Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,292 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 18

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Agentes de segurosZASTOPNIK - M/Ž. ZAVAROVALNI ZASTOPNIKI IN ZAVAROVALNI POSREDNIKI, poskusno delo , Določen čas, 2 meseca, polni delovni čas, 40, PONUDBA IN SKLEPANJE NOVIH ZAVAROVANJ, Najmanj V. stopnja izobrazbe, odlično pisno in pogovorno izražanje, samostojnost, samoiniciativnost, osnovne prodajne veščine oz. veščine...
 • . ContablesRAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, RAČUNOVODSTVO, ADMINISTRACIJA, Pomembne lastnosti: samoiniciativnost, zanesljivost in spoštovanje do sodelavcev, splošna razgledanost, odprtost do različnosti, zanimanje za poklicni razvoj in rast. Obvladovanje...
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesPRODAJALEC V TRGOVINI Z AVTOMOBILSKIMI REZERVNIMI DELI - M/Ž. PRODAJALEC AVTOMOBILSKIH REZERVNIH DELOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRODAJA BLAGA IN SVETOVANJE STRANKAM, BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE, SKRB ZA KOLIČINO IN VREDNOST ZALOGE BLAGA V TRGOVINI, PREVZEM BLAGA, RAZVOZ BLAGA, SKRB ZA UREJENOST TRGOVINE, ZAŽELENE...
 • . Secretarios administrativos y ejecutivosPOSLOVNI SEKRETAR - M/Ž. POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, načrtovanje, organiziranje, usklajevanje dela v glavni pisarni ter izvajanje nalog pisarniškega poslovanja, upravljanje z dokumentanim gradivom, vodenje evidenc in priprava poročil, posredovanje splošnih...
 • . Operadores de máquinas y de instalaciones fijas no clasificados bajo otros epígrafesPOSLUŽEVALEC ZAHTEVNIH LINIJ IN NAPRAV - M/Ž. DRUGI UPRAVLJAVCI STROJEV IN NAPRAV, D. N., poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE, TRANSPORTIRANJE IN ZALAGANJE POLIZDELKOV,SESTAVLJANJE IN OZNAČEVANJE IZDELKOV, PRIPRAVLJANJE IN NASTAVLJANJE DELOVNIH SREDSTEV, VODENJE EVIDENC, IZVAJANJE AVTOKONTROLE,...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILKA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas oz. nadomeščanje delavke na bolniškem, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL V SKLADU Z OPISOM DEL IN NALOG DOLOČENIH Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST., Vlogi je potrebno priložiti: dokazilo o izobrazbi, potrdilo, da kandidat ni...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILKA - (KASNEJE VODJA) - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV IN OPREME PO NAVODILIH IN STANDARDIH DELA V SKLADU Z OPERATIVNIM PLANOM PE, PREVZEMANJE NALOG NEPOSREDNO OD RV, ODGOVARJANJE NEPOSREDNO VODJI NAROČNIKA, OBVEŠČANJE...
 • . Supervisores de industrias manufacturerasVODJA ODDELKA - M/Ž. DELOVODJA STROJNIŠTVA, poskusno delo 12 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POZNAVANJE OSNOV STROJNIŠTVA IN TEHNOLOŠKIH POSTOPKOV, VODSTVENE SPOSOBNOSTI, DELO Z RAČUNALNIKOM, IZOBRAZBA OD 4. RAVNI NAVZGOR, STROJNIŠTVO ALI NARAVOSLOVJE, VODSTVENE SPOSOBNOSTI, dvoizmensko
 • . Operarios en cemento armado, enfoscadores y afinesBETONER - M/Ž. BETONER, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, BRANJE ARMATURNIH NAČRTOV, KRIVLJENJE IN POLAGANJE ARMATURE NA PODLAGI ARMATURNIH NAČRTOV, V SKLADU Z NALOGAMI PREDPOSTAVLJENIH VODIJ DEL, IZVAJANJE OSTALIH GRADBENIH DEL PO NALOGU PREDPOSTAVLJENIH VODIJ DEL, POZNAVANJE...
 • . Clasificadores y probadores de productos (excluyendo alimentos y bebidas)MEDFAZNI KONTROLOR V ODDELKU KAKOVST V PROGRAMU ODKOVKI - M/Ž. KONTROLOR KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE MEDFAZNE KONTROLE V PROCESU TER SPROŠČANJE IN ZAKLJUČEVANJE PROCESOV, SPREMLJANJE TEHNOLOGIJO PROCESA PROIZVODNJE, IZVAJANJE NADZORA AVTOKONTROLE TER PRENOS ZNANJA AVTOKONTROLE, POSLOVANJE...
 • . Trabajadores de los cuidados personales en institucionesBOLNIČAR NEGOVALEC I NEGA III IN IV - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV Z ZDRAVSTVENO NEGO III IN IV POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV, TRANSFER STANOVALCEV IN ZDRAVSTVENEGA MATERIALA...
 • . Personal directivo de la administración públicaVODJA ODDELKA NA ODDELKU ZA OKOLJE IN PROSTOR, GOSPODARSTVO IN KMETIJSTVO V UPRAVNI ENOTI KOPER - M/Ž. VODJA SLUŽBE DRŽAVNIH ORGANOV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USMERJANJE IN NADZOROVANJE OPRAVLJANJA DELA V NOE, ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI, SODELOVANJE...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosOSKRBOVALKA V BOLNIŠNICI (J032021) ZA POTREBE OSKRBOVALNIH SLUŽB, CENTRALNO KURIRSKE IN GOSPODINJSKE SLUŽBE - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas oz. do 30.6.2019, polni delovni čas, 40, TRANSPORT DIAGNOSTIČNIH VZORCEV KRVI IN KRVNIH PRIPRAVKOV, MEDICINSKE DOKUMENTACIJE IN IZVIDOV TER DRUGIH MATERIALOV IN PRIPOMOČKOV, GOSPODINJSKA DELA NA ENOTI IN SKRB ZA UREJENO ENOTO, DNEVNA...
 • . Profesionales de enfermeríaDIPL.MEDICINSKA SESTRA V PATRONAŽNI ZDRAVSTVENI NEGI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas oz. od 17.10.2018 do vrnitve začasno odsotne delavke na delo, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO PLANIRA IN IZVAJA PATRONAŽNE OBISKE NA SVOJEM TERENSKEM OBMOČJU, IZVAJA ZDRAV.VZGOJNO DELO POSAMEZNIKA, VODI ZDRAV.DOKUMENTACIJO,...
 • . Agentes de segurosZASTOPNIK - M/Ž. ZAVAROVALNI ZASTOPNIKI IN ZAVAROVALNI POSREDNIKI, poskusno delo , Določen čas, 2 meseca, polni delovni čas, 40, PONUDBA IN SKLEPANJE NOVIH ZAVAROVANJ, Najmanj V. stopnja izobrazbe, odlično pisno in pogovorno izražanje, samostojnost, samoiniciativnost, osnovne prodajne veščine oz. veščine...
 • . Maestros preescolaresVZGOJITELJ V RAZVOJNEM ODDELKU VRTCA - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas oz. DO 03.12.2018, polni delovni čas, 40, ANALIZIRA STANJE V ODDELKU, VODI DOKUMENTACIJO O SVOJEM STROKOVNEM DELU, SPREMLJA RAZVOJ IN NAPREDEK OTROK IN OPAŽANJA ZAPISUJE..., Opravljen strokovni izpit...
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE Z ZAGOTAVLJANJEM ZDRAVSTVENE POMOČI, PRIPRAVLJANJEM IN RAZDELJEVANJEM PREDPISANE TERAPIJE TER UREJANJEM PRIPOMOČKOV SODELOVANJE IN IZVAJANJE ZAHTEVNIH...
 • . Audiólogos y logopedasE047037 LOGOPED II - M/Ž. LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo 4 mesece, Določen čas oz. DO VRNITVE JAVNEGA USLUŽBENCA NA DELO, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE VSEH PREVENTIVNIH LOGOPEDSKIH PREGLEDOV, - IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH LOGOPEDSKIH POSTOPKOV V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, - SODELOVANJE...
 • . Trabajadores de los cuidados personales en institucionesBOLNIČAR NEGOVALEC I NEGA III IN IV - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV Z ZDRAVSTVENO NEGO III IN IV POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV, TRANSFER STANOVALCEV IN ZDRAVSTVENEGA MATERIALA...
 • . Agentes de segurosZASTOPNIK - M/Ž. ZAVAROVALNI ZASTOPNIKI IN ZAVAROVALNI POSREDNIKI, poskusno delo , Določen čas, 2 meseca, polni delovni čas, 40, PONUDBA IN SKLEPANJE NOVIH ZAVAROVANJ, Najmanj V. stopnja izobrazbe, odlično pisno in pogovorno izražanje, samostojnost, samoiniciativnost, osnovne prodajne veščine oz. veščine...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILEC - DELOVNO MESTO V HOČAH - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, skrajšan delovni čas, 9, ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV, Resnost, vestnost, natančnost, iznajdljivost, fleksibilnost, samoiniciativnost, dobra organiziranost, zanesljivost pri delu. Delo na eni lokaciji, za skrajšan delovni...
 • . Maestros preescolaresVZGOJITELJ - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas oz. NADOMEŠČANJE BOLNIŠKE, skrajšan delovni čas, 20, OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM VRTCA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA VRTCA, Opravljen strokovni izpit za strokovne...
 • . Técnicos en galerías de arte, museos y bibliotecasSAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC V GALERIJI, MUZEJU IN KNJIŽNICI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, skrajšan delovni čas, 10, 1. SODELOVANJE PRI PRIPRAVI DOLGOROČNE STRATEGIJE MUZEJA ZA KOMUNICIRANJE Z RAZLIČNIMI CILJNIMI JAVNOSTMI, POMOČ PRI ORGANIZIRANJU IN KOORDINIRANJU RAZSTAVNE...
 • . Maestros de enseñanza primariaUČITELJ V OPB IN UČITELJ PREDMETNEGA POUKA ŠPORT - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas oz. do vrnitve delavke z bolniške odsotnosti, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA IN POUČEVANJE ŠPORTA., Profesor športa. Opravljen strokovni izpit. Potrdilo, da kandidat ni bil pravnomočno...
 • . Reguladores y operadores de máquinas herramientasOPERATER NA CNC STROJU - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE OPERACIJ OBDELAVE ULITKOV IN IZDELAVE MODELOV NA OSNOVI TEHNOLOŠKIH POSTOPKOV, SKIC, NAČRTOV V PREDPISANIH KAKOVOSTNIH OKVIRIH, STRUŽENJE IN REZKANJE NA KLASIČNIH OBDELOVALNIH STROJIH RAZREZ,...
 • . Agentes de segurosZASTOPNIK - M/Ž. ZAVAROVALNI ZASTOPNIKI IN ZAVAROVALNI POSREDNIKI, poskusno delo , Določen čas, 2 meseca, polni delovni čas, 40, PONUDBA IN SKLEPANJE NOVIH ZAVROVANJ, Najmanj V. stopnja izobrazbe, odlično pisno in pogovorno izražanje, samostojnost, samoiniciativnost, osnovne prodajne veščine oz. veščine...
 • . Trabajadores de los cuidados personales en institucionesBOLNIČAR-NEGOVALEC - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE MANJ ZAHTEVNIH DEL ZDRAVSTVENE NEGE, KOPANJE, UMIVANJE, OBLAČENJE, HRANJENJE, VZDRŽEVANJE OSEBNE HIGIENE STANOVALCEV, empatija do starejših, komunikativnost, strpnost,...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosSTREŽNICA II - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NEGA IN OSKRBA STAROSTNIKA, POSTILJANJE POSTELJE, POMOČ PRI HRANJENJU, UMIVANJU, KOPANJU, SLAČENJU, OBLAČENJU, ČIŠČENJE NEPOSREDNE OKOLICE STANOVALCEV, TRANSPORT IN SERVIRANJE...
 • . Profesionales de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI (E037026) ZA POTREBE NEVROLOŠKE KLINIKE, KLINIČNEGA INŠTITUTA ZA KLINIČNO NEVROFIZIOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V SPECIALISTIČNI AMBULANTI, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE...
 • . Trabajadores de los cuidados personales en institucionesBOLNIČAR NEGOVALEC I - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV, TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV, OSKRBA UMRLEGA, VOŽNJA STANOVALCEV...
Más ofertas: << · 9 · 13 · 15 · 16 · < · 18 · > · 20 · 23 · 29 · 41 · 64 · >>