Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,991 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 73

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

VOZNIK DOSTAVNEGA VOZILA - M/Ž. KURIRJI, DOSTAVLJAVCI IPD., poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VOŽNJA DOSTAVNEGA VOZILA V SKLADU Z CPP, SKRB ZA VOZILO IN BLAGO V NJEM, SKRB ZA VARNO DOSTAVO, UREDITEV USTREZNE DOKUMENTACIJE, DELO Z SCANERJEM, SAMOSTOJNOST PRI DELU, OPRAVLJANJE NALOG PO ...

. cocinero/cocineraKUHAR - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJA VSE OPERATIVNE NALOGE IN DELA POTREBNA ZA TEKOČE IN KVALITETNO DELO KUHINJE, PREDVSEM PA: ČIŠČENJE, PRIPRAVLJANJE IN TOPLOTNO OBDELOVANJE ŽIVIL, RAZDELJEVANJE ŽIVIL IN JEDI NA POSAMEZNE OBROKE TER DEKORIRANJE JEDI, PR...

. recepcionista de alojamientos turísticosHOTELSKI RECEPTOR/KA - M/Ž. HOTELSKI RECEPTOR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPIS DELA IN NALOG -SPREJEM GOSTOV IN REGISTRACIJA GOSTOV, VODENJE ODJAVE GOSTOV, -NADZOR NAD OPCIJSKIMI, SKUPINSKIMI IN DRUGIMI REZERVACIJAMI, PREVERJANJE DELA. RECEPCIJE, -PRODAJA STORITEV, -SPREJEMANJE IN...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaVARUH NEGOVALEC (V) - M/Ž. VARUH-NEGOVALEC V ZAVODU ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo , Določen čas  oz. do 31.8.2024, polni delovni čas, 40, IZVAJA NALOGE PO NAVODILU UČITELJA V POSEBNEM PROGRAMU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, OPRAVLJA NEGO OTROK, OPRAVLJA VARSTVO OTROK, SPREMLJA OTROKE NA DNEVE DEJAVNOSTI IN INT...

. operador de carretilla elevadora/operadora de carretilla elevadoraVILIČARIST II - M/Ž. VILIČARIST, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ENOSTAVNO TER MANJ ZAHTEVNO UPRAVLJANJE IN PREVAŽANJE,  UPRAVLJANJE TRANSPORTNIH SREDSTEV OPRAVLJANJE NALOG, KI SE NANAŠAJO NA PREVZEM BLAGA, SKLADIŠČENJE BLAGA, PRIPRAVA BLAGA ZA ODDAJO, ODPREMO BLAGA, SKLADIŠČENJE NEUSTREZNEG...

. operario de clavadoras/operaria de clavadorasUPRAVLJALEC OPLEMENITENJA 1 - M/Ž. UPRAVLJAVEC LESNOOBDELOVALNEGA STROJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PO NAVODILIH NADREJENEGA UPRAVLJA IN OBVLADUJE DELOVANJE PROIZVODNIH NAPRAV OD  SKLADIŠČA SUROVIH VLAKNENIH PLOŠČ DO SKLADIŠČA KONČANIH OPLEMENITENIH PLOŠČ, IN SICER: TRANSPORT PLOŠČ IN IMPR...

VZGOJITELJ - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2024, polni delovni čas, 40, VZGOJITELJ OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI IN LETNIM DELOVNIM NAČRTOM VRTCA, NAČRTUJE, IZVAJA TER EVALVIRA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO IN DRUGE OBLIKE, DE...

. profesor particular/profesora particularRAČUNALNIKAR ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI - M/Ž. RAČUNALNIKAR-ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 30, SKRB ZA RAČUNALNIŠKO IN PROGRAMSKO OPREMO ZAPOSLENIH, UREJANJE, SPLETNE STRANI ŠOLE, IZVAJANJE NEPOSREDNEGA VIZ DELA V ODDELKU, OPRAVLJANJE DRUGEGA ...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosTEHNIČNI MANIPULANT III - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE TEHNIČNIH DEL, UREJANJE GRADIV, UREJANJE DELAVNIH PROSTOROV IN NAPRAV, ČIŠČENJE PROSTOROV, NAROČANJE IN IZDAJANJE MATERIALA, VODENJE EVIDENCE, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI PO NALOG...

. vendedor/vendedoraPRODAJA/SVETOVANJE V HIŠI DARIL LJUBLJANA - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KOT PRODAJALEC / KA IN ARANŽER / KA BOSTE PRI NAS S SVOJIM PREDANIM IN Z ODGOVORNIM DELOM POSKRBELI, DA SE BODO STRANKE PRI NAS POČUTILE DOBRODOŠLE. S STROKOVNIM PRISTOPOM IN Z IZNAJDLJIVOSTJO BOSTE POSKRBELI, DA BO...

. cartero/carteraPISMONOŠA, LJUBLJANA S ŠIRŠO OKOLICO - M/Ž. PISMONOŠA, poskusno delo , Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40, SPREJEMANJE POŠILJK, DOSTAVLJANJE VSEH VRST POŠILJK IN BLAGA, PRODAJANJE VREDNOTNIC IN DRUGEGA BLAGA, OPRAVLJANJE DENARNIH STORITEV NA TERENU, OPRAVLJANJE SPREJEMA IN DOSTAVE POŠILJK, SKLEPOV IN BLAGA V POSLOVNIH PROSTO...

. mecánico de maquinaria industrial/mecánica de maquinaria industrialVZDRŽEVALEC STROJNI - M/Ž. MEHANIK INDUSTRIJSKIH STROJEV IN NAPRAV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE KOREKTIVNIH IN PREVENTIVNIH VZDRŽEVALNIH POSEGOV NA STROJIH, NAPRAVAH, TEHNOLOŠKIH IN TRANSPORTNIH POSTROJENJIH NA STROJNEM PODROČJU, IZVAJANJE SPLOŠNIH STROJNIH VZDRŽEVALNIH DEL,  I...

. ingeniero técnico de producción/ingeniera técnica de producciónUPRAVLJALEC PROIZVODNE LINIJE - AJDOVŠČINA - M/Ž. OPERATER PROIZVODNIH PROCESOV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL PO RECEPTURAH, DELOVNIH POSTOPKIH, VELJAVNIH STANDARDIH IN LASTNEM STROKOVNEM ZNANJU, UPRAVLJANJE PROIZVODNE LINIJE ZA IZDELAVO IZDELKOV IN POLIZDELKOV, NASTAVLJANJE PROIZVODNIH STROJEV, OD...

. asistente en educación especialSPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH UČENCEV IN DIJAKOV V - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V VRTCU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. do 31.8.2024, polni delovni čas, 40, ZAGOTAVLJANJE OTROKOVE VARNOSTI, POMOČ PRI VKLJUČEVANJU V SKUPINO IN SODELOVANJU PRI IZVAJANJU PROGRAMA, SODELOVANJE Z VZGOJITELJI IN DRUGIMI STROKOVNIMI DELAVCI VRTCA ...

. asesor jurídico/asesora jurídicaVIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) – STROKOVNI SODELAVEC - M/Ž. PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI SODNIK, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE, SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE PRAKSE TUJIH SODIŠČ TER TUJE STROK...

. operador de corrugadora (de cartón)/operadora de corrugadora (de cartón)DELAVEC V PROIZVODNJI PAPIRJA - OPERATER II V PPI - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV ZA PROIZVODNJO PAPIRNATIH IZDELKOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZDELAVA KVALITETNIH PROIZVODOV PO DELOVNEM NALOGU, UPRAVLJANJE IN NASTAVLJANJE STROJEV IN LINIJ V PROIZVODNJI,  PRIPRAVA MATERIALOV TER POSLUŽEVANJE STROJEV IN NAPRAV, NADZO...

. clasificador postal/clasificadora postalUSMERJEVALEC POŠILJK I - M/Ž. USMERJEVALEC POŠTE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KARTIRANJE POŠTNIH POŠILJK, PREGLEDOVANJE MANIPULATIVNIH LISTIN, USMERJANJE KARTIRANIH POŠILJK, USMERJANJE POŠILJK IN BLAGA PO CELOTNEM NASLOVU, OBLIKOVANJE PREVOZNIH ENOT, OPRAVLJANJE POŠTNIH IN CARINSKIH POSTOPKO...

. ayudante de cocinaKUHARSKI POMOČNIK - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJA VSE ENOSTAVNEJŠE OPERATIVNE IN POMOŽNE NALOGE IN DELA, POTREBNA ZA TEKOČE IN KVALITETNO DELO KUHINJE, PREDVSEM PA: IZVAJA PREDPRIPRAVO ŽIVIL ZA PRIPRAVO JEDI TER PRIPRAVLJA ENOSTAV...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC II - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 9 mesecev oz.  31.8.2024, polni delovni čas, 40, DNEVNO ČISTI, PREZRAČUJE, RAZKUŽUJE PROSTORE VRTCA IN OKOLICO (VHODI, IZHODI, DOSTOPNE POTI, DVORIŠČE,...), OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LDN VRTCA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA VRT...

ČISTILEC/ČISTILKA - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. nadomeščanje delavke na daljši bolniški odsotnosti, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE ŠOLSKIH PROSTOROV IN ŠOLSKE OKOLICE, obvezno je potrebno priložiti potrdilo, da oseb...

VODJA POŠTE V, 1104 LJUBLJANA - M/Ž. MENEDŽERJI ZA NABAVO, STORITVE NA PODROČJU LOGISTIKE, SKLADIŠČENJA, TRANSPORTA IN POŠTE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE, KONTROLIRANJE IN ODLOČANJE O DELU POŠTE V RAZREDA, REŠEVANJE REKLAMACIJ IN NEPRAVILNOSTI, PRODAJANJE ...

MEDICINSKI BIOKEMIK SPECIALIST - M/Ž. ZDRAVSTVENI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 8, VODJA MEDICINSKEGA LABORATORIJA JE ODGOVOREN ZA IZVAJANJE IN KAKOVOST VSEH PROCESOV IN POSTOPKOV V MEDICINSKEM LABORATORIJU PRI DELODAJALCU IN JE ODGOVOREN ZA NAČRTOVANJE VIROV, POTREBNIH ZA O...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECISALIST, PEDIATER ZA IZVAJANJE ZDRAVSTVENIH STORITEV V OTROŠKO ŠOLSKEM DISPANŽERJU - M/Ž. PEDIATER, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO V OTROŠKO ŠOLSKEM DISPANZERJU-KURATIVA IN PREVENTIVA, ADMINISTRATIVNA OPRAVILA, VODENJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE, IZDAJA MNENJ,SPRIČEVAL O ZDRAVSTVNEM STANJU, DRUGA DELA PO NALOGU NADREJENEGA, , dvoizmensko

OSEBNI ASISTENT (OSKRBOVALEC) - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ INVALIDU PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKA POMOČ, SPREMSTVO PRI DNEVNIH AKTIVNOSTIH, OSTALA PODOBNA DELA., Pri prijavi prosimo navedite številko oglasa. Delo poteka v RADOVLJICI za po...

. ingeniero industrial/ingeniera industrialVODJA ENERGETIKE IN PELETNE LINIJE - M/Ž. ORGANIZATOR DELA V PROIZVODNEM PROCESU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPERATIVNO VODENJE IN ORGANIZIRANJE DELA PELETNE LINIJE, ENERGETIKE, NADZOR PROIZVODNJE SUŠILNIH NAPRAV, PRIPRAVA PLANOV IN PROGRAMOV PROIZVODNJE, SESTAVLJANJE POROČIL IN VODENJE EVIDENC O PR...

. representante comercialKOMERCIALIST ZA PRODAJO OPREME ZA GOSPODARSKA VOZILA - M/Ž. KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, USTVARJANJE IN OBDELAVA POVPRAŠEVANJ; PRIPRAVA IN POŠILJANJE PONUDB, SPREMLJANJE ODVIJANJA PONUDB, OPTIMIZIRANJE PONUDB, KOMUNICIRANJE S KUPCI; PISNO (E-MAIL, POŠTA), TELEFONSKO, OSEBNO, PRIDOBIVANJE IN UTRJEVANJE POSLO...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA V MEDNARODNEM PROMETU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VOŽNJA TOVORNEGA VOZILA  V MEDNARODNEM CESTNEM PROMETU, SKRB ZA NAKLAD, RAZKLAD, PRITRJEVANJE TOVORA, SKRB IN UREJANJE POPRATNE DOKUMENTACIJE, SKRB ZA VOZILO, RACIONALNO RABO GORIV...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. vrnitve delavca nazaj iz porodniškega staleža., polni delovni čas, 40, ZAPOSLUJEMO OSEBNEGA ASISTENTA ZA ČAS NADOMEŠČANJA PORODNIŠKE ODSOTNOSTI DELAVCA, KI BO UPORABNIKU NUDIL OSEBNO POMOČ, POMOČ PRI NEGI, V ...

. operador de excavadora/operadora de excavadoraSTROJNIK TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE - M/Ž. STROJNIK GRADBENE MEHANIZACIJE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZEMELJSKIH IN RUŠITVENIH DEL (IZKOP GRADBENE JAME, DEPONIRANJE IN RAZPROSTIRANJE IZKOPANEGA MATERIALA, IZKOP KANALA, ZASIP KANALA IN UTRJEVANJE NASUTEGA MATERIALA, ...), UPRAVLJANJE STA...

. terapeuta especializado en trastornos del lenguaje/terapeuta especializada en trastornos del lenguajeVZGOJITELJ V RO - LOGOPED - M/Ž. LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve odsotne delavke, polni delovni čas, 40, OBRAVNAVA OTROK Z GOVORNIMI TEŽAVAMI V VRTCU, SODELOVANJE S STROKOVNIMI DELAVCI VRTCA IN ZUNANJIMI STROKOVNIMI DELAVCI TER SVETOVALNIMI SLUŽBAMI, VODENJE DOKUMENTACIJE O SVOJ...

Más ofertas: << · 37 · 55 · 64 · 68 · 70 · 71 · < · 73 · > · 75 · 78 · 84 · 96 · 120 · >>