Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,056 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 18

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . FisioterapeutasFIZIOTERAPEVT II (NEGOVALNA ENOTA, DIAGNOSTIČNA ENOTA) - PRIPRAVNIK - M/Ž. FIZIOTERAPEVTI, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELO ZAHTEVA MOČNE DELOVNE NAVADE IN IZVAJANJE FIZIOTERAPEVTSKE DEJAVNOSTI POD NADZOROM MENTORJA: INDIKACIJE IN KONTRAINDIKACIJE POSTOPKOV (METOD IN TEHNIK) FIZIOTERAPEVTSKE OBRAVNAVE, OCENJEVANJE IN DOKUMENTIRANJE FUNKCIJSKEGA... SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE.
 • . Supervisores de la construcciónDELOVODJA II - M/Ž. DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. 14.12.2018, polni delovni čas, 40 ur, DNEVNO RAZPOREJANJE DELAVCEV NA POSAMEZNE DELOVNE NALOGE IN SESTAVLJANJE DELOVNIH SKUPIN V SKLADU S PLANOM NAPREDOVANJA GRADBENIH DEL IN USPOSOBLJENOSTJO POSAMEZNIH DELAVCEV, MIKRO-ORGANIZACIJA... KOP Brežice, gradbeno podjetje, d.d.
 • . Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafesSVETOVALEC V PRAVOSODJU V SLUŽBI ZA BREZPLAČNO PRAVNO POMOČ (FIN. VSRS) - M/Ž. PRAVNI SVETOVALEC, Določen čas oz. 31.12.2018 (Posebni program VSRS), polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE STROKOVNIH DEL V POSTOPKIH V SLUŽBI ZA BREZPLAČNO PRAVNO POMOČ, SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE PRAKSE PRAVOSODNEGA ORGANA IN STROKOVNE LITERATURE,VODENJE ENOSTAVNEJŠIH POSTOPKOV IN... OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI.
 • . Empleados de archivosKOORDINATOR POMOČI NA DOMU - M/Ž. DOKUMENTACIJSKI URADNIK, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE Z UPORABNIKI STORITEV POMOČI NA DOMU, VODENJE DOKUMENTACIJE IN ZAHTEVANIH EVIDENC POMOČI NA DOMU, OBRAČUN STORITEV POMOČI NA DOMU, IZVAJANJE DEL IN NALOG V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM, PO NAVODILU NADREJENEGA... DOM STAREJŠIH OBČANOV NOVO MESTO.
 • . Reguladores y operadores de máquinas de labrar maderaCNC OPERATER - M/Ž. UPRAVLJAVCI LESNOOBDELOVALNIH STROJEV IPD., poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev oz. možnost zaposlitve za nedoločen čas, polni delovni čas, 40 ur, SAMOSTOJNO DELO NA CNC LESNOOBDELOVALNIH STROJIH, PRIPRAVA DELOVNEGA MESTA, MERILNIH INŠTRUMENTOV, DELOVNEGA ORODJA IN CNC STROJA;... MIZARSTVO FLORJANČIČ, proizvodnja in storitve, d.o.o.
 • . Profesionales de la salud de nivel medio no clasificados bajo otros epígrafesSTROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I) V KADROVSKI SLUŽBI - M/Ž. DRUGI TEHNIKI IN STROKOVNI SODELAVCI V ZDRAVSTVU, D. N., poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE NALOG PISARNIŠKEGA POSLOVANJA, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI NAJZAHTEVNEJŠIH ANALIZ, INFORMACIJ, POROČIL, PLANOV, DRUGIH GRADIV IN DOGODKOV , SAMOSTOJNA PRIPRAVA... ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA.
 • . Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafesSVETOVALEC V PRAVOSODJU V SODNI PISARNI (FIN. VSRS) - M/Ž. PRAVNIK, Določen čas oz. 31.12.2018 (Posebni program VSRS), polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE STROKOVNIH DEL V POSTOPKIH V SODNI PISARNI, SPREMLJANJE IN PRUČEVANJE PRAKSE PRAVOSODONEGA ORGANA IN STROKOVNE LITERATURE, VODENJE ENOSTAVNJEŠIH POSTOPKOV IN PRVO ODLOČANJE PRI ENOSTAVNJEŠIH... OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaPRIPRAVNIK - SREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE STANOVALCEV TER UREJANJE IN VZDRŽEVANJE ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE, IZVAJANJE MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV V SKLADU S KLASIFIKACIJO INTERVENCIJ V ZDRAVSTVENI NEGI... Dom na Krasu.
 • . Camareros de mesasPROTOKOLARNI NATAKAR – SPECIALIST II - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, STREŽENJE HRANE IN PIJAČ TER SVETOVANJE PRI IZBIRI IN SERVIRANJU VIN SPREJEM, POTRJEVANJE IN EVIDENTIRANJE NAROČIL IN REZERVACIJ TER PRIPRAVA PONUDB V SODELOVANJU S PRODAJNO SLUŽBO SKRB ZA OPERATIVNE ZALOGE PIJAČ,... JAVNI GOSPODARSKI ZAVOD PROTOKOLARNE STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE.
 • . Ebanistas y afinesMIZAR - M/Ž. MIZARJI IPD., poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev oz. možnost zaposlitve za nedoločen čas, polni delovni čas, 40 ur, SAMOSTOJNO DELO NA LESNOOBDELOVALNIH STROJIH, DELO Z ROČNIM ORODJEM, SESTAVA IN MONTAŽA POHIŠTVA, DRUGA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA, zmožnost delovanja... MIZARSTVO FLORJANČIČ, proizvodnja in storitve, d.o.o.
 • . Declarantes o gestores de aduanaLOGIST - M/Ž. TEHNIKI IN STROKOVNI SODELAVCI ZA LOGISTIKO, TEHNOLOGIJO PROMETA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ZBIRANJE, OBDELAVA, PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA SPREJEM, CARINJENJE IN ODPREMO BLAGA, IZPIS CARINSKE DEKLARACIJE, SESTAVLJANJE IN PODPISOVANJE POTREBNE CARINSKE... HSG KARIERA nacionalni kadrovski operater d.o.o.
 • . ConserjesVZDRŽEVALEC ŠPORTNE INFRASTRUKTURE III - M/Ž. VZDRŽEVALCI IN UPRAVLJAVCI STAVB, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VZDRŽEVALEC ŠPORTNE INFRASTRUKTURE III. JE STROKOVNI SODELAVEC, KI SODELUJE PRI VZDRŽEVANJU ŠPORTNIH OBJEKTOV IN NAPRAV, S KATERIM UPRAVLJA ZAVOD, SKRBI ZA NEMOTENO OBRATOVANJE POSTROJENJ... ZAVOD ZA ŠPORT JESENICE.
 • . Supervisores de la construcciónDELOVODJA I - M/Ž. DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. 14.12.2018, polni delovni čas, 40 ur, DNEVNO RAZPOREJANJE DELAVCEV NA POSAMEZNE DELOVNE NALOGE IN SESTAVLJANJE DELOVNIH SKUPIN V SKLADU S PLANOM NAPREDOVANJA GRADBENIH DEL IN USPOSOBLJENOSTJO POSAMEZNIH DELAVCEV, MIKRO-ORGANIZACIJA... KOP Brežice, gradbeno podjetje, d.d.
 • . Especialistas en políticas de administraciónSVETOVALEC V URADU VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OSKRBO IN INTEGRACIJO MIGRANTOV (ŠIFRA DM 46) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, MESEČNIH IN LETNIH LIKVIDNOSTNIH NAČRTOV PRORAČUNA, SAMOSTOJNO... URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OSKRBO IN INTEGRACIJO MIGRANTOV.
 • . Conductores de camiones pesadosVOZNIK - ŠIFRA 4018 - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PREVOZ POŠTNIH SKLEPOV NA I, II. IN III. RAVNI TRANSPORTA, NAKLADANJE IN RAZKLADANJE POŠTNE TVARINE, MATERIALA IN BLAGA. VZDRŽEVANJE VOZILA. DOSTAVLJANJE PAKETNIH, PALETNIH IN TEŽJIH KOSOVNIH POŠILJK... POŠTA SLOVENIJE d.o.o.; POŠTA SLOVENIJE d.o.o., PE POŠTNI LOGISTIČNI CENTER MARIBOR.
 • . Directores de servicios de tecnología de la información y las comunicacionesVODJA III (J017960), SUPAS, PODROČJE ZA INFORMATIKO, SLUŽBA ZA INFORMATIKO, ENOTA ZA INFORMACIJSKO INFRASTRUKTURO - M/Ž. VODJA SLUŽBE ZA INFORMATIKO, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVLJA STRATEGIJO RAZVOJA ZA VSEBINSKO PODROČJE, NAČRTUJE, ORGANIZIRA IN NADZIRA DELO SLUŽBE IN ZUNANJIH IZVAJALCEV, SODELUJE V ZUNANJIH PROJEKTIH (MED ORGANIZACIJSKI, DRŽAVNI, MEDNARODNI)... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • . Ayudantes de cocinaPOMOČ V KUHINJI/POMIVALCI POSODE - M/Ž. POMOČNIK V KUHINJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SKRB ZA ČISTO POSODO IN TLA, REZANJE ZELENJAVE IN SKRB ZA DAJANJE NADPRTOV V PRALNI STROJ., slovenski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, dvoizmensko GREMIA-5, gostinske storitve d.o.o.
 • . Traductores, intérpretes y lingüistasPREVAJALEC - M/Ž. PREVAJALCI, TOLMAČI, LEKTORJI IN DRUGI JEZIKOSLOVCI, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PREVAJANJE IN LEKTORIRANJE BESEDIL VODENJE PROJEKTOV, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje... PRETEKS, družba za prevajalstvo, izobraževanje, proizvodnjo, svetovanje in trgovino, d.o.o.
 • . Operadores de máquinas de procesamiento de texto y mecanógrafosSODNI ZAPISNIKAR V-I - M/Ž. STROJEPISCI IN UREJEVALCI BESEDIL, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PISANJE PO NEPOSREDNEM DIKTATU NA GLAVNIH OBRAVNAVAH, NAROKIH ZASLIŠANJIH BA SEDEŽU SODIŠČA IN NA ZUNANJEM POSLOVANJU SODIŠČA, SAMOSTOJNO SESTAVLJANJE DOPISOC,SKLEPOVM, ODREDB SAMOSTOJNA... DELOVNO SODIŠČE V MARIBORU.
 • . Mecánicos y ajustadores electricistasENERGETIK V,(J015007) TEHNIČNO VZDRŽEVALNI SEKTOR, SLUŽBA ZA VZDRŽEVANJE ELEKTRO SISTEMOV, ENOTA ELEKTROENERGETSKIH VIROV IN INŠTALACIJ UKC LJUBLJANA - M/Ž. ELEKTROVZDRŽEVALEC, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE NADZORA NAD DELOVANJEM NAPRAV IN SISTEMOV OSNOVNEGA ELEKTROENERGETSKEGA NAPAJANJA, VARNOSTNEGA NAPAJANJA (DEA) IN DODATNEGA VARNOSTNEGA NAPAJANJA (UPS), IZDELOVANJE PROGRAMA IN PLANA PREKLOPOV... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • . ImpresoresDELAVEC V PROIZVODNJI - NA RAZLIČNIH DELOVNIH MESTIH: DIGITALNI TISK, DELO NA IZSEKOVANJU, DELO NA DODELAVI TISKA - M/Ž. TISKARJI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, DELO V PROCESU DIGITALNEGA TISKA, IZSEKOVANJA TER DODELAVE TISKANIH IZDELKOV., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških omrežij... ECLIPSE PRINT tisk, trgovina in storitve d.o.o.
 • . Especialistas en políticas de administraciónSVETOVALEC (ŠIFRA DM 285) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, Določen čas, 40 mesecev oz. do 31.12.2021 zaključka projekta, polni delovni čas, 40 ur, CELOTNO BESEDILO OBJAVE SE NAHAJA NA SPLETNIH STRANEH GEODETSKE UPRAVE RS: HTTP://WWW.GU.GOV.SI/SI/JAVNE_OBJAVE/JAVNE_OBJAVE_O_PROSTIH_DELOVNIH_MESTIH/,... MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE.
 • . ElectrotécnicosELEKTROMONTER - M/Ž. TEHNIKI ZA ELEKTROTEHNIKO IPD., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VZDRŽEVANJE IN POPRAVLJANJE DELOVNIH SREDSTEV, OBJEKTOV IN INFRASTRUKTURE; SODELOVANJE PRI OPRAVLJANJU VZDRŽEVALNIH DEL NA ELEKTRO NAPRAVAH IN INSTALACIJAH; UREJANJE DELOVNEGA OKOLJA,... KADRIS INŽENIRING, svetovanje in storitve, d.o.o.
 • . Trabajadores de los cuidados personales en institucionesBOLNIČAR - NEGOVALEC I - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE PRI ZADOVOLJEVANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH POTREB, -VZRŽEVANJE OŽJEGA STANOVALČEVEGA OKOLJA, -OPAZOVANJE IN BELEŽENJE STANOVALČEVEGA POČUTJA, VITALNIH FUNKCIJ, ZAUŽITE... ZAVOD SVETEGA MARTINA ZA SOCIALNOVARSTVENO, ZDRAVSTVENO, VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO IN VZGOJNO-VARSTVENO DEJAVNOST.
 • . Electricistas de obras y afinesELEKTRO INŠTALATER -ELEKTRIČAR - M/Ž. ELEKTROINŠTALATERJI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE IN VZDRŽEVANJE ELEKTRIČNE OPREME IN ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ, IZVAJANJE SISTEMOV AVTOMATIZACIJE IN PAMETNIH ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ V ZGRADBAH,PRIKLJUČITEV, POPRAVILO IN SERVIS ELEKTRIČNIH... EDICOM IZVOZ-UVOZ, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. ŠENTJUR.
 • . Técnicos en ingeniería mecánicaTEHNOLOG - M/Ž. TEHNOLOG PROIZVODNIH PROCESOV, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SPREJEMA MATERIALE ZA TOPLOTNE OBDELAVE IN JIH EVIDENTIRA V INFORMACIJSKI SISTEM, UVRŠČA MATERIALE NA POLICE V VHODNEM SKLADIŠČU GLEDE KVALITETE MATERIALA, KOMUNICIRA S STRANKAMI,... METALING PROJEKTIRANJE, INŽENIRING, TEHNIČNO SVETOVANJE, TRGOVINA, PROIZVODNJA IN STORITVE, D.O.O.
 • . Secretarios administrativos y ejecutivosSODELAVEC ZA ORGANIZACIJO IN POSLOVANJE - M/Ž. POSLOVNI SEKRETARJI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE RAZNIH PISARNIŠKIH DEL PO NAVODILU NADREJENEGA: VODENJE IN NADZOR EVIDENC, IZSTAVLJANJE FAKTUR, UREJANJE POŠTE, VPISOVANJE DOKUMENTOV V SISTEM, KOMUNICIRANJE S STRANKAMI., urejevalniki... MEGALES, PODJETJE ZA TRANSPORT, TRGOVINO, UVOZ IN IZVOZ, D.O.O. STRAHINJ.
 • . RevocadoresMONTER STAVBNEGA POHIŠTVA/DELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. MONTER STAVBNEGA POHIŠTVA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas oz. (možnost zaposlitve za nedoločen čas), polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA IZDELKOV ZA MONTAŽO, NATOVARJANJE IN IZTOVARJANJE ELEMENTOV, MONTAŽA NA OBJEKTU, UREJANJE IN VZDRŽEVANJE ORODJA, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE KATEREKOLI... NAITORS, podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve, d.o.o.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesPRODAJALEC KUHINJ IN BELE TEHNIKE - M/Ž. PRODAJALEC POHIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SVETOVANJE IN PRODAJA KUHINJ IN B.TEHNIKE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij... OPREMA CENTER, trgovina in storitve, d.o.o.
 • . Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafesPODROČNI PODSEKRETAR V SEKTORJU SKLADOV (PRAVNIK) - M/Ž. PRAVNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE NALOG S PODROČJA DELA SEKTORJA SKLADOV, KI POMENI ZLASTI IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH POSTOPKOV MED NASLEDNJIMI: VODENJE ALI SODELOVANJE PRI VODENJU POSTOPKOV IZDAJE DOVOLJENJ OZIROMA SOGLASIJ S PODROČJA... AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV.
Más ofertas: << · 9 · 13 · 15 · 16 · < · 18 · > · 20 · 23 · 28 · 39 · 60 · >>