Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,707 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 29

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK TOVORNEGA VOZILA - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE TEŽKIH TOVORNIH IN DRUGIH VOZIL ZA PREVOZ BLAGA V CESTNEM PROMETU, SKRB ZA TEHNIČNO BREZHIBNOST IN OPREMLJENOST V SKLADU S PREDPISI, SPREMLJANJE PRAVILNEGA NAKLADANJA IN RAZKLADANJA, KOLIČ...

. enfermero obstétrico-ginecológico/enfermera obstétrico-ginecológicaDIPL. BABICA V PORODNEM BLOKU ALI IT III (M/Ž), ŠIFRA DM: E037006, ZA POTREBE GINEKOLOŠKE KLINIKE, KO ZA PERINATOLOGIJO - M/Ž. BABIČAR (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI III, NAČRTOVANJE IN KOORDINACIJA PREMESTITVE ALI ODPUSTA NOVOROJENČKA, ORGANIZIRANJE IN NADZ...

. ayudante de cocinaPOMOČNIK KUHARJA V GOSTILNI IN PIZZERIJI "PRI MARTINI" - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ KUHARJEM PRI PRIPRAVI HRANE, POMOČ KUHARJU PRI KUHANJU JEDI, POMIVANJE POSODE IN KUHINJSKIH PRIPOMOČKOV, SKRB ZA KAKOVOSTNO IZVEDENO DELO TER ČISTOČO NA DELOVNEM MESTU., Od kandidata pričakujemo: samoinici...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (KIRURŠKA SLUŽBA) (E035012) - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE PRI PACIENTIH PRETEŽNO II. IN III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE, IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE PRI PACIENTIH, KI SE ZDRAVIJO V P...

. ayudante de cocinaPOMOČNIK V KUHINJI - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PRIPRAVLJA ZAJTRKE - POMAGA PRI PRIPRAVI JEDI - POMIVA POSODO - ČISTI DELOVNA SREDSTVA IN POVRŠINE - VZDRŽUJE RED IN ČISTOČO NA DELOVNEM MESTU , osebna urejenost, zanesljivost, natančnost,

. cocinero nutricionista/cocinera nutricionistaJ034006 DIETNI KUHAR IV V ZSV - M/Ž. DIETNI KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. VRNITVE ZAČASNO ODSOTNEGA DELAVCA., polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE, KUHANJE IN RAZDELJEVANJE NAVADNE IN DIETNE HRANE, PREVZEM NAROČENIH ŽIVIL, PRIPRAVA, PEKA, SERVIRANJE SLAŠČIC, PECIVA, NAREZKOV IN DEKORIRANJE, ČIŠČENJE KUHINJE IN N...

KURIR - VOZNIK KOMBIJA - M/Ž. KURIRJI, DOSTAVLJAVCI IPD., poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DOSTAVA IN PREVZEM PAKETOV PO GORENJSKI, OD PONEDELJKA DO PETKA MED 6.00 IN 14.00 URO. VIKENDI IN PRAZNIKI PROSTO., Veselje do dela s strankami, veselje do dela v timu. Organiziranost, natančnost, poš...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, DOMAČI IN TUJI MEDNARODNI PREVOZ, Delovne izkušnje so zaželene, opravljen izpit ADR, lahko se ga tudi opravi naknadno. Po izteku pogodbe, možnost sklenitve nove za nedoločen čas., gibljiv/nestalen urnik

. auxiliar de enfermeríaE035021-SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V REŠEVALNEM VOZILU - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO V MOB. ENOTI IN AMBULANTI, PRIPRAVA NA DELO, PREVOZ PACIENTA, DOKUMENTIRANJE PREVOZA ALI DOGODKA, IZVAJANJE PRVE IN NUJNE MED.POMOČI, OSTALE NALOGE, Opravljen strokovni izp...

POMOČNIK NA GRADBIŠČU - M/Ž. UPRAVLJAVCI GEOVRTALNIH STROJEV IN NAPRAV IPD., poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI VRTANJU VRTIN Z VRTALNIMI STROJI IN BAGRI GOSENIČARJI. POMOČ PRI TORKRETIRANJU, SIDRANJU, IZDELAVI DIAFRAGME. SODELOVANJE PRI MONTAŽAH IN DEMONTAŽAH STROJEV IN OPREME. SODELOV...

. auxiliar de enfermeríaE035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, - SODELOVANJE V TIMU ZDRAVNIKA PRI IZVAJANJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI ,- IZVAJANJE DELNIH AKTIVNOSTI NA...

. operador de excavadora/operadora de excavadoraOPERATER VRTALNIH GARNITUR - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV GRADBENE MEHANIZACIJE, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE VRTALNIH GARNITUR, UPRAVLJANJE DRUGIH ZAHTEVNIH GRADBENIH STROJEV, DOLOČANJE TEHNOLOŠKIH PROCESOV, PRIPRAVA TER KALKULACIJA VRTIN, PLANIRANJE IN VODENJE VRTANJA,, Upra...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE OSNOVNE IN SPECIALNO ZDRAVSTVENE NEGE UPORABNIKOV, PRIPRAVA IN DELITEV TER SKRB ZA TERAPIJO, VODENJE ZDRAVSTVENE IN SOCIALNE DOKUMENTACIJE, IZVAJANJE PREVOZOV UPORABNIKOV NA...

. operario de fundición en coquilla/operaria de fundición en coquillaOBLIKOVALEC KOVIN - M/Ž. OBLIKOVALEC KOVIN, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OBDELOVANJE KOVINSKIH IZDELKOV (NI SERIJSKA PROIZVODNJA) NA HORIZONTALNO/VERTIKALNEM CNC STROJU. OSNOVNO PROGRAMIRANJE, NASTAVLJANJE IN UPRAVLJANJE STROJA, SPOSOBNOST BRANJA STROJNIH NAČRTOV IN OSNOVNO MER...

. empleado de restaurantes de comida rápida/empleada de restaurantes de comida rápidaPRIPRAVLJAVCI/PRIPRAVLJAVKE HITRE HRANE - M/Ž. PRIPRAVLJALEC HITRE HRANE, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, (A) PRIPRAVO PREPROSTE ALI VNAPREJ PRIPRAVLJENE HRANE IN PIJAČ, KOT SO SENDVIČI, PICE, RIBE IN KROMPIRJEVI LISTIČI, SOLATE IN KAVA, (B) UMIVANJE, REZANJE, MERJENJE IN MEŠANJE HRANE ZA KUHANJE, (C) UP...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK V ŠKOFJI LOKI - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SKLADIŠČNIK V ŠKOFJI LOKI.  DELOVNE NALOGE OBSEGAJO: SPREJEM IN SKLADIŠČENJE GOTOVIH IZDELKOV, PRIPRAVA IZDELKOV ZA ODPREMO, ODPREMA IN PREGLED NAD ZALOGAMI., OD KANDIDATOV PRIČAKUJEMO: VSAJ IV. STOPNJO IZOBRAZBE, I...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SREDNJA MEDICINSKA SESTRA II (I) V DOMU STAREJŠIH, SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU IN SAMOSTOJNO IZVAJANJE IN VREDNOTENJE TŽA IN INTERVENCIJ ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE STAROSTNIKA V OKVIRU PRIST...

. médico generalista/médica generalistaE018022 VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST SPLOŠNE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUŽBE V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S SPECIALISTIČNO STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO,- DOSEGANJE STANDARDOV IN NORMATIVOV DELA ZDRAVNIKA,- PRENOS ZNANJA NA DRUGE ZDRAVN...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosOSKRBOVALKA V BOLNIŠNICI (E042002) ZA POTREBE OSKRBOVALNIH SLUŽB, SLUŽBE ZA SPREMSTVO BOLNIKOV - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREMLJANJE, PREVAŽANJE IN PRELAGANJE PACIENTOV - ČIŠČENJE, RAZKUŽEVANJE IN VZDRŽEVANJE PRIPOMOČKOV ZA DELO - TRANSPORT PACIENTOVE DOKUMENTACIJ IN NJEGOVIH OSEBNIH STVARI - IZVAJANJE DEL IN NALOG IZ OPISA DE...

. contableRAČUNOVODJA VII/2-III (ŠIFRA DM 26318) V MINISTRSTVU ZA NOTRANJE ZADEVE, SEKRETARIATU, URADU ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO, SLUŽBI ZA RAČUNOVODSTVO, ODDELKU STROŠKOV DELA IN LIKVIDATURA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -VODENJE POSLOVNIH KNJIG, -IZVAJANJE VISOKO STROKOVNIH DEL S PODROČJA RAČUNOVODSTVA IN JAVNIH FINANC, -KOORDINIRANE IZVAJANJA ZAHTEVNEJŠIH NALOG, -PRIPRAVA IN IZDELOVANJE ZAHTEVNEJŠIH ANALIZ IN POROČIL,   -IZVAJANJE...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI PEDIATRIČNI AMBULANTI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESNE METODE DELA -INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI SLUŽBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA -IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZA Z...

. ingeniero eléctrico/ingeniera eléctricaPROJEKTANT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ - M/Ž. INŽENIR ELEKTROTEHNIKE, PROJEKTANT, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VPIS V REGISTER IZS (POOBLAŠČENI INŽENIR) POMENI PREDNOST, AKTIVNO ZNANJE ACAD, IZDELAVA PONUDB IN KOSOVNIC, MERITVE, PROJEKTIRANJE SONČNIH ELEKTRARN, PRIPRAVA TEHNIČNE DOKUMENTACIJE, NAČRTOVA...

. electricistaELEKTRO VZDRŽEVALEC - M/Ž. ELEKTROINŠTALATER, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE ELEKTRO VZDRŽEVALNIH IN DOGRAJEVALNIH DEL NA INFRASTRUKTURI, OBJEKTIH, STROJIH IN NAPRAVAH IZVAJANJE PREVENTIVNEGA IN INTERVENCIJSKEGA VZDRŽEVANJA STROJEV IN NAPRAV SODELOVANJE PRI SERVISIH IN INSTA...

. contableSTROKOVNI SODELAVEC V RAČUNOVODSTVU - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ODGOVORNOST ZA PRAVOČASNO, PRAVILNO IN SKLADNO S SLOVENSKO ZAKONODAJO IZVAJANJE KNJIGOVODSKIH OPRAVIL (FAKTURIRANJE, GLAVNA KNJIGA, SALDAKONTI, LIKVIDATURA), SKRB ZA SPREMLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE TEKOČE LIKVIDNOSTI DRUŽB...

. mozo de equipaje aeroportuario/moza de equipaje aeroportuarioDELAVEC V SKLADIŠČU S PAPIRNIMI IZDELKI, DARILNI PROGRAM - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA PREKLADALNA DELA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - PRIPRAVA IN PAKIRANJE IZDELKOV, - ZLAGANJE IN RAZVRŠČANJE IZDELKOV V SKLADIŠČU, NA POLICE, V ŠKATLE, - LEPLJENJE IN VEZANJE VRVIC NA DARILNE VREČKE., osnovna poklicna/strokovna izobrazb...

. fontanero/fontaneraMONTER - INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ - M/Ž. MONTER STROJNIH INŠTALACIJ (RAZEN KLIMATSKIH IN HLADILNIH SISTEMOV), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PODROČJE DELA: -OGREVALNI SISTEMI (MONTAŽA KLIM, TOPLOTNIH ČRPALK, PLINSKIH PEČI, TALNO GRETJE, RADIJATORJI, KOVEKTORSKO, CEVNI RAZVODI) -VODOVOD, KANALIZACIJA -PREZR...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV I, II IN III KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE V OKVIRU SVOJIH POKLICNIH KOMPETENC,  IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU MANJ IN BOLJ ZAHTEVNIH DIAG...

POMOŽNI DELAVEC - M/Ž. DRUGI ČISTILCI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE GOTOVIH PROIZVODOV PODJETJA - MODULARNIH BIVALNIH ENOT PRED ODPREMO KUPCU, ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV TER SANITARIJ IN GARDEROBNIH PROSTOROV PODJETJA. OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG, KI VSEBINSKO SODIJO V ...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - LANSER - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VAŠE DELO BO OBSEGALO: DELA IN NALOGE, POVEZANE Z SKLADIŠČNIM POSLOVANJEM KOT SO  KOLIČINSKO, VARNO IN KAKOVOSTNO PREVZEMANJE BLAGA PRIPRAVA IN KOMISIONIRANJE BLAGA V PROIZVODNJO ALI NADALJNJO PRODAJO. MANIPULACI...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V IT I, II NA ODDELKU ZA KARDIOLOGIJO IN ANGIOLOGIJO M/Ž - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. DO VRNITVE ODSOTNEGA DELAVCA, polni delovni čas, 40, UGOTAVLJANJE POTREB, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN  VREDNOTENJE ZDRAVSTVENE NEGE ZA VSE  ŽIVLJENJSKE AKTIVNOSTI V INTENZIVNI TERAPIJI I, II,  ORGANIZIRANJE, SODELOVANJE ...

Más ofertas: << · 15 · 22 · 25 · 27 · < · 29 · > · 31 · 33 · 37 · 45 · 61 · 93 · >>