Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,764 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 43

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. encargado de relaciones públicas/encargada de relaciones públicasSAMOSTOJNI SKRBNIK KLJUČNIH STRANK ODDELKU ODNOSI Z JAVNOSTMI - M/Ž. SVETOVALEC ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO OBSEGA: - SKRB ZA PODROČJE FINANČNEGA IZOBRAŽEVANJA V BANKI SLOVENIJE Z ORGANIZACIJSKEGA VIDIKA, - POMOČ PRI VSEBINSKI ZASNOVI FINANČNEGA IZOBRAŽEVANJA, - POMOČ PRI ORGANIZACIJI VSEH VRST...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC II - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas  oz. od 20. 12. 2021 do vrnitve delavke iz odsotnosti., polni delovni čas, 40, ČISTILEC II.  SKRBI ZA ČIŠČENJE PROSTOROV ŠOLE IN OKOLICE, STEKLENIH POVRŠIN, PREZRAČEVANJE, ODNAŠANJE ODPADKOV NA USTREZNO DEPONIJO TER OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA PO...

OSEBNI ASISTENT HENDIKEPIRANE OSEBE - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI OSEBNI NEGI IN GOSPODINJSKIH OPRAVILIH, SPREMSTVO IN VSAKDANJA FIZIČNA POMOČ, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI, SMISEL ZA DELO Z LJUDMI, ZANESLJIVOST, TOČNOST, MOŽNOST DELA Z GIBLJIV...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRI GIBALNO OVIRANI OSEBI ŽENSKEGA SPOLA IZVAJANJE STORITEV, NAMENJENIH OSEBNI POMOČI, KAR OBSEGA POMOČ PRI KUHANJU, OSEBNI HIGIENI IN UPORABI SANITARIJ, VZDRŽEVANJU BIVALNIH PROSTO...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK – ŽELEZOKRIVEC - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SMO PODJETJE S 30 LETNIM OBSTOJEM NA SLOVENSKEM TRGU, KI SVOJE KUPCE PREKO DEVETIH TRGOVIN DNEVNO OSKRBUJE Z RAZLIČNIMI GRADBENIMI MATERIALI.POLEG DEVETIH TRGOVIN PA ZA NAŠE KUPCE SKRBI TUDI NAŠ PROIZVODNI OBRAT – ŽELEZOKRI...

STROKOVNI SODELAVEC SPLOŠNE NABAVE - M/Ž. NABAVNI REFERENTI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, AKTIVNO ISKANJE NOVIH DOBAVITELJEV, VZDRŽEVANJE STIKOV IN PARTNERSKIH ODNOSOV Z OBSTOJEČIMI DOBAVITELJI, NABAVNO-ADMINISTRATIVNA DELA IN VODENJE NABAVNE KORESPONDENCE, DOKUMENTARNA IZPELJAVA NABAVNIH AKTIVNOSTI, SODE...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, PRI MLAJŠI GIBALNO OVIRANI MOŠKI OSEBI IZVAJANJE STORITEV, NAMENJENIH OSEBNI POMOČI UPORABNIKU, KAR OBSEGA POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE, SANITARIJ, HRANJENJU IN PITJU, D...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRI GIBALNO OVIRANI OSEBI ŽENSKEGA SPOLA IZVAJANJE STORITEV, NAMENJENIH OSEBNI POMOČI, KAR OBSEGA POMOČ PRI KUHANJU, OSEBNI HIGIENI IN UPORABI SANITARIJ, VZDRŽEVANJU BIVALNIH PROSTO...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioOSKRBOVALKA - M/Ž. OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VARSTVA IN NEGE, SPREMLJANJE  NA STROKOVNO OBRAVNAVO TRANSPORT HRANE, RAZDELJEVANJE, POMIVANJE POSODE VODENJE EVIDENC SKRB ZA UREJENOST IN ČISTOČO ZGRADB IN NJIHOV OKOLICO. SKRB ...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVKA V PROIZVODNJI - ŠIVILJA - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI TEKSTILIJ, USNJENIH OBLAČIL, TEKSTILNIH IN KRZNENIH IZDELKOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - PRIPRAVA ZA PROIZVODNJO, - OBLAČENJE VZMETNIC V NOTRANJE PREVLEKE, - ŠIVANJE PREVLEK, - SKRB ZA ŠIVALNI STROJ, IGLE, ...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaPOMOŽNI DELAVEC V PROIZVODNJI IN LOGISTIKI. - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA ŽICE ZA VEZANJE PROIZVODOV , ZAPENJANJE IN ODPENJANJE TOVORA, POMOČ PRI TRANSPORTU SUROVINE, POLPROIZVODOV IN GOTOVIH PROIZVODOV, POMOČ PRI NASTA...

OSEBNI ASISTENT III - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJA VSO POTREBNO POMOČ V SKLADU S POTREBAMI IN ŽELJAMI UPORABNIKA IN SICER POMOČ ZAJEMA VSAKODNEVNA OPRAVILA, KI JIH POSAMEZNIK ZARADI SVOJE INVALIDNOSTI NE ZMORE OPRAVLJATI SAM, ...

. ingeniero en logística/ingeniera en logísticaPRODAJNI LOGIST - M/Ž. INŽENIR ZA LOGISTIKO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE PRODAJNO-ADMINISTRATIVNIH DEL IN VODENJE PRODAJNE KORESPONDENCE, SPREMLJANJE PREJETIH NAROČIL, TER POSTAVLJANJE PRIORITET ZA NJIHOVO REALIZACIJO, SPREMLJANJE REALIZACIJE, DOKUMENTARNA IZPELJAVA PROD...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI UMIVANJU TER VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE. POMOČ PRI PRIPRAVLJANJU HRANE IN KUHANJU. POMOČ PRI GIBANJU, POSEDANJU IN PREMEŠČANJU. POMOČ PRI ČIŠČENJU IN VZDRŽEVANJU BIVALNIH PROS...

ČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC, SPLOŠNI, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE SKUPNIH PROSTOROV, PISARN, DNEVNO IN GENERALNO ČIŠČENJE PISARN, SKUPNIH PROSTOROV IN OPREMO, JAVLJANJE OKVARE VZDRŽEVALCU. , MOŽNOST ZAPOSLITVE ZA NEDOLOČEN ČAS, dvoizmensko

. controlador de tráfico ferroviario/controladora de tráfico ferroviarioPROMETNIK V CESTNEM PROMETU - M/Ž. PROMETNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. z možnostjo pogodbe za nedoločen čas, polni delovni čas, 40, - ORGANIZIRANJE PREVOZOV - KONTAKTIRANJE STRANK - SPREMLJANJE IN VODENJE VOZNIKOV - PRIPRAVA POROČIL IN DRUGA DELA PO NAVODILIH DIREKTORJA -ZAŽELJENE IZKUŠNJE V LOGIST...

VARNOSTNIK/CA - M/Ž. VARNOSTNIK RECEPTOR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, FIZIČNO VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA NA OBJEKTU. POTREBUJEMO VARNOSTNIKA RECEPTORJA., POGOJ ZA ZAPOSLITEV JE OPRAVLJEN NPK VARNOSTNIK. DELO POTEKA VEČINO ČASA V NOČNEM ČASU. , ponoči

. ayudante de cocinaPOMOČNIK (DIETNEGA) KUHARJA III V ZSV - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OBDELAVA IN ČIŠČENJE ŽIVIL TER MANIPULACIJA Z BIO IN DRUGIMI ODPADKI TER EMBALAŽO PO PREDPISIH, POMOČ PRI POSAMEZNIH FAZAH DIETNEGA KUHANJA TER PORCIONIRANJE IN DISTRIBUCIJA OBROKOV, POMIVANJE POSODE, Č...

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC - KOMISIONAR REZERVNIH DELOV - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREVZEM, HRANJENJE IN IZDAJA BLAGA, SKRB ZA ČISTO IN UREJENO DELOVNO OKOLJE, DELA PO NALOGU DIREKTORJA,   DELO NA RAČUNALNIKU, SVETOVANJE KUPCEM, POLNJENJE POLIC , SAMOSTOJNO DELO, POZNAVANJE REZERVNIH DELOV, DELO N...

KLJUČAVNIČAR - M/Ž. ORODJARJI IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA MATERIALOV IN POTREBNIH POLPROIZVODOV, STROJNA OBDELAVA KOVIN, RAZREZ, KRIVLJENJE, STRUŽENJE, BRUŠENJE, PREBIJANJE, SESTAVA IN SPAJANJE MATERIALOV, VARJENJE, IZVAJANJE DEL NA TERENU, MONTAŽA IZDELKOV, SODEL...

. operador de máquina de papel/operadora de máquina de papelOPERATER V PRIPRAVI TISKA M/Ž - M/Ž. UPRAVLJAVEC PROCESNIH STROJEV IN NAPRAV ZA PROIZVODNJO PAPIRJA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, -SAMOSTOJNO DELO NA STROJU V PROCESU PRIPRAVE TISKA -IZVAJANJE DELOVNIH NALOGOV V SKLADU S PREDPISANO TEHNOLOGIJO, ČASOVNIMI IN MATERIALNIMI NORMATIVI -KVALITETNO PRI...

. mecánico de maquinaria industrial/mecánica de maquinaria industrialVZDRŽEVALEC PRI ODVAJANJU VODA - M/Ž. MEHANIK VODNOČISTILNIH NAPRAV, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJA VZDRŽEVALNA DELA IN NADZOR NA ČISTILNIH NAPRAVAH, ČRPALIŠČIH IN OSTALIH NAPRAVAH V SEKTORJU, ČISTI IN VZDRŽUJE OBJEKTE, NAPRAVE, INŠTALACIJE IN OKOLICO, EVIDENTIRA IN ODPRAVLJA NAPAKE NA S...

BOLNIČAR NEGOVALEC I – NEGA III IN IV - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE, OPRAVLJANJE MANJ ZAHTEVNIH DEL S PODROČJA ZDRAVSTVENE NEGE, IZVAJANJE OSNOVNE NEGE, (UMIVANJE, PREOBLAČENJE STANOVALCA IN POSTELJE, MENJAVA INKONTINENTNIH PRIPO...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE TER OSKRBA STANOVALCA TER VODENJE NEGOVALNE DOKUMENTACIJE, REŠEVANJE URGENTNIH PRIMEROV V ODSOTNOSTI NADREJENIH, V OKVIRU PRISTOJNOSTI, RAZDELJEVANJE IN NADZOR NAD...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILKA II - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DNEVNO ČISTI AMBULANTE, PISARNIŠKE, SANITARNE IN DRUGE PROSTORE, OBČASNO GENERALNO ČISTI AMBULANTE, PISARNIŠKE IN DRUGE PROSTORE, ZBIRA IN ODNAŠA ODPADKE TER JIH PRAVILNO RAZVRŠČA, ZAKLEPA PROSTORE, ZAPIRA OKNA...

NOTRANJI REVIZOR VII/2 (I) (ŠIFRA DM J017056) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE ZAHTEVNIH DEL NA PODROČJU REVIDIRANJA, PRIPRAVA IN AŽURIRANJE INTERNIH PRAVIL S PODROČJA NOTRANJEGA REVIDIRANJA, PRIPRAVA STRATEŠKEGA IN LETNEGA NAČRTA ...

DIREKTOR - M/Ž. MENEDŽERJI ZA VARSTVO STAREJŠIH OBČANOV, poskusno delo , Določen čas, 60 mesecev, polni delovni čas, 40, vodenje socialno varstvenega zavoda, Zahtevana izobrazba: visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69.člena Zakona o socialnem varstvu, visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba druge ...

SKLADIŠČNIK - DOSTAVLJALEC BLAGA - M/Ž. SKLADIŠČNIK DOSTAVLJAVEC, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREVAŽANJE IN DOSTAVA BLAGA STRANKAM Z VOZILOM B KATEGORIJE, PREVZEMANJE, IZDAJANJE IN PREGLEDOVANJE KOLIČINE PRODAJNEGA BLAGA IN SKLADIŠČENJE LE-TEGA TER DRUGA DELA VEZANA NA SKLADIŠČENJE IN DOSTAVO BLAGA., NA...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ PREDMETNEGA POUKA - BIOLOGIJA, NARAVOSLOVJE, GOSPODINJSTVO - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ ZA NARAVOSLOVNE PREDMETE, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve odsotnega delavca (predvidoma začetek maja 2022)., polni delovni čas, 40, POUČEVANJE NARAVOSLOVJA, BIOLOGIJE, GOSPODINJSTVA IN IZBIRNIH PREDMETOV TER ORGANIZATOR ŠOLSKE PREHRANE. OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG, D...

. trabajador social que traba con jóvenes/trabajadora social que trabaja con jóvenesKOORDINATOR MLADINSKIH PROGRAMOV IN MLADINSKEGA HOTELA - M/Ž. MLADINSKI DELAVEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, HOSTEL: - NAČRTOVANJE, ORGANIZACIJA IN IZVEDBA VEČDNEVNIH PROJEKTOV MLADINSKEGA HOSTLA, - PROMOCIJA NASTANITVENIH KAPACITET, - KOORDINACIJA KORIŠČENJA KAPACITET HOSTLA. MEDNARODNI MLADINSKI PROGRAMI: - NAČ...

Más ofertas: << · 22 · 32 · 37 · 40 · 41 · < · 43 · > · 46 · 50 · 57 · 72 · 101 · >>