en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,317 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 48

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Ensambladores no clasificados bajo otros epígrafes: SESTAVLJALEC STAVBNEGA POHIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE DEL NA MANJ ZAHTEVNIH STROJIH ZA DELOVNE OPERACIJE RAZREZA OJAČITEV, - VRTANJE TER VIJAČENJE OJAČITEV - OKOVANJE PROFILOV - IZDELAVA TER VSTAVLJANJE PREČK IN RAZNA... MIK MEDNARODNO TRGOVSKO IN PROIZVODNO PODJETJE, D.O.O.
 • . Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industriales: VZDRŽEVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VZDRŽUJE IN POPRAVLJA STROJE IN NAPRAVE - IZVAJA DELA NA OBDELOVALNIH STROJIH - IZDELUJE REZERVNE DELE PO RISBAH, SKICAH... - OPRAVLJA DELA SKLADIŠČNIKA - IZVAJANJE... MUFLON, družba za usposabljanje in zaposlovanje invalidov, d.o.o.
 • . Ingenieros no clasificados bajo otros epígrafes: INŽENIR LESARSTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PLANIRANJE IN VODENJE PROIZVODNJE ŽAG, NAROČANJE GLS ZA POTREBE ŽAG TER KONTROLA DOBAV, KONTROLA ODDAJE REZANEGA LESA, IZDELAVA IN KONTROLA PROGRAMA RAZREZA GLS, SPREMLJANJE OPTIMALNE PORABE DELOVNEGA... GOZDARSTVO GRČA GOZDNA PROIZVODNJA, RAZREZ LESA IN TRGOVINA, D.D.
 • . Reguladores y operadores de máquinas herramientas: UPRAVLJAVEC STROJEV ZA BRUŠENJE KOVIN, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NA BRUSILNEM STROJU SE IZVAJA OKROGLO (ZUNANJE IN NOTRANJE) IN PLOSKOVNO BRUŠENJE ELEMENTOV INDUSTRIJSKIH PRALNIH STROJEV., Znanje branja načrtov. NUDIMO MOŽNOST PRIUČITVE ZA KANDIDATA,... KREBE-TIPPO TOVARNA INDUSTRIJSKE PRALNE IN PROCESNE OPREME D.O.O.
 • . Conserjes: HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, ODGOVORNOST ZA CELOSTNO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN IGRIŠČ, PREVOZ HRANE IN DRUGEGA MATERIALA, ODPRAVLJANJE OKVAR IN POŠKODB NA OBJEKTIH IN IGRALIH, ..., urejevalniki besedil - osnovno, delo... VRTEC NAJDIHOJCA.
 • . Trabajadores de los cuidados personales a domicilio: OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, Določen čas oz. nadomeščanje začasno odsotnega delavca, polni delovni čas, 40 ur, GOSPODINJSKA POMOČ NA DOMU UPRAVIČENCA, POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE IN OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI INDIVIDUALNIH NAČRTOV POMOČI,... DOM STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE.
 • . Maestros de enseñanza primaria: UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE NA RAZREDNI STOPNJI, ZGODNJE POUČEVANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA NA RAZREDNI STOPNJI, POUČEVANJE V ODD. PB, IZBIRNIH PREDMETOV, KI USTREZAJO IZOBRAZBI, POUČEVANJE DODATNEGA IN DOPOLNILNEGA... OSNOVNA ŠOLA PRESKA.
 • . Profesores de universidades y de la enseñanza superior: VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 31.12.2018, polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI IN POSODABLJANJU STRATEGIJE KOMUNICIRANJA ALUO, KOORDINIRANJE KOMUNIKACIJSKIH AKTIVNOSTI V SKLADU S STRATEGIJO KOMUNICIRANJA... UNIVERZA V LJUBLJANI, AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE.
 • . Profesores de enseñanza secundaria: UČITELJ NEMŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA PRI IZBIRNEM PREDMETU NEMŠČINA IN ANGLEŠČINA NA RAZREDNI STOPNJI, IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V... OSNOVNA ŠOLA KOLEZIJA.
 • . Reguladores y operadores de máquinas herramientas: OPERATER NA CNC-STROJU, KOVINARSTVO, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA CNC STROJA; PRIPRAVA OBDELOVANCA; KONTROLIRANJE OBDELOVANCA Z MERILNIM ORODJEM IN KOREKCIJA NASTAVITEV; IZVAJANJE OPERACIJ RAZREZA, KRIVLJENJA, STRUŽENJA, REZKANJA, BRUŠENJA IN STISKANJA; UPRAVLJANJE... TAJFUN PLANINA PROIZVODNJA STROJEV, D.O.O.
 • . Operadores de máquinas de procesamiento de texto y mecanógrafos: SODNI ZAPISNIKAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PISANJE PO NEPOSREDNEM DIKTATU NA GLAVNIH OBRAVNAVAH, NAROKIH IN ZASLIŠANJIH; SAMOSTOJNO SESTAVLJANJE DOPISOV, SKLEPOV IN ODREDB; SAMOSTOJNO UREJANJE SPISOV PO KONČANIH OBRAVNAVAH, NAROKIH IN ZASLIŠANJIH.,... DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI.
 • . Mecánicos y reparadores de vehículos de motor: AVTOSERVISER, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, PREPOZNAVANJE IN DIAGNOSTICIRANJE NAPAK MOTORJEV, VGRAJEVANJE MOTORJEV, PONOVNO SESTAVLJANJE MOTORJEV IN DELOV, RAZGRADNJA VOZIL, TER OSTALA MEHANSKA DELA, urejevalniki besedil - osnovno, dopoldan ACŠ AVTOMOBILI, družba za prodajo avtomobilov in rezervnih delov, d.o.o.
 • . Maestros preescolares: POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE OTROK, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DOLOČENIH S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM VRTCA (PODROBNEJŠI OPIS JE V KATALOGU O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST/OPIS DEL IN NALOG)., urejevalniki... VRTEC MORNARČEK PIRAN - SCUOLA DELL' INFANZIA MORNARČEK PIRANO.
 • . Conserjes: HIŠNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, HIŠNIŠKA DELA, NADZOR KOTLOVNIC, MANJŠA POPRAVILA, KOŠNJA, urejevalniki besedil - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, Izobrazba III., IV. ali V. stopnje... NAKLO PODJETJE ZA ORGANIZACIJO, VZDRŽEVANJE, NAČRTOVANJE POSREDOVANJE IN ZASTOPANJE, D.O.O., LOGATEC.
 • . Especialistas en políticas de administración: SVETOVALEC ZA PROJEKTNO VODENJE, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 30 ur, KOORDINIRANJE PROJEKTOV PRIPRAVE SLOVENSKIH NACIONALNIH STANDARDOV IN DRUGIH DOKUMENTOV S STROKOVNIH PODROČIJ, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno,... SLOVENSKI INŠTITUT ZA STANDARDIZACIJO.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos: ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, skrajšan delovni čas, 20 ur, Čiščenje prostorov., Zaželene so ustrezne izkušnje. Možnost podaljšanja delovnega razmerja. Možnost kasnejše zaposlitve za polni delovni čas., dopoldan ČISTILNI SERVIS VALE, VALENTINA BIKOVSKA S.P.
 • . Profesores de universidades y de la enseñanza superior: VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, Določen čas, 19 mesecev oz. 31.7.2019, polni delovni čas, 40 ur, -ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO IN STROKOVNO DELO VEZANO NA RAZISKOVALNI PROJEKT “MATERIALI IN TEHNOLOGIJE ZA NOVE APLIKACIJE (MARTINA), -STROKOVNO SODELOVANJE... UNIVERZA V LJUBLJANI, NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA.
 • . Secretarios (general): SPREJEMALEC V AVTOSERVISU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SPREJEMA STRANKE, IZPOLNJUJE DELOVNE NALOGE IN JIH KOMPLETIRA, USKLAJUJE KOLIČINO DELA Z DELOVNIMI KAPACITETAMI, NADZIRA OPRAVLJENO DELO, SPREJEMA IN REŠUJE REKLAMACIJSKE ZAHTEVKE, IZVAJA... AVTOPLUS trgovina in servisi d.o.o. Koper.
 • . Mecánicos-montadores de instalaciones de refrigeración y climatización: MONTER HLADILNIH NAPRAV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SERVISIRANJE IN VZDRŽEVANJE TER MONTAŽA HLADILNIH NAPRAV (HLADILNE IN ZAMRZOVALNE VITRINE,STREŽNE VITRINE,KOMORE,HLADILNI SISTEMI)., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno,... SAMAL D.O.O., TRGOVINA IN STORITVE.
 • . Cocineros: KUHAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, 6-DNEVNI DELOVNI TEDEN (SOBOTA, NEDELJA, PRAZNIKI), 2-IZMENSKO DELO. VSEBINA DELA: PRIPRAVLJANJE ŽIVIL IN KUHANJE JEDI, PRIPRAVLJANJE NAPITKOV ZA STANOVALCE IN DELITEV OBROKOV HRANE STANOVALCEM, SKRB ZA KAKOVOSTNO... DOM TISJE ŠMARTNO PRI LITIJI.
 • . Mecánicos y ajustadores electricistas: ELEKTROMONTER, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, STROKOVNA IZOBRAZBA: ELEKTRIKAR ENERGETIK, ALTERNATIVNA STR. IZOBRAZBA: ELEKTROMONTER, ELEKTROINŠTALATER, ELEKTROMEHANIK, ELEKTRIKAR ELEKTRONIK, SKUPINOVODJA V ELEKTROENERGETIKI, VOZNIŠKI IZPIT B KATEGORIJE. , slovenski... ELEKTRO LJUBLJANA, PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D.
 • . Secretarios administrativos y ejecutivos: STROKOVNI SODELAVEC ZA KOORDINACIJO PROJEKTOV, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, Pomoč pri promociji, organizaciji, izvajanju in poročanju v projektu Vzorčna mesta, vodenje administracije, vodenje blagajne, sprejemanje in naročanje strank Vzorčnega mesta, priprava prostora... ANDRAGOŠKI ZAVOD LJUDSKA UNIVERZA VELENJE.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventario: SKLADIŠČNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, SPREJEM IN IZROČITEV BLAGA, SKRB ZA STANJE BLAGA IN VODENJE SKLADIŠČNE EVIDENCE, SPREJEM IN IZROČITEV DISPOZICIJ IN DRUGIH BLAGOVNIH LISTIN, POROČIL IN MOREBITNIH ZAPISNIKOV ZA MANIPULACIJO Z BLAGOM,... INTEREUROPA, GLOBALNI LOGISTIČNI SERVIS, DELNIŠKA DRUŽBA.
 • . Directores de servicios de educación: RAVNATELJ OSNOVNE ŠOLE, Določen čas, 60 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VODENJE OSNOVNE ŠOLE, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje... Osnovna šola Šmarje-Sap.
 • . Fisioterapeutas: FIZIOTERAPEVTI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, - SVETOVANJE SKUPINAM IN POSAMEZNIKOM O PRAVILNI DRŽI TELESA PRI DELU TER O VAJAH IN PRAVILNIH GIBIH TELESA, S KATERIMI SE PREPREČUJE NASTAJANJE POŠKODB IN KREPI MIŠICE, - ZDRAVLJENJE KOSTNIH IN... IBITAH ZDRAVJE IN NEVROFIZIOTERAPIJA D.O.O.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermería: VOZNIK REŠEVALEC, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA NA DELO, PREVOZ PACIENTA, IZVAJANJE PRVE IN NUJNE MEDICINSKE POMOČI, DOKUMENTIRANJE PREVOZA ALI DOGODKA IN OSTALO PO NAVODILIH, urejevalniki besedil - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,... Zdravstveno reševalni center Koroške.
 • . Mecánicos y ajustadores electricistas: ELEKTROMONTER, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE ELEKTROMONTERSKIH DEL, OPRAVLJANJE IZTERJAV PRI NEPLAČNIKIH, VODENJE EVIDENC, UREJANJE DELOVNEGA OKOLJA. , slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, elektrikar energetik,elektromonter,... ELEKTRO LJUBLJANA, PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D.
 • . Tenedores de libros: KNJIGOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev oz. nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu, skrajšan delovni čas, 20 ur, KNJIŽENJE POSLOVNIH DOGODKOV, OBRAČUN PLAČ, ADMINISTRATIVNE STORITVE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z... KOŠLJAR, računovodske storitve, d.o.o.
 • . Mecánicos y ajustadores electricistas: ELEKTROMONTER, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE ELEKTROMONTERSKIH DEL, OPRAVLJANJE IZTERJAV PRI NEPLAČNIKIH, VODENJE EVIDENC, UREJANJE DELOVNEGA OKOLJA. , slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, elektrikar energetik,elektromonter,... ELEKTRO LJUBLJANA, PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D.
 • . Empleados de servicios de apoyo a la producción: PLANER MATERIALA, Določen čas, 3 mesece oz. z možnostjo podaljšanja, polni delovni čas, 40 ur, OBDELAVA IN PREGLED SITUACIJE, STANJE NAROČIL KUPCEV, KONTROLA IN PLANIRANJE MATERIALA, POLIZDELKOV, EMBALAŽE, KONTROLA IN PLANIRANJE NAD RAZPOLOŽLJIVOSTJO KAPACITET, NAROČANJE MANJKAJOČEGA... RESISTEC UPR D.O.O. & CO. PROIZVODNJA ELEKTRONSKIH ELEMENTOV IN UPOROV K.D.