Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,419 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 48

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV, ČIŠČENJE TRGOVSKIH CENTROV, ČIŠČENJE OKOLICE., Delo za določen čas. Delo se opravlja v Ljubljani, možen javni prevoz. Delo poteka v deljenem delovnem času (4 ure, dopoldan...

. trabajador social/trabajadora socialSOCIALNI DELAVEC - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Določen čas  oz. PREDVIDOMA 30.06.2022, polni delovni čas, 40, ZAPOSLITEV BO IZVEDENA V OKVIRU PROJEKTA »PREOBLIKOVANJE OBSTOJEČIH MREŽ TER VSTOP NOVIH IZVAJALCEV ZA NUDENJE SKUPNOSTNIH STORITEV IN PROGRAMOV ZA STAREJŠE (V NADALJEVANJU: PROJEKT)«, KI GA SOF...

. farmacéutico/farmacéuticaFARMACEVT III - M/Ž. LEKARNIŠKI FARMACEVT, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZDAJA ZDRAVIL BREZ IN NA RECEPT, SVETOVANJE, IZDAJA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV IN OSTALEGA BLAGA, PRIPRAVA MAGISTRALNIH ZDRAVIL., OBVEZNO K VLOGI PREDLOŽITI POTRDILO O OPRAVLJENEM STROKOVNEM IZPITU, VELJAVNO LICENCO LZS, ...

. médico especialista/médica especialistaVIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST INTERNE MEDICINE PPD1/ZDRAVNIK SPECIALIST INTERNE MEDICINE PPD1 - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST INTERNE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG S STROKOVNEGA SPECIALISTIČNEGA PODROČJA, Zaželeno znanje nefrologije ali endoskopije prebavnega trakta. Kandidati morajo poleg pogojev, določenih z zakonom izpolnjevati še pos...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaE037013 DIPL. MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. VRNITVE ODSOTNEGA JAVNEGA USLUŽBENCA NA DELO, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, - VODENJE NEGOVALNEGA TIMA IN SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU PRI IZVAJANJU OSNOV...

. cocinero/cocineraKUHAR - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO PRIPRAVLJANJE, KUHANJE IN PORCIONIRANJE NAVADNE IN DIETNE PREHRANE PO JEDILNIKU, PRIPRAVLJANJE SLAŠČIC IN DRUGIH IZDELKOV IZ TESTA, PRIPRAVLJANJE MALICE ZA DELAVCE IN ABONENTE, DNEVNI PREVZEM IN SKLADIŠČENJE ŽIVIL ...

. almacenero de fábrica de marroquinería/almacenera de fábrica de marroquineríaSKLADIŠČNI MANIPULANT/PRODAJALEC - M/Ž. SKLADIŠČNI MANIPULANT, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, MANIPULACIJA Z NADOMESTNIMI DELI IN DROBNO KMETIJSKO MEHANIZACIJO, KOMISIONIRANJE BLAGA, SVETOVANJE STRANKAM, PRODAJA NEPOSREDNO STRANKAM. KOMISIONIRANJE IN PRIPRAVA BLAGA ZA ODPREMO, PREJEM, PREVZEM, SVET...

. repostero/reposteraSLAŠČIČAR - M/Ž. SLAŠČIČAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PRIPRAVLJALNIH DEL ZA PEKO SLAŠČIC IN PEKOVSKIH IZDELKOV, SAMOSTOJNO PRIPRAVLJANJE, PEKA IN PORCIONIRANJE SLAŠČIC IN PEKOVSKIH IZDELKOV, POMOČ PRI KUHANJU IN PORCIONIRANJU HRANE, POMIVANJE, ODNAŠANJE ...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI (ŠIFRA DM E035017) ; ODDELEK ZA GASTROENTEROLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. do vrnitve odsotnih delavcev na delo, polni delovni čas, 40, - UGOTAVLJANJE POTREB, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE ZDRAVSTVENE NEGE ZA VSE   ŽIVLJENJSKE AKTIVNOSTI; - ORGANIZACIJA IN SODELOVANJE PRI IZVA...

. administrativo de centro médico/administrativa de centro médicoZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (III) ZA POTREBE KLINIKE ZA INFEKCIJSKE BOLEZNI IN VROČINSKA STANJA, BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST ZA NALEZLJIVE BOLEZNI - M/Ž. ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - SPREJEMANJE, VPISOVANJE, NAROČANJE PO NAVODILIH MENTORJA - PISANJE BESEDIL PO NAREKU ZDRAVNIKOV - OBRAČUN ZDRAVSTVENIH STORITEV (SAMOPLAČNIKI, DOPLAČNIKI) - SODELOVANJE PRI PRIPRAVI DOKUMENTACIJE ZA VLA...

VARNOSTNIK - RECEPTOR - M/Ž. VARNOSTNIKI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VAROVANJE OBJEKTOV IN PREMOŽENJA, RECEPTORSKA DELA, OBHODNO VAROVANJE IN VIDEONADZOR, SPREJEM IN USMERJANJE STRANK, TELEFONSKI KLICI., Urejenost, komunikativnost, prijaznost, poštenost. Za opravljanje dela potreben NPK ...

. operador de carretilla elevadora/operadora de carretilla elevadoraLOGIST (VILIČARIST) - M/Ž. UPRAVLJAVEC VILIČARJA, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, DELO Z VILIČARJEM (NAKLAD/RAZKLAD IZDELKOV IN SUROVIN, NOTRANJI TRANSPORT MATERIALA,  POLIZDELKOV IN IZDELKOV PO PROIZVODNIH HALAH, SPREJEM MATERIALA IN POLIZDELKOV V SKLADIŠČE, VHODNA KONTROLA SUROVIN IN POLIZ...

. investigador en ciencias de la educación/investigadora en ciencias de la educaciónH017001 ASISTENT - 65 - M/Ž. ORGANIZATOR IZOBRAŽEVALNE IN RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI V IZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 31.12.2022, polni delovni čas, 40, -RAZISKOVALNO DELO PRI PROJEKTIH, -SODELOVANJE PRI IZVAJANJU PROGRAMOV IN PROJEKTOV, -DRUGE NALOGE PO NAVODILU DIREKTORJA ALI NEPOSREDNEGA VODJE....

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V PROIZVODNJI ZA PREDELAVO PLASTIKE - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ GUME IN PLASTIČNIH MAS, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA ORODIJ IN STROJA ZA IZDELAVO PLASTIČNIH PROFILOV, PRIPRAVA VHODNEGA MATERIALA, SKLADIŠČENJE KONČNIH IZDELKOV, DELO SE VRŠI NA NASLOVU: CELJSKA ...

IZMENOVODJA VARILCEV - M/Ž. IZMENOVODJA – NADZORNIK V PROIZVODNJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NEPOSREDNO ORGANIZIRA IN VODI DELO V MANJŠI SKUPINI, IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH DEL PO TEHNIČNI DOKUMENTACIJI, USPOSABLJANJE NOVOZAPOSLENIH – MENTORSTVO, V ODSOTNOSTI OBRATOVODJE LE-TEGA N...

. operador de excavadora/operadora de excavadoraSTROJNIK TGM - M/Ž. STROJNIK GRADBENE MEHANIZACIJE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - OPRAVLJA IZKOPE V TERENU RAZNIH KATEGORIJ - NAKLADA IZKOPANI MATERIAL NA TRANSPORTNO SREDSTVO - RAZKLADA IN POLAGA CEVI ZA KANALIZACIJO - PLANIRA IN UREJA BREŽINE IN KANALE , , dopoldan

. representante comercialPRODAJNI SVETOVALEC V ODDELKU TRŽENJA - M/Ž. SVETOVALEC ZA PRODAJO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VAŠE KLJUČNE NALOGE BODO: - TIMSKO DELO PRI RAZVIJANJU PRODAJNIH PRILOŽNOSTI, - AKTIVNA PRODAJA IN SKRB ZA OBSTOJEČE STRANKE SKUPAJ S PRODAJNIM TIMOM, - SODELOVANJE PRI RAZVOJ IN PLASMAJU NOVIH IZOBRAŽEVALNIH STORITV...

DELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO S STROJI ZA PROIZVODNJO PREMAZOV IN PODOBNIH IZDELKOV, PRIPRAVA SUROVIN PO TEHNIČNI DOKUMENTACIJI, ČIŠČENJE STROJEV IN ORODIJ, ČIŠČENJE DELOVNIH SREDSTEV ...

INŠPEKTOR - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -OPRAVLJANJE NEPOSREDNEGA INŠPEKCIJSKEGA NADZORSTVA, -VODENJE POSTOPKOV PO ZUP IN IZREKANJE UKREPOV V SKLADU Z ZIN, ZID IN DRUGIMI PREDPISI, -IZVAJANJE UKR...

SVETNIK ZA STANOVANJSKE ZADEVE V INVESTICIJSKEM SEKTORJU - M/Ž. INŽENIRJI GRADBENIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE V PROJEKTNIH SKUPINAH ZA INVESTICIJE STANOVANJSKE GRADNJE IN VODENJE PROJEKTOV STANOVANJSKE GRADNJE: PRIPRAVA, PLANIRANJE, VODENJE, KOORDINIRANJE, IZVEDBA IN SPREMLJANJE POSTOPKOV ZA IZVEDBO NOVI...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR NEGOVALEC I - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI IZVAJANJU OPRAVIL ZDRAVSTVENE NEGE UPORABNIKOV, KI SO RAZVRŠČENI V STOPNJO III. IN IV. ZDRAVSTVENE NEGE, SAMOSTOJNO IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH  OPRAVIL POVEZANIH S FIZIOLOŠKIMI FUNKCIJAM...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V DIALIZI I (E037017), ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, KLINIČNEGA ODDELKA ZA NEFROLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE ENOSTAVNIH, KRONIČNIH IN ZAHTEVNEJŠIH OBLIK DIALIZNIH POSTOPKOV - SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA, VODENJE NEGOVALNEGA TIMA ...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioDELAVEC NA ODPREMI - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE KOVINSKIH POLIZDELKOV PO BARVANJU, PAKIRANJE KOVINSKIH POLIZDELKOV IN IZDELKOV, POPRAVILO POVRŠINSKE ZAŠČITE POLIZDELKOV, DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA. , Pričakujemo: Ročne spretnosti, Ustrezne delovne nava...

NATAKAR - M/Ž. NATAKARJI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - UREDITEV SERVISNIH VOZIČKOV - RAZPOREJANJE MIZ IN STOLOV, PRIPRAVA POGRINJKOV, JEDILNIK LISTOV - SPREJEM GOSTA, SPREJEM NAROČILA IN POSTREŽBA - PRIPRAVA RAČUNA, POSPRAVLJANJE MIZE - OSTALA DELA PO NAROČILU DELODAJALCA, , popoldan

. soldador/soldadoraVARILEC - M/Ž. VARILEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -PRIPRAVA MATERIALA ZA VARJENJE, -IZVAJANJE VARILSKIH DEL, -DOLOČANJE VARILNIH PARAMETROV, KJER NI DEFINIRANO S TEHNIČNIMI PODATKI, -VARJENJE PO STANDARDNIH POSTOPKIH VARJENJA (MIG, MAG, TIG IN REL POSTOPKU) -DELA PO N...

. pintor de obra/pintora de obraPLESKAR - M/Ž. PLESKAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA POVRŠIN ZA PLESKANJE IZDELKOV OZ. POLIZDELKOV, PLESKANJE IZDELKOV OZ. POLIZDELKOV  Z RAZLIČNIM POSTOPKI NANOSA BARV, MEŠANJE BARV PO TEHNOLOŠKIH NAVODILIH, KONTROLA NANOSOV BARV V SKLADU S TEHNOLOŠKIMI ZAHTEVAMI...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ ŠPORTA M/Ž - M/Ž. UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. do vrnitve delavke iz bolniškega staleža, polni delovni čas, 40, UČITELJ ŠPORTA M/Ž OPIS DEL IN NALOG: - NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA: O IZVAJANJE REDNEGA, DOPOLNILNEGA IN DODATNEGA POUKA TER POUKA FAK...

. conserje de edificioUPRAVNIK V - GOSPODAR ŠPORTNE DVORANE - M/Ž. OSKRBNIK - VZDRŽEVALEC ŠPORTNIH OBJEKTOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE PRIPRAVE TER PRIPRAVA OBJEKTA ZA NJEGOVO UPORABO, VODENJE EVIDENC UPORABE OBJEKTA PO POSAMEZNIH UPORABNIKIH, OPRAVLJANJE LAŽJIH VZDRŽEVALNIH DEL NA OBJEKTU, NAPRAVAH IN OPR...

DELAVEC V PROIZVODNJI, SESTAVLJANJE DROBNIH KOVINSKIH ELEMENTOV, PAKIRANJE - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SESTAVLJANJE DROBNIH KOVINSKIH ELEMENTOV, PAKIRANJE, DELO JE ZELO RAZGIBANO, NATANČNOST, VOLJA DO DELA. DELO POTEKA SAMO V ENI IZMENI BREZ NADUR, DRUŽINI PRIJAZNO PODJ...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO SREDNJE MEDICINSKE SESTRE V SPLOŠNI AMBULANTI., potrdilo o zaključku šolanja - pridobljen naziv tehnik zdravstvene nege (ali drug temu ustrezen naziv), opravljen strokovni izpit.,

Más ofertas: << · 24 · 36 · 42 · 45 · 46 · < · 48 · > · 51 · 54 · 60 · 73 · 98 · >>