Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,635 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 48

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Conductores de camiones pesadosVOZNIK TOVORNEGA VOZILA - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VOŽNJA TOVORNEGA VOZILA Z NEVARNIM BLAGOM, POLNJENJE IN PRAZNJENJE CISTERNE, OPRAVLJANJE Z DELOVNO OPREMO, IZPOLNJEVANJE DOKUMENTACIJE IN OSTALA DELA, KI SODIJO ZRAVEN., ADR IZPIT ZA CISTERNE, KODA...
 • . Personal de apoyo administrativo no clasificado bajo otros epígrafesPISARNIŠKI REFERENT V (I) - M/Ž. DRUGI URADNIKI ZA PISARNIŠKO POSLOVANJE, D. N., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN PISANJE DOPISOV, ZAPISNIKOV, FOTOKOPIRANJE IN ARHIVIRANJE GRADIVA SODELOVANJE S PRISTOJNIMI ARHIVI UREJANJE GRADIVA, SPREJEMANJE IN POSREDOVANJE TELEFONSKIH IN PISNIH...
 • . Directores de servicios de saludVODJA URGENTNEGA KIRURŠKEGA BLOKA, KIRURŠKA KLINIKA, SISTEMIZIRANO DELOVNO MESTO VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1, ŠIFRA DM: E018023 - M/Ž. MENEDŽERJI V ZDRAVSTVU, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREDSTAVLJA ORGANIZACIJSKO ENOTO, PLANIRA, ORGANIZIRA, KOORDINIRA IN NADZIRA DELO NA ORGANIZACIJSKI ENOTI, SKRBI ZA RAZVOJ DEJAVNOSTI V SKLADU Z NAPREDKOM STROKE IN PREDLAGA UVEDBO NOVIH DEJAVNOSTI V...
 • . QuímicosSTROKOVNI DELAVEC I V LABORATORIJU ZA ANALIZNO KEMIJO - M/Ž. KEMIK ZA LABORATORIJSKE ANALIZE, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev oz. z možnostjo za nedoločen čas, polni delovni čas, 40, RAZVOJ NOVIH ANALITSKIH METOD, OPTIMIZACIJA OBSTOJEČIH ANALITSKIH METOD, DELO NA PLINSKEM KROMATOGRAFU IN OSTALIH NAPRAVAH IN OPREMI V LABORATORIJU,...
 • . Camareros de mesasNATAKAR - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREJEMANJE NAROČIL, PRIPRAVA IN POSTREŽBA HRANE IN PIJAČE, PRIPRAVA ENOSTAVNIH HLADNIH IN TOPLIH JEDI, DRUGA DELA V STREŽBI, BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE, SKRB ZA UREJEN IZGLED LOKALA, DRUGA DELA PO NAVODILIH DELODAJALCA,...
 • . Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industrialesŽIVILSKI DELAVEC I - PREDELAVA ODPADKOV - M/Ž. STROJNI MEHANIK, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ZAHTEVNEJŠA DELA PRI VZDRŽEVANJU STROJEV IN NAPRAV V KAFILERIJI (PREDELAVI ODPADKOV), OPRAVLJANJE TRAKTORSKIH IN VILIČARSKIH DEL V KAFILERIJI (PREDELAVI ODPADKOV), DEKANTIRANJE MASTI (V PREDELAVI ODPADKOV)....
 • . Profesionales de enfermeríaMEDICINSKA SESTRA VODJA TIMA - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, USKLAJEVANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DELA ZAPOSLENIH V DELOVNI ENOTI, SODELOVANJE Z OSTALIMI ORG. ENOTAMI ZNOTRAJ ZAVODA, KI SE OBČASNO VKLJUČUJEJO V DELO V DELOVNI ENOTI IN DAJANJE PREDLOGOV...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILEC II - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE ŠOLSKIH PROSTOROV IN NEPOSREDNE OKOLICE ŠOLE TER OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILIH VODSTVA ZAVODA. DELO V POPOLDANSKEM ČASU.,...
 • . Conductores de camiones pesadosVOZNIK TOVORNEGA VOZILA - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VOŽNJA TOVORNEGA VOZILA Z NEVARNIM BLAGOM, POLNJENJE IN PRAZNJENJE CISTERNE, OPRAVLJANJE Z DELOVNO OPREMO, IZPOLNJEVANJE DOKUMENTACIJE IN OSTALA DELA, KI SODIJO ZRAVEN., ADR IZPIT ZA CISTERNE, KODA...
 • . ContablesSAMOSTOJNI RAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZDELAVA BILANC, DAVČNIH OBRAČUNOV, RAČUNOVODSKO SVETOVANJE V SLOVENSKEM IN ANGLEŠKEM JEZIKU, ZAHTEVNEJŠE KNJIŽBE, DOBRO POZNAVANJE MATERIALNEGA KNJIGOVODSTVA, Od kandidatov pričakujemo tudi poznavanje...
 • . ConserjesVZDRŽEVALEC IV-II - M/Ž. VZDRŽEVALEC V POSLOVNIH STAVBAH, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SPREMLJANJE STANJA OBJEKTOV, NAPRAV IN PREVOZNIH SREDSTEV, OBVEŠČANJE O STANJU OBJEKTOV, NAPRAV, OPREME IN PREVOZNIH SREDSTEV IN O POTREBI PO VEČJIH POPRAVILIH, OPRAVLJANJE MANJŠIH...
 • . Peones de cargaSKLADIŠČNI DELAVEC - M/Ž. SKLADIŠČNI DELAVEC, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, PREVZEM BLAGA, ODPREMA, TEKOČE USKLAJEVANJE PRETOKA BLAGA IN ZAGOTAVLJANJE PRAVOČASNE PRIPRAVE BLAGA ZA ODPREMO. PREPAKIRANJE, EMBALIRANJE IN ETIKERANJE BLAGA. OSTALA SKLADIŠČNA DELA GLEDE NA POTREBE...
 • . Operadores de máquinas para fabricar productos de material plásticoEKSTRUDER - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV ZA PROIZVODNJO PLASTIČNIH IZDELKOV, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NASTAVITEV, UPRAVLJANJE IN KONTROLA DELOVANJA STROJEV, VODENJE PREDPISANE TEHNIŠKE DOKUMENTACIJE, ZLAGANJE IN PAKIRANJE, AVTOKONTROLA, , večizmensko
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventarioSKLADIŠČNI REFERENT (SKLADIŠČNIK) - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, - RAZTOVOR, NATOVOR IN SORTIRANJE POŠILJK, - EVIDENTIRANJE PREVZETIH/ODPOSLANIH POŠILJK, - POMOČ PRI IZVAJANJU DNEVNE INVENTURE, - SORTIRANJE POŠILJK IN POMOČ PRI KONSOLIDACIJI V NAKLADALNEM PROCESU,...
 • . Ingenieros electrónicosINŽENIR ZA INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO - M/Ž. INŽENIRJI ELEKTRONIKE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SKRBI ZA UPRAVLJANJE, NAMEŠČANJE, REDNO POSODABLJANJE IN NADGRAJEVANJE PROGRAMSKE IN STROJNE OPREME (NADZIRANJE, KONTROLIRANJE IN SPREMLJANJE DELOVANJA INFORMACIJSKIH STORITEV, VODENJE EVIDENC, NAČRTOVANJE...
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventarioSKLADIŠČNIK - KOMENDA - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPIS DELOVNEGA MESTA: - KOMISIONIRANJE BLAGA, - PRIPRAVA IN KONTROLA KVALITETE MATERIALA, - KOLIČINSKI PREVZEM BLAGA, - PREGLED ZALOG, - SKRB ZA UREJENOST SKLADIŠČA, - SKRB ZA LOČEVANJE ODPADKOV., PRIČAKUJEMO:...
 • . Conductores de camiones pesadosVOZNIK TOVORNEGA VOZILA - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VOŽNJA TOVORNEGA VOZILA Z NEVARNIM BLAGOM, POLNJENJE IN PRAZNJENJE CISTERNE, OPRAVLJANJE Z DELOVNO OPREMO, IZPOLNJEVANJE DOKUMENTACIJE IN OSTALA DELA, KI SODIJO ZRAVEN., ADR IZPIT ZA CISTERNE, KODA...
 • . Agentes inmobiliariosOPERATIVNI UPRAVNIK - M/Ž. UPRAVNIK NEPREMIČNIN, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, upravnik stanovanjskih objektov, koordinacija dela na objektih, sklicevanje zborov etažnih lastnikov, pisanje zapisnikov, delo v pisarni in na terenu., občasno delo tudi popoldan (zbori etažnih...
 • . Técnicos en ingeniería civilSKRBNIK STAVB - M/Ž. TEHNIK ZA GRADBENIŠTVO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NASTAVITVE IN VODENJE EVIDENC-REGISTROV STAVB, VODENJE SPREMEMB LASTNIŠTEV IN UPORABNIKOV, VODENJE NAJEMNIŠKIH POGODB, PRIPRAVA IN OBDELAVA OBRAČUNSKE DOKUMENTACIJE, DELITEV STROŠKOV, PRIPRAVA POGODB,...
 • . Analistas de gestión y organizaciónKONTROLOR KAKOVOSTI - M/Ž. KONTROLOR ZA KAKOVOST POSLOVANJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE VHODNE KONTROLE MATERIALOV -POTRJEVANJE PROCESA OB ZAGONU PROIZVODNJE -NADZOR NAD KAKOVOSTJO V PROIZVODNEM PROCESU, delovno mesto je v PE Semič,
 • . Empleados de ventanillas de informacionesADMINISTRATIVNI REFERENT - M/Ž. URADNIKI ZA REŠEVANJE PRITOŽB IN REKLAMACIJ, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SVETOVANJE IN PODPORA STRANKAM PREKO TELEFONA IN ELEKTRONSKE POŠTE; REŠEVANJE REKLAMACIJ; POŠILJANJE OBVESTIL SKUPINAM UPORABNIKOV, SPREMLJANJE PONUDB IN CEN NA NAM KONKURENČNIH...
 • . Profesionales en redes de computadoresKOORDINATOR VZDRŽEVANJA - M/Ž. VZDRŽEVALEC RAČUNALNIŠKIH OMREŽIJ, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev oz. MOŽNOST PODALJŠANJA, polni delovni čas, 40, SKRB ZA PODROČJE RAČUNALNIŠTVA, INFORMATIKE IN KONGRESNE TEHNIKE, KOORDINACIJA VZDRŽEVALNIH DEL, SAMOINICIATIVA, SAMOSTOJNO ALI TIMSKO DELO, DOBRA ORGANIZIRANOST,...
 • . CocinerosKUHAR IV - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE ŽIVIL IN KUHANJE JEDI, NAPITKOV ZA STANOVALCE IN DELITEV OBROKOV HRANE UPORABNIKOM; SKRB ZA KAKOVOSTNO IN NEOPOREČNO PREHRANO STANOVALCEV; SKRB ZA RACIONALNO PORABO ŽIVIL; DNEVNO VODENJE EVIDENCE PO HACCP...
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesPRODAJALEC V TEKSTILNI TRGOVINI - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PREVZEMANJE, OZNAČEVANJE IN RAZPOREJANJE IZDELKOV, SVETOVANJE KUPCEM PRI PRODAJI LAHKE KONFEKCIJE, BLAGA IN VOLNE, OPRAVLJANJE BLAGAJNIŠKEGA DELA, ČIŠČENJE TRGOVINSKIH PROSTOROV IN OPREME, iščemo invalide,...
 • . Conductores de camiones pesadosVOZNIK TOVORNEGA VOZILA NAD 10 TON - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VOŽNJA, PREVOZI, NAKLADANJE IN RAZKLADANJE, VZDRŽEVANJE IN DELNO ČIŠČENJE AVTOMOBILA, VODENJE USTREZNIH EVIDENC, Vestnost in zanesljivost. Možnost zaposlitve za nedoločen čas., dopoldan
 • . Analistas de gestión y organizaciónNAMESTNIK VODJE KINO CENTRA - M/Ž. ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELAVEC NA TEM DELOVNEM MESTU MORA OPRAVLJATI DELO Z OPISOM KAKOR SLEDI: -POZNA NASLOVE, VSEBINO, ŽANR IN STAROSTNO OMEJITEV VSEH FILMOV, KI SE PREDVAJAJO V KINO CENTRU -SVETUJE STRANKAM...
 • . Analistas financierosSAMOSTOJNI ANALITIK - MODELAR ZA DELO V MODELIRANJU IN VALIDIRANJU - M/Ž. FINANČNI ANALITIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIDOBIVANJE PODATKOV ZA POTREBE IZDELOVANJA MODELOV, PRIPRAVA PODATKOV ZA POTREBE IZDELOVANJA MODELOV, IZGRADNJA MODELOV, VALIDACIJA MODELOV, IZBOLJŠEVANJE MODELOV, PODPORA PRENOSU IN UPORABI MODELOV V...
 • . Ebanistas y afinesMIZAR - M/Ž. MIZAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZDELAVA, SESTAVA IN MONTAŽA POHIŠTVA, Delovne izkušnje - zaželjene, niso pa pogoj. Tuji jeziki - zaželjeno je pogovorno znanje enega tujega jezika (ANG ali NEM). Možnost napredovanja v vodjo montaže.,
 • . Mecánicos y reparadores de vehículos de motorPOMOŽNI DELAVEC - M/Ž. AVTOMEHANIK, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELA V AVTOMEHANIČNI DELAVNICI, Poznavanje avtodiagnostike,avtoelektrike,motoroznanstva, vzdrževanje in servis elektro opreme vozil, ustrezne delovne izkušnje, montaža avtoalarmov, ipd., zaželen izpit C kategorije,...
 • . Ayudantes de cocinaPOMOČNIK (DIETNEGA) KUHARJA III - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIKI, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE ZELENJAVE, SADJA IN DRUGIH SUROVIN PO NAROČILU ODGOVORNEGA KUHARJA ALI VODJE, OPRAVLJANJE POMOČI PRI KUHANJU (PRIPRAVI) IN RAZDELJEVANJE OBROKOV, POMIVANJE POSODE, HIGIENSKO VZDRŽEVANJE POSODE,...
Más ofertas: << · 24 · 36 · 42 · 45 · 46 · < · 48 · > · 50 · 52 · 57 · 66 · 85 · >>