Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,518 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 51

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Ocupaciones elementales no clasificadas bajo otros epígrafes: DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA DELA, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, DELO V PROIZVODNJI., slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, po uspešno zaključenem delovnem razmerju za določen čas, možnost podaljšanja v nedoločen čas., dvoizmensko TISKARNA NOVO MESTO D.D.
 • . Trabajadores de los cuidados personales en instituciones: BOLNIČAR V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SPREMSTVO PACIENTOV TER TRANSPORT BIOLOŠKEGA MATERIALA, KRVI IN KRVNIH DERIVATOV, TRANSPORT STERILNEGA IN NESTERILNEGA MATERIALA, ZDRAVIL, SANITETNEGA, POTROŠNEGA IN OSTALEGA MATERIALA, ,... SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA.
 • . Educadores para necesidades especiales: UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, Določen čas oz. 31. 8. 2018 z možnostjo podaljšanja, polni delovni čas, 40 ur, NUDENJE DODATNE STROKOVNE POMOČI UČENCEM Z UČNIMI TEŽAVAMI, Do 1. 8. 2018 z možnostjo podaljšanja. Zahtevana izobrazba: prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike,... Osnovna šola Ivana Cankarja.
 • . Trabajadores de los cuidados personales en instituciones: BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, - POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI NAJBOLJ ZAHTEVNIH STANOVALCEV, - POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV, - TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV, - OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV... DOM UPOKOJENCEV FRANC SALAMON TRBOVLJE - ENOTA PREBOLD.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermería: ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, sprejema in naroča paciente na zdravniški pregled, izvaja razne meritve po nalogu zdravnika internista (EKG, spirometrijo), urejevalniki besedil - osnovno, delo z bazami... SŽ - ŽELEZNIŠKI ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventario: VODJA SKLADIŠČA, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, -VODENJE SODELAVCEV V SKLADIŠČU: NAČRTOVANJE, USKLAJEVANJE, ORGANIZIRANJE IN NADZOR DELA -AŽURNO OBVEŠČANJE NADREJENEGA GLEDE KLJUČNIH ZADEV IZ SVOJEGA DELOVNEGA PODROČJA (REKLAMACIJE, POTREBE IPD. POMEMBNE INFORMACIJE... PRIGO PODJETJE ZA TRANSPORT, GRADBENIŠTVO IN TRGOVINO, D.O.O., BREZOVICA.
 • . Trabajadores de los cuidados personales a domicilio: OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas oz. 31.12.2018 NADOMEŠČANJE, polni delovni čas, 40 ur, - TRANSPORT DIAGNOSTIČNIH VZORCEV KRVI IN KRVNIH PRIPRAVKOV, MEDICINSKE DOKUMENTACIJE IN IZVIDOV TER DRUGIH MATERIALOV IN PRIPOMOČKOV, - GOSPODINJSKA DELA NA ENOTI... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • . Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes: PRAVNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SKRB ZA ZAKONITOST POSLOVANJA; PRIPRAVA SPLOŠNIH IN NOTRANJIH AKTOV; ZASTOPANJE V POSTOPKIH PRED PRISOJNIMI ORGANI; STROKOVNA POMOČ PRI IZVEDBI POSTOPKOV JAVNIH NAROČIL; PRIPRAVA TER STROKOVNA POMOČ PRI SESTAVI... Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije.
 • . Directores y gerentes de servicios profesionales no clasificados bajo otros epígrafes: POSLOVNI DIREKTOR ZAVODA V KULTURI, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 30 ur, VODENJE IN ORGANIZIRANJE DELA SLUŽBE NA PODROČJU MEDNARODNE ZNANSTVENE IN RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI. PRIPRAVA PROGRAMOV MEDNARODNEGA SODELOVANJA TER ORGANIZACIJA IN KOORDINACIJA BILATERALNEGA IN MULTIMULTITERALNEGA... FAKULTETA ZA DIZAJN, samostojni visokošolski zavod, pridružena članica Univerze na Primorskem.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos: BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas oz. nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu, polni delovni čas, 40 ur, ČIŠČENJE NEPOSREDNE OKOLICE STANOVALCEV, POMOČ PRI OSNOVNI, DODATNI IN SOCIALNI OSKRBI STANOVALCEV, HIGIENSKO VZDRŽEVANJE STANOVALČEVEGA OKOLJA IN SKUPNIH... DOM POČITKA MENGEŠ.
 • . Secretarios (general): ADMINISTRATOR, Določen čas oz. od 1.5.2018 do 30.11.2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, POMOČ PRI OPRAVLJANJU ADMINISTRATIVNIH IN DRUGIH NALOG ZA PROJEKT ERASMUS+, RAZVIJA IN KREPI STIKE S ŠPORTNIMI IN DRUGIMI ORGANIZACIJAMI, POMOČ PRI ORGANIZACIJI IN RAZVOJU PROGRAMOV, KI OMOGOČAJO... ŠPORTNA ZVEZA AJDOVŠČINA.
 • . Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industriales: VZDRŽEVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, 1. IZVAJANJE VZDRŽEVALNIH DEL NA PREKLADALNIH NAPRAVAH IN SISTEMIH 2. UPRAVLJANJE PREKLADALNIH SISTEMOV 3. PREVENTIVNI PREGLEDI DELOVNIH SREDSTEV , Sposobnost za delo na višini,... LUKA KOPER, PRISTANIŠKI IN LOGISTIČNI SISTEM, DELNIŠKA DRUŽBA.
 • . Maestros de enseñanza primaria: UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, Določen čas oz. 20. 11. 2018 oziroma do vrnitve delavke s porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE UČENCEV, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče OSNOVNA ŠOLA DUPLEK.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermería: ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 3 mesece, skrajšan delovni čas, 20 ur, DELA IN NALOGE SMS V STERILIZACIJI., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, Vpis v register., dopoldan ZDRAVSTVENI DOM SEŽANA.
 • . Operadores de máquinas para fabricar productos de material plástico: UPRAVLJAVCI STROJEV ZA PROIZVODNJO PLASTIČNIH IZDELKOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SKUPINOVODJA UPRAVLJALCEV ORODNIH STROJEV, slovenski jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, Izobrazba tehnične smeri, večizmensko MAPI PIPE, trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o.
 • . Médicos especialistas: ZDRAVNIK SPECIALIST INTERNE MEDICINE, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIŠKE SLUŽBE S SPECIALISTIČNEGA PODROČJA INTERNE MEDICINE (SPECIALISTIČNO UGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA, SPECIALISTIČNO ZDRAVLJENJE, SVETOVANJE, POSTAVLJANJE DIAGNOZ, ITD),... SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE.
 • . Profesionales de enfermería: STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. ZA ČAS TRAJANJA PROJEKTA, predvidoma do 31.12.2019 ( v primeru zagotovljenega na, polni delovni čas, 40 ur, DELO DIPL.M.S. V CENTRU ZA KREPITEV ZDRAVJA IN OSTALE OBVEZNOSTI V SKLADU S PROJEKTOM , urejevalniki besedil... ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA.
 • . Profesionales de la salud y la higiene laboral y ambiental: STROKOVNJAKI ZA OKOLJSKO ZDRAVSTVO IN HIGIENO, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20 ur, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, VODENJE, KONTROLIRANJE IN OCENJEVANJE DELA V ENOTI SLUŽBE VZDRŽEVANJA OBJEKTNE HIGIENE, SPREMLJANJE NOVOSTI IN RAZVOJA TEHNOLOGIJE NA PODROČJU VZDRŽEVANJA OBJEKTNE... DOM UPOKOJENCEV PTUJ.
 • . Declarantes o gestores de aduana: LUŠKI DISPONENT, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, 1.ORGANIZIRANJE IN NADZIRANJE DELA NA LADJI, VAGONIH IN SKLADIŠČNIH PROSTORIH 2. SKLADIŠČNO POSLOVANJE VEZANO NA SPECIFIKE PC (NPR. SPREJEMANJE DISPOZICIJ) 3. KOMUNICIRANJE Z NAROČNIKOM DEL IN POVELJSTVOM LADJE. ,... LUKA KOPER, PRISTANIŠKI IN LOGISTIČNI SISTEM, DELNIŠKA DRUŽBA.
 • . Empleados de servicios de correos: PISMONOŠA, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DOSTAVA IN SPREJEM POŠILJK, NATOVARJANJE IN RAZTOVARJANJE SLUŽBENIH VOZIL, IZPRAZNJEVANJE POŠTNIH NABIRALNIKOV, OPRAVLJANJE DENARNIH STORITEV NA TERENU, VZDRŽEVANJE DELOVNIH SREDSTEV IN DRUGE NALOGE SKLADNO Z USPOSOBLJENOSTJO.,... POŠTA SLOVENIJE D.O.O. MARIBOR POSLOVNA ENOTA KOPER.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermería: ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE PRI KURATIVNEM IN PREVENTIVNEM DELU PODROČJA SREDNJE MEDICINSKE SESTRE, ZDR. TEHNIKA OZ. TEHNIKA ZDR. NEGE TER DRUGA DELA PO NALOGU NADREJENEGA DELAVCA - PRIPRAVNIŠTVO ZDRAVSTVENI DOM ZAGORJE OB SAVI CESTA ZMAGE 1.
 • . Conserjes: HIŠNIK, Določen čas oz. do 31.8.2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, VZDRŽEVANJE OBJEKTA, OKOLICE, INVENTARJA, ODPRAVLJA OKVARE, OPRAVLJA PREVOZE DIJAKOV IN MATERIALA ..., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških... ŠOLSKI CENTER POSTOJNA.
 • . Técnicos en ingeniería mecánica: TEHNIK ZA STROJNIŠTVO, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE TEHNOLOŠKIH POSTOPKOV, SODELOVANJE PRI UVAJANJU POIZKUSNIH SERIJ IZDELKOV V PROIZVODNJO, IZDELOVANJE KOSOVNIC, TEHNOLOŠKIH POSTOPKOV, NORMATIVOV MATERIALA IN ČASA, NAVODIL ZA DELO IN... KIG PODJETJE ZA PROIZVODNJO IN UPRAVLJANJE DRUŽB D.D.
 • . Especialistas en políticas y servicios de personal y afines: ANALITIK POKLICNEGA DELA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SPREMLJANJE RAZVOJA IN UPORABE INOVACIJ NA PODROČJU PLAČIL. PRESOJANJE ALI POSAMEZNE POJAVNE OBLIKE INOVATIVNIH NAČINOV PLAČEVANJA ZAPADEJO V OKVIR REGULIRANIH STORITEV. MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE... BANKA SLOVENIJE.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermería: ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SPREJEMA IN NAROČA PACIENTE NA ZDRAVNIŠKE PREGLEDE; POMAGA ZDRAVNIKU PRI IZVAJANJU DIAGNOSTIČNIH IN TERAPEVTSKIH POSEGOV; OSKRBUJE PACIENTE, urejevalniki besedil - osnovno,... SŽ - ŽELEZNIŠKI ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA.
 • . Conductores de autobuses y tranvías: VOZNIK AVTOBUSA, Voznik/voznica v cestnem prometu, poskusno delo 1 mesec, Določen čas oz. 31.10.2018, polni delovni čas, 40 ur, VOŽNJA AVTOBUSOV IN OSTALIH VOZIL., makedonski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, srbski jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje... STREET TOUR, PROMETNO-TURISTIČNO IN GOSTINSKO PODJETJE, D.O.O., PORTOROŽ.
 • . Empleados de servicios de correos: PISMONOŠA, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DOSTAVA IN SPREJEM POŠILJK, NATOVARJANJE IN RAZTOVARJANJE SLUŽBENIH VOZIL, IZPRAZNJEVANJE POŠTNIH NABIRALNIKOV, OPRAVLJANJE DENARNIH STORITEV NA TERENU, VZDRŽEVANJE DELOVNIH SREDSTEV IN DRUGE NALOGE SKLADNO Z USPOSOBLJENOSTJO.,... POŠTA SLOVENIJE D.O.O. MARIBOR POSLOVNA ENOTA KOPER.
 • . Dietistas y nutricionistas: SVETOVALCI ZA ZDRAVO PREHRANO, DIETETIKO IPD., poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. ZA ČAS TRAJANJA PROJEKTA, predvidoma do 31.12.2019 ( v primeru zagotovljenega na, polni delovni čas, 40 ur, DELO DIPLOMIRANEGA DIETETIKA V CENTRU ZA KREPITEV ZDRAVJA, KI BO PROJEKTNO IZVAJANO. GLAVNE... ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA.
 • . Técnicos agropecuarios: LABORATORIJSKI TEHNIKI IN ASISTENTI SVETOVALCI V KMETIJSTVU, Določen čas, 7 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PREVZEMANJE VZORCEV, IZVAJANJE ANALIZ IN OSTALIH DEJAVNOSTI LABORATORIJA, VPISOVANJE REZULTATOV ZA PRIPRAVO RAČUNALNIŠKEGA IZPISA., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami... KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD PTUJ.
 • . Impresores: SITOTISKAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, TISKANJE NA VEČBARVNEM AVTOMATSKEM STROJU, MEŠANJE BARV, angleški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, nemški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, večizmensko ROGAČ PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O.