Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,615 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 53

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. comisario de exposiciones/comisaria de exposicionesG027012 KUSTOS (KUSTOS PEDAGOG) - M/Ž. KUSTOS, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OBLIKOVANJE STROKOVNIH MUZEJSKIH PEDAGOŠKIH/ANDRAGOŠKIH PROGRAMOV ZA RAZLIČNE CILJNE SKUPINE - USPOSABLJANJE IN NADZIRAN-JE MUZEJSKIH VODNIKOV, ANIMATORJEV, PROSTOVOLJCEV IN ČUVAJEV - PRIPRAVA IN IZDELAVA PRIPOMOČKOV, PONAZOR...

BOLNIČAR-NEGOVALEC I. - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -PRIPRAVA, ČIŠČENJE, RAZKUŽEVANJE  PRIPOMOČKOV, OPREME IN PROSTORA STANOVALCEV, -UREJANJE PERILA IN POSTELJE, -SKRB IN POMOČ PRI  HIGIENI STANOVALCA, -PRIPRAVA IN HRANJENJE STANOVALCA, -POMOČ PRI O...

. orientador educativo/orientadora educativaSVETOVALNI DELAVEC - M/Ž. SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 18, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG SVETOVALNEGA DELAVCA V VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNEM ZAVODU., Priložiti je potrebno dokazilo o izobrazbi, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu ter potr...

. ayudante de cocinaKUH. POMOČNIK - M/Ž. POMOČNIK V KUHINJI, poskusno delo , Določen čas, 7 mesecev oz. 31.7.2022, polni delovni čas, 40, DELO KUH. POMOČNIKA V ŠOLSKI KUHINJI, Potrdilo o nekaznovanosti; potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku;  potrdilo o neobsojenosti za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost.,

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC NA ŽAGI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V OBDELAVI IN PREDELAVI LESA TER V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ LESA, PLUTE, SLAME IN PROTJA, RAZEN POHIŠTVA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, - RAZREZ MATERIALA, - POTRJEVANJE NALOGOV, - SAMOOSKRBA Z MATERIALOM, - OPRAVLJANJE INT...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA V ZDRAVSTVU - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -PRIPRAVA DELOVNIH PROSTOROV IN PRIPOMOČKOV, HIGIENSKO VZDRŽEVANJE IN RAZKUŽEVANJE PROSTORE, -SKRB IN POMOČ PRI OSNOVNI NEGI STANOVALCEV, -PRINAŠATI, SERVIRATI, HRANO IN NAPITKE, POMOČ PR...

KNJIGOVODJA/RAČUNOVODJA V RAČUNOVODSKEM SERVISU - M/Ž. KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE RAČUNOVODSKIH STORITEV ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE IN DRUŽBE Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO, V RAČUNOVODSKEM SERVISU., , dopoldan

. obrero de construcción civil/obrera de construcción civilGRADBENI DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA PRI NIZKIH GRADNJAH, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, kopanje jarkov na težko dostopnih mestih, postavljanje robnikov, jhaškov, čiščenje gradbišča, druga zaključna gradbena dela, pomoč pri zidanju kamnitih zidov in druga preprosta gradbena de...

SAMOSTOJNI INŽENIR - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA PODATKOVNE BAZE IN RAČUNALNIŠKA OMREŽJA, D. N., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VAŠE NALOGE V ODDELKU CTRM PODPORE BODO OBSEGALE: NAČRTOVANJE, RAZVIJANJE IN VZDRŽEVANJE APLIKACIJ IN ORODJI ZA PODPORO TRGOVANJU TER AVTOMATIZACIJO PROCESOV, ANALIZ, ...

. administrativo de centro médico/administrativa de centro médicoZDR. ADMINISTRATIVNI SODELAVEC V (I) - M/Ž. ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VPISUJE IN UREJA TEKSTOVNI DEL POPISA BOLEZNI, VPISUJE SPREJEME IN ODPUSTE V INFORMACIJSKI SISTEM, IZPISUJE RECEPTE, NAPOTNICE, NAROČA PREVOZE, IZPOLNJUJE POTRDILA O HOSPITALIZACIJAH, VNAŠA STATISTIČNE PODAT...

. conductor de vehículo de reparto/conductora de vehículo de repartoVOZNIK - DOSTAVLJALEC - M/Ž. VOZNIK LAHKEGA DOSTAVNEGA VOZILA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DOSTAVA KRUHA IN PEKOVSKEGA PECIVA PO POSLOVALNICAH IN OSTALIM DOBAVITELJEM, RAZREZ KRUHA, PAKIRANJE, ČIŠČENJE, SORTIRANJE, NAROČANJE REPROMATERIALA, zdravstvena sposobnost za delo z živili, dopoldan

. director de fabricación/directora de fabricaciónTEHNOLOG - VODJA PROIZVODNJE - M/Ž. VODJA PROIZVODNJE STROJEV IN NAPRAV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, -PROGRAMIRANJE OBDELAV ZA CNC STROJE, -OPRAVLJANJE DELA Z ORODJARSKIMI STROJI, - PLANIRANJE OPTIMALNE IZRABE RAZPOLOŽLJIVIH PROIZ.KAPACITET STROJEV, - DOLOČITEV MATERIALNIH LISTOV IN Č...

. tramitador de permisos y licencias/tramitadora de permisos y licenciasREFERENT VII/1 - M/Ž. REFERENT ZA KMETIJSTVO, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SKRB ZA ČEBELJE DRUŽINE, VODENJE RODOVNIŠKE KNJIGE IN VZREJA MATIC. VZORČENJE IN LABORATORIJSKO OBDELOVANJE VZORCEV., IZKUŠNJE Z DELOM S ČEBELJIMI DRUŽINAMI, IZKUŠNJE Z LABORATORIJSKIM DELOM ODLIČNO RAZVITE KOM...

. técnico de mantenimiento de carreteras/técnica de mantenimiento de carreterasASFALTER II - M/Ž. VZDRŽEVALEC CEST, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVEDBA ZAHTEVNIH ASFALTERSKIH DEL (PREMAZI STIKOV, DELO NA GREBLJICI, PREBRIZGI, RUŠENJA, REZANJA,…) /UPOŠTEVANJE VSEH PREDPISANIH UKREPOV IZ IZJAVE O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU /NASTAVLJANJE VIŠIN I...

. carpintero/carpinteraTESAR I - M/Ž. TESAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVEDBA RAZNIH OPAŽNIH DEL / POSTAVLJANJE, PODPIRANJE, FIKSIRANJE IN PODIRANJE OPAŽEV / POSTAVLJANJE IN DEMONTAŽA FASADNIH IN LOVILNIH ODROV / IZDELOVANJE LESENIH KONSTRUKCIJ/ PILOTIRANJE, POSTAVLJANJE ZAGATNIH STEN/...

. director financiero/directora financieraVODJA FINANČNO RAČUNOVODSKE SLUŽBE - M/Ž. VODJA FINANČNE SLUŽBE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZDELAVA PLANOV, POROČIL IN PREDLOGOV (FINANČNIH, INVESTICIJSKIH, INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA, ITD.) V SODELOVANJU Z VODSTVOM ČLANICE, PRIPRAVA FINANČNIH KALKULACIJ PO NALOGU VODSTVA ČLANICE IN SODELOVANJ...

CNC PROGRAMER - OPERATER - M/Ž. STRUGARJI IPD., poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO NA CNC STRUŽNICAH IN CNC REZKALNIH CENTRIH, PROGRAMIRANJE IN NASTAVLJANJE CNC STROJEV, PRIPRAVA PROGRAMOV ZA OBDELAVO PROIZVODOV, PRIPRAVA POSTOPKOV ZA IZDELAVO PROIZVODOV (IZBIRA ORODIJ, ZASNOVA OPERACIJ), OPR...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR NEGOVALEC I - NEGA III IN IV - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE, OPRAVLJANJE MANJ ZAHTEVNIH DEL S  PODROČJA ZDRAVSTVENE NEGE, HIGIENSKA OSKRBA STANOVALCA IN NJEGOVEGA BIVALNEGA OKOLJA, OPAZOVANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA...

. auditor de cuentas/auditora de cuentasINŠPEKTOR V INŠPEKCIJI (ŠT. DM: 9009), ŠT. RAZPISA: 1002-50/2021 - M/Ž. FINANČNI INŠPEKTOR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE NALOG INŠPEKCIJSKEGA NADZORSTVA, VODENJE POSTOPKOV, IZREKANJE UKREPOV IN ODLOČANJE NA PODROČJU INŠPEKCIJSKEGA NADZORSTVA, VODENJE IN ODLOČANJE V PREKRŠKOVNEM POSTOPKU, SODELOVANJE Z DRUGIMI NADZORNIMI ORGANI PRI...

. ayudante de cocinaKUHINJSKI POMOČNIK III - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMAGA PRI PRIPRAVI DNEVNIH OBROKOV - ČISTI ŽIVILA ZA PRIPRAVO OBROKOV - POMAGA PRI POSAMEZNIH KUHARSKIH OPRAVILIH – POMAGA ODMERJATI IN IZDAJATI HRANO -POMAGA PRI SPREJEMANJU IN SHRANJEVANJU ŽIVIL I...

POMOŽNI DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA DELA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - POMOČ V SKLADIŠČU, - POMOČ PRI NAKLADU IN RAZKLADU TOVORNIH VOZIL, - POMOČ PRI ROKOVANJU S TRANSPORTNO EMBALAŽO, - UREJANJE EMBALAŽE, - UREJANJE OKOLICE. , , dvoizmensko

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, POUČEVANJE V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA, Potrdilo o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo kandidata, da ni v kazenskem postopku.,

. basurero/basureraSMETAR - M/Ž. SMETAR, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, ZBIRANJE ODPADKOV NA SPECIALNEM SMETARSKEM VOZILU, ZBIRANJE KOSOVNIH ODPADKOV, DELO V ZBIRNEM CENTRU, PREBIRANJE IN SORTIRANJE ODPADKOV V ZBIRNEM CENTRU TER PREKLADANJE ODPADKOV V ZBIRNEM CENTRU, OPRAVLJANJE OBČASNIH DEL PRI...

. operador de excavadora/operadora de excavadoraSTROJNIK MEHANIZACIJE-FINIŠERIST, VALJARIST - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV GRADBENE MEHANIZACIJE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, -UPRAVLJANJE TEŽKE SPECIALNE MEHANIZACIJE -SKRB ZA VZDRŽEVANJE STROJA – DA JE OPRANA, PODMAZANA IN TEHNIČNO PRIMERNA -OSKRBOVANJE STROJA Z GORIVOM IN POTROŠNIM MATERIALOM, ODSTRANJ...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA-SOCIALNO VARSTVO - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ STANOVALCEM PRI UMIVANJU, OBLAČENJU, GIBANJU, VZDRŽEVANJE HIGIENE BIVALNEGA OKOLJA STANOVALCEV (POSTELJA, NOČNA OMARICA, DRUGA OPREMA), POMOČ PRI HRANJENJU STANOVALCEV, RAZDELJEVANJE MALIC IN ČAJA STANOVALCE...

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC - SERVISER - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAROČANJE, PREVZEMANJE IN PRODAJANJE BLAGA, VODENJE RAZVOJA STORITVE BOOT&OD FITTING, IZVAJANJE PRILAGODITVE OBUTVE, OPRAVLJANJE SERVISNIH DEL NA OPREMI, VODENJE BLAGAJNE, SVETOVANJE STRANKAM, UREJANJE PRODAJALNE IN ...

. ingeniero civil/ingeniera civilVODJA PROJEKTA V GRADBENIŠTVU I - M/Ž. INŽENIR GRADBENIŠTVA, PROJEKTANT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA PROJEKTA IN TEHNIČNEGA, FINANČNEGA IN ČASOVNEGA PLANA IZGRADNJE OBJEKTA V SKLADU S PROJEKTNO DOKUMENTACIJO, STANDARDI GRADBENE STROKE IN GRADBENO POGODBO, ORGANIZIRANJE VSEH PO...

. especialista en financiación públicaSTROKOVNI SODELAVEC ZA EKONOMSKO PODROČJE - M/Ž. SVETOVALEC ZA JAVNA NAROČILA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SKLADIŠČNO POSLOVANJE, NABAVA, JAVNA NAROČILA, Zaželene delovne izkušnje s področja nabave in poznavanja medicinskega materiala in opreme. Poleg ekonomske izobrazbe ustreza tudi druga ustrezna izobrazba...

TRGOVEC ZNOTRAJ DNEVA - M/Ž. SODELAVEC ZA TRGOVANJE Z ELEKTRIČNO ENERGIJO IN ZEMELJSKIM PLINOM, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POZICIJSKO TRGOVANE, SKLEPANJE POSLOV S ČEZMEJNIMI PRENOSNIMI ZMOGLJIVOSTMI, PRIJAVLJANJU VOZNIH REDOV, TRŽNEM PLANIRANJU IN OPTIMIZIRANJE PROIZVODNJE, IZDE...

. médico generalista/médica generalistaSTROKOVNI VODJA/ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG STROKOVNEGA VODJE IN ZDRAVNIKA SPECIALISTA DRUŽINSKE MEDICINE POD POGOJI DA IMA IZOBRAZBO PRIDOBLJENO PO ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH DRUGE STOPNJE ZDRAVSTVENE SMERI ALI R...

Más ofertas: << · 27 · 40 · 46 · 49 · 51 · < · 53 · > · 56 · 59 · 65 · 78 · 103 · >>