Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,462 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 29

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. recepcionista de centro de atención médica/recepcionista de centro de atención médicaRECEPTOR - M/Ž. RECEPTOR V ZDRAVSTVENI USTANOVI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SPREMLJANJE GIBANJA OBISKOVALCEV, STANOVALCEV, ZAPOSLENIH, SPREJEMANJE, RAZDELJEVANJE POŠTE, SKRB ZA UREJENOST RECEPCIJE, DAJANJE OSNOVNIH INFORMACIJ O DOMU, SPREMLJANJE VARNOSTNEGA STANJA IN OBV...

KREATIVNI OBLIKOVALEC - M/Ž. GRAFIČNI IN MULTIMEDIJSKI OBLIKOVALCI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELOVNO MESTO OBSEGA KREATIVNO IN IZVEDBENO GRAFIČNO OBLIKOVANJE KORPORATIVNIH, PRODAJNO-PROMOCIJSKIH IN INTERNIH ARTIKLOV TER EMBALAŽE (OD IDEJNE ZASNOVE, PREKO VIZUALIZACIJE DO PREDSTAVITVE), SKRB ...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE STANOVALCEV, NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE PRIPOMOČKOV, IZVAJANJE MEDICINSKO-TEHNIČNIH POSEGOV,   OPAZOVANJE STANJA ...

. asistente en educación especialSPREMLJEVALEC UČENCA - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. 30.6.2022, skrajšan delovni čas, 20, SPREMLJANJE UČENCA S ČUSTVENIMI IN VEDENJSKIMI TEŽAVAMI. SPREMLJEVALEC S STALNIM NADZOROM IN VODENJEM ZAGOTAVLJA VARNOST IN NEMOTENO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA. S...

. tornero/ torneraOBDELOVALEC KOVIN I,II,III - STARI TRG - M/Ž. OBDELOVALEC KOVIN, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NALOG OBDELAVE KOVIN, NASTAVLJANJE IN DELO NA CNC OBDELOVALNIH STROJIH, IZVAJANJE AVTOKONTROLE IN CPV, ČIŠČENJE IN UREJANJE DELOVNEGA OKOLJA IN SREDSTEV., OPRAVLJANJE V HRUPU, SPOSOBNOST OPRAVLJANJA NOČNE...

SOCIALNA OSKRBOVALKA - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE OSKRBE NA DOMU OSKRBOVALCA, POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE, OBLAČENJU, SLAČENJU, UMIVANJU, HRANJENJU, OPRAVLJANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH POTREB,...

HIŠNIK - M/Ž. VZDRŽEVALCI IN UPRAVLJAVCI STAVB, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 10, OSKRBOVANJE POSLOVNE STAVBE ZAVODA IN DRUGE POSLOVNE POVRŠINE S SREDSTVI, KI ZAGOTAVLJAJO NEMOTENO DELOVANJE, VZDRŽEVANJE IN UPORABO OBJEKTOV TER OKOLICE., Potrdilo o nekaznovanosti in potrdi...

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoCNC OPERATER IN NASTAVLJALEC STROJEV - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO NA CNC STROJU, NASTAVLJANJE CNC STRUŽNIH IN REZKALNIH STROJEV, PREGLED PRAVILNEGA DELOVANJA STROJEV IN  ODPRAVLJANJE ZASTOJEV, IZBIRA TER PRIPRAVA REZILNEGA ORODJA TER VPENJALNIH PRIPRAV, IZDELAVA PRVIH...

. contableRAČUNOVODJA VII/1 - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, PRIPRAVLJANJE, VODENJE IN ARHIVIRANJE GRADIVA IN DOKUMENTACIJE V SKLADU S PREDPISI, PRIPRAVLJANJE POROČIL IN ANALIZ , IZVAJANJE DEL IN NALOG V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM, PO NAVODILU NADREJENEGA, PRIPRAVA IN OB...

UČITELJ VOŽNJE ZA B KATEGORIJO - M/Ž. VOZNIŠKI INŠTRUKTORJI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PRAKTIČNO POUČEVANJE KANDIDATOV ZA VOZNIŠKI IZPIT - PODAJANJE INFORMACIJ KANDIDATOM O USPOSABLJANJU ZA VOZNIŠKI IZPIT - VODENJE EVIDENC ŠOLE VOŽNJE, OBVEZNO DOVOLJENJE ZA UČITELJA VOŽNJE. K prijavi vabljeni tud...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA STANOVALCEV, NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE PRIPOMOČKOV, VODENJE DOKUMENTACIJE, IZVAJANJE DEL IN NALOG V SK...

. administrativo contable/administrativa contableMATERIALNI KNJIGOVODJA - M/Ž. MATERIALNI KNJIGOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VAŠE DELO BO OBSEGALO: DELA IN NALOGE, POVEZANE Z MATERIALNIM POSLOVANJEM IN SICER EVIDENTIRANJE IN VODENJE SKLADIŠČNEGA POSLOVANJA S SPREMLJANJEM, KONTROLIRANJEM IN ANALIZIRANJEM ZALOG V SKLADIŠČU TER PRI...

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. DO VRNITVE ODSOTNIH DELAVCEV, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI SPREJEMU BOLNIKA, PRIPRAVLJANJE IN UREJANJE BOLNIKOVE DOKUMENTACIJE IN   USMERJANJE BOLNIKOV PO NAVODILU V NADALJNJO OBRAVNAVO; - IZVAJANJE NEGOVA...

. psicólogo de la salud/psicóloga de la saludPSIHOLOG II - M/Ž. PSIHOLOG V ZDRAVSTVU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREJEMANJE IN NAROČANJE PACIENTOV NA KRAJŠA VSTOPNA INDIVIDUALNA SVETOVANJA IN RAZGOVORE, SODELOVANJE V ZDR. TIMU,  IN SODELOVANJE Z OSTALIMI ZAPOSLENIM KADROM V ZDV, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO: ORGANIZACIJA PREVEN...

. camarero/camareraNATAKAR - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO V PENZIONSKI RESTAVRACIJI, ALA CART RESTAVRACIJI IN KAVARNI, DELO POTEKA V BUTIČNEM HOTELU SUNROSE 7.  ZA KANDIDATE IZ DRUGIH REGIJ JE NASTAVNITEV ZAGOTOVLJENA. PO IZTEKU POGODBE ZA DOLOČEN ČAS MOŽNOST SKLENITV...

. director de centro educativo/directora de centro educativoRAVNATELJ OE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE-PROGRAM BALET - M/Ž. RAVNATELJ GLASBENE ŠOLE, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.3.2027, polni delovni čas, 40, PEDAGOŠKO IN ORGANIZACIJSKO VODENJE VIŠJE BALETNE ŠOLE, KANDIDAT MORA IZPOLNJEVATI SPLOŠNE ZAKONSKE POGOJE IN POSEBNE POGOJE V SKLADU Z ZOFVI IMETI MORA VELJAVEN NAZIV PREDAVATELJ VIŠJE ŠOLE ZAŽELJENO, ...

. ayudante de recursos humanosASISTENT/KA - M/Ž. ASISTENT V KADROVSKI SLUŽBI, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, DELO OBSEGA PISANJE MANJ ZAHTEVNIH DOKUMENTOV, UREJANJE SPISOV IN PRIPRAVA DOKUMENTOV ZA NAPOTITVE DELAVCEV NA DELO V TUJINO, OPRAVLJANJE SREDNJE ZAHTEVNA ADMINISTRATIVNA DELA, IZVAJANJE NALOG PISARNIŠKEGA POSL...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V REŠEVALNEM VOZILU - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. do vrnitve začasno odsotnega javnega uslužbenca na delo, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG SREDNJE MEDICINSKE SESTRE/ZDRAVSTVENIKA V REŠEVALNEM VOZILU (NADOMEŠČANJE ZAČASNO ODSOTNEGA JAVNEGA USLUŽBENCA...

. cocinero/cocineraKUHAR - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - ORGANIZACIJSKA DELA; - PRIPRAVA OBROKOV; - ČIŠČENJE KUHINJE; - DRUGA DELA; - DELA PO NAVODILIH ORGANIZATORJA ŠOLSKE PREHRANE, VODJE KUHINJE, POMOČNIKA RAVNATELJA IN RAVNATELJA., Kandidat mora imeti organizacijske sposobn...

SVETOVALEC V SEKTORJU ZA POSLOVNE STATISTIKE, V ODDELKU ZA KRATKOROČNE POSLOVNE STATISTIKE, DOLOČEN ČAS – NADOMEŠČANJE JAVNE USLUŽBENKE NA MATERINSKEM IN STARŠEVSKEM DOPUSTU. - - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve javne uslužbenke z materinskega in starševskega dopusta, polni delovni čas, 40, - SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, - SODELOVANJE Z DRUGI...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA – DELO S CITOSTATIKI (ŠIFRA DM E037008) - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SODELOVANJE PRI SPREJEMU PACIENTA S TERAPIJO S CITOSTATIKI, PRIPRAVLJANJE IN UREJANJE PACIENTOVE DOKUMENTACIJE IN PO NAVODILU USMERJANJE PACIENTOV V NADALJNJO OBRAVNAVO, - IZVAJANJE ZD...

. pedagogo social/pedagoga socialSPECIALNI PEDAGOG II - M/Ž. SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG V ZDRAVSTVU IN SOCIALNEM VARSTVU, poskusno delo 4 mesece, Določen čas  oz. do vrnitve začasno odsotnega javnega uslužbenca na delo, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG SPECIALNEGA PEDAGOGA V DE CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV (NADOME...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaE037021 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. nadomeščanje starševskega dopusta., polni delovni čas, 40, UGOTAVLJANJE PACIENTOVIH NEGOVALNIH POTREB, NAČRTOVANJE,ORGANIZIRANJE, SODELOVANJE, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU POSTOPKOV ZDRAVSTVENE NEGE IN ...

. electricista de automóvilesAVTOERLEKTRIKAR - M/Ž. AVTOELEKTRIČAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, -SAMOSTOJNO IN KVALITETNO OPRAVLJA VSA POPRAVILA IN VZDRŽEVANJE ELEKTRIČNIH NAPRAV NA VOZILIH, TOVORNIH VOZILIH IN GRADBENIH STROJIH, -IZDELUJE ELEKTRIČNE NAPELJAVE NA STROJIH IN VOZILIH, -PREIZKUŠA IN PREG...

PODSEKRETAR (ŠIFRA DM 364) V SEKTORJU ZA EVIDENCE O CESTAH, INFORMATIKO IN ARHIV, ZA NEDOLOČEN ČAS, S POLNIM DELOVNIM ČASOM. - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NALOGE, KI SE OPRAVLJAJO NA TEM DELOVNEM MESTU: SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV S PODROČJA SPREMLJANJA PROJEKTOV IN FI...

. director de restaurante/directora de restauranteVODJA RESTAVRACIJE - SHIFT MANAGER - M/Ž. VODJA RESTAVRACIJE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRODAJA PRODUKTOV V PRODAJALNI - HRANE IN PIJAČE, PRIPRAVA RAZLIČNIH VRST SENDVIČEV IN PAKIRANJE, ČIŠČENJE RESTAVRACIJE IN SKRB ZA DELOVNO OKOLJE, PRIPRAVA IN ZAGOTAVLJANJE ZADOSTNE KOLIČINE SESTAVIN ...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaE037011 DIPL.MEDICINSKA SESTRA DISPANZERSKA DEJAVNOST - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, -VODENJE NEGOVALNEGA TIMA IN SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU PRI IZVAJANJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, -UPRAVLJANJE Z ZD...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST PSIHIATRIJE PPD3 - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST PSIHIATRIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPECIALISTIČNO ZDRAVLJENJE IN DIAGNOSTIKA PSIHIATRIČNIH BOLNIKOV V BOLNIŠNICI IN SPECIALISTIČNI PSIHIATRIČNI AMBULANTI., DIPLOMA MEDICINSKE FAKULTETE, OPRAVLJENA SPECIALIZACIJA IZ PSIHIATRIJE, VELJAVN...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA-DISPEČER V REŠEVALNI POSTAJI, E037009 ZA POTREBE DISPEČERSKE SLUŽBE ZDRAVSTVA, DISPEČERSKI CENTER ZDRAVSTVA LJUBLJANA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SPREJEM KLICA Z UPORABO SLOVENSKEGA INDEKSA ZA NUJNO MEDICINSKO POMOČ - DAJANJE TELEFONSKIH NASVETOV IN NAVODIL ZA NUDENJE PRVE POMOČI PREKO TELEFONA Z UPORABO SLOVENSKEGA INDEKSA ZA NUJNO MEDI...

IZDELOVALEC SENDVIČEV-ANDWICH ARTIST - M/Ž. PRIPRAVLJAVCI HITRE HRANE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NALOGE IN ODGOVORNOSTI: PRODAJA PRODUKTOV V PRODAJALNI - HRANE IN PIJAČE, PRIPRAVA RAZLIČNIH VRST SENDVIČEV IN PAKIRANJE ,ČIŠČENJE RESTAVRACIJE IN SKRB ZA DELOVNO OKOLJE, KOREKTEN IN PRIJAZEN...

Más ofertas: << · 15 · 22 · 25 · 27 · < · 29 · > · 32 · 36 · 44 · 59 · 89 · >>