Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,694 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 51

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. pintor de obra/pintora de obraSLIKOPLESKAR - M/Ž. SLIKOPLESKAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OBNAVLJA IN PLESKA ZIDOVE, STROPOVE IN FASADE; OPRAVLJA DEKORATIVNE DEJAVNOSTI, KANDIDAT NAJ BO SPOSOBEN SAMOSTOJNO OPRAVLJATI SLIKOPLESKARSKA DELA, PO IZTEKU POGODBE MOŽNOST SKLENITVE NOVE POGODBE. PLAČA SE D...

. mecanógrafo/mecanógrafaSODNI ZAPISNIKAR V-I( SODNA ZAPISNIKARICA) - M/Ž. SODNI ZAPISNIKAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 11 mesecev, polni delovni čas, 40, -PISANJE PO NEPOSREDNEM DIKTATU NA GLAVNIH OBRAVNAVAH, NAROKIH, ZASLIŠANJIH NA SEDEŽU ORGANA IN NA ZUNANJEM POSLOVANJU SODIŠČA,  - SAMOSTOJNO SESTAVLJANJE DOPISOV, SKLEPOV, ODREDB,  -SAMOSTOJNA OPRAVILA V...

. clasificador postal/clasificadora postalUSMERJEVALEC POŠILJK III - PREDELAVA IN IZMENJAVA POŠILJK LJ - M/Ž. USMERJEVALEC POŠTE, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELJENJE, NAKLADANJE TER RAZKLADANJE POŠILJK IN PREVOZNIH ENOT. RAZVRŠČANJE POŠTNIH POŠILJK. OSKRBOVANJE USMERJEVALNIH NAPRAV. VIDEOKODIRANJE POŠILJK. USMERJANJE VSEH VRST POŠTNIH POŠILJK PO POŠTNI ŠTEVILKI IN ...

. agente y comisionista de aduanasCARINSKI DEKLARANT - M/Ž. CARINSKI DEKLARANT, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, CARINSKI DEKLARANT M/Ž , LOKACIJA DELA: KRANJ ALI KOPER, POZNAVANJE IN PRIPRAVA DOKUMENTOV ZA CARINSKE IN POVEZANE POSTOPKE, ODGOVORNOST ZA VODENJE POSTOPKOV CARINJENJA, SODELOVANJE PRI CARINSKIH PREGLEDIH,  SODELOVANJE Z INŠ...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, KOMISIONIRANJE MATERIALOV PO NAVODILIH, ETIKETIRANJE MATERIALOV, DOSTAVLJANJE SUROVIN V OBRATE, RAZTOVARJANJE IN NATOVARJANJE MATERIALOV, UREJANJE IN VZDRŽEVANJE PREDPISANIH EVIDENC, STATISTIK, ARHIVA IN DE...

PROIZVODNI DELAVEC - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE IN ŠARŽIRANJE SUROVIN POD NADZOROM, NASTAVLJANJE IN UPRAVLJANJE STROJEV IN NAPRAV POD NADZOROM, SODELOVANJE PRI VZDRŽEVALNIH DELIH, TOČENJE IZDELK...

SUHOMONTAŽNA DELA/ GRADBENA DELA - M/Ž. POMOŽNI GRADBENI DELAVEC – VISOKE GRADNJE, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA JAŠKA ZA VGRADNJO DVIGALA /ZAKLJUČNA DELA, samostojno delo na višini,  vozniški izpit b kategorije, gibljiv/nestalen urnik

. funcionario de prisiones/funcionaria de prisionesPRAVOSODNI POLICIST, POOBLAŠČENA URADNA OSEBA , ŠIFRA DM 4128, V ZAVODU ZA PRESTAJANJE MLADOLETNIŠKEGA ZAPORA IN KAZNI ZAPORA CELJE, SEKTORJU ZA TRETMA, ODDELKU ZA VARNOST, REFERATU ZA NOTRANJE IN ZUNANJE ZAVAROVANJE - MOŠKI. PRAVOSODNI POLICIST, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VAROVANJE ZAPRTIH OSEB IN OBJEKTOV PREPREČEVANJE IN ODKRIVANJE KAZNIVIH DEJANJ V ZAVODU PRIDOBIVANJE INFORMACIJ V ZVEZI Z VARNOSTNIMI DOGODKI V ZAVODU ZBIRANJE, OBDELOVANJE, SHRANJEVANJE IN POSREDOVANJE PODATKOV ZAP...

VIŠJI SVETOVALEC (DM 708) V PROJEKTNI ENOTI ZA VODENJE STRATEŠKIH IN EVROPSKIH PROJEKTOV - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo , Določen čas  oz. za določen čas do konca trajanja projekta »Zeleni slovenski lokacijski okvir (GreenSLO4D)« o, polni delovni čas, 40, NALOGE DELOVNEGA MESTA: ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLA...

. administrativo contable/administrativa contableRAČUNOVODJA/FINANČNI KNJIGOVODJA - M/Ž. FINANČNI KNJIGOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPIS DELOVNEGA MESTA: VODENJE, KOORDINIRANJE IN NADZOR FINANČNO RAČUNOVODSKEGA ODDELKA, POZNAVANJE KNJIGOVODSKE IN RAČUNOVODSKE OPERATIVE, MSRP/IFRS, SRS IN PRIPADAJOČE ZAKONODAJE S PODROČJA RAČUNOVODSTVA, FINANC TE...

. tecnólogo de alimentos/tecnóloga de alimentosSTROKOVNI DELAVEC/ MENTOR - M/Ž. ŽIVILSKI TEHNOLOG, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ZAPOSLIMO OSEBO Z IZOBRAZBO ŽIVILSKE SMERI.  DELO OBSEGA VODENJE SKUPINE SKOZI DELOVNI PROCES PEKE IN PRIPRAVE SLAŠČIC. IŠČEMO ZANESLJIVO IN FLEKSIBILNO OSEBO KATERA RADA DELA V SKUPINI, IN IMA SPOSOBNOSTI VODENJA SK...

. clasificador postal/clasificadora postalUSMERJEVALEC POŠILJK III - PREDELAVA IN IZMENJAVA LOGISTIČNIH TOVORKOV LJ- M/Ž - M/Ž. USMERJEVALEC POŠTE, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELJENJE, NAKLADANJE TER RAZKLADANJE POŠILJK IN PREVOZNIH ENOT. RAZVRŠČANJE POŠTNIH POŠILJK. OSKRBOVANJE USMERJEVALNIH NAPRAV. VIDEOKODIRANJE POŠILJK.USMERJANJE VSEH VRST POŠTNIH POŠILJK PO POŠTNI ŠTEVILKI IN ...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA STANOVALCEV, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE, VODENJE ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE PRI DELITVI HRANE IN HRANJENJU STANOVALCEV, NUDENJE ME...

. personal directivo de la administración públicaVIŠJI SVETOVALEC (M/Ž) V SKUPNI SLUŽBI UREJANJA PROSTORA V SKUPNI OBČINSKI UPRAVI OBČIN GORENJSKE - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SPREMLJANJE PROGRAMOV V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, POROČIL IN DRUGIH ZAHTEVNIH GRADIVVODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKOVSAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUG...

VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) – STROKOVNI SODELAVEC NA ODDELKU ZA DRUŽINSKO SODSTVO - M/Ž. PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI SODNIK, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE PRAKSE TUJIH SODIŠČ TER TUJE S...

. cocinero nutricionista/cocinera nutricionistaDIETNI KUHAR IV - M/Ž. DIETNI KUHAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA HRANE, DIETNE HRANE IN HRANE S SPREMENJENO KONSISTENCO, PRIPRAVA SLAŠČIC, SKRB ZA ČISTOČO, RED TER HIGIENO V PROSTORIH V KUHINJI, DELILNI KUHINJI, JEDILNICI TER OSTALIH PROSTORIH, KI SODIJO K KUHINJI (ČIŠČE...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST GINEKOLOGIJE IN PORODNIŠTVA PPD3 - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST GINEKOLOGIJE IN PORODNIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO ZDRAVNIKA SPECIALISTA V GINEKOLOŠKI AMBULANTI, MEDICINSKA FAKULTETA, POTRDILO O OPRAVLJENEM SPECIALISTIČNEM IZPITU, VELJAVNA LICENCA,

VARUH INSTITUCIONALNO VARSTVO - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE  VARSTVA, KI ZAJEMA POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE, POMOČ PRI VSTAJANJU, OBLAČENJU, OBUVANJU, SEZUVANJU IN SLAČENJU, POMOČ PRI GIBANJU IN HOJI, POMOČ PRI KOMUNIKACIJI IN ORIENTAC...

. ingeniero de control de calidad/ingeniera de control de calidadKONTROLOR KAKOVOSTI - M/Ž. KONTROLOR ZA KAKOVOST POSLOVANJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE KONTROLE KAKOVOSTI PROIZVODNEGA PROCESA, NADZOR KAKOVOSTI KONČNEGA PRODUKTA, KONTROLA VHODNEGA MATERIALA, IZDELAVA POROČIL IN ANALIZ O KAKOVOSTI, POROČANJE IN UKREPANJE V PRIMERU ZAZNA...

. médico generalista/médica generalistaE018025 VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUŽBE V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S SPECIALISTIČNO STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO,- IZVAJANJE URGENTNE SLUŽBE,- DOSEGANJE STANDARDOV IN NORMATIVOV DELA ZDRAVNIKA,- PRENOS ...

SKLADIŠČNIK - VOZNIK DOSTAVLJALEC - M/Ž. SKLADIŠČNIK DOSTAVLJAVEC, poskusno delo , Določen čas, 2 meseca oz. 15. 1. 2024, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA MATERIALA PO DOBAVNICAH, RAZVOZ IN DOSTAVA PO SLOVENIJI, POMOČ V SKLADIŠČU, SKLADIŠČENJE IN DOSTAVA PIROTEHNIKE., POSK. DELO 2 TEDNA, ZAGOTOVLJEN PREVOZ NA DELO, NATANČNOST IN VESTNOS...

. albañilZIDAR - M/Ž. ZIDAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ZIDA OZ. GRADI ZGRADBE ALI DRUGE KONSTRUKCIJE IN OBJEKTE, DELAVEC NAJ BO SPOSEBEN SAMOSTOJNO OPRAVLJATI ZIDARSKA DELA. DELAVEC NAJ BO SPOSEBEN SAMOSTOJNO OPRAVLJATI ZIDARSKA DELA. PO IZTEKU POGODBE MOŽNOST SKLENITVE NOV...

. operador de carretilla elevadora/operadora de carretilla elevadoraVILIČARIST II - M/Ž. VILIČARIST, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ENOSTAVNO TER MANJ ZAHTEVNO UPRAVLJANJE IN PREVAŽANJE UPRAVLJANJE TRANSPORTNIH SREDSTEV OPRAVLJANJE NALOG, KI SE NANAŠAJO NA PREVZEM BLAGA, SKLADIŠČENJE BLAGA, PRIPRAVO BLAGA ZA ODDAJO, ODPREMO BLAGA, SKLADIŠČENJE NEUSTREZN...

. director de contabilidad/directora de contabilidadRAČUNOVODJA VII/2 - I - VODJA REFERATA ZA OBRAČUN PLAČ (V OODELKU ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO, DM 646) - M/Ž. VODJA RAČUNOVODSKE SLUŽBE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE IN ORGANIZIRANJE DELA V REFERATU, IZVAJANJE NALOG V ZVEZI S PRIPRAVO IN OBRAČUNOM PLAČ IN DRUGIH STROŠKOV DELA, VODENJE POSLOVNIH KNJIG, USKLAJEVANJE DEJANSKEGA IN KNJIŽNEGA STANJA, USKLAJEVANJE ANALITIČ...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI I, II, E037019, ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, KO ZA KARDIOLOGIJO, UKC LJUBLJANA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI I,II, V PROSTORIH - ENOTAH, POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN V...

. ingeniero de control de calidad/ingeniera de control de calidadSODELAVEC QS - M/Ž. KOORDINATOR KAKOVOSTI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE, SPREMLJANJE IN REALIZACIJA POSTOPKOV ZA ODOBRITEV PROIZVODNJE, SODELOVANJE PRI RAZVOJU NOVIH IZDELKOV IN VARIANT S KAKOVOSTNEGA VIDIKA, IZVAJANJE IN DOKUMENTIRANJE VZORCEV, USTVARJANJE IN UPRAVLJANJE RE...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNICA/VOZNIK CE KATEGORIJE - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZARADI POVEČANJA DELA BOMO ZAPOSLILI VOZNICO OZ. VOZNIKA ZA OPRAVLJANJE PREVOZOV V AVTOMOBILSKI INDUSTRIJI. EN NAKLAD IN EN RAZKLAD. DOSTAVLJA SE VEČINA ZA ENO IN ISTE STRANKE NEKJE DO 8 STRANK. DELO JE SPROŠČENO IN POT...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILKA (POPOLDNE) - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 12, ROČNO IN STROJNO ČIŠČENJE PROSTOROV, POMETANJE IN MOKRO ČIŠČENJE TALNIH POVRŠIN, PRAZNJENJE IN ČIŠČENJE KOŠEV ZA SMETI... PRIČETEK DELA PO 18H. *ZA DODATNE INFORMACIJE LAHKO POKLIČETE NA 040/293-661 (DA...

. bibliotecario/bibliotecariaSAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2-III (V KNJIŽNICI) - M/Ž. KNJIŽNIČAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - DELO NA IZPOSOJI (COBISS IZPOSOJA, PRODAJA PUBLIKACIJ IN PROMOCIJSKEGA MATERIALA),- ADMINISTRACIJA IZPOSOJE IN BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE,- INFORMACIJSKA IN REFERALNA DEJAVNOST TER DRUGO DELO Z UPORABNIKI,- SODELOVANJE PRI R...

. analista de pruebasŠIFRA DM: J017212 – NAČRTOVALEC INFORMACIJSKIH SISTEMOV - M/Ž. RAZVIJALEC INFORMACIJSKIH SISTEMOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE RAZVOJA INFORMACIJSKIH SISTEMOV, SODELOVANJE PRI SNOVANJU IN IZDELAVI NOVIH INFORMACIJSKIH SISTEMOV, SPREMLJANJE SPREMEMB POSLOVNIH PROCESOV, PRI KATERIH SE UPORABLJAJO INFORMACIJSKI SIS...

Más ofertas: << · 26 · 38 · 44 · 47 · 49 · < · 51 · > · 54 · 57 · 64 · 77 · 104 · >>