Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,610 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 73

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Urbanistas e ingenieros de tránsitoVODILNI INŽENIR (M/Ž) ZA ZAHTEVNA DELA ARHITEKTURNEGA NAČRTOVANJA NA PODROČJU URBANIZMA - M/Ž. PROSTORSKI NAČRTOVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREDNOST BODO IMELI KANDIDATI Z IZKUŠNJAMI NA PODROČJU PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA. , Dobra usposobljenost za delo z računalnikom in poznavanje ustreznega računalniškega programa za projektiranje...
 • . Especialistas en políticas de administraciónSTROKOVNI SVETOVALEC II - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SPREMLJANJE PROGRAMOV V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH NALOG V OKVIRU ORGANIZACIJSKE ENOTE CELJE, V ODDELKU ZA IZVAJANJE OZZ, SLUŽBA ZA NADOMESTILA, POVRAČILA IN MEDNARODNO ZAVAROVANJE, Diplomirani...
 • . Mecánicos y reparadores de vehículos de motorAVTOMEHANIK - M/Ž. AVTOMEHANIK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OGLED VOZIL IN UGOTAVLJANJE NAPAK IN POŠKODB NA VOZILU, ANALIZA NAPAK IN ISKANJE TEHNIČNIH REŠITEV, PRIDOBIVANJE TEHNIČNIH PODATKOV POTREBNIH ZA IZVEDBO SERVISNEGA POSEGA, EVIDENTIRANJE POTREBNIH NADOMESTNIH...
 • . Especialistas en políticas de administraciónVODJA SLUŽBE V SLUŽBI ZA INVESTICIJE IN PREMOŽENJE V SEKRETARIATU (ŠIFRA DM 10171) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE IN ORGANIZIRANJE DELA DELOVNEGA PODROČJA MINISTRSTVA, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, VODENJE IN SODELOVANJE...
 • . Operadores de máquinas pulidoras, galvanizadoras y recubridoras de metalesPOSLUŽEVALEC STROJEV - M/Ž. UPRAVLJAVCI STROJEV ZA POVRŠINSKO OBDELAVO KOVINSKIH DELOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POSLUŽEVANJE STROJEV V MO, STREGA OBDELOVANCEV Z OBDELOVALNIM STROJEM, 100 VIZUALNO IN PERIODIČNO NUMERIČNO MERITEV SKLADNO Z NAVODILI ZA IZDELEK, SKRB ZA...
 • . ContablesJ017051 KOORDINATOR VII/2 PODROČJE DELA PLAN IN ANALIZE - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO ZBIRANJE, PREVERJANJE IN ANALIZIRANJE PODATKOV NA NIVOJU INŠTITUTA, ORGANIZACIJSKIH ENOT IN PROJEKTOV, PRIPRAVA POGLOBLJENIH ANALIZ FINANČNIH PODATKOV ZA POTREBE NOTRANJEGA...
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesMIZAR POMOČNIK - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V OBDELAVI IN PREDELAVI LESA TER V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ LESA, PLUTE, SLAME IN PROTJA, RAZEN POHIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI RAZREZU IN ROBLJENJU IVERNIH PLOŠČ IN DRUGIH LESNIH PLOSKOVNIH MATERIALOV, ,
 • . Especialistas en políticas de administraciónSVETOVALEC NA ODDELKU ZA OKOLJE IN PROSTOR, GOSPODARSTVO IN KMETIJSTVO V UPRAVNI ENOTI KOPER - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SPREMLJANJE PROGRAMOV V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI PRIPRAVI INTERNIH PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILEC III. - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, skrajšan delovni čas, 6, ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV., Poznavanje tehnologije čiščenja. Čisti se 2x tedensko po 3 ure v popoldanskem času., popoldan
 • UČITELJ GLASBENE UMETNOSTI, IZBIRNIH PREDMETOV S PODROČJA GLASBE, PODALJŠANEGA BIVANJA IN ZBOROVODJA OPZ IN MPZ - M/Ž. UČITELJ GLASBENE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas oz. vrnitve odsotne delavke na delo, predvidoma 12 mesecev, polni delovni čas, 40, UČITELJ GUM, IZBIRNIH PREDMETOV S PODROČJA GLASBE, PB TER ZBOROVODJA OPZ IN MPZ, 1. Dokazilo o izobrazbi. 2. Potrdilo o nekaznovanosti...
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesPOMOŽNI DELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, VSA POMOŽNA DELA V PROIZVODNJI: KROJENJE LESA, SORTIRANJE LESA, SKOBLJANJE, DOLŽINSKO IN ŠIRINSKO LEPLJENJE, PAKIRANJE,..., , dopoldan
 • PREDMETNI UČITELJ SLOVENŠČINE - M/Ž. UČITELJ SLOVENŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas oz. OD 1.9.2018 DO 31.8.2019, skrajšan delovni čas, 6, VSA DELA UČITELJA, -IZKUŠNJE Z VODENJEM SKUPINE OTROK, -ZNANJA IZ RAZVOJNE PSIHOLOGIJE, -OBVLADOVANJE RAZLIČNIH TEHNIK DELA Z OTROCI, -ORGANIZACIJSKE IN INOVATIVNE...
 • . Operadores de máquinas de movimiento de tierras y afinesSTROJNIK GRADBENE MEHANIZACIJE IN POMOŽNI GRADBENI DELAVEC - M/Ž. STROJNIK GRADBENE MEHANIZACIJE, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, STROJNIK GRADBENE MEHANIZACIJE IN VOZNIK B KATEGORIJE TER POMOŽNI GRADBENI DELAVEC., Delovne izkušnje znanje dela z bagrom in mini bagrom ter majhne izkušnje z deli na gradbenih deloviščih.,...
 • . Reguladores y operadores de máquinas herramientasPOSLUŽEVALEC CNC STROJA - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, KOVINARSTVO, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, POSLUŽEVANJE STROJA, AVTOKONTROLA IZDELKOV, IZVAJANJE DEL PO PREJETIH NAVODILIH, , želja podjetja je dolgoročno sodelovanje z kandidati - možnost zaposlitve za nedoločen čas, primerno...
 • . Herramentistas y afinesORODJAR I - M/Ž. PUŠKAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -VZDRŽEVANJE ZAHTEVNIH ORODIJ ZA PREOBLIKOVANJE ORODIJ, -MEHANSKA OBDELAVA DELOV ZA ORODJA IN NAPRAVE, -POSLUŽEVANJE NC BRUSILNEGA STROJA, -POSLUŽEVANJE KLASIČNE STRUŽNICE, -PRIPRAVA MATERIALA,-UPOŠTEVANJE POSTOPKOV...
 • . Barnizadores y afinesAVTOLIČAR - M/Ž. AVTOLIČAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, AVTOLIČARSKA DELA NA MOTORNIH VOZILIH, ALUMINIJASTIH IN KOVINSKIH PLATIŠČIH, PRIPRAVA BARV ZA NANOS, VZDRŽEVANJE, POPRAVLJANJE IN IZDELOVANJE NOTRANJIH IN ZUNANJIH LAKIRNIH POVRŠIN, ZAŠČITA NEBARVANIH...
 • UČITELJ ITALIJANŠČINE V 1. TRIADI - M/Ž. UČITELJ ITALIJANŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas oz. 31.8.2019, skrajšan delovni čas, 20, UČENJE ITALIJANŠČINE V OSNOVNI ŠOLI. , PRIČETEK 1. 9. 2018. Življenjepis, dokazila o izobrazbi, opravljen strokovni izpit, potrdilo o nekaznovanosti zoper spolno nedotakljivost.,
 • . Trabajadores de los cuidados personales a domicilioOSEBNI ASISTENT HENDIKEPIRANE OSEBE - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OSEBNA NEGA, SPREMSTVO, GOSPODINJSKA IN DRUGA FIZIČNA POMOČ, SMISEL ZA TOVRSTNO DELO, IZOBRAZBA -SMER IN STOPNJA NI POMEMBNA, PRIPRAVLJENOST DELATI PO NAVODILIH UPORABNIKA,...
 • . Maestros de enseñanza primariaUČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece oz. 29. 11. 2018, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE UČENCEV NA RAZREDNI STOPNJI, OPRAVLJANJE NALOG RAZREDNIKA TER OSTALIH NALOG V SKLADU Z LDN, POGOJ ZA PRIJAVO JE ZAKLJUČENA IZOBRAZBA ZA RAZREDNI POUK IN OPRAVLJEN STROKOVNI...
 • . FarmacéuticosVIŠJI SVETOVALEC PODROČJA I V SEKTORJU ZA MEDICINSKE PRIPOMOČKE - M/Ž. FARMACEVTI, poskusno delo 4 mesece, Določen čas oz. do 30.12.2018, polni delovni čas, 40, VODI IN/ALI ODLOČA V NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKIH V SKLADU S POOBLASTILI; IZVAJA NAJZAHTEVNEJŠE NALOGE S PODROČJA DELA, DOLOČENE V 21. ČLENU AKTA O SISTEMIZACIJI IN ORGANIZACIJI DELOVNIH...
 • . Secretarios (general)POSLOVNI TAJNIK IN SPREJEMALEC V AVTOCENTRU - M/Ž. SPREJEMALEC V AVTOSERVISU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, Pisarniška in knjigovodska dela, priprava dokumentacije za računovodstvo. Sprejem strank in vozil, dela povezana z dokumentacijo v zvezi z zavarovanjem, cenilstvom, garancijami, popravilom vozila,...
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesDELAVEC V PAKIRNICI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI VLAKNIN, PAPIRJA IN KARTONA TER IZDELKOV IZ PAPIRJA IN KARTONA, V ZALOŽNIŠTVU IN TISKARSTVU, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PAKIRANJE, ETIKETIRANJE, ŽIGOSANJE, ČIŠČENJE IZDELKOV IN DELO NA STISKALNICI, ZAHTEVANA JE HITROST...
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventarioBLAGOVNI MANIPULANT - M/Ž. BLAGOVNI MANIPULANT, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DEL IN NALOG NA PODROČJU SKLADIŠČENJA. PRIPRAVI PROIZVODE ZA MANIPULIRANE IN SKLADIŠČENJE. PRIPRAVI BLAGO ZA NAKLAD IN RAZKLAD. IZVAJANJE SKLADIŠČENJA BLAGA. IZVEDE POSTOPEK...
 • UČITELJ NEMŠČINE - M/Ž. UČITELJ NEMŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 7, POUČEVANJE NEMŠČINE IZBIRNI PREDMET, Kandidati naj pošljejo dokazila o izpolnjevanju pogojev (diploma, strokovni izpit). Potrdilo o nekaznovanosti. Nastop dela 1. 9. 2018. ,
 • . Mensajeros, mandaderos, maleteros y repartidoresPRIPRAVLJALEC POŠILJK - ŠIFRA 2003 - M/Ž. RAZVRŠČEVALEC POŠTE, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE NOTRANJEGA TRANSPORTA. PRIPRAVLJANJE POŠILJK ZA NADALJNO RAVNANJE Z NJIMI. USMERJANJE POŠILJK IN BLAGA PO POŠTNI ŠTEVILKI. IZVAJANJE FIZIČNIH IN POMOŽNIH DEL V SKLADU Z NAVODILI....
 • SVETOVALNI DELAVEC/PSIHOLOG - M/Ž. SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. do 31.8.2019, skrajšan delovni čas, 24, OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA, VODI EVIDENCO SVETOVALNEGA DELA, INDIVIDUALNO...
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE, IZVAJANJE ZAHTEVNIH MEDICINSKO –TEHNIČNIH POSEGOV, OPAZOVANJE STANOVALCA IN POROČANJE NADREJENEMU, PRIPRAVA STANOVALCA NA VIZITO,...
 • . Fontaneros e instaladores de tuberíasMONTER IN SERVISER OGREVALNIH NAPRAV - M/Ž. MONTER OGREVALNIH NAPRAV, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40, MONTAŽA IN SERVIS OLJNIH IN PLINSKIH GORILNIKOV - MONTAŽA ELEKTRONSKIH TEMPERATURNIH REGULATORJEV - MONTAŽA ELEKTROINŠTALACIJ V KOTLOVNICAH, ZAŽELJENO ZNANJE ANGLEŠKA ALI NEMŠKEGA JEZIKA,...
 • . Maestros de enseñanza primariaPROJEKTNO DELOVNO MESTO STROKOVNEGA DELAVCA MULTIPLIKATORJA POŠ - M/Ž. UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas oz. od 01.09.2018 do konec projekta, oz. najdlje do 30.09.2021, polni delovni čas, 40, MULTIPLIKATOR ZA PROJEKT "POPESTRIMO ŠOLO", Dokazila o ustreznosti izobrazbe, opravljen strokovni izpit, potrdilo iz kazenske evidence, potrdilo,...
 • . Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industrialesVZDRŽEVALEC MEHANIK I - M/Ž. VZDRŽEVALEC V PROIZVODNJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZA PODROBEN OPIS DEL IN NALOG SLEDI POVEZAVI HTTPS://WWW.TPV.SI/si/KARIERA/ISCEMO-NOVE-SODELAVCE/, Zahtevana formalna izobrazba: V. in IV. stopnja izobrazbe – smer izobrazbe strojništvo ali mehatronika...
Más ofertas: << · 37 · 55 · 64 · 68 · 70 · 71 · < · 73 · > · 76 · 79 · 85 · 97 · >>