Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,854 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 91

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Operadores de plantas y máquinas de productos químicosLABORANT - M/Ž. KEMIJSKI LABORANT, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE VHODNE KONTROLE (IZVEDBA MERITEV NA VHODNIH MATERIALIH PO KP, PREGLED OZ. PRIDOBIVANJE CERTIFIKATOV), SPREMLJANJE ROKOV UPORABNOSTI POKVARLJIVIH MATERIALOV IN ZAGOTAVLJANJE PRAVOČASNIH... SILIKO proizvodno podjetje, storitve in trgovina, d.o.o.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesPRODAJALEC - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OBVLADOVANJE PROCESOV PRODAJE BLAGA IN IZDELKOV. ZBIRANJE IN ANALIZIRANJE PODATKOV O DOBAVITELJIH, S CILJEM OPTIMIZACIJE STROŠKOV PO NAVODILIH NADREJENIH. PODPORA PRI IZDELAVI ANALIZE STROŠKOV PO NAVODILIH NADREJENIH.... Eligo Bled, golf igrišča in turizem, d.o.o.
 • . Médicos especialistasPREDSTOJNIK OČESNE KLINIKE (M/Ž), SISTEMIZIRANO DELOVNO MESTO: VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1, ŠIFRA DM: E018023 - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST OFTALMOLOGIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PREDSTAVLJA ORGANIZACIJSKO ENOTO, PLANIRA ORGANIZIRA, KOORDINIRA IN NADZIRA DELO NA ORGANIZCIAJSKI ENOTI, SKRBI ZA RAZVOJ DEJAVNOSTI V SKLADU Z NAPREDKOM STROKE IN PREDLAGA UVEDBO NOVIH DEJAVNOSTI... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • . CocinerosKUHAR V - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. 31.08.2018, polni delovni čas, 40 ur, RAVNANJE Z ŽIVILI IN ORGANIZACIJA DELA V KUHINJI, PRIPRAVA OBROKOV PO PROGRAMU, SKRB ZA OSEBNO HIGIENO, ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE., slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče,... VRTEC OTONA ŽUPANČIČA.
 • . Operadores de máquinas de procesamiento de texto y mecanógrafosSODNI ZAPISNIKAR V-I, - M/Ž. SODNI ZAPISNIKAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PISANJE PO NEPOSREDNEM DIKTATU NA GLAVNIH OBRAVNAVAH, NAROKIH, ZASLIŠANJIH NA SEDEŽU ORGANA IN NA ZUNANJEM POSLOVANJU SODIŠČA., opravljen izpit iz sodnega reda oz. v roku enega leta od sklenitve delovnega... OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI.
 • . Bibliotecarios, documentalistas y afinesDOKUMENTALIST VII/2 - M/Ž. BIBLIOTEKARJI, DOKUMENTALISTI IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, -ZBIRANJE IN POSREDOVANJE PRIMERJALNIH STROKOVNIH PODATKOV IN INFORMACIJ UPORABNIKOM, -IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA NAD SELEKTIVNO DISEMINACIJO INFORMACIJ IN RETROAKTIVNE POIZVEDBE, -VODENJE... OBČINA JESENICE.
 • . Reguladores y operadores de máquinas herramientasCNC OPERATER - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, KOVINARSTVO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OBDELAVA NA CNC STROJU, PROGRAMIRANJE CNC STROJEV V PROIZVODNJI, PRIPRAVA STROJA IN ORODIJ, OSNOVNO POZNAVANJE CAD PROGRAMOV (AUTOCAD), POZNAVANJE VARJENJA (MIG/MAG), STROKOVNO... UPROM podjetje za proizvodnjo in inženiring, d.o.o.
 • . Especialistas en políticas de administraciónSVETOVALEC (ŠIFRA DM 282) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, CELOTNO BESEDILO OBJAVE SE NAHAJA NA SPLETNIH STRANEH GEODETSKE UPRAVE RS: HTTP://WWW.GU.GOV.SI/SI/JAVNE_OBJAVE/ JAVNE_OBJAVE_O_PROSTIH_DELOVNIH_MESTIH/, Prijava mora... MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesPRODAJALEC VOZIL - M/Ž. PRODAJALEC AVTOMOBILOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRODAJA NOVIH IN RABLJENIH VOZIL, VODENJE POSTOPKOV NAROČANJA IN IZDAJANJA VOZIL, UREJANJE DOKUMENTACIJE, POMOČ IN SVETOVANJE STRANKAM PRI NAKUPU., angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje... AGENCIJA M SERVIS d.o.o.; AGENCIJA M SERVIS d.o.o., POSLOVNA ENOTA KADROVSKA AGENCIJA LJUBLJANA.
 • . Ingenieros mecánicosSAMOSTOJNI TEHNOLOG ZA DISTRIBUCIJSKO OMREŽJE - M/Ž. TEHNOLOG STROJNIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, DELOVNE NALOGE SO VEZANE NA OPRAVLJANJE STROKOVNIH NALOG S PODROČJA ZAKONSKO DOLOČENE REDNE ZAMENJAVE MERILNE OPREME IN KONTROLE IN OVERJANJA MERILNE OPREME V MERILNEM LABORATORIJU., urejevalniki... JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.
 • . Trabajadores de los cuidados personales en institucionesBOLNIČAR NEGOVALEC - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, Pomoč pri zdravstveni negi in oskrbi, hranjenje, transfer, skrb za okolje stanovalcev, opazovanje, poročanje,..., slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče DOM UPOKOJENCEV GRADIŠČE.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI, ODDELEK HOSPITALNE ZDRAVSTVENE NEGE - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZN, DIAGNOSTIČNIH IN TERAPEVTSKIH POSEGOV V OKVIRU ZNANJ V.ST.S.I. PRI BOLNIKIH ZDRAVLJENIH Z RAZLIČNIMI NAČINI ONKOLOŠKEGA ZDRAVLJENJA V INTENZIVNI NEGI IN PALIATIVNI... ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA.
 • . PsicólogosE047052 PSIHOLOG II - M/Ž. PSIHOLOG V ZDRAVSTVU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE PREVENTIVNEGA DELA Z ZDRAVO POPULACIJO, IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH PSIHOLOŠKIH POSTOPKOV Z ZDRAVO POPULACIJO, SODELOVANJE V INTERDISCIPLINARNEM TIMU., slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje... ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA.
 • . Profesionales de la salud no clasificados bajo otros epígrafesDELOVNI TERAPEVT - PRIPRAVNIK - M/Ž. DELOVNI TERAPEVT, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, UGOTAVLJANJE FUNKCIONALNIH IN PSIHOFIZIČNIH ZMOŽNOSTI OSKRBOVANCEV IN PRIPRAVA INDIVIDUALNIH PROGRAMOV, NAČRTOVANJE IN PRIPRAVA TER IZVAJANJE ZAPOSLITVENE DELOVNE TERAPIJE, EVIDENTIRANJE IN DOKUMENTIRANJE STORITEV, DELA... DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA-MOSTE-POLJE.
 • . Empleados de servicios de transportePROMETNIK - ADMINISTRATOR V PREVOZNIŠTVU - M/Ž. PROMETNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, DELO ZAJEMA IZDAJANJE TER PREJEMANJE RAČUNOV, POTNIH NALOGOV, TROŠARINE, DNEVNICE., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje... JEREBTRANS, STORITVE D.O.O.
 • . Gerentes de servicios no clasificados bajo otros epígrafesDIREKTOR JAVNEGA ZAVODA CENTER ZA ŠPORT, TURIZEM, INFORMIRANJE IN KULTURO LAŠKO - M/Ž. DIREKTOR ZAVODA ZA TURIZEM, Določen čas, 60 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VODENJE JAVNEGA ZAVODA, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, Kandidat mora imeti najmanj 5 let vodstvenih delovnih izkušenj na strokovnem področju dejavnosti zavoda, strokovno... OBČINA LAŠKO.
 • . EconomistasNADZORNIK ALI SAMOSTOJNI NADZORNIK V ODDELKU PLAČILNI IN PORAVNALNI SISTEMI, ODSEK PLAČILNI SISTEMI IN STORITVE - M/Ž. EKONOMIST ZA BANČNIŠTVO IN FINANCE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PREVERJANJE IZPOLNJEVANJA POGOJEV IN IZVAJANJE POSTOPKOV IZDAJE DOVOLJENJ ZA OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV, STORITEV IZDAJANJA ELEKTRONSKEGA DENARJA ALI OPRAVLJANJE MENJALNIŠKIH POSLOV,... BANKA SLOVENIJE.
 • . Sastres, modistos, peleteros y sombrererosŠIVILJA - M/Ž. ŠIVILJEC, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, ŠIVANJE DELOVNIH OBLEK (HLAČE, PLAŠČI, JAKNE) PO SESTAVNIH DELIH DO KONČNEGA IZDELKA, nemški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, Zaželeno je osnovno znanje nemškega jezika,... IZDELOVANJE TEKSTILNIH IZDELKOV, MOJCA NAMESTNIK ŠMON S.P.
 • . Profesores de universidades y de la enseñanza superiorVISOKOŠOLSKI UČITELJ ZA PODROČJE KLASIČNE ARHEOLOGIJE - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJ, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, -SKRB ZA OBLIKOVANJE IN POSODABLJANJE UČNIH NAČRTOV TER PRILAGAJANJE UNIVERZITETNIH VISOKOŠOLSKIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV, -SKRB ZA ORGANIZIRANJE IN SOORGANIZIRANJE VSEH AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PREDMETA V SKLADU Z UČNIM... UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA.
 • . Trabajadores de los cuidados personales en institucionesBOLNIČAR NEGOVALEC I NEGA III IN IV - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI ZAHTEVNI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV-OSKRBA III IN IV POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV... DOM PETRA UZARJA.
 • . Profesionales de enfermeríaDIPL. MED. SESTRA V PATRONAŽNI SLUŽBI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLANJE DEL IN NALOG V SKLADU S SISTEMIZACIJO ZAVODA ZA DELO DIPL. MED. SESTRE V PATRONAŽNI SLUŽBI, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, licenca... ZDRAVSTVENI DOM OSNOVNO VARSTVO NOVA GORICA.
 • . Operadores de instalaciones de procesamiento de metalesPROIZVODNA DELA II. (405002) - M/Ž. UPRAVLJAVEC PROCESNIH LINIJ ZA PREDELAVO KOVIN, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELAVEC ZAČETNIK-IV.ST.STR. (29104) USPOSOBITEV ZA DELOVNO MESTO POSLUŽEVALEC LINIJE (10703), Zahtevana usmeritev in poklic: KV-MEHANIKI IN STROJNIKI, KV-OBDELOVALCI KOVIN, KV-LESARJI, KV-ADMINISTRATORJI... TALUM IZPARILNIKI, proizvodnja izparilnih plošč, lesenih in drugih izdelkov, storitve in trgovina d.o.o.
 • . Agrónomos y afinesKOORDINATOR II - M/Ž. KMETIJSKI SVETOVALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH NALOG, POVEZANIH S POSTOPKOM ZAKUPA IN NAJEMA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ, IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH NALOG, POVEZANIH S POSTOPKOM PROMETA Z ZEMLJIŠČI, IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH NALOG,... SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE.
 • . Secretarios (general)ADMINISTRATOR - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SKENIRANJE VHODNE POŠTE IN SKRB ZA VSO POŠTO PODJETJA. IZVAJANJE RAZLIČNIH REFERENTSKIH DEL. ZBIRANJE, PRIPRAVLJANJE, OBDELOVANJE IN VNAŠANJE TER ARHIVIRANJE FAKTUR, PODATKOV IN DOKUMENTACIJ., urejevalniki... MDM podjetje za proizvodnjo, trgovino in inženiring d.o.o.
 • . Ayudantes de cocinaPOMOČNIK DIETNEGA KUHARJA - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVLJANJE ŽIVIL ZA KUHANJE IN POMOČ KUHARJEM PRI PRIPRAVI OBROKOV, PRIPRAVLJANJE HLADNIH OBROKOV IN NAPITKOV, ROČNO IN STROJNO POMIVANJE POSODE, SODELOVANJE PRI DELITVI OBROKOV,...,... DOM UPOKOJENCEV KRANJ.
 • . Médicos generalesZDRAVNIK SPECIALISZ DRUŽINSKE MEDICINE - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20 ur, IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUŽBE V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S SPECIALSTIČNO STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO IN OPRAVLJANJE DEŽURNE SLUŽBE V ANMP IN NA TERENU., urejevalniki... OZG; OZG, OE ZD Tržič.
 • . Reguladores y operadores de máquinas herramientasOPERATER CNC STROJA - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, DELO NA CNC STROJIH, DELO NA RAZNIH VTISKOVALNIH PRIPRAVAH, VSTAVLJANJE RAZNIH KOMPONENT, PAKIRANJE IZDELKOV, SKRB ZA ČISTO IN UREJENO DELOVNO MESTO, ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI IZDELKOV, SKRB ZA VARNO... MAHLE Electric Drives Komen d.o.o., Tlačno litje in obdelava delov iz aluminija.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaTEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE - PRIPRAVNIK E035009 - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 6 mesecev oz. za čas pripravništva, polni delovni čas, 40 ur, SPREJEMANJE IN NAROČANJE PACIENTOV, SODELOVANJE V DELOVNI SKUPINI,IZVAJANJE OSKRBE IN NEGE BOLNIKOV,PRIPRAVA AMBULANTE ZA SPREJEM BOLNIKOV, PRIPRAVA, ČIŠČENJE IN STERILIZACIJA... ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM NAZARJE.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosBOLNIŠKI STREŽNIK II (III) M/Ž - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, Določen čas oz. nadomeščanje bolniške odsotnosti, polni delovni čas, 40 ur, ČIŠČENJE IN DEZINFEKCIJA TER UREJANJE BOLNIŠKIH SOB, AMBULANTNIH PROSTOROV, SANITARIJ IN KOPALNIC, ZBIRALNICE ODPADKOV, PROSTORA ZA UMRLE IN VSEH DRUGIH PROSTOROV, ZUNANJIH KOŠEV ZA ODPADKE... SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesDELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, DELO NA KLASIČNIH OBDELOVALNIH STROJIH / RAZREZ, KRIVLJENJE, VRTANJE, ŠTANCANJE, BRUŠENJE, UPRAVLJANJE STROJEV ZA PREOBLIKOVANJE PLOČEVINE, dopoldan UPROM podjetje za proizvodnjo in inženiring, d.o.o.
Más ofertas: << · 46 · 68 · 79 · 85 · 88 · 89 · < · 91 · > · 93 · >>