Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,764 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 19

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

POMOČNIK KUHARJA - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIKI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMIVANJE IN POSPRAVLJANJE POSODE, VSAKODNEVNO ČIŠČENJE TALNIH POVRŠIN, POHIŠTVA KUHINJE, DELAVNIH PRIPOMOČKOV, ODNAŠANJE ODPADKOV V PROSTORE IN POSODE, KI SO TEMU NAMENJENE, OPRAVLJA NJE OSTALA DEL...

ODGOVORNI VODJA DEL - M/Ž. GRADBENI NADZORNIKI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE IN ORGANIZIRANJE DEL NA GRADBIŠČU, SODELOVANJE PRI KOORDINACIJI DEL NA VSEH GRADBIŠČIH, STROKOVNI NADZOR NAD IZVAJANJEM NA VSEH GRADBIŠČIH, SODELOVANJE PRI IZDELAVI PLANOV IN OBRAČUNOV, SODELOVAN...

. ingeniero eléctrico/ingeniera eléctricaTEHNOLOG PRIPRAVE DELA - ELEKTRO INŽENIR - M/Ž. INŽENIR ELEKTROTEHNIKE, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, OGLED IN PRIPRAVA PONUDB ZA ELEKTRO DELA NA TERENU IN IZDELAVO ELEKTRO RAZDELILNIKOV. PRIPRAVA, VODENJE IN OBRAČUN ELEKTRO DEL IN PROIZVODNJE ELEKTRO RAZDELILNIKOV. IZDELAVA DZO DOKUMENTACIJE., Pooblaščeni inženi...

SAMOSTOJNI POSLOVNI TEHNOLOG - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA PODATKOVNE BAZE IN RAČUNALNIŠKA OMREŽJA, D. N., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -PRIPRAVA POSLOVNIH IN FUNKCIONALNIH SPECIFIKACIJ NA PODLAGI PRIDOBLJENIH NAROČNIŠKIH ZAHTEV IN POTREB, -KOMUNIKACIJA IN KOORDINACIJA S PROGRAMERJI IN NAROČNIKI GLEDE VS...

. operador de torno metalúrgico/operadora de torno metalúrgicoUPRAVLJALEC ORODNIH STROJEV II (REZKANJE) - M/Ž. UPRAVLJAVEC ORODNEGA STROJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, CNC REZKANJE IZDELKOV, PRIPRAVA IN NASTAVITEV REZILNEGA ORODJA TER NAMESTITEV REZILNEGA ORODJA IN VPENJALNIH NAPRAV, KONTROLA MER IN VNOS KOREKTUR V PROGRAM TEHNOLOGIJE OBDELAVE, PREGLED DELOVNE DOKUMENTACIJE, IP...

. técnico en radiología/técnica en radiologíaRADIOLOŠKI INŽENIR III - M/Ž. RADIOLOŠKI INŽENIR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO DELO V RENTGENSKI DIAGNOSTIKI (ZOBNI RENTGEN), RAZKUŽEVANJE IN PRIPRAVA RTG APARATOV IN PRIPOMOČKOV, PRIPRAVA PACIENTA NA SLIKANJE, IZVEDBA SLIKANJA IN/ALI SODELOVANJE PRI RTG PREISKAVI, DIGITALNA OBDELA...

. camarero/camareraNATAKAR/NATAKARICA - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev oz. 30.6.2022, možno za nedoločen čas po dogovoru, polni delovni čas, 40, DELO, KI GA PONUJAMO BO OBSEGALO STREŽBO PIJAČE GOSTOM, BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE, SKRB ZA UREJENOST LOKALA, DELO S STRANKAMI IN KOMUNIKACIJO S STRANKAMI., , dvoizmensko

VZGOJITELJ V RAZVOJNEM ODDELKU VRTCA - VZGOJITELJ ZA IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. NADOMEŠČANJE ZAČASNO ODSOTNE DELAVKE., polni delovni čas, 40, IZVAJA ORGANIZIRANO DELO Z OTROKI, KI SO VODENI KOT OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI, V ODDELKU, INDIVIDUALNO, SKUPINSKO, V SKLADU S PREDPIS...

VODJA DEL - M/Ž. INŽENIRJI GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE GRADBENIH PROJEKTOV, SKRB ZA SKLADNOST VSEH DEL PRI GRADNJI S PROJEKTNO DOKUMENTACIJO. VODENJE ZAPOSLENIH NA RAZLIČNIH LOKACIJ, POROČANJE NADREJENIM, KOMUNIKACIJA Z RAZLIČNIMI ODDELKI...

. representante comercialKOMERCIALIST - M/Ž. KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO ZAJEMA KOMERCIALNA DELA NA TERENU, OBISKOVANJE STRANK IN PREDSTAVITEV PONUDB, KOMUNICIRANJE S STRANKAMI, MONTERJI IN DRUGIMI OSEBAMI, POMOČ PRI ORGANIZACIJI MONTAŽ, NAČRTOVANJU IN PRIPRAVI PROJEKTOV ZA PO...

. cartero/carteraPISMONOŠA - M/Ž. PISMONOŠA, poskusno delo , Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40, SPREJEMANJE POŠILJK, DOSTAVA VSEH VRST POŠILJK IN BLAGA, PRODAJA VREDNOTNIC IN DRUGEGA BLAGA, OPRAVLJANJE DENARNIH STORITEV NA TERENU, OPRAVLJANJE SPREJEMA IN DOSTAVE POŠILJK, SKLEPOV IN BLAGA V POSLOVNIH PROSTORIH UPORAB...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioSOCIALNA OSKRBOVALKA II(I) - M/Ž. SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, GOSPODINJSKA POMOČ NA DOMU UPRAVIČENCA, POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE IN OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV . SODELOVANJE PRI PRIPRAVI INDIVIDUALNIH NAČRTOV POMOČI. OPAZOVANJE IN SPREMLJANJE SPREMEMB...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE STORITEV PRI DELNO GIBALNO OVIRANEM UPORABNIKU V OBLIKI POMOČI PRI PREMEŠČANJU IZ POSTELJE NA IN IZ INVALIDSKEGA VOZIČKA, UPORABI SANITARIJ, OBLAČENJU IN SLAČENJU, HRANJENJU S PRIPRA...

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoOPERATER NA STROJU - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, KOVINARSTVO, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev oz. možnost podaljšanja, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DEL NA STROJIH NASTAVLJANJE STROJEV IN NAPRAV PO ZAHTEVAH TEHNOLOŠKE DOKUMENTACIJE NADZOR NAD POTEKOM DELA, ODKRIVANJE IN JAVLJANJE POMANJKLJIVOSTI NA ST...

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC ZA INFORMACIJSKI SISTEM - M/Ž. RAZVIJALCI IN ANALITIKI PROGRAMSKE OPREME IN APLIKACIJ, D. N., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -NAČRTOVANJE, RAZVIJANJE, IMPLEMENTIRANJE, TESTIRANJE IN VZDRŽEVANJE APLIKATIVNIH REŠITEV -IZDELOVANJE IN VZDRŽEVANJE TEHNIČNE DOKUMENTACIJE IN NAVODIL -PRIPRAVLJANJE POROČIL...

SPECIALIST ZA TEHNOLOGIJO - M/Ž. RAZVIJALCI IN ANALITIKI PROGRAMSKE OPREME IN APLIKACIJ, D. N., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, CELOVITO ZAJEMANJE UPORABNIŠKIH ZAHTEV ZA POSLOVNE REŠITVE, SAMOSTOJNO NAČRTOVANJE, TESTIRANJE IN NADZIRANJE DELOVANJA PROGRAMSKE OPREME, IZDELOVANJE ANALIZ IN POROČ...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA - SOCIALNO VARSTVO - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. vrnitve začasno odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, DNEVNO IN GENERALNO ČIŠČENJE PROSTOROV IN INVENTARJEV, ODNAŠANJE SMETI, PREZRAČEVANJE TER RAZKUŽEVANJE PROSTOROV IN OPREME PO POTREBI, SKRB ZA UREJENOST IN ČISTOČO OKOLICE ZGRADB,...

. representante comercialPRODAJNIK - M/Ž. PRODAJNIK, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - PRIDOBIVANJE NAROČIL, PRIPRAVA PONUDB, SVETOVANJE IN PRODAJA IZDELKOV KUPCEM  - SPREJEMANJE NAROČIL IN KREIRANJE PRODAJNIH NALOGOV V INFORMACIJSKEM SISTEMU - PRIDOBIVANJE NOVIH STRANK, SKRB ZA ODNOSE Z OBST...

. responsable de marketingVODJA PRODAJE IN MARKETINGA - M/Ž. VODJA MARKETINGA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, .PRODAJA: POSLOVANJE S KONČNIMI KUPCI NA DOMAČEM IN TUJEM TRGU, PRODAJA V SALONU, VSAKODNEVNA KOMUNIKACIJA Z PREPRODAJALCI NAŠIH PRODUKTOV EX-JUGOSLAVIJA, VODENJE IN PLANIRANJE PRODAJNIH IN TRŽNIH AKTIVNOSTI, PRIDOB...

AVTOMEHANIK - M/Ž. MEHANIKI IN SERVISERJI MOTORNIH VOZIL IN KOLES, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA VOZIL IN ŠTIRIKOLESNIKOV ZA PRODAJO, VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL TER ŠTRIRIKOLESNIKOV, DRUGA DELA PO NALOGU NADREJENEGA, , dopoldan

. contableKNJIGOVODJA/RAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, KNJIŽENJE POSLOVNE DOKUMENTACIJE, OBRAČUN DDV, OBRAČUN PLAČ IN DRUGIH DOHODKOV FIZIČNIM OSEBAM, VODENJE GLAVNE KNJIGE, VODENJE REGISTRA OSNOVNIH SREDSTEV, USKLAJEVANJE SALDAKONTOV KUPCEV IN DOBAVITELJEV, PRIPRAVO...

STROKOVNI DELAVEC PO 69. ČLENU ZAKONA O SOCIALNEM VARSTVU Z OPRAVLJENIM STROKOVNIM IZPITOM IZ SOCIALNEGA VARSTVA - STROKOVNI VODJA POMOČI NA DOMU - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, skrajšan delovni čas, 20, STROKOVNA PRIPRAVA IZVAJANJA STORITVE POMOČI NA DOMU, ORGANIZIRANJE KLJUČNIH ČLANOV OKOLJA ZA SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU POMOČI TER IZVEDBA UVODNEGA SREČANJA MED IZVAJALCI IN UPRAV...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaPOMOŽNI DELAVEC V PROIZVODNJI M/Ž - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI VLAKNIN, PAPIRJA IN KARTONA TER IZDELKOV IZ PAPIRJA IN KARTONA, V ZALOŽNIŠTVU IN TISKARSTVU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NALAGANJE MATERIALA NA STROJ IN IZ STROJA NA PALETE, SORTIRANJE PALET, DOBRA FIZIČNA PRIPR...

SAMOSTOJNI NALOŽBENI SVETOVALEC - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA PRODAJO, OGLAŠEVANJE IN TRŽENJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KOORDINACIJA PRODAJNIH IN TRŽENJSKIH AKTIVNOSTI V OKVIRU DRUŽBE IN V SODELOVANJU S POOBLAŠČENIMI DISTRIBUTERJI, VODENJE KOMUNIKACIJE IN STROKOVNA PODPORA, VODENJE KOMUNIKACIJE Z VLAGAT...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E037018) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, KO ZA ALERGOLOGIJO, REVMATOLOGIJO IN KLINIČNO IMUNOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAV...

. ingeniero técnico de mecánica/ingeniera técnica de mecánicaOPERATER - PROGRAMER CNC STROJA - M/Ž. PROGRAMER TEHNOLOG CNC-STROJA, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, - DELO NA CNC STROJU IN DRUGA DELA PO NAVODILU NADREJENEGA DELAVCA - PREVZEM TEHNIČNE DOKUMENTACIJE TER SAMOSTOJNO PROGRAMIRANJE IN POPRAVLJANJE OBSTOJEČIH PROGRAMOV - POZNAVANJE KRMILJA FANUC PRED...

. operador de centro de datos/operadora de centro de datosPODPORA UPORABNIKOM - M/Ž. RAČUNALNIŠKI OPERATER, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE POMOČI OBSTOJEČIM UPORABNIKOM - NUDENJE VSAKODNEVNE PODPORE UPORABNIKOM - ANALITIČNE PRISTOP K REŠEVANJU PROBLEMOV - IZVAJANJE DEL IN NALOG PO NAVODILU NADREJENEGA - POZNAVANJE MS PROGRAMOV, OFFICE O...

. odontólogo/odontólogaZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO - M/Ž. ZOBOZDRAVNIK, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZOBOZDRAVNIKA BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO, k vlogi je potrebno priložiti kratek življenjepis, potrdilo o izobrazbi in veljavno licenco Zdravniške zbornice Slovenije, potrdilo o cepljenju proti...

. representante comercialPOSPEŠEVALEC PRODAJE NA TERENU - M/Ž. POSPEŠEVALEC PRODAJE, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ISKANJE NOVIH KUPCEV NA TERENU, DOGOVARJANJE ZA SKLEPANJE POSLOV Z NOVIMI KUPCI, TRŽENJE PRODAJNEGA ASORTIMANA IN PRIPRAVA PONUDB TER PREDRAČUNOV,..., Komunikativnost, dobre pogajalske sposobnosti, natančnost, vestno...

. médico generalista/médica generalistaZDRAVNIK SPECIALIST PPD 3, ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, CENTER ZA GERIATRIČNO MEDICINO - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DIAGNOSTICIRANJE, ZDRAVLJENJE IN REHABILITACIJA BOLNIKOV NA TERCIARNI RAVNI, V SKLADU S SPECIALIZACIJO, STROKOVNIMI STANDARDI IN POKLICNO ETIČNIMI MERILI, IZVAJANJE SPECIALNIH MEDICINSKO-TEHNIČNIH POSEG...

Más ofertas: << · 10 · 14 · 16 · 17 · < · 19 · > · 21 · 23 · 27 · 36 · 54 · 89 · >>