Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,677 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 91

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ MATEMATIKE - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ ZA NARAVOSLOVNE PREDMETE, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE UČENCEV, SPREMSTVO UČENCEV NA DNEVE DEJAVNOSTI, DELO PO LDN ŠOLE, Kandidati naj prijavi priložijo kopijo potrdila o izobrazbi in potrdilo, da niso pravnomočno obsojeni zaradi naklepneg...

. vigilante de seguridadVARNOSTNIK - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, OBHODI IN KONTROLA STANJA OBJEKTOV, TAKOJŠNJE OBVEŠČANJE VARNOSTNO NADZORNEGA CENTRA V PRIMERU VARNOSTNIH INCIDENTOV (NEPRAVILNOSTI, KRŠITVE ALI POMANJKLJIVOSTI), PRIMOPREDAJA OB ZAKLJUČKU IZMENE S PISNIMI POROČILI O POTEKU...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI (E035037) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KLINIKA ZA OTORINOLARINGOLOGIJO IN CERVIKOFACIALNO KIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V NEGOVALNI ENOTI,- IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTIČNO-TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV,- SPRE...

. auxiliar de enfermeríaE035037 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI (INTERNA MEDICINA) - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG SREDNJE MEDICINSKE SESTRE V NEGOVALNI ENOTI, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V RAZLIČNIH STANJIH ZDRAVJA IN BOLEZNI, SODELOVANJE PRI SPREJEMU PACIENTA IN ...

DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI I, II (E037019) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, KO ZA NEONATOLOGIJO - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA BABIŠKO NEGO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI I,II, V PROSTORIH – ENOTAH, POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZDR...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E037018) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, SL. ZA KARDIOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, - ORGANIZIRANJE IN NADZIRANJE DEJAV...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioF023002 SOCIALNI/A OSKRBOVALEC/KA III - M/Ž. SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. nadomeščanje odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, GOSPODINJSKA POMOČ NA DOMU UPORABNIKA; ČIŠČENJE, PRANJE, LIKANJE, POSTILJANJE, NAKUPOVANJE, KURJAVA IN DRUGA DELA PO DOGOVORU Z UPORABNIKOM STORITEV; POMOČ PRI VZDRŽEV...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI I, II - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG V  SLUŽBI ZDRAVSTVENE NEGE ODDELKA ZA INTENZIVNO NEGO IN TERAPIJO, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV PRETEŽNO VIŠJIH ...

. mecánico de vehículos/mecánica de vehículosMEHANIK ZA POMOČ NA CESTI 2 - M/Ž. AVTOSERVISER, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VOŽNJA VLEČNEGA OZ. OSEBNEGA VOZILA, IZVAJANJE POPRAVIL MOTORNIH VOZIL NA TERENU, IZVAJANJE AVTOMEHANIČNIH IN AVTOELEKTRIČARSKIH OPRAVIL V DELAVNICI, IZVAJANJE TESTIRANJ V DELAVNICI, IZVAJANJE DRUGIH OPRAVIL SKLADN...

. mecánico de vehículos/mecánica de vehículosMEHANIK 2 - M/Ž. AVTOSERVISER, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE AVTOMEHANIČNIH IN AVTOELEKTRIČARSKIH OPRAVIL V DELAVNICI, IZVAJANJE TESTIRANJ V DELAVNICI, OBČASNO IZVAJANJE VARNE, PRAVOČASNE IN KAKOVOSTNE POMOČI NA CESTI IN VLEKE, IZVAJANJE DRUGIH OPRAVIL SKLADNO Z USPOS...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE ZDR.NEGE S POSTAVLJENIMI CILJI IN SKRB ZA IZVAJANJE KVALITETNE ZDR. NEGE PRI AKUTNIH IN TEŽKIH BOLEZENSKIH STANJIH TER USTREZNO STROKOVNO DOKUMENTIRANJE NAČRTA IZVAJANJE ZAHTEVNIH STORI...

. médico generalista/médica generalistaE017001 ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU - M/Ž. ZDRAVNIK, SEKUNDARIJ, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUŽBE V OSNOVNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO., STROKOVNI IZPIT. K PRIJAVI PRILOŽITI DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV IN NAVESTI REGISTRSKO ŠTEVI...

. tecnólogo de alimentos/tecnóloga de alimentosPODROČNI VODJA-KULINARIK-ŽIVILSKI TEHNOLOG ZA ŠTAJERSKO IN KOROŠKO - M/Ž. ŽIVILSKI TEHNOLOG, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PLANIRANJE IN ORGANIZIRANJE PROIZVODNEGA PROCESA - VODENJE, UREJANJE, KONTROLA DOKUMENTACIJE ZA POTREBE OBRATOV IN REGIJE   - VODENJE, MOTIVIRANJE IN USPOSABLJANJE SODELAVCEV, ZAPOSLOVANJE, IZVAJANJE KADROVSKE POLIT...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST PULMOLOGIJE - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, IZVAJANJE SPECIALISTIČNEGA AMBULANTNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA. VODENJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE OZ. EVIDENC S PODROČJA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA. SODELOVANJE PRI IZVAJANJU PROGRAMOV USPOSA...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V PROIZVODNJI IN NA TERENU - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZDELAVA CEVOVODOV, SILOSOV IN FILTROV IZ POCINKANE ALI ČRNE PLOČEVINE. MONTAŽA IZDELKOV SE OPRAVLJA NA TERENU . PLAČA 1300 NETO , PRIPRAVA DELA V PROIZVODNJI - IZDE...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV I IN II KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE TER NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACI...

. administrativo contable/administrativa contableBILANCIST - M/Ž. KNJIGOVODJA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, V RAČUNOVODSKEM ODDELKU V CELJU IŠČEMO ZARADI NADOMEŠČANJA PORODNIŠKEGA DOPUSTA SODELAVCA ALI SODELAVKO ZA PROSTO DELOVNO MESTO BILANCISTA. PRIČAKUJEMO VI. ALI VII.  STOPNJO IZOBRAZBE EKONOMSKE SMERI, ŽELJENA SME...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE ZDRAVSTVENEGA OBJEKTA V MARIBORU. DELO POTEKA NA 1 LOKACIJ, IN SICER V DVEH IZMENAH (DOPOLDAN OD 6:00 DO 14:00 TER POPOLDAN OD 14:00 DO 21:00) TER OBČASNO V NOČNI IZMENI., , večizmensko

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PREVENTIVNIH PREGLEDOV V ZVEZI Z ZDRAVJEM IN VARNOSTJO PRI DELU. IZVAJANJE PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDOV OSEB, KI SO POD ZDRAVSTVENIM NADZORSTVOM, VOZ...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesE035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. DO VRNITVE ZAČASNO ODSOTNEGA JAVNEGA USLUŽBENCA NAZAJ NA DELO, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, - SODELOVANJE V TIMU ZDRAVNIKA PRI IZVAJANJU OSNOVNE ZDRAVS...

. técnico en laboratorio clínico y biomédico/técnica en laboratorio clínico y biomédicoLABORATORIJSKI TEHNIK III (E045007) - PRIPRAVNIK, ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, KI ZA SPECILANO LABORATORIJKI DIAGNOSTIKO - M/Ž. LABORATORIJSKI TEHNIK ZA BIOMEDICINO, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev oz. za čas trajanja pripravništva., polni delovni čas, 40, - ZBIRANJE, EVIDENTIRANJE, SORTIRANJE, RAZPOREJANJE, ARHIVIRANJE IN ODSTRANJEVANJE BIOLOŠKEGA MATERIALA TER PRIPRAVA MATERIALA IN VZORCEV ZA ANALIZO PO US...

. médico generalista/médica generalistaZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE SPECIALISTIČNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA V AMBULANTI DRUŽINSKE MEDICINE, V DOMU STAREJŠIH OBČANOV, V AMBULANTI NUJNE MEDICINSKE POMOČI IN URGENTNI SLUŽBI NA TERENU., Veljavna licenca z...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POSLUŽEVANJE IN UPRAVLJANJE OBDELOVALNIH STROJEV, SKLADNO S TEHNIČNO IN DELOVNO DOKUMENTACIJO, IZVAJANJE RAZLIČNIH TEHNOLOŠKIH OPERACIJ NA OBDELOVANCIH PO ZAHTEV...

. terapeuta especializado en trastornos del lenguaje/terapeuta especializada en trastornos del lenguajeVZGOJITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ - LOGOPED (D037007) - M/Ž. LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo , Določen čas  oz. VRNITVE ODSOTNE DELAVKE., polni delovni čas, 40, NUDENJE DODATNE STROKOVNE POMOČI OTROKOM Z GOVORNO-JEZIKOVNIMI TEŽAVAMI., Kandidat mora izpolnjevati pogoje za delovno mesto VZGOJITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ – LOGOP...

. operador de pistola pulverizadora de lacado/operadora de pistola pulverizadora de lacadoLAKIREC V MIZARSKI DELAVNICI - M/Ž. LAKIREC LESENIH IZDELKOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PRIPRAVA OBDELOVANCEV PRED LAKIRANJEM, BRUŠENJE, GLAJENJE, ŠČETKANJE, MEDFAZNO BRUŠENJE, POLIRANJE, -LAKIRANJE Z BRIZGALNO PIŠTOLO, -BARVANJE LESENIH IZDELKOV., NUDIMO ZAPOSLITEV ZA NEDOLOČEN ČAS V ST...

VZDRŽEVALEC V PROIZVODNJI - M/Ž. MEHANIKI IN SERVISERJI KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE STROJEV, STAVBE IN PREVOZNIH SREDSTEV, PODROČJE - STROJNIK, ELEKTRIČAR, ELEKTROTEHNIK, MEHATRONIK, MEHANIK ALI KLJUČAVNIČAR, dvoizmensko

. ingeniero técnico en sistemas neumáticos/ingeniera técnica en sistemas neumáticosKONTROLOR TEHNIČNIH PREGLEDOV 2 - M/Ž. KONTROLOR TEHNIČNIH PREGLEDOV MOTORNIH VOZIL, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE OPRAVIL KONTROLORJA TEHNIČNIH PREGLEDOV ZA KONTROLO MOTORNIH IN PRIKLOPNIH VOZIL V SKLADU S PREDPISI IN NAVODILI ZA DELO,  IZVAJANJE POSTOPKOV SKLADNOSTI, IZVAJANJE TEHNIČ...

PLANER IZDELKOV - M/Ž. URADNIKI ZA IZRAČUNE KOLIČIN MATERIALOV V PROIZVODNJI, GRADBENIŠTVU IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA OPERATIVNEGA PLANA PROIZVODNJE, SPREMLJANJE, IZVAJANJE LETNEGA PLANA PROIZVODNJE. DOLOČITEV POTREBNIH MATERIALOV V SKLADU Z MESEČNIM PLANOM PROIZVO...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA - SOCIALNO VARSTVO - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE OŽJEGA IN ŠIRŠEGA STANOVALČEVEGA OKOLJA, OPREME IN TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV ZA NEGO IN OSKRBO, PRIPRAVA RAZKUŽIL IN RAZKUŽEVANJE, POMOČ PRI DVIGANJU, PREVOZ IN SPREMLJANJE MANJ PRIZADETIH STANOVALCEV IZVE...

. camarero/camareraNATAKAR/NATAKARICA - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, STREŽBA HRANE IN PIJAČE, PRIPRAVA NAPITKOV, PIJAČ IN PRIGRIZKOV, VODENJE BLAGAJNE, ČIŠČENJE IN UREJANJE DELOVNEGA MESTA, SPOŠTOVANJE NAVODIL, PREDPISOV, OSTALA DELA PO NALOGU DELODAJALCA, , dvoizmensko

Más ofertas: << · 46 · 68 · 79 · 85 · 88 · 89 · < · 91 · > · 93 · 95 · 99 · 107 · 123 · >>