Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,610 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 91

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Agentes de segurosPOMOŽNI ZAVAROVALNI ZASTOPNIK - M/Ž. ZAVAROVALNI ZASTOPNIK, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ISKANJE POTENCIALNIH ZAVAROVANCEV BREZ POSREDOVANJA VSEBINE, ZAVAROVALNEGA ZASTOPANJA IN BREZ PODPISOVANJA KAKRŠNIHKOLI ZAVAROVALNIH DOKUMENTOV, SPREMLJANJE MENTORJA PRI SVOJEM DELU., Komunikativnost, lasten...
 • . Biólogos, botánicos, zoólogos y afinesRAZVOJNO RAZISKOVALNI SODELAVEC I, PEDIATRIČNA KLINIKA, SLUŽBA ZA SPECIALNO LABORATORIJSKO DIAGNOSTOKO, UKC LJULJANA - M/Ž. INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Določen čas oz. 01.09.2018 DO 30.06.2021, polni delovni čas, 40, REALIZACIJA PLANIRANIH AKTIVNOSTI IZ POGODBE, PROJEKTNO ORIENTIRANO RAZISKOVALNO DELO, PRIPRAVA ZAHTEVNIH STROKOVNIH PODLAG, MEDICINSKO DELO NA BOLNIŠKEM ODDELKU,...
 • . CocinerosKUHAR/KUHARICA - M/Ž. KUHARJI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO V KUHINJI - PRIPRAVA, KUHANJE, RAZDELJEVANJE PREHRANE (MALIC, KOSIL, ZAJTRKOV), POMIVANJE...., Obvezna priloga prijavitelja: Življenjepis, pridobljeni naziv izobrazbe s fotokopijo dokazila, potrdilo iz kazenske evidence,...
 • UČITELJ PREDMETNEGA POUKA - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas oz. 01.09.2018 do 31.08.2019 oz. do konca trajanja projekta, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE DEL IN NALOG PO PROJEKTU RAP - ŠPORT IN VZGOJA, Obvezna priloga prijavitelja: Življenjepis, pridobljeni naziv izobrazbe s fotokopijo...
 • . Maestros de enseñanza primariaUČITELJ RAZREDNEGA POUKA (POUČEVANJE 3. RAZREDA) Z ZNANJEM ANGLEŠČINE ZA I. TRIADO - M/Ž. UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas oz. 01.09.2018 - 31.08.2019, polni delovni čas, 40, UČITELJ RAZREDNEGA POUKA V 3. RAZREDU Z ZNANJEM ANGLEŠČINE V I. TRIADI, Obvezna priloga prijavitelja: Življenjepis, pridobljeni naziv izobrazbe s fotokopijo dokazila, potrdilo...
 • . Maestros preescolaresVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas oz. 01.09.2018 - 31.08.2019 (oz. do zaprtja oddelka vrtca, če je to prej), polni delovni čas, 40, OBVEZNA PRILOGA PRIJAVITELJA: ŽIVLJENJEPIS, PRIDOBLJENI NAZIV IZOBRAZBE S FOTOKOPIJO DOKAZILA, POTRDILO...
 • . Maestros preescolaresVZGOJITELJ PREDŠOLSKI OTROK - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, Obvezna priloga prijavitelja: Življenjepis, pridobljeni naziv izobrazbe s fotokopijo dokazila, potrdilo iz kazenske evidence, potrdilo, da oseba...
 • . Educadores para necesidades especialesUČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ ( SPECIALNI PEDAGOG, SOCIALNI PEDAGOG OZ. INKLUZIVNI PEDAGOG) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo , Določen čas oz. 01.09.2018 - 31. 8. 2019, polni delovni čas, 40, POMOČ UČENCEM S POSEBNIMI POTREBAMI., Obvezna priloga prijavitelja: Življenjepis, pridobljeni naziv izobrazbe s fotokopijo dokazila, potrdilo...
 • . Profesionales de enfermeríaMEDICINSKA SESTRA - VODJA TIMA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Določen čas oz. za čas trajanja projekta CrossCare, sofinanciran iz programa Interreg Slo-Hr (pr, polni delovni čas, 40, UGOTAVLJANJE, SVETOVANJE IN IZVAJANJE STORITEV S PODROČJA ZDRAVSTVENE NEGE IN SOCIALNEGA VARSTVA DRUŽINE,...
 • UČITELJ - DELO NA PROJEKTU - M/Ž. UČITELJI SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH PREDMETOV V SREDNJIH ŠOLAH IN VZGOJITELJI V DIJAŠKIH DOMOVIH, poskusno delo , Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE IN ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVANJA ZA ZUNANJE UDELEŽENCE - DELO NA PROJEKTU, Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev,...
 • . Maestros preescolaresVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40, VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA, VZGAJA OTROKE PRED VSTOPOM V ŠOLO., Potrdilo...
 • UČITELJ PREDMETNEGA POUKA - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev oz. Nadomeščanje porodniške odsotnosti., polni delovni čas, 40, POUČEVANJE UČENCEV ANGLEŠKEGA JEZIKA V SKLADU Z OPISOM DEL IN NALOG, KI SO OBJAVLJENI NA SPLETNI STRANI ŠOLE., Vodenje e-dnevnika, e-redovalnice...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, skrajšan delovni čas, 24, ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV, SKUPNIH POVRŠIN, ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE VSEH VRST TALNIH POVRŠIN, ČIŠČENJE SANITARIJ, ČIŠČENJE OKENSKIH STEKEL, STROJNO IN ROČNO ČIŠČENJE, OMETANJE...
 • . Maestros de enseñanza primariaUČITELJ RAZREDNEGA POUKA - DRUGI STROKOVNI DELAVEC V 1. RAZREDU - M/Ž. DRUGI UČITELJ V PRVEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE, poskusno delo , Določen čas oz. 01.09.2018 do 31.8 2019, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE ISP, OPB IN DRUDA STROKOVAN DELAVKA V 1. RAZREDU, Obvezna priloga prijavitelja: Življenjepis, pridobljeni naziv izobrazbe s fotokopijo dokazila, potrdilo...
 • . Agentes de segurosPOMOŽNI ZAVAROVALNI ZASTOPNIK - M/Ž. ZAVAROVALNI ZASTOPNIK, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ISKANJE POTENCIALNIH ZAVAROVANCEV BREZ POSREDOVANJA VSEBINE ZAVAROVALNEGA ZASTOPANJA IN BREZ PODPISOVANJA KAKRŠNIHKOLI ZAVAROVALNIH DOKUMENTOV, SPREMLJANJE MENTORJA PRI SVOJEM DELU., Komunikativnost, lasten...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILEC - NADZORNIK - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, REDNO, GENERALNO IN SPECIALNO ČIŠČENJE NA TERENU NA KOROŠKEM IN VZHODNI SLOVENIJI. DELO S ČISTILNIMI PRIPOMOČKI IN ČISTILNIMI...
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V STERILIZACIJI (ŠIFRA DM:E035023), KIRURŠKA KLINIKA, OPERACIJSKI BLOK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. predvidoma do 22.9.2019, polni delovni čas, 40, SPREJEM, DEKONTAMINACIJA IN ČIŠČENJE INŠTRUMENTOV IN PRIPOMOČKOV, IZVAJANJE RAZLIČNIH POSTOPKOV DEZINFEKCIJE, PRIPRAVA MANJ ZAHTEVNIH SETOV ZA ODDELKE, AMBULANTE,...
 • . Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafesPRAVNIK-PRIPRAVNIK - M/Ž. PRAVNIK, poskusno delo , Določen čas, 8 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE PRAVNIH AKTOV PODJETJA, PRIPRAVLJANJE STROKOVNIH PODLAG IN NAVODIL S PODROČJA DELA, PREVERJANJE PRAVNE VELJAVNOSTI DOKUMENTOV, SPREMLJANJE ZAKONODAJE IN OBVEŠČANJE O SPREMEMBAH, PRIPRAVLJANJE DOKUMENTACIJE...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILEC - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, REDNO ČIŠČENJE TRGOVINSKIH IN SKLADIŠČNIH PROSTOROV V SLOVENJ GRADCU. DELO OBSEGA ROČNO KOT TUDI STROJNO ČIŠČENJE. POGODBA...
 • . Trabajadores de los cuidados personales en institucionesBOLNIČAR-NEGOVALEC - PRIPRAVNIK - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, - SERVIRANJE HRANE IN HRANJENJE STANOVALCEV, - HIGIENSKO VZDRŽEVANJE STANOVALČEVEGA OKOLJA., , dvoizmensko
 • . Educadores para necesidades especialesUČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo , Določen čas oz. do 30. 10. 2018, polni delovni čas, 40, UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ, Zaželene so izkušnje z delom z učenci s posebnimi potrebami. Kandidat mora izpolnjevati z zakonom določene pogoje za zaposlitev v VIZ. Vlogi...
 • . Profesionales del trabajo socialSTROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ) - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Določen čas oz. za čas nadomeščanja začasno odsotne delavke, predvidoma do avgusta 2019, polni delovni čas, 40, IZVAJA NAJZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV,...
 • . Especialistas en métodos pedagógicosSVETOVALNI DELAVEC - M/Ž. PEDAGOŠKI SVETOVALCI IN ŠOLSKI INŠPEKTORJI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, SVETOVALNO DELO, UČNA POMOČ, Strokovni izpit v vzgoji in izobraževanju, Potrdilo o nekaznovanosti, Potrdilo okrajnega sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku.,
 • . Agentes de segurosZAVAROVALNI ZASTOPNIK - M/Ž. ZAVAROVALNI ZASTOPNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POSREDOVANJE, SKLEPANJE IN PRAVOČASNO ODDAJANJE ZAVAROVALNIH POGODB., obvezna odločba AZN, vsaj 4 mesece delovnih izkušenj iz direktne prodaje, lasten prevoz, komunikativnost, veselje do terenskega...
 • . Agentes de segurosZAVAROVALNI ZASTOPNIK - M/Ž. ZAVAROVALNI ZASTOPNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POSREDOVANJE, SKLEPANJE IN PRAVOČASNO ODDAJANJE ZAVAROVALNIH POGODB., obvezna odločba AZN, vsaj 4 mesece delovnih izkušenj iz direktne prodaje, lasten prevoz, komunikativnost, veselje do terenskega...
 • . CocinerosDIETNI KUHAR IV - M/Ž. KUHARJI, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE ŽIVIL IN KUHANJE JEDI, DIET IN NAPITKOV, PRIPRAVA KAKOVOSTNE IN NEOPOREČNE PREHRANE, TER EKONOMIČNA PORABA ŽIVIL IN ENERGIJE PRI PRIPRAVI OBROKOV, IZDAJA ŽIVIL IN MATERIALA IZ SKLADIŠČA, TER TEKOČE...
 • . Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafesOSEBNI ASISTENT - KOPER - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 5 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ INVALIDU PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKA POMOČ, SPREMSTVO IPD., Natančnost, občutek za delo z ljudmi, prilagodljivost, zanesljivost., gibljiv/nestalen urnik
 • . Mecánicos y ajustadores electricistasAVTOELEKTRIČAR - M/Ž. AVTOELEKTRIČAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE IN SERVIS ELEKTRO OPREME VOZIL (STANDARDNA MONTAŽNA DELA, SERVISNO-VZDRŽEVALNA IN OBNOVITVENA (REMONTNA)DELA) - UGOTAVLJANJE VZROKOV OKVAR - ZNANJE AVTOMEHANIČNIH DEL, , dopoldan
 • ASISTENT (ŠIFRA DM: D010001) - M/Ž. VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo , Določen čas oz. do 31.07.2019, polni delovni čas, 40, VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU, SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTIH,...
 • . Secretarios (general)ADMINISTRATOR - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VSA ADMINISTRATIVNA DELA, UREJANJE KORESPONDENCE IN EVIDENC, POMOČ PRI OGLAŠEVANJU, PROMOCIJI, PREVAJANJE BESEDIL IZ NEMŠČINE IN ANGLEŠČINE V SLOVENŠČINO IN OBRATNO, VSA OSTALA DELA ZA NEMOTENO...
Más ofertas: << · 46 · 68 · 79 · 85 · 88 · 89 · < · 91 · > · 94 · 98 · 106 · >>