Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,318 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 89

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. Especialistas en políticas y servicios de personal y afinesSTROKOVNI DELAVEC ZA IZVAJANJE ZAVAROVANJA/ZAPOSLOVANJA I – OS LJUBLJANA, URAD ZA DELO LJUBLJANA - M/Ž. SVETOVALEC ZA ZAPOSLOVANJE, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, OPIS DEL IN NALOG: PRIJAVA, ODJAVA, INFORMIRANJE, USMERJANJE IN IZDAJA POTRDIL, SPREJEM ZAHTEVKOV ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ NASLOVA BREZPOSELNOSTI IN ISKANJA ZAPOSLITVE, SPREJEM POTREB PO DELAVCIH,...

. Educadores para necesidades especialesUČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 20, LOGOPED, Zaposlitev s 1. 9. 2021. Izvajanje dodatne strokovne pomoči učencem v skladu z odločbami. Opravljen strokovni izpit v VIZ. Kandidati na priložijo potrdilo o nekaznovanosti...

. Profesionales de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE  IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV,  PRETEŽNO VIŠJIH DO NAJVIŠJIH KATEGORIJ  ZAHTEVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE, IZVAJANJE DEL...

. Agricultores y trabajadores calificados de huertas, invernaderos, viveros y jardinesVZDRŽEVALEC ŠPORTNE INFRASTRUKTURE III - DELOVNI MESTI STA V PLANICI PRI RATEČAH - M/Ž. VZDRŽEVALEC REKREACIJSKIH IN ŠPORTNIH ZELENIH POVRŠIN, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJA PRIPRAVO ŠPORTNIH OBJEKTOV V LETNEM IN ZIMSKEM ČASU V NC PLANICA, IZVAJA PRIPRAVO DRUGIH OBJEKTOV V LETNEM IN ZIMSKEM ČASU V NC PLANICA, SODELUJE PRI DELOVANJU...

. Empleados de control de abastecimientos e inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PREVZEMANJE MATERIALOV OD DOBAVITELJEV IN IZ PROIZVODNJE TER IZDAJANJE MATERIALOV OD DOBAVITELJEV IN IZ PROIZVODNJE TER IZDAJANJE MATERIALOV ZA KUPCE IN ZA POTREBE PROIZVODNJE, VODENJE ZAPISOV IN EVIDENC O PREJETEM...

. Profesionales de nivel medio del derecho y servicios legales y afinesSVETOVALEC V PRAVOSODJU - SAMOSTOJNI SODNIŠKI POMOČNIK - M/Ž. SODNIŠKI POMOČNIK (SAMOSTOJNI, VIŠJI), poskusno delo , Določen čas  oz. 30. 11. 2021 (PROJEKTNO DELO)., polni delovni čas, 40, VODENJE ZAHTEVNEJŠIH POSTOPKOV IN PRVO ODLOČANJE TER IZDAJANJE ODLOČB IZ PRISTOJNOSTI PRAVOSODNEGA ORGANA, SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE PRAKSE PRAVOSODNEGA...

. Mecánicos y reparadores en electrónicaSERVISER/MONTER - M/Ž. MONTER ELEKTRONSKIH NAPRAV IN OPREME, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - MONTAŽA IN SERVIS LINIJ ZA PAKIRANJE IN SORTIRANJE, PAKIRNIH STROJEV, TRANSPORTNIH TRAKOV... PO SLOVENIJI IN SOSEDNJIH DRŽAVAH, -ELEKTROINSTALACIJE STROJEV -ZAGON STROJEV, - DELO Z...

. ContablesRAČUNOVODJA VII/2 (III) - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -SAMOSTOJNO IZVAJANJE FINANČNO-MATERIALNEGA POSLOVANJA, VSEH VRST KNJIGOVODSKIH IN RAČUNOVODSKIH DEL, -VODENJE IN ORGANIZIRANJE FINANČNE IN KNJIGOVODSKE DOKUMENTACIJE, -SPREMLJANJE ZAKONODAJE IN SKRB ZA ZAKONITOST...

UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE M/Ž - M/Ž. UČITELJI SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH PREDMETOV V SREDNJIH ŠOLAH IN VZGOJITELJI V DIJAŠKIH DOMOVIH, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE ŠPORTNE VZGOJE IN DRUGIH OBLIK ORGANIZIRANEGA DELA Z DIJAKI., Strokovni izpit za strokovne sodelavce na področju...

. Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesDELAVEC ZA ENOSTAVNA DELA - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA MATERIALA, NAPRAV, STROJEV, IZDELUJE KOVINSKE IZDELKE NA STISKALNICAH, PAKIRA KONČNE PRODUKTE, ČISTI DELOVNO MESTO., Ročne spretnosti,...

. Conductores de camiones pesadosVOZNIK - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PREVOZOV Z USTREZNIMI VOZILI V SKLADU Z VELJAVNIMI PREDPISI, IZVAJANJE DEL Z VOZILI TER PRIKLJUČKI IN OPREMO ZA SPECIFIČNA DELA, SKRB ZA DOKUMENTACIJO ; VZDRŽEVANJE VOZIL IN ODPRAVLJANJE...

. Profesionales de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas  oz. nadomeščanje daljše bolniške odsotnosti, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA UPORABNIKOV,NUDENJE, MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE PRIPOMOČKOV,...

. Secretarios administrativos y ejecutivosPOSLOVNI SEKRETAR-ADMINISTRATOR - M/Ž. POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - ADMINISTRATIVNE NALOGE - NAČRTOVANJE IN VODENJE ORGANIZACIJE DELA, - NADZOR NAD SMOTRNO IZRABO DELOVNEGA ČASA DELAVCEV, - IZDELOVANJE ANALIZ, POROČIL, - IZTERJAVA IN OBVEŠČANJE, - SKRB ZA REALIZACIJO...

. Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industrialesVZDRŽEVALEC - M/Ž. MEHANIKI IN SERVISERJI KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE STROJEV; POMOČ PRI RAZREZU SUROVEGA MATERIALA; PO POTREBI POSLUŽEVANJE STROJEV (CNC STROJI, BRUSILNI IN PESKALNI STROJ…). , Pričakujemo: Izkušnje...

. Bibliotecarios, documentalistas y afinesKNJIŽNIČAR - M/Ž. KNJIŽNIČAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 10, OPRAVLJANJE BIBLIOTEKARSKEGA DELA IN DRUGE NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI IN LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA, Strokovni izpit v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo, da kandidat ni v kazenskem...

. Auxiliares de maestrosLABORANT III - M/Ž. LABORANT V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 27, IZVAJANJE LABORATORIJSKIH VAJ PRI BIOLOGIJI IN KEMIJI, Strokovni izpit v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku,

UČITELJ BIOLOGIJE - M/Ž. UČITELJ BIOLOGIJE V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE BIOLOGIJE V IZOBRAŽEVALNEM PROGRAMU GIMNAZIJA, Strokovni izpit v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku,

. Audiólogos y logopedasLOGOPED - M/Ž. LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO LOGOPEDA V DISPANZERJU ZA MENTALNO ZDRAVJE., OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT ZA POKLIC LOGOPEDA V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI. DELO POTEKA V ZD KRANJ IN ZD TRŽIČ.,

. Profesionales de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V DIALIZI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE TEMELJNIH AKTIVNOSTI IN KOMPETENC V OKVIRU STROKE ZDRAVSTVENE NEGE (ZN) NA PODROČJU HEMODIALIZE (HD), PERITONEALNE DIALIZE (PD) IN TRANSPLANTACIJE (TX) -IZVAJANJE AKTIVNOSTI...

. Profesionales de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI IIT - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. vrnitve delavke iz bolniške/porodniške odsotnosti., polni delovni čas, 40, DOKUMENTIRANJE, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV ZAHTEVNOSTI III...

. Profesionales de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. vrnitve delavke iz bolniške/porodniške odsotnosti., polni delovni čas, 40, SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU, INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI SLUŽBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE...

. Asistentes de venta de tiendas y almacenesPRODAJALEC - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PREVZEM BLAGA, ZLAGANJE BLAGA, SKRB, DA JE ODDELEK UREJEN IN ZALOŽEN Z BLAGOM (POZICIONIRANJE), DELO NA BLAGAJNI, PO POTREBI NAROČANJE BLAGA, SVETOVANJE KUPCEM, SPREMLJANJE ROKOV UPORABNOSTI BLAGA, SKRB...

. Profesionales de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. vrnitve sodelavke iz bolniške/porodniške odsotnosti., polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE AKTIVNOSTI IN INTERVENCIJE ZDRAVSTVENE NEGE, KI SODIJO V KOMPETENCE TEHNIKA ZDRAVSTVENE NEGE -VZPOSTAVITEV PARTNERSKEGA...

. Profesionales de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. vrnitve delavke iz bolniške oz. porodniške odsotnosti, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE AKTIVNOSTI IN INTERVENCIJE ZDRAVSTVENE NEGE, KI SODIJO V KOMPETENCE TEHNIKA ZDRAVSTVENE NEGE, VZPOSTAVITEV PARTNERSKEGA...

. Profesionales de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI PEDIATRIČNA SLUŽBA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. vrnitve delavke iz porodniškega dopusta., polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA VI. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI -NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN...

. Profesionales de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - KIRURŠKA SLUŽBA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA VI. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI -NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESNE METODE DELA -SODELOVANJE...

. Administradores de sistemasSISTEMSKI ADMINISTRATOR V POD ŠIFRO 6097 V GS, V SLUŽBI ZA SPLOŠNE ZADEVE IN INFORMATIKO, ZA NEDOLOČEN ČAS, S POLNIM DELOVNIM ČASOM IN S TRIMESEČNIM POSKUSNIM DELOM ZA DELO NA PROJEKTU TEHNIČNE POMOČI OPERATIVNEGA PROGRAMA ZA IZVAJANJE EVROPSKE KOHEZIJSKE. SISTEMSKI ADMINISTRATORJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELOVNE NALOGE IZBRANEGA KANDIDATA NA DELOVNEM MESTU BO DELO NA PODROČJU EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE 2014-2020, IN SICER: -SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU DELOVANJA OPERACIJSKIH SISTEMOV IN NA NJIH...

. Profesionales de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI INTERNISTIČNA SLUŽBA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA VI. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESNE METODE DELA, SODELOVANJE S CELOTNIM...

. Reguladores y operadores de máquinas herramientasCNC OPERATER V LJUTOMERU - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE IN NASTAVLJANJE CNC STROJEV Z USTREZNIMI PROGRAMI, IZVAJANJE RAZNIH DELOVNIH OPERACIJ NA STROJIH KOT SO STRUŽENJE, VRTANJE, REZKANJE, UPOGIBANJE, REZANJE – LASER IN PLAZMA, IZVAJANJE TRANSPORTA...

. Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesPOMOŽNI DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo , Določen čas, 5 mesecev, polni delovni čas, 40, MANJ ZAHTEVNA DELA V PROIZVODNJI – POMOČ PRI VARJENJU, BRUŠENJU IN SESTAVLJANJU RAZLIČNIH KOMPONENT MOŽNOST PODALJŠANJA POGODBE ZA NEDOLOČEN ČAS,...

Más ofertas: << · 45 · 67 · 78 · 83 · 86 · 87 · < · 89 · > · 92 · 95 · 102 · 116 · >>