Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,927 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 52

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Controladores de instalaciones de procesamiento de productos químicosIZDELOVALEC IV. - MEDVODE - M/Ž. KONTROLORJI KEMIJSKIH PROCESNIH STROJEV IN NAPRAV, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVLJANJE IN ŠARŽIRANJE SUROVIN POD NADZOROM, NASTAVLJANJE IN UPRAVLJANJE STROJEV IN NAPRAV POD NADZOROM, TOČENJE MATERIALOV IN IZDELKOV V EMBALAŽO IN AVTOCISTERNE, SODELOVANJE PRI... HELIOS TOVARNA BARV, LAKOV IN UMETNIH SMOL KOLIČEVO, D.O.O.
 • . Peones de la construcción de edificiosPOMOŽNI GRADBENI DELAVEC, ČISTILEC IND. NAPRAV/VOZNIK - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA PRI VISOKIH GRADNJAH, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, DELO NA VIŠINI, SESANJE PRAHU, PRADNJE POD VISOKIM PRITISKOM, POMOŽNA GRADBENA DELA, VOŽNJA TOVORNJAKA. , italijanski jezik razumevanje osnovno, slovenski jezik razumevanje osnovno, MESEČNA... MP DVA Gradnje, gradbeništvo, d.o.o.
 • . Profesores de universidades y de la enseñanza superiorVISOKOŠOLSKI UČITELJ (D019001) - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJ, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PREDAVANJA ŠTUDENTOM, VODENJE SEMINARJEV IN DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTI PRI PREDMETU NA DODIPLOMSKIH IN PODIPLOMSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH; VODENJE, OCENJEVANJE IN POPRAVLJANJE IZPITNIH NALOG IN PREIZKUSOV; USMERJANJE RAZISKOVALNEGA... UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA UPRAVO.
 • . ElectrotécnicosPROGRAMER KRMILNIH IN NADZORNIH SISTEMOV - M/Ž. ELEKTRONADZORNIK, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, GLAVNE NALOGE IN ODGOVORNOSTI: ZA POTREBE INDUSTRIJSKIH HLADILNIH SISTEMOV RAZVIJA IN VZDRŽUJE CENTRALNI NADZORNI SISTEM VGRAJENE TEHNOLOŠKE OPREME, SKRBI ZA TEHNIČNO BREZHIBNO DELOVANJE CENTRALNEGA NADZORNEGA SISTEMA... EHO ELEKTRIKA, HLADILNIŠTVO, OGREVANJE D.O.O.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventarioSKLADIŠČNIK-KOMISIONAR - M/Ž. SKLADIŠČNIK, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, SESTAVLJA KOMISIONE NA PODLAGI VERODOSTOJNIH LISTIN – SKLADIŠČNIH NALOGOV , PREVZEMA DOBAVLJENO BLAGO , VRŠI PRIMOPREDAJO EMBALAŽE SKRB ZA UREJENOST SKLADIŠČA, DVORIŠČA – DELOVNEGA OKOLJA , PRAVOČASNO SPOROČA VRSTO... AHAC TRGOVINSKO PODJETJE D.O.O.
 • . Personal de pompas fúnebres y embalsamadoresPOGREBNIK II. - M/Ž. POGREBNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, DELO SPREMLJEVALCA V DEŽURNI PREVOZNI SLUŽBI (POLAGANJE, PRELAGANJE IN OBLAČENJE POKOJNIKA, POBIRANJE UMRLEGA ZA PREVOZ NA OBDUKCIJO, CINJENJE KRSTE), IZKOPAVANJE IN ZASIP POGREBNE JAME, NOŠNJA KRSTE OB POGREBU,... POGREBNO PODJETJE PODJETJE ZA OPRAVLJANJE POGREBNE, POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI IN TRGOVINO MARIBOR D.D.
 • . Agricultores y trabajadores calificados de huertas, invernaderos, viveros y jardinesVRTNAR II. - M/Ž. VRTNAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VZGAJANJE CVETJA, IZDELOVANJE NASADOV, POLAGANJE TRAVNE RUŠE, ODSTRANJEVANJE UVELIH VENCEV IN CVETJA Z GROBOV, PO POTREBI DELO V PRODAJALNI., delo z bazami podatkov - osnovno, slovenski jezik razumevanje... POGREBNO PODJETJE PODJETJE ZA OPRAVLJANJE POGREBNE, POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI IN TRGOVINO MARIBOR D.D.
 • . Médicos especialistasZDRAVNIK SPECIALIST PPD 1, SEKTOR INTERNISTIČNE ONKOLOGIJE - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST INTERNISTIČNE ONKOLOGIJE, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SPECIALISTIČNA OBRAVNAVA BOLNIKOV Z BOLEZNIMI OZ OKVARAMI NA SPECIFIČNEM KLINIČNEM PODROČJU, ODREJANJE PREISKAV ZA UGOTAVLJANJE BOLNIKOVEGA ZDRAVSTVENEGA STANJA, IZVAJANJE VISOKO ZAHTEVNIH DIAGNOSTIČNIH... ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesPROIZVODNI DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI TEKSTILIJ, USNJENIH OBLAČIL, TEKSTILNIH IN KRZNENIH IZDELKOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. Možnost zaposlitve za nedoločen čas, polni delovni čas, 40 ur, NAMEŠČANJE REPROMATERIALA NA STROJ IN KONTROLA PRAVILNEGA POTEKA... TEKSTILNA TOVARNA OKROGLICA D.D.
 • . Camareros de barraBARMAN - M/Ž. BARMAN, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 24 mesecev, skrajšan delovni čas, 30 ur, PREZENTACIJA, PRIPAVA IN POSTREŽBA NAŠIH ARTIKLOV PO NAŠIH STANDARDIH, UREJANJE IN POSPRAVLJANJE VSEH DELOVNIH POVRŠIN IN PROSTOROV V DNEVNI KAVARNI KOFI PLAC NA TRŽNICI V BTC- JU, angleški jezik... ALKIDA - G, gostinstvo, d.o.o.
 • . Representantes comercialesPRODAJNIK V CENTRU - M/Ž. PRODAJNI REFERENT, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRODAJA IN TRŽENJE CELOTNE PONUDBE IGRALNIŠKO ZABAVIŠČNEGA CENTRA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro,... HIT HOTELI, IGRALNICE, TURIZEM D.D. NOVA GORICA.
 • . Profesores de universidades y de la enseñanza superiorVISOKOŠOLSKI UČITELJ (D019001) - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJ, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PREDAVANJA ŠTUDENTOM, VODENJE SEMINARJEV IN DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTI PRI PREDMETU NA DODIPLOMSKIH IN PODIPLOMSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH, VODENJE, OCENJEVANJE IN POPRAVLJANJE IZPITNIH NALOG IN PREIZKUSOV; OBLIKOVANJE... UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA UPRAVO.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesPRODAJALKA 2/PRODAJALEC 2 - M/Ž. PRODAJALEC, Določen čas, 1 mesec, skrajšan delovni čas, 30 ur, DELO V TRGOVINI (V PREVALJAH) S TEKSTILNIMI IN NE-PREHRAMBNIMI IZDELKI., slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, Ob prijavi na delovno mesto obvezno navedite številko o vrsti dela (registrsko številko... KIK TEXTILIEN UND NON-FOOD, DRUŽBA ZA TRGOVINO, POSREDNIŠTVO IN STORITVE D.O.O.
 • . Conductores de automóviles, taxis y camionetasVOZNIK KOMBIJA - M/Ž. VOZNIKI OSEBNIH VOZIL, TAKSIJEV IN LAHKIH DOSTAVNIH VOZIL, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA IZDELKOV PO DOBAVNICAH IN RAZVOZ KRUHA PO PRODAJALNAH, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških... PEKARNA MAGUŠAR, PROIZVODNJA IN TRGOVINA, D.O.O.
 • . Programadores de aplicacionesPROGRAMER APLIKACIJ VII/1 – PRIPRAVNIK (ŠIFRA 1419) V SEKTORJU ZA INFORMACIJSKO INFRASTRUKTURO IN TEHNOLOGIJO, V ODDELKU ANALIZA IN DISEMINACIJA PODATKOV. - M/Ž. PROGRAMER, Določen čas, 8 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI RAZVIJANJU APLIKACIJ, MODULOV, POMOČ PRI UVAJANJU, VZDRŽEVANJU IN DOGRAJEVANJU INFORMACIJSKIH REŠITEV, POMOČ IN SODELOVANJE V PROJEKTNIH SKUPINAH, POMOČ PRI OPRAVLJANJU DRUGIH NALOG Z DELOVNEGA PODROČJA., Pogoji:... VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE.
 • . Carpinteros de armar y de obra blancaTESAR - M/Ž. TESARJI IPD., Tesar, restavratorski sodelavec/tesarka, restavratorska sodelavka, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, (A) IZDELOVANJE, SPREMINJANJE IN POPRAVLJANJE KONSTRUKCIJSKIH IN DRUGIH LESENIH DELOV V DELAVNICI ALI NA GRADBIŠČU; (B) GRADNJO, POSTAVLJANJE... SET-LOVAR, podjetje za storitve, d.o.o.
 • . Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafesVARUHINJA I M/Ž - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE VARSTVA IN NEGE, SOCIALNE, ZDRAVSTVENE OSKRBE, POMOČ UPORABNIKOM PRI OPRAVLJANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH POTREB, SKRB ZA ZDRAVJE IN VARNOST UPORABNIKOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI,... VARSTVENO DELOVNI CENTER ZAGORJE OB SAVI.
 • . Ingenieros no clasificados bajo otros epígrafesSTROKOVNI SODELAVEC - ZA DELO NA PODROČJU NAČRTOVANJA IN UPRAVLJANJA S SREDSTVI - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA LOGISTIKO IN TEHNOLOGIJO PROMETA, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE AKTIVNOSTI NA PODROČJU NAČRTOVANJA VLAKOVNIH POTI, ANALITIKE PLANIRANIH IN REALIZIRANIH VLAKOVNIH POTI, SODELOVANJE NA VOZNOREDNIH KONFERENCAH, DRUGE NALOGE... Slovenske železnice - Tovorni promet, družba za opravljanje prevoza blaga v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o.
 • . Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industrialesDELAVEC V PROIZVODNJI (VZDRŽEVALEC) - M/Ž. MEHANIK KMETIJSKIH STROJEV IN NAPRAV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SKRBNO IN STROKOVNO UPRAVLJANJE S STROJI IN NAPRAVAMI, IZVAJANJE INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL, VZDRŽEVANJE VSEH STROJEV IN NAPRAV TER OPRAVLJANJE MIZARSKIH, PLESKARSKIH IN... VINSKA KLET "GORIŠKA BRDA" zadruga, kmetijstvo, proizvodnja vina in trgovine z.o.o. Dobrovo.
 • . Representantes comercialesKOMERCIALIST - M/Ž. KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRODAJA IN PRIPRAVA PONUDB, PRIDOBIVANJE NOVIH KUPCEV IN NAROČIL, PRIPRAVA KALKULACIJ, SVETOVANJE STRANKAM, REŠEVANJE REKLAMACIJ, PRIPRAVA POROČIL, KOMUNIKACIJA Z DOMAČIMI IN TUJIMI DOBAVITELJI,... FLERA, računovodske storitve, d.o.o.
 • . Oficiales y operarios de la construcción (obra gruesa) y afines no clasificados bajo otros epígrafesGRADBENI DELAVEC - M/Ž. GRADBINCI IPD., D. N., poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, - VEZANJE ARMATURE - TESARSKA DELA - POMOŽNA GRADBENA DELA , - odgovornost - fizična moč in zagnanost - pripravljenost slediti navodilom nadrejenih - izkušnje z delom v gradbeništvu, večizmensko AMO Mont, gradbeništvo, trgovina in storitve d.o.o.
 • . AlbañilesZIDAR - M/Ž. ZIDARJI IPD., Zidar, restavratorski sodelavec/zidarka, restavratorska sodelavka, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, (A) POLAGANJE KAMNITIH, OPEČNIH IN DRUGIH PODOBNIH GRADBENIH BLOKOV ZA GRADNJO ALI POPRAVILO STEN, VMESNIH ZIDOV, KAMINOV IN DRUGIH... SET-LOVAR, podjetje za storitve, d.o.o.
 • . Recepcionistas de hotelesPROTOKOLARNI RECEPTOR V - M/Ž. HOTELSKI RECEPTOR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SPREJEM, POTRJEVANJE IN EVIDENTIRANJE NAROČIL IN REZERVACIJ TER PRIPRAVA PONUDB, IZVAJANJE ORGANIZACIJSKIH DEL ZA IZVEDBO PROTOKOLARNIH OBISKOV VAROVANIH OSEB OZIROMA DELEGACIJ TUJIH DRŽAV IN VISOKIH PREDSTAVNIKOV... JAVNI GOSPODARSKI ZAVOD PROTOKOLARNE STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE.
 • . Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafesSTROKOVNI SODELAVEC V ODVETNIŠKI PISARNI - M/Ž. PRAVNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SESTAVA VSEH VRST PRAVNIH VLOG TER VLOG NASLOVLJENIH NA SODIŠČE, PRAVNO SVETOVANJE STRANKAM, SESTAVLJANJE SODNIH IN IZVENSOD. VLOG TER DRUGA DELA PO NALOGU ODVETNIKA, dopoldan Odvetniška pisarna SEVER d.o.o.
 • . Vendedores de comidas al mostradorMCCAFE DELAVEC - M/Ž. PRODAJALCI HITRE HRANE (ZA STREŽNIM PULTOM), poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, SKRB ZA UREJENOST, NAPOLNJENOST IN IZGLED VITRINE, PRIPRAVA KAVNIH, MLEČNIH IN OSTALIH NAPITKOV, SKRB ZA ČISTOČO LOBBY-A (MCCAFE DELA), DELA ZA BLAGAJNO, večizmensko ALPE-PANON, gostinske storitve d.o.o.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventarioUVAJANJE V DELO IV.STOPNJA-ZA DELOVNO MESTO TRANSPORTNI SKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIKI IN URADNIKI ZA NABAVO IN PRODAJO, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, PREVZEMANJE IN IZROČANJE BLAGOVNIH POŠILJK.ZAGOTAVLJANJE USTREZNIH VAGONOV ZA NAKLADANJE,ZALIVKANJE IN OLISTAVANJE VAGONOV. IZVAJANJE USTREZNE SKLADIŠČNE DOKUMENTACIJE., IZPOLNJEVANJE ZDRAVSTVENIH... Slovenske železnice - Tovorni promet, družba za opravljanje prevoza blaga v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o.
 • . Clasificadores y probadores de productos (excluyendo alimentos y bebidas)KONTROLOR - M/Ž. KONTROLOR KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, MERITVE, MERILNI PROTOKOLI, VIZUALNA KONTROLA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, angleški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje... TU-VAL PROIZVODNJA IN TRGOVINA D.O.O.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosSOBAR/ČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, DNEVNO ČIŠČENJE PROSTOROV (SOBE, SKUPNI PROSTORI, PISARNE, BAZENI,...), ROČNO IN STROJNO ČIŠČENJE VSEH POVRŠIN ZA ČIŠČENJE, ČIŠČENJE IN SKRB ZA BREZHIBNOST DELOVNIH STROJEV IN ČISTILNIH... TERME RESORT, zdravje, turizem, d.o.o.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NALAGANJE IN RAZKLADANJE BLAGA Z VILIČARJEM, VNAŠANJE SUROVIN V STROJ IN RAZREZ ODPADNEGA PAPIRJA, UPRAVLJANJE S STROJI, PREVOZ KONČNIH IZDELKOV MED ODDELKI Z VILIČARJEM, SKRB ZA UREJENOST DELOVNEGA OKOLJA., nemški jezik razumevanje... Bara∂nerji, družba za proizvodnjo in storitve, d.o.o.
 • . CocinerosSAMOSTOJNI KUHAR ALI POMOČNICA-IK V KUHINJI - M/Ž. KUHARJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SAMOSTOJNA PRIPRAVA JEDI, KI SE JIH PRIPRAVLJA NA TURISTIČNI KMETIJI. OBIČAJNA DELA ZA UREJENO KUHINJO., Iščemo ustreznega kandidata za delo v kuhinji, niso nujne izkušnje, dvoizmensko Bojan Firbas - nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Más ofertas: << · 26 · 39 · 45 · 48 · 50 · < · 52 · > · 54 · 57 · 63 · 75 · >>