Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,764 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 52

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC 2 / DELAVEC 3 - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI ELEKTRIČNE IN OPTIČNE OPREME, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE RAZLIČNIH TEHNOLOŠKIH OPERACIJ PROIZVODNJE IZDELKOV IN UREJANJE STROJEV., DOKONČANA OSNOVNA ALI NIŽJA POKLICNA ŠOLA, ODGOVOREN ODNOS DO DELA IN SODELAVCEV, DOBRE DEL...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaPROIZVODNI DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI DRUGIH NEKOVINSKIH MINERALNIH IZDELKOV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. 9-im osebam za določen čas do 31.12.2022 (program priučitve za steklobrusilc, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE ENOSTAVNIH PROIZVODNIH DEL, IZVAJANJE ENOSTAVNIH NASTAVITEV STROJEV...

. diseñador de copias de muebles antiguos/diseñadora de copias de muebles antiguosHIŠNI MIZAR - M/Ž. MIZAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, MONTAŽA IN MANJŠA POPRAVILA V TRGOVINI, MONTAŽA/DEMONTAŽA POHIŠTVA TER DRUGA FIZIČNA DELA, Zaželjene ročne spretnosti,natančnost,zanesljivost,samostojnost in fizična zmogljivost,

. administrativo de centro médico/administrativa de centro médicoE045020 ZDRAVSTVENI ADMINISTRATIVNI SODELAVEC V(I) - M/Ž. ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VRŠI ADMINISTRATIVNI SPREJEM PACIENTOV NA URGENTNEM CENTRU IZOLA. VRŠI ADMINISTRATIVNA OPRAVILA PRI HOSPITALNI IN AMBULANTNI OBRAVNAVI PACIENTA (ZAKLJUČEVANJE AMBULANTNIH IN HOSPITALNIH OBRAVNAV), VNOS ...

NATAKAR – PRODAJALEC NA BS MOL TEZNO - M/Ž. NATAKARJI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, STREŽBA V DNEVNEM BARU, IZVAJANJE DELA V OKVIRU GASTRO PONUDBE, PONUJAJNJE IZDELKOV IN STORITEV STRANKAM V TRGOVINI, SVETOVANJE PRI PRODAJI, DELO NA BLAGAJNI, POMOČ V AVTOPRALNICI, VESELJE DO STREŽBE V BARU,...

. mecánico electricista/mecánica electricistaELEKTROVZDRŽEVALEC - M/Ž. ELEKTROVZDRŽEVALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE ELEKTRO VZDRŽEVALNIH DEL NA ENERGETSKIH POSTROJENJIH, STROJIH, NAPRAVAH IN PRIPADAJOČI INFRASTRUKTURI, OPRAVLJANJE VZDRŽEVALNIH DEL NA OBJEKTIH IN PRIPADAJOČI INFRASTRUKTURI, UREJANJE IN VZDRŽEV...

. trabajador social/trabajadora socialSTROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ)-ENOTA SLOVENSKA BISTRICA - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Določen čas  oz. do 30.4.2022, polni delovni čas, 40, –IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG PO ZAKONU, UKREPOV IN JAVNIH POOBLASTIL, –IZVAJANJE STORITEV IN SODELOVANJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, –VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV, –SODELOVANJE Z INSTITUCIJA...

OSEBNI ASISTENT/KA - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OSEBNA ASITENCA PRI UPORABNICI, KI POTREBUJE  POMOČ PRI OSEBNI NEGI, VSAKODNEVNIH OPRAVILIH, RAZGIBAVANJU, SPREMSTVO IN PREVOZ TER OSTALO PO NAVODILIH VODJE OA, SMISEL ZA DELO ...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - UGOTAVLJANJE POTREB, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE ZDRAVSTVENE NEGE ZA VSE ŽIVLJENJSKE AKTIVNOSTI V NEGOVALNI ENOTI, - ORGANIZIRANJE, SODELOVANJE IN IZVAJANJE DIAGNOSTIČNO TERAP...

. representante comercialPRODAJALEC IN SVETOVALEC - M/Ž. SVETOVALEC ZA PRODAJO, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, SVETOVANJE IN POMOČ PRI PRODAJI NA ODDELKU KUHINJ, IZRIS KUHINJ, SKRB ZA RAZSTAVNE PROSTORE., Zaželjene delovne izkušnje v prodaji pohištva, izkušnje pri izrisu kuhinj. Delo je dvoizmensko ,

. conserje de edificioHIŠNIK IV - M/Ž. HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve odsotnega delavca., polni delovni čas, 40, HIŠNIŠKO VZDRŽEVALNA DELA V ŠOLI IN ENOTAH VRTCA, SKRB ZA POPRAVILA STROJEV, SKRB ZA ZUNANJO OKOLICO ZAVODA, POMOČ PRI RAZVOZU PREHRANE IN OSTALA OPRAVILA V SKLADU S PREDPISI IN NAVODILI...

. operador de máquina de tornear/operadora de máquina de tornearOBDELOVALEC ODLITKOV - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU ZA STRUŽENJE KOVIN, KOVINARSTVO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO NA CNC STROJU ZA STRUŽENJE V KOVINSKI INDUSTRIJI, IZVAJANJE KOREKCIJ NA STROJU, OPRAVLJANJE KONTROLE PROIZVODOV - AVTOKONTROLA, SKRB ZA NEMOTENO DELOVANJE STROJA, ROČN...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaE037022 - DIPL. MS V PATRONAŽNI ZDRAVSTVENI NEGI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZDRAVSTVENO SOCIALNA OBRAVNAVA POSAMEZNIKA, DRUŽINE, LOKALNE SKUPNOSTI V OKVIRU POKLICNIH AKTIVNOSTI IN KOMPETENC V ZDRAVSTVENI NEGI, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZDRAVSTVENO VZGOJNEGA IN PREVENTIVNEGA PRO...

. camarero/camareraNATAKAR - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - STREŽBA HRANE IN PIJAČE - PRIPRAVA PIJAČE IN NAPITKOV ZA TOČILNIM PULTOM - SPREJEMANJE GOSTOV V LOKAL IN SVETOVANJE PRI IZBIRI HRANE IN PIJAČE - VZDRŽEVANJE UREJENOSTI LOKALA, ,

. médico generalista/médica generalistaZDRAVNIK SPECIALIST PPD-1 - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST SPLOŠNE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREJEM BOLNIKOV, SAMOSTOJNO IZVAJANJE DIAGNOSTKE IN TERAPIJE, IZVAJANJE POTREBNIH DIAGNOSTIČNIH IN TERAPEVTSKIH POSEGOV, PREDPISOVANJE ZDRAVIL IDR. DELO POTEKA V ENOTI NUJNE MEDICINSKE POMO...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC II - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas  oz. DO 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 39, ČIŠČENJE ŠOLSKIH PROSTOROV, ZAŽELJENE DELOVNE IZKUŠNJE NA PODROČJU ČIŠČENJA VEČJIH POVRŠIN. VLOGI JE POTREBNO PRILOŽITI: DOKAZILO O IZOBRAZBI, ŽIVLJENJEPIS, POTRDILO MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE, DA NI...

. director gerente de centros sanitarios/directora gerente de centros sanitariosDIREKTOR (M/Ž) - B017334 - M/Ž. DIREKTOR ZDRAVSTVENEGA DOMA, poskusno delo , Določen čas, 48 mesecev oz. poteka mandata., skrajšan delovni čas, 16, - POZNAVANJE PODROČJA DELA ZAVODA - VODENJE IN ORGANIZIRANJE DELA V JAVNEM ZAVODU - DIREKTOR OPRAVLJA POLEG ZADEV S SVOJEGA DELOVNEGA PODROČJA TUDI DELO NA USTREZNEM DELOV...

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoUREJEVALEC STROJNE OPREME - M/Ž. NASTAVLJALEC STROJEV ZA OBDELOVANJE KOVIN, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, VPENJANJE ORODIJ MENJAVA DOKUMENTACIJE NA DELOVNEM MESTU NASTAVITVE PARAMETROV PO DOKUMENTACIJI IN ZAGON NADZOR IN BELEŽENJE STATUSA V DOKUMENTACIJI NAPRAVE (DNEVNIK STROJA, VZDRŽEVANJE, LIST...

. pizzero/pizzeraPEK - PICOPEK V MANJŠEM PROIZVODNJEM OBRATU V MEDVODAH - M/Ž. PICOPEK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI NABAVI, PRIPRVA TESTA, HLEBČKANJE IN RAZVLAČENJE, PEKA NA ELEKTRIČNI PEČI, OBLAGANJE GOTOVIH IZDELKOV, PAKIRANJE, SKRB ZA RED IN ČISTOČO OBRATA, DELOVNI ČAS OD PONEDELJKA DO PETKA OD 8:00 DO 16:00,  SPOSOBNOST PREVZEMANJA...

UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJI PRAKTIČNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRAKTIČNI POUKA ZA PODROČJE AVTOSERVISNE DEJAVNOSTI, - potrdilo iz kazenske evidence iz katerega je razvidno, da niste bili obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja ki se preganja po uradni dolžno...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaE034005 BOLNIČAR NEGOVALEC, SPREMLJEVALEC V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI (PRIPRAVNIK) - M/Ž. BOLNIČAR V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DELA BOLNIČARJA SKLADNO S PROGRAMOM PRIPRAVNIŠTVA., KANDIDATI NAJ POSREDUJEJO VLOGO Z VSEMI DOKAZILI (FOTOKOPIJA IZOBRAZBE, POTRDILO O ZNANJU ITALIJANSKEGA JEZIKA) PO ELEKTRONSKI ALI N...

. camarero/camareraNATAKAR - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SPREJEM GOSTOV IN SKUPIN, SPREJEMANJE NAROČIL, STREŽBA HRANE IN PIJAČE, BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE, SKRB ZA DOBRO POČUTJE GOSTA, SKRB ZA ČISTO DELOVNO OKOLJE., , gibljiv/nestalen urnik

. auxiliar de enfermeríaE035037 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI (PEDIATRIJA) - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG SREDNJE MED. SESTRE V NEGOVALNI ENOTI, IZVAJANJE ZDRAV. NEGE PACIENTA V RAZLIČNIH STANJIH ZDRAVJA IN BOLEZNI, SODELOVANJE PRI SPREJEMU PACIENTA IN PRIPRAVI NAČ...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaSESTAVLJALEC/KA - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo , Določen čas, 9 mesecev, polni delovni čas, 40, GLAVNE NALOGE: - SESTAVLJANJE AVTOMOBILSKIH LUČI, - KONTROLA KAKOVOSTI. , PRIČAKUJEMO: - PRIPRAVLJENOST NA VEČIZMENSKO DELO, - ROČNE SPRETNOSTI.  NUDIMO: - ORGAN...

VARUH - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ UPORABNIKOM PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE, PRI HRANJENJU, PRI VSTAJANJU, OBLAČENJU, OBUVANJU, SEZUVANJU IN SLAČENJU, PRI GIBANJU IN HOJI, PRI KOMUNIKACIJI IN ORIENTACIJI, VODENJE AKTIVNOSTI, KI PRI...

. auxiliar de enfermeríaZDRAVSTVENI TEHNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZDRAVSTVENA ADMINISTRACIJA  ZA POTREBE SPLOŠNIH AMBULANT IN OTROŠKO ŠOLSKIH AMBULANT, timsko delo, nekonfliktna oseba, vešča komuniciranja s pacienti, dvoizmensko

. técnico en radiología/técnica en radiologíaRADIOLOŠKI INŽENIR III - M/Ž. RADIOLOŠKI INŽENIR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ANGIODIAGNOSTIKA, SKELETNA DIAGNOSTIKA, URGENTNA RTG. DIAGNOSTIKA, MAMOGRAFIJA, CT PREISKAVE, MAGNETNA RESONANCA, ITD, CEPLJENJE HEPATITIS B, CEPLJENJE PROTI OŠPICAM, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT , dopoldan

. asistente en educación especialSPREMLJEVALEC - ZAČASNI (ŠIF. DM J035064) - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. do 31.8.2022, polni delovni čas, 40, ZA NUDENJE FIZIČNE POMOČI OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI. SE SEZNANI S PROBLEMATIKO GIBALNO OVIRANEGA OTROKA, SPREJME OTROKA OD STARŠEV IN GA OB KONCU VARSTVA PREDA STARŠEM, SKRBI ZA ...

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA/ZDRAVSTVENI TEHNIK - M/Ž. STROKOVNI SODELAVCI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO S PACIENTI, SPREJEM IN VPIS PACIENTOV PRED PREGLEDOM, IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTIČNIH POSEGOV IN POSTOPKOV, DAJANJE NAVODIL PACIENTOM (GLEDE TERAPIJE, KONTROL, NAPOTITEV NA K...

. psicólogo de la salud/psicóloga de la saludPSIHOLOG III - M/Ž. PSIHOLOG V ZDRAVSTVU, poskusno delo 4 mesece, Določen čas  oz. do vrnitve začasno odsotne delavke s starševskega dopusta., polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PREVENTIVNEGA DELA Z ZDRAVO POPULACIJO, IZVAJANJE PROGRAMOV ZA KREPITEV ZDRAVJA, IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH PSIHOLOŠKIH POSTOPKOV Z ZDRAV...

Más ofertas: << · 26 · 39 · 45 · 48 · 50 · < · 52 · > · 55 · 58 · 65 · 78 · 105 · >>