Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,927 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 48

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Especialistas en políticas de administraciónSVETOVALEC V URADU VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OSKRBO IN INTEGRACIJO MIGRANTOV (ŠIFRA DM 46) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, MESEČNIH IN LETNIH LIKVIDNOSTNIH NAČRTOV PRORAČUNA, SAMOSTOJNO... URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OSKRBO IN INTEGRACIJO MIGRANTOV.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILEC, III. KATEGORIJA INVALIDNOSTI - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, ČIŠČENJE IN POMOČ PRI VZDRŽEVANJU POSLOVNEGA KOMPLEKSA, POGODBA ZA 3 MESECE, DELO JE POPOLDANSKO OZ. PO DOGOVORU, SOBOTE, NEDELJE IN PRAZNIKI SO PROSTI, popoldan PETRANS, DRUŽBA ZA TRANSPORT IN STORITVE D.O.O.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesPRODAJALKA 2/PRODAJALEC 2 - M/Ž. PRODAJALEC, Določen čas, 1 mesec, skrajšan delovni čas, 20 ur, DELO V TRGOVINI S TEKSTILNIMI IN NE-PREHRAMBNIMI IZDELKI., slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, Ob prijavi na delovno mesto obvezno navedite številko o vrsti dela (registrsko številko prijave za prosto... KIK TEXTILIEN UND NON-FOOD, DRUŽBA ZA TRGOVINO, POSREDNIŠTVO IN STORITVE D.O.O.
 • . Especialistas en políticas de administraciónSVETOVALEC - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI PRIPRAVI OSNUTKOV PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNO... REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA RIBNICA.
 • . Traductores, intérpretes y lingüistasPREVAJALEC - M/Ž. PREVAJALCI, TOLMAČI, LEKTORJI IN DRUGI JEZIKOSLOVCI, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PREVAJANJE IN LEKTORIRANJE BESEDIL VODENJE PROJEKTOV, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje... PRETEKS, družba za prevajalstvo, izobraževanje, proizvodnjo, svetovanje in trgovino, d.o.o.
 • . Electricistas de obras y afinesELEKTRO INŠTALATER -ELEKTRIČAR - M/Ž. ELEKTROINŠTALATERJI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE IN VZDRŽEVANJE ELEKTRIČNE OPREME IN ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ, IZVAJANJE SISTEMOV AVTOMATIZACIJE IN PAMETNIH ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ V ZGRADBAH,PRIKLJUČITEV, POPRAVILO IN SERVIS ELEKTRIČNIH... EDICOM IZVOZ-UVOZ, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. ŠENTJUR.
 • . Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafesPODROČNI PODSEKRETAR V SEKTORJU SKLADOV (PRAVNIK) - M/Ž. PRAVNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE NALOG S PODROČJA DELA SEKTORJA SKLADOV, KI POMENI ZLASTI IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH POSTOPKOV MED NASLEDNJIMI: VODENJE ALI SODELOVANJE PRI VODENJU POSTOPKOV IZDAJE DOVOLJENJ OZIROMA SOGLASIJ S PODROČJA... AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV.
 • . Secretarios administrativos y ejecutivosSODELAVEC ZA ORGANIZACIJO IN POSLOVANJE - M/Ž. POSLOVNI SEKRETARJI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE RAZNIH PISARNIŠKIH DEL PO NAVODILU NADREJENEGA: VODENJE IN NADZOR EVIDENC, IZSTAVLJANJE FAKTUR, UREJANJE POŠTE, VPISOVANJE DOKUMENTOV V SISTEM, KOMUNICIRANJE S STRANKAMI., urejevalniki... MEGALES, PODJETJE ZA TRANSPORT, TRGOVINO, UVOZ IN IZVOZ, D.O.O. STRAHINJ.
 • . RevocadoresMONTER STAVBNEGA POHIŠTVA/DELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. MONTER STAVBNEGA POHIŠTVA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas oz. (možnost zaposlitve za nedoločen čas), polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA IZDELKOV ZA MONTAŽO, NATOVARJANJE IN IZTOVARJANJE ELEMENTOV, MONTAŽA NA OBJEKTU, UREJANJE IN VZDRŽEVANJE ORODJA, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE KATEREKOLI... NAITORS, podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve, d.o.o.
 • . Trabajadores de los cuidados personales en institucionesBOLNIČAR - NEGOVALEC I - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE PRI ZADOVOLJEVANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH POTREB, -VZRŽEVANJE OŽJEGA STANOVALČEVEGA OKOLJA, -OPAZOVANJE IN BELEŽENJE STANOVALČEVEGA POČUTJA, VITALNIH FUNKCIJ, ZAUŽITE... ZAVOD SVETEGA MARTINA ZA SOCIALNOVARSTVENO, ZDRAVSTVENO, VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO IN VZGOJNO-VARSTVENO DEJAVNOST.
 • . ElectrotécnicosELEKTROMONTER - M/Ž. TEHNIKI ZA ELEKTROTEHNIKO IPD., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VZDRŽEVANJE IN POPRAVLJANJE DELOVNIH SREDSTEV, OBJEKTOV IN INFRASTRUKTURE; SODELOVANJE PRI OPRAVLJANJU VZDRŽEVALNIH DEL NA ELEKTRO NAPRAVAH IN INSTALACIJAH; UREJANJE DELOVNEGA OKOLJA,... KADRIS INŽENIRING, svetovanje in storitve, d.o.o.
 • . Técnicos en ingeniería mecánicaTEHNOLOG - M/Ž. TEHNOLOG PROIZVODNIH PROCESOV, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SPREJEMA MATERIALE ZA TOPLOTNE OBDELAVE IN JIH EVIDENTIRA V INFORMACIJSKI SISTEM, UVRŠČA MATERIALE NA POLICE V VHODNEM SKLADIŠČU GLEDE KVALITETE MATERIALA, KOMUNICIRA S STRANKAMI,... METALING PROJEKTIRANJE, INŽENIRING, TEHNIČNO SVETOVANJE, TRGOVINA, PROIZVODNJA IN STORITVE, D.O.O.
 • . Directores de servicios de tecnología de la información y las comunicacionesVODJA III (J017960), SUPAS, PODROČJE ZA INFORMATIKO, SLUŽBA ZA INFORMATIKO, ENOTA ZA INFORMACIJSKO INFRASTRUKTURO - M/Ž. VODJA SLUŽBE ZA INFORMATIKO, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVLJA STRATEGIJO RAZVOJA ZA VSEBINSKO PODROČJE, NAČRTUJE, ORGANIZIRA IN NADZIRA DELO SLUŽBE IN ZUNANJIH IZVAJALCEV, SODELUJE V ZUNANJIH PROJEKTIH (MED ORGANIZACIJSKI, DRŽAVNI, MEDNARODNI)... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • . Médicos especialistasZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATRIJE M/Ž - M/Ž. ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SPECIALISTIČNO AMBULANTNO IN BOLNIŠNIČNO ZDRAVLJENJE BOLNIKOV, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje... SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesPOMOŽNA DELA V PROIZVODNJI PRAŠNEGA BARVANJA. - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, NALAGANJE IZDELKOV NA TEKOČI TRAK, IZPIHOVANJE PRED BARVANJEM, ČIŠČENJE OBEŠAL IN ZAŠČITNIH GUM TER POKROVOV. PAKIRNANJE IN SKLADIŠČENJE.... KO - LOVEC PROIZVODNJA, STORITVE, PREVOZNIŠTVO D.O.O.
 • . Mecánicos y reparadores de vehículos de motorAVTOMEHANIČAR - M/Ž. AVTOMEHANIK, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VZDRŽEVANJE STROJEV IN VOZIL TER OSTALIH OSNOVNIH SREDSTEV, RAZNOVRSTNA ZAHTEVNA DELA AVTOMEHANIČNE DELAVNICE, VSA VEČJA IN MANJŠA POPRAVILA VSEH SKLOPOV VOZIL, MANJŠA ELEKTRIČNA POPRAVILA ZA KATERE JE DELAVEC USPOSOBLJEN,... Javno podjetje–Azienda pubblica MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l.
 • . Mecánicos y reparadores de vehículos de motorAVTOMEHANIK - M/Ž. AVTOMEHANIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SAMOSTOJNO DELO AVTOMEHANIKA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje... MAPOS, prodaja rabljenih vozil, Matjaž Posega s.p.
 • . Maestros preescolaresPOMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK - PRIPRAVNIK - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas, 2 meseca, 6 dni oz. OD 26. 6. 2018 DO 31. 8. 2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, POMOČ VZGOJITELJU V VRTCU, urejevalniki besedil - osnovno, angleški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, dopoldan JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI IN VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA JOŽETA HUDALESA JUROVSKI DOL.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventarioUVAJANJE V DELO IV.STOPNJA - ZA DELOVNO MESTO TRANSPORTNI SKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIKI IN URADNIKI ZA NABAVO IN PRODAJO, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, PREVZEMANJE IN IZROČANJE BLAGOVNIH POŠILJK. ZAGOTAVLJANJE USTREZNIH VAGONOV ZA NAKLADANJE , ZALIVKANJE IN OLISTAVANJE VAGONOV. IZVAJANJE USTREZNE SKLADIŠČNE DOKUMENTACIJE., IZPOLNJEVANJE... Slovenske železnice - Tovorni promet, družba za opravljanje prevoza blaga v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o.
 • . Médicos especialistasZDRAVNIK SPECIALIST GINEKOLOGIJE IN PORODNIŠTVA - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST GINEKOLOGIJE IN PORODNIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELA IN NALOGE ZDRAVNIKA SPECIALISTA GIN.IN POR., delo z bazami podatkov - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, MOŽNOST... BOLNIŠNICA ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO KRANJ.
 • . Médicos especialistasZDRAVNIK SPECIALIST ANESTEZIOLOGIJE IN RANIMATOLOGIJE M/Ž - M/Ž. ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SPECIALISTIČNO OPERATIVNO IN KONZERVATIVNO AMBULANTNO IN BOLNIŠNIČNO ZDRAVLJENJE BOLNIKOV, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov... SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE.
 • . Especialistas en políticas de administraciónINŠPEKTOR ZA OKOLJE (DM 362) - DOLOČEN ČAS - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OPIS NALOG IN VSI POGOJI ZA ZAPOSLITEV SO OBJAVLJENI NA SPLETNI STRANI MINISTRSTVA ZA JAVNO UPRAVO (OBJAVE DRUGIH PROSTIH DELOVNIH MEST): HTTP://WWW.MJU.GOV.SI/SI/DELOVNA_PODROCJA/... MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE IN PROSTOR.
 • . FisioterapeutasDIPLOMIRANI FIZIOTERAPEVT - M/Ž. FIZIOTERAPEVT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 31.12.2019, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE PROGRAMA ZA KREPITEV ZDRAVJA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, večizmensko ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ.
 • . Profesores de formación profesionalUČITELJ STROKOVNO-TEORETIČNIH PREDMETOV S PODROČJA STROJNIŠTVA - M/Ž. UČITELJI IN SODELAVCI ZA POUČEVANJE POKLICNO-SPECIFIČNIH PREDMETOV IN VSEBIN, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. 31. 8. 2019, polni delovni čas, 40 ur, SREDNJEŠOLSKI UČITELJ ZA PODROČJE TEHNOLOGIJE, CNC TEHNOLOGIJE, 3D MODELIRANJA IN AVTOMATIZACIJE, urejevalniki besedil... ŠOLSKI CENTER ŠKOFJA LOKA.
 • . Médicos especialistasZDRAVNIK SPECIALIST RADIOLOGIJE M/Ž - M/Ž. ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SPECIALISTIČNO AMBULANTNO IN BOLNIŠNIČNO ZDRAVLJENJE BOLNIKOV, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje... SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE.
 • . Barrenderos y afinesKOMUNALNI DELAVEC I - M/Ž. POMETAČI IPD., Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, - IZVAJANJE POMOŽNIH KOMUNALNIH DEL NA DELOVIŠČIH, - IZVAJANJE ROČNIH IZKOPOV IN ZASIPAVANJE TRAS, - IZVAJANJE KOŠNJE ZELENIH POVRŠIN, - IZVAJANJE ČIŠČENJA TRAS, JAVNIH POVRŠIN, ULIC IN TRGA, - IZVAJANJE ROČNEGA... Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem, d.o.o.
 • . Profesores de enseñanza secundariaUČITELJ FIZIKE - M/Ž. UČITELJ FIZIKE V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. 31. 8. 2019, polni delovni čas, 40 ur, SREDNJEŠOLSKI UČITELJ FIZIKE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških omrežij... ŠOLSKI CENTER ŠKOFJA LOKA.
 • . Profesores de enseñanza secundariaUČITELJ ŠPORTNE VZGOJE - M/Ž. UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. 31. 8. 2019, polni delovni čas, 40 ur, SREDNJEŠOLSKI UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških... ŠOLSKI CENTER ŠKOFJA LOKA.
 • . Profesionales de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, -NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESNE METODE DELA, -SODELOVANJE S CELOTNIM ZDRAVSTVENIM TIMOM V OKVIRU CELOTNE OBRAVNAVE PACIENTOV IN V PROCESU ZDRAVLJENJA, DIAGNOSTIKE IN... SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesPRODAJALEC - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 2 meseca, skrajšan delovni čas, 27 ur, ZLAGANJE BLAGA NA POLICE, PEKA KRUHA V PEKARNI, DELO Z ELEKTRIČNIM VILIČARJEM, DELO S ČISTILNIM STROJEM, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno,... HOFER TRGOVINA NA DROBNO D.O.O.
Más ofertas: << · 24 · 36 · 42 · 45 · 46 · < · 48 · > · 51 · 54 · 60 · 73 · >>