Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,635 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 29

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Especialistas en políticas de administración"PODSEKRETAR - VODJA URADA" V URADU ZA ŠPORT - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USMERJANJE IN NADZOROVANJE DELA, ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI, ODLOČANJE O ZADEVAH, ZA KATERE...
 • . Analistas de gestión y organizaciónPROJEKTANT RAZVIJALEC - SW - M/Ž. RAZVIJALEC PROCESOV POSLOVANJA IN PROIZVODNJE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, RAZVOJ SW ZA AVTOMOBILSKE APLIKACIJE, VKLJUČNO S PROCESI IN ORODJI, OBVLADOVANJE OPERACIJSKIH SISTEMOV V AVTOMOBILSKIH ELEKTRONIKAH, RAZVOJ SW ZA KOMUNIKACIJE IN DIAGNOSTIKO, FUNKCIONALNA...
 • . Profesionales de la publicidad y la comercializaciónKOMERCIALIST V IZVOZNEM ODDELKU - VODJA KLJUČNIH KUPCEV V TUJINI - M/Ž. VODJA KLJUČNIH KUPCEV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. z možnostjo kasnejše zaposlitve za nedoločen čas, polni delovni čas, 40, STIKI Z OBSTOJEČIMI IN NOVIMI KUPCI, NAČRTOVANJE IN IZVEDBA UVOZA/IZVOZA, PRIPRAVA CELOTNE UVOZNO/IZVOZNE DOKUMENTACIJE, POROČANJE INTRANSTAT,...
 • . Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafesTAJNIK ČLANICE VII/2, V OE: TAJNIŠTVO, ŠIFRA DM: J017908, TR: VII/2. - M/Ž. PRAVNIK, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPLOŠNI OPIS: VODENJE, NAČRTOVANJE IN USKLAJEVANJE DELA IN NADZOR NAD DELOM NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT TAJNIŠTVA TER ADMINISTRATIVNE DEJAVNOSTI ČLANICE, KONTROLIRANJE DOLOČENIH STROŠKOV IN ZAGOTAVLJANJE UČINKOVITE...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILEC - DELOVNO MESTO V MURSKI SOBOTI - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, skrajšan delovni čas, 15, ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV, Resnost, vestnost, natančnost, iznajdljivost, fleksibilnost, samoiniciativnost, dobra organiziranost, zanesljivost pri delu. Delo na eni lokaciji, za skrajšan delovni...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILEC - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, REDNO, DNEVNO ČIŠČENJE TRGOVINSKIH IN SKLADIŠČNIH PROSTOROV. DELO OBSEGA ROČNO IN STROJNO ČIŠČENJE, VODENJE EVIDENCE ČIŠČENJA,...
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIKI IN URADNIKI ZA NABAVO IN PRODAJO, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PRAVILNA UPORABA TRANSPORTNIH SREDSTEV TER SKRB ZA NJIHOVO FUNKCIONALNOST; IZVAJANJE DEL V SKLADU Z NAVODILI ZA DELO V SKLADIŠČU; SKRB ZA ČISTOČO, RED IN UREJENOST V SKLADIŠČU...
 • . Médicos generalesZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIJATU (ZDRAVNIK S STROKOVNIM IZPITOM-SOBNI ZDRAVNIK) ZA POTREBE URGENTNEGA CENTRA (ŠIFRA DM E017001) - M/Ž. ZDRAVNIK Z OPRAVLJENIM PRIPRAVNIŠTVOM, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVILA MEDICINSKE STROKE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, UPRAVLJANJE Z DELOVNIMI STROJI, NAPRAVAMI TER SREDSTVI ZA DELO NA DELOVIŠČU, ZAGOTAVLJANJE NEPREKINJENE NUJNE MEDICINSKE...
 • . CocinerosKUHAR - M/Ž. KUHARJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA A LA CARTE HRANE,PENZIONSKA KOSILA IN VEČERJE,GALA VEČERJE,COFFEE BREAKI, ZAKUSKE, ANGLEŠKI JEZIK - OSNOVNO RAZUMEVANJE, DA LAHKO SODELUJEMO (VELJA ZA TUJCE), dvoizmensko
 • . Conductores de camiones pesadosVOZNIK TOVORNEGA VOZILA HLADILNIK V MEDNARODNEM PROMETU - M/Ž. VOZNIK VLAČILCA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG VOZNIKA TOVORNEGA VOZILA V MEDNARODNEM TRANSPORTU (EU), SKRB ZA PREVZEM IN DOSTAVO BLAGA, SKRB ZA VZDRŽEVANJE IN ČISTOČO VOZILA, eu 95, obvezno pogovorno znanje slovenskega jezila,...
 • . Profesionales de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI (E035017) ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, KO ZA KARDIOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV I. IN II. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN...
 • DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA KOZJANSKI PARK - M/Ž. DIREKTOR ZAVODA ZA TURIZEM, poskusno delo , Določen čas, 48 mesecev, polni delovni čas, 40, OKVIRNE PRISTOJNOSTI IN ODGOVORNOSTI: ORGANIZIRA IN VODI DELO IN POSLOVANJE ZAVODA, ZASTOPA ZAVOD, ODGOVARJA ZA ZAKONITOST POSLOVANJA ZAVODA, PREDLAGA TEMELJE POSLOVNE POLITIKE, UPRAVLJAVSKI NAČRT,...
 • . Directores de administración y servicios no clasificados bajo otros epígrafesVODJA KAKOVOSTI - M/Ž. MENEDŽERJI ZA SPLOŠNE POSLOVNE FUNKCIJE, D. N., poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE IN NADZOROVANJE KAKOVOSTI V PROIZVODNEM PODJETJU ZA HLADNO KOVANE IZDELKE. REŠEVANJE REKLAMACIJ IN IZDELAVA 8D POROČIL, IZVAJANJE PRESOJ IZDELKA IN PRESOJ...
 • . Trabajadores y asistentes sociales de nivel medioSTROKOVNI DELAVEC V PROGRAMIH - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA SOCIALNO DELO, poskusno delo , Določen čas oz. 31.12.2018, polni delovni čas, 40, PRIPRAVI,ORGANIZIRA IN VODI INDIVIDUALNE TER SKUPNOSTNE PROGRAME, SPODBUJA RAZVOJ NOVIH PROGRAMOV IN ORGANIZIRA STROKOVNO PODPORO IZVAJALCEM V MREŽI, POVEZUJE SISTEM IZVAJALCEV NA LOKALNI...
 • . Desarrolladores web y multimediosPROGRAMER SPLETNIH REŠITEV - M/Ž. RAZVIJALEC SPLETNIH STRANI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VAŠA NALOGA BO NAČRTOVANJE IN RAZVOJ NAPREDNIH SPLETNIH STRANI/TRGOVIN ZA ZNANE NAROČNIKE IN RAZVOJ LASTNIH POSLOVNIH REŠITEV DRUŽINE HUBTIE. , VESELJE DO PROGRAMIRANJA IN NEKAJ IZKUŠENJ S TOVRSTNIM...
 • . Maestros de enseñanza primariaUČITELJ RAZREDNEGA POUKA Z ZGODNJIM POUČEVANJEM ANGLEŠKEGA JEZIKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 11 mesecev oz. (nad. porodniške), polni delovni čas, 40, POUČEVANJE NA RAZREDNI STOPNJI, ZGODNJE POUČEVANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA NA RAZREDNI STOPNJI, POUČEVANJE V ODD. POD. BIVANJA, IZBIRNIH PREDMETOV, KI USTREZAJO IZOBRAZBI,...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILKA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, skrajšan delovni čas, 20, RAZNOVRSTNA DELA, KATEREGA CILJ JE OČISTITI DOLOČEN PROSTOR: PRAZNENJE KOŠEV ZA SMETI . BRISANJE PRAHU, POMETANJE, SESANJE IN POMIVANJE TAL, ČIŠČENJE SANITARNIH PROSTOROV, ,
 • . Técnicos en ingeniería mecánicaDELAVEC V PROIZVODNJI OBDELAVE KOVIN - M/Ž. TEHNIK ZA STROJNIŠTVO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO NA CNC STROJIH, IZVAJANJE NATANČNIH DELOVNIH OPERACIJ, PRIPRAVA MATERIALOV IN POSLUŽEVANJE STROJNE OPREME, IZVAJANJE MERITEV IN KONTROLE IZDELKOV, POMOČ OPERATERJEM, OSTALA DELA V PROIZVODNJI PO...
 • . PsicólogosE047052 - PSIHOLOG II - M/Ž. PSIHOLOG, poskusno delo 4 mesece, Določen čas oz. 31.12.2019, skrajšan delovni čas, 20, ZDRAVSTVENO-VZGOJNE DELAVNICE: "STRES", "TESNOBA", "DEPRESIJA", "ZDRAVO HUJŠANJE" (DELNO - PSIHOLOŠKE VSEBINE), "KAJENJE", "ALKOHOL", "TEHNIKE SPROŠČANJA" INDIVIDUALNE OBRAVNAVE UDELEŽENCEV ZDRAVSTVENO-VZGOJNIH...
 • . Reguladores y operadores de máquinas herramientasCNC OPERATER - M/Ž. STRUGARJI IPD., poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO NA CNC STROJU, KONTROLA ORODJA Z MERILNIMI NAPRAVAMI, DELO V ORODJARNI PODJETJA, OBVLADOVANJE NASTAVITEV STROJEV, KONTROLA IZDELKOV, IZPOLNJEVANJE DOKUMENTACIJE... V OSNOVI DOPOLDANSKO, PO POTREBI...
 • . Analistas de gestión y organizaciónVODJA PE - M/Ž. ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, ORGANIZACIJA IN VODENJE DELA V PE IN PREVZEM CELOTNE ODGOVORNOSTI ZANJO, IZDAJANJE NAVODIL ZA DELO DELAVCEV V SVOJI ENOTI ,SKRB ZA IZVAJANJE DOLOČIL S PODROČJA VARSTVA PRI DELU...
 • . ElectrotécnicosENERGETIK V - M/Ž. TEHNIKI ZA ELEKTROTEHNIKO IPD., poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE TEHNIČNO VZDRŽEVALNIH DEL, VZDRŽEVANJE ELEKTRO NAPRAV IN SISTEMOV TER VZDRŽEVANJE MEDICINSKIH PLINOV, SREDNJA STROKOVNA IZOBRAZBA, SMER: ELEKTROTEHNIKA ALI ENERGETIKA ALI ELEKTRONIKA...
 • . Representantes comercialesKOMERCIALIST / TRŽNIK - M/Ž. KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE PRODAJE IN TRŽENJE STORITEV NAŠEGA PODJETJA POD BLAGOVNIMI ZNAMKAMI MMSTUDIO TER HUBTIE. PRODAJA SE IZVAJA V PISARNI PO TELEFONU, E-MAILU ALI Z OBISKI STRANK NA TERENU., PRIČAKUJEMO: DA SI KOMUNIKATIVEN/A...
 • . Reguladores y operadores de máquinas de labrar maderaSAMOSTOJNI UPRAVLJALEC LESNOOBDELOVALNIH STROJEV V VELENJU - M/Ž. UPRAVLJAVCI LESNOOBDELOVALNIH STROJEV IPD., poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA STROJA ZA OBRATOVANJE, NADZIRANJE, SPAJANJE, SKOBLJANJE, LEPLJENJE IN REZANJE,VSTAVITEV IN ODVZEM OBDELOVANCEV NA STROJU,ZLAGANJE OBDELOVANCEV NA PALETO,DELO Z ROČNIM ORODJEM,KONTROLA...
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesPREVIJALEC2 - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJA STROČNICE, IZVAJA NAPELJEVANJE IN LEPLJENJE PAPIRNEGA TRAKU, UPRAVLJA MOSTNO DVIGALO, ODSTRANJUJE IZMETNI PAPIR IN ČISTI DELOVNI PROSTOR, DOSTAVLJA ZVITKE...
 • . Mecánicos y ajustadores electricistasAVTOELEKTRIKAR - M/Ž. AVTOELEKTRIČAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE AVTOELEKTRIKARSKIH DEL OZ. POPRAVILA CESTNIH MOTORNIH VOZIL, MEDFAZNO KONTROLIRANJE OPRAVLJENEGA DELA, DIAGNOSTICIRANJE NAPAK IN OKVAR, OPRAVLJANJE TEHNIČNIH PREGLEDOV VOZIL, PO POTREBI OPRAVLJANJE...
 • . Profesionales de la publicidad y la comercializaciónSTROKOVNJAK ZA SPLETNO TRŽENJE - M/Ž. SVETOVALEC ZA TRŽENJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE IN IZVEDBA MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI ZA LASTNE BLAGOVNE ZNAMKE HUBTIE, MMSTUDIO IN NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI ZA NAŠE PARTNERJE. FOKUS NA DIGITALNIH MEDIJIH IN CONTENT MARKETINGU. VESELJE DO...
 • . Reguladores y operadores de máquinas herramientasCNC PROGRAMER - M/Ž. STRUGARJI IPD., poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO NA CNC STROJU, PROGRAMIRANJE NA STROJU CNC, PISANJE NOVIH PROGRAMOV NA STROJU CNC, KONTROLA ORODJA Z MERILNIMI NAPRAVAMI, DELO V ORODJARNI PODJETJA, OBVLADOVANJE NASTAVITEV STROJEV, KONTROLA IZDELKOV,...
 • . Profesionales de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev oz. oziroma do vrnitve začasno odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE NA OSNOVI INDIVIDUALNEGA NAČRTA UPORABNIKA, IZVAJANJE MEDICINSKO TEHNIČIH POSEGOV, EVIDENTIRANJE...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosBOLNIŠKA STREŽNICA II - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE IN UREJANJE STANOVALČEVE POSTELJE IN SOBE, PRIPRAVA, MENJAVA IN SORTIRANJE PERILA, DOSTAVA OBLAČIL, PERILA IN DRUGEGA MATERIALA V SOBE, ODVAŽANJE UMAZANEGA PERILA V PRALNICO, DOSTAVA HRANE...
Más ofertas: << · 15 · 22 · 25 · 27 · < · 29 · > · 31 · 34 · 40 · 52 · 75 · >>