Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,677 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 98

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. empleado administrativo/empleada administrativaADMINISTRATOR - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, KLICANJE STRANK, UREJANJE URNIKA DELA MONTERJEV, POTNI NALOGI, POMOČ V RECEPCIJI, DELO PO NAVODILIH NADREJENEGA., PO IZTEKU POGODBE O ZAPOSLITVI ZA DOLOČEN ČAS SE LAHKO SKLENE NOVA POGODBA O ZAPOSLITVI ZA NE...

. fisioterapeutaFIZIOTERAPEVT III (AMBULANTA) - M/Ž. FIZIOTERAPEVT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE FIZIOTERAPEVTSKIH POSTOPKOV, K VLOGI JE POTREBNO PRILOŽITI KRATEK ŽIVLJENJEPIS, DOKAZILO O IZOBRAZBI, POTRDILO O OPRAVLJENEM STROKOVNEM IZPITU IN POTRDILO O CEPLJENJU PROTI HEPATITISU B IN OŠPI...

. auditor/auditoraSAMOSTOJNI KONTROLER - M/Ž. KONTROLER POSLOVANJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZDELAVA LETNIH IN VEČLETNIH POSLOVNIH NAČRTOV DRUŽBE TEŠ, IZDELAVA LETNEGA POROČILA DRUŽBE TEŠ, VODENJE RAČUNOVODSKIH EVIDENC PO POSAMEZNIH DEJAVNOSTIH, IZDELAVA SODIL ZA NAMENE RAZPOREJANJA POSREDNIH STROŠKOV P...

DIREKTOR NACIONALNE AGENCIJE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KAKOVOST V VISOKEM ŠOLSTVU - M/Ž. VODSTVENI POKLICI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas  oz. 5 let mandat, polni delovni čas, 40, OKVIRNA VSEBINA DELA DIREKTORJA AGENCIJE: - ORGANIZIRA IN VODI DELO TER POSLOVANJE AGENCIJE, - PREDSTAVLJA IN ZASTOPA AGENCIJO, - SKRBI ZA IZVAJANJE SKLEPOV SVETA AGENCIJE, - PO...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATER PPD3 - M/Ž. PEDIATER, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENEGA VARSTVA PREDŠOLSKIH OTROK NA PRIMARNI RAVNI, - OPRAVLJANJE AMBULANTNIH PREVENTIVNIH IN KURATIVNIH PREGLEDOV OPREDELJENIH OTROK, SKLADNO Z POGODBENIMI ZAHTEVAMI ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO ZAV...

VARUHINJA INSTITUCIONALNO VARSTVO - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, Izvajanje varstva, socialne oskrbe in prostočasnih aktivnosti uporabnikov, vodenje izvajanja in zadovoljevanja življenskih potreb uporabnikov, delo v več izmenah, delo poteka v8,9 ali 12 ura...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, INDIVIDUALNO DELO S PREDŠOLSKIMI OTROKI. PRIPRAVA INDIVIDUALIZIRANEGA PROGRAMA DELA ZA POSAMEZNEGA OTROKA. SODELOVANJE Z OTROKOVIMI STARŠI. SODELOVANJE Z DRUGIMI STROKOVNIMI DELAVCI VRTCA IN DRUGIMI STROKOVNJAKI IZVEN...

. técnico de metalurgia/técnica de metalurgiaLINIJSKI TEHNIK - M/Ž. VODJA LINIJSKE PROIZVODNJE V METALURGIJI, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NADZOR NAD DELOVANJEM PROIZVODNIH NAPRAV, ODPRAVLJANJE TEHNIČNIH MOTENJ, OPRAVLJANJE PREMONTAŽ IN NASTAVITEV, PREVENTIVNO UKREPANJE, PRAVOČASNO INFORMIRANJE O POTREBI PO ZAGOTOVITVI REZER...

GRADBENI INŽENIR -M/Ž - M/Ž. INŽENIRJI GRADBENIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas  oz. MOŽNOST ZAPOSLITVE ZA NEDOLOČEN ČAS., polni delovni čas, 40, KOORDINIRA, NADZORUJE IN RAZPOREJA AKTIVNOSTI DELAVCEV, KI SE UKVARJAJO Z GRADBENIŠTVOM TER POPRAVILI ZGRADB IN KONSTRUKCIJ., VPIS V INŽENIRSKO ZBORNICO SLOVENIJE Z...

MENTOR – VODJA DELOVNE IZMENE - M/Ž. IZMENOVODJA – NADZORNIK V PROIZVODNJI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, PRIPRAVA, IZVEDBA IN KONTROLA LASTNEGA DELA IN DELA DRUGIH (SODELOVANJE PRI SESTAVI TERMINSKIH PLANOV TER NAČRTOV DELA, DNEVNO NAČRTOVANJE, ORGANIZACIJA DELA TER KOO...

. albañilZIDAR - M/Ž. ZIDAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZIDARSKA DELA KOT SO: STROJNO VGRAJEVANJE BETONA, - ZIDANJE TEMELJEV, OBOČNIH IN LOČNIH ZIDOV, STEBROV, STROPOV, - DRUGA DELA POVEZANA Z DELOM ZIDARJA TER OSTALA DELA PO NAVODILIH NADREJENIH., , dopoldan

OSEBNI/A AIASTENT/KA - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, POMOČ V GOSPODINJSTVU (KUHANJE, POSPRAVLJANJE IN ČIŠČENJE HIŠE), OSEBNA POMOČ (OBČASNA POMOČ PRI OBLAČENJU, UMIVANJU, PRIPRAVA IN SKRB ZA JEMANJE ZDRAVIL), SPREMSTVO ( ZDRAVNIK, TRGOVINA, P...

. ingeniero químico/ingeniera químicaTEHNIK KONTROLE KAKOVOSTI - M/Ž. INŽENIR KEMIJSKEGA INŽENIRSTVA, poskusno delo , Določen čas, 2 meseca, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE ANALIZ IN SPROŠČANJE SUROVIN, VMESNIH FAZ, POLIZDELKOV IN KONČNIH IZDELKOV. POZNAVANJE METOD, APARATUR IN USTREZNE DOKUMENTACIJE. EVIDENTIRANJE REZULTATOV. NADZOR NAD DELOM V LABORAT...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC PROSTOROV II - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, ROČNO IN STROJNO ČIŠČENJE TALNIH POVRŠIN, POSPRAVLJANJE OKOLICE OBJEKTA, ČIŠČENJE STEKLENIH POVRŠIN DO VIŠINE 2 M, ZBIRANJE, SORTIRANJE IN ODNAŠANJE ODPADNEGA MATERIALA V USTREZNE ZABOJNIKE, VZDR...

GRADBENI TEHNIK - POMOČNIK VODJE PROIZVODNJE - M/Ž. TEHNIKI ZA GRADBENIŠTVO, GEODEZIJO IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI PRIPRAVI PODROBNIH OCENITEV KOLIČIN IN STROŠKOV MATERIALA IN DELOVNE SILE, PRIPRAVA POPISOV DEL, IZMER IN PREDRAČUNOV, KONTROLA IN OBRAČUN IZVEDENIH DEL, SODELOVANJE PRI PROJEKTI...

. cocinero/cocineraKUHAR 1 - M/Ž. KUHAR, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO PRIPRAVLJANJE JEDI IN KUHANJE JEDI PO JEDILNEM LISTU, PRIPRAVA IN IZDELAVA PORCIJ, TER SERVIRANJE JEDI, SKRB ZA DEKORACIJO IN IZGLED PRIPRAVLJENIH JEDI, PRIPRAVA HLADNIH IN TOPLIH ZAČETNIH JEDI, KUHANJE JUŠNIH ZAKU...

. técnico de metalurgia/técnica de metalurgiaVZDRŽEVALEC PROIZVODNIH NAPRAV (MEHATRONIK) - M/Ž. TEHNIK ZA METALURGIJO, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH IN DRUGIH VZDRŽEVALNIH DEL NA STROJIH IN DRUGI OPREMI (INSTALACIJAH, ZGRADBAH,...) PRIPRAVA PODATKOV ZA NAROČANJE POTREBNIH REZERVNIH DELOV IN DRUGIH POTREBNIH MATERIALOV. IZVAJANJE PREVE...

. operador de excavadora/operadora de excavadoraSTROJNIK GRADBENE MEHANIZACIJE-FINIŠER - M/Ž. STROJNIK GRADBENE MEHANIZACIJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UPRAVLJA FINIŠER PRI POLAGANJU ASFALTA, MONTIRA IN DEMONTIRA, PRIKLJUČKE PRI VEČJIH ŠIRINAH ASFALTA, NAKLADA IN RAZKLADA STROJ PRI SELITVAH, SAMOHODNO SELI STROJ PRI KRAJŠIH RAZDALJAH, SKRBI ...

. operador de grúa de instalaciones de producción/operadora de grúa de instalaciones de producciónŽERJAVIST - M/Ž. ŽERJAVIST, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO UPRAVLJANJE Z GRADBENIM ŽERJAVOM, MONTAŽA IN DEMONTAŽA ŽERJAVA NA DELOVIŠČU, MANJŠA POPRAVILA IN VZDRŽEVANJE ŽERJAVA, DELO NA VIŠINI, DELO NA PROSTEM, TEHNIČNA USPOSOBLJENOST, ODGOVORNO IN VARNO UPRAV...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SREDNJA MEDICINSKA SESTRA II (I) V DOMU STAREJŠIH, SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU IN SAMOSTOJNO IZVAJANJE IN VREDNOTENJE TŽA IN INTERVENCIJ ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE STAROSTNIKA V OKVIRU PRIST...

. administrativo contable/administrativa contableKNJIGOVODJA BILANCIST - M/Ž. KNJIGOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KONTIRA IN KNJIŽI POSLOVNE DOGODKE, DELA PRENOSE IZ POMOŽNIH KNJIG V GLAVNO KNJIGO TER PRIMERJA IN USKLAJUJE GLAVNO KNJIGO Z ANALITIKO, IZDELUJE BILANCE, OPRAVLJA DRUGA DELA PO NAVODILU VODJE, POZNAVANJE SRS IN DAVČ...

. ayudante de cocinaPOMOČNIK DIETNEGA KUHARJA III (I) V ZSV - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN KUHANJE NAPITKOV TER RAZDELJEVANJE NAPITKOV - POMIVANJE POSODE IN ČIŠČENJE KUHINJE - DOSLEDNO DOKUMENTIRANJE IN VPISOVANJE PODATKOV - SODELOVANJE PRI RAZDELJEVANJU OBROKOV NA RAZDELJEVALNEM TEKOČE...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA II - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE, SODELOVANJE PRI SPREJEMU STANOVALCA NA ODDELEK, PRIPRAVA STANOVALCA NA VIZITO IN SODELOVANJE NA VIZITI, IZVAJANJE IN DOKUMENTIRANJE NEGOVALNIH INTERVENCIJ, VO...

. cocinero nutricionista/cocinera nutricionistaDIETNI KUHAR V ZSV - M/Ž. DIETNI KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE ŽIVIL TER KUHANJE DNEVNIH OBROKOV, RAZLIČNIH DIET IN NAPITKOV ZA UPORABNIKE, PRIPRAVLJANJE SLADIC IN DRUGIH IZDELKOV IZ TESTA, RAZDELJEVANJE PRIPRAVLJENE HRANE ZA RAZVOZ NA ODDELKE IN V JEDILNICO, TER ...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA - SOCIALNO VARSTVO, ŠIFRA DM F022001 - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE IN DEZINFEKCIJA OŽJEGA IN ŠIRŠEGA STANOVALČEVEGA OKOLJA, OPREME IN TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV ZA NEGO IN  OSKRBO PRIPRAVA RAZKUŽIL IN RAZKUŽEVANJE DVIGOVANJE, PRENAŠANJE, PREVAŽANJE IN SPR...

. asistente de gestión inmobiliariaREFERENT V ODDELKU NEPREMIČNIN - M/Ž. NEPREMIČNINSKI REFERENT, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SVETOVANJE IN PRODAJA NEPREMIČNIN, PRIPRAVA DOKUMENTACIJE, POTREBNE ZA PRODAJO, NAJEM, OZ. ODDAJO NEPREMIČNIN, PRIJAVA ŠKODNIH PRIMEROV TER SVETOVANJE NA OMENJENEM PODROČJU, UPRAVLJANJE Z NEPREMIČNINAMI, UPRAVLJA...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioKOMISIONAR - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PRIPRAVA BLAGA NA PODLAGI DELOVNE DOKUMENTACIJE, - KONTROLA IN ODPREMA BLAGA, - DELO S SKENERJEM,   - RAZPOREDITEV IN PREVOZ BLAGA, - ZAVAROVANJE BLAGA, - SKRB ZA ČISTOČO DELOVNEGA OKOLJA IN DELOVNIH SREDSTEV...

. recepcionista de alojamientos turísticosNOČNI RECEPTOR V HOTELU - M/Ž. HOTELSKI RECEPTOR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO V HOTELSKI RECEPCIJI (REDNA RECEPCIJSKA OPRAVILA), ADMINISTRATIVNA OPRAVILA V ZALEDJU S PODROČJA RECEPCIJE IN GOSTINSTVA, MED DRUGIM TUDI: CHECK-IN (PRIJAVA GOSTOV), CHECK-OUT (ODJAVA GOSTOV), BLA...

. contableRAČUNOVODJA VII/2-III (ODSEK ZA RAČUNOVODSTVO V ODDELKU ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO, DM 229) - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 8 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE POSLOVNIH KNJIG, PRIPRAVLJANJE LETNIH POROČIL IN PRIPRAVA PODATKOV ZA ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA TER PREMOŽENJSKO BILANCO OBČINE, USKLAJEVANJE ANALITIČNE IN SINTETIČNE EVIDENCE, IZDELOVANJE VSEH LIKVID...

. operador de máquina afiladora/operadora de máquina afiladoraBRUSILEC - M/Ž. BRUSILEC KOVIN, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, V NAŠ KOLEKTIV VABIMO BRUSILCA ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOT SO BRUŠENJE, LAŽJA MONTAŽNA IN KLJUČAVNIČARSKA DELA., samostojnost, natančnost, fleksibilnost, delavnost, prilagodljivost, timsko delo., do...

Más ofertas: << · 49 · 73 · 85 · 91 · 94 · 96 · < · 98 · > · 101 · 105 · 112 · 127 · >>