Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,419 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 91

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

UČITELJ PREDMETNEGA POUKA SLOVENŠČINE - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. do vrnitve odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, UČITELJ PREDMETNEGA POUKA SLOVENŠČINE, Strokovni izpit za strokovne delavce na področju vzgoje in izobraževanja,

MOBILNI VZGOJITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ - M/Ž. PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SVETOVANJE VZGOJITELJEM, STARŠEM, ITD., SODELOVANJE Z VODSTVOM VRTCA NA STROKOVNEM PODROČJU, IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI OTROKOM, komunikativnost, sposobnost timske...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILKA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, ČIŠČENJE ŠOLSKIH PROSTOROV, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE, POTRDILO SODIŠČA, DA OSEBA NI V KAZENSKEM POSTOPKU, ZAKLJUČNO SPRIČEVALO OSNOVNE ŠOLE, popoldan

. vendedor/vendedoraPRODAJA MOTORNIH VOZIL (ATV-UTV), PE LJUBLJANA - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ZARADI ODPRTJA NOVE POSLOVNE ENOTE (LJUBLJANA-BREZOVICA PRI LJ), ZAPOSLIMO SODELAVCA V PRODAJI MOTORNIH VOZIL. DELO OBSEGA PRODAJO ATV IN UTV VOZIL IZ PRODAJNEGA PROGRAMA, SVETOVANJE KUPCEM, PRIMOPREDAJA VO...

. responsable de apoyo académicoVZGOJITELJ V DIJAŠKEM DOMU - M/Ž. VZGOJITELJ V DIJAŠKEM DOMU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 31.8.2022., polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NEPOSREDNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA IN DRUGE NALOGE., Prijavi je potrebno priložiti: življenjepis (CV), fotokopijo potrdila o izobrazbi, fotokopijo potrdila o opravljenem strokovn...

STROKOVNI SODELAVEC ("PODROČJE CNC") - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU IN POSTAVITVI USTREZNE STROJNE OPREME ZA POSAMEZEN PRODUKT , ZAGOTAVLJANJE IN POTRDITEV USTREZNOSTI STROJNE OPREME ZA POSAMEZEN PRODUKT , S...

. orientador educativo/orientadora educativaSVETOVALNI DELAVEC - M/Ž. SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 8, SVETOVALNI DELAVEC OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI IN LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA, TER DELA IN NALOGE PO SKLEPU VODSTVA ZAVODA., Prilogi je potrebno priložit...

. contableRAČUNOVODJA VII/2 - III PRIPRAVNIK (ŠIFRA DM 102718) V SEKRETARIATU GENERALNEGA SEKRETARJA, SLUŽBI ZA RAČUNOVODSTVO - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo , Določen čas, 8 mesecev, polni delovni čas, 40, - USPOSABLJANJE ZA IZVAJANJE RAČUNOVODSKIH NALOG: IZVAJANJE OBRAČUNOV TER EVIDENTIRANJE POSLOVNIH DOGODKOV V PROGRAMSKO APLIKACIJO NA PODLAGI VNESENIH PODATKOV ALI PREJETIH DOKUMENTOV USPOSABLJANJE ZA USKLAJEVANJE ANALI...

. bibliotecario/bibliotecariaKNJIŽNIČAR - M/Ž. KNJIŽNIČAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 8, DELAVEC OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI IN LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA, TER DELA IN NALOGE PO SKLEPU VODSTVA ZAVODA., Vlogi je potrebno priložiti: življenjepis (CV), fotokopijo potrdila o ...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI E037021, INTERNA KLINIKA, KO ZA GASTROENTEROLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V NEGOVALNI ENOTI TER NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA -ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NA...

. gestor de programas/gestora de programasKOORDINATOR PROJEKTOV - M/Ž. KOORDINATOR PROGRAMOV V FUNDACIJI, poskusno delo , Določen čas, 21 mesecev, polni delovni čas, 40, -SODELOVANJE PRI PRIPRAVI IN IZVAJANJU PROJEKTOV NACIONALNIH IN MEDNARODNIH PROJEKTOV. -ORGANIZACIJA IN VODENJE SESTANKOV IN DELAVNIC. -SODELOVANJE PRI DELU Z NEVLADNIMI ORGANIZACIJAMI (UGOTAVLJANJE PO...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI, INTERNA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK ZA GASTROENTEROLOGIJO (E035012) - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI NEGI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA   - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGN...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA NEGOVALNI ENOTI ZA POTREBE INTERNE KLINKE, KLINIČNI ODDELEK ZA GASTROENTEROLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -    IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V NEGOVALNI ENOTI  -    IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTIČNO-TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV  ...

. asistente de direcciónPOSLOVNI SEKRETAR VII/1 (ODSEK ZA RAZPOLAGANJE Z NEPREMIČNINAMI V ODDELKU ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI, DM 266) - M/Ž. POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE IN KOORDINIRANJE POSLOVNIH STIKOV, VODENJE DOKUMENTACIJE IN EVIDENC, SODELOVANJE PRI INTERNEM USKLAJEVANJU ORGANIZACIJSKIH ENOT, UREJANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA., IZOBRAZBA –VISOKOŠOLSKO STROKOVNO IZOBR...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI E035017, INTERNA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK ZA GASTROENTEROLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V NEGOVALNI ENOTI, -IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTIČNO-TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV , -SP...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA UPORABNIKOV. NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA  IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE  PRIPOMOČKOV, VODENJE DOKUMENTACIJE. IZVAJANJE DEL IN N...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, KLINIČNI ODDELEK ZA GASTROENTEROLOGIJO (E035017) - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V NEGOVALNI ENOTI - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTIČNO-TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV   - SPRE...

. conserje de edificioVZDRŽEVALEC IV (I) (J034095) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, TEHNIČNO VZDRŽEVALNI SEKTOR, SL. ZA VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN DRUGE OPREME, ENOTA KOVINSKA IN MIZARSKA DELAVNICA - M/Ž. HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN IZVEDBA VZDRŽEVALNIH DEL NA POSAMEZNIH NAPRAVAH, PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE NAPRAV PO LETNEM PLANU VZDRŽEVANJA, OPRAVLJANJE SREDNJE ZAHTEVNIH VZDRŽEVALNIH DEL Z RAZNIMI ORODJI IN NAPRAVAMI, IZVAJANJ...

PODSEKRETAR V SEKTORJU ZA POKOJNINE IN PRAVICE IZ DELA (ŠIFRA DM 10032) - M/Ž. URADNIKI ZA SPLOŠNO PISARNIŠKO POSLOVANJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE STROKOVNIH NALOG IN NEPOSREDNA POMOČ PRI VODENJU NA DELU DELOVNEGA PODROČJA MINISTRSTVA OZIROMA NOTRANJE ORGANIZACIJSKE ENOTE, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUG...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI, E0350170, ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, KLINIČNI ODDELEK ZA GASTROENTEROLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -    IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V NEGOVALNI ENOTI  -    IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTIČNO-TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV  ...

. gestor procesal/gestora procesalVIŠJI PRAVOSODNI SODELAVEC - SAMOSTOJNI SODNIŠKI POMOČNIK - M/Ž. SODNIŠKI POMOČNIK (SAMOSTOJNI, VIŠJI), poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. nadomeščanje bolniške odsotnosti in nato porodniške odsotnosti, polni delovni čas, 40, VODENJE ZAHTEVNEJŠIH POSTOPKOV IN IZDAJANJE ODLOČB IZ PRISTOJNOSTI PRAVOSODNEGA ORGANA SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DOLOČIL REDA ...

UČITELJ MATEMATIKE IN TEHNIKE - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. do vrnitve odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, UČITELJ MATEMATIKE IN TEHNIKE, Kandidat k vlogi predloži dokazila o izobrazbi, strokovni izpit, potrdilo o nekaznovanosti,

. camarero/camareraPROTOKOLARNI NATAKAR – SPECIALIST III - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, STREŽENJE HRANE IN PIJAČ TER SVETOVANJE PRI IZBIRI IN SERVIRANJU VIN SPREJEM, POTRJEVANJE IN EVIDENTIRANJE NAROČIL IN REZERVACIJ SKRB ZA OPERATIVNE ZALOGE PIJAČ, NAPITKOV IN CIGARET TER ZA ZLAGANJE, SORTIRANJE IN POPOLN...

. camarero/camareraTEHNIK PROTOKOLARNE STREŽBE I - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, STREŽENJE HRANE IN PIJAČ SPREJEM, POTRJEVANJE IN EVIDENTIRANJE NAROČIL IN REZERVACIJ,  SKRB ZA OPERATIVNE ZALOGE PIJAČ, NAPITKOV IN CIGARET TER ZA ZLAGANJE, SORTIRANJE IN POPOLNITVE,  SKRB ZA MATERIALNO POSLOVANJE IN ODGOVOR...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioSOCIALNA OSKRBOVALKA - M/Ž. NEGOVALEC V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ZAGOTAVLJANJE GOSPODINJSKE POMOČI IN POMOČI PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE IN GIBANJA TER POMOČ PRI OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI INDIVIDUALNIH NAČRTOV POMOČI,...

. carpintero/carpinteraTESAR/POMOČNIK TESARJA - M/Ž. TESAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, MONTAŽA LESENIH NOSILNIH IN NENOSILNIH KONSTRUKCIJ NA STAVBAH , IZDELAVA IN POSTAVLJANJE RAZLIČNIH VRST POMOŽNIH KONSTRUKCIJ NA STAVBAH , ZAŠČITA LESENIH KONSTRUKCIJ Z UPORABO RAZLIČNIH SREDSTEV IN TEHNOLOGIJ OBDELAVE...

ČISTILEC PROSTOROV - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 18, ZAPOSLIMO RESNO, ODGOVORNO IN ZANESLJIVO OSEBO ZA REDNO ČIŠČENJE TRGOVINSKIH IN SKLADIŠČNIH PROSTOROV NA RAVNAH NA KOROŠKEM ZA NOVO TRGOVINO SPA...

ČISTILEC ŠOLSKIH PROSTOROV - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE ŠOLSKIH PROSTOROV, Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva...

. mecánico electricista/mecánica electricistaELEKTRIKAR-VZDRŽEVALEC - M/Ž. ELEKTROVZDRŽEVALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE ELEKTRIČNIH DELOV NA STROJIH IN NAPRAVAH, POMOČ ZUNANJIM STROKOVNJAKOM PRI POPRAVILU IN VZDRŽEVANJU STROJEV, VZDRŽEVALNA DELA V PROSTORIH TISKARNE..., KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI, dopoldan

. administrativo contable/administrativa contableFINANČNI REFERENT - M/Ž. FINANČNI KNJIGOVODJA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, – KNJIŽENJE POSLOVNIH DOGODKOV V GLAVNO KNJIGO, SALDAKONTE IN DRUGE POMOŽNE KNJIGE – OPERATIVNO IZVAJANJE OBRAČUNA IN FINANČNE PORAVNAVE POSLOV SKLENJENIH NA BORZI Z UPORABO BORZNE APLIKACIJE ZA IZVEDBO OBR...

Más ofertas: << · 46 · 68 · 79 · 85 · 88 · 89 · < · 91 · > · 94 · 98 · 105 · 119 · >>