Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,635 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 51

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Empleados de control de abastecimientos e inventarioSKLADIŠČNIK - ODPREMA - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PAKIRANJE IN VODENJE SKLADIŠČA GOTOVIH IZDELKOV; ETIKETIRANJE IN VODENJE DOKUMENTACIJE; SORTIRANJE IN PRIPRAVA IZDELKOV ZA DOSTAVO; DOSTAVA IZDELKOV IN PREVZEM MATERIALA..., natančnost, vestnost, prilagodljivost...
 • . Fontaneros e instaladores de tuberíasVODOVODNI INŠTALATER III - M/Ž. VODOVODNI INŠTALATER, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, -ZAHTEVNA DELA PRI MONTAŽNIH DELIH NA JAVNEM VODOVODU - ZAHTEVNA IZVEDBA VODOVODNIH INSTALACIJ - IZVEDBA ZAHTEVNIH VODOVODNIH PRIKLJUČKOV IN VODOMEROV - SAMOSTOJNA MONTAŽA SANITARNE OPREME -...
 • . Empleados de servicios de correosPISMONOŠA - M/Ž. PISMONOŠA, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SPREJEMANJE IN DOSTAVLJANJE POŠILJK, IZPRAZNJEVANJE POŠTNIH NABIRALNIKOV, OPRAVLJANJE DENARNIH STORITEV NA TERENU, NAKLADANJE IN RAZKLADANJE POŠILJK IN OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PRI RAVNANJU S POŠILJKAMI IN BLAGOM,...
 • . CocinerosPROTOKOLARNI KUHAR – SPECIALIST I - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZOROVANJE DELA V IZMENI (KUHINJI) SPREMLJANJE RAZVOJA KULINARIKE IN KULINARIČNIH TEHNOLOGIJ DOMA IN V SVETU PREDLAGANJE IN USKLAJEVANJE AKTIVNOSTI ZA DOSEGANJE NAČRTOVANEGA RAZVOJA KULINARIKE...
 • . Operadores de máquinas para elaborar alimentos y productos afinesDELAVEC V ŽIVILSKI PROIZVODNJI - M/Ž. UPRAVLJAVCI STROJEV ZA PROIZVODNJO PREHRAMBNIH IN PODOBNIH IZDELKOV, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZDELOVANJE VSEH VRST PEKOVSKIH IZDELKOV, PREVZEMANJE IN PRIPRAVLJANJE SUROVIN PO RECEPTURI, UPRAVLJANJE KOMORE, PEČI, STROJNE LINIJE IN PAKIRNEGA...
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA II (V NEGI) - ENOTA NAKLO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE STANOVALCEV, OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV IN POROČANJE, PRIPRAVA IN POMOČ STANOVALCEM ZA GIBANJE IN TRANSFER, TRANSFER ZDRAVSTVENEGA IN OSKRBA MATERIALA,...
 • . Especialistas en políticas de administraciónVIŠJI SVETOVALEC V ODDELKU ZA INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO MED DRUGIM OBSEGA: SODELOVANJE V VSEH FAZAH RAZVOJNEGA PROCESA NA PODROČJU PODATKOVNIH SKLADIŠČ, SKRBNIŠTVO PODATKOVNIH ZBIRK MS SQL, PRIPRAVA PODATKOV...
 • D019001 - VISOKOŠOLSKI UČITELJ - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJ, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 32, OPRAVLJA NEPOSREDNO, POSREDNO PEDAGOŠKO, ZNANSTVENO RAZISKOVALNO, UMETNIŠKO, STROKOVNO IN DRUGO DELO, KOT JE OPREDELJENO V SPLOŠNEM AKTU, KI OPREDELJUJE OBLIKE TEH DEL IN DRUGIH AKTIH UM IN ČLANICE...
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 2 meseca, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI SPREJEMU BOLNIKA, PRIPRAVLJANJE IN UREJANJE BOLNIKOVE DOKUMENTACIJE IN USMERJANJE BOLNIKOV PO NAVODILU V NADALJNJO OBRAVNAVO; IZVAJANJE NEGOVALNIH INTERVENCIJ ZA...
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesPRODAJALEC V TRGOVINI S PEKOVSKIMI IZDELKI - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, DELO S STRANKAMI IN POMOČ STRANKAM PRI NAKUPU, DOPEKA PEKOVSKIH IZDELKOV, DELO ZA BLAGAJNO, NABAVA BLAGA, DELO Z RAČUNALNIKOM, SKRB ZA RED IN ČISTOČO NA DELOVNEM MESTU., PRIČAKUJEMO: ODGOVORNE KANDIDATE, KI SO...
 • . Técnicos de prótesis médicas y dentalesE047036 INŽENIR ORTOTIKE IN PROTETIKE II - PRIPRAVNIK - M/Ž. INŽENIR ZOBNE TEHNIKE, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE V TIMU ZA PREDPISOVANJE MEDICINSKO TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV, IZDELOVANJE IN APLICIRANJE VSEH VRST MEDICINSKO TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV, NAROČANJE NAD STANDARDEN TEHNIČNI MATERIAL ZA IZDELAVO...
 • . Agrónomos y afinesREVIRNI GOZDAR III - PRIPRAVNIK - M/Ž. REVIRNI GOZDAR, poskusno delo , Določen čas, 8 mesecev, polni delovni čas, 40, IZBIRANJE DREVJA ZA POSEK, DOLOČANJE IN PREVZEMANJE GOJITVENIH IN VARSTVENIH DEL TER VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV V TEJ ZVEZI, IZDELOVANJE GOZDNOGOJITVENIH NAČRTOV, VZDRŽEVANJE MEJ UREDITVENIH ENOT, zahtevana...
 • . Agrónomos y afinesREVIRNI GOZDAR V - M/Ž. REVIRNI GOZDAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZBIRANJE DREVJA ZA POSEK, DOLOČANJE IN PREVZEMANJE GOJITVENIH IN VARSTVENIH DEL TER VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV V TEJ ZVEZI, SODELOVANJE Z LASTNIKI GOZDOV IN DRUGIMI, TRASIRANJE VLAK, VZDRŽEVANJE MEJ...
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesTRŽNIK POSLOVNE LITERATURE - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 3 mesece, skrajšan delovni čas, 20, TRŽENJE STROKOVNIH ON-LINE PORTALOV IN REŠITEV PODJETJEM IN SAMOSTOJNIM PODJETNIKOM, VZPOSTAVLJANJE STIKOV Z OBSTOJEČIMI IN POTENCIALNIMI STRANKAMI, PRIDOBIVANJE NOVIH STRANK., Zaradi povečanega obsega...
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesDELAVEC V PROIZVODNJI M/Ž - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, POSLUŽEVANJE STROJEV IN NAPRAV, KONTROLA DELOVANJA STROJEV IN NAPRAV, KONTROLA IZDELKOV, ROČNA DODELAVA POLIZDELKOV, PAKIRANJE, OSTALA DELA PO NAVODILU NADREJENEGA,...
 • . Ayudantes de cocinaKUHARSKI POMOČNIK IN ČISTILEC ZA POMOČ PRI PRIPRAVI DNEVNIH OBROKOV, DNEVNO ČIŠČENJE IN POSPRAVLJANJE ŠOLSKIH PROSTOROV, OSTALE NALOGE V SKLADU Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIKI, poskusno delo , Določen čas oz. do 31.08.2019, polni delovni čas, 40, KUHARSKI POMOČNIK IN ČISTILEC ZA POMOČ PRI PRIPRAVI DNEVNIH OBROKOV, DNEVNO ČIŠČENJE IN POSPRAVLJANJE ŠOLSKIH PROSTOROV, OSTALE NALOGE V SKLADU Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST., Izobrazbeni...
 • . Empleados de servicios de correosPRIPRAVLJALEC POŠILJK - ŠIFRA 2003 - M/Ž. USMERJEVALEC POŠTE, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE NOTRANJEGA TRANSPORTA. PRIPRAVLJANJE POŠILJK ZA NADALJNO RAVNANJE Z NJIMI. USMERJANJE POŠILJK IN BLAGA PO POŠTNI ŠTEVILKI. IZVAJANJE FIZIČNIH IN POMOŽNIH DEL V SKLADU Z NAVODILI....
 • . Ensambladores de equipos eléctricos y electrónicosPROIZVODNI DELAVEC - M/Ž. SESTAVLJAVCI ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SESTAVLJANJE, PROGRAMIRANJE, TESTIRANJE, MONTAŽA, PAKIRANJE IN DRUGE PROIZVODNE OPERACIJE ELEKTRONSKIH POLIZDELKOV, IZDELKOV, PRIPRAVA ELEKTRONSKIH KOMPONENT ZA PROIZVODNE PROCESE, POMOČ...
 • . Ingenieros electricistasSTROKOVNI DELAVEC (ELEKTRO MERITVE) - M/Ž. INŽENIR ELEKTROTEHNIKE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ELEKTRO MERITEV Z IZDELAVO POROČIL (PROTOKOLOV), certifikat - NPK Preglednik za manj zahtevne električne instalacije in instal. zaščite pred delovanjem strele, delo z orodjem Avtocad zaželen...
 • . Empleados de servicios de apoyo a la producciónMATERIALNI OSKRBNIK - M/Ž. PLANER MATERIALA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PREGLED RAZPISANE MATERIALNE LISTE ZA PRIPRAVO REPROMATERIALA IN EMBALAŽE PRED ZAGONOM LINIJE KVALITATIVNI IN KOLIČINSKI PREVZEM BLAGA OD NABAVNEGA SKLADIŠČA Z VPISOVANJEM LOT-OV IN PRAVOČASNA...
 • . Profesionales de la publicidad y la comercializaciónKOORDINATOR TRŽENJA IN PRODAJE - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA PRODAJO, OGLAŠEVANJE IN TRŽENJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - VODENJE KOMUNIKACIJE S POOBLAŠČENIMI DISTRIBUTERJI IN STROKOVNA PODPORA DISTRIBUTERJEM - VODENJE KOMUNIKACIJE Z VLAGATELJI - NEPOSREDNA PRODAJA INVESTICIJSKIH KUPONOV VZAJEMNIH...
 • . Médicos especialistasZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATER V CENTRU ZA KREPITEV ZDRAVJA - M/Ž. PEDIATER, poskusno delo 4 mesece, Določen čas oz. ZA ČAS TRAJANJA PROJEKTA, PREDVIDOMA DO 21. 12. 2019, skrajšan delovni čas, 20, ZAPOSLITEV SE IZVEDE V OKVIRU PROJEKTA "NADGRADNJA IN RAZVOJ PREVENTIVNIH PROGRAMOV TER NJIHOVO IZVAJANJE V PRIMARNEM ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN LOKALNIH SKUPNOSTIH...
 • . ContablesRAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, KNJIŽENJE DOKUMENTACIJE, VODENJE GLAVNE KNJIGE, DAVČNE EVIDENCE, OBRAČUN POTNIH NALOGOV, OBRAČUN PLAČ, OBRAČUN PROIZVODNJE, IZDELAVA MESEČNIH, LETNIH IN STATISTIČNIH POROČIL, SPREMLJANJE ZAKONODAJE., ZAŽELJENE...
 • . Operadores de instalaciones de procesamiento de metalesŽIČAR - M/Ž. UPRAVLJAVCI PROCESNIH STROJEV ZA PRIDOBIVANJE IN OBDELAVO KOVIN, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO NA VLEČNIH, VARILNIH, RAVNALNIH IN NAVIJALNIH STROJIH, NA PLETILKAH, NA RAZREZNI LINIJI, VOŽNJA VILIČARJA,..., , večizmensko
 • . Asesores financieros y en inversionesPODROČNI SVETOVALEC I - FINANČNI SVETOVALEC - M/Ž. FINANČNI SVETOVALEC, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DELOVNIH NALOG NA FINANČNEM PODROČJU SKLADA, S POUDARKOM NA DELU IZDELAVE BONITETNE OCENE OZ. PROUČITVE FINANČNEGA STANJA VLAGATELJA, SPECIALIZACIJA PO VIŠJEŠOLSKI IZOBRAZBI (PREJŠNJA)...
 • . Médicos especialistasZDRAVNIK SPECIALIST PPD 1 (E018019), INTERNA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK ZA NEFROLOGIJO - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST NEFROLOGIJE, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - DIAGNOSTICIRANJE, ZDRAVLJENJE IN REHABILITACIJA BOLNIKOV NA TERCIARNI RAVNI, V SKLADU S SPECIALIZACIJO, STROKOVNIMI STANDARDI IN POKLICNO ETIČNIMI MERILI, - IZVAJANJE SPECIALNIH MEDICINSKO-TEHNIČNIH...
 • . CocinerosKUHAR IV - M/Ž. KUHARJI, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNA PRIPRAVA JEDI IN NAPITKOV, KI SO KULINARIČNO USTREZNI, PRIPRAVA ARTIKLOV IN NJIHOVIH KOLIČIN ZA PRIPRAVO OBROKA, PRIPRAVA JEDI ZA POGOSTITVE IN SEMINARJE, POMOČ PRI PRIPRAVI DIET, RAZDELJEVANJE HRANE, ČIŠČENJE...
 • . CocinerosDIETNI KUHAR IV - M/Ž. KUHARJI, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE ŽIVIL IN KUHANJE JEDI, DIET IN NAPITKOV, PRIPRAVA KAKOVOSTNE IN NEOPOREČNE PREHRANE, TER EKONOMIČNA PORABA ŽIVIL IN ENERGIJE PRI PRIPRAVI OBROKOV, IZDAJA ŽIVIL IN MATERIALA IZ SKLADIŠČA, TER TEKOČE...
 • . Vendedores no clasificados bajo otros epígrafesREFERENT ZA IZPOSOJO VOZIL V PE BRNIK - M/Ž. URADNIK ZA NAJEM, LIZING VOZIL, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN ČIŠČENJE VOZIL, IZDAJA IN SPREJEM VOZIL V IN IZ NAJEMA, PRIPRAVA DOKUMENTACIJE, DOSTAVE IN PREVZEMI VOZIL PO SLOVENIJI IN TUJINI, SKRB ZA ČISTO IN UREJENO DELOVNO OKOLJE...,...
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventarioVOZNIK – SKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO V SKLADIŠČU IN NA TERENU, DELO S STRANKAMI, PREVZEM IN IZDAJA BLAGA STRANKAM, PRIPRAVA BLAGA ZA DOSTAVE TER RAZVOZ BLAGA (B-KATEGORIJA), SKRB ZA EVIDENCO ZALOG, SKRB ZA UREJENO IN ČISTO SKLADIŠČE, IDR.,...
Más ofertas: << · 26 · 38 · 44 · 47 · 49 · < · 51 · > · 53 · 55 · 59 · 68 · 86 · >>