VARNOST NA OBJEKTU. KOŠNJA TRAVE. SKRB ZA POŽARNO VARNOST NA OBJEKTU. NADZOR NAD IZVAJANJEM VZDRŽEVALNIH DEL POOBLAŠČENIH IN DRUGIH...
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesPOSLUŽEVALEC STROJEV IN NAPRAV - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE STROJEV NA DELOVANJE, POSLUŽEVANJE IN STREŽBA RAZLIČNIM STROJEM, KONTROLIRANJE IZDELKOV. , PRIČAKUJEMO: IZKUŠNJE NA PODOBNIH DELOVNIH MESTIH, PRIPRAVLJENOST...
 • . Herramentistas y afinesKLJUČAVNIČAR V OKOLICI CELJA - M/Ž. KLJUČAVNIČAR, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE KLJUČAVNIČARSKIH DEL (REZANJE, VRTANJE, BRUŠENJE, KRIVLJENJE), POMOČ PRI MONTAŽI IN DEMONTAŽI DELOV NAPRAV, POLIZDELKOV IN OPREME, BRANJE NAČRTOV, OSNOVNO VARJENJE CO2., , večizmensko
 • . Directores de servicios de tecnología de la información y las comunicacionesJ017932 - VODJA IKT SLUŽBE - M/Ž. VODJA SLUŽBE ZA INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE IKT SLUŽBE NA FAKULTETI, SKRB ZA OPERATIVNOST IN DELOVANJE RAČUNALNIŠKO-KOMUNIKACIJSKEGA SISTEMA, SVETOVANJE PRI NABAVI IN NABAVA RAČUNALNIŠKE OPREME ZA PEDAGOŠKO...
 • . Directores de empresas de construcciónVODJA PROJEKTOV V GRADBENIŠTVU - M/Ž. VODJA PROJEKTOV V GRADBENIŠTVU, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJA, VODI IN SPREMLJA POTEK IZVEDBE BOLJ ALI MANJ ZAHTEVNIH GRADBENIH DEL, KOMUNICIRA Z NAROČNIKI IN ZUNANJIMI IZVAJALCI, SKRBI ZA PREVZEM OBJEKTA IN POPIS DEL, ORGANIZIRA IN KONTROLIRA...
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaPRIPRAVNIK-SREDNJA MEDICINSKA SESTRA II - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE IN IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE, IZVAJANJE MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV, RAZDELJEVANJE IN NADZOR JEMANJA ZDRAVIL, IDR., VLOGE PO E-POŠTI NE BODO OBRAVNAVANE, dvoizmensko
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO V SKLADIŠČU, PAKIRANJE AVTODELOV, POPIS ZALOGE, SKRB ZA ČISTOČO IN RED V SKLADIŠČU, POPIS ZAVRNJENIH PAKETOV, VODENJE RAZNIH EVIDENC, Prilagodljivost glede delovnega časa, pakiranje poteka tudi...
 • . ContablesRAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, KNJIŽENJE DOKUMENTACIJE, VODENJE GLAVNE KNJIGE, DAVČNE EVIDENCE, OBRAČUN POTNIH NALOGOV, OBRAČUN PLAČ, OBRAČUN PROIZVODNJE, IZDELAVA MESEČNIH, LETNIH IN STATISTIČNIH POROČIL, SPREMLJANJE ZAKONODAJE., ZAŽELJENE...
 • . Operadores de instalaciones de procesamiento de metalesŽIČAR - M/Ž. UPRAVLJAVCI PROCESNIH STROJEV ZA PRIDOBIVANJE IN OBDELAVO KOVIN, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO NA VLEČNIH, VARILNIH, RAVNALNIH IN NAVIJALNIH STROJIH, NA PLETILKAH, NA RAZREZNI LINIJI, VOŽNJA VILIČARJA,..., , večizmensko
 • . Asesores financieros y en inversionesPODROČNI SVETOVALEC I - FINANČNI SVETOVALEC - M/Ž. FINANČNI SVETOVALEC, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DELOVNIH NALOG NA FINANČNEM PODROČJU SKLADA, S POUDARKOM NA DELU IZDELAVE BONITETNE OCENE OZ. PROUČITVE FINANČNEGA STANJA VLAGATELJA, SPECIALIZACIJA PO VIŠJEŠOLSKI IZOBRAZBI (PREJŠNJA)...
 • . Médicos especialistasZDRAVNIK SPECIALIST PPD 1 (E018019), INTERNA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK ZA NEFROLOGIJO - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST NEFROLOGIJE, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - DIAGNOSTICIRANJE, ZDRAVLJENJE IN REHABILITACIJA BOLNIKOV NA TERCIARNI RAVNI, V SKLADU S SPECIALIZACIJO, STROKOVNIMI STANDARDI IN POKLICNO ETIČNIMI MERILI, - IZVAJANJE SPECIALNIH MEDICINSKO-TEHNIČNIH...
 • . Ayudantes de cocinaPOMOČNIK DIETNEGA KUHARJA III - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIKI, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE IN ČIŠČENJE ŽIVIL, ČIŠČENJE POSODE, PRIPOMOČKOV IN PROSTOROV ZA PRIPRAVO HRANE, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU HACCP STANDARDA TER KONTROLA KAKOVOSTI IN VARNOSTI ŽIVIL IN JEDI, SAMOSTOJNA...
 • . CocinerosKUHAR IV - M/Ž. KUHARJI, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNA PRIPRAVA JEDI IN NAPITKOV, KI SO KULINARIČNO USTREZNI, PRIPRAVA ARTIKLOV IN NJIHOVIH KOLIČIN ZA PRIPRAVO OBROKA, PRIPRAVA JEDI ZA POGOSTITVE IN SEMINARJE, POMOČ PRI PRIPRAVI DIET, RAZDELJEVANJE HRANE, ČIŠČENJE...
 • . CocinerosDIETNI KUHAR IV - M/Ž. KUHARJI, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE ŽIVIL IN KUHANJE JEDI, DIET IN NAPITKOV, PRIPRAVA KAKOVOSTNE IN NEOPOREČNE PREHRANE, TER EKONOMIČNA PORABA ŽIVIL IN ENERGIJE PRI PRIPRAVI OBROKOV, IZDAJA ŽIVIL IN MATERIALA IZ SKLADIŠČA, TER TEKOČE...
 • . Vendedores no clasificados bajo otros epígrafesREFERENT ZA IZPOSOJO VOZIL V PE BRNIK - M/Ž. URADNIK ZA NAJEM, LIZING VOZIL, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN ČIŠČENJE VOZIL, IZDAJA IN SPREJEM VOZIL V IN IZ NAJEMA, PRIPRAVA DOKUMENTACIJE, DOSTAVE IN PREVZEMI VOZIL PO SLOVENIJI IN TUJINI, SKRB ZA ČISTO IN UREJENO DELOVNO OKOLJE...,...
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventarioVOZNIK – SKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO V SKLADIŠČU IN NA TERENU, DELO S STRANKAMI, PREVZEM IN IZDAJA BLAGA STRANKAM, PRIPRAVA BLAGA ZA DOSTAVE TER RAZVOZ BLAGA (B-KATEGORIJA), SKRB ZA EVIDENCO ZALOG, SKRB ZA UREJENO IN ČISTO SKLADIŠČE, IDR.,...
Más ofertas: << · 22 · 32 · 37 · 40 · 41 · < · 43 · > · 45 · 47 · 52 · 62 · 81 · >>