Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,991 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 89

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. ferrallistaMONTAŽER - M/Ž. MONTER KOVINSKIH KONSTRUKCIJ, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIMARNO DELO NA TERENU - MONTAŽA NAPIHLJIVIH DVORAN, LESENIH IN KOVINSKIH KONSTRUKCIJ, PREDNAPETIH MEMBRANSKIH KONSTRUKCIJ, ZAKLJUČNA DELA NA OBJEKTIH, DELO NA VIŠINI, SERVISI IN POPRAVILA NA OB...

DIREKTOR - M/Ž. MENEDŽERJI ZA PROIZVODNJO V KMETIJSTVU IN GOZDARSTVU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRA IN VODI POSLOVANJE, ZASTOPA ZADRUGO, ODGOVARJA ZA ZAKONITOST DELA, PREDLAGA TEMELJE POSLOVNE POLITIKE, DELOVNI IN RAZVOJNI PROGRAM, IZVAJA SKLEPE ORGANOV, PREDLAGA ORG...

. cocinero/cocineraSAMOSTOJNI KUHAR, PODSKRAJNIK, ENOIZMENSKO - M/Ž. KUHAR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNA PRIPRAVA TOPLIH IN HLADNIH OBROKOV, - PRIPRAVA DODATNE PONUDBE, - ORGANIZACIJA DELA V KUHINJI, - DELJENJE HRANE NA DELILNI LINJI, - NAROČANJE ŽIVIL IN USTREZNA ADMINISTRACIJA.  DELO POTEKA DOPOLDNE IN POPOLDNE, OD PON...

. camarero/camareraNATAKAR/STREŽNIK - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, STREŽBA PIJAČE IN MALIC. BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE. GOSPODARNO RAVNANJE Z MATERIALI, OSNOVNIMI SREDSTVI IN DROBNIM INVENTARJEM. POMOČ PRI PRIPRAVLJANJU SUROVIN IN MATERIALOV ZA KUHANJE OBROKOV PRIPRAVLJANJE HLADNIH OBROKO...

. ingeniero técnico en electricidad/ingeniera técnica en electricidadELEKTROTEHNIK - M/Ž. TEHNIK ZA ELEKTROTEHNIKO, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI TEHNIČNIH ZAHTEV, VKLJUČENOST V INOVATIVNE RAZVOJNE PROJEKTE, MOŽNOST SODELOVANJA V RAZLIČNIH FAZAH IZDELAVE ELEKTRO AGREGATOV.  V SVOJ KOLEKTIV Z VESELJEM SPREJMEMO TUDI MOTIVIRA...

. cocinero nutricionista/cocinera nutricionistaDIETNI KUHAR IV ALI DIETNI KUHAR V - M/Ž. DIETNI KUHAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE, KUHANJE IN RAZDELJEVANJE NAVADNE, DIETNE HRANE IN NAPITKOV ZA STANOVALCE, DELAVCE IN ZUNANJE UPORABNIKE. PREVZEM NAROČENIH ŽIVIL, PRIPRAVA, PEKA, SERVIRANJE SLAŠČIC, PECIVA, NAREZKOV IN DEKORIRANJE, NADZO...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - VODJA TIMA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO VODENJE DELA V ENOTI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE, VODENJE TIMA,UVAJANJE NOVO SPREJETIH DELAVCEV ZNO V DELO,KOORDINIRANJE DELA POSAMEZNIH ORGANIZACIJSKIH ENOT PRI IZVAJANJU ZNO,PRIPRAVA PL...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE IN NADZOR ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE, IZVAJANJE MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV PO NAROČILU ZDRAVNIKA, REŠEVANJE NUJNIH PRIMEROV V ODSOTNOSTI NADREJENIH V OKVIRU PRISTOJNOSTI, SODEL...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA - OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRA E037010, KIRURŠKA KLINIKA, KO ZA KIRURGIJO SRCA IN OŽILJA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OPERATIVNI DEJAVNOSTI - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V M...

STROKOVNI SODELAVEC ZA RAČUNOVODSTVO - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE IN KONTROLA OBRAČUNOV VSEH DOHODKOV, PRIPRAVA POROČIL IN ANALIZ, POROČANJE ZUNANJIM INSTITUCIJAM; SODELOVANJE PRI VZDRŽEVANJU BAZE ZAPOSLENIH V INFORMACIJSKEM SISTEMU IN PRIP...

OSEBNI ASISTENT INVALIDNI OSEBI - IG - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ INVALIDNI OSEBI PRI VSAKODNEVNIH AKTIVNOSTIH (OSEBNA HIGIENA, OBLAČENJE, HRANJENJE, PREMEŠČANJE, SPREMSTVO, KOMUNIKACIJA)., Odgovornost, zanesljivost in potrpežljivost., dvoizmensko

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATER (DM:E018018) - M/Ž. PEDIATER, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE NALOG AMBULANTNE DEJAVNOSTIOPRAVLJANJE OBRAVNAVE BOLNIKA V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTIODLOČANJE O PROGRAMU OBRAVNAVE POSAMEZNEGA PRIMERA IN USKLAJEVANJE Z OSTALIMI DEJAVNOSTMIPREGLEDOVANJE KONČNIH EVALVACIJ PROGRA...

. coordinador logístico de transporte ferroviario/coordinadora logística de transporte ferroviarioPRIPRAVNIK/KONTROLOR KVALITETE TOVORA V POMORSKEM TRANSPORTU - M/Ž. REFERENT ZA PROMET, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PREGLED KVALITETE TOVORA NA LADJAH, V LUKAH IN TERMINALIH (EU+TR)., TRAJANJE IN VRSTA ZAPOSLITVE: NUDIMO ZAČASNO ZAPOSLITEV - POSKUSNA DOBA 3 MESECE, Z MOŽNOSTJO SKLENITVE POGODBE ZA NEDOLOČEN ČAS, 40UR NA TED...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA UPORABNIKOV, NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE PRIPOMOČKOV, VODENJE DOKUMENTACIJE, IZVAJANJE DEL IN NALO...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI E035012, KIRURŠKA KLINIKA, KO ZA KIRURGIJO SRCA IN OŽILJA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI NEGI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA, - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZA...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA V ZDRAVSTVU - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OBVLADOVANJE IN IZVAJANJE DELA NA PODROČJU ČIŠČENJA, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE GENERALNIH ČIŠČENJ, DELO GOSPODINJE NA ODDELKU, OBVLADOVANJE IN SAMOSTOJNO IZVAJANJE DELA NA POSEBNIH DELOVIŠČIH (TB, INT, KRG, LEKARNA)...

. ingeniero de redes de TIC/ingeniera de redes de TICTEHNIČNI DELAVEC - VZDRŽEVALEC UČNE TEHNOLOGIJE V (ZA PODROČJE IKT) - M/Ž. MREŽNI ADMINISTRATOR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJA IKT IN IZVAJANJA INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI V ZAVODU, ZAŽELJENO JE ZNANJE UPORABE IN VZDRŽEVANJA IKT SISTEMOV, KOMUNIKATIVNOST IN ORGANIZACIJSKE SPOSOBNOSTI. DELOVNO RAZMERJE SE SKLEPA ZA NEDOLOČEN ČAS.,

. ingeniero eléctrico/ingeniera eléctricaELEKTRO RAZVOJNI INŽENIR - ENERGETIK - M/Ž. INŽENIR ELEKTROTEHNIKE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VI. STOPNJA, VII. STOPNJA RAZVOJ VISOKOTEHNOLOŠKIH HIBRIDNIH ELEKTROAGREGATOV (DIZELSKI ELEKTROAGREGAT, BATERIJSKI SKLOP, SONČNI PANELI). IŠČEMO ELEKTRO RAZVOJNEGA INŽENIRJA - ENERGETIKA ZA RAZVO...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR NEGOVALEC II - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI MANJ ZAHTEVNI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV, TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV, OPAZOVANJE STANJA STANO...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -IZVAJA NAJZAHTEVNEJŠO ZDRAVSTVENO NEGO, OSKRBO IN VARSTVO UPORABNIKOV, -NUDI MEDICINSKO POMOČ, PRIPRAVLJA IN DELI PREDPISANO TERAPIJO IN UREJA PRIPOMOČKE, -IZVAJA DELA IN NALOGE V AMB...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioSOCIALNI OSKRBOVALEC - M/Ž. SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VARSTVA IN OSNOVNE TER SOCIALNE OSKRBE STANOVALCEV DOMA STAREJŠIH, DRUGE NALOGE V OKVIRU DELOVNEGA MESTA., NPK - socialni oskrbovalec, dvoizmensko

OSKRBOVALEC (OSEBNI ASISTENT) - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, skrajšan delovni čas, 30, POMOČ INVALIDU PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKA POMOČ, SPREMSTVO PRI DNEVNIH AKTIVNOSTIH, OSTALA PODOBNA DELA., Delo poteka v kraju ŠKOFLJICA za krajši delovni čas 30 ur/teden, neenakom...

. supervisor general de construcción/supervisora general de construcciónVODJA POSAMEZNIH DEL - GRADBENI DELOVODJA - M/Ž. DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - POMOČ VODJI DEL PRI VODENJU IN ORGANIZACIJI POSAMEZNIH DEL NA ZAČASNIH IN PREMIČNIH GRADBIŠČI, - VODENJE IN OPTIMALIZACIJA POSAMEZNIH DELOVNIH PROCESOV PO POSAMEZNIH ZAČASNIH IN PREMIČNIH GRADBIŠČIH, - PREDHODNA ...

. psicólogo/psicólogaPSIHOLOG III - E047052 - M/Ž. PSIHOLOG, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE ZDRAVSTVENO-VZGOJNIH PSIHO-EDUKATIVNIH DELAVNIC, NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE POGOVORNIH UR S CILJNO POPULACIJO, NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE INDIVIDUALNIH SVETOVANJ Z NAMENOM POSREDOVANJA STROKOVNIH INFOR...

. farmacéutico/farmacéuticaBOLNIŠNIČNI FARMACEVT SPECIALIST - M/Ž. FARMACEVT, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NABAVA IN IZDAJA ZDRAVIL ZA HUMANO UPORABO IN MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV. IZDELAVA / PRIPRAVA MAGISTRALNIH PRIPRAVKOV IN GALENSKIH IZDELKOV (TUDI POD POSEBNIMI POGOJI IZDELAVE). PRIPRAVA IN VODENJE STROKOVNE DOKUMENTACIJE TER...

. vigilante de seguridadVARNOSTNIK - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE OBHODOV, INTERVENCIJ OB SRPOŽENEM ALARMU ALI POŽARNEM ALARMU, REŠEVANJE IZ DVIGAL., NPK varnostnik, nekaznovanost, stimulativno plačilo, ugoden urnik, zaželjeni kandidati iz območja Kamnika z okolic...

POMOČNIK DIREKTORJA CSD GORENJSKA, ENOTA KRANJ - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo , Določen čas, 60 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE IN EVALVIRANJE STROKOVNEGA DELA ORGANIZACIJSKE ENOTE, VODENJE STROKOVNEGA KOLEGIJA ENOTE, NA PODLAGI PISNEGA POOBLASTILA DIREKTORJA ODLOČANJE O UK...

PSIHOLOG-DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO - M/Ž. PSIHOLOGI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO BO POTEKALO V MLADINSKEM KLIMATSKEM ZDRAVILIŠČU RAKITNA. ZDRAVSTVENA ENOTA NA RAKITNI. NALOGE: -OPRAVLJANJE MANJ ZAHTEVNIH NALOG S PODROČJA PSIHODIAGNOSTIKE, SVETOVANJA IN PSIHOTERAPIJE,   -SKUPNE INTERVENCIJE, -VODENJ...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA NA TRIAŽI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI E035034, KIRURŠKA KLINIKA, KODDELEK ZA OTROŠKO KIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE Z EKIPAMI NUJNE MEDICINSKE POMOČI: SPREJEM IN POSREDOVANJE OBVESTILA, SKLIC EKIPE ZA REANIMACIJO, INFORMIRANJE, USMERJANJE IN SPREMLJANJE PACIENTOV/POŠKODOVANCEV V USTREZNE AMBU...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilD035003 VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.08.2024, skrajšan delovni čas, 20, SODELUJE Z VZGOJITELJEM PRI PRIPRAVI NA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO DELO, SODELUJE Z VZGOJITELJEM PRI NAČRTOVANJU IN IZVAJANJU VZGOJNEGA DELA, SODELUJE Z VZGOJITELJEM PRI DELU S STARŠI,...

Más ofertas: << · 45 · 67 · 78 · 83 · 86 · 87 · < · 89 · > · 91 · 93 · 98 · 108 · 128 · >>