Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,920 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 19

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Maestros preescolaresPOMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40, POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA, strokovni izpit, dopoldan
 • . Lavanderos y planchadores manualesDELAVEC V ČISTEM DELU - M/Ž. ROČNI PRALCI IN LIKALCI OBLAČIL, TEKSTILIJ IPD., poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, SORTIRANJE, LIKANJE, ZLAGANJE, PRIPRAVA PERILA ZA ODPREMO TER OSTALA DELA IZ DELOVNEGA PODROČJA, ročne spretnosti, vestnost in natančnost, dvoizmensko
 • . Maestros preescolaresPOMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA, strokovni izpit,...
 • . Empleados de archivosDOKUMENTALIST V – PRIPRAVNIK (ŠIFRA DM 58674) V SEKRETARIATU, SLUŽBI ZA SPLOŠNE ZADEVE ZA OBJAVO V PONEDELJEK, 9.7.2018 - M/Ž. DOKUMENTACIJSKI URADNIK, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev oz. za čas opravljanja pripravništva, polni delovni čas, 40, NALOGE DELOVNEGA MESTA DOKUMENTALIST V – PRIPRAVNIK SO: - IZVAJANJE NALOG PO PROGRAMU PRIPRAVNIŠTVA, - OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAROČILU NADREJENEGA OZIROMA...
 • . Profesionales de enfermeríaE037021 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPL. MED. SESTRE V NEGOVALNI ENOTI. IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZOROVANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE...
 • . Maestros preescolaresPOMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA, strokovni izpit,...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILEC LOGISTIK - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, NOTRANJI TRANSPORT V BOLNIŠNICI, TRANSPORT VOZOV S HRANO IN PIJAČO, TRANSPORT ODPADKOV IZ BOLNIŠKIH ODDELKOV/ENOT NA ZUNANJI DEPO, TRANSPORT PERILA IN TRANSPORT PACIENTOV IZ ODDELKOV NA PREISKAVE....
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaE035026 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN MEDICINSKO TEHNIČNIH POSTOPKOV PRI URGETNIH PACIENTIH/POŠKODOVANCIH TER SODELOVANJE PRI ZDR. OBRAVNAVI V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA. SPREMLJANJE...
 • . Profesionales del trabajo socialSTROKOVNI SODELAVEC V PROGRAMIH - REINTEGRACIJSKI CENTER - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ IN KOORDINACIJA PRI UČENJU SOCIALNIH VEŠČIN, POMOČ PRI VODENJU IN SODELOVANJE V SKUPINAH UPORABNIKOV IN STARŠEV, POMOČ PRI SODELOVANJU Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI, INDIVIDUALNO DELO Z UPORABNIKI,...,...
 • . Maestros de enseñanza primariaUČITELJ RAZREDNEGA POUKA Z DODATNO USPOSOBLJENOSTJO ZA POUČEVANJE ANGLEŠČINE IN UČITELJ V OPB - M/Ž. UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas oz. 31.08.2019, polni delovni čas, 40, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, SODELOVANJE V STROKOVNIH ORGANIH IN AKTIVIH ZAVODA, VODENJE PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE IN OSTALA DELA PO LDN-JU ŠOLE, STROKOVNI IZPIT S PODROČJA...
 • . Especialistas en políticas de administraciónPODROČNI PODSEKRETAR V SEKTORJU ZA FARMAKOEKONOMIKO, SPREMLJANJE ZDRAVIL V PROMETU IN HTA - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODI IN/ALI ODLOČA V NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKIH V SKLADU S POOBLASTILI; IZVAJA NAJZAHTEVNEJŠE NALOGE S PODROČJA DELA, PREDVSEM S PODROČJA HTA,,...
 • VISOKOŠOLSKI UČITELJ V NAZIVU DOCENT NA PODROČJU KVANTITATIVNIH RAZISKOVALNIH METOD V DRUŽBOSLOVJU - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJ, poskusno delo , Določen čas oz. do 31.12.2019, polni delovni čas, 40, OBLIKOVANJE IN POSODABLJANJE UČNIH NAČRTOV TER PRILAGAJANJE UNIVERZITETNIH IN VISOKOŠOLSKIH STROKOVNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV ZAHTEVAM;ORGANIZIRANJE ALI SOORGANIZIRANJE VSEH AKTIVNOSTI ZA...
 • UČITELJ STROKOVNIH MODULOV IN PRAKTIČNEGA POUKA V PROGRAMU KOZMETIČNI TEHNIK- M/Ž - M/Ž. UČITELJ STORITVENIH STROKOVNIH MODULOV V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE, Kandidati morajo izpolnjevati pogoje po pravilniku o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju, imeti morajo pedagoško-andragoško...
 • . Maestros de enseñanza primariaUČITELJ ZA POUČEVANJE RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas oz. vrnitve delavke s porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40, PRIPRAVE IN NEPOSREDNO IZVAJANJE VIZ DELA, DRUGO VIZ DELO, OPRAVLJANJE DELA PO PROGRAMU ZAVODA, Opravljen strokovni izpit. Potrdilo iz kazenske evidence. Izda ga Ministrstvo...
 • . Profesionales de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V PROMOCIJI ZDRAVJA IN ZDRAVSTVENI VZGOJI, ŠIFRA DM E037023 - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. za čas trajanja projekta, do 31.12.2019, polni delovni čas, 40, VKLJUČEVANJE V IZVAJANJE PROGRAMOV ZA KREPITEV ZDRAVJA, IZVAJANJE DELAVNIC ZA KREPITEV ZDRAVJA, IZVAJANJE ZAČETNIH PROGRAMOV OBRAVNAVA DEBELOSTI,...
 • . Reguladores y operadores de máquinas herramientasCNC OPERATER - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, KOVINARSTVO, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, REZKANJE NA CNC HORIZONTALNEM REZKALNEM STROJU, PRIPRAVLJANJE REZKALNIH DELOV, MEDFAZNO KONTROLIRANJE NA STROJIH, BRANJE TEHNIČNIH RISB, SKRB ZA ČISTO IN UREJENO DELOVNO OKOLJE, OSTALA DELA...
 • . Especialistas en políticas de administraciónKADROVIK VII/2 - II (SODELAVKA ZA KADRE) V SKUPNI KADROVSKI SLUŽBI - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE KADROVSKIH FUNKCIJ IN PRIPRAVA DOKUMENTOV S KADROVSKEGA PODROČJA; - SODELOVANJE PRI PRIPRAVI AKTOV S PODROČJA DELOVNOPRAVNIH IN ORGANIZACIJSKIH...
 • . Trabajadores de los cuidados personales en institucionesBOLNIČAR NEGOVALEC - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, TRANSFER STANOVALCEV, DELITEV HRANE, HRANJENJE IN POBIRANJE POSODE, OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV IN POROČANJE, POMOČ PRI OSKRBI...
 • . FisioterapeutasFIZIOTERAPEVT II - M/Ž. FIZIOTERAPEVT, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OCENITEV STANJA FUNKCIJ SISTEMOV IN OSEBNOSTNIH ZNAČILNOSTI POSAMEZNEGA PACIENTA, PRIPRAVA FIZIOTERAPEVTSKEGA PROGRAMA ZA VSAKEGA PACIENTA POSEBEJ, IZVAJANJE FIZIOTERAPEVTSKEGA PROGRAMA, SPREMLJANJE PACIENTA MED...
 • . Educadores para necesidades especialesUČITELJ – UČITELJ V POSEBNEM PROGRAMU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, SMER: SPECIALNA IN REHABILITACIJSKA PEDAGOGIKA - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA (POUČEVANJE V POSEBNEM PROGRAMU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA) TER DELA IN NALOGE DOLOČENA S PREDPISI, LDN IN V SKLADU...
 • . Archivistas y curadores de museosKONSERVATOR M/Ž (ŠTEVILKA RAZPISA: 21-12/2018) - M/Ž. KONSERVATOR ZA KULTURNO DEDIŠČINO, poskusno delo 5 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 8, IZVAJANJE POSAMEZNIH ARHEOLOŠKO-KONSERVATORSKIH DEL, DOLOČENIH S 13. ČLENOM PRAVILNIKA O NOTRANJI ORGANIZACIJI, POD VODSTVOM, PUBLICIRANJE IN PROMOCIJA IZSLEDKOV STROKOVNEGA...
 • . Maestros preescolaresVZGOJITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI NA PODLAGI DOLOČIL ODLOČBE O USMERITVI (S PRILAGOJENIM IZVAJANJEM IN DODATNO STROKOVNO POMOČJO)- INTEGRIRANIMI V REDNE ODDELKE VRTCA.,...
 • . PeriodistasNOVINAR POROČEVALEC - M/Ž. NOVINARJI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POROČANJE Z DOGODKOV, ZBIRANJE IN OBLIKOVANJE NOVINARSKIH INFORMATIVNIH VSEBIN, OSNOVNA MONTAŽA ZVOKA V MADŽARSKEM JEZIKU. VODENJE EVIDENCE IN PRIPRAVLJANJE POROČIL., Višja raven znanja madžarskega jezika, znanje...
 • . Directores financierosSVETOVALEC V PRAVOSODJU (VODJA FINANČNO RAČUNOVODSKE SLUŽBE), V NAZIVU SVETOVALEC V PRAVOSODJU I IN II - M/Ž. FINANČNI MENEDŽERJI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE, ORGAN., KOORD. IN NADZIRANJE DELA FRS, NADZIRANJE ZAKONITOSTI IN PRAVILNOSTI UPORABE FINANČNIH SRED., PRIPRAVA PREDLOGOV FINANČNIH NAČRT. (PRORAČUNA) TER SPREMLJANJE REALIZACIJE IN ODSTOPANJ...
 • . ContablesRAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE CELOTNEGA RAČUNOVODSKEGA POSLOVANJA DRUŽBE PRIPRAVA RAČUNOVODSKIH, STATISTIČNIH, FINANČNIH IN DAVČNIH POROČIL ZA ZUNANJE POROČANJE PRIPRAVA OBDOBNIH POROČIL IN ANALIZ ZA POTREBE...
 • ASISTENT Z DOKTORATOM NA PROJEKTIH S-789E IN S-794E (H019001) - M/Ž. VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 34 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI IZBORU METODOLOGIJ, ORODIJ IN TEHNIK ZA RAZVOJ PRODUKTOV IN STORITEV Z VISOKO DRUŽBENO IN EKONOMSKO DODANO VREDNOSTJO (PROJEKT SMART VILLAGES) PRIPRAVA »ZBIRKO ORODIJ« (TOOLBOX)...
 • . Operadores de instalaciones de procesamiento de metalesPOSLUŽEVALEC STROJA ZA MEHANSKO OBDELAVO - M/Ž. UPRAVLJAVCI PROCESNIH STROJEV ZA PRIDOBIVANJE IN OBDELAVO KOVIN, poskusno delo , Določen čas, 5 mesecev, polni delovni čas, 40, POSLUŽUJE STROJE IN NAPRAVE NA MEHANSKI OBDELAVI (VTISKOVANJE PUŠ, VIJAČENJE VIJAKOV, VTISKOVANJE VLOŽKOV, ...), POSLUŽUJE NAPRAVE ZA PREIZKUS TESNOSTI, KONTROLA...
 • . Conductores de automóviles, taxis y camionetasVOZNIK B - M/Ž. VOZNIK LAHKEGA DOSTAVNEGA VOZILA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ODGOVOREN IN VAREN PREVOZ NA KRAJŠIH IN DALJŠIH RAZDALJAH, RAZVOZ ARTIKLOV DO STRANK, KJER SE OPRAVI KOLIČINSKI IN KAKOVOSTNI PREVZEM, NALAGANJE IN RAZTOVARJANJE MATERIALOV PO NAVODILIH...
 • VISOKOŠOLSKI UČITELJ IX - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJ, poskusno delo , Določen čas, 24 mesecev, skrajšan delovni čas, 8, -OBLIKOVANJE IN POSODABLJANJE UČNIH NAČRTOV TER PRILAGAJANJE UNIVERZITETNIH IN VISOKOŠOLSKIH STROKOVNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV ZAHTEVAM, -ORGANIZIRANJE ALI SOORGANIZIRANJE VSEH AKTIVNOSTI ZA...
 • . Operadores de autoelevadorasVozac vilicara (m/w) trazimo! (Gabelstaplerfahrer/in). Stellenangebotsbeschreibung: WBD WeldingService GmbH je poduzece specijalizirano za varenje. Pritome, sluzi svojim klijentima, kao certificirano poduzece, za varenje na sinama vlakova, izgradnji cjevovoda, postrojenja, masina, mostova, mostova od celika, hidroelektrana, brodova, na izgradnji...
Más ofertas: << · 10 · 14 · 16 · 17 · < · 19 · > · 21 · 23 · 28 · 38 · 58 · >>