Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,973 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 52

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSNAŽILKA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV (PISARNE, PROIZVODNI PROSTORI, HODNIKI, SANITARIJE), SKRB ZA UREJENOST OKOLICE POSLOVNIH PROSTOROV, Ker je delovišče v Škofji vasi, je zaželen vozniški izpit "B" kategorije in lasten p...

. operador de excavadora/operadora de excavadoraSTROJNIK GRADBENE MEHANIZACIJE - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV GRADBENE MEHANIZACIJE, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, UPRAVLJAVCI/UPRAVLJAVKE STROJEV ZA ZEMELJSKA DELA IPD. VODIJO STROJE ZA IZKOPAVANJE, PREMIKANJE, PORAVNAVANJE, GLAJENJE IN STISKANJE ZEMLJE ALI PODOBNIH MATERIALOV. 1.  VODENJE IN K...

. microbiólogo/microbiólogaANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III (E047004) ZA POTREBE GINEKOLOŠKE KLINIKE, SLUŽBA ZA MEDICINSKE DEJAVNOSTI SKUPNEGA POMENA - M/Ž. ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SODELOVANJE PRI ORGANIZACIJI IN NADZORU TER SAMOSTOJNO IZVAJANJE ODVZEMA, SORTIRANJA, EVIDENTIRANJA IN ARHIVIRANJA BIOLOŠKEGA MATERIALA, - SAMOSTOJNO IZVAJANJE OSNOVNIH IN ZAHTEVNEJŠIH LABO...

. responsable de acabado y empaquetado de ropaPAKIRNIK - M/Ž. ROČNI PAKIREC PROIZVODOV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ROČNO PAKIRANJE BLAGA, ETIKETIRANJE, POLNJENJE IN OSKRBA RAZLIČNIH VRST EMBALAŽE, LASERSKIH TER ETIKETIRNIH NAPRAV, KONTROLA KONČNIH IZDELKOV, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG V SKLADU Z NAVODILI DELODAJ...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI (E035037) - KLINIČNI ODDELEK ZA ORTOPEDIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. nadomeščanje odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, UGOTAVLJANJE POTREB, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE ZDRAVSTVENE NEGE ZA VSE ŽIVLJENJSKE AKTIVNOSTI V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI, SODELOVANJE IN IZVAJ...

. asesor jurídico/asesora jurídicaPRAVNIK (M/Ž) V LJUBLJANI - M/Ž. PRAVNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE STROKOVNE PRAVNE PODPORE NA VSEH PODROČJIH DELOVANJA PODJETJA, PREDVSEM NA PODROČJU POGODBENEGA, GOSPODARSKEGA, STATUSNEGA IN DELOVNEGA PRAVA TER PRAVA INTELEKTUALNE LASTNINE, PRIPRAVA SPLOŠNIH IN DRUGIH AKTOV...

. profesor para alumnado con necesidades educativas especiales/profesora para alumnado con necesidades educativas especialesORGANIZATOR AKTIVNOSTI - DELOVNI INŠTRUKTOR - M/Ž. DELOVNI INŠTRUKTOR ZA OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ORGANIZACIJA IN VODENJE SKUPINE OSEB, ZAPOSLENIH NA ZAŠČITENEM DELOVNEM MESTU. ENOSTAVNA ROČNA DELA (PAKIRANJE, ETIKETIRANJE, ZLAGANJE, LEPLJENJE, IPD.) PROIZVODNA DELA, ...

. técnico de mantenimiento de maquinaria agrícola/técnica de mantenimiento de maquinaria agrícolaOPERATER V PROCESU VZDRŽEVANJA - M/Ž. MEHANIK KMETIJSKIH STROJEV IN NAPRAV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE STROJEV IN NAPRAV,  UPRAVLJANJE S STROJI IN NAPRAVAMI,  PRIPRAVA PLANOV VZDRŽEVANJA,  SODELOVANJE PRI NABAVI REZERVNIH DELOV IN OPREME,  OPRAVLJA DELA V SILOSIH (SUŠENJE, PREVZEM, IZDA...

. investigador en ciencias de la educación/investigadora en ciencias de la educaciónRAČUNALNIKAR - ORGANIZATOR INFORMACIJSKE DEJAVNOSTI - M/Ž. ORGANIZATOR IZOBRAŽEVALNE IN RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI V IZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO RAČUNALNIKARJA (0,75DM), POUČEVANJE IZBIRNIH PREDMETOV S PODROČJA RAČUNALNIŠTVA (0,25DM) TER DRUGE NALOGE V SKLADU S PRAVILNIKOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH ...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaVARUH NEGOVALEC V - M/Ž. VARUH-NEGOVALEC V ZAVODU ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. 31. 08. 2024, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTIH: OSEBNA HIGIENA IN UREJANJE: UMIVANJE, ČESANJE, STRIŽENJE NOHTOV, UMIVANJE ZOB,SPREMLJANJE V TOALETNE PROSTORE...

. operario de suministro eléctrico/operaria de suministro eléctricoSKUPINOVODJA ELEKTRIČARJEV - M/Ž. SKUPINOVODJA ELEKTROMONTERJEV ELEKTROENERGETSKIH POSTROJEV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, branje  načrtov, organizacija dela in nabave materiala, komunikacija z naročniki in delavci, evidentiranje in vodenje spremljajoče dokumentacije, ostala dela po navodil...

. orientador educativo/orientadora educativaSVETOVALNI DELAVEC - M/Ž. SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. nadomeščanje odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, SPREJEMI NOVIH OTROK IN MLADOSTNIKOV.PRIPRAVA INDIVIDUALIZIRANIH PROGRAMOV.KOORDINACIJA OBLIKOVANJA INDIVIDUALIZIRANEGA PROGRAMA V ZAČETNI FAZI, SPREMLJA...

OSEBNI ASISTENT V LJUBLJANI 20 UR/T - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, GIBALNO OVIRANA OSEBA BO VAŠO POMOČ POTREBOVALA PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKIH OPRAVILIH IN/ALI PRI SPREMSTVIH., Zaposlimo prilagodljive in pozitivne osebe, ki bi z veseljem, vestn...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR NEGOVALEC - NEGA III IN IV - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - POMOČ PRI ZAHTEVNI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV – OSKRBA III IN IV, - POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV, - TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV, - OPAZ...

OSKRBOVALEC (OSEBNI ASISTENT) - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ INVALIDU PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKA POMOČ, SPREMSTVO PRI DNEVNIH AKTIVNOSTIH, OSTALA PODOBNA DELA., Delo poteka v LJUBLJANI. Osebni asistent nudi pomoč uporabniku (inva...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJE MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - E035036 - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN UREDITEV DELOVNEGA PROSTORA, APARATUR, PRIPOMOČKOV IN MATERIALOV ZA DELO; NAROČANJE, TRIAŽA IN SPREJEM PACIENTOV; PRIPRAVA PACIENTOV NA PREGLED IN MEDICINSKO TEHNIČNE POSEGE...

MIZAR MONTER - M/Ž. MIZARJI IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SESTAVA NOTRANJIH VRAT, MONTAŽA NA TERENU IN OSTALA DELA V MIZARSKI DELAVNICI, - vestnost in odgovornost do dela, - natančnost in strpnost, - timsko naravnanost ter pozitivno usmerjenost, - sposobnost prilagajanja razl...

. diseñador de copias de muebles antiguos/diseñadora de copias de muebles antiguosMIZAR - M/Ž. MIZAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZDELAVA NOTRANJIH VRAT,  REZKANJE PODBOJEV,  DELO NA CNC STROJU TER DRUGA DELA POVEZANA Z DELOM V MIZARSKI DELAVNICI, - vestnost in odgovornost do dela, - natančnost in strpnost, - timsko naravnanost ter pozitivno usmerje...

. operador de carretilla elevadora/operadora de carretilla elevadoraVOZNIK - M/Ž. UPRAVLJAVEC TEŽKEGA TOVORNJAKA Z DVIGALOM, poskusno delo , Določen čas, 5 mesecev, polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE TOVORNIH VOZIL Z DVIGALOM, SKRB ZA KAKOVOSTNI IN KOLIČINSKI PREVZEM/ODDAJO MATERIALA, ITD., UPRAVLJANJE VILIČARJA, ZAŽELENO POZNAVANJE DELA S TGM IN AVTODVIGALOM, KODA 95, MO...

. economistaSKRBNIK PODJETNIKOV - POSLOVALNICA CENTER - M/Ž. EKONOMIST ZA BANČNIŠTVO IN FINANCE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIDOBIVANJE NOVIH STRANK, OBLIKOVANJE DOLGOROČNIH POSLOVNIH ODNOSOV Z OBSTOJEČIMI STRANKAMI TER POVEČANJE PRODAJE BANČNIH PRODUKTOV IN STORITEV, AKTIVNA PRODAJA BANČNIH PRODUKTOV IN STORITEV ...

MIZAR - LAKER - M/Ž. MIZARJI IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, BRANJE TEHNIČNE DOKUMENTACIJE, SLEDENJE NAROČIL, LAKIRANJE, BRUŠENJE TER DRUGA DELA POVEZANA Z DELOM V MIZARSKI DELAVNICI., - vestnost in odgovornost do dela, - natančnost in strpnost, - timsko naravnanost ter po...

. ayudante de cocinaPOMOČNIK V KUHINJI 20 UR, KRANJ - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, PREDPRIPRAVA IN POMOČ V KUHINJI, - POSPRAVLJANJE IN POMIVANJE POSODE - ČIŠČENJE DELOVNIH POVRŠIN, DELOVNIH SREDSTEV IN PROSTOROV ,- OSKRBOVANJE DELILNE LINIJE IN DELITEV HRANE ,- DELO MED TEDNOM., ENOIZMENS...

. técnico en laboratorio clínico y biomédico/técnica en laboratorio clínico y biomédicoLABORATORIJSKI TEHNIK III (I), E045025, ZA POTREBE GINEKOLOŠKE KLINIKE, SLUŽBA ZA MEDICINSKE DEJAVNOSTI SKUPNEGA POMENA - M/Ž. LABORATORIJSKI TEHNIK ZA BIOMEDICINO, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - ZBIRANJE, EVIDENTIRANJE, SORTIRANJE, RAZPOREJANJE, ARHIVIRANJE IN ODSTRANJEVANJE BIOLOŠKEGA MATERIALA TER PRIPRAVA MATERIALA IN VZORCEV ZA ANALIZO PO USTREZNIH NAVODILIH, - IZVAJANJE OSN...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioSOCIALNI OSKRBOVALEC II - M/Ž. SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -  POMOČ PRI VARSTVU IN OSKRBI PREDVSEM DEMENTNIH STANOVALCEV -  POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV -  TRANSFER MATERIALA IN STANOVALCEV -  OPAZOVANJE IN SPREMLJANJE SPREMEMB POT...

OPERATER V PROCESU PROIZVODNJE KRMIL - M/Ž. UPRAVLJAVCI STROJEV ZA PROIZVODNJO PREHRAMBNIH IN PODOBNIH IZDELKOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPERATER V PROCESU PROIZVODNJE KRMNIH MEŠANIC -  SPREMLJANJE ZALOG IN PREVZEM SUROVIN,  ORGANIZACIJA IN VODENJE PROCESA PAKIRANJA, VODENJE USTREZNIH EVIDENC, Obvlado...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI I, II, E035013, ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, KO ZA KARDIOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI I,II, V PROSTORIH/ENOTAH, POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZDRŽEVANJE ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ TER ...

. director de centro educativo/directora de centro educativoPOMOČNIK RAVNATELJA DOMA - M/Ž. RAVNATELJ VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA, poskusno delo , Določen čas  oz. 31/8-2024, polni delovni čas, 40, POMOČNIK RAVNATELJA DOMA KOT ORGANIZACIJSKE ENOTE PO NAVODILU RAVNATELJA DOMA OPRAVLJA DOLOČENE NALOGE PEDAGOŠKEGA VODJE, ZA KATERE GA POOBLASTI RAVNATELJ DOMA. NALOGE OPRAVLJA SKLADNO ...

. diseñador de copias de muebles antiguos/diseñadora de copias de muebles antiguosMIZAR (POMOČNIK MIZARJA, LESNI TEHNIK, LESAR, POMOŽNI DELAVEC, SAMOSTOJNI DELAVEC) - M/Ž. MIZAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZDELAVA IN MONTAŽA POHIŠTVA ZA AVTODOME IN IZDELAVA IN MONTAŽA KOPALNIŠKEGA POHIŠTVA, Z IZOBRAZBO ALI BREZ IZOBRAZBE, PREDNOST IMAJO IZKUŠNJE, NETO PLAČA 1.300 + STIMULACIJA, dopoldan

. ingeniero técnico de mecánica/ingeniera técnica de mecánicaDISPEČAR VODE - M/Ž. TEHNIK ZA STROJNIŠTVO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KONTROLIRANJE IN REGULIRANJE VODE PO OBJEKTIH IN NAPRAVAH,  ISKANJE OKVAR NA CEVOVODIH Z MERILNIMI NAPRAVAMI, IZVAJANJE MERITEV TLAKA IN PRETOKA VODE NA TERENU TRASIRANJE IN ZAKOLIČBA OBSTOJEČIH VODOVODNIH CEVOVOD...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IŠČEMO VEČ OSEBNIH ASISTENTOV ZA GIBALNO OVIRANEGA UPORABNIKA. DELO BO POTEKALO NA DOMU UPORABNIKA V LJUBLJANI TER NA NJEGOVO ŽELJO NA DRUGIH LOKACIJAH.  V SKLOPU OSEBNE ASISTENCE SE BODO ...

Más ofertas: << · 26 · 39 · 45 · 48 · 50 · < · 52 · > · 55 · 59 · 66 · 80 · 109 · >>